Valsts budžets 2014 – 2016

6,241 views

Published on

Valsts budžets

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,959
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Valsts budžets 2014 – 2016

 1. 1. Valsts budžets 2014 – 2016 Finanšu ministrija 2013.gada 2.oktobris
 2. 2. SATURS • EKONOMISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ UN ĀRĒJĀ VIDĒ • MAKROEKONOMISKO RĀDĪTĀJU PROGNOZES • FISKĀLĀ POLITIKA • NODOKĻU POLITIKAS IZMAIŅAS • VALSTS BUDŽETA IZDEVUMU POLITIKA • VIDĒJA TERMIŅA VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI • BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM • PAŠVALDĪBU FINANŠU ATTĪSTĪBA • PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE 2
 3. 3. EKONOMISKĀ SITUĀCIJA LATVIJĀ UN ĀRĒJĀ VIDĒ 3
 4. 4. 2013. gada 2. ceturksnī ekonomikas izaugsme Latvijā joprojām straujākā ES 4Datu avots: eirostat IKP pieaugums 2013. gada 2.ceturksnī, % -5,2 -4,6 -2 -1,8 -1,7 -1,2 -0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 1,4 1,4 4,1 4,4 -6 -4 -2 0 2 4 6 Kipra Grieķija Itālija Nīderlande Spānija Čehija Beļģija Somija Ungārija Austrija Bulgārija Francija Vācija Zviedrija Slovākija Polija Rumāija Lielbritānija Igaunija Lietuva Latvija
 5. 5. Latvijas ekonomikas izaugsmi šā gada otrajā ceturksnī galvenokārt nodrošinājis iekšējais pieprasījums 5Datu avots: CSP IKP pieaugums 2013. gada 2. ceturksnī, pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, salīdzināmās cenās, % 6,2 3,9 11,3 6,2 -2,2 5,3 -0,3 -4,8 4,0 -5 0 5 10 15 Citi pakalpojumi IT un komunikācijas pak. Finanšu pak. un op. ar NI Tirdzniecība, izmitināšana Transports un uzglabāšana Būvniecība Rūpniecība Lauksaimniecība Kopējā pievienotā vērtība 2,3 -4,2 -1,8 5,8 6,6 4,4 -5 0 5 10 Eksports Imports Investīcijas Sabiedriskais patēriņš Privātais patēriņš IKP
 6. 6. Izaugsmes tempu palielināšanās ES un tirdzniecības partnervalstīs liecina, ka situācija ārējā vidē uzlabojas 6Datu avots: CSP, eirostat, EK un SVF prognozes, FM aprēķini IKP izmaiņas, % pret iepriekšējā gada atbilstošo ceturksni -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 I II III IV I II III IV I II 2011 2012 2013 2013 2014 ES27 Partnervalstis* Latvija prognozes * Lietuva, Igaunija, Vācija, Krievija, Polija, Zviedrija
 7. 7. Eksporta dinamika reaģē ar laika nobīdi, ārējā pieprasījuma uzlabošanās datos atspoguļosies nedaudz vēlāk 7Datu avots: CSP Latvijas ārējā tirdzniecība -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bilance Eksports Imports milj. eiro
 8. 8. Bezdarba līmenis pakāpeniski samazinās, tomēr tas joprojām saglabājas augstā līmenī 8Datu avots: CSP, NVA Reģistrētais bezdarbs un darba meklētāju īpatsvars, % no nodarbināto skaita 17,3 20,5 0 4 8 12 16 20 0 50 100 150 200 250 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII 2008 2009 2010 2011 2012 2013 t.sk. ilgstošo bezdarbnieku skaits, tūkst. reģistrēto bezdarbnieku skaits, tūkst. reģistrētais bezdarba līmenis, % (labā ass) darba meklētāju īpatsvars, % (labā ass) Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem
 9. 9. MAKROEKONOMISKO RĀDĪTĀJU PROGNOZES 9
 10. 10. IKP izaugsmes prognoze šim un nākamajam gadam palielinātas no 4,0% līdz 4,2% 10Datu avots: CSP, FM prognozes IKP pieaugums, salīdzināmās cenās, % 4,2 4,2 +11,2 +9,6 -3,3 -17,7 -0,9 +5,5 +5,6 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2013 2014 2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 prognoze pret iepriekšējā gada atb.ceturksni gada pieaugums
 11. 11. Cenu dinamiku nosaka vājā pamatinflācija un importētās inflācijas mazināšanās; šī gada inflācijas prognoze pazemināta līdz 0,4%, bet nākamgad nemainīgi 2,3% 11Datu avots: CSP Patēriņa cenu indekss (PCI), % -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII IX XI I III V VII 2009 2010 2011 2012 2013 importētā inflācija nodokļi pamatinflācija PCI
 12. 12. Makroekonomiskā attīstības scenārija pieņēmumi • Arī vidējā termiņā Latvijas ekonomika būs viena no straujāk augošajām ekonomikām Eiropas Savienībā • • Scenārija ietvaros tiek pieņemts, ka nav gaidāmas būtiskas izmaiņas mājsaimniecību uzkrājumu līmenī un kreditēšanas tendencēs, kā rezultātā privātā patēriņa pieaugums būs atkarīgs no algu fonda izmaiņām un tā īpatsvars IKP saglabāsies nemainīgs • Vidējā termiņā darba samaksas pieaugums būs līdzvērtīgs produktivitātes pieaugumam • Scenārija ietvaros netiek prognozētas būtisks pasaules energoresursu un pārtikas cenu izmaiņas. Inflācijas prognozēs ņemts vērā gaidāmais elektroenerģijas cenas pieaugums un tabakas akcīzes nodokļa pieaugums • Pamatinflācija 2013.gada pirmajā pusē vēl arvien turēsies zemā līmenī, savukārt 2013.gada otrajā pusē un 2014.gadā tā pakāpeniski pieaugs 12
 13. 13. Galveno makroekonomisko rādītāju prognozes 13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prognozes Iekšzemes kopprodukts (IKP), milj. eiro 18597 18190 20311 22083 23240 24764 26391 28136 pieaugums faktiskajās cenās , % -18.7 -2.2 11.7 8.7 5.2 6.6 6.6 6.6 pieaugums salīdzināmās cenās, % -17.7 -0.9 5.5 5.6 4.2 4.2 4.0 4.0 IKP deflators (gads pret gadu), % -1.2 -1.3 5.9 3.0 1.0 2.3 2.5 2.5 PCI (gads pret gadu), % 3.5 -1.1 4.4 2.3 0.4 2.3 2.5 2.5 Tautsaimniecībā nodarbināto mēn. vid. bruto darba samaksa, eiro 656 633 660 684 714 751 790 831 pieaugums faktiskajās cenās, % -3.8 -3.5 4.3 3.7 4.4 5.1 5.2 5.2 pieaugums salīdzināmās cenās, % -7.0 -2.4 -0.1 1.3 4.0 2.7 2.7 2.6 Nodarbinātība, tūkst. iedzīvotāju (atbilstoši darbaspēka apsekojumiem) 986.7 940.9 861.6 875.6 908.1 921.3 933.1 945.5 pieaugums, % -12.2 -4.6 -8.4 1.6 2.5 1.5 1.3 1.3 Bezdarba līmenis (gada vidējais), % no ekon. aktīviem iedzīv. 16.9 18.7 16.2 14.9 12.1 10.6 9.3 7.9
 14. 14. FISKĀLĀ POLITIKA 14
 15. 15. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (1) • Izstrādāts saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu; • Tiek iesniegts kopā ar likumprojektu «Par valsts budžetu 2014.gadam»; • Ietver šādus būtiskākos jautājumus: – Vidēja termiņa budžeta politikas principus un prioritāros attīstības virzienus; – IKP un potenciālā IKP prognozes; – strukturālās bilances mērķi un tam atbilstošo vispārējās valdības budžeta bilanci; – valsts budžeta finansiālās bilances apjomu un maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjomu; – valsts budžeta ieņēmumu prognozes; – izlīdzinātos izdevumus 2016.gadā un koriģētos maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus; – maksimāli pieļaujamo valsts budžeta kopējo izdevumu apjomu katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei; – pašvaldību kopējo aizņēmumu pieļaujamo palielinājumu; – IIN sadalījumu starp valsts un pašvaldību budžetiem. 15
 16. 16. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (2) 16 Vidēja termiņa budžeta politikas principi un prioritārie attīstības virzieni: 1) ekonomiskajā ciklā sabalansēta vispārējās valdības budžeta veidošana, nodrošinot ilgtspējīgu fiskālās politikas plānošanu un tādējādi arī makroekonomisko stabilitāti; 2) ilgtspējīgas un sabalansētas valsts ekonomiskās attīstības veicināšana, nodrošinot nozaru finansējumu valsts budžeta iespēju robežās; 3) darbaspēka nodokļu sloga pārskatīšana, kas mērķēta uz iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības mazināšanu un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, it īpaši ģimenēs ar bērniem.
