Nieuwsmonitor Sociaal Domein
Nummer 4
Fawzi Salih, Kennis Makelaar
Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 17 tot...
Maatschappelijke ondersteuning
Eerste resultaten monitor cliëntenorganisaties
Welke oplossingen treffen mensen met beperki...
Nieuwe VNG Informatiemail over Social Return
Onlangs is er weer een informatiemail naar gemeenten gestuurd over actuele on...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 4

173

Published on

Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren, succesvolle decentralisatie van langdurige zorg en ieder kind moet excelleren. Dit en meer in de Nieuwsmonitor Sociaal Domein van 17 tot en met 23 januari 2014.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
173
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsmonitor sociaal domein nummer 4

  1. 1. Nieuwsmonitor Sociaal Domein Nummer 4 Fawzi Salih, Kennis Makelaar Voor u ligt de nieuwsflits accountmanagement van 17 tot en met 23 januari 2014. Speciaal voor u hebben we een selectie gemaakt van informatie over actuele ontwikkelingen in het sociaal domein. De informatie is afkomstig uit dagbladen, nieuwsbrieven, overheidspublicaties en internetbronnen. JEUGD .............................................................................................................................................................. 1 RUIM DUIZEND WERKNEMERS BIJ MANIFESTATIE JEUGDWET ........................................................................................... 1 AMBULANTE JONGERENWERKERS BEREIKEN OOK UITGEVALLEN JONGEREN.......................................................................... 1 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ............................................................................................................ 2 EERSTE RESULTATEN MONITOR CLIËNTENORGANISATIES ................................................................................................. 2 VNG: HET KABINET IS NU AAN ZET............................................................................................................................ 2 RVZ ADVISEERT OVER SUCCESVOLLE DECENTRALISATIE VAN LANGDURIGE ZORG ................................................................... 2 ONDERWIJS ...................................................................................................................................................... 2 WEEK VAN PASSEND ONDERWIJS .............................................................................................................................. 2 IEDER KIND MOET KUNNEN EXCELLEREN ...................................................................................................................... 2 EINDTOETS VANAF 2015 ROND 20 APRIL ................................................................................................................... 2 CONSULTATIE MODERNISERING ONDERWIJSTIJD ........................................................................................................... 2 WERK EN INKOMEN ......................................................................................................................................... 2 QUOTUMWET MOET EXTRA BANEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING WAARBORGEN......................................................... 2 NIEUWE VNG INFORMATIEMAIL OVER SOCIAL RETURN ................................................................................................ 3 BIJSTANDSAANVRAGEN VAN ONDERNEMERS UIT MKB BLIJVEN STIJGEN ............................................................................. 3 NET VERSCHENEN............................................................................................................................................. 3 STUDIEDAGEN & CONGRESSEN ........................................................................................................................ 3 COLOFON ......................................................................................................................................................... 3 Jeugd Ruim duizend werknemers bij manifestatie Jeugdwet Ruim duizend werknemers in de jeugdzorg waren op 22 januari 2014 aanwezig bij de door de AbvaKabo FNV georganiseerde manifestatie Jeugdwet in de Grote Kerk in Den Haag. Daar uitten zij hun zorgen over het verlies van werkgelegenheid als gevolg van de transitie maar vooral ook over de continuïteit en kwaliteit van de zorg. René Meuwissen (bestuurslid Jeugdzorg Nederland) sprak namens de werkgevers. (Bron: Jeugdzorg Nederland, 22 januari 2014) Ambulante jongerenwerkers bereiken ook uitgevallen jongeren Ambulant jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van de sociaal-emotionele ontwikkeling, verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van jongeren, én aan het voorkomen en verminderen van overlast. Deze resultaten kwamen naar boven in een onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in samenwerking met studenten van de minor Jongerenwerk. Begin 2014 verschijnt een methodiekbeschrijving over deze werksoort. (Bron: MOVISIE, 21 januari 2014) 1
  2. 2. Maatschappelijke ondersteuning Eerste resultaten monitor cliëntenorganisaties Welke oplossingen treffen mensen met beperkingen om met hun ziekte, ouderdomsgebreken of handicap om te gaan? Hoe oordelen ze over voorzieningen die ze krijgen? Voor gemeenten in de aanloop naar de 'Wmo 2015' is het essentieel om daar meer over te weten. De cliëntenmonitor van het programma Aandacht Voor Iedereen (AVI, een programma van de cliëntenorganisaties) brengt regelmatig in kaart hoe cliënten denken over voorzieningen. De eerste uitkomsten zijn nu beschikbaar. (Bron: VNG, 21 januari 2014) VNG: het kabinet is nu aan zet 'Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie zorg nog steeds', aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. 'Gemeenten zijn al heel ver in de voorbereiding. Maar het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het moment is dan ook aangebroken dat gemeenten zeggen: op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.' (Bron: VNG, 17 januari 2014) RVZ adviseert over succesvolle decentralisatie van langdurige zorg De Raad voor de Volksgezondheid (RVZ) heeft op 16 januari 2014 het advies Gemeentezorg uitgebracht, waarin de Raad aangeeft wat de randvoorwaarden zijn voor een succesvolle decentralisatie van langdurige zorg naar gemeenten. Een belangrijke voorwaarde is dat de gemeenten de Kanteling doorzetten en via ontkokering synergie en maatwerk realiseren. (Bron: GGD Nederland, 22 januari 2014) Onderwijs Week van passend onderwijs De week van 24 t/m 28 maart staat in het teken van passend onderwijs. In deze week gaan scholen, docenten, ouders en betrokken organisaties hierover met elkaar in gesprek. Elkaar informeren, van elkaar leren en elkaar inspireren staan deze week centraal. (Bron: VO-Raad, 22 januari 2014) Ieder kind moet kunnen excelleren Het onderwijsaanbod moet zo breed en passend mogelijk zijn zodat het talent van álle kinderen kan worden ontplooid en zij kunnen excelleren. Dat is de strekking van het advies ‘Passend onderwijs boven de streep; over excelleren in het primair onderwijs’ van de denktank excellentiebevordering. Het advies werd onlangs aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs). (Bron: PO-Raad, 22 januari 2014) Eindtoets vanaf 2015 rond 20 april Leerlingen in het primair onderwijs maken de centrale eindtoets vanaf 2015 rond 20 april. Dat heeft staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bekend gemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. (Bron: PO-Raad, 21 januari 2014) Consultatie modernisering onderwijstijd Op 17 januari 2014 is de internetconsultatie over het wetsvoorstel Modernisering Onderwijstijd VO gestart. Het wetsvoorstel sluit aan op de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Onderwijsakkoord, waarin is bepaald dat een aantal onderwerpen verder wordt uitgewerkt om de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs te moderniseren. (Bron: VO-Raad, 21 januari 2014) Werk en inkomen Quotumwet moet extra banen voor mensen met een beperking waarborgen Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 17 januari 2014 een eerste concept van het wetsvoorstel voor de Quotumwet beschikbaar gesteld voor consultatie. In het Sociaal Akkoord kwam het kabinet in april vorig jaar met de sociale partners overeen dat er in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die tot de doelgroep van de Participatiewet worden gerekend. De quotumverplichting voor bedrijven treedt in werking als blijkt dat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd. (Bron: Rijksoverheid.nl, 17 januari 2014) 2
  3. 3. Nieuwe VNG Informatiemail over Social Return Onlangs is er weer een informatiemail naar gemeenten gestuurd over actuele ontwikkelingen op het gebied van sociale voorwaarden en eisen bij inkoop en aanbesteding, oftewel Social Return. (Bron: VNG, 17 januari 2104) Bijstandsaanvragen van ondernemers uit MKB blijven stijgen Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is de opleving voor het MKB in 2013 jaar uitgebleven. Vanaf 2011 toont het aantal bijstandsaanvragen door kleine ondernemers een stijgende lijn. Ook in het vierde kwartaal van 2013 zette die trend door. (Bron: Divosa, 17 januari 2014) Net verschenen Factsheet wijzigingen Jeugdwet Het wetsvoorstel voor de Jeugdwet is gedurende de behandeling in de Tweede Kamer op diverse punten gewijzigd, namelijk door 3 nota's van wijziging en 19 aangenomen amendementen. Daarnaast zijn 6 moties aangenomen. In een nieuwe factsheet van het Transitiebureau Jeugd worden de wijzigingen en moties per kamerstuk vermeld. De memorie van toelichting bij het oorspronkelijke wetsvoorstel blijft ongewijzigd. Samen werken aan een nieuw sociaal domein Een aantal gemeenten is al voortvarend bezig met de decentralisaties sociaal domein De VNG en KING hebben enkele voorbeelden uitgelicht in de publicatie Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Huisvesting brede scholen en kindcentra De op 5 december 2013 verschenen Bouwstenen-publicatie ‘Van kosten- naar waardesturing’,over investeringen in de huisvesting van brede scholen, kindcentra en ander maatschappelijk vastgoed, is nu ook digitaal beschikbaar. Het boek geeft inzicht hoe (multifunctioneel) gebruik van gebouwen voor alle partijen iets kan opleveren en welke hordes daarbij genomen moeten worden. Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs De PO-Raad heeft een handreiking gemaakt om scholen voor regulier basisonderwijs te ondersteunen in het opstellen van en werken met ontwikkelingsperspectieven (OPP). Wijzigingen in GGZ Voor gemeenten is het goed om te weten van de wijzigingen in de GGZ zijn. In januari 2014 is namelijk de geestelijke gezondheidszorg omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. Meer over deze en andere wijzigingen is terug te vinden op de website http://www.invoeringbasisggz.nl. Studiedagen & congressen 25 januari 2014 28 januari 2014 29 januari 2014 30 januari 2014 - Raad op zaterdag Conferentie Vliegwielprojecten over ‘Jeugdbescherming nu en na 2015’ Beter en Concreter – goede regels, gerichte service Wat werkt in de wijk: Tien voor MKBA Colofon De Nieuwsmonitor Sociaal Domein is samengesteld door Fawzi Salih van Kennis Express. Als Kennis Makelaar biedt Fawzi onderwijsinstellingen, overheden en maatschappelijke instellingen op juiste moment de juiste verrijkte kennis. 3

×