วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

7,636 views

Published on

สรุปงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เรื่องการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานคร

นางสาวภัทราพร สรรพเลิศ 54010911044
นางสาวกาญจนา ชาภูมี 54010911102
นางสาวชลิพร โชติถาวรเจริญ 54010911168
นายอภิชัย จันทะนันต์ 54010911096
นายนิติกร ศิริทองจักร 54010911078

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,636
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด

  1. 1. สรุปพฤติกรรมในการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ด
  2. 2. อาหารฟาสต์ฟู้ดเริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นนั้น นิยมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด แต่เมื่อมีกระแสความสนใจต่อสุขภาพทำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ดเริ่มเปลี่ยนไป
  3. 3. ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ( คะแนนเต็ม 5 คะแนน ) ผลที่ได้ ด้านตัวผลิตภัณฑ์ รสชาติของสินค้า 4.5610 สำคัญมากที่สุด ความหลากหลายของเมนู 4.2470 สำคัญมาก ชื่อตราสินค้า 3.8240 สำคัญมาก ค่านิยม / แฟชั่น 3.3040 ปานกลาง ด้านราคา ราคาเหมาะสม 4.3040 สำคัญมากที่สุด
  4. 4. มีส่วนลด 4.1990 สำคัญมาก แสดงราคาอย่างชัดเจน 4.2570 สำคัญมากที่สุด ด้านสถานที่จำหน่าย การเดินทางสะดวก 4.1760 สำคัญมาก ใกล้ที่ทำงาน / ที่บ้าน 4.0360 สำคัญมาก อยู่ในห้างสรรพสินค้า 3.8910 สำคัญมาก มีสาขากระจายอยู่มาก 3.9310 สำคัญมาก มีบริการส่งถึงที่ 4.0220 สำคัญมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีการโฆษณา 4.0510 สำคัญมาก มีการส่งเสริมการขาย ( ของแลก / ของแถม ) 3.9770 สำคัญมาก มีการประชาสัมพันธ์ 3.8160 สำคัญมาก พนักงานขายคอยแนะนำบริการ 4.0590 สำคัญมาก
  5. 5. ส่วนรูปแบบการเลือกรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.1 อันดับที่สองได้แก่ เลือกอาหารที่หาซื้อง่าย คิดเป็นร้อยละ 35.9 และอันดับสามได้แก่ อาหารที่ปรุงเองที่บ้าน 6.3 เพศและอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดที่แตกต่างกัน ส่วนด้านอาชีพ รายได้ สถานภาพ การศึกษา และศาสนาที่นับถือไม่มีความแตกต่างต่อรูปแบบในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด
  6. 6. ด้านของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการใช้จ่ายเงินในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดปรากฏว่า เพศ สถานภาพ การศึกษา อายุ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการใช้จ่ายเงินในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ละครั้ง ส่วนศาสนาที่นับถือไม่มีผลต่อการใช้จ่ายเงินในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดในแต่ละครั้ง ระดับการศึกษาและรายได้ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความถี่ในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเดือนแตกต่างกัน ส่วนด้านของเพศ สถานภาพ อายุ อาชีพ และศาสนาที่นับถือนั้นไม่มีความแตกต่างกันเกี่ยวกับความถี่ในการรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดต่อเดือน
  7. 7. ทางด้านรูปแบบในการนิยมรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันปรากฏว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อรูปแบบการนิยมรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน ส่วนเพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพและศาสนาที่นับถือที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อรูปแบบในการนิยมรับประทานอาหารของผู้บริโภค

×