Your SlideShare is downloading. ×
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

16,754

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
16,754
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
712
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PELAN STRATEGIKInterimKementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020
 • 2. Pel an S t r a teg ik In ter im KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020
 • 3. II Cetakan Pertama 2012 ©Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012 ISBN 978-983-9522-26-6 Semua hak cipta terpelihara. Semua bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik secara sebahagian atau keseluruhan, tanpa izin bertulis daripada Kementerian Pelajaran Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan PELAN STRATEGIK INTERIM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Disediakan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Putrajaya Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putajaya Tel: +603-8884 6000 Fax: +603-8884 6439 Web: www.moe.gov.my/bppdp
 • 4. IIIKandungan...................... Tajuk Halaman Kata Alu-Aluan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia.................. iv Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia......................................... v Misi, Visi dan Matlamat .......................................................... vi Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 - 2020........................... vii Bab 1 Pengenalan............................................................... 9 Bab 2 Memartabatkan Profesion Keguruan........................ 21 Bab 3 Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni............................................. 31 Bab 4 Mengukuhkan Struktur Persekolahan....................... 37 Bab 5 Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM.......................................... 43 Bab 6 Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum...................................................... 49 Bab 7 Mentransformasikan Pentaksiran............................. 57 Bab 8 Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris................................ 63 Bab 9 Inovasi dan Kreativiti................................................ 69 Bab 10 Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional............................................................... 75 ISI KANDUNGAN Bab 11 Pendidikan Awal Kanak-Kanak................................. 81 Bab 12 Pendidikan Inklusif................................................... 87 Bab 13 1Murid 1Sukan......................................................... 93 Bab 14 Pembelajaran Maya................................................. 99 Bab 15 Perkongsian Pintar Awam, Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa............................... 105 Bab 16 Penutup................................................................... 111
 • 5. IV KATA ALU-ALUAN | KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Modal insan merupakan satu elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Modal insan yang berkualiti akan memberi nilai tambah yang diperlukan oleh sesebuah negara yang sedang membangun bagi meningkatkan produktiviti yang dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Sesungguhnya usaha ke arah penjanaan modal insan yang berkualiti mencakupi bidang pendidikan. Kepesatan pembangunan negara sememangnya memerlukan modal insan yang berilmu dan berkemahiran dalam Dato’ Dr. Rosli Bin Mohamed melaksanakan tanggungjawab pembangunan. Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia Selaras dengan kesedaran tersebut, saya mengucapkan syabas kepada semua yang telah berjaya menghasilkan Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 bagi merealisasikan hasrat Wawasan 2020. Saya yakin inisiatif-inisiatif yang dikemukakan dalam Pelan Strategik Interim ini akan dapat melahirkan modal insan yang berupaya membawa negara kita ke puncak kemajuan dan kejayaan. Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011- 2020 akan digunapakai sementara menantikan blueprint Hala Tuju dan Transformasi Pendidikan Negara yang sedang dibangunkan siap sepenuhnya. Pelan Strategik Interim ini akan memastikan setiap murid akan diberi peluang untuk berjaya. Penyediaan pelan strategik ini telah mengambilkira agenda penting negara termasuklah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan yang akan terus diperkasa demi memperluas akses pendidikan berkualiti dan menggalakkan peranan swasta sebagai pelengkap utama agenda pendidikan negara. Saya amat berharap penerbitan buku Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semua objektif serta sasaran program akan sentiasa difahami dan dihayati oleh semua pelaksana. Sekian, terima kasih. DATO’ DR. ROSLI BIN MOHAMED
