0
Likumprojekta
«Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada
plānošanas perioda vadības likums»
sabi...
Saturs
1. Principi un tiesiskais ietvars
2. Institūcijas un to funkcijas
3. Finansējuma saņēmējs
4. Specifiskā atbalsta mē...
Principi
• Labas pārvaldības princips
• Vienas pieturas aģentūras princips
• Administratīvā sloga samazināšana
• Skaidrs f...
Tiesiskais ietvars 2014-2020
Plānošanas dokumenti
Koncepcija par ES fondu ieviešanu
(MK 04.06.2013. rīkojums Nr.230)
Partn...
Tiesiskais ietvars 2014-2020
Normatīvie akti
ES Latvija
ES fondu
vadības likums
«horizontālie»
MK noteikumi
Specifiskā
atb...
Ieteikumi
• Valsts kancelejas vadītās darba grupas ieteikumi
• SIA «SAFEGE Baltija» veiktā ES fondu ieviešanas
sistēmas ef...
Institucionālā struktūra
AI un SI funkciju sadalījums
Atbildīgā iestāde
• Izstrādā plānošanas
dokumentus
• Izstrādā vērtēšanas
kritērijus un vērtēš...
Finansējuma saņēmējs
• Precizēta definīcija, izslēdzot fiziskas personas, kuras neveic
saimniecisko darbību
• Iekļauti pie...
Specifiskā atbalsta mērķa
noteikumi
• Saturs:
– Mērķis
– Pieejamais finansējums
– Atlases veids (ierobežota, atklāta)
– Pr...
Atlases nolikums
• Izstrādā sadarbības iestāde
• Saturs:
– Atlases organizatoriskie jautājumi
– Vērtēšanas kritēriji
– Ies...
Izslēgšanas noteikumi (1)
• Mērķis: veicināt drošu finanšu vadību un piešķirt
finansējumu tikai tādām personām, kuras nav
...
Izslēgšanas noteikumi (2)
Projekta iesniedzējs ir:
1. sodīts par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, krāpšanu,
noziedzīgi iegūtu lī...
SI lēmums par aizliegumu
dalībai atlasē
• Mērķis: veicināt drošu finanšu vadību un piešķirt
finansējumu tikai tādām person...
Sadarbības iestādes lēmuma
apstrīdēšana un pārsūdzēšana
• Izmaiņas: var apstrīdēt vadošajā iestādē
• Privātpersonas admini...
Strīdu risināšanas kārtība projekta
īstenošanas laikā
Privātpersonām
• Vienošanās sarunu ceļā
līgumā noteiktajā kārtībā
• ...
Iesniedzēja tiesības iepazīties
ar projekta lietu
• Tāpat kā 2007-2013:
– Jebkurā procesa stadijā
– Ar vērtēšanas materiāl...
Informācijas atklātība
Projekta iesniegums
Ierobežota
pieejamība
Vispārpieejama
informācija
Privātpersonas x
Publiskas
per...
Salīdzinājums
2007-2013 2014-2020
9 AI un 6 SI 10 AI un 1 SI (CFLA)
AI funkcijas var deleģēt SI Skaidrs AI un SI funkciju ...
Turpmākā rīcība
Likums
• Starpinstitūciju sanāksme - marts
• Atbalstīšana MK - aprīlis
• Pieņemšana Saeimā un spēkā stāšan...
Linda Barbara
Finanšu ministrijas
ES fondu vadības sistēmas departamenta
ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja
...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" sabiedriskā apspriede

179

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
179
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Likumprojekta "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums" sabiedriskā apspriede"

 1. 1. Likumprojekta «Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums» sabiedriskā apspriede 2014.gada 14.februāris
 2. 2. Saturs 1. Principi un tiesiskais ietvars 2. Institūcijas un to funkcijas 3. Finansējuma saņēmējs 4. Specifiskā atbalsta mērķa noteikumi 5. Izslēgšanas noteikumi 6. Strīdu izskatīšana 7. Informācijas atklātība
 3. 3. Principi • Labas pārvaldības princips • Vienas pieturas aģentūras princips • Administratīvā sloga samazināšana • Skaidrs funkciju sadalījums • Risku pārvaldības stratēģija • Efektīva uzraudzības un kontroles sistēma • Uz rezultātu balstīta novērtēšanas sistēma
 4. 4. Tiesiskais ietvars 2014-2020 Plānošanas dokumenti Koncepcija par ES fondu ieviešanu (MK 04.06.2013. rīkojums Nr.230) Partnerības līgums (projekts iesniegts EK 15.01.2014.) Darbības programma «Izaugsme un nodarbinātība» (projekts tiks iesniegts EK līdz 18.02.2014.) Informatīvais ziņojums par ES fondu vadības un kontroles sistēmu (MK 17.12.2013. prot. Nr.67 139.§) Darbības programmas papildinājums (plānots izstrādāt līdz 01.09.2014.)
 5. 5. Tiesiskais ietvars 2014-2020 Normatīvie akti ES Latvija ES fondu vadības likums «horizontālie» MK noteikumi Specifiskā atbalsta mērķa MK noteikumi Vispārējā regula Nr.1303/2013 KF regula Nr.1300/2013 24 deleģētie akti 32 ieviešanas akti ERAF regula Nr.1301/2013 ESF regula Nr.1304/2013
 6. 6. Ieteikumi • Valsts kancelejas vadītās darba grupas ieteikumi • SIA «SAFEGE Baltija» veiktā ES fondu ieviešanas sistēmas efektivizācijas iespēju izvērtējuma rezultāti • 2007.-2013.gada plānošanas perioda pieredze • Auditos izteiktie ieteikumi
 7. 7. Institucionālā struktūra
 8. 8. AI un SI funkciju sadalījums Atbildīgā iestāde • Izstrādā plānošanas dokumentus • Izstrādā vērtēšanas kritērijus un vērtēšanas metodoloģiju • Izstrādā specifisko atbalsta mērķu (SAM) noteikumus • Nodrošina SAM rezultātu sasniegšanu un kontroli Sadarbības iestāde • Izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu • Konsultē projektu iesniedzējus un finansējuma saņēmējus • Veic projektu iesniegumu atlasi • Slēdz līgumus un vienošanās ar finansējuma saņēmējiem • Uzrauga projektu īstenošanu
 9. 9. Finansējuma saņēmējs • Precizēta definīcija, izslēdzot fiziskas personas, kuras neveic saimniecisko darbību • Iekļauti pienākumi – Ievērot pareizas finanšu pārvaldības, saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu – Nodrošināt, lai izdevumi būtu saistīti ar projekta mērķi – Saglabāt projekta rezultātus • Iekļautas tiesības – Saņemt finansējumu – Saņemt nepieciešamo informāciju
 10. 10. Specifiskā atbalsta mērķa noteikumi • Saturs: – Mērķis – Pieejamais finansējums – Atlases veids (ierobežota, atklāta) – Projektu iesniedzēju loks – Atbalstāmās darbības – Attiecināmās izmaksas – Nosacījumi līguma/vienošanās vienpusējam uzteikumam • Vērtēšanas kritērijus apstiprinās tikai Uzraudzības komiteja, un tie tiks iekļauti atlases nolikumā.
 11. 11. Atlases nolikums • Izstrādā sadarbības iestāde • Saturs: – Atlases organizatoriskie jautājumi – Vērtēšanas kritēriji – Iesniedzamie dokumenti un to noformējums – Vērtēšanas un lēmuma paziņošanas kārtība – Līguma/vienošanās projekts
 12. 12. Izslēgšanas noteikumi (1) • Mērķis: veicināt drošu finanšu vadību un piešķirt finansējumu tikai tādām personām, kuras nav veikušas noziedzīgus nodarījumus finanšu jomā, nav nelegāli nodarbinājušas darbiniekus, nav pārkāpušas konkurences tiesības un ir maksātspējīgas • Attiecas tikai uz fiziskām personām, privāto tiesību juridiskajām personām un atsevišķos gadījumos arī uz valdes vai padomes locekli vai prokūristu
 13. 13. Izslēgšanas noteikumi (2) Projekta iesniedzējs ir: 1. sodīts par kukuļņemšanu, kukuļdošanu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, terorismu; 2. nodarbinājis trešo valstu pilsoņus, kas LR uzturas nelikumīgi, nodarbinājis personas bez darba līguma; 3. sodīts par noteiktiem konkurences tiesību pārkāpumiem; 4. maksātnespējīgs.
 14. 14. SI lēmums par aizliegumu dalībai atlasē • Mērķis: veicināt drošu finanšu vadību un piešķirt finansējumu tikai tādām personām, kuras nav veikušas prettiesiskas darbības ES fondu ieviešanā • Nosacījumi: – Apzināti sniegta nepatiesa informācija projekta iesniegumā – Citi pārkāpumi (ļaunprātīga rīcība) projektu īstenošanā • Termiņš: līdz 3 gadiem
 15. 15. Sadarbības iestādes lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana • Izmaiņas: var apstrīdēt vadošajā iestādē • Privātpersonas administratīvo aktu var pārsūdzēt tiesā • Publiskas personas pārvaldes lēmumu pārsūdzēt nevar • Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību
 16. 16. Strīdu risināšanas kārtība projekta īstenošanas laikā Privātpersonām • Vienošanās sarunu ceļā līgumā noteiktajā kārtībā • Neatbilstoši veikto izdevumu atgūšana turpmāk tikai civiltiesiskā kārtībā Publiskām personām • Vienošanās sarunu ceļā vienošanās noteiktajā kārtībā • Sadarbības iestādes lēmumu var apstrīdēt vadošajā iestādē • Vadošās iestādes lēmums ir galējais lēmums
 17. 17. Iesniedzēja tiesības iepazīties ar projekta lietu • Tāpat kā 2007-2013: – Jebkurā procesa stadijā – Ar vērtēšanas materiāliem tikai pēc lēmuma spēkā stāšanās – Informācija par ekspertiem netiek izpausta • Izmaiņas: – SI informāciju sniedz vai uzaicina iesniedzēju iepazīties ar lietu 5 darbdienu laikā
 18. 18. Informācijas atklātība Projekta iesniegums Ierobežota pieejamība Vispārpieejama informācija Privātpersonas x Publiskas personas Projekta budžeta kopsavilkums, izmaksu plāns u.c. saskaņā ar IAL x Apstiprināts vai noraidīts projekts Ierobežota pieejamība Vispārpieejama informācija Privātpersonas Komercnoslēpums u.c. saskaņā ar IAL x Publiskas personas Projekta budžeta kopsavilkums, izmaksu plāns u.c. saskaņā ar IAL x * IAL – Informācijas atklātības likums
 19. 19. Salīdzinājums 2007-2013 2014-2020 9 AI un 6 SI 10 AI un 1 SI (CFLA) AI funkcijas var deleģēt SI Skaidrs AI un SI funkciju sadalījums Apstiprināt projektus un slēgt līgumus var gan AI, gan SI Projektus apstiprina un līgumus slēdz tikai SI SI lēmumus var apstrīdēt AI SI lēmumus var apstrīdēt vadošajā iestādē Neatbilstoši veiktos izdevumus var atgūt administratīvā procesa kārtībā Neatbilstoši veiktos izdevumus var atgūt tikai civiltiesiskā kārtībā Neskaidra strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir publiska persona Noteikta strīdu risināšanas kārtība, ja finansējuma saņēmējs ir publiska persona Vērtēšanas kritēriji aktivitātes noteikumos Vērtēšanas kritēriji u.c. noteikumi atlases nolikumā Nevienlīdzīgi nosacījumi projektu informācijas atklātībai Vienlīdzīgāki nosacījumi, vairāk informācijas atklātības
 20. 20. Turpmākā rīcība Likums • Starpinstitūciju sanāksme - marts • Atbalstīšana MK - aprīlis • Pieņemšana Saeimā un spēkā stāšanās – līdz 01.07.2014. MK noteikumi • Aptuveni 7 MK noteikumi par dažādiem ieviešanas jautājumiem līdz 31.12.2014. • SAM noteikumi atkarībā no ieviešanas plāna līdz 31.12.2017. Projektu atlases • Šobrīd: Jauniešu garantijas, TEN-T ceļu rekonstrukcija • Atlases tiks uzsāktas atbilstoši darbības programmas papildinājumā noteiktajam laika grafikam
 21. 21. Linda Barbara Finanšu ministrijas ES fondu vadības sistēmas departamenta ES fondu tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Linda.Barbara@fm.gov.lv Tālr. 6708361 Paldies par uzmanību!
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×