Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem

1,088 views

Published on

Ontwikkelingen op het gebied van letselschade

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Letselschade (10 december 2010) door mr. Ferda van Benthem

 1. 1. Subjectieve klachten<br />Verjaring<br />Deelgeschil<br />Rechtbank Utrecht<br />
 2. 2. * Hof Leeuwarden 22 juni 2010<br />r.o. 22: Uit HR 8 juni 2001 volgt dat het slachtoffer dient te <br /> bewijzen dat hij aan gezondheidsklachten lijdt. Ook subjectieve gezondheidsklachten kun je bewijzen. <br /> Voldoende is dat objectief kan worden vastgesteld dat deze klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn ≈ als uit deskundigenrapport blijkt dat klachten niet gesimuleerd of overdreven zijn.<br />
 3. 3. r.o. 23: Aan bewijs van oorzakelijk verband tussen ongeval en<br /> klachten geen hoge eisen ≠ specifiek, medisch<br /> aantoonbare verklaring.<br />r.o. 24: Indien subjectieve gezondheidsklachten het gevolg zijn<br /> van somatiseren* dan betekent dat niet dat causaal<br /> verband ontbreekt.<br />* Somatiseren = ervaren van psychosociale onvrede die zich uit in lichamelijke klachten.<br />
 4. 4. r.o. 25: Er hoeft dus niet perse een erkend ziektebeeld te worden <br /> vastgesteld. (post-whiplashsyndroom < -- > klachten)<br />r.o. 27: Bewijs van klachten kan geleverd zijn als uit medische <br /> stukken blijkt dat ze niet gesimuleerd/overdreven zijn.<br />r.o. 29: Verklaren achtergrond niet somatisch bepaalde klachten <br /> is terrein psychiater. Uit rapport neuroloog + <br /> neuropsycholoog aanwijzingen voor simulatie …<br />Dus nu psychiatrische expertise<br />
 5. 5. Verjaring<br />Rechtbank Arnhem 22 september 2010<br />Nieuwsbrief Personenschade oktober 2010<br />15-01-1998: Depressieve zwangere vrouw krijgt medicijnen voorgeschreven van psychiater.<br />15-07-1998: Baby met gebreken wordt geboren.<br />25-07-2000: Kinderarts schrijft aan huisarts: oorzaak ontwikkelingsachterstand onduidelijk.<br />2001: Stichting Ombudsman ingeschakeld.<br />
 6. 6. 17-05-2001: Brief van Stichting Ombudsman waarin staat dat <br /> de medisch adviseur van de Stichting zegt dat het <br /> gebruikte medicijn ontwikkelingsachterstand kan <br /> veroorzaken + Stichting Ombudsman schrijft <br /> brieven aan psychiater en huisarts dat <br /> benadeelden een procedure overwegen.<br />11-11-2001: Medisch advies Stichting Ombudsman: procedure. <br /> Geen kans van slagen, er kunnen ook andere <br /> oorzaken zijn dan medicijnen.<br />
 7. 7. 10-05-2005: Regionaal Medisch Tuchtcollege<br />06-06-2006: Uitspraak Regionaal Medisch Tuchtcollege, klacht <br /> deels gegrond.<br />26-10-2007: Psychiater aansprakelijk gesteld.<br />
 8. 8. Stuiting verjaring door verzoek voorlopig deskundigenbericht?<br />* HR 18 september 2009 LJN BI 8502<br />Nee.<br />Een dergelijke procedure strekt ertoe informatie te verkrijgen <br />aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of het zinvol is <br />een daarop gerichte procedure aanhangig te maken.<br />Maar het kan wel:<br />
 9. 9. * Hof Den Bosch 16 maart 2010 LJN BL 8129<br />Verzoekschrift bevat een duidelijke mededeling dat gedaagde <br />aansprakelijk wordt gehouden en dat het er om gaat door dit <br />deskundigenbericht de omvang van de schade vast te stellen.<br />
 10. 10. * Verjaring RSI HR RvdW 2010, 1009<br />Werkgeversaansprakelijkheid<br /><ul><li>Vordering ex 7:658 wegens RSI-klachten.</li></ul> Financiële administratie; klachten 1992;<br /> Therapie Impact; afname;<br /> Toename klachten in 1996; verwijzing behandeling in 2000 gestaakt; programma OCA 100% a.o.; aangepaste functie; uitval.<br />
 11. 11. Werkplekonderzoek Arbo Groep in 1997.<br />Ontslagvergunning in 2003.<br />Claim 26 oktober 2005.<br /><ul><li>Hof neemt verjaring vordering ex art. 3:310 aan.</li></ul> Vóór 26 oktober 2000 bekend met schade en aansprakelijke persoon.<br />
 12. 12. Inzet in cassatie<br /><ul><li>Bekendheid met schade en aansprakelijke persoon? </li></ul>Moet er dan niet op zijn minst schade zijn ontstaan?<br /><ul><li>Daadwerkelijk in staat om rechtsvordering in te stellen? </li></ul>Uitval door klachten waarvan herstel nog mogelijk, loondoorbetaling, verjaring t.z.v. verlies arbeidsvermogen kan nog niet zijn gaan lopen, pas wanneer herstel en hervatting in eigen functie onmogelijk is.<br /><ul><li>Diagnose door ter zake deskundige arts?</li></li></ul><li>Hoge Raad stelt voorop<br /><ul><li>Vaste rechtspraak</li></ul> * Daadwerkelijk bekendheid <br /> ~ vermoeden onvoldoende<br /> * Daadwerkelijk in staat zijn<br /> ~ voldoende zekerheid dat schade is veroorzaakt door <br /> foutief handelen<br />
 13. 13. <ul><li>Bekendheid alle schadecomponenten of gehele omvang schade niet vereist.</li></ul> * Voldoende is bekendheid met schade die hij heeft geleden <br /> of lijdt<br /> * Daardoor in staat gesteld rechtsvordering in te stellen<br /> * Verjaring geldt ook voor vordering tot vergoeding van <br /> schade waarvan eiser kon verwachten dat hij die als gevolg <br /> van zelfde tekortschieten zou kunnen gaan lijden<br />
 14. 14. Herkomst lichamelijke klachten niet zonder meer duidelijk?<br /><ul><li>Bekendheid met schade</li></ul> Indien voldoende mate zekerheid waardoor klachten zijn ontstaan. Diagnose door ter zake deskundige arts.<br /><ul><li>Tijdens behandelperiode ‘gaandeweg’ duidelijk klachten mede arbeidsgerelateerd en chronisch.</li></ul> * klachten vanaf 1992; behandelingen accent op aanpassing <br /> werkomstandigheden/werkhouding.<br /> * Vóór 26 oktober 2000 voldoende zeker over voor <br /> vestiging relevante oorzaak.<br /> * Voordien bekend met schade wegens verlies <br /> arbeidsvermogen, immateriële schade en met <br /> aansprakelijke persoon.<br />
 15. 15. Anders de A-G<br /><ul><li>Hof neemt bekendheid aan met schade waarvan vergoeding gevorderd.</li></ul> * wel bekend met klachten;<br /> * niet met schade.<br /> ~ Uitval maar re-integratieprogramma volledig <br /> arbeidsgeschikt volgens UWV; voltijds weer aan werk in <br /> aangepaste functie.<br />
 16. 16. <ul><li>Aansprakelijkstelling werkgever in redelijkheid niet te vergen.</li></ul> * gedurende preventie- en re-integratietraject gericht op <br /> herstel.<br /> * uitmondend in aangepaste voltijdse functie.<br /> * bekend met verlies arbeidsvermogen al vóór uitvallen op 15 <br /> maart 2001?<br />
 17. 17. Waardering<br /><ul><li>Verrassend of niet?</li></ul> * weinig slachtoffervriendelijk.<br /><ul><li>Staat bekendheid met oorzaak klachten gelijk aan bekendheid met schade?
 18. 18. Op welke schade doelt Hoge Raad?</li></ul> * gaat het om v.a.v.?<br /> * is die er dan werkelijk?<br /> * gaat het om immateriële schade?<br /> * gemiste kansen o.i.d.?<br />
 19. 19. <ul><li>Contraproductief?</li></ul> * op verkeerd moment (‘samen op weg’) verhouding met werkgever onder druk zetten.<br /><ul><li>Waar leidt dit toe?</li></li></ul><li>Verjaring / Redelijkheid<br />Rechtbank Utrecht, sector kanton 24 september 2010<br />Nieuwsbrief Personenschade, oktober 2010<br />08-09-1998: Bedrijfsongeval bij Datelnet.<br />December 1998: Volledig arbeidsgeschikt.<br />November 2000: Weer uitval.<br />12-08-2001: Datelnet staakt bedrijf.<br />02-09-2003: Aansprakelijkstelling Imtech.<br />Imtech schakelt AON in, AON Assuraad.<br />
 20. 20. Assuraad zegt dat Winterthur geen polisdekking biedt.<br />Dan wendt Imtech zich tot XL Insurance. XL Insurance schakelt <br />Cordaet in.<br />16-03-2006: Aansprakelijkheid afgewezen. Geen causaal <br /> verband tussen werk en RSI.<br />05-10-2006: Betoog waarom wel.<br />27-09-2007: Nee, maar graag rapport revalidatiearts.<br />18-02-2008: Cordaet vraagt second opinion aan andere <br /> medisch adviseur.<br />28-11-2008: Nog geen uitslag.<br />
 21. 21. 07-09-2009: Nog geen uitslag.<br />05-08-2009: Verjaring zegt Cordaet.<br />Imtech kan zich er nu niet meer op beroepen: verkeerde <br /> rechtspersoon aansprakelijk gesteld. Imtech heeft vertrouwen <br /> gewekt door correspondentie.<br />Onderhandelingen stuiten verjaring niet, dus vordering is verjaard.<br />Maar in casu i.s.m. redelijkheid om daar beroep op te doen.<br />
 22. 22. * Hof Amsterdam 21 april 2009 LJN BJ 6266<br />In de correspondentie met NN liggen stuitingsonderhandelingen<br />besloten. Aansprakelijkstelling was aan NN gericht. Werkgever <br />heeft de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid jegens de <br />werknemer gewekt door aan deze zonder voorbehoud gegevens <br />te verstrekken over de verzekeraar. De verzekeraar heeft <br />vervolgens de correspondentie gevoerd over de <br />aansprakelijkheid.<br />
 23. 23. Opbouw zaak<br />Vanaf begin van enigszins serieuze zaak relevantie informatie <br />verzamelen.<br />Voetballer<br />56-jarige HBO-studente<br />
 24. 24. Welke middelen heb je?<br />* Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010, PIV-site<br />Vordering volstrekt onvoldoende onderbouwd. <br />Vordering € 320.534,00.<br /><ul><li>Niet gesteld welke klachten.
 25. 25. Welke beperkingen.
 26. 26. Geen medische gegevens in het geding waaruit beperkingen blijken.</li></li></ul><li><ul><li>Eiseres heeft vorderingen geschat want Allianz weigerde mee te werken aan deskundigenrapporten. Eiseres stelt: zonder medewerking van Allianz was het niet mogelijk </li></ul> de vordering te onderbouwen met een medische <br /> expertise.<br />Men heeft mogelijkheid voor voorlopig deskundigenbericht.<br />Brieven van artsen die wel in het geding zijn gebracht zeggen <br />niets over causaal verband.<br />
 27. 27. Tijdens de CVP heeft raadsman van X meegedeeld bereid te zijn <br />om alsnog nadere gegevens in het geding te brengen en verzocht <br />om een onderzoek door een neuroloog.<br />Rechtbank: Stellingen X te summier en te weinig met<br /> (medische) gegevens onderbouwd.<br /> Eiser heeft te weinig feiten en omstandigheden <br /> aangedragen die tot toewijzing van de vordering <br /> kunnen leiden.<br />
 28. 28. Deelgeschillen<br />Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 23 september 2010<br />Vaststelling kosten nadat vaststellingsovereenkomst is gesloten.<br />Deelgeschilprocedure is een instrument om een impasse in het <br />buitengerechtelijke traject te doorbreken. <br />Beschikking dient te kunnen bijdragen aan de totstandkoming <br />van een vaststellingsovereenkomst.<br />
 29. 29. Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010 LJN BN 9805<br />Heeft werkgever de zorgplicht ex artikel 7:658 BW geschonden?<br />Met een oordeel over deze vraag kan de ontstane patstelling worden <br />doorbroken en kunnen de onderhandelingen worden voortgezet.<br />Dat de verzochte beslissing niet direct zal leiden tot een eindregeling omdat <br />de zaak complex is en in de rede ligt dat ook op andere punten geschillen <br />tussen partijen zullen rijzen maakt dat niet anders.<br />Na deze beslissing zullen ze verder kunnen praten en misschien zijn er wel <br />meerdere deelgeschillen nodig.<br />
 30. 30. Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010 LJN BO 1694<br />Achteropaanrijding 20 juli 2005<br />Rapport van Beuls 13 januari 2010<br />Deelgeschil  Rapport Beuls bindend uitgangspunt.<br />Allianz: het is geen deelgeschil.<br /> Over vrijwel alle aspecten in deze zaak bestaat onduidelijkheid.<br />Rechtbank: De beslechting van dit geschil, aan het begin van het traject van <br />schadevaststelling, kan bijdragen van het tot stand komen van een vso.<br />Het stelt partijen in elk geval in staat een (efficiënte) vervolgstap te zetten.<br />
 31. 31. Rechtbank Utrecht 27 oktober 2010 LJN BO 2891<br />25-11-2005: Vrachtwagencombinatie geschaard, cabine kwam <br /> boven de ruimte tussen 2 brugdelen tot stilstand.<br /> X reed op de andere weghelft, hij wilde de <br /> chauffeur bevrijden.<br /> Viel in de ruimte tussen de 2 brugdelen 30 m. <br /> lager in de Lek. Overleden.<br /> WAM-verzekeraar vrachtwagen Achmea neemt <br /> afwikkeling overlijdensschade <br /> coulancehalve in behandeling.<br />
 32. 32. Vordering ingesteld door ex-echtgenote en kind 1, 2, 3 en 4. Er <br />was (opnieuw) een affectieve relatie tussen X en verzoekster.<br />Verzoek is te bepalen dat verzoekster behoort tot de kring van <br />gerechtigden in de zin van art. 6:108 BW.<br />Antwoord: nee.<br />Waarom is deze uitspraak van belang: Achmea erkent de <br />aansprakelijkheid niet. Regelt schade coulancehalve.<br />Deelgeschil zonder discussie over de aansprakelijkheid.<br />
 33. 33. Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2010 LJN BO 3227<br />Ongeval 14 augustus 1998.<br />Betekenis van een in onderling overleg tot stand gekomen <br />deskundigenrapport d.d. 22-01-2010.<br />Afwijkende standpunten weerhoudt partijen ervan het geschil <br />buitengerechtelijk af te wikkelen.<br />
 34. 34. Deskundige Linssen: geen percentage functieverlies volgens <br />richtlijnen neurologie.<br />Beperkingen: reëel.<br />En<br />Een neurologische diagnose is in veel gevallen niet gebaseerd op <br />het al dan niet bestaan van objectiveerbare neurologische <br />afwijkingen. Het ontbreken van objectiveerbare neurologische <br />diagnose geenszins in de weg.<br />Sl.o. verzoekt benoeming van een verzekerings-<br />geneeskundige en een arbeidsdeskundige.<br />
 35. 35. Rechtbank: Ofschoon duidelijk is dat nog de nodige stappen <br />gezet moeten worden, ziet de rechtbank voldoende <br />mogelijkheden voor partijen om na haar beslissing het <br />onderhandelingstraject voort te zetten.<br />De rechtbank hanteert dezelfde criteria als in een <br />bodemprocedure.<br />
 36. 36. Rechtbank Den Haag 3 november 2010 LJN BO 3565<br />(over eigen schuld percentage)<br />Reaal stelt dat het verzoekschrift geen duidelijke omschrijving <br />van het verzoek bevat. Dat moet wel o.g.v. art. 1019X lid jo art. <br />278 lid WvBR.<br />Reaal heeft ter zitting erkend dat het haar wel duidelijk was dat <br />het erom ging dat de mate van aansprakelijkheid wordt <br />vastgesteld. Dus voldoet het verzoekschrift aan de eiser. <br />Verzoekster is ontvankelijk.<br />
 37. 37. Rechtbank Zutphen 22 oktober 2010 ongepubliceerd<br />Verzoek: verklaring voor recht dat verzekeraar gehouden is tot <br />volledige voldoening van de nog te lijden schade.<br />Dat is te ruim zegt de rechtbank. De rechtbank beoordeelt of er <br />sprake is van eigen schuld: nee.<br />De gevorderde verklaring voor recht is te ruim, nu zij ook een <br />vergoedingsplicht oplegt bij eventuele, hier niet aan de orde <br />gestelde, aan X toe te rekenen omstandigheden die de schade <br />hebben veroorzaakt.<br />
 38. 38. Kosten deelgeschil<br />Rechtbank Utrecht 13 oktober 2010 LJN BO 1694<br />Verzoeker: verwijzing naar advies ASP/LSA € 376,85 per uur <br />exclusief kantoorkosten en BTW. 12 uur aan de zaak besteed.<br />Allianz: € 200,00 is redelijk.<br />Rechtbank: gedetailleerde opgave van uurtarief en aantal uren <br />aan de hand van de verrichte werkzaamheden ontbreekt (staat <br />voorgeschreven in ASP-advies).<br />
 39. 39. Financiële belang van de zaak is nog niet bekend.<br />Zaak niet dermate gecompliceerd dat factor specialisatie <br />meespeelt.<br />Kijken naar tarief dat verder door de advocaat is gehanteerd.<br />Kosten deels toegewezen; rechtbank stelt zelf bedrag vast (schat <br />ook redelijke tijdsbesteding in).<br />
 40. 40. Het door Allianz aangevoerde argument dat zij reeds € 25.998,97 <br />aan bgk heeft voldaan kan geen rol spelen bij de begroting van <br />de kosten in dit deelgeschil. Blijkbaar vond Allianz die eerdere <br />kosten redelijk.<br />
 41. 41. Rechtbank Rotterdam 6 oktober 2010 LJN BN 9805<br />Dubbele redelijkheidstoets (redelijk dat kosten zijn gemaakt; <br />hoogte redelijk).<br />Bij pleitnota specificatie. Kosten toegewezen.<br />Uurtarief € 232,50 inclusief.<br />Let op: Rechtbank neemt 1 uur op voor de zitting.<br />Conclusie o.b.v. bovenstaande uitspraken:<br />Als je niet goed specificeert gaat rechtbank schatten. <br />Als je te hoog gaat zitten gaat rechtbank het zelf <br />vaststellen.<br />
 42. 42. Rechtbank Amsterdam 28 oktober 2010 LJN BO 3227<br />Kosten wordt geen verweer tegen gevoerd. Begroot op <br />€ 7.638,38.<br />Rechtbank Den Haag 3 november 2010 LJN BO 3565<br />Kosten voldoende toegelicht en onderbouwd hoe de declaratie <br />van de juridische kosten is opgebouwd. Tijd komt de rechtbank <br />redelijk voor € 4.491,71.<br />
 43. 43. Rechtbank Utrecht 27 oktober 2010 LJN BO 2891<br />Verzoek wordt afgewezen.<br />Kosten worden toegewezen.<br />Verzoeker baseert uurtarief op advies ASP.<br />Maar eerder is door verzoeker een lager uurtarief gehanteerd.<br />Daar gaat de rechtbank vanuit.<br />
 44. 44. Vragen?<br />

×