 17. 17. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (3) 17 Bilances mērķi 2014-2016: Pieļaujamais strukturālā deficīta mērķis tiek noteikts par pamatu ņemot nacionālo vidēja termiņa mērķi (- 0,5%) un izmantojot iespējamās novirzes iemaksu palielinājumam 2.pensiju līmenī, ko pieļauj Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 16.novembra Regula (ES) Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu (Regula Nr. 1175/2011). Strukturālais deficīts 2014. un 2015.gadā sakrīt ar Līgumā par stabilitāti, koordināciju un pārvaldību ekonomiskajā un monetārajā savienībā (Fiskālais līgums) noteikto maksimālo pieļaujamo strukturālo deficītu 1%, un 2016.gadā ir par 0,1% punktu mazāks. Fiskālās attīstības scenārijs paredz, ka izlaižu starpība noslēdzas 2013.gadā un bilances cikliskā komponente 2013.gadā ir nulle, bet 2014.gadā, 2015.gadā un 2016.gadā tā ir +0,1% no IKP. Scenārijs neparedz laika posmā no 2014. līdz 2016.gadam vienreizējos pasākumus, līdz ar to vispārējās valdības deficīts 2014.gadā un 2015. gadā tiek prognozēts 0,9% no IKP, bet 2016.gadā 0,8% no IKP apmērā. Cikliskā komponente (Latvijas aprēķins) 0,1% 0,1% 0,1% Nominālā bilance -0,9% -0,9% -0,8% Strukturālā bilance -1,0% -1,0% -0,9% Vidēja termiņa mērķis (VTM) -0,5% -0,5% -0,5% Pieļaujamās novirzes -0,5% -0,5% -0,4% 2014 2015 2016
 18. 18. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (4) + = 18 2014 2015 2016 Izdevumu pieauguma nosacījums: 1,5% 1,5% -1,1% 2,0% 2,6% 3,2% Fiskālās attīstības scenārijs atbilst izdevumu pieauguma nosacījumam, kas noteikts Fiskālās disciplīnas likuma 13.pantā, Regulā Nr. 1175/2011 un Fiskālajā līgumā un paredz, ka izdevumu pieaugums nepārsniedz 10 gadu vidējo potenciālā IKP pieaugumu, ja vien pārsniegums nav saskaņots ar diskrecionāriem ieņēmumu pasākumiem (no nodokļu politikas izmaiņām izrietošām ieņēmumu izmaiņām). Izdevumu kopsummā neiekļauj procentu izdevumus, izdevumus saistībā ar Eiropas Savienības programmām, kas ir pilnībā izlīdzināti ar ienākumiem no Savienības fondiem. Šajā aprēķinā bruto pamatkapitāla veidošanas izmaksas tiek aizstātas ar četru gadu vidējām izmaksām. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2014.gadā pret 2013. gadu ir 1,5%, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 2,0%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2015.gadā pret 2014. gadu ir 1,5%, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 2,6%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu samazinājums 2016.gadā pret 2015. gadu ir 1,1 %, bet vidējā potenciālā IKP pieaugums 3,2%. Reālais koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums 2016.gadā pret 2015.gadu ir negatīvs jo 2016.gadā ir ievērojama fiskālā telpa, kas tiks sadalīta vēlāk. 10 gadu periodā izlīdzinātais potenciālā iekšzemes kopprodukta pieaugums (Latvijas aprēķins) Reālais, koriģētais vispārējās valdības izdevumu pieaugums (izslēdzot IKP deflatoru, izdevumus valsts parāda apkalpošanai , no ES finansējamo ES fondu daļu, no nodokļu politikas izmaiņām izrietošās ieņēmumu izmaiņas un izlīdzinot bruto pamatkapitāla veidošanas izmaksas) 2014 2015 2016 2014 2015 2016
 19. 19. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (5) 19 Padomes regula Nr. 1175/2011 Regulā noteikts, ka Padome un Komisija veicot uzraudzību saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 121. panta 3. punktu, uzrauga arī stabilitātes programmu izpildi. Ja tiek konstatēta faktiska vai paredzama būtisku budžeta stāvokļa novirzīšanās no vidēja termiņa budžeta mērķa, valstij tiek izteikts brīdinājums un ieteikumi ar termiņiem to ieviešanā. Ja netiek ieviesti ieteikumi, tiek pieņemts lēmums, ka valsts nav veikusi efektīvu rīcību. Pēc šī lēmuma saskaņā ar ES fondu regulu, var apturēt struktūrfondus. Fiskālais līgums Ja Eiropas Komisija secina, ka dalībvalsts nav nodrošinājusi, ka valsts ir ieviesusi likumus, kas nodrošina fiskālajā līgumā noteiktā strukturālā deficīta nosacījuma ievērošanu, valsts tiek iesūdzēta Eiropas Savienības Tiesā. Tiesas spriedums ir saistošs . Ja Tiesas noteiktā termiņā netiek izpildīts spriedums, Eiropas Savienības Tiesa var noteikt sodanaudu vai kavējuma naudu, kas ir atbilstīga apstākļiem un nepārsniedz 0,1 % no IKP. Padomes rekomendācijas par Stabilitātes programmu Eirozonas dalībvalstīm saskaņā ar ES struktūrfondu regulu par Padomes rekomendāciju par Stabilitātes programmu nepildīšanu var apturēt struktūrfondus. Latvijai 2013.gadā rekomendācija paredz, ka Latvija drīkst novirzīties no vidēja termiņa strukturālās bilances mērķa tikai apjoma, kas izriet no iemaksu atjaunošanās 2.pensiju līmenī. Brīdinājums → ieteikumi ar termiņiem→ lēmums par to, ka nav veikta efektīva rīcība → struktūrfondu apturēšana. ES Tiesa → soda nauda līdz 0,1% no IKP. Struktūrfondu apturēšana, kā, piemēram, Ungārijas gadījumā Nosacījuma neievērošanas sekas:
 20. 20. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (6) 20 Fiskālā telpa, eiro 2014 – 9 100 353 2015 – 16 542 392 2016 – 213 268 215 7 142 704 902 7 000 743 378 7 248 358 508 2014 2015 2016 Maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopapjoms saskaņā ar VTBIL 1.pielikumu 7 151 805 255 7 017 285 770 7 461 626 723 2014 2015 2016 Maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi, kas izriet no noteiktā strukturālās bilances mērķa (eiro) mīnus Fiskālā telpa:
 21. 21. Likumprojekts «Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam» (7) 21 Konsolidētā kopbudžeta bilance un vispārējās valdības budžeta bilance -1 135,5 -647,1 27,2 -183,3 -170,5 385,0 -252,1 -345,4 -76,6 -293,6 -195,1 -43,3 -606,0 235,0 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% -1 500 -1 200 -900 -600 -300 0 300 600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EKS bilances korekcijas, milj. euro Konsolidētā kopbudžeta bilance, milj. euro Vispārējās valdības budžeta bilance, % no IKP (labā ass)
 22. 22. Centrālās valdības aizņēmumu atmaksas grafiks (nominālvērtībā, uz 31.08.2013) 22
 23. 23. 23 Vispārējās valdības parāda attīstības tendences % no IKP
 24. 24. Laicīga budžeta pieņemšana labvēlīgi ietekmē aizņemšanās izmaksas Ilgtspējīgas fiskālās politikas turpināšanās Investoru uzticības saglabāšana un vairošana Finanšu tirgu un reitingu aģentūru pozitīvs vērtējums Zemākas aizņemšanās likmes Signāls par fiskālās disciplīnas vājināšanos Investoru uzticības mazināšanās Valsts kredītreitinga pazemināšanas risks Augstākas aizņemšanās likmes 24
 25. 25. NODOKĻU POLITIKAS IZMAIŅAS 25
 26. 26. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumi* 2007.-2016.gadā 26 5125,9 5491,8 4063,5 3873,4 4429,3 4928,5 5114,6 5386,9 5602,1 5777,7 1118,1 1288,0 967,7 1024,4 1093,1 1174,4 1227,2 1276,7 1303,1 1332,2 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013** 2014 2015 2016 Valsts budžetā Pašvaldību budžetā +241,6 +321,7 +204,7 prognoze * neieskaitot iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā **sociālās apdrošināšanas iemaksu likme valsts fondēto pensiju shēmā 2013.gadā 4%, 2014.gadā 4%, 2015.gadā 5 % un turpmāk - 6%; +238,9+580,5 +624,5 -133,3-1 748,6 +535,8 milj.eiro
 27. 27. Kopbudžeta nodokļu ieņēmumu* prognozes 2013. – 2016. gadam 6511,8 6681,8 6916,16663,5 6905,2 7109,8 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2014 2015 2016 Prognoze (aprīlis) Prognoze (augusts) +151,7 +223,4 +193,8 27 *neskaitot sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts fondēto pensiju shēmā; ņemot vērā nodokļu politikas pasākumus 6209,8 6341,8 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 2013 Plāns Prognoze +132,0 milj.eiro
 28. 28. Ēnu ekonomikas apkarošana – jaunākie risinājumi 2014. – 2016.gadam 28 Fiskālā ietekme 2014 2015 2016 Fiktīvo uzņēmumu skaita samazināšana, t.i., liegtas iespējas reģistrēt uzņēmumu tādām personām, kuras uzskatāmas par «riska» personām 17,4 17,4 17,9 Aplokšņu algu samazināšana, t.i., kad kapitālsabiedrībās netiek deklarēta samaksa nevienam darba ņēmējam un tiek izsniegti nepamatoti aizdevumi uzņēmumu valdes locekļiem 18,9 18,5 18,4 Veikt grozījumus par kases aparātu tehniskajām prasībām un prasībām kases aparātu lietošanā sākot ar 2015.gadu - 5,7 6,4 KOPĀ 36,3* 41,6* 42,7* *ieskaitot iemaksas otrajā pensiju līmenī milj.eiro
 29. 29. Būtiskākās nodokļu izmaiņas 2014.gadā 29 Pašreiz spēkā Plānotās izmaiņas Pamat- budžets Pašval- dību budžeti Speciālais budžets KOPĀ IIN likme 22% 24% +20,6 +82,2 +102,8 VSAOI likme 35,09% 34,09% -59,0 -59,0 Darba devēja VSAOI likme 24,09% 23,59% -29,5 -29,5 Darba ņēmēja VSAOI likme 11,0% 10,5% -29,5 -29,5 Neapliekamais minimums 64 eiro/mēn. 75 eiro/mēn. -3,5 -14,2 -17,7 Atvieglojums par apgādībā esošām personām 114 eiro/mēn. 165 eiro/mēn. -7,1 -28,2 -35,3 Atgriezeniskais efekts uz IIN (no VSAOI likmju samazināšanas) +1,3 +5,1 +6,4 Atgriezeniskais efekts uz UIN +1,7 +1,7 KOPĀ +13,0 +44,9 -59,0 -1,2 milj.eiro
 30. 30. Džini koeficients strādājošajiem Koeficients raksturo ienākumu sadalījumu. 0 - visiem ir vienādi ienākumi un 1 - vienai personai ir visi ienākumi, bet citiem ienākumu nav 30 41,87% 42,07% 41,50% 2013.gada 2.puse 2014.gada bāze MK atbalstītais variants 2014.gadam
 31. 31. Neto mēnešalgas izmaiņas strādājošajiem ar 3 apgādājamajiem 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Netomēnešalgasizmaiņas (Eiro) Mēnešalga (Eiro) 2014.gada bāze MK atbalstītais variants 2014.gadam 31 Strādājošo ar 3 apgādājamiem 2014.gada neto mēnešalgas izmaiņas pret 2013.gada 2.pusi
 32. 32. Neto mēnešalgas izmaiņas strādājošajiem bez apgādājamajiem 0 5 10 15 20 25 30 35 40 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Netomēnešalgasizmaiņas (Eiro) Mēnešalga (Eiro) 2014.gada bāze MK atbalstītais variants 2014.gadam 32 2014.gada neto mēnešalgas izmaiņas pret 2013.gada 2.pusi
 33. 33. 33 Nr.p.k . Atvieglojums Fiskālā ietekme, milj. eiro 2015 2016 1. Atvieglojumi investīciju, kā arī pētniecības un attīstības veicināšanai, no tā: -28,2 -32,4 1.1. Atvieglojums par jaunajām ražošanas tehnoloģiskajām iekārtām (termiņa pagarināšana līdz 2020.g.; ar koef. 1,5) -24,2 -24,0 1.2. Atvieglojums pētniecības un attīstības izmaksām (no 2014.gada 1.jūlija, ar koef. 3) -3,3 -6,6 1.3. Atlaide par atbalstāmo investīciju projektiem (termiņa pagarināšana līdz 2020.gadam, projektiem virs 10 mijl. eiro) -0,7 -1,8 2. Kompensējošie jeb mazāk efektīvie UIN atvieglojumi, no tā: 17,4 17,4 2.1. Atvieglojuma zaudējumu pārnešanai uzņēmumu grupā atcelšana no 2014.gada (14.1pants) 12,8 12,8 2.2. Atvieglojuma apliekamā ienākuma samazinājumam par nosacītu kredītprocentu summu atcelsāan no 2014.gada (6.panta 17.daļa) 4,6 4,6 2.3. Atvieglojuma pētniecības un attīstības izmaksām atcelšana no 2015.gada (13.panta 4.1daļa) - 0,03 KOPĀ -10,8 -15,0 UIN atvieglojumu investīciju veicināšanai un kompensējošo pasākumu fiskālā ietekme
 34. 34. Citas prognozēs iekļautās nodokļu izmaiņas ar pozitīvu fiskālo ietekmi 34 Pasākums 2014 2015 2016 Akcīzes nodokļa likmes palielināšana autogāzei +4,0 +4,3 +4,4 PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojums par luksus auto +1,4 +1,4 +1,3 Autoratlīdzību ienākumu administrēšanas uzlabošana +2,2 +2,1 +2,1 VARAM priekšlikums DRN bāzes paplašināšanai +7,0 +6,7 +6,4 PVN par nodrošinājumu +6,7 +6,7 +6,7 Izložu un azartspēļu nodoklis (likmju paaugstināšana) +2,5 +2,7 +2,8 Kapitāla nodokļa administrēšanas uzlabošana +5,4 +5,4 +5,4 Subsidētās enerģijas nodokļa ieviešana (ietekme kopā: PVN, SEN, Latvenergo dividendes) +41,3 +53,4 +61,2 milj.eiro
 35. 35. Citas prognozēs iekļautās nodokļu izmaiņas ar negatīvu fiskālo ietekmi 35 Pasākums 2014 2015 2016 PVN priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojuma atcelšana vieglajām pasažieru automašīnām, ko izmanto tikai un vienīgi ar PVN apliekamo darījumu nodrošināšanai -1,6 -1,6 -1,5 No aplikšanas ar IIN atbrīvo saņemtās summas, kas izmaksātas kā valsts vai ES atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai (atvieglojumu piemērošanas saglabāšana) -2,2 -2,2 Akcīzes nodokļa atbrīvojumu saglabāšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību -1,8 -1,8 -1,8 UIN atvieglojumu ietekme -10,8 -15,0 milj.eiro
 36. 36. VALSTS BUDŽETA IZDEVUMU POLITIKA 36
 37. 37. 2014. – 2016.gada vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts: • nodrošina tādas fiskālās politikas īstenošanu, kas nodrošina valsts finanšu stabilitāti; • nodrošina pamatu tautsaimniecības attīstības ilgtspējas realizēšanai, radot nozarēm izaugsmes iespējas; • nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošanu; • nodrošina uzņemto starptautisko saistību izpildi un nacionālas nozīmes pasākumu īstenošanu, tai skaitā: - gatavošanās Latvijas Prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā; - pasākuma "Rīga - 2014. Eiropas kultūras galvaspilsēta" īstenošana; - iestāšanās pasākumu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) realizācija; - Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanu īstenošana; - nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un piederības sajūtas Latvijas valstij stiprināšana; • samazina ienākumu nevienlīdzību starp iedzīvotāju grupām, nodrošinot līdzsvarotu attīstību, paredzot iespējas rūpēties par veselību, izglītību un iespējām pilnvērtīgi piedalīties kultūras, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē. 37
 38. 38. Finansējums jaunās politikas iniciatīvām sadalījumā pa ministrijām 38 40,6 40,1 37,6 17,5 16,0 15,4 13,9 13,4 10,4 9,6 6,3 6,2 4,8 3,9 2,5 1,7 1,0 0,8 1,5 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 Kopā: 2014.gadā – 243,2 milj. eiro 2015.gadā – 330,2 milj. eiro 2016.gadā – 386,8 milj. eiro milj. eiro 815,3 1 074,1 1 368,4 243,2 330,2 386,8 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2014 2015 2016 JPI pieprasījumi likumprojektā iekļautās JPI
 39. 39. Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana 106,2 119,8 136,4 122,7 175,9 212,114,3 34,4 38,4 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 2014 2015 2016 Pārējās NAP VAK 39 Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju 243,2 330,2 386,8 Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Latvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju: prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» prioritāte «Cilvēka drošumspēja» prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas» Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā: - finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai, - zinātnes bāzes finansējumam, - kultūras telpas attīstībai, - elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības īstenošanai milj.eiro