 • 6. VKATA ALU-ALUAN | KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIAKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAAssalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhTerlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat Allah SWT atas nikmat danlimpah kurnia-Nya serta keizinan-Nya, dokumen Pelan Strategik InterimKementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 berjaya direalisasikan.Syabas dan tahniah ditujukan kepada seluruh warga KPM yang terlibatdalam menjayakan usaha murni ini. Semoga segala usaha cemerlang iniakan melonjakkan Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah pencapaianWawasan 2020. Dalam memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti Dato’ Sri Abd Ghafar Bin Mahmuddapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia, satu pelan yang mantap Ketua Pengarah Pelajaran Malaysiadisediakan. Dengan terhasilnya Pelan Strategik Interim Kementerian Kementerian Pelajaran MalaysiaPelajaran Malaysia 2011-2020 ini, maka usaha untuk melahirkan modalinsan mengikut acuan kita sendiri dapat direalisasikan. Pelan StrategikInterim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini diharap dapatmenjadi pemangkin kepada semua warga Kementerian, JabatanPelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah dalammemastikan pelaksanaan inisiatif dan aktiviti berjalan dengan lancardan sistematik. Harapan saya adalah supaya Pelan Strategik Interim KementerianPelajaran Malaysia 2011-2020 ini sewajarnya dijadikan panduan untukmelaksanakan perancangan dengan berkesan dan mencapai sasaranserta hasil yang telah ditetapkan. Dengan demikian, usaha melahirkanmodal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilandapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhir kata, saya berharap agarkesemua inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan secara cekapdan tersusun bagi menjayakan kemajuan dan pembangunan negara.Sekian, terima kasih. KATA ALU-ALUANDATO’ SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD
 • 7. 7 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 20207777 VISI SEKOLAH UNGGUL7 PENJANA GENERASI TERBILANG MISI7 MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI7 MATLAMAT 1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. 3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. 4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.
 • 8. VII SETIAP MURID BERPOTENSI UNTUK BERJAYA Pemantapan Pengupaya Pembaharuan & Lonjakan Memartabatkan Bahasa Malaysia Memartabatkan Profesion Memperkukuh Bahasa Inggeris Keguruan Inovasi dan Kreativiti Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional Mengukuhkan Struktur Persekolahan Pendidikan Awal Kanak-kanak Memantapkan Infrastruktur Pendidikan Inklusif Institusi Pendidikan KPM 1Murid 1Sukan Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum Pembelajaran Maya Perkongsian Pintar Awam, Mentransformasikan Pentaksiran Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUSW 2020 RMK 10 PTK PTE MBE FPK PIPP AKSES | EKUITI | KUALITI Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020
 • 9. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020
 • 10. BAB 1:PENGENALAN
 • 11. 10 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Aspirasi Negara Malaysia berhasrat menjadi dan integriti. Program transformasi sebuah negara maju mengikut cara kerajaan yang dilancarkan oleh YAB tersendiri tanpa terikut kepada cara Datuk Seri Mohd. Najib Tun Abdul Razak, dan corak negara maju lain. Kemajuan Perdana Menteri Malaysia, pada 2 April yang dimaksudkan bukan terhad 2010 pula memberi penekanan kepada kepada bidang ekonomi sahaja malah keberkesanan dalam penyampaian merangkumi segala aspek kehidupan perkhidmatan dan tanggungjawab atas seperti ekonomi, politik, sosial, keberhasilan yang memberi keutamaan kerohanian, kejiwaan dan kebudayaan. kepada rakyat. Sejak Wawasan 2020 Selaras dengan Bidang dilancarkan pada 28 Februari 1991, Keberhasilan Utama Negara (NKRA), kerajaan telah memberi tumpuan Kerajaaan menyasarkan untuk kepada perpaduan, pembangunan memperbaiki pencapaian pendidikan teknologi, produktiviti dan nilai-nilai dengan memastikan setiap murid moral bagi menghadapi persaingan mempunyai akses kepada pendidikan globalisasi. Dalam merealisasikan berkualiti dan berkemampuan. Wawasan 2020 dan dalam usaha negara mengharungi cabaran abad ke-21, Model Baru Ekonomi merupakan Kerajaan telah memperkenalkan empat tunjang penting yang dibentuk (4) tonggak penting, iaitu Gagasan khusus untuk memberi perkhidmatan 1Malaysia, Program Transformasi kepada masyarakat pada masa akan Kerajaan, Rancangan Malaysia Ke-10 datang. