Persontmoeting

467 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
467
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bijkomende toelichting over publicatie kredieten aan ondernemingen door NBB over situatie per einde oktober (bijlage)Definities naar gelang de grootte van de ondernemingen:Kleine onderneming : bedrijf dat een verkort schema van de jaarrekening heeft neergelegd (vennootschap met rechtspersoonlijkheid die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50; jaaromzet : 7,3 miljoen EUR; balanstotaal 3,65 miljoen EUR, tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt). Middelgrote onderneming : bedrijf dat een volledig schema heeft neergelegd met een omzet van minder dan 37,2 miljoen EUR.  Grote onderneming : bedrijf dat een volledig schema heeft neergelegd met een omzet van meer dan 37,2 miljoen EUR.
 • plafonnering zal wel leiden tot daling omdat de stimuli verminderen en of verdwijnen en de Belgische vastgoedmarkt te duur aan het worden is. Bovendien waarschijnlijk snellere stijging rente en dus kredietmarge om de lagere inkomsten langs het sparen te compenseren en ook om iets minder atypisch beeld te krijgen van de samenstelling van de inkomsten
 • Bijkomende cijfers over werkgelegenheid:Tewerkstelling in PC 310:Er is een structurele daling van de werkgelegenheid in de banksector (PC 310): een gemiddelde afname van 2% in de jaren voor de crisis; in 2009 opgelopen tot 4,75%; in 2010 wordt weer aangeknoopt met het pre- crisis tijdperk (- 1,10%); schatting voor eerste 7 maanden van 2011 (-1,5%)Redenen afname: onder meer de evolutie van het bankbedrijf, maatregelen op het vlak van consolidatie of rationalisering bij de financiële instellingen, overdracht van werkzaamheden binnen groepen naar groepsentiteiten die niet meer onder het Paritair Comité voor de banken ressorteren. Nieuwe aanwervingen in PC 310:In de loop van 2010 namen de banken die ressorteren onder het Paritair Comité voor de banken (CP310), 4.288 nieuwe medewerkers in dienst. Die cijfers wijzen op een heropleving van de indienstnemingen in de banksector.Dit aantal ligt dicht bij dat van de indienstneming in de sector op jaarbasis van vóór de crisis : tussen 2003 en 2007 nam de banksector op jaarbasis gemiddeld 5.000 nieuwe medewerkers in dienst.Het grote aantal nieuwkomers in de financiële sector beantwoordt aan een demografische realiteit : bijna 30% van het bankpersoneel is ouder dan 50 en die trend zal nog toenemen. Vorming:Jaarlijks spenderen de banken nagenoeg 3% van hun personeelskosten aan de opleiding van hun medewerkers en aan stimulansen op het gebied van interne mobiliteit. Op die manier dragen ze ertoe bij dat hun medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien in de uitvoering van hun functie en hun beroep. Deze 3% ligt ruimschoots boven de 1,9% voorzien in het Generatiepact.
 • Persontmoeting

  1. 1. PersontmoetingFilip Dierckx (Voorzitter Febelfin) & Michel Vermaerke(Gedelegeerd Bestuurder Febelfin)Febelfin | 14 december 2011
  2. 2. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Hebben banken zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit 4. De sector is een belangrijke werkgever 5. Bezorgdheden a. Belang van de EURO b. Regeringsmaatregelen c. Basel III & CRD IV d. Rendabiliteitsissue 6. Conclusie Febelfin | 14 december 2011 2
  3. 3. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? L’Echo, 19 november 2011 Febelfin | 14 december 2011 3
  4. 4. Evolutie overheidsschuld General Government Gross Debt as % of GDP IMF Figures 140 EMU Belgium 120 100 80 60 40 20 0 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12  België behoort tot een van de weinige landen waar zowel het budgetair tekort als de overheidsschuld afnemen  Solide groei heeft bijgedragen tot de consolidatietendens en het budgetair tekort verminderde meer dan verwacht. Deze additionele groei zal in de komende jaren verdwijnen Febelfin | 14 december 2011 4
  5. 5. Evolutie en oorsprong overheidsschuld Euro zone 17 – Overheidsschuld (%GDP) 85% G20 toename van de overheidsschuld Lichte daling door toedoen van de - Maastricht normen ‘96 ‘08 66% VS – Overheidsschuld (%GDP) Afbouw na WO II door 78% sterke toename van het BBP en beperkte Sterke stijging stijging van de schuld van de schuld in absolute termen - 48% - ‘55 ‘82 ‘08 35% Febelfin | 14 december 2011 5
  6. 6. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Hebben banken zich aangepast? Febelfin | 14 december 2011 6
  7. 7. Transformatie bancaire sector in cijfers Totale passiva Totaal eigen Leverage BBP van België Verhouding Belgische vermogen (in eenheden) (in mia EUR) balanstotaal banksector Belgische banksector/BBP (in mia EUR) banksector (in %) (in mia EUR)2006 1.422,0 47,3 29,0 318,8 446,0Juni 2011 1.099,5 58,6 17,8 369,7 297,4 (raming Planbureau voor 2011) -22.7 % +23.9% -38.6 +16% -33.3% Febelfin | 14 december 2011 7
  8. 8. België goede leerling op vlak van ‘deleveraging’ Size of MFIs as % of GDP Belgium: bank credit to NFC’s during recessions450 (% YoY) EMU BG400 FR DE350300250 T = trough of real GDP200 growth (YoY) 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 •De Belgische banken hebben hun balanstotaal sterk laten dalen zonder de kredietengroei naar de private sector te beperken •Maar de recessie, Basel III en de interne fundingnoden van de overheid laten weinig bewegingsruimte over Bron: ECB Febelfin | 14 december 2011 8
  9. 9. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Hebben banken zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit Febelfin | 14 december 2011 9
  10. 10. Krediet aan ondernemingenVoorzichtige tekenen aarzelende kredietdynamiekeind 2011 Omloop 130,000 126,954 126,904 125,000 122,296 120,712 120,944 120,000 120,608 117,411 120,920 118,445 116,729 116,129 118,033 115,000 116,705 116,986 Omloop ( x 1.000.000 €) 112,696 111,573 115.454 114,655 110,866 112.607 110,000 111,090 110,069 108,531 106,447 105,000 104,350 104,696 105,069 105,501 106,354 100,000 100,335 95,000 Febelfin Observatorium NBB Febelfin | 14 december 2011 10
  11. 11. Hypothecaire kredietenPlafonnering uitstaand volume (in miljard EUR) 169.0 170.0 163.2 165.0 151.7 137.0 126.4 114.1 101.1 89.4 82.9 74.8 64.3 67.7 59.1 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1 Q2 Q3 2011 2011 2011 Febelfin | 14 december 2011 11
  12. 12. Kredietverlening aan ondernemingen: hogeacceptatiegraad Gevraagde kredieten door kleine & mid caps corporates (% van totaal aan gevraagde kredieten) 2010 – Bron: Eurostat Toegestaan Gedeeltelijk toegestaan Geweigerd Belgische banken spelen hun rol van motor voor de Belgische economie Febelfin | 14 december 2011 12
  13. 13. Kredietverlening heeft geen invloed op creatienieuwe ondernemingen en op faillissementen België – Nieuwe ondernemingen België – Faillissementen12,000 1,20010,000 1,000 8,000 800 6,000 600 4,000 400 2,000 200 2009 2010 2011 2009 2010 2011 0 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Febelfin | 14 december 2011 13
  14. 14. Andere belangrijke tendensen• Voor KMOs zijn de kredietlijnen verder toegenomen over de periode 2009 tot en met juli 2011. De beschikbaarheid op die lijnen volgt de opwaartse trend• Daling rentevoet derde opeenvolgende maand • In oktober 2011 bedroeg de gemiddelde gewogen interestvoet voor kredieten aan ondernemingen 3.39%• België positioneert zich gunstig daar de gemiddelde retailbankklant minder kosten betaalt dan het gemiddelde binnen Europa (zie volgende slide) Febelfin | 14 december 2011 14
  15. 15. Kosten Belgische retailklant onder het gemiddelde Bain & Company heeft het Kuneva rapport (2009) verder uitgebouwd met meer differentiatie naar bankgebruiken per land en per levensstandaard  België blijft onder het gemiddelde van de omliggende landen Febelfin | 14 december 2011 15
  16. 16. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Hebben banken zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit 4. De sector is belangrijke werkgever Febelfin | 14 december 2011 16
  17. 17. Aantal kerncijfers over werkgelegenheid in financiële sector Rechtstreekse Nieuwe±100.000 jobs bij leden 4.288 aanwervingen 200 mio Vorming Febelfin in 2010 Febelfin | 14 december 2011 17
  18. 18. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Banken hebben zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit. 4. De sector is belangrijke werkgever 5. Bezorgdheden a. Belang van de EURO Febelfin | 14 december 2011 18
  19. 19. Belang van de EURO Waarom geloven in de Mogelijke scenario’s & EURO? theorieën • EURO zorgde voor • Ad hoc oplossingen door belangrijke groei verschaffen van • Lagere interestkosten liquiditeiten met gevolg lagere • Stabiliteitspact (focus op financieringskosten fundamentele voor bedrijven veranderingen) • Euro als stimulans voor • Budgettaire unie intra Europese handel • Stopzetten van EURO Febelfin | 14 december 2011 19
  20. 20. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Hebben banken zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit. 4. De sector is een belangrijke werkgever 5. Bezorgdheden a. Belang van de EURO b. Regeringsmaatregelen Febelfin | 14 december 2011 20
  21. 21. Nieuwe Belgische regering, begrotingen sectorrelevante prioriteiten Begroting volgt EU-norm Enkele belangrijke Mogelijke, verdere (2012-2015), enkele positieve basiskenmerken hervormingen bancaire prioriteiten van de economie• Belangrijkheid van • Open en exportgerichte • Afgeslankt en efficiënter begrotingsherziening economie staatsapparaat en -controle in een vroege • Relatief geringe privé- en • Betere werking fase overheidsschuld, België is arbeidsmarkt• Belastingen op banken en geen ‘leveraged country’ • Dynamische & hun producten (zie • Groot spaaroverschot en toekomstgerichte volgende slide) sterke spaarquote economie• Remuneratiebeleid • Beperkte portefeuille• Opsplitsing tussen probleemkredieten zakenbank en spaarbank • Groot• Verscherpt toezicht aanpassingsvermogen aan consumentenbescherming de crisis • Hoge productiviteit Febelfin | 14 december 2011 21
  22. 22. Nieuwe bankenheffingPositief:• Omslag ‘oude’ DGS in dubbelstelsel DGS & FSC• Belang van risicowegingBezorgdheid:• Verzwaring jaarlijkse factuur ten laste sector• Concrete omslag onder leden nog onduidelijk• Modaliteiten & concretisering uitkering uit gewone fonds Febelfin | 14 december 2011 22
  23. 23. Globale synthese (*1) 2011 2012 DGS DGS FSC Totaal Volume : € 313 mia Volume : € 328 mia Balanstotaal € 716 miaRecurrent 15 bp 470,2(*2) 11,5 387 3,5 bp 249‘tijdelijk’ bp 426(vanaf 2012) 13 bpBruto 15 bp 470,2 24,5 813 3,5 bp 249 1062 bpCompensatie 0 -426 0Netto 470,2 387 (+) 249 (=) 636 Bijkomende last sector 2012 – 2011 : 636 – 470,2 = € 165,8mio  € 636 mio op € 328 mia deposito’s = 19,4 bp (*2) De eenmalige crisisbelasting van 5 bp betaald begin 2011 is hier buiten beschouwing gelaten. Op basis daarvan is € 156,7 mio betaald. Febelfin | 14 december 2011 | 23 (*1)Op basis van beschikbare informatie en indicaties
  24. 24. Andere beslissingen betreffen o.m. Meerwaardenbelasting vennootschappen Verhoging roerende voorheffing Splitsing retail- en zakenbank Febelfin | 14 december 2011 24
  25. 25. Meerwaardenbelasting vennootschappen Regeerakkoord • “Een belasting op de meerwaarden op aandelen in het kader van de vennootschapsbelasting: de meerwaarden zullen vrijgesteld worden op voorwaarde • dat de aandelen ten minste één jaar in het bezit worden gehouden, • en zoniet belast worden aan het specifiek tarief van 25%”Geen aftrek minwaarden: gebrek aan Gevolgen voor activiteiten als liquidity symmetrie provider en trading activiteiten Febelfin | 14 december 2011 25
  26. 26. Verhoging roerende voorheffing Regeerakkoord • Roerende voorheffing : 21% • Implementeerbaarheid op korte termijn • Aanvullende bijdrage : 4% Maatregel vooralsnog niet Implementeerbaarheid? duidelijk Febelfin | 14 december 2011 26
  27. 27. Splitsing deposito-/zakenbank en bankentestament Regeerakkoord • De regering zal de NBB de opdracht geven om te bestuderen of het opportuun en praktisch en financieel haalbaar is om een onderscheid tussen deposito- en zakenbanken en/of de invoering van een retail ringfence te maken.” • “De regering zal, in overleg met de NBB, een banktestament voor de financiële instellingen invoeren.” Karakteristieken Belgische markt Febelfin | 14 december 2011 27
  28. 28. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Banken hebben zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken concurrentieel uit. 4. Sector is een belangrijke werkgever 5. Bezorgdheden a. Belang van de EURO b. Regeringsmaatregelen c. Basel III & CRD IV Febelfin | 14 december 2011 28
  29. 29. Basel III – CRD IV Pleidooi voor stabiliteit en samenhang in de regelgeving• Basel III & CRD IV = en het toezichtInternationaal & Europees sleutelstuk vanantwoord op crisis 2008• Evenwel voortdurende bijkomende wijzigingen van de regelgeving envereisten op Belgisch en Europees niveau•Wijzigingen in tijdschema (‘timetable’) voor inwerkingtreding•Mogelijke negatieve weerslag op lange termijn: • Op kansen voor economische groei • Op toekomstig Europese bankenlandschap • Op businessmodellen en bankstrategie • Op mogelijkheden voor intermediatie en financiering van de economie Grote onzekerheid omtrent alsmaar wijzigende regelgeving, timing & ‘dosering’ Febelfin | 14 december 2011 29
  30. 30. AgendaKernboodschappen 1. Waarom is er een crisis vandaag? 2. Banken hebben zich aangepast? 3. De sector oefent zijn kerntaken uit. 4. De sector is belangrijke werkgever 5. Bezorgdheden a. Belang van de EURO b. Regeringsmaatregelen c. Basel III & CRD IV d. Rendabiliteitsissue Febelfin | 14 december 2011 30
  31. 31. Stijgende kosten voor financiële instellingen -Stijgende kosten voor de banken zijn - Nodige concurrentiële werkingVandaag Toekomst een feit - Strakke regelgeving MAAR - Sector onder toezicht -Proces is al langer aan de gang  kosten - Financiële instellingen dienen te waken worden gedragen door financiële over duurzaamheid van hun model, in instellingen ieders belang -Factoren die kost beïnvloeden - Omgaan met funding op LT en USD • Stijgende kost funding funding • Stijgende kosten regelgeving - De sector wil investeringen in de • Nieuwe bankenheffing economie en maatschappij mogelijk • ….. maken. Beste antwoord op crisis is groei. -Concurrentiële markt: houdt iedereen scherp en werkt ten voordele van bedrijven en klanten -Strakke reglementering -Sector onder toezicht Febelfin | 14 december 2011 31
