• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
De gids creatief en innovatief ondernemen
 

De gids creatief en innovatief ondernemen

on

 • 671 views

Hulpmiddel De Gids voor creatieve en innovatieve ondernemers online tool zie www.eindhoven.nl/degids

Hulpmiddel De Gids voor creatieve en innovatieve ondernemers online tool zie www.eindhoven.nl/degids

Statistics

Views

Total Views
671
Views on SlideShare
664
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 7

http://www.linkedin.com 7

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  De gids creatief en innovatief ondernemen De gids creatief en innovatief ondernemen Document Transcript

  • De GidsCreatief en innovatief ondernemen
  • VoorwoordDe Gids Creatief en innovatief ondernemenCreatief en innovatiefondernemenCreatief en innovatief ondernemen neemteen belangrijke plaats in binnen de Daarnaast organiseren we vanuit heteconomie van Eindhoven en de regio. ondernemersplein regelmatig bijeenkom-Eindhoven wordt gezien als de broed- sten om creatieve ondernemers onderling,plaats van creatief en innovatief talent maar ook ondernemers uit andereen dat is een predicaat wat wij graag in disciplines, met elkaar in contact teere willen houden! Vandaar dat wij als brengen. Doel hiervan is om jouw netwerkgemeente ondernemerschap, in al haar uit te breiden en van elkaar te leren.facetten, stimuleren én faciliteren. Als wethouder kijk ik goed naar hetHeb je plannen om een onderneming te maatschappelijk effect van beleid. Doen westarten, ben je op zoek naar huisvesting of de juiste dingen, waar de mensen in deeen financiering om je bedrijf op- of verder stad behoefte aan hebben? Tijdens deuit te bouwen? In deze folder staat een bijeenkomsten die we organiseren vooroverzicht van organisaties en instanties ondernemers hoor ik graag van je of datdie je verder kunnen helpen bij jouw het geval is. Ik hoop je dan ook binnenkortonderneming. Het ondernemersplein van te mogen begroeten!de gemeente Eindhoven is één van dieinstanties waar je terecht kunt met vragenop het gebied van vergunningverlening en Henk Brinkeconomische zaken. Wethouder Economische Zaken
  • Ondernemersplein Voor wie?De gemeente wil de ondernemers in de De gids creatief en innovatief ondernemenstad graag goed van dienst zijn. Daarom is een handreiking, van de Gemeentehebben wij voor je het ondernemersplein Eindhoven, aan alle creatieve en innovatieveingericht. entrepreneurs uit de regio Eindhoven, dieJe kunt van maandag t/m vrijdag tijdens zijn samengevat in de creatieve industrie.openingstijden contact opnemen via het Deze handreiking moet bijdragen aan hettelefoonnummer 14 040. Je kunt een faciliteren van vraag en aanbod in dee-mail met je vragen sturen naar: creatieve en innovatieve sector van deondernemersplein@eindhoven.nl regio. Agenda Gemeente Eindhoven Het gehele jaar door vinden er in het kader van creatief en innovatief ondernemen in Eindhoven diverse activiteiten plaats. Een“Keep your eyes on the stars and actueel overzicht aan activiteiten en meeryour feet on the ground” informatie vindt je op:Franklin D. Roosevelt www.eindhoven.nl/ondernemersplein
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemenOm te kunnen ondernemen, is hetbelangrijk om eerst de basis voor eenbedrijf te leggen, voordat je ook echt vanstart kan gaan. Als ondernemer moet jeeerst wortel schieten en deze stevig metde grond verankeren, om vervolgens destam van de boom te laten groeien enkwalitatieve vruchten af te werpen of wel Wil je eens met andere ondernemersresultaten te boeken. De basis voor het ervaringen uitwisselen, dan kan datstarten van een onderneming hebben we in bijvoorbeeld via de bijeenkomsten van hetdeze gids in 6 stappen voor je uiteengezet. ondernemersplein: ‘creatief en innovatiefMeer informatie over het stappenplan, om te ondernemen’ of via de ‘hallo community’kunnen starten met je onderneming, kun je van de Kamer van Koophandel:ook vinden via CreatiefZuid: www.hallo.kvk.nl/hallo/www.creatiefzuid.nl/6501/creatief-onderne-men/stappenplan-toolkit.html Motivatie Succesvolle ondernemers zijn altijd mensenStap 1: die hun ideeën ook echt uitvoeren. Ze zijnKenmerken van een ondernemer erg gemotiveerd om hun idee of hunJe hebt een idee en met dat idee wil je product aan veel mensen te laten zien enzelf verder. Allereerst vraag je jezelf af of je te verkopen. Die motivatie kan ook voort-ook wel echt een ondernemend type bent, komen uit een eigen behoefte aan eenwant ondernemen is leuk, een mooie product of dienst, waaraan het bij meeruitdaging en geeft je veel vrijheden. mensen zal schorten.Anderzijds moet je ook goed om kunnengaan met minder leuke of makkelijke Eigenwijs en onafhankelijkmomenten en wordt er veel incasserings- Je eigen pad bewandelen, heeft voordelenvermogen, doorzettingsvermogen en als je ondernemer bent. Het maakt jeverantwoordelijkheid van je verwacht. namelijk immuun voor pessimisme omOm je een beeld te geven van je onder- je heen. Het zorgt ervoor dat je helemaalnemerschapkwaliteiten, hebben we hier- voor je eigen ideeën gaat en dat je inonder de meest belangrijke kenmerken en staat bent om een eigen koers te varen.vaardigheden van een ondernemer voor je Het helpt je ook om door te zetten als dein kaart gebracht. zaken even niet zo gemakkelijk gaan.
  • Hard willen werkenAls ondernemer kom je er niet als je nietbereid bent om je schouders er onder tezetten. Ondernemen is hard werken envraagt om doorzettingsvermogen, zonderdeze eigenschap is je kans op succesbeperkt. Ondernemen is namelijk ook Open staan voor nieuwe dingenzaken uitproberen, experimenteren, risico’s Door ontwikkelingen veranderen behoeftendurven nemen en waar nodig opnieuw van consumenten en veranderenbeginnen om tot een goed eindresultaat te bedrijfsprocessen. Wie niet openstaat voorkomen. Zo ontdek je gaandeweg wat het vernieuwingen, mist niet alleen kansen,beste voor jou werkt. maar komt ook op achterstand met concurrenten die wel mee ontwikkelen.Focus in combinatie met passie Het vraagt echter een grote flexibiliteitMet passie voor wat je doet, ontstaat in je doen en denken. Een belangrijkekwaliteit en uniciteit van het product of de eigenschap is dan ook om kansen endienst die je aanbiedt. Met deze passie bedreigingen te signaleren en ernaar teen je enthousiasme gaat ook de nodige handelen.overtuigingskracht gepaard naar derden.Belangrijk is dat je in je passie de focus Ondernemersinstinctweet vast te houden naar je uiteindelijke Onder ondernemersinstinct verstaan wedoel. Door je focus scherp te houden het talent, je intuïtie om de juiste wegmaak je keuzen die ten goede komen aan als ondernemer te blijven kiezen. Datde hoofddoelstelling van je onderneming. betekent dat je jezelf bent en je bewust bent van je goede en minder goede eigen-Leiderschap schappen en van daaruit je eigen koersEen goed leider is iemand met toekomst- blijft varen. Alleen dan kun je slagen alsvisie, die zekerheden en onzekerheden ondernemer, want een ondernemer voeltmet elkaar in balans brengt en die keuzes zich goed bij wat hij doet en weet daaropmaakt die op die balans gebaseerd zijn. te anticiperen.
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemenEen interessante en leuke publicatieover ondernemen:Ondernemen is een straatfeestPerspectief op de 21ste eeuwVeel managers en marketeers lijkenvastgeketend aan hun bureau en verga-dertafels. Ze nemen belangrijke besluitenaan de hand van cijfers. Wat gebeurt er De jagersondertussen op straat? Hoe reageren Jagers zijn echte entrepreneurs. Ze zijnconsumenten en andere afnemers op de gedreven en houden ervan om te pionieren.enorme impulsen die over hen uitgestort Ze zijn altijd op zoek naar het gat in dewordt? Op deze vragen en op ondernemen markt en hechten veel belang aan statusin de 21ste eeuw, geeft het inspiratieboek en succes. Voor jagers is werken invan Pim van den Berg een visie en beleving. loondienst absoluut geen optie!Uitgave november 2006.ISBN 90-225-4752-3 De expertsISBN 978-90-225-4752-6 Experts zijn zelfcompetent en hebben een relatief hoge geldingsdrang. Ze nemen niet graag risico’s. Ze hechten veel waarde aanStap 2: vernieuwing, omdat dat voor hen een middelOndernemerstypen is om up to date te blijven en kwaliteit teBezit je meerdere kenmerken van een leveren. Zij hebben het heft graag in eigenondernemer en kun je jezelf vinden in handen en hebben moeite met delegerende vaardigheden die een ondernemer (controleverlies).nodig heeft om in de markt te overleven?Dan kan je jezelf nog afvragen welk type De pragmaticiondernemer je bent? Bij elk type onder- Pragmatici staan open voor vernieuwing,nemer horen geheel eigen kenmerken en maar zijn eerder trendvolgend danvaardigheden. Je krijgt bij het bepalen van trendsettend. Pragmatici voelen zichje ondernemertype inzicht in je sterke en emotioneel sterk verbonden met de zaak.zwakke ondernemerskwaliteiten en daar Het zijn de no-nonsense ondernemerskan je gaandeweg rekening mee houden met hart voor hun bedrijf en het personeelbij je ondernemerschap. Hieronder zijn de en oog voor de klant. Maar soms vergetenondernemerstypen voor je uiteengezet. ze zichzelf in alle drukte.
  • De hoedersHoeders hechten aan normen enwaarden, zijn plichtsbewust en relatiefconservatief. Net als de pragmatici zijn zeeerder trendvolgend dan trendsettend. Zijhebben een sterk verantwoordelijkheids-gevoel voor het bedrijf en het personeel.De verantwoordelijkheden die het onder-nemerschap met zich meebrengt, vallenveel hoeders zwaar. Een interessante publicatie over hetDe ontplooiers waarmaken van jouw dromen:Ontplooiers denken meer in uitdagingendan in problemen en zijn sterk toekomst Dromen, Durven, Doengeoriënteerd. Zij zijn vooral intrinsiek Het managen van de lastigste persoon opgemotiveerd, hun motivatie komt uit aarde: jezelf.henzelf en niet uit externe beloningen. Ze Iedereen heeft dromen op het gebied vanhechten veel waarde aan zelfontplooiing werk, relatie, gezondheid, persoonlijkeen plezier in het werk. Ontplooiers werken ontwikkeling…graag samen met anderen en hechten Maar wat is er nodig om de stap vanveel waarde aan hun sociale netwerk. dromen, naar durven en uiteindelijk doen te zetten? Wat zijn de geheimen vanDe einzelgängers echte, blijvende verandering?Zelfbeschikking en de vrijheid zijn voor Ben Tiggelaar geeft heldere antwoorden.einzelgängers een groot goed. Status en Gebaseerd op actuele psychologischeveel geld verdienen vinden ze niet zo be- inzichten, praktische ervaring en persoon-langrijk. Einzelgängers zijn zakelijk gezien lijke verhalen van mensen die – met vallenconservatief, houden het liefst alles bij het en opstaan – hebben geleerd om leidingoude en zijn risicomijdend. Einzelgängers te geven aan zichzelf.doen hun werk en hoeven niet (meer) in Eerste uitgave mei 2005de schijnwerpers te staan. ISBN 90-274-1605-2
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemen 1. nelle co-creatie diensten: S het Visionscapers netwerk bestaat uit een diverse groep aan professionals die, d.m.v. korte co-creatie sessies, aan jouw creatieve, technische of andere uitdagingen, met jou samenwerken.Stap 3: 2. roject gebaseerde diensten: PToetsen van je idee het Visionscapers netwerk kan je opUiteraard ben je ervan overtuigd dat je projectbasis helpen bij het realisereneen goed idee hebt, dat het uniek is en van je innovatie. Dit zou een projectdat er voor dit idee, je product of dienst, kunnen zijn dat het hele innovatieprocesanimo is. Het is echter belangrijk te weten omvat, of kan worden geconcentreerdof je idee haalbaar en uitvoerbaar is, rond bepaalde aspecten van ontwikke-want blijkt dat niet zo te zijn, dan moet je ling in innovaties. Dit kan bijvoorbeeldalvorens je begint te ondernemen nog wat zijn, het faciliteren van een brainstormaan je idee veranderen of iets anders, iets voor conceptontwikkeling, gebruikers-nieuws bedenken, waardoor je product of onderzoek doen, vorm en interactiedienst wel uitvoerbaar is. ontwerp, (web) software ontwikkeling,Wil je één van je creatieve en/of innovatieve marketing strategie, etc.ideeën toetsen op haalbaarheid, dan kandat bijvoorbeeld in de veilige online Vervolgens ga je het product of de dienstomgeving van www.visionscapers.net, toetsen aan de markt, door marktonder-zij helpen je verder om je visie tot een zoek te doen. In het marktonderzoek,succesvol product of dienst om te zetten. dat tevens in het ondernemingsplanVisionscapers.net is een diverse groep aan aan bod komt, toets je de concurrentiezelfstandige professionals en entrepreneurs, op de markt, jouw unieke positie en deverbonden in het Visionscapers.net behoefte van je afzetmarkt. Via de Kamernetwerk. Individueel of door een gevormd van Koophandel (www.kvk.nl) kan je meerteam helpen zij jou je product, dienst en informatie vinden over marktonderzoek,organisatorische innovaties te realiseren. de bedrijvigheid in jouw omgeving enVisionscapers.net biedt in de basis van van jouw markt, om jouw idee te kunnenhet innovatieproces twee diensten aan: toetsen aan zijn omgeving.
  • Voor een overzicht van informatie overhet belang van de creatieve sector in dehedendaagse economie kan deRijksoverheid je uitgebreid informeren via: In onderstaand overzicht is de creatieveCultuur en Economie industrie weergegeven in relatie totWebsite van de Rijksoverheid, geeft kenmerken van de creatieve en innovatieveuitgebreide informatie over het belang sector. Deze kenmerken hebben betrekkingvan cultuur en creativiteit voor de op o.a. financiering, soort markt enhedendaagse economie. ideologie en geven een algemeen beeldwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/creatieve- van de diversiteit aan creatieve enindustrie innovatieve sectoren. De Creatieve Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Kunst & Cultuur Muziek, Creatieve zakelijke Creatieve zakelijke Industrie Entertainment, dienstverlening, dienstverlening, (Multi-)Media Toegepaste kunst Research & Development Dominante Overheidssubsidie, Markt Markt Markt, met financiering vaak lokaal overheidssteun, zelfs Europees Soort markt Overheid Consumentenmarkt Zakelijke markt Industriële markt Kenmerken van • Kleinschalig • Complex, grootschalig • Van kleinschalig tot • Complex, grootschalig productie & • Arbeidsintensief • Multimedia technologie grootschalig • Kennisintensief distributie • Individueel & voor productie & • Arbeidsintensief, • Kapitaalintensief collectief distributie soms kapitaalintensief • Collectief • Arbeidsintensief • Individueel & collectief • Kapitaalintensief • Collectief Dominante ideologie • Artisticiteit • Populaire cultuur • Artisticiteit & • Innovatief • Authenticiteit • Authenticiteit & klantgerichtheid • Authenticiteit, • Onafhankelijk marktgerichtheid • Functionaliteit & functionaliteit & markt- • Auteursschap • Collectieve productie & marktgerichtheid gerichtheid auteursschap • Auteurschap & • Collectieve productie collectieve productie Scope Project voor project Steeds op zoek naar Projectmatig met vaak (Zeer) lange termijn, Vallen en opstaan continuïteit korte doorlooptijd met bijbehorende middelen Typerende • Beeldende kunst • Omroep • Vormgeving & mode • Research & voorbeelden • Podiumkunsten • Muziekindustrie • Reclame, developmentafdelingen • Literatuur • Film- & video-industrie • Architectuur • Innovatieve teams • Interieurontwerp/ winkelinrichter
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemen • lgemene omschrijving van de AStap 4: onderneming;Het ondernemingsplan • Management;Voordat je aan de slag gaat als zelfstandig • Producten en diensten;ondernemer is het goed om je idee uiteen • Doelgroep en markt;te zetten, jezelf doelen te stellen, na te • Marketing;gaan of er een afzetmarkt is voor je product • Organisatie;of dienst en welke concurrenten er zijn • Financieel.(marktonderzoek). Vervolgens maak jeeen keuze m.b.t je ondernemingsvorm Via www.kplusv.nl kan je gratis een voor-en deze is afhankelijk van je situatie en je beeld ondernemingsplan downloaden,product of dienst. Als creatief ondernemer (vul bij de zoekfunctie van de website hetga je na of je het product of de dienst dat woord ‘ondernemingsplan’ in en je bentje gaat aanbieden, onder licentie uit gaat klaar om te downloaden,) verder is op debrengen of er een onderneming omheen site informatie te vinden over basisbegin-bouwt. Van deze keuze is de weg die je selen van bedrijfsvoering, zoals het makenin de economische waardeketen gaat van de juiste keuzen m.b.t. huisvesting,bewandelen en de services die je bij elke marketing en productontwikkeling.stap nodig hebt afhankelijk. Deze keuzekan ook invloed hebben op de onderne- Bij de Kamer van Koophandel kan je ookmingsvorm die bij jouw en je product of informatie vinden over zaken die metdienst past. ondernemen te maken hebben, deze vindIn een ondernemingsplan omschrijf je al je via www.kvk.nl/ondernemendeze onderwerpen en het plan vormt de Het gaat hierbij om informatie over hetleidraad voor de opbouw en de groei van ondernemingsplan, financiën, internationaalje onderneming. In een ondernemingsplan ondernemen, rechtsvormen, huisvesting,komen de volgende onderdelen aan bod: overname etc.
  • Geldboek voor ondernemers In deze publicatie vind je informatie over het vinden van evenwicht tussen het inkomen uit onderneming en de financiële behoeften van de huishouding thuis. Het gaat in op de bijzondere voorzieningen die bestaan voor ondernemers en verduidelijkt de financiële rechten en verplichtingen die samengaan met het voeren van een eigen zaak. De publicatie bevat de volgende onderwerpen: • uw privébegroting; • bedrijfskosten;De kamer van koophandel kan je van • uw zakelijke begrotingen;dienst zijn bij het maken van de juiste • nancieringsmogelijkheden voor het fikeuze m.b.t. je ondernemingsvorm bedrijf;(rechtsvorm), alvorens je bedrijf inschrijft • belastingen;in het handelsregister van de Kamer van • financiële problemen;Koophandel. Hier gaat het opstellen van • nkomensondersteuning voor ieen helder ondernemingsplan aan vooraf. ondernemers;Voor meer informatie over rechtsvormen • inkomen na beëindiging onderneming.van een onderneming ga je naar: www.kvk. www.rijksoverheid.nl/documenten-en-nl/ondernemen/rechtsvormen/overzicht-van- publicaties/publicaties-pb51/geldboek-voor-alle-rechtsvormen ondernemers.htmlVoor meer informatie over financierings- Startershandboekmogelijkheden, kan de MKB financierings- Starten met ondernemen: Waar te begin-gids je van dienst zijn. De MKB nen? Hoe vind je klanten? Met welkefinancieringsgids wijst je de weg naar wetten en regels moet je rekening houden?financieringsoplossingen voor jouw bedrijf. Hoe regel je de financiën? Het Starters-Door het beantwoorden van een paar handboek helpt bij het beantwoorden vaneenvoudige vragen, krijg je een overzicht deze en meer vragen. Boordevol actuelevan financieringsoplossingen voor jouw informatie, handige weetjes en praktischebedrijf. Ga naar: www.mkbfinancieringsgids.nl tips. Geschreven door Josette Dijkhuizen. contact@zakencoach.comEen handige publicatie: www.zakencoach.com
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemenStap 5: Het ondernemersplein van de gemeenteNetwerk Eindhoven is je bij de ontwikkeling van jeOm je product of dienst te kunnen realiseren, netwerk graag van dienst en kan je helpenom de markt te bereiken en/of om opdrach- bij het leggen van de juiste contactenten uit de markt te genereren heb je een en verbindingen, in het belang van jouwnetwerk nodig, dat je in de loop der tijd onderneming.uitbreid en onderhoud. In de verschillendefasen van je ondernemerschap, prestartfase, Niet alleen je netwerk is belangrijk, ook destartfase, doorgroeifase en volwassen fase, ontwikkeling van je markt en je sector zijngroeit en ontwikkelt zich je netwerk met je belangrijk om met je eigen onderneming,onderneming. In de onderstaande illustratie je product of dienst, actueel te zijn en teis aan de hand van “hanengedrag” blijven. De gemeente Eindhoven houdt jeuitgebeeld hoe je netwerk groeit en wat de via het Ondernemersplein op de hoogteoverheid en het onderwijs voor je kunnen van ontwikkelingen, tevens vinden erbetekenen in de ontwikkeling van je verschillende activiteiten plaats, in ennetwerk en de groei van je onderneming. vanuit het Eindhovense netwerk, die actualiteiten van de markt en je sectorHanengedrag en ondernemerschap in fasen: vertegenwoordigen.1 Prestartfase 2 StartfaseDe Haan: Zelfverzekerd, overtuigd van zijn unieke Zijn eerste klantenkring:kwaliteiten presenteert hij zich met zijn plannen als Logisch dat hij zijn eerste klanten zoekt binnen zijnstarter! eigen kring.Hij denkt iets te kunnen waar vraag naar is. Zijn witte kippetjes kennen hem namelijk al.Overheid: het creëren van een kansrijk en prettig Overheid: aanjaagfunctie in het faciliteren vanondernemersklimaat of wel het zaaien van vrucht- ondernemersvaardigheden en bedrijfsvoering.bare grond die om aggregatie vraagt. Programma’s die te nemen stappen in deOnderwijs: faciliteren van broedplaatsen en onder- economische waardeketen inzichtelijk maken.steuning in ondernemersvaardigheden. Verbinding Ruimte geven aan ondernemerschap.naar bedrijfsleven en overheidsprogramma’s, d.m.v. Onderwijs: kennisdeling en voorzien in een starterskennisdeling. netwerk.
  • Deze activiteiten vind je via de agenda In het bijzonder richt Alice zich op:van het Ondernemersplein, van de • Het bevorderen en ondersteunen van Gemeente Eindhoven: cultureel ondernemerschap en hetwww.eindhoven.nl/ondernemersplein stimuleren van allianties tussen culturele sectoren onderling enerzijds en metVerder kun je de ontwikkelingen van en de kennisinstellingen en het bedrijfslevenactualiteiten rondom de creatieve anderzijds.industrie in en om Eindhoven volgen via • Het bewaken en ontwikkelen van het platform van Stichting Alice. kaders voor experiment en onderzoek:Via Creatieve Industrie Nederland kan je de creatieve autonomie.nationale ontwikkelingen volgen en via Tel. 040 246 73 04een forum in contact treden met andere info@alice-eindhoven.nlcreatieven in Nederland. www.alice-eindhoven.nlAlice Creatieve Industrie NederlandStichting Alice richt zich op het stimuleren, Kennis en innovatiebank voor defaciliteren en promoten van de creatieve ondernemende creatieve industrie.industrie in de regio Eindhoven. www.creatieveindustrienederland.ning.com3 Doorstartfase 4 Volwassen faseDe eerste uitbreiding: De haan stapt de grote wereld in:Hij blijft nog even bij de kippen en gaat op zoek De haan heeft inmiddels bewezen hoe goed hijnaar klanten, met een wat andere kleur, maar van is en gaat nu het hele erf verkennen, waar hij ookdezelfde soort. andere soorten tegenkomt.Overheid: verbinding tussen bestaande netwerken Overheid: mogelijkheden scheppen voorleggen. Faciliteren. continuïteit en innovatie. Netwerken over elkaarOnderwijs: kennisdeling, laagdrempelige leggen.vraagbaak. Opleidingen. Onderwijs: kennisdeling en kennisvalorisatie. Verbinding houden met bedrijfsleven.
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemenStap 6:HuisvestingOm te kunnen ondernemen heb je een Ateliersplek nodig van waaruit je kan werken. Atelier DorpWelke plek dat is, is functioneel afhankelijk Atelier Dorp biedt een platform aanvan de werkzaamheden die je binnen je (aankomend) ontwerpers, kunstenaars,onderneming verricht en welke faciliteiten fotografen, architecten, theatermakers,je daarbij nodig hebt. De identiteit en de mediakunstenaars etc. om objecten enpositionering van je onderneming hebben installaties te maken, bedenken,ook betrekking op de keuze van je ontwikkelen, en te experimenteren methuisvesting, een plek die bijdraagt aan materialen en technieken.een positief imago met een goed onder- info@atelierdorp.nlnemersklimaat, een goede infrastructuur www.atelierdorp.nlen het aantrekken van klanten, of hetvinden van gelijkgezinden in je omgeving Beeldenstormkan bijdragen aan de ontwikkeling van je Beeldenstorm biedt professioneleonderneming en je eigen ondernemers- kunstenaars, vormgevers en studentenvaardigheden. faciliteiten, kennis en begeleiding bij hetIn de regio Eindhoven zijn volop mogelijk- vervaardigen van driedimensionaleheden om je onderneming te vestigen. beelden in metaal (m.n. brons, aluminium)De medewerkers van het Ondernemersplein en kunststof.kunnen je adviseren bij deze keuze. Tel. 040 243 50 76Echter, de gemeente verhuurt of verkoopt contact@beeldenstorm.orgzelf geen panden, daarvoor verwijzen wij www.beeldenstorm.orgnaar de diverse bedrijfsmakelaars en/ofwoningcorporaties die in Eindhoven actief Grafisch Atelier Daglichtzijn. Grafisch Atelier Daglicht biedt eenWe willen je wel behulpzaam zijn door het werkplaats en ondersteunende faciliteitengeven van een selectie van organisaties voor professioneel grafisch kunstenaars.waarbij je nog meer terecht kunt voor Tel. 040 247 55 38huisvesting en werkplaatsen. www.grafisch-atelier-daglicht.nl
  • MADlabHallenweg Laboratorium voor technologie en kunstDe Hallenweg wordt gezien als een (creative lab). Vanuit eigen initiatieven enbinnenwijks bedrijventerrein: relatief klein in opdracht worden onderzoeken enen gesitueerd binnen de wijk, in dit geval producties ondersteund of uitgevoerd in dein het Rozenknopje (stadsdeel Gestel). labruimte. In het traject van onderzoekendTel. 14040 uitvoeren zijn vaak meerdere disciplinesondernemersplein@eindhoven.nl en personen betrokken. MAD ondersteunt,www.eindhoven.nl/ondernemersplein faciliteert of heeft een leidende rol. Indien mogelijk wordt het ontwikkelen vanLa Città Mobile nieuwe werk gekoppeld aan presentatiesLa Città Mobile biedt creatieve ondernemers en events.met verschillende culturele achtergronden, www.madlab.nlde ruimte om ideeën tot leven te wekkenen uit te voeren. Een collectief dat mede Smalle Haventot doel heeft, een nieuwe brug te slaan In de Smalle Haven lopen werkruimte,tussen creativiteit, cultuur, natuur en expositie- én verkoopruimte vloeiend induurzaamheid, door het stimuleren van elkaar over. Het concept is gericht op hetondernemerschap, uitwisseling, vergroten, ondersteunen en stimulerenontmoeting en onderzoek. van creativiteit en design.www.lacittamobile.nl info@smallehaven.com www.smallehaven.comLittle MountainCreatieve ondernemers komen bij Stichting ComplexLittle Mountain samen om vanuit ieders Stichting Complex bestaat uit 29 atelierszelfstandige onderneming gezamenlijk aan en 11 wooneenheden.projecten te werken. Innovatie, interactie Tel. 026 351 54 38en duurzaamheid staan daarbij centraal. www.ateliersnederland.nlwww.littlemountain.nl info@ateliersnederland.nl
  • De basis leggenDe Gids Creatief en innovatief ondernemenAanbieders van verschillende Stroomhuiswerkruimtes Het Stroomhuis is een ongesubsidieerdeStichting Ruimte kraamkamer of broedplaats waarStichting Ruimte creëert en beheert creatievelingen gebruik kunnen makenwerkruimte voor kunstenaars en creatieve van onder andere werkruimtes,professionals in Eindhoven. Vraag en expositieruimten en een productiehuis.aanbod van creatieve werkruimte worden info@amaro.nlbij elkaar gebracht op aansprekende www.amaro.nllocaties. Er wordt continu gezocht naarnieuwe mogelijkheden om bruikbare, TACbetaalbare en inspirerende werkruimte Het Temporary Art Centre is eente ontwikkelen. broedplaats voor culturele vernieuwing.Tel. 040 711 23 51 Naast 80 ateliers en werkplaatsen vaninfo@stichtingruimte.nl verschillende omvang, bevat het totaalwww.stichtingruimte.nl 2.000 m2 aan kleine en grote zalen, expositieruimtes en een studio.Strijp S Tel. 040 246 13 25Op 27 ha ontstaat een nieuw woon- en info@tac.nuwerkgebied; de creatieve stad. Er komt op www.tac.nuStrijp S naast detailhandel en leisure circa90.000 m2 kantooroppervlak beschikbaar. De basis gelegdEr is ook tijdelijke huisvesting en het Om met je product of dienst de markt tegebruik van werkplaatsen mogelijk. kunnen bereiken doorloop je het proces inTel. 040 235 98 55 de economische waardeketen van creatieveinfo@park-strijp.nl producten en diensten. In bijgaand figuurklokgebouw@trudo.nl is weergegeven hoe het proces in dewww.strijp-s.nl economische waardeketen vanwww.trudo.nl creatieve producten en diensten verlooptwww.natlab.nl en in welke fase van deze waardeketenwww.klokgebouw.nl zich je product of dienst bevindt.
  • Omgeving • Programma’s van overheden en instellingen in ondernemersvaardig- heden en huisvesting Facilitaire • Commerciële voorzieningen onder- diensten steunend aan creatief ondernemerschap/bedrijfsvoering Hoogwaardige kennis, licentie, IP, Services contract/legal, agent, producent/marketeer. Prototyping, legal-prototyping, interne organisatie, productie, marketing. Consumenten feedback. Creative environment Waardeketen Creatie R&D Reproductie Distributie Markt Initiatief Haalbaarheid Uitvoer fase Verbeterde Beheerfase fase fase kwaliteit Design & Technologie SamenwerkingsbeleidDe waardeketen is een continu proces. stappen in elke fase van de waardeketen.Heb je de markt bereikt, dan beheer je Facilitaire diensten zijn ondersteunendhet uitgebrachte resultaat en/of creëer aan de professionaliteit van je onderne-je een nieuw idee of wel initiatief, dat merschap, zij zijn je van dienst in de groeiopnieuw de fasen van de waardeketen zal van je onderneming en de keuzen die je indoorlopen. Services uit in je omgeving, de verschillende fasen van ondernemer-je netwerk, helpen je bij het zetten van schap moet maken.
  • Aan de slag!De Gids Creatief en innovatief ondernemenNu de basis voor je onderneming isgelegd kan je echt aan de slag metondernemen.In het proces van de economische waarde-keten doorloop je een aantal stappen,bij deze stappen kunnen services endiensten je helpen om je product of De boomstructuur geeft dan ook eendienst te doen groeien tot een volwaardig algemeen beeld van de te nemen stappeneindproduct, dat de markt bedient. in de waardeketen van creatieve productenIn bijgaand figuur is aan de hand van een en diensten, om met een product of dienstboomstructuur weegegeven welke stappen een volgende fase in de economischeje in het proces van de economische waardeketen te bereiken.waardeketen zet en welke services jedaarbij nodig hebt. Start je een onderneming onder hetDe te nemen stappen in het proces van de uitbrengen van licenties, dan beginnen deeconomische waardeketen zijn afhankelijk stappen aan de linkerzijde van de boom.van je keuze m.b.t. je product of dienst: Start je een onderneming om een product“Heb je een onderneming om je product of dienst, dan beginnen de stappen aan deof dienst gebouwd of heb je besloten om rechterzijde van de boom (start aan deje producten of diensten uit te brengen achterzijde van deze gids).onder licentie?” Uiteraard kan je ook enkel gebruik makenIn de boomstructuur is dan ook een van de informatie die voor jouw onder-splitsing gemaakt tussen de weg die je neming van belang is, in de willekeurigebewandeld als je producten uitbrengt stappen.onder licentie of een onderneming om een Jouw vragen m.b.t. de economischeproduct of dienst bouwt. waardeketen van creatieve producten en diensten kan door de verzameldeHet proces in de economische waardeketen organisaties in deze gids wordenvan producten en diensten die voort beantwoord en/of worden ingevuld.vloeien uit cultureel ondernemerschap en Uiteraard helpt het Ondernemerspleinde te nemen stappen, zoals in de boom- van de Gemeente Eindhoven je graag bijstructuur weergegeven komen overeen het vinden van de juiste organisaties enmet de overige creatieve sectoren. partners.
  • markt (consumer/b2b) marketing producent/ marketeer productie agent interne organisatie contract/legaal funding prototyping IP/legal-prototyping IP rechtsvorm licentie prototyping ondernemend autonoom cultureelonder licentie ondernemen ondernemen om een idee idee/plan
  • Onder licentieondernemenIn de meeste gevallen gaat het hierbij omprojectmatige opdrachten, waarbij steedseen idee, een oplossing, een concept ofproduct wordt bedacht voor een externepartij, een opdrachtgever.De auteur van een auteursrechtelijk Een licentie bestaat uit een verklaringbeschermd werk krijgt automatisch van de kant van de licentiegever dat dehet recht te bepalen wie dit werk mag licentienemer de omschreven activiteitopenbaar maken of vermenigvuldigen. mag uitvoeren.Het werk hoeft niet eerst geregistreerd te In de praktijk wordt er meestal eenworden, zoals dat bij een octrooi het geval overeenkomst gesloten, waarin deis. De auteur kan een licentie geven om licentiegever en de licentienemereen werk openbaar te maken, te kopiëren, voorwaarden overeenkomen, waaronderte bewerken, te verhuren, uit te lenen of in de licentienemer de verkregen licentiealgemene zin te exploiteren. mag exploiteren.Onder licentie ondernemen De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • licentie
  • LicentieVolgens het online woordenboek van Dale:li·cen·tie de; v -s 1 patent, verlof; Met een keuze uit zes standaardlicentiesvergunning(sbewijs) bepaalt de maker in welke mate zijn of haar werk verder verspreid en bewerktAuteursrecht mag worden, en onder welkeAlgemene site over auteursrecht met links voorwaarden dit mag.naar informatie voor diverse disciplines. Tel. 020 575 67 20info@auteursrecht.nl info@creativecommons.nlwww.auteursrecht.nl www.creativecommons.nlCreative Commons licenties PictorightCreative commons biedt auteurs, Auteursrechtorganisatie voor visulekunstenaars, wetenschappers, docenten makers in Nederland.en alle andere creatieve makers de Tel. 020 589 18 40vrijheid om op een flexibele manier met info@pictoright.nlhun auteursrechten om te gaan. www.pictoright.nl Licentie De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • IP
  • IP (Intelectual property)Volgens het online woordenboek van Dale:in·tel·lec·tu·eel bn, bw verstandelijk, geestelijk Clinicei·gen·dom 1 de; m het recht om over een De Clinic is een gespecialiseerde rechts-zaak in alle opzichten te beschikken 2 het; winkel die onder andere adviseert op heto -men zaak die men in eigendom bezit gebied van het intellectuele eigendom en bijvoorbeeld ict-rechtelijke problemen.Agentschap NL De Clinic wordt bemand door informatie-NL Octrooicentrum zorgt ervoor dat recht studenten in de laatste fase van hunbedrijven, kennisinstellingen, overheden studie. De studenten van de Clinic gevenen uitvinders: gratis juridisch advies over de genoemde• envoudig octrooien kunnen aanvragen E specialismen aan particulieren en kleine, ter bescherming van hun technologische startende ondernemingen. vinding. info@clinic.nl• oorlichting krijgen over het octrooi- V www.clinic.nl systeem en octrooien kunnen gebruiken als bron van informatie en inspiratie. TU/e• orden vertegenwoordigd in Europese W De Technische Universiteit Eindhoven en mondiale organisaties op het gebied heeft een eigen adviescentrum (Innovation van industrieel eigendom. Lab) voor subsidies en contracten metwww.agentschapnl.nl/octrooicentrum betrekking tot octrooien en dergelijke. Ook worden er diverse cursussen enBenelux Bureau voor de Intellectuele activiteiten georganiseerd die voorEigendom iedereen toegankelijk zijn.De officiële instantie voor de registratie Tel. 040 247 48 22van merken en modellen in de Benelux innovationlab@tue.nlwww.boip.int www.tue.nl/ondernemen IP De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • prototyping
  • PrototypingVolgens het online woordenboek van Dale:pro·to·ty·pe het; o -n, -s 1 oorspronkelijkmodel 2 voorbeeld, ideaalBruns MAD emergent art centerBruns is inrichter van musea, informatie- MAD emergent art center is intermediaircentra, science centra en maker van tussen kunst, wetenschap en techniekpresentatiemodellen / blowups. en streeft naar een levendige eCultuur inWij zijn gewend om met ontwerpers en Eindhoven. MAD initieert activiteiten dieklanten op basis van design-and-build kunstenaars en technisch wetenschapperste werken, waarbij de nadruk ligt op het samenbrengen en gericht zijn op creativetoevoegen van specifieke kennis en kunde research.op ieders specifieke gebied. We werken Door het aangaan van partnerships brengtveel voor overheidsinstanties, musea, MAD de juiste deelnemers bij elkaar enontwerpbureaus en industriële draagt zorg voor faciliteiten, begeleiding enmultinationals. fondsenwerving in de vorm van duurzameTel. 0497 57 70 27 programma’s of tijdelijke projecten.www.bruns.nl www.madlab.nlDPI Value Centre MaterialiseDPI Value Centre is een onafhankelijke De oprichters van het bedrijf hebben altijdorganisatie die ondernemers, vooral MKB- één hoofddoel gehad: streven naar hetbedrijven en starters helpt met innovaties ontwikkelen van producten die ook eenop het gebied van polymeren. Hierbij echte meerwaarde toevoegen aan hetmaken ze gebruik van het netwerk van werk en het leven van een ontwerper,bedrijven in de maakindustrie (van MKB patiënt of gereedschapmaker. Zij steldentot multinationals) en kennisinstellingen. de missie van Materialise als volgt:Je kunt er terecht voor kennis op het innoveren in productontwikkeling, watgebied van polymeren, product- en resulteert in een betere en gezondereprocesontwikkeling, marketing, octrooien, wereld door middel van hun software enfinanciën en subsidies. Door onze nauwe hardware-infrastructuur en diepgaandebanden met Dutch Polymer Institute (DPI) kennis van de additieve productie.zijn wij goed op de hoogte van de laatste Tel. 0032 16 39 66 11stand van zaken in de polymerensector. prototype@materialise.bewww.dpivaluecentre.nl www.materialise.com Prototyping De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • prototyping
  • Textiel Lab Het TextielLab is het kloppende hart van het Textielmuseum, er staan textielmachines waarop ontwerpers, kunstenaars en studenten hun ontwerpen kunnen latenShapeways uitvoeren. Zij worden daarbij ondersteundWe gebruiken een techniek genaamd ‘3 D door productontwikkelaars.Printing‘ die zich heeft bewezen als een Tel. 013 549 45 75 (bereikbaar:kwalitatief hoogstaande productie techniek, dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17:00 uur)maar tot nu toe altijd erg duur was. Door het textiellab@textielmuseum.nlcreëren van een grote community zijn we www.textielmuseum.nlin staat om veel goedkoper te produceren,waardoor wij de techniek voor een TNO Industrie en Techniektoegankelijke prijs kunnen aanbieden. TNO verbindt mensen en kennis omwww.shapeways.com innovaties te creëren die de concurrentie- kracht van bedrijven en het welzijn van deSKM Rapid Modelling samenleving duurzaam versterken.Van idee naar functioneel model en kleine TNO biedt cursussen, workshops en adviesseries. Rapid Prototyping is een steeds op het gebied van Rapid Manufacturingbelangrijkere schakel in het product- en (RM) aan, tevens kan TNO op project-het productieontwikkelingsproces. basis helpen bij verschillende, complexeSKM Rapid Modelling BV. is gespecialiseerd vraagstukken, materiaalkeuze en dein het maken van prototypes. Wij maken vervaardiging van protoypen. De delen,daarvoor gebruik van zeer geavanceerde de producten worden rechtstreeks uitlasertechnieken, stereolithografie en 3D-CAD opgebouwd uit bijvoorbeeldselectief laser sinteren. Evenals het laagjes poeder of vloeistof. TNO richt zichvermenigvuldigen van prototypes met name op ontwerpers, projectleiders,d.m.v. het vacuümgietproces. constructeurs en product engineers.Tel. 0492 57 90 40 Tel. 040 265 05 56info@skmrapid.nl rm@tno.nlwww. skmrapid.nl www.tno.nl Prototyping De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • contract/legaal
  • Contract / legaal Creatieve BoekhoudingVolgens het online woordenboek van Dale: Financiële dienstverlening voor de creatievecon·tract het; o -en schriftelijk vastgelegde sector, ondersteuning bij ondernemerschapovereenkomst en advies over groeimogelijkheden.le·gaal bn, bw; -galer, -st wettig, wettelijk Tel. 040 844 33 36geoorloofd www.creatieveboekhouding.nlBelastingdienst De Eigen ZaakAls je voor jezelf bent begonnen komt Advieswinkel voor (fulltime en parttime)er veel bij kijken. Je moet bijvoorbeeld ondernemers en starters.belastingen betalen en jouw administratie Tel. 026 446 09 60bijhouden. Ook hebt je misschien recht www.de-eigen-zaak.nlop speciale regelingen. Maar je hoeft hetniet alleen te doen. De Belastingdienst Kleine ondernemersregelingonderneemt altijd met je mee. Als eigenaar van een eenmanszaak moetTel. 0800 05 43 je omzetbelasting (BTW) betalen, maarwww.belastingdienst.nl/starters/ wanneer dit erg weinig is, kun je in aanmerking komen voor de kleine onder-Beursopener nemersregeling. Wanneer je valt onderDe Nuffic Beursopener is bedoeld voor deze regelgeving, dan kan dat betekenenstudenten, onderzoekers en medewerkers dat je minder (of geen ) BTW hoeft tedie voor studie, stage of onderzoek naar het betalen en dat je ontheffing van debuitenland willen en voor de bekostiging administratieve verplichtingen voor de btwdaarvan beurzen en fondsen zoeken. kunt aanvragen.www.beursopener.nl Tel. 14 040 ondernemersplein@eindhoven.nlCheck je contract www.eindhoven.nl/ondernemerspleinFNV KIEM is een professionele vakbond www.belastingdienst.nl/starters/die de belangen van haar leden behartigtop het gebied van hun werk en inkomen. MKB ServicedeskFNV KIEM biedt contractenservice, Met een team van deskundige medewerkersbelastingservice, verloningsservice, en een netwerk van partners helpt deverzekeringen, juridische dienstverlening MKB Servicedesk ondernemers in heten collectieve diensten. midden- en kleinbedrijf met het beant-Tel. 0900 368 54 36 woorden van hun ondernemersvraag.www.fnv-kiem.nl www.mkbservicedesk.nl Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • contract/legaal
  • SyntensSyntens is een initiatief van het Ministerievan Economische Zaken dat het MKB ZZP Nederland staat voor de belangen-“helpt beter, eerder en sneller innoveren behartiging van meer dan 14000 ZZP’ersdoor kosteloze adviezen, workshops en en freelancers.doorverwijzing naar de juiste partijen”. www.zzp-nederland.nlOok worden diverse diensten geboden Tel. 050 314 43 44in de vorm van bijvoorbeeld on-lineinnovatiegroepen of applicaties waarmeesamenwerkingspartners aangeboden en Cultureel georiënteerdegevonden kunnen worden. instellingenTel. 088 444 04 44 Duurzaam Eindhovenwww.syntens.nl Duurzaam Eindhoven ondersteunt duur- zame projecten van inwoners, bedrijven ofTechnoPartner maatschappelijke instellingen in Eindhoven.TechnoPartner helpt mensen die op Dit doet zij door subsidie te verstrekken.basis van een technische vinding een Tel. 088 008 71 52onderneming starten. Daarvoor richt zij www.duurzaameindhoven.nlzich met haar activiteiten ook opkennisinstellingen, universiteiten, grote Filmstartondernemingen, banken en investeerders. Informatie over het financieren van films,Tel. 070 373 54 44 beurzen, fondsen, verzekeringen inwww.technopartner.nl eenvoudige overzichten met weblinks. Tel. 020 681 80 83Verzekeringen voor ondernemers www.filmstart.nlEen overzicht van relevante verzekeringenvoor ondernemers: Fonds voor de Letterenwww.startbedrijf.nl/artikel/overzicht- Fonds voor Nederlands- en Friestaligeverzekeringen letteren, verstrekt beurzen aan auteurs en ondersteunt projecten om te bevorderenZZP Nederland dat het literair bedrijf veelzijdig enZZP Nederland is het informatiecentrum deskundig blijft.voor de zelfstandigen zonder personeel Tel. 020 623 57 08(ZZP´er) freelancers en kleine zelfstandigen. www.fondsvoordeletteren.nl Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • contract/legaal
  • MEDIA Desk De stichting biedt de mogelijkheid omMEDIA Desk geeft informatie over de naast geldelijke ondersteuning, de projectensubsidieregelingen van het MEDIA ook zakelijk en artistiek te begeleiden.Programma, MEDIA 2007, en biedt Tel. 06 41 00 43 05begeleiding bij het doen van een aanvraag. mail@stokroos.nlHet MEDIA Programma is een initiatief www.stichtingstokroos.nlvan de Europese Commissie terversterking van de concurrentiepositie Stimuleringsfonds voor Architectuurvan de Europese film-, televisie- en De subsidieregelingen hebben elk metnieuwe media-industrie. een eigen werkingssfeer tot doel eenTel. 020 305 30 40 bijdrage te leveren aan de beroeps-www.mediadesknederland.eu uitoefening en kennisuitwisseling van ontwerpers, opdrachtgevers enPrins Claus Fonds bestuurders in Nederland, op het gebiedHet Prins Claus Fonds is een platform van architectuur, stedenbouw, ruimtelijkevoor interculturele uitwisseling. Het Prins ordening en landschapsarchitectuur enClaus Fonds stelt zich ten doel het inzicht aanverwante disciplines.in culturen te vergroten en de wisselwerking Tel. 010 436 16 00tussen cultuur en ontwikkeling te www.architectuurfonds.nlbevorderen. Ondersteunt internationaleculturele projecten. Subsidieregelingen CultuurTel. 020 344 91 60 Gemeente Eindhovenwww.princeclausfund.org De gemeente Eindhoven heeft in het kader van kunst en cultuur een aantalStichting Stokroos subsidieregelingen. Indien u subsidieStichting Stokroos steunt kunstenaars, aan wilt vragen voor culturele activiteitenontwerpers en culturele initiatieven. dan heeft u de volgende mogelijkheden:Financiële ondersteuning en coaching Stimulering Amateurkunst, Amateurkunstbehoren tot de mogelijkheden. incidenteel, Cultuurspreiding,Ambacht(elijke kwaliteit) en concept hebben Projectsubsidies Cultuurde belangstelling. Ook manifestaties, Tel. 14 040projecten, publicaties en tentoonstellingen www.eindhoven.nl/stad/kunst-cultuur-komen in aanmerking voor ondersteuning. design.htm Contract / legaal De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • agent
  • Dutch Media Hub De Nederlandse Media Hub wil de rijke verscheidenheid aan Nederlandse creatieve, media- en facilitaire bedrijven bundelen. Op deze manier worden we de Digital Gateway naar Europa. De Nederlandse Media Hub tracht dit teAgent bereiken door het stimuleren van deVolgens het online woordenboek van Dale: samenwerking tussen de partners enagent de; m,v -en 1 zaakgelastigde, vertegen- door het organiseren van promotionelewoordiger in handel, bankwezen enz.: activiteiten.verzekeringsagent Tel. 035 677 75 07 contact@dutchmediahub.comBrainport www.dutchmediahub.comBrainport bedenkt, maakt en verkoopt‘de producten van morgen’. En levert Enterprise Europe Networkdaarmee een onmisbare bijdrage aan de Via het Enterprise Europe Network kuntNederlandse economie. Het economisch u contact leggen met potentiële samen-succes van Brainport is het resultaat werkingspartners. Zoekt u distributeurs,van samenwerking. Regionaal en interna- agenten, toeleveranciers of afnemers?tionaal. Tussen topwetenschappers uit Heeft u een nieuwe technologie in deallerlei disciplines. Tussen kennisindustrie aanbieding? Of u zoekt een oplossingen maakindustrie. Tussen producenten, voor een technologisch vraagstuk?designers en marketeers. Het Enterprise Europe Network helpt uTel. 040 751 24 24 zakenpartners te vinden in uw doelmarktinfo@brainportdevelopment.nl Tel. 088 444 07 77www.brainportdevelopment.nl info@enterpriseeuropenetwork.nlwww.brainport.nl www.enterpriseeuropenetwork.nl Agent De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • agent
  • Organisation in Design Onderhoudt een uitgebreid pers contacten netwerk en is werkzaam als PR studio voor een mooie selectie van designers, design studio’s en design events. Organiseert en begeleidt projecten voor nationale en internationale beurzen, expo-Odin sities en evenementen, zoals de jaarlijkseODIN werkt aan het waarmaken van Salone del Mobile, Ventura Lambrate enveranderopgaven en ontwikkeldoelstellingen exposities voor verschillende nationale enin uw organisatie. internationale musea en galeries.Klanten werken met ons vanwege onze Is een intermediair die zich bezighoudt metonderscheidende systeemkundige kennis het behartigen van de zakelijke belangenen bekwaamheden, waarmee we in van designers en design studio’s.(ook taaie) veranderprocessen patronen Kortom, door de organisatorische werk-doorbreken, energie brengen en resultaten zaamheden uit handen te nemen, zorgenboeken. En omdat wij zijn wie we zijn: wij dat designers, design studio’s enpraktisch, actie- en resultaatgericht, andere design gerelateerde bedrijven devoortdurend bezig met het beste uit uw vrijheid hebben om zich volledig te focussenmensen en onszelf te halen. op het creatieve deel van hun vak.Tel. 010 212 55 24 Tel. 030 271 63 11odin@odingroep.nl info@organisationindesign.comwww.odingroep.nl www.organisationindesign.com Agent De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • producent/ marketeer
  • Voor een sterke en competitieve interieur-Producent / marketeer en meubelindustrie is een stevigeVolgens het online woordenboek van Dale: infrastructuur nodig. Om die reden houdtpro·du·cent de; m,v -en 1 iem die iets produ- de CBM zich actief bezig met de CAO,ceert, maakt 2 producer vakopleiding en het pensioenfonds.mar·ke·teer [marketie:r] de; m,v -s iem die Daarnaast heeft de organisatie eenberoepshalve aan marketing doet uitgebreid netwerk en worden ondernemers met elkaar in contact gebracht via de onlineBij het vinden van een producent of Vraag&Aanbod service. De diversiteit binnenmarketeer kunnen de verschillende de ledenkring is groot en deze kunnenbrancheorganisaties, vermeld in deze gids worden ondergebracht in drie secties:onder het kopje ‘Markt’, je o.a. van dienst Interieurbouw, Woonmeubel, Toelevering.zijn. Tel. 023 515 88 00 info@cbm.nlBouw Grondstoffen Branche (BGB) www.cbm.nlOnze organisatie behartigd de belangenvan ondernemingen die actief zijn in de Vereniging Fabrikanten van SysteemBouw Grondstoffen Branche (BGB). Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (VSM)Om aansluiting te houden bij het verande- De branchevereniging VSM neemt enrend karakter en de verdere globalisering ondersteunt initiatieven die leiden totvan de aangesloten ondernemingen, een grotere aandacht voor en een beterezijn de activiteiten vooral gericht op de inrichting van werkomgevingen.informatie- voorziening. Het landelijk Onze leden zijn Nederlandse fabrikanteninformatiepunt, dat is ontstaan, kan van projectmeubilair.gezien worden als representant van de vsm@fme.nlBGB en informatiebron voor het gebruik www.vsmplaza.nlvan bouwgrondstoffen in Nederland.Tel. 023 540 35 35 Vereniging Kunststofverpakkingensecretariaat@bouwgrondstoffenbranche.nl Nederland (VMK)www.bgbsgb.nl De VMK is de belangenbehartiger en woordvoerder van de NederlandseCBM kunststof-verpakkingsindustrie. De VMK,De CBM is de ondernemersorganisatie aangesloten bij de NRK, verenigt allevoor de Nederlandse meubel- en spelers in de kunststof-verpakkingsketen.interieurmaakindustrie. www.nrk.nl Producent / marketeer De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • producent/ marketeer
  • Koninklijke MetaalunieDe Metaalunie staat garant voor eenbrede expertise, kennis van de brancheen biedt een concrete, resultaatgerichteaanpak. De Metaalunie is met meer dan Materialise13.000 leden de grootste ondernemers- De oprichters van het bedrijf hebben altijdorganisatie voor het midden- en kleinbe- één hoofddoel gehad: streven naar hetdrijf (mkb) in de metaal. ontwikkelen van producten die ook eenIn districten is een belangrijk netwerk echte meerwaarde toevoegen aan hetopgebouwd waarmee de belangen van de werk en het leven van een ontwerper,lidbedrijven zowel collectief als regionaal patiënt of gereedschapmaker. Zij steldengoed kunnen worden behartigd. de missie van Materialise als volgt:Tel. 030 605 33 44 innoveren in productontwikkeling, watinfo@metaalunie.nl resulteert in een betere en gezonderewww.metaalunie.nl wereld door middel van hun software en hardware-infrastructuur en diepgaandeVereniging Ondernemers Betonmortel- kennis van de additieve productie.industrie Nederland (VOBN) Tel. 0032 16 39 66 11De VOBN verenigt, verbindt en ondersteunt prototype@materialise.bede betonmortelindustrie. VOBN staat www.materialise.comvoor continuïteit van deze industrie enbevorderd het gebruik van betonmortel in Shapewaysbouwwerken en constructies. Onze kern- Een techniek genaamd ‘3 D Printing‘ dietaken zijn belangenbehartiging, branche- zich heeft bewezen als een kwalitatiefontwikkeling en individuele en collectieve hoogstaande productie techniek, maar totledendiensten. VOBN vertegenwoordigt nu toe altijd erg duur was. Door het creërenruim 140 betonmortelcentrales in van een grote community zijn we in staat omNederland. veel goedkoper te produceren, waardoorTel. 0318 55 74 74 wij de techniek voor een toegankelijke info@gietbouwcentrum.nl prijs kunnen aanbieden.www.gietbouwcentrum.nl www.shapeways.com Producent / marketeer De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Beroepsvereniging van Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) De BNI bevordert interieurarchitectuur in Markt de breedste zin en interieurarchitecten bij Business to Consumer / Business hun beroepsuitoefening. to Business Tel. 020 423 32 33 Volgens het online woordenboek van Dale: www.bni.nl markt de; v(m) -en 2 bijeenkomst voor koop en verkoop: hij is van alle ~en thuis weet Beroepsorganisatie Nederlandse overal raad op 3 vraag en aanbod; uitwisseling Ontwerpers (BNO) van producten: een nieuw artikel op de ~ De BNO is de branchevereniging van brengen introduceren; de wereldmarkt ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. De BNO verenigt én Beroeps- en Brancheverenigingen vertegenwoordigt meer dan 2500 Artiesten Belangen Centrum (ABC) ontwerpers en 200 ontwerpbureaus en Doel: verder professionaliseren van de -afdelingen van bedrijven. Zij zetten zich entertainmentbranche zodat artiesten in voor de zakelijke, maatschappelijke en & musici het beste in zichzelf kunnen culturele belangen van de leden. ontwikkelen. Tel. 020 624 47 48 Het ABC wil haar doelstellingen bereiken www.bno.nl door o.a. • et geven van vakgerichte informatie h Bond van Nederlandse Architecten • et bestrijden van plagiaat h (BNA) • en ontmoetingspunt te zijn e De BNA, voluit de Koninklijke Maatschappij • nzetten van haar deskundigheid op i tot bevordering der Bouwkunst Bond van beleidsbepalend niveau Nederlandse Architecten, is de enige • waliteitsgarantie te bieden k algemene Nederlandse beroepsvereniging • et organiseren van beroeps- h van architecten. Doel van de BNA is het ondersteunende activiteiten stimuleren van de ontwikkeling van de • eskundigheid te bevorderen. d bouwkunst en het bevorderen van de Tel. 073 521 99 96 beroepsuitoefening van de leden. info@artiestenbelangen.nl Tel. 020 555 36 66 www.artiestenbelangen.nl www.bna.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Centrale Bond van Meubelfabrikanten De CBM is de brancheorganisatie voor de Nederlandse meubel- en interieur- maakindustrie. Leden kunnen bij de CBM aankloppen met vragen op het gebied van sociale zaken, juridische problemen, Federatie Goud en Zilver bedrijfseconomische kwesties, export, De Federatie Goud en Zilver is de branche- marktontwikkelingen en meer. organisatie voor goud-, zilver-, uurwerken- Tel. 023 515 88 00 en de edelstenenbranche in Nederland. www.cbm.nl De Federatie behartigt de belangen van de ondernemers die in deze branche Federatie Cultuur werkzaam zijn, dat wil zeggen: de juweliers, Nogal wat brancheorganisaties de uurwerktechnici, de goud- en zilver- ondersteunen hun leden bij het streven smeden, de groothandelaren en de fabrikanten. naar goed werkgeverschap. Om aan die Tel. 070 386 77 77 activiteiten een krachtiger stem te geven federatie@fgz.nl bundelt de Federatie van Werkgeversver- www.federatiegoudzilver.nl enigingen in de Cultuur deze organisaties. Tel. 020 524 64 74 Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) www.federatiecultuur.nl Het HBA is vooral actief op de twee hoofdkenmerken van het ambacht: Federatie Dutch Creative Industries vakmanschap en ondernemerschap. De Federatie Dutch Creative Industries Bij vakmanschap gaat het om vakscholing vormt de verbindende schakel tussen de en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: aangesloten vertegenwoordigers van de hoe kunnen we - ook in de toekomst - creatieve sub-sectoren, en treedt op als zorgen voor voldoende vakmensen? gesprekspartner van de overheid, sector- Bij ondernemerschap gaat het vooral om organisaties en initiatieven, uitvoering- de vraag hoe de - meestal kleine - sorganisaties, onderwijsinstellingen en ondernemer zijn bedrijfsvoering kan bedrijfsleven daar waar het belang van de professionaliseren en beter kan inspelen sector dat noodzakelijk en wenselijk maakt. op wensen van klanten. Tel. 020-6244748 Tel. 079 316 11 11 info@dutchcreativeindustries.nl hba@hba.nl www.dutchcreativeindustries.com www.hba.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) MODINT MODINT is de landelijke ondernemers- organisatie voor mode, interieur, tapijt en Mikrocentrum Eindhoven textiel. MODINT wil de concurrentiekracht Als onafhankelijk kenniscentrum onder- van haar leden en de branches die ze steunt het Mikrocentrum al sinds 1968 vertegenwoordigen versterken via een bedrijven en instellingen in het verbeteren uitgebreid pakket met belangen- van hun kennis in uiteenlopende behartiging en dienstverlening. technische en organisatorische Tel. 030 232 09 00 vakgebieden. www.modint.nl Tel. 040 296 99 11 info@mikrocentrum.nl Nederlands Architectuurinstituut (NAi) www.mikrocentrum.nl Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) is een archief, museum, bibliotheek en MKB Nederland cultureel podium ineen. In het NAi worden De Koninklijke vereniging MKB-Nederland belangrijke archieven en collecties van vertegenwoordigt dé centrale werkgevers- Nederlandse architecten van na 1800 organisatie voor het midden- en kleinbedrijf. bewaard en toegankelijk gemaakt voor MKB Nederland bundelt de belangen van het publiek. ondernemers en ondernemersorganisaties Tel. 010 440 12 90 in het MKB en (publieke) instellingen die www.nai.nl zich met ondernemerschap identificeren met als doel het ondernemer-schap in al Nederlandse Orde van Uitvinders zijn facetten te versterken. Haar De Nederlandse Orde van Uitvinders (NOVU) dienstverlening bestaat uit een is de beroeps- en kennisorganisatie van doelgerichte lobby en dienstverlening uitvinders, productontwikkelaars en (Europees, nationaal, in steden en onderzoekers in Nederland. De NOVU regio’s zoals Brabant), kennis van de ondersteunt haar leden vanuit een dagelijkse ondernemerspraktijk en onafhankelijke positie bij het gecompliceerde organisatievermogen. traject van idee tot markt. Tel. 073 612 24 26 Tel. 030 246 77 07 www.mkb.nl info@novu.nl www.brabant.mkb.nl www.novu.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Enterprise Europe Network Het Enterprise Europe Network ondersteunt ondernemers bij innoveren en ondernemen in Europa. De grote kracht van het Enterprise Europe Network ligt in haar unieke Internationaal ondernemen verbinding van bijna 600 organisaties, 2g@there waaronder technologiecentra van NL EVD Internationaal biedt steun voor universiteiten, kamers van koophandel en ondernemers die samen internationaal instellingen voor regionale ontwikkeling. zaken willen doen. De netwerkdiensten worden in Nederland Het programma biedt meerjarige steun, uitgevoerd door Agentschap NL en Syntens. die bestaat uit financiële instrumenten en Tel. 088 444 07 77 andere internationaal-producten (denk www.enterpriseeuropenetwork.nl bijvoorbeeld aan missies, G2G, www.agentschapnl.nl economische diplomatie en matchmaking). www.syntens.nl 2g@there staat open voor projecten in alle landen en alle sectoren waar Nederlandse European Creative Business Network ondernemers internationaal onderscheidend (ECB Network) kunnen zijn. Het European Creative Business Network www.agentschapnl.nl/2g@there is een stichting, opgericht door meerdere Europese organisaties die werken voor en Agentschap NL in de creatieve industrie van Europa. NL EVD internationaal biedt de volgende De ECB-Network biedt drie concrete dienstverlening: faciliteren en stimuleren van diensten: internationale activiteiten van bedrijven, 1. CB Network Community; E overheden en instellingen. 2. reative Trade Missions; C Tel. 088 602 90 00 3. itching Events. P www.agentschapnl.nl www.ecbnetwork.eu Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) SICA Exportkredietverzekering SICA (Stichting Internationale Culturele De EKV biedt de mogelijkheid limieten die Activiteiten) is het instituut voor inter- onder omzetpolissen van de kredietver- nationaal cultuurbeleid. Als netwerk- en zekeraars zijn verlaagd weer te verhogen expertisecentrum adviseert SICA over (tot maximaal het oorspronkelijke bedrag). alle aspecten van internationale culturele Deze regeling taSK genaamd, de tijdelijke activiteiten. Het Europees Cultureel aanvullende Staatskredietverzekering, kan ContactPunt (CCP) is onderdeel van worden aangevraagd bij de in Nederland SICA en informeert over het Europese actieve kredietverzekeraars; Atradius, Kaderprogramma cultuur. Daarnaast is Coface, Euler Hermes en Interpolis. SICA de uitvoerende organisatie van de Voor deze regelingen is de uitvoerder Netherlands China arts foundation en het van de EKV, Atradius het aanspreekpunt. secretariaat van EUNIC Netherlands, www.atradius.com de Nederlandse afdeling van de overkoepelende organisatie voor nationale Prepare 2 start instituten voor cultuur van de Europese Unie. Prepare 2 Start is een nieuwe subsidie- Tel. 020 616 42 25 regeling voor startende exportbedrijven. www.sica.nl Het programma biedt subsidie aan MKB- bedrijven met weinig of geen internationale Trans Artists ervaring, die voornemens zijn een Trans Artists is een kenniscentrum voor (praktisch) nieuwe buitenlandse markt kunstenaars over buitenlandse residenties/ te betreden. De subsidie bedraagt 50% programma’s, internationaal ondernemen van de kosten tot een maximum van en samenwerken. € 11.500,- per aanvraag. Tel. 020 612 74 00 www.prepare2start.nl www.transartists.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Overige Organisaties Archined Archined biedt onafhankelijke informatie over ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland. BROET www.archined.nl filmplatform en bioscoop Eindhoven BROET ondersteunt filmtalent met ArchitectuurCentrum Eindhoven netwerken, faciliteiten en accommodatie. Architectuurcentrum Eindhoven inspireert Tel. 06 24 77 05 10 en informeert door de organisatie van www.broet.nl lezingen, stadsdebatten, tentoonstellingen, symposia, workshops en lanceert studie- Creative Guide opdrachten. Verder zijn de activiteiten Een eerste aanzet om de beroepsmatige gericht op het creëren van open creatieve sector in de regio Eindhoven netwerkverbanden en het uitwisselen van in kaart te brengen. Opgeven van jouw informatie tussen alle instellingen die in onderneming kan digitaal. Eindhoven actief zijn op het gebied van www.creativeguide.nl architectuur, ruimtelijk ontwerp en/of stedelijke ontwikkeling. Cultuur-Ondernemen (voorheen www.architectuurcentrumeindhoven.nl Kunstenaars&CO en Kunst en Zaken) Stichting Cultuur-Ondernemen onder- Art Partner steunt en begeleidt kunstenaars, creatieven Art Partner koppelt talentvolle jonge en culturele organisaties bij het zakelijk kunstenaars aan bedrijven, organisaties optimaal benutten van hun creatieve en instellingen. kapitaal. Cultuur-Ondernemen verzamelt De samenwerking is altijd interactief, en deelt kennis van de culturele sector en omdat het niet alleen om het kunstwerk brengt kunstenaars, creatieven, culturele gaat, maar juist ook om de dynamiek instellingen, bedrijven en maatschappelijke van het creatieve proces. Art Partner is organisaties bij elkaar. gedurende het traject intensief betrokken Tel. 020 535 25 00 als procesbegeleider. info@cultuur-ondernemen.nl www.art-partner.nl www.cultuur-ondernemen.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Design Initiatief Design initiatief creëert nieuwe business- kansen voor Nederlandse bedrijven door het opstarten van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en designbureaus. Tel. 040 247 47 31 info@designinitiatief.nl www.designinitiatief.nl Designlink Dutch Fashion Foundation (DFF) Designlink vormt een unieke schakel tussen versterkt de sociale, economische en vraag, aanbod, kennis en beleid. tezamen culturele rol van Nederlandse mode op met haar regionale partners opereert zij nationaal en internationaal niveau. op het snijvlak van vraag en aanbod en Tel. 020 617 09 57 profileert zich daarbij als Nederlands www.dutchfashionfoundation.com enige design ketenorganisatie. Tel. 087 870 22 89 Economisch Instituut voor MKB www.designlink.nl Het EIM heeft een kennissite ontwikkeld met informatie over (in plaats van gericht Dutch Creative op) MKB en ondernemerschap. De indexering van de Nederlandse Tel. 079 322 26 04 Creatieve industie. BIS Publishers lanceert www.ondernemerschap.nl Dutch Creative, het ultieme platform voor het uitbreiden van je creatieve netwerk Embedded House en het matchen van creatieve bureaus, Embedded House brengt vraag en kennis freelancers en opdrachtgevers. Dutch samen en bevordert toepassingen van Creative is een portal waarop het werk nieuw ontwikkelde kennis, door het van creatieve bedrijven en freelancers in organiseren van bijeenkomsten, cursussen, alle creatieve disciplines inzichtelijk wordt adviezen en projecten voor het MKB. Dus gemaakt. schilders, dansers, musici, vormgevers en Tel. 020 515 02 30 ook anderen komen in aanmerking. bis@bispublishers.nl Tel. 040 247 45 35 www.dutch-creative.nl www.embeddedhouse.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Groeiversneller Initiatief vanuit het Ministerie van Economisch Zaken en Het Innovatieplatform om Nederlandse bedrijven te laten groeien. Honderd geselecteerde bedrijven Knowmads krijgen coaching bij strategie, financiën, The Knowmads is een internationale organisatie en export. school voor new business design & social www.programmagroeiversneller.nl innovation. Het programma focust op persoonlijke ontwikkeling, value-based iDexpress entrepreneurship, creativiteit en outside- iDexpress brengt vindingen van uitvinders, the-box benaderingen van problemen en productontwikkelaars en onderzoekers uitdagingen op zakelijk, sociaal en naar de markt door deze partijen actief organisatorisch vlak. in contact te brengen met investeerders www.knowmads.nl en bedrijven. Maar ook omgekeerd kan iDexpress een R&D of innovatie vraagstuk MADE Eindhoven binnen het eigen uitvindersnetwerk voor- MADE staat voor Music Art Design leggen ten behoeve van organisaties die Experiences en is een initiatief van het geen oplossing hebben voor hun business- Van Abbemuseum en het Frits Philips uitdagingen (challenges). Muziekcentrum. MADE heeft als doel Tel. 020 430 15 17 een ontmoetingsplaats voor talentvolle Info@iDexpress.nl professionals te bieden op het snijvlak van www.iDexpress.nl music, art en design. www.madefortalent.nl Het Innovatieplatform Het Innovatieplatform focust zich op het Stichting Premsela ondersteunen en stimuleren van innovatieve Premsela, Dutch Platform for Design and ondernemers door middel van informatie, Fashion, wil vanuit een culturele discussie en initiatieven. invalshoek kansen creëren voor de groei Tel. 070 427 86 77 van de Nederlandse vormgeving. www.innovatieplatform.nl www.premsela.org Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • ma(consum
  • arktmer/b2b) Media Matching Magazine Matching Cultuur en economie geeft de state of the art van de wijze waarop de cultuursector en het bedrijfsleven met elkaar samenwerken. Matching wil inzichtelijk maken hoe de geld- en kennis- Virtueel Platform stromen tussen deze sectoren verlopen. Virtueel Platform is het sectorinstituut voor Tel. 020 347 90 90 e-cultuur in Nederland. Virtueel Platform www.matchingmagazine.nl stimuleert en versterkt vernieuwing van de cultuur door kennis over e-cultuur te Pytch delen, zichtbaar te maken en te vergroten. Pytch wil het verschil maken door talent en Virtueel Platform richt zich op organisaties ondernemers te koppelen en te verbinden. en mensen die werkzaam zijn binnen de Pytch verbindt mensen met een bepaalde kunst- en cultuursector, de overheid, gemeenschappelijke interesse aan elkaar. fondsen, onderwijs en de creatieve industrie Pytch gelooft dat het verbinden van mensen www.virtueelplatform.nl uit diverse disciplines leidt tot nieuwe inzichten, tot inspiratie en tot innovatie. Visionscapers Pytch wil mensen verbinden die bereid zijn Visionscapers brengt professionals in een om voor een ander iets te betekenen zonder netwerk bij elkaar zodat partners kunnen daar direct iets voor terug te vragen. ontstaan. Tel. 084 836 84 77 www.visionscapers.net www.pytch.nl Markt De Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • innovationEbusiness innovationEbusiness helpt organisaties door het verzorgen van project manage- ment, interim management, en advies bij: product innovatie, product marketing, internet marketing.Marketing De toegevoegde waarde van innovation-Volgens het online woordenboek van Dale: Ebusiness is het inzicht in en ervaringmar·ke·ting [ma:rketing] de; v(m) commercieel met huidige markt- en technologischebeleid ontwikkelingen en het verzorgen van snelle, no-nonsense, en enthousiaste support opBureau & zo Marketing Communicatie B.V. maat. Daarnaast is uitgebreide kennis vanMarketingcommunicatie is een vak voor moderne tools, grote businessnuchtere mensen. We lopen lang genoeg ervaring, een uitgebreid en breed netwerkmee om te weten dat creativiteit pas aanwezig om organisaties verder te helpen.scoort als alle details kloppen en het Tel. 06 83 07 09 08beoogde resultaat wordt behaald. bram@innovationEbusiness.comTel. 040 257 20 23 www.innovationEbusiness.cominfo@bureauenzo.nlwww.bureauenzo.nl Nicole communiceert Je bent, wat je doet en waarom dat vanDutch Dialogue Marketing Association belang is. Dat is communicatie. Nicole(DDMA) communiceert maakt communicatieDe DDMA is de branchevereniging voor begrijpelijk voor haar klanten door tedialoogmarketing. DDMA biedt deskundige komen met complete, creatieve enen praktische kennis over data driven authentieke communicatie en relevante enmarketing, waarbij relevantie van reclame realistische resultaten.en respect voor privacy centraal staan. Luisteren en observeren zijn van essentieelAls service aan onze leden (opdrachtgevers belang, maar ook vragen stellen, verbanden& dienstverleners), als gesprekspartner leggen, organisaties en mensen met elkaarvan Den Haag en Brussel en als promotor verbinden, adviseren, inspireren en zorgenvan kwaliteit in de sector voor perspectief en een constructieveTel. 020 452 84 13 dialoog.info@ddma.nl Tel. 06 248 08 928www.ddma.nl www.nicolecommuniceert.nlMarketingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • marketing
  • Voor een sterke en competitieve interieur- en meubelindustrie is een stevige infrastructuur nodig. Om die reden houdtProductie de CBM zich actief bezig met de CAO,Volgens het online woordenboek van Dale: vakopleiding en het pensioenfonds.pro·duc·tie de; v -s 1 voortbrenging van Daarnaast heeft de organisatie eengoederen 2 hetgeen is voortgebracht uitgebreid netwerk en worden ondernemers met elkaar in contact gebracht via de onlineBij het vinden van een producent of Vraag&Aanbod service. De diversiteit binnenmarketeer kunnen de verschillende de ledenkring is groot en deze kunnenbrancheorganisaties, vermeld in deze gids worden ondergebracht in drie secties:onder het kopje ‘Markt’, je o.a. van dienst Interieurbouw, Woonmeubel, Toelevering.zijn. Tel. 023 515 88 00 info@cbm.nlBouw Grondstoffen Branche (BGB) www.cbm.nlOnze organisatie behartigd de belangenvan ondernemingen die actief zijn in de Vereniging Fabrikanten van SysteemBouw Grondstoffen Branche (BGB). Kantoor- en Bedrijfsmeubelen (VSM)Om aansluiting te houden bij het verande- De branchevereniging VSM neemt enrend karakter en de verdere globalisering ondersteunt initiatieven die leiden totvan de aangesloten ondernemingen, een grotere aandacht voor en een beterezijn de activiteiten vooral gericht op de inrichting van werkomgevingen.informatie- voorziening. Het landelijk Onze leden zijn Nederlandse fabrikanteninformatiepunt, dat is ontstaan, kan van projectmeubilair.gezien worden als representant van de vsm@fme.nlBGB en informatiebron voor het gebruik www.vsmplaza.nlvan bouwgrondstoffen in Nederland.Tel. 023 540 35 35 Vereniging Kunststofverpakkingensecretariaat@bouwgrondstoffenbranche.nl Nederland (VMK)www.bgbsgb.nl De VMK is de belangenbehartiger en woordvoerder van de NederlandseCBM kunststof-verpakkingsindustrie. De VMK,De CBM is de ondernemersorganisatie aangesloten bij de NRK, verenigt allevoor de Nederlandse meubel- en spelers in de kunststof-verpakkingsketen.interieurmaakindustrie. www.nrk.nlProductieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • productie
  • Vereniging Ondernemers Betonmortel-industrie Nederland (VOBN)De VOBN verenigt, verbindt en ondersteuntde betonmortelindustrie. VOBN staatvoor continuïteit van deze industrie en Materialisebevorderd het gebruik van betonmortel in De oprichters van het bedrijf hebben altijdbouwwerken en constructies. Onze kern- één hoofddoel gehad: streven naar hettaken zijn belangenbehartiging, branche- ontwikkelen van producten die ook eenontwikkeling en individuele en collectieve echte meerwaarde toevoegen aan hetledendiensten. VOBN vertegenwoordigt werk en het leven van een ontwerper,ruim 140 betonmortelcentrales in patiënt of gereedschapmaker. Zij steldenNederland. de missie van Materialise als volgt:Tel. 0318 55 74 74 innoveren in productontwikkeling, wat info@gietbouwcentrum.nl resulteert in een betere en gezonderewww.gietbouwcentrum.nl wereld door middel van hun software en hardware-infrastructuur en diepgaandeKoninklijke Metaalunie kennis van de additieve productie.De Metaalunie staat garant voor een Tel. 0032 16 39 66 11brede expertise, kennis van de branche prototype@materialise.been biedt een concrete, resultaatgerichte www.materialise.comaanpak. De Metaalunie is met meer dan13.000 leden de grootste ondernemers- Shapewaysorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf Een techniek genaamd ‘3 D Printing‘ die(mkb) in de metaal. zich heeft bewezen als een kwalitatiefIn districten is een belangrijk netwerk hoogstaande productie techniek, maar totopgebouwd waarmee de belangen van de nu toe altijd erg duur was. Door het creërenlidbedrijven zowel collectief als regionaal van een grote community zijn we in staat omgoed kunnen worden behartigd. veel goedkoper te produceren, waardoorTel. 030 605 33 44 wij de techniek voor een toegankelijkeinfo@metaalunie.nl prijs kunnen aanbieden.www.metaalunie.nl www.shapeways.comProductieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • productie
  • kracht. De BOM geeft bedrijven onder-Interne organisatie steuning door te organiseren enVolgens het online woordenboek van Dale: te participeren.in·tern bn, bw 1 inwendig, van binnen Het BOM starterscentrum adviseert,or·ga·ni·sa·tie de; v -s 1 het organiseren 2 begeleidt en financiert jonge innovatievemanier waarop de verschillende delen tot bedrijven.een systematisch geheel in elkaar zijn gezet 3 Tel. 088 831 12 00een georganiseerd lichaam enz. www.bom.nlAntwoord voor Bedrijven Brainport DevelopmentAntwoord voor bedrijven is hét startpunt Brainport Development stimuleert envan de overheid voor ondernemers. ontwikkelt regionale en (inter)nationaleJe ziet in een oogopslag met welke regels, projecten en programma’s, promootvergunningen en belastingen je te maken Brainport in binnen- en buitenland enkrijgt en de subsidies waar je mogelijk faciliteert het regionale bedrijfsleven metrecht op hebt. onder andere bedrijfsadvies en -financiering,www.antwoordvoorbedrijven.nl startersvoorzieningen, bedrijfshuisvesting en bedrijvencentra.Belastingdienst Tel. 040 751 24 24Als je voor jezelf bent begonnen komt www.brainportdevelopment.nler veel bij kijken. Je moet bijvoorbeeldbelastingen betalen en jouw administratie Check je contractbijhouden. Ook hebt je misschien recht FNV KIEM is een professionele vakbondop speciale regelingen. Maar je hoeft het die de belangen van haar leden behartigtniet alleen te doen. De Belastingdienst op het gebied van hun werk en inkomen.onderneemt altijd met je mee. FNV KIEM biedt contractenservice,Tel. 0800 05 43 belastingservice, verloningsservice,www.belastingdienst.nl/starters/ verzekeringen, juridische dienstverlening en collectieve diensten.Brabantse Ontwikkelings Maatschappij FNV KieM organiseert ook bijeenkomsten(BOM) voor zzp’ers waarbij netwerken enDe BOM heeft als missie om kansen te verbreden van vakkennis centraal staan.creëren voor Brabant, door het versterken Tel. 0900 368 54 36van de economische groei- en innovatie- www.fnv-kiem.nlInterne organisatieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • interne organisatie
  • COS BrabantMaatschappelijk verantwoord ondernemen Gilde Eindhoven(MVO) gaat over de winnende combinatie Gilde Eindhoven bemiddelt tussen adviseursvan people, planet en profit. Ondernemers en adviesvragers en brengt mensen uit dedie hun bedrijfsvoering afstemmen op regio Eindhoven met elkaar in contact.klimaat, samenleving en milieu zijn de De adviseurs, over het algemeen 50 jaarkomende jaren de duidelijke koplopers in en ouder, hebben via studie, werk of hobbyhun sectoren. Jaarlijks helpt COS Brabant veel waardevolle kennis opgebouwd.honderden ondernemers op weg naar Deze schat aan kennis en vaardighedenverantwoord ondernemen. COS biedt willen zij graag overdragen aan serieuzeinspiratie- en netwerkbijeenkomsten over belangstellenden van alle leeftijden.duurzaam inkopen of voor advisering op Tel. 040 290 85 03maat. www.gildeeindhoven.nlTel. 040 244 30 63info@cosbrabant.nl Hart voor ondernemerswww.fairbusiness.nl Hart voor ondernemen is bedoeld voorwww.mvoloont.com alle (overheids-) organisaties die startendewww.cosbrabant.nl en groeiende ondernemers adviseren en begeleiden in Noord-Brabant en Zeeland.De Eigen Zaak Tel. 088 831 12 00Advieswinkel voor (fulltime en parttime) www.hartvoorondernemen.nlondernemers en starters.Tel. 026 446 09 60 Incubator3+www.de-eigen-zaak.nl De stichting Incubator 3+ stimuleert techno- en designstarters in de idee- enDesign Connection Brainport planfase van het bedrijf of product metDesign Connection Brainport ontwikkelt, onder andere financiering, coaching enleidt en ondersteunt een breed scala aan een netwerk. Doel van incubator3+,projecten op het gebied van design & waarin acht organisaties deelnemen,technologie in Zuidoost-Nederland. is om het aantal succesvolle starters inDesign Connection Brainport maakt deel Brainport en elders in de provincieuit van Brainport Development. Noord-Brabant te verhogen.Tel. 040 751 24 24 Tel. 088 831 12 00www.designconnectionbrainport.nl www.incubator3plus.nlInterne organisatieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • interne organisatie
  • Innovatieloket Provincie BrabantBrabant wil de economische positie en wanneer dit erg weinig is, kun je ininternationale concurrentiekracht van de aanmerking komen voor de kleine onder-provincie versterken door innovatie te nemersregeling. Wanneer je valt onder dezestimuleren. Het Innovatieloket biedt regelgeving, dan kan dat betekenen dat jeinformatie en doorverwijzingen voor minder (of geen ) BTW hoeft te betalen ensubsidieaanvragen op lokaal-regionaal, dat je ontheffing van de administratievenationaal en Europees niveau. verplichtingen voor de btw kunt aanvragen.Tel. 073 680 82 98 Tel. 14 040innovatie@brabant.nl ondernemersplein@eindhoven.nlwww.brabant.nl www.eindhoven.nl/ondernemersplein www.belastingdienst.nl/starters/Kamer van KoophandelOm succesvol te zijn als ondernemer in de MKB Servicedeskcreatieve sector is een geniaal idee of Met een team van deskundigecreatief talent niet voldoende. Zakelijke medewerkers en een netwerk van partnersvaardigheden en inzicht zijn ook van helpt de MKB Servicedesk ondernemersbelang. De Kamer van Koophandel in het midden- en kleinbedrijf met hetondersteunt daarbij door in de gemeente beantwoorden van hun ondernemersvraag.Eindhoven een reeks van themabijeen- www.mkbservicedesk.nlkomsten te organiseren. Alle zakelijkeaspecten die bij een onderneming horen No-riskpoliszoals marketing, financiën, presenteren, Gemeente Eindhoven kan een werkgeverboekhouden en belastingen komen aan bod. een no-risk polis aanbieden. Bij ziekte kanwww.kvk.nl/creatiefbrabant de werkgever na de wachtperiode (10 dagen, bij jongeren 5 dagen) gedurende eenInvestormatch periode van één jaar de bruto loonkostenDit platform biedt ondernemers alle op basis van 100% wettelijk minimumloonfinanciële informatie voor het starten van ontvangen bij ziekte van de werknemereen eigen bedrijf. waarvoor de polis is afgesloten.info@c365.nl Voor werkgevers die bijstandsgerechtigdenwww.investormatch.nl een arbeidsovereenkomst aanbieden is de periode maximaal 1 jaar.Kleine ondernemersregeling Tel. 14040Als eigenaar van een eenmanszaak moet ondernemersplein@eindhoven.nlje omzetbelasting (BTW) betalen, maar www.eindhoven.nl/ ondernemerspleinInterne organisatieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • interne organisatie
  • StartersliftStarterslift biedt ondersteuning om een neemt, kan de gemeente de werkgeverinnovatief idee uit te laten groeien tot een hiervoor een vergoeding aanbieden vanbloeiend bedrijf. Starterslift is er niet € 2.250. De nieuwe werknemer moet danalleen voor innovatieve starters. Ook wel een arbeidscontract van minimaal éénondersteunt Starterslift studenten en jaar hebben gekregen.medewerkers verbonden aan een kennis- Tel. 040 851 40 00instelling die een onderneming willen www.eindhoven.nl/werkpleinstarten. Starterslift biedt financiering,coaching, kennis en faciliteiten. SyntensTel. 076 888 30 40 Syntens is een initiatief van het Ministeriewww.starterslift.nl van Economische Zaken dat het MKB “helpt beter, eerder en sneller innoverenSubsidie aanpassingen in uw bedrijf door kosteloze adviezen, workshops enEen werknemer met een beperking brengt doorverwijzing naar de juiste partijen”.soms kosten met zich mee. U kunt Ook worden diverse diensten gebodensubsidie krijgen voor aanpassingen in in de vorm van bijvoorbeeld on-line in-jouw bedrijf. Bijvoorbeeld voor een novatiegroepen of applicaties waarmeepassende werkplek of een lift of een samenwerkingspartners aangeboden enaangepast bureau. U krijgt deze subsidie gevonden kunnen worden.als u de werknemer minstens Tel. 088 444 04 44zes maanden in dienst neemt. www.syntens.nlTel. 14040ondernemersplein@eindhoven.nl TechnoPartnerwww.eindhoven.nl/ ondernemersplein TechnoPartner helpt mensen die op basis van een technische vinding een onder-Subsidie begeleidingsvoucher neming starten. Daarvoor richt zij zich metDe begeleidingsvoucher is een regeling haar activiteiten ook op kennisinstellingen,voor werkgevers én werknemers. universiteiten, grote ondernemingen,Wanneer een werkgever iemand met banken en investeerders.een bijstandsuitkering of een niet-uitke- Tel. 070 373 54 44ringsgerechtigde werkzoekende in dienst www.technopartner.nlInterne organisatieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • interne organisatie
  • Verzekeringen voor ondernemersEen overzicht van relevante verzekeringenvoor ondernemers:www.startbedrijf.nl/artikel/overzicht- Werkstageverzekeringen Bij een Werkstage komt een klant van de gemeente voor een korte periode bij uZZP Nederland werken met behoud van uitkering. Doel isZZP Nederland is het informatiecentrum om de klant werkervaring en arbeidsritmevoor de zelfstandigen zonder personeel op te laten doen. De werkstage moet(ZZP´er) freelancers en kleine zelfstandigen. leiden tot een arbeidsovereenkomst.ZZP Nederland staat voor de belangen- Gemeente, werkgever en begeleidings-behartiging van meer dan 14000 ZZP’ers organisatie stellen een re-integratieplanen freelancers. op met onder andere afspraken overwww.zzp-nederland.nl begeleiding. De Werkstage duurtTel. 050 314 43 44 maximaal 6 maanden. Tel. 040 851 40 00Personeel en medewerkers www.eindhoven.nl/werkpleinSupportPunt EindhovenSupportPunt is een kleine en slagvaardige Werkplein Mercadoorganisatie die non-profit instellingen Het startpunt voor iedereen die op zoek isondersteunt door het organiseren van naar personeel of zelf werk zoekt. Werkpleinveelvoorkomende werkzaamheden. Mercado is er voor werkzoekenden uit deMet structurele gelden van de Gemeente gemeenten Best, Eindhoven, Nuenen,Eindhoven biedt SupportPunt continuïteit Son en Breugel en Veldhoven. Het isbij de essentiële werkzaamheden van mogelijk dat werkzoekenden contactorganisaties. houden met de eigen gemeente voorTel. 040 202 73 90 bepaalde vormen van (tijdelijk) inkomen.info@supportpunt.nl Tel. 040 851 40 00www.supportpunt.nl www.werkpleinmercado.nlInterne organisatieDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • interne organisatie
  • Borgstellingsregeling voor het MKB De BMKB-regeling (Besluit Borgstellings- krediet MKB) is een staatsgarantieregelingFunding voor banken die krediet verschaffen aanVolgens het online woordenboek van Dale: het midden- en kleinbedrijf. Mocht eenfi·nan·cie·ren -cierde, h gefinancierd gelden bedrijf niet aan zijn aflossingsverplichtingenvoor iets verschaffen kunnen voldoen, dan wordt 60% van het borgstellingskrediet door de overheidBesluit Bijstandsverlening Zelfstandigen uitgekeerd aan de bank. Voor startendeDe gemeente voert de Wet Werk en en innovatieve bedrijven geldt dat deBijstand (WWB) uit. Op deze wet kunnen overheid voor 80% borg staat. Aanvragenmensen een beroep doen als zij niet zelf in via de eigen bank. De bancaire instellingde eigen bestaanskosten kunnen voorzien. verleent een krediet en de bank maaktOver het algemeen wordt daarbij gedacht dan gebruik van de staatsgarantie.aan mensen die (gedeeltelijk) werkloos www.agentschapnl.nl/bmkb/zijn. Minder bekend is dat de gemeenteEindhoven in bepaalde gevallen ook hulp Cultuurleningbiedt aan zelfstandige ondernemers. De lening voor kunstenaars en creatievenEr worden namelijk ook oplossingen met een plan. Heb je als creatieve onder-geboden voor zelfstandige ondernemers nemer een ambitieus plan voor jouwdie niet in de bestaanskosten kunnen beroep waarvoor je moet investeren? Is ervoorzien. Dit is geregeld in het Besluit voor de uitvoering hiervan (aanvullende)bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). financiering nodig? Sluit dan een Cultuur-Starters kunnen in aanmerking komen voor lening af bij Cultuur-Ondernemen of bijeen maximaal krediet van € 32.000,- en Triodos Bank.gevestigde ondernemers tot € 172.000,-. Tel: 020 535 25 00Tel. 14 040 www.cultuur-ondernemen.nl/kunstenaars/www.eindhoven.nl/ ondernemersplein cultuurleningFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • Garantie OndernemingsfinancieringDe regeling Garantie Ondernemingsfinan- geleidt, adviseert en coacht bij de opzetciering is een antwoord van de overheid van een onderneming en het verkrijgenop de moeilijkheden die de ondernemin- van financiering. De coaching is op basisgen nu ondervinden bij het aantrekken van van een subsidieregeling waarbij eenbankleningen. Deze regeling biedt banken eigen bijdrage is opgenomen op basis vaneen garantie van vijftig procent voor nieu- no cure no pay. De kredieten bedragenwe bankleningen van minimaal 1,5 miljoen maximaal € 35.000,-.euro en maximaal 50 miljoen euro. De Tel. 14040regeling is bestemd voor ondernemingen ondernemersplein@eindhoven.nlmet substantiële activiteiten in Nederland www.eindhoven.nl/ondernemerspleinmet voldoende rentabiliteits- en continuï-teitsperspectieven. De regeling is gericht MKB-Fondsop grote en middelgrote ondernemingen. Het Brainport Development MKB-fondsVoor kleinere ondernemingen in het MKB is bestemd voor perspectiefvolle onder-segment bestaat de regeling BMKB. nemingen in de regio Eindhoven met nietwww.agentschapnl.nl/go meer dan 50 werknemers. De bedrijven moeten behoren tot de industrie of deInvesteringsfonds Eindhoven stuwende zakelijke dienstverlening.Het investeringsfonds Eindhoven onder- Het Brainport Development MKB-fonds fi-steunt (door-)startende ondernemers in nanciert in elke levensfase van een bedrijfEindhoven door ondernemersplannen (start-, groei-, stabilisatie- of doorstartfase).te financieren die door andere financiële Tel. 040 751 24 24instellingen worden afgewezen. Hierdoor www.brainportdevelopment.nlwordt kleinschalig ondernemerschap bin-nen de gemeente Eindhoven gestimuleerd Qredits - Stichting Microkrediet inen bestaande bedrijvigheid versterkt. NederlandTel. 14 040 Qredits is de enige landelijke aanbiederondernemersplein@eindhoven.nl van microkredieten in Nederland. Qreditswww.eindhoven.nl/ondernemersplein verstrekt starters- of bedrijfskredieten tot maximaal € 35.000,-. Verder biedt QreditsMicro & Mesokrediet ondersteuning in de vorm van persoonlijkDe gemeente Eindhoven, in samenwer- advies en coaching door professionals.king met adviesbureau Motivity, wil graag Tel. 0900 773 34 87de (startende) ondernemer verder helpen info@qredits.nlmet micro- of mesokredieten. Motivity be- www.qredits.nlFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • Crossmedia fund Het Cross Media Fund richt zich op telecom, televisie, media, entertainment,Investeringsfondsen & gaming en internet. Het crossmedia fundinvesteerders investeert in ondernemingen die,Beursopener ongeacht de omvang, actief zijn inDe Nuffic Beursopener is bedoeld voor genoemde sectoren. Het fonds hanteertstudenten, onderzoekers en medewerkers daarbij de volgende criteria: groeipotentie,die voor studie, stage of onderzoek naar bewezen business modellen, vaste omzet,het buitenland willen en voor de bekostiging bestaand klantenbestand en een excellentdaarvan beurzen en fondsen zoeken. managementteam.www.beursopener.nl Tel. 020 794 77 77 info@endeit.nlBusiness Angel Network Nederland www.ccaa.nl(BAN) www.endeit.nlBAN Nederland is de koepelorganisatievan match-makers en intermediairen Dutch Creative Industry Fundtussen ondernemers en particuliere Investerings- en stimuleringsfonds voorinvesteerders (‘business angels’). de Nederlandse creatieve sector. De focusBAN biedt informatie over haar netwerken van DCIF is op startende jonge Nederlandseen activiteiten, over informal investment ondernemers en ondernemingen dieen geeft tips voor ondernemers. actief zijn in de digitale creatieve sectorTel. 070 820 03 12 in Nederland en die een business modelwww.bannederland.nl hebben dat schaalbaar is. contact@dcif.nlBusiness Angels www.dcif.nlBusiness Angels of Informal Investors zijnparticulieren die kennis, kunde en kapitaal Money Meets Ideaster beschikking stellen aan nieuwe Het Schretlen Informal Investing Platforminnovatieve bedrijven. Op de voorlichtings- en KplusV brengt ondernemers op zoekbijeenkomsten over risicokapitaal krijgen naar risicodragend kapitaal in contact metstartende ondernemers en investeerders potentiële particuliere investeerders, de(business angels) een indruk van de zogenaamde informal investors.mogelijkheden en de geldende eisen. Tel. 026 355 13 55www.businessangels.nl www.moneymeetsideas.nlFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • Het doel is om van elke technostarter een snel groeiende, succesvolle en goedInvestormatch renderende ‘technoStar’ te maken.Investormatch is een Business Angel Tel. 088 83 11 20netwerk waarbij het ontwikkelingsproces www.technostars.nlbij ondernemen en participeren centraalstaat. Bij Investormatch worden particuliere TIINinvesteerders aan ondernemers gekoppeld TIIN capital (The Informal Investor Network)en vice versa. Het gaat vaak om investeert en ondersteunt ondernemers ominvesteringen in elkaars initiatieven. te komen tot een succesvolle participatieinfo@c365.nl met kapitaal, kennis en kontakten.www.investormatch.nl Tel. 035 603 32 93 www.tiin.netStimulus Venture Capital FundHet SVCF richt zich op startende en Subsidies en Fondsenbestaande kansrijke innovatieve bedrijven Agentschap NL (fusie van voorheendie in onvoldoende mate een beroep Senternovem, EVD en Octrooicentrum)kunnen doen op de reguliere kapitaalmarkt. Agentschap NL stimuleert, in opdracht vanDe participatieomvang varieert van de rijksoverheid, duurzame economische€100.000,- tot maximaal € 500.000,- voor groei door een brug te slaan tussen markteen periode van 5 tot 7 jaar. Bij grotere en overheid, nationaal en internationaal.investeringsbehoefte gaat het SVCF naast Bedrijven, kennisinstellingen en overhedende ondernemer ook syndicaatfinancieringen kunnen bij Agentschap NL terecht vooraan met andere participatiemaatschappijen advies, kennis, en financiële ondersteuning.of informal investors. Agentschap NL is een uitvoeringsorganisatieTel. 040 295 02 47 van de Nederlandse overheid van hetwww.svcf.nl Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie.TechnoStars Tel. 088 602 90 00TechnoStars is een fonds voor startende www.agentschapnl.nltechnologie-ondernemers uit Zuid-Nederland(Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) die Subsidiebarometeractief zijn in de innovatieve maakindustrie De subsidiebarometer is een online tool(automotive en embedded software), life die snel inzicht geeft of uw ondernemingsciences, ict en/ of combinaties van deze in aanmerking komt voor subsidies.technologiegebieden. www.subsidiebarometer.nlFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • Vereniging van Fondsen (FIN)De Vereniging van Fondsen in Nederland Het fonds verstrekt financiële middelenondersteunt en informeert haar leden. FIN voor de ontwikkeling van nieuwe en vangeeft het fondsenboek- en disk uit, een bestaande initiatieven op en voor Strijp S.overzicht van 650 fondsen waar subsidie- De in het fonds deelnemende partijen stellenzoekers terecht kunnen. hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar.Tel. 070 326 27 53 www.cultuurfonds-strijps.nlwww.verenigingvanfondsen.nl FilmfondsCultureel georiënteerde Het fonds geeft filmmakers financiële steunfinanciering en subsidies bij het ontwikkelen, realiseren en distribuerenCultureel Gamefonds van filmproducties. Het stimuleert daarbijHet Gamefonds geeft een impuls aan de een evenwichtig aanbod van kinder- enontwikkeling van artistieke games. jeugdfilms tot mainstream films en kunst-Kunstenaars, vormgevers of animatoren zinnige films voor jongeren en volwassenen.kunnen samen met een game-ontwikkelaar Daarnaast heeft het fonds geld voorof een (culturele) instelling een aanvraag bijzondere activiteiten op filmgebied.doen voor de ontwikkeling of de productie Tel. 020 570 76 76van (een deel van) een game. Een deskun- www.filmfund.nldige commissie beoordeelt niet alleen deaanvragen, maar speelt ook een bemiddel- Fonds voor Beeldende Kunsten,ende rol door de samenwerking tussen Vormgeving en Bouwkunstverschillende partijen te bevorderen, en Het Fonds BKVB heeft verschillendewaar nodig op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden voor beeldenddistributiemogelijkheden en extra kunstenaars, vormgevers, architectenfinancieringsmogelijkheden. en bemiddelaars. Naast subsidies voorwww.gamefonds.nl starters en basisstipendia/praktijk- subsidies, verstrekt het Fonds BKVB ookCultuurfonds Strijp-S subsidies voor projecten, onderzoeken,Het cultuurfonds Strijp-S verleent financiële buitenlandse vervolgopleidingen, reizenondersteuning aan initiatieven die bijdragen en publicaties.aan het culturele klimaat van Eindhovens Tel. 020 523 15 23nieuwe creatieve hart: Strijp-S. www.fondsbkvb.nlFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • MateriaalfondsHet Materiaalfonds is het stimuleringsfondsvoor creatieve professionals met inspiratieen ideeën. Het fonds verstrekt elk jaarvele rentevrije leningen aan beeldendkunstenaars, modeontwerpers,architecten, vormgevers en multimedia-kunstenaars.Tel. 020 625 51 12www.materiaalfonds.nl Wet Werk en Inkomen KunstenaarsMondriaan Stichting (WWIK)De Mondriaan Stichting zet zich in voor De WWIK is een regeling om kunstenaarseen sterke en professionele cultuursector, te ondersteunen bij het opstarten ofdie de betekenis van kunst, vormgeving vervolgen van hun artistieke loopbaan.en erfgoed duidelijk onder de aandacht Enerzijds wordt er maximaal voorvan een breed publiek weet te brengen. 48 maanden een uitkering verleend.De Mondriaan Stichting richt zich daarbij Anderzijds wordt er op verschillendehoofdzakelijk op musea, presentatie- manieren ondersteuning geboden bij hetinstellingen, kunstenaarsinitiatieven, vinden van werk binnen en buiten dearchieven en bibliotheken. Ondersteunen kunstwereld. Kunstenaars vanuit allenationale en internationale projecten. disciplines kunnen de uitkering aanvragen.Tel. 088 83 11 200 Tel. 14040info@mondriaanfoundation.nl ondernemersplein@eindhoven.nlwww.mondriaanfoundation.nl www.eindhoven.nl/ ondernemerspleinFundingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • funding
  • Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom De officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de BeneluxIP (intelectual property) / www.boip.intLegal-prtotypingVolgens het online woordenboek van Dale: Clinicin·tel·lec·tu·eel bn, bw verstandelijk, geestelijk De Clinic is een gespecialiseerde rechts-ei·gen·dom 1 de; m het recht om over een winkel die onder andere adviseert op hetzaak in alle opzichten te beschikken 2 het; o gebied van het intellectuele eigendom en-men zaak die men in eigendom bezit bijvoorbeeld ict-rechtelijke problemen. De Clinic wordt bemand door informatie-le·gaal bn, bw; -galer, -st wettig, recht studenten in de laatste fase van hunwettelijk geoorloofd studie. De studenten van de Clinic gevenpro·to·ty·pe het; o -n, -s 1 oorspronkelijk gratis juridisch advies over de genoemdemodel 2 voorbeeld, ideaal specialismen aan particulieren en kleine, startende ondernemingen.Agentschap NL info@clinic.nlNL Octrooicentrum zorgt ervoor dat www.clinic.nlbedrijven, kennisinstellingen, overhedenen uitvinders: TUE• envoudig octrooien kunnen aanvragen E De Technische Universiteit Eindhoven ter bescherming van hun technologische heeft een eigen adviescentrum (Innovation vinding. Lab) voor subsidies en contracten met• oorlichting krijgen over het octrooi- V betrekking tot octrooien en dergelijke. systeem en octrooien kunnen gebruiken Ook worden er diverse cursussen en als bron van informatie en inspiratie. activiteiten georganiseerd die voor• orden vertegenwoordigd in Europese W iedereen toegankelijk zijn. en mondiale organisaties op het gebied Tel. 040 247 48 22 van industrieel eigendom. innovationlab@tue.nlwww.agentschapnl.nl/octrooicentrum www.tue.nl/ondernemenIP / legal prototypingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • IP/legal-prototyping
  • RechtsvormVolgens het online woordenboek van Dale:recht het; o -en 5 wettelijke of morelebevoegdheidvorm de; m -en; -pje 4 (jur) hetgeen de wetvereistCreatieve BoekhoudingFinanciële dienstverlening voor de creatieve De Kamer van Koophandelsector, ondersteuning bij ondernemerschap Jouw bedrijf heeft een juridische vormen advies over groeimogelijkheden. nodig, de zogenaamde rechtsvorm,Tel. 040 844 33 36 zoals een eenmanszaak, vof of bv. Welkewww.creatieveboekhouding.nl rechtsvorm het beste past bij jouw bedrijf, hangt af van uw situatie. BijvoorbeeldDe Belastingdienst hoe je de aansprakelijkheid regelt enAls ondernemer krijgt u te maken met wat fiscaal voordelig is. De Kamer vanallerlei regelingen voor de belastingen en Koophandel kan je bij het kiezen van eenmet sommige sociale verzekeringen. rechtsvorm adviseren.De keuzes die u als ondernemer maakt, Tel. 040 232 39 11kunnen fiscale gevolgen hebben. De ge- info@brabant.kvk.nlkozen rechtsvorm is niet alleen van belang www.kvk.nlvoor aansprakelijkheid, maar is ook vaninvloed op jouw belastingverplichtingen. Koninklijke Notariële Beroeps-Zo is een rechtspersoon de eigenaar van organisatie (KNB)de onderneming en daarmee belasting- De KNB zorgt ervoor dat alle notarissenplichtig voor de winst uit onderneming. in Nederland deskundig, onafhankelijk enDe Belastingdienst kan u adviseren over betrouwbaar handelen. KNB ondersteuntde rechtsvorm die bij jouw onderneming notariskantoren met opleidingen, kennispast en de fiscale gevolgen van jouw keuze. en informatie over actuele ontwikkelingen.Tel. 0800 0543 www.notaris.nlwww.belastingdienst.nl www.knb.nlRechtsvormDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • rechtsvorm
  • DPI Value Centre DPI Value Centre is een onafhankelijke organisatie die ondernemers, vooral MKB- bedrijven en starters helpt met innovaties op het gebied van polymeren. Hierbij maken ze gebruik van het netwerk van bedrijven in de maakindustrie (van MKB tot multinationals) en kennisinstellingen. U kunt er terecht voor kennis op het gebied van polymeren, product- en procesontwikkeling, marketing, octrooien, financiën en subsidies. Door onze nauwe banden met Dutch Polymer Institute (DPI)Prototyping zijn wij goed op de hoogte van de laatsteVolgens het online woordenboek van Dale: stand van zaken in de polymerensectorpro·to·ty·pe het; o -n, -s 1 oorspronkelijk www.dpivaluecentre.nlmodel 2 voorbeeld, ideaal MaterialiseBruns De oprichters van het bedrijf hebben altijdBruns is inrichter van musea, informatie- één hoofddoel gehad: streven naar hetcentra, science centra en maker van ontwikkelen van producten die ook eenpresentatiemodellen / blowups. echte meerwaarde toevoegen aan hetWij zijn gewend om met ontwerpers en werk en het leven van een ontwerper,klanten op basis van design-and-build patiënt of gereedschapmaker. Zij steldente werken, waarbij de nadruk ligt op het de missie van Materialise als volgt:toevoegen van specifieke kennis en kunde innoveren in productontwikkeling, watop ieders specifieke gebied. We werken resulteert in een betere en gezondereveel voor overheidsinstanties, musea, wereld door middel van hun software enontwerpbureaus en industriële hardware-infrastructuur en diepgaandemultinationals. kennis van de additieve productie.Tel. 0497 577 027 Tel. 0032 16 39 66 11jan.burgmans@bruns.nl prototype@materialise.bewww.bruns.nl www.materialise.comPrototypingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • prototyping
  • TNO Industrie en Techniek TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentie- kracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO biet cursussen, workshops en adviesShapeways op het gebied van Rapid ManufacturingEen techniek genaamd ‘3 D Printing‘ die (RM) aan, tevens kan TNO op project-zich heeft bewezen als een kwalitatief basis helpen bij verschillende, complexehoogstaande productie techniek, maar tot vraagstukken, materiaalkeuze en denu toe altijd erg duur was. Door het creëren vervaardiging van protoypen. De delen,van een grote community zijn we in staat om de producten worden rechtstreeks uitveel goedkoper te produceren, waardoor 3D-CAD opgebouwd uit bijvoorbeeldwij de techniek voor een toegankelijke laagjes poeder of vloeistof. TNO richt zichprijs kunnen aanbieden. met name op ontwerpers, projectleiders,www.shapeways.com constructeurs en product engineers. Tel. 040 2650556SKM Rapid Modelling RM@TNO.nlVan idee naar functioneel model en kleine www.tno.nlseries. Rapid Prototyping is een steedsbelangrijkere schakel in het product- en Waag Societyhet productieontwikkelingsproces. De Waag Society ontwikkelt creatieveSKM Rapid Modelling BV. is gespecialiseerd technologie voor maatschappelijkein het maken van prototypes. Wij maken innovatie. De stichting doet onderzoek,daarvoor gebruik van zeer geavanceerde ontwikkelt concepten, pilots en prototypenlasertechnieken, stereolithografie en en fungeert als intermediair tussen deselectief laser sinteren. Evenals het kunsten, de wetenschap en de media.vermenigvuldigen van prototypes Hiertoe ontwikkelt het samenwerkings-d.m.v. het vacuümgietproces. vormen met partijen in de culturele,Tel. 0492 57 90 40 publieke en private sector.info@skmrapid.nl Tel. 020 5579898www. skmrapid.nl www.waag.orgPrototypingDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • prototyping
  • Dit wordt ook wel genoemd een koop/ maakbeslissing en is een bedrijfsbeslissing die de kosten en de voordelen van het zelf maken tegen het inkopen van een product of dienst afweegt. Als een bedrijf besluit om het product of de dienst zelf te maken dan dient het hiervoor de noodzakelijke kennis en kunde te bezitten of te verwerven. Denk hierbij aan het maken en beoordelen van ontwerpspecificaties, ontwerpvaardig-Een onderneming om heden en productieprocessen, die heteen product of dienst intellectuele kapitaal bepalen.Op het moment dat je besluit om een De koop/maakbeslissing speelt eenproduct of dienst in eigen beheer uit te belangrijke rol in het ontwerpproces.brengen, dan organiseer je een onder- Één koop/maakbeslissing is voor eenneming om jouw product of dienst. Dit bedrijf niet van evident belang, echter allebetekent dat je binnen een organisatie koop/maakbeslissingen samen bepalenhet gehele proces van de economische voor een groot gedeelte de toekomst vanwaardeketen doorloopt en je product of het bedrijf.dienst uiteindelijk de markt bereikt. Als een bedrijf het haar competentieIn sommige gevallen werk je samen met vindt om de kennis en kunde binnenhuisexterne partijen, bijvoorbeeld als het gaat te houden, dan zal het product of deom productie van goederen. Het beheer dienst zelf gemaakt worden. Zijn er echtervan dit proces en de samenwerking meerdere producenten die het product ofmet derden valt echter onder je eigen de dienst kunnen maken, dan ligt inkopenonderneming en bedrijfsstrategie. meer voor de hand.Ondernemen om een ideeDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • Autonome producten of dienstenAutonoom cultureel bewandelen een geheel eigen weg enVolgens het online woordenboek van Dale: worden niet gezien als commerciële pro-cul·tu·reel bn, bw op de cultuur, de beschaving ducten en diensten.betrekking hebbend Daarom wordt autonome cultuur in dezeau·to·noom bn, bw zelfstandig, onafhankelijk: gids enigszins buiten beschouwing gelaten,-nomen benaming voor verschillende cultureel ondernemerschap behoort echteranarchistisch getinte groeperingen van vnl. wel tot de creatieve sector, omdat er eenjongeren ondernemersgeest achter schuilt.Autonoom cultureelDe Gids Creatief en innovatief ondernemen
  • autonoomcultureel
  • De Gids creatief en innovatief ondernemen is een handreiking aan creatieve en innovatieve entrepreneurs in de regio Eindhoven, in verschillende fasen van hun ondernemerschap.Gemeente Eindhoven, Gemeente Eindhoven heeft de inhoudOndernemersplein van dit boekje met betrekking tot tekst enPostadres: Postbus 90150, beeldmateriaal zorgvuldig samengesteld.5600 RB Eindhoven Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld m.b.t. het niet volledig zijn c.q.Telefoonnummer: 14 040 ontbreken van gegevens. Mocht u vragenE-mail: ondernemersplein@eindhoven.nl hebben of anders, dan vernemen wij ditInternet: www.eindhoven.nl/ondernemersplein graag via ondernemersplein@eindhoven.nlDe GidsCreatief en innovatief ondernemen
  • ColofonDe Gids creatief en innovatief ondernemen Inhoudwerd mede mogelijk gemaakt door: Fancy van de Vorst, Gemeente Eindhoven, sector cultuur en economie Elke Frye, Frye Concepts John Krijger, RTE Advies Concept Elke Frye, Frye Concepts John Krijger, RTE Advies Ondersteuning Nicole Volleberg Harrie Dona, Dona Consult Vertaling Rosalina Jager, Jager OC Vormgeving Paul van der Rijt, DamnRIJT Casper Sormani, NoSuchThing Maarten Hendriks, Little Mountain De Gids creatief en innovatief ondernemen is zowel Nederlands- als Engelstalig uitgebracht.