 40. 40. Latvijas Nacionālā attīstības plāna vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana 49,0 66,8 95,7 22,4 36,2 40,7 51,3 72,9 75,7 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 2014 2015 2016 Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspēja Tautas saimniecības izaugsme 212,1 122,7 175,9 40 Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme», tai skaitā, 1) elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai 2) ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem Prioritāte «Cilvēka drošumspēja», tai skaitā, 1) valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti 2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana (ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana) 3) asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas» tai skaitā, 1) autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 2) administratīvā sloga samazināšana VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti 3) principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija milj. eiro Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm
 41. 41. Pārējās jaunās politikas iniciatīvas 41 68,1 77,2 87,825,3 22,6 24,5 5,9 5,6 5,4 4,4 12,2 16,4 2,5 2,3 2,3 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 2014 2015 2016 Elektronisko plašas saziņas līdzekļu darbībai Zinātnes bāzes finansēšanai Kultūras telpas attīstībai Pārējie pasākumi Finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai Finansējums darba samaksas jautājumu risināšana - minimālās algas paaugstināšana un mēneša darba algas izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri - ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana (22,0 milj. eiro katru gadu) - darba samaksas paaugstināšana un nodrošināšana pedagogiem (2014.g.- 8,7 milj. eiro, 2015.g. – 12,5 milj. eiro, 2016.g. – 15,5 milj. eiro) - uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana IEM sistēmas un TM Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem (6,5 milj. eiro katru gadu) - kultūras institūcijās nodarbināto pilnas darba slodzes atjaunošanai (2014.g.– 1,8 milj. eiro, 2015.g.un 2016.g. – 2,0 milj. eiro) Kultūras telpas attīstība – kultūras mantojuma pieejamības veicināšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai, profesionālās kultūrizglītības un radošās izglītības attīstībai. Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana – valsts atbalsts zinātniskajai darbībai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām, tai skaitā, apmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa segšanai. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai – Latvijas radio 5 darbības realizācijai, Latvijas Televīzijai objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un komentāru veidošanai par notikumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, novadu ziņu veidošanai. milj. eiro
 42. 42. Uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana un minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 320 eiro no 2014.gada 1.janvāra (valsts budžeta iestādes) 3,6 1,3 1,6 1,6 0,9 0,6 0,2 0,6 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 1,2 2,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,9 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana Mēneša darba algas izlīdzināšana 42 2014.gadā – 26,0 milj. eiro 2015.gadā – 26,0 milj. eiro 2016.gadā – 33,8 milj. eiro ** Neieskaitot finansējumu 1,5 milj. eiro apakšprogrammā 05.01.00 «Sociālās rehabilitācijas valsts programmas» valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām noteiktam mērķim asistentu pakalpojumu nodrošināšanai * Neieskaitot finansējumu 4,4 milj. eiro apakšprogrammā 33.01.00 «Ārstniecība» minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai ārstniecības personām un pārējam personālam ārstniecības iestādēs, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus milj. eiro Ietekmēs 184 valsts budžeta iestāžu 56 000 darbiniekus, tai skaitā 13 neatkarīgo institūciju 2 100 darbiniekus
 43. 43. VIDĒJA TERMIŅA VALSTS BUDŽETA IZDEVUMI 43
 44. 44. Vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekts 2014. – 2016.gadam 2013 2013* 2014 2015 2016 Ieņēmumi 6662,4 6682,5 7004,3 7406,9 7009,3 Valsts pamatbudžets 4742,7 4762,8 5007,1 5370,2 4922,5 Nodokļu ieņēmumi 3119,3 3119,3 3402,2 3577,9 3703,4 Nenodokļu ieņēmumi 402,3 402,3 400,1 398,6 339,6 Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 78,5 82,9 75,8 76,5 76,5 Ārvalstu finanšu palīdzība 1136,3 1148,0 1124,9 1315,8 802,9 Transferti 6,3 10,3 4,1 1,4 0,1 Valsts speciālais budžets 1948,2 1948,2 2205,5 2237,3 2280,4 Nodokļu ieņēmumi 1911,1 1911,1 1984,7 2024,2 2074,3 Nenodokļu ieņēmumi 8,6 8,6 12,4 12,4 12,5 Transferts no valsts pamatbudžeta 28,5 28,5 208,4 200,7 193,6 Izdevumi 6853,8 6928,1 7142,7 7000,8 7248,3 Valsts pamatbudžets 4854,0 4928,3 5274,8 5063,0 5286,6 Pamatfunkcijas 3481,3 3501,0 3994,7 4098,0 4053,2 ES politiku instrumentu un pārējās ĀFP līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošana 1372,7 1427,3 1280,1 965,0 1233,4 Valsts speciālais budžets 2028,3 2028,3 2076,3 2138,5 2155,3 Valsts konsolidētā budžeta finansiālā bilance -191,4 -245,6 -138,4 406,2 -239,0 44 milj. eiro * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam
 45. 45. Valsts konsolidētais budžets 45 2935 3753 4710 6255 6655 5573 5390 5998 6745 6662 6683 7004 7407 7009 3050 3899 4850 6089 7266 6773 6631 6579 6616 6854 6928 7143 7001 7248 -1 500 -500 500 1 500 2 500 3 500 4 500 5 500 6 500 7 500 8 500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns 2013 plāns* 2014 2015 2016 Ieņēmumi Izdevumi Bilance * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam milj.eiro Bilance: 2014.g. - 138,4 milj.eiro 2015.g. 406,2 milj.eiro 2016.g. - 239,0 milj.eiro
 46. 46. 2014.gada projekts % no 2007.g. izpildes (izdevumi pamatfunkcijām) 65% 129% 108% 96% 64%66% 92% 157% 81% 86% 77% 38% 61% 111%107% 75%76%80% 93%97% 119% 92% 79% 117% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% 180% 2014.gada projekts% no 2007.g. izpildes (pamatfunkcijas) 46 Lai dati būtu salīdzināmi 2007.gada izpildē netiek ieskaitīti augstskolu izdevumi, kas finansēti no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem (IZM, KM un ZM), no LM p/b 2014.gadā atskaitīti izdevumu piemaksām pie pensijām (transferts uz speciālo budžetu), no FM budžeta atskaitīti izdevumi valsts parāda vadībai un iemaksām ES budžetā, no MK un ĀM budžeta 2014.gadā atskaitīti izdevumi Prezidentūras pasākumu nodrošināšanai).
 47. 47. Valsts konsolidētā budžeta izdevumi funkcionālajā sadalījumā - lielākie izdevumi plānoti sociālajai aizsardzībai 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 Sociālā aizsardzība 47 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2013 2013* 2014 2015 2016 milj.eiro Tai skaitā, kārtējie maksājumiES budžetā: 2014.g. – 247,0 milj. eiro 2015.g. – 261,9 milj. eiro 2016.g. – 278,0 milj. eiro Tai skaitā, valsts parāda apkalpošanas izdevumi: 2014.g. – 368,4 milj. eiro 2015.g. – 374,1 milj. eiro 2016.g. – 360,8 milj. eiro * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Finansējums Saeimai, VID, Ārlietu ministrijai, KNAB, Zinātnei u.c.
 48. 48. Valsts pamatbudžets – bilanci ietekmē 2007.- 2013.g. ES fondu plānošanas perioda projektu pabeigšana un jaunā plānošanas perioda uzsākšana 48 2010 2673 3325 4428 4616 3801 3732 4139 4846 4743 4763 5007 5370 4923 2200 2947 3728 4803 5545 4713 4551 4568 4646 4854 4928 5275 5063 5287 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns 2013 plāns* 2014 2015 2016 Ieņēmumi Izdevumi Deficīts milj. eiro * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Bilance: 2014.g. - 267,7 milj.eiro 2015.g. - 307,4 milj.eiro 2016.g. - 364,1 milj.eiro
 49. 49. Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkciju un ES fondu finansēšanai 3080 4046 4564 3553 3193 3157 3425 3481 3501 3995 4098 4053 649 757 981 1161 1359 1411 1533 1373 1435 1280 965 1233 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 plāns* 2014 2015 2016 Izdevumi ES un pārējās ĀFP apguvei Izdevumi pamatfunkcijām Izdevumi 2014.-2016.gadam ietver 2014.-2020.plānošanas periodā prognozējamos ES fondu resursus, tādā veidā nodrošinot fondu apguves nepārtrauktību 49 * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam milj.eiro
 50. 50. Kohēzijas politikas ES fondu ieņēmumu un izdevumu naudas plūsma 2007- 2013 un 2014-2020 plānošanas periodiem 50 *Veikti pārrēķini uz eiro pēc oficiālā Latvijas bankas eiro kursa 69 151 299 464 512 714 641 550 748 227 26 189 585 738 780 651 747 779 543 79 179 448 66 263 790 628 928 845 807 678 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Noslēguma maksājums (~ 2018.g.)Ieņēmumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (4 530 milj. EUR) Izdevumu prognoze 2007-2013 plānošanas periodam (5 039 milj. EUR) Ieņēmumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 430 milj. EUR) 2014.-2016.gadam (706 milj. EUR) Izdevumu prognoze 2014-2020 plānošanas periodam (4 801 milj. EUR) 2014.-2016.gadam (1 119 milj. EUR) Kopējie ieņēmumi 2014.-2016.gadā ( 2004 milj. EUR) Kopējie izdevumi 2014.-2016.gadā (2 441 milj. EUR) Ieņēmumu prognoze 2013.gada budžeta likumā (677.8 milj. EUR) milj. eiro
 51. 51. 51 Izdevumu attiecināmības termiņš 2014.gada 1.janvāris un ne ātrāk par DP „Izaugsme un nodarbinātība” iesniegšanu EK • TEN-T ceļi (27 888 287 EUR) - SM; • Aktīvās darba tirgus politika jauniešu nodarbinātībai (1 878 919 EUR) un Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros (1 416 356 EUR) - LM Izdevumu attiecināmības termiņš DP „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanas datums EK • Cilvēkresursu attīstība zinātnē (bez finansējuma 2014.gadā) un Individuālie granti jaunajiem zinātniekiem (1 012 282 EUR) - IZM; • Publisko un dzīvojamo ēku energoefektivitāte (20 489 354 EUR) - EM; • Depozīta sistēma dzēriena iepakojumam (4 000 000 EUR) - VARAM; • Reģionālie ceļi (7 114 359 EUR) - SM; • Veselības aprūpes tīklu vadlīniju un kvalitātes kontroles sistēmas izstrāde (498 005 EUR) - VM; • Nacionālas nozīmes kultūras un sporta infrastruktūras attīstībā (stad.)(1 510 257 EUR) - KM. Paredzamais valsts budžeta finansējums aktivitāšu uzsākšanai no 80.00.00 programmas 2014.gadā – 65 807 821 EUR Aktivitātes, kuru ieviešanu indikatīvi plānots uzsākt 2014.gada pirmajā pusē (08.08.2013. MK sēdes protokola Nr.43 11.§)
 52. 52. Valsts pamatbudžeta izdevumi pamatfunkcijām sadalījumā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 695 476 354 833 210 242 585 86 763 535 370 912 234 264 795 121 759 537 376 942 281 279 793 131 756 516 363 882 288 295 796 156 0 150 300 450 600 750 900 1 050 Atlīdzība Preces un pakalpojumi Procentu izdevumi Subsīdījas un dotācijas Sociālie pabalsti Maksājumi ES un starptautiskā sadarbība Uzturēšanas izdevumu transferti Kapitālie izdevumi 2013 2014 2015 2016 52 milj.Euro
 53. 53. Valsts speciālais budžets – ņemot vērā, ka piemaksas pie pensijām tiks finansētas no valsts pamatbudžeta, sākot ar 2014.gadu tiek plānots ar pārpalikumu 53 936 1095 1395 1838 2051 1776 1676 1786 1925 1948 1948 2206 2237 2280 863 965 1136 1298 1727 2079 2154 1963 1995 2028 2028 2076 2139 2155 -500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 plāns 2013 plāns* 2014 2015 2016 Ieņēmumi Izdevumi Bilance Sākot ar 2014.gadu piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām tiek finansētas no valsts pamatbudžeta transferta, (2014.g. – 208,4 milj. eiro, 2015.g. – 200,7 milj. eiro, 2016.g. – 193,6 milj. eiro) milj.eiro * atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Bilance: 2014.g. 129,3 milj.eiro 2015.g. 98,8 milj.eiro 2016.g. 125,1 milj.eiro
 54. 54. BUDŽETA IZDEVUMI MINISTRIJĀM UN CITĀM CENTRĀLAJĀM VALSTS IESTĀDĒM 54
 55. 55. Valsts prezidenta kanceleja un Saeima 3,1 3,1 3,1 3,6 3,8 0 1 2 3 4 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas 55 17,0 17,0 22,3 21,0 19,1 0 5 10 15 20 25 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam milj. eiroValsts prezidenta kancelejaSaeima 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,2 0,2 0,3 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,01 0,01 0,02 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām
 56. 56. Ministru kabinets 5,1 5,3 7,2 4,9 4,8 1,3 2,0 1,0 0,3 0,1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 56 no tā: - vienota tiesību aktu projekta izstrādes un saskaņošanas portāla izveidei, kas nodrošina sabiedrības līdzdalību, iespēju sniegt priekšlikumus administratīvā sloga mazināšanā (ik gadu 0,3 milj. eiro); - mūsdienīgas un plānotas līdzdalības un komunikācijas nodrošināšanai par iedzīvotājiem aktuāliem valdības lēmumiem, kā arī uz klientu orientētas kultūras veicināšanai valsts pārvaldē (2014.g. – 0,2 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,3 milj. eiro); - augstākā līmeņa vadītāju atklātai un vienotai atlases procesa īstenošanai, kā arī efektīvas novērtēšanas procesa sistēmas nodrošināšanai (2014.g. – 0,1 milj. eiro, 2015.g. – 0,2 milj. eiro, 2016.g. – 0,1 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,8 1,1 1,0 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro
 57. 57. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un Pārresoru koordinācijas centrs Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Pārresoru koordinācijas centrs 57 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,08 0,09 0,1 no tā: - valsts attīstības plānošanas novērtēšanai un nākotnes scenāriju modelēšanai (2014.g. – 0,07 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,08 milj. eiro). milj. eiro Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,4 0,4 0,3 no tā: - politisko partiju pārskatu sistēmas izveidei un partiju aģitācijas uzraudzībai (2014.g. un 2015.g. – 0,2 milj. eiro, 2016.g. – 0,06 milj. eiro); - biometrijas datu apstrādes sistēmas likuma prasību nodrošināšanai (2014.g. – 0,02 milj. eiro). *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 4,2 4,3 4,7 4,7 4,4 0,05 0 1 2 3 4 5 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,01 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2013 2013* 2014 2015 2016 ES un pārējā ĀFP pamatfunkcijas
 58. 58. Sabiedrības integrācijas fonds un Sabiedrisko pakalpojumu regulators 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 5,3 6,1 5,2 3,2 0,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP 58 5,1 5,0 5,1 5,1 5,1 0 1 2 3 4 5 6 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas Sabiedrības integrācijas fonds Sabiedrisko pakalpojumu regulators *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, no tā: - sabiedrības saliedētības pasākumiem (ik gadu 0,1 milj. eiro) - reemigrācijas atbalsta pasākumiem (ik gadu 0,03 milj. eiro) 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,2 0,2 0,2 milj. eiro
 59. 59. Aizsardzības ministrija 204,8 206,0 214,8 230,2 228,3 20,6 21,7 10,9 0,007 0,002 0 50 100 150 200 250 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 59 no tā: - NATO izcilības centram stratēģiskās komunikācijas jautājumos (2014.g. – 3,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 3,1 milj. eiro); - gaisa telpas novērošanas sistēmas uzstādīšanai (2014.g. – 2,9 milj. eiro, 2015.g. – 0,7 milj. eiro); - nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācijai (2014.g. – 2,2 milj. eiro, 2015.g. – 14,6 milj. eiro, 2016.g. – 18,6 milj. eiro); - zemessardzes spēju stiprināšanai un efektīvas rezervju sistēmas pilnveidošanai (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. – 7,7 milj. eiro, 2016.g. – 6,6 milj. eiro); - uzturdevas kompensācijas vērtības paaugstināšanai (2014.g. – 1,3 milj. eiro, 2015.g. – 5,2 milj. eiro, 2016g. – 5,2 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 16,0 36,1 41,0 milj. eiro
 60. 60. Ārlietu ministrija 47,4 48,0 75,9 58,8 48,2 1,1 2,7 2,3 1,6 1,1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 60 no tā: - Latvijas prezidentūrai ES Padomē nepieciešamo jauno funkcionālo un drošības prasību ieviešanai Ārlietu dienesta informācijas sistēmu tehniskajā nodrošinājumā (2014.g. – 3,0 milj. eiro, 2015.g. – 0,3 milj. eiro); - Latvijas vēstniecības Indijā atvēršanai un darbības nodrošināšanai (2014.g. – 1,1 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,9 milj. eiro); - sadarbības ar diasporu stiprināšanai, diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai, vēstniecību sadarbības ar diasporu paplašināšanai un Pilsonības likuma grozījumu īstenošanai (ik gadu 0,7 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 6,3 3,5 3,4 milj. eiroLatvijas Prezidentūrai ES Padomē: 2014.g. – 24,4 milj. eiro; 2015.g. – 10,4 milj. eiro
 61. 61. Ekonomikas ministrija (1) 51,6 52,1 100,6 115,9 119,0 121,9 122,0 90,8 18,5 3,2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 61 no tā: - ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājumiem, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem (2014.g. – 6,1 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,1 milj. eiro); - kvalitātes infrastruktūras attīstības un uzturēšanas pasākumiem (ik gadu 0,07 milj. eiro); - reemigrācijas atbalsta pasākumu īstenošanai – biznesa saiknes veidošanai un uzturēšanai ar ārvalstīs dzīvojošajiem diasporas pārstāvjiem (ik gadu 0,07 milj. eiro); - vienotu atļauju izsniegšanai kopējās intereses projektiem saskaņā ar Regulu par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm (ik gadu 0,03 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 40,1 54,9 63,4 milj. eiro
 62. 62. Ekonomikas ministrija (2) 2014 2015 2016 Ieņēmumi - kopā 41,2 53,4 61,2 Ieņēmumi: PVN 7,1 9,5 9,5 Ieņēmumi: SEN (subsidētās enerģijas nodoklis) 34,1 36,9 39,7 Efekts no Latvenergo dividenžu pieauguma 7,0 12,0 Izdevumi - kopā 33,1 52,9 61,3 Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda (EAF) izveide konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai 29,3 47,8 56,2 Finansējums sociālo pabalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai 3,8 5,1 5,1 Bilance 8,1 0,5 -0,1 62 milj. eiro Subsidētās enerģijas nodokļa ieviešana un Elektroenerģijas lietotāju atbalsta fonda izveide (ELAF) ELAF izveides mērķis ir samazināt elektroenerģijas cenu kāpumu un nodrošināt konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai. Sociālo pabalstu elektroenerģijas izmaksu segšanai finansējuma mērķis iedzīvotājiem ar zemu maksātspēju arī pēc elektrības cenas izmaiņām nodrošināt sociālā atbalsta instrumentu, kas saglabātu AS “Latvenergo” Starta tarifa līmenī (8,18 santīmi par kwt/st).
 63. 63. Finanšu ministrija 686,2 667,8 773,5 802,4 796,4 129,3 139,2 117,1 87,5 7,7 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam no tā: - radikālai rīcībai ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā (2014.g. – 9,8 milj. eiro, 2015.g. – 16,9 milj. eiro, 2016.g. – 11,3 milj. eiro); - Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu, kuras, veicot amata pienākumus, ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības riskam, motivēšanai (veselības apdrošināšanas nodrošināšanai) (ik gadu 0,2 milj. eiro); - jauno ES muitas savienības vienoto prasību ieviešanai (2014.g. – 1,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 1,4 milj. eiro); - administratīvā sloga samazināšanai VID klientiem, pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti (2014.g. – 2,6 milj. eiro, 2015.g. – 6,1 milj. eiro, 2016.g. – 5,0 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 15,4 26,5 20,0 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro 63 Tai skaitā, kārtējie maksājumi ES budžetā: 2014.g. – 247,0 milj. eiro 2015.g. – 261,9 milj. eiro 2016.g. – 278,0 milj. eiro Tai skaitā, valsts parāda apkalpošanas izdevumi: 2014.g. – 368,4 milj. eiro 2015.g. – 374,1 milj. eiro 2016.g. – 360,8 milj. eiro
 64. 64. Iekšlietu ministrija 245,2 248,1 255,8 253,5 263,2 15,4 17,7 26,4 7,0 5,8 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 64 no tā: - uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai (atvaļinājuma pabalsts, prēmija saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu, virsstundu darba samaksa) (ik gadu 5,1 milj. eiro); - speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegādei (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. – 2,8 milj. eiro, 2016.g. – 11,4 milj. eiro); - veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības paaugstināšanai Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. – 0,6 milj. eiro, 2016.g. – 1,2 milj. eiro) - personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzībai (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,4 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 13,9 17,9 32,4 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro
 65. 65. Izglītības un zinātnes ministrija 191,3 193,2 225,0 234,6 219,0 159,9 167,3 99,1 36,9 4,7 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 65 no tā: - vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmai, tai skaitā atbalsta palielināšanai profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai (2014.g. – 2,4 milj. eiro, 2015.g. – 3,9 milj. eiro, 2016.g. – 4,9 milj. eiro); - zinātnes bāzes finansējuma nodrošināšanai (2014.g. – 4,4 milj. eiro, 2015.g. – 12,2 milj. eiro, 2016.g. – 16,4 milj. eiro); - licences maksājumiem Eiropas Rallija čempionāta posma rīkošanai Latvijā 2014.- 2016.gadā (ik gadu 0,3 milj. eiro); - atbalsta pasākumiem jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai (ik gadu 0,08 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 9,6 18,8 24,9 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro No 2013.gada līdz 2015.gadam paredzēts valsts atbalsts bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātai bērnu sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsākšanai, paredzot, ka pašvaldības trīsgadu laikā atrisina PII rindu problēmu. Līdz 2016.gadam tiks pabeigts Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijas un renovācijas projekts
 66. 66. Zemkopības ministrija 72,1 72,9 72,9 71,0 70,6 488,1 502,9 433,4 247,4 238,9 0 100 200 300 400 500 600 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam no tā: - ES Kopējās lauksaimniecības politikas reformas ieviešanai un ZM un tās padotībā esošo iestāžu uz klientu orientētās pakalpojumu sistēmas attīstībai 2014. – 2020.gadā (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,8 milj. eiro); - valsts uzraudzības stiprināšanai pārtikas aprites un veterinārajā jomā (ik gadu 0,7 milj. eiro); - meža resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai (ik gadu 0,5 milj. eiro); - zivju resursu ilgtspējīgas saglabāšanas nodrošināšanai (2014.g. – 0,3 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,5 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 3,9 3,6 3,8 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro 66
 67. 67. Satiksmes ministrija 212,7 229,8 236,6 244,9 259,8 379,9 403,5 235,5 57,1 0,1 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 67 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, no tā: - autoceļu sakārtošanas programmai 2014.- 2020.gadam (2014.g. – 30,8 milj. eiro, 2015.g. – 47,0 milj. eiro, 2016.g. – 65,5 milj. eiro); - dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (2014.g. – 4,5 milj. eiro); - ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla izveidei un uzturēšanai (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,2 milj. eiro). milj. eiro 2014.gads 2015.gads 2016.gads 37,6 47,3 65,8 2013 2014 2015 2016 Valsts auto ceļu fonds 117,0 147,8 163,9 182,4 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) 26,1 35,8 38,0 41,6 Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana 90,9 112,0 125,9 140,8 67
 68. 68. Labklājības ministrija (1) 274,8 275,2 477,4 510,3 510,4 92,9 95,8 49,6 9,9 0,03 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 68 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 13,0 20,3 21,2 no tā: - valsts atbalsta palielināšanai personām ar invaliditāti: 1) personām ar I invaliditātes grupu no 64,03 eiro uz 83,23 eiro, 2) personām ar II invaliditātes grupu no 64,03 eiro uz 76,84 eiro, 3) personām ar I invaliditātes grupu kopš bērnības 106,72 eiro uz 138,73 eiro, 4) personām ar II invaliditātes grupu kopš bērnības no 106,72 eiro uz 128,06 eiro (2014.g. – 6,7 milj. eiro, 2015.g. – 14,0 milj. eiro, 2016.g. – 14,7 milj. eiro) - asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās (ik gadu 1,7 milj. eiro); - neatliekamo pasākumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (ik gadu 0,8 milj. eiro). milj. eiroPamatbudžeta izdevumi Ieskaitot transfertu uz valsts speciālo budžetu : 2014.g. – 208,4 milj. eiro; 2015.g. – 200,7 milj. eiro; 2016.g. - 193,6 milj. eiro
 69. 69. Labklājības ministrija (2) 69 2028,3 2028,3 2076,3 2138,5 2155,3 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000 2 250 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2013.gada septembrī tika indeksētas valsts pensijas, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, kuru apmērs nepārsniedz 200 latus, piemērojot indeksu 1,04. Politiski represētajām personām valsts pensijas tika pārskatītas (indeksētas) neatkarīgi no to apmēra. Sākot ar 2014.gada oktobri tiek atsākta valsts pensiju, atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu (neatkarīgi no to apmēra) indeksācija, ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu. 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,4 0,4 0,5 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumi milj. eiro *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Izdevumu palielinājums pensiju indeksācijai: 2014.g. – 54,4 milj. eiro 2015.g. – 94,2 milj. eiro 2016.g. – 134,3 milj. eiro
 70. 70. Tieslietu ministrija 143,3 144,6 158,7 164,2 177,2 10,7 11,5 4,5 1,6 0,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 70 no tā: - uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšanai Ieslodzījumu vietu pārvaldei (ik gadu 1,3 milj. eiro); - Satversmes aizsardzībai (2014.g. – 0,8 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 0,7 milj. eiro); - valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos (2014.g. – 0,7 milj. eiro, 2015.g. – 1,2 milj. eiro, 2016.g. – 2,0 milj. eiro); - notiesātās personas resocializācijas procesa īstenošanai (2014.g. – 0,5 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 1,3 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 10,4 11,9 13,3 milj. eiro Jauna cietuma būvniecība Olainē: 2014.g.- 0,9 milj. eiro; 2015.g.- 2,9 milj. eiro; 2016.g. - 15,0 milj. eiro
 71. 71. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 119,1 120,1 74,9 49,4 40,4 160,5 204,7 169,3 61,4 5,3 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 71 no tā: - principa «Nauda atgriežas dabā» realizācijai (2014.g. un 2015.g. – 2,1 milj. eiro, 2016.g. – 2,9 milj. eiro); - dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem daļas palielināšanai par pašu ieņēmumu daļu no koku ciršanas apjoma samazināšanas (ik gadu 0,8 milj. eiro); - valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pārvaldības organizatoriskā modeļa ieviešanai (2014.g. – 0,4 milj. eiro, 2015.g. – 0,5 milj. eiro, 2016.g. – 0,9 milj. eiro); - vides monitoringa un vides kontroles nodrošināšanai (ik gadu 0,4 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 4,8 5,0 6,4 milj. eiro 2014.gadā pamatā tiek pabeigta Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu projektu realizācija.
 72. 72. Kultūras ministrija 122,5 131,7 115,3 115,1 115,4 7,4 13,0 8,9 7,5 4,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 72 no tā: - Valsts kultūrkapitāla fonda projektiem un to administrēšanas izdevumu segšanai (2014.g. – 2,2 milj. eiro, 2015.g. – 3,6 milj. eiro, 2016.g. – 5,0 milj. eiro); - Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai (ik gadu 2,0 milj. eiro); - kultūras institūciju prioritāro izdevumu segšanai (muzeju priekšmetu restaurācijai un eksponātu atjaunošanai, muzeju ugunsdrošības atjaunošanai u.c.) (2014.g. – 1,7 milj. eiro, 2015.g. – 1,3 milj. eiro, 2016.g. – 1,1 milj. eiro); - KM kapitālsabiedrībām uzturēšanas izdevumiem valsts deleģēto funkciju realizācijai, lai nodrošinātu māksliniecisku izcilību un starptautisku atpazīstamību (ik gadu 1,6 milj. eiro); - Latvijas filmu daudzveidības veicināšanai, līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā un Latvijas filmām Latvijas simtgadei (2014.g. – 1,5 milj. eiro, 2015.g. – 2,8 milj. eiro, 2016.g. – 3,5 milj. eiro) Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 17,5 20,5 23,3 milj. eiro Larvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošanai: 2013*.g.plāns - 34,9 milj.eiro
 73. 73. Veselības ministrija 660,8 677,4 711,5 712,2 714,0 5,2 10,5 0,6 0,2 0,2 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 73 no tā: - ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšanai (ik gadu 22,0 milj. eiro); - ambulatorajai ārstniecībai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācijai un centralizētas medikamentu iegādes nodrošināšanai (ik gadu 4,5 milj. eiro); - veselības aprūpes pakalpojumu tarifu elementu (N, U, A, P) pieaugumam (2014.g. – 1,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. – 7,6 milj. eiro); - ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšanai (ik gadu 3,4 milj. eiro). Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 40,6 47,5 49,6 milj. eiro
 74. 74. Centrālās zemes komisija un Centrālā vēlēšanu komisija 0,75 0,76 6,04 0,40 0,400,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas 2014.gadā finansējums Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanām 74 0,12 0,12 0,12 0,10 0,11 0,0 0,1 0,2 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas Centrālā vēlēšanu komisijaCentrālā zemes komisija *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam no tā: - likumprojekta «Grozījumi likumā «Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos» īstenošanai (2014.g.- 0,02 milj. eiro) 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,02 0,003 0,004 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, milj. eiro 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,002 0,002 0,003 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām
 75. 75. Tiesībsarga birojs un Valsts kontrole Tiesībsarga birojs Valsts kontrole 75 3,8 3,8 4,8 4,7 4,7 0 1 2 3 4 5 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 1,0 1,0 1,0 no tā: - revīzijas procesu attīstība pašvaldībās, lietderības jautājumu un ātras reaģēšanas sabiedrībai svarīgu notikumu jomā (1,0 milj. eiro ik gadu). milj. eiro Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,1 0,1 0,1 no tā: - Tiesībsarga pieejamība reģionos (0,06 milj. eiro ik gadu); - Sabiedrības informēšanas funkciju nodrošināšanai (0,02 milj.eiro ik gadu). *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 0,1 0,03 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP
 76. 76. Augstākā tiesa un Satversmes tiesa 4,5 4,5 4,8 4,7 4,8 0,01 0 1 2 3 4 5 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP 76 1,1 1,2 1,4 1,3 1,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas Augstākā tiesa Satversmes tiesa *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, no tā: - Latvijas Republikas Augstākās tiesas informācijas tehnoloģiju uzturēšanai un attīstībai (2014.g. - 0,1 milj. eiro, 2015.g un 2016.g. - 0,04 milj. eiro); - Latvijas Republikas Augstākās tiesas infrastruktūras attīstībai (2014.g.- 0,05 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g - 0,02 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,3 0,2 0,2 2014.gads 2015.gads 2016.gads 0,2 0,2 0,2 Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām, no tā: - Juridiskā departamenta izveidei (0,2 milj. eiro ik gadu). milj. eiro
 77. 77. Prokuratūra 20,9 21,2 22,7 22,4 22,5 0 5 10 15 20 25 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas 77 *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam no tā: - Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta kapacitātes stiprināšanai (2014.g. - 0,4 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g. - 0,5 milj. eiro); - mutvārdu tulkošanas un procesuālo dokumentu tulkošanas nodrošināšanai (ik gadu 0,2 milj. eiro); - materiāli tehniskajam nodrošinājumam un jauno prokuroru darba vietu aprīkošanai (2014.g. - 0,3 milj.eiro, 2015.un 2016.g. - 0,2 milj.eiro); - Prokuratūras struktūrvienības ēkas remontdarbiem (2014.g. - 0,5 milj. eiro) . 2014.gads 2015.gads 2016.gads 1,7 1,4 1,5 milj. eiro Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
 78. 78. Radio un Televīzija 18,6 18,9 22,9 20,5 19,9 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas 78 *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam no tā: - Latvijas radio 5 darbības nodrošināšanai (2014.g. - 0,8 milj. eiro, 2015.g. un 2016.g - 0,6 milj. eiro); - LR interneta platformas uzturēšanai (ik gadu 0,1 milj. eiro); - LR kapitālieguldījumiem (ik gadu 0,1 milj. eiro); - LTV programmas satura pilnveidošanai (ik gadu1,3 milj. eiro); - novadu ziņu veidošanai (ik gadu 0,1 milj. eiro). 2014.gads 2015.gads 2016.gads 2,5 2,3 2,3 milj. eiro Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
 79. 79. 79 62.resors «Mērķdotācijas pašvaldībām» no tā: - vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas realizācijai (2014.g. - 0,8 milj. eiro, 2015.g. - 2,3 milj. eiro, 2016.g.- 3,3 milj. eiro); - mācību priekšmeta "Svešvaloda" apguvei no 1.klases no 2014.gada 1.septembra (2014.g. - 0,4 milj. eiro, 2015.g. - 1,5 milj. eiro, 2016.g.- 2,2 milj. eiro); - finansējums izglītības nozares pasākumu īstenošanai (4,3 milj. eiro ik gadu). 307,8 307,8 323,9 326,6 328,3 0 50 100 150 200 250 300 350 2013 2013* 2014 2015 2016 *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam 2014.gads 2015.gads 2016.gads 6,2 8,9 10,6 milj. eiro Finansējums jaunajām politikas iniciatīvām,
 80. 80. 64.resors «Dotācijas pašvaldībām» un 74.resors «Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» 29,98 29,80 29,98 29,98 29,98 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2013 2013* 2014 2015 2016 pamatfunkcijas 80 25,5 40,4 83,3 39,8 63,3 213,1 504,3 976,2 0 150 300 450 600 750 900 1050 2013 2014 2015 2016 pamatfunkcijas ES un pārējā ĀFP 64.resors «Dotācijas pašvaldībām» 74.resors «Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums» milj. eiro *atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem par apropriācijas pārdali līdz 2013.gada 31.jūlijam
 81. 81. PAŠVALDĪBU FINANŠU ATTĪSTĪBA 81
 82. 82. Valdības atbalstītais darba spēka nodokļa samazinājuma alternatīvais variants nodrošina stabilu IIN ieņēmumu pieaugumu pašvaldību budžetos 1042 1031,7 1019,9 1076,8 1089,5 1115,8 1144,8 950 1000 1050 1100 1150 1200 2013 2014 2015 2016 izpildes prognoze prognoze (jūlijs) prognoze (septembris) +57,8 +68,0 +95,9 82 milj. eiro
 83. 83. LPS prasība par pašvaldību nodokļu daļas palielināšanu nav ekonomiski pamatota un izpildāma 0 5 10 15 20 25 30 35 40 83 % no kopbudžeta nodokļiem (2011.gads) Datu avots: Eurostat ES 27 Pašvaldību nodokļu ieņēmumi atbilstoši EKS klasifikācijai LPS prasība – līdz 2020.gadam nodrošināt 25% no visiem nodokļiem, tajā skaitā sociālās apdrošināšanas iemaksas un iemaksas 2.pensiju līmenī
 84. 84. LPS pieprasījumam – 84% - 85% no IIN, nav pamata 84 993,6 1 042,0 1 089,5 1 157,6 920,0 970,0 1 020,0 1 070,0 1 120,0 1 170,0 2013.gada sākotnējā prognoze 2013.gada izpildes novērtējums 2014.gada prognoze LPS pieprasījums 2014.gada prognozei +115,6 IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos +47,5 milj. eiro
 85. 85. Lielākie ieguvēji no IIN ieņēmumu pārdales - Rīga un Rīgas reģiona pašvaldības (2014.gadā, %) 85 41,3 18,6 17,1 6,6 6,5 5,5 4,5 2,0 7,0 12,0 17,0 22,0 27,0 32,0 37,0 42,0 Rīga Pērējās republikas pilsētas Rīgas reģ. pašvaldības Vidzemes reģ.pašvaldības Zemgales reģ. pašvaldības Kurzemes reģ. pašvaldības Latgales reģ. pašvaldības 23%
 86. 86. LPS piedāvājums – IIN pārdale, pie negrozīta likuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku budžeta pieaugumu turīgākajām pašvaldībām (1) 86 Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pieaug vairāk par 10 Eiro Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pieaug mazāk par 10 Eiro Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju samazinās no 21 līdz 41 Eiro Ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju samazinās no 4 līdz 6 Eiro 1.variants –dotācija republikas pilsētām (7,7 milj. eiro) un novadu pašvaldībām (8,9 milj. eiro) tiek aizstāta ar IIN ieņēmumu proporcijas palielināšanu pašvaldībām
 87. 87. LPS piedāvājums – IIN pārdale, pie negrozīta likuma par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, palielina ieņēmumu nevienlīdzību starp pašvaldībām, nodrošinot vēl lielāku budžeta pieaugumu turīgākajām pašvaldībām (2) 87 2.variants - IIN ieņēmumu atskaitījums pašvaldībām tiek palielināts līdz 82%, samazinot citus prioritāros pasākumus (ceļi utt.) Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug no 14 līdz 19 Eiro Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug no 10 līdz 13 Eiro Ieņēmumi uz 1 iedzīvotāju pieaug par 9 Eiro
 88. 88. 2014.gada valsts budžeta likumprojektā ietvertais valdības piedāvājums nodrošina līdzsvarotu, reģionāli sabalansētu pašvaldību attīstību 88 Dotācija 4 republikas pilsētām un 91 novada pašvaldībai, ievērojot likumā „Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu” noteiktos demogrāfiskos kritērijus. Dotācija lielāka par 20 eiro uz iedzīvotāju Dotācija no 10 līdz 20 eiro uz iedzīvotāju Dotācija līdz 10 eiro uz iedzīvotāju Dotācijas nesaņem
 89. 89. Valdības piedāvātais risinājums visām Latvijas pašvaldībām nodrošina būtiskus budžetu pieaugumus un finanšu resursus attīstībai 2014.gadā 89 1 2 69 44 3 samazinājums 0.1% - 4.99% 5.0% - 9.99% 10.0% - 14.99% 15.0% - 19.99% Pašvaldībuskaits Pašvaldību vērtēto ieņēmumu pēc PFI un papildu dotācijas pieaugums, 2014./2013.gads, % 2014.gadā 97% pašvaldību budžeta ieņēmumi pieaug no 5 līdz 20%
 90. 90. Valsts budžeta dotācija 4 pilsētu pašvaldībām ar viszemākajiem vērtētajiem ieņēmumiem uz 1 iedzīvotāju pēc PFI 2014.gadā nodrošina pieaugumu 9,9% pret 2013.gadu 90 436 436 436 436 438 479 479 479 479 484 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 Daugavpils Rēzekne Jēkabpils Liepāja Aknīstes novads 2013 2014 Valsts budžeta dotācija 7,7 milj. eiro apmērā 4 republikas pilsētām Vērtētie ieņēmumi pēc PFI un papildu dotācija, uz 1.iedz. eiro
 91. 91. Valdības piedāvājums - turpināt reģionāli sabalansētu valsts budžeta dotāciju piešķiršanu novadu pašvaldībām ar zemākiem ieņēmumiem 91 773 924 702 658 680 651 654 639 599 571 540 508 470 877 875 800 748 744 741 740 714 664 629 605 549 522 300 400 500 600 700 800 900 1000 Mārupe Garkalne Babīte Carnikava Ikšķile Ķekava Ādaži Stopiņi Saulkrasti Salaspils Sigulda Pārējie novadi, kas nesaņem dotāciju Pārējie novadi, kas saņem dotāciju 2013 2014 Valsts budžeta dotācija 8,9 milj. eiro apmērā 91 novadu pašvaldībai Vērtētie ieņēmumi pēc PFI un papildu dotācija, uz 1.iedz. eiro
 92. 92. PAVADOŠO LIKUMPROJEKTU PAKETE 92
 93. 93. Pavadošo likumprojektu pakete (1) Ar nodokļu politiku saistītie likumprojekti: • Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" • Likumprojekts "Subsidētās elektroenerģijas nodokļa likums" • Likumprojekts "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" • Likumprojekts "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" 93 Likumprojektu paketi veido 41 likumprojekts
 94. 94. Pavadošo likumprojektu pakete (2) Pārējie likumprojekti: • Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" • Likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā" • Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Politisko partiju likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" • Likumprojekts "Grozījums Informācijas tehnoloģiju drošības likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājamās teritorijās"" • Likumprojekts "Grozījums Sugu un biotopu aizsardzības likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko sakaru likumā" • Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu"" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par autoceļiem"" 94
 95. 95. Pavadošo likumprojektu pakete (3) • Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" • Likumprojekts "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā" • Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" • Likumprojekts "Likums par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centru stratēģiskās komunikācijas jautājumos" • Likumprojekts "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā" • Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" • Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā" • Likumprojekts "Grozījums Civilprocesa likumā" • Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā" • Likumprojekts "Grozījumi "Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"" • Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"" 95
 96. 96. Jautājumi, kas risināmi 2014.gada valsts budžeta projekta 2. lasījumā (1) • Papildu finansējuma novirzīšana demogrāfijas veicināšanas pasākumiem; • Finansējums pedagogu darba samaksas pilnveidošanai; • Valsts budžeta ieņēmumi no uzturēšanās atļauju izsniegšanas. 96
 97. 97. Jautājumi, kas risināmi 2014.gada valsts budžeta projekta 2. lasījumā (2) • MK sēdes protokollēmumā paredzēts punkts: «Lai nodrošinātu fiskālā deficīta mērķa un fiskālo nosacījumu ievērošanu atbilstoši likumprojektā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” un likumprojektā „Par valsts budžetu 2014.gadam” noteiktajam, Finanšu ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā vienlaicīgi ar priekšlikumiem abu minēto likumprojektu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par ministrijām piešķirtā finansējuma jaunās politikas iniciatīvām samazināšanu, prioritāri izvērtējot iespējas atlikt normatīvajos aktos noteikto normu ieviešanu, pārskatot jaunu amata vietu izveides pamatotību, kā arī jaunu pasākumu uzsākšanas nepieciešamību». 97
 98. 98. Kopsavilkums • 2014.-2016.gada vidēja termiņa ietvara likumprojekts paredz atbildīgas fiskālas politikas realizāciju, nodrošinot valsts finanšu stabilitāti; • Valsts budžeta finansējums jaunās politikas iniciatīvām nodrošina valdības stratēģisko mērķu – NAP2020 un Valsts aizsardzības koncepcija - realizāciju; • Tiek nodrošināta solidāra un līdzsvarota centrālās valdības un pašvaldību finanšu attīstība. 98
 99. 99. PALDIES PAR UZMANĪBU! 99

×