  32. 32. Strategische agenda:Perspectieven voor de Belgische financiële sector Wat kunnen we anders en beter doen ? L’Echo, 22 november 2011 Welke activiteiten Wat kunnen we nieuw kunnen we aantrekken doen?” t.a.v. het buitenland? •nieuwe activiteiten door •backoffice diensten voor bestaande spelers internationale groepen t.a.v. buitenland Febelfin | 14 december 2011 32
  33. 33. “Building bridges through dialogue is essential to restore confidence in the financial sector” Febelfin | 14 december 2011 33
  34. 34. Vragen? Febelfin | 14 december 2011 34
  35. 35. www.febelfin.be
  36. 36. Appendix Febelfin | 14 december 2011 36
  37. 37. Financiële Transactie Taks (FTT) • Commissievoorstel FTT : 0,1% op aandelen en andere; 0,01% op derivaten • Momenteel • UK, SE, DK, NL tegenstander >< FR, DE, IT, BE voorstander • Implementatie in Eurozone? Bijkomende last op de sector is Niet het juiste Empirisch bewijs: zwaar, sector Risico voor instrument om « Introductie FTT reedsdelokalisatie & risico’s op de in Zweden was onderworpen competitief financiële grote vergissing » aan verschillendenadeel Europa markten te (Zweeds minister heffingen en beperken van Financiën) staat voor grote uitdagingen Febelfin | 14 december 2011 37
  38. 38. Covered Bonds• Teksten gefinaliseerd door NBB (i.s.m. Febelfin)• Klaar voor politieke agenda Belang van een stabiele lange Snelle invoering van een termijn funding van financiële wettelijk regime in België instellingen wenselijk Febelfin | 14 december 2011 38
  39. 39. Herziening Thin capitalisation Regeerakkoord • “Voor de bestrijding van de fiscale fraude : herziening maatregelen tegen onderkapitalisatie (thin capitalisation) » • 5/1-verhouding en toepassing enkel intragroep Quid leasing/factoringmaatschappijen Carve-out en anderen binnen de financiële sector? Febelfin | 14 december 2011 39
  40. 40. Beperking notionele intrestaftrek Regeerakkoord • Beperking notionele intrest : • Percentage van de aftrek beperkt tot 3% • Afschaffing van de overdracht in de toekomst • Beperkte overdracht van de ‘stock’ uit verleden mogelijk voor 1 jaar Respecteren engagementen van Behoefte aan stabiliteit het verleden Febelfin | 14 december 2011 40
  41. 41. Verschillende voorstellen consumentenbescherming Regeerakkoord • ‘Collective redress’ • Verbetering van ombudsdiensten • Consumentenbescherming: wegwerken van lacunes en betere beschermingswaarborgen (vb. wet Breyne, bedenktermijnen) • Bankmobiliteit In lijn met EU level Gevaar voor goldplating Febelfin | 14 december 2011 41
  42. 42. Maatregelen 2e en 3e pijler – Tewerkstelling enpensioenen Regeerakkoord • “De voor de 2e pensioenpijler gestorte bijdragen zullen maar fiscaal aftrekbaar zijn (in het kader van de 80%-regel) indien ze recht geven op een aanvullend pensioen dat, bij het wettelijk pensioen samengevoegd, het niveau van het hoogste overheidspensioen niet overschrijdt.” • “De belastingsvoeten van de 2e pijler, opgebouwd op basis van de werkgeversbijdragen, zullen worden herzien: 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar, 16,5% op 62 tot 64 jaar en 10% op 65 jaar, tegen 16,5% op 60 tot 64 jaar en 10% op 65 jaar vandaag.” • “De belastingsverminderingen op de 2e en de 3e pijler, die momenteel berekend worden op basis van een bijzondere gemiddelde aanslagvoet zullen voortaan op basis van een percentage van 30% voor alle belastingplichtigen worden berekend, ongeacht het inkomen.” Internationale aantrekkelijkheid Realistische maatregelen? van België Febelfin | 14 december 2011 42
  43. 43. Hervorming zekerhedenrecht Regeerakkoord • Hervorming zekerhedenrecht (cfr. vorige regering minister van justitie) • Mogelijke impact • Wet Continuïteit Ondernemingen • Voorrechten en hypotheken • Faillissementswetgeving Gevolgen voor kredietverlening Febelfin | 14 december 2011 43

  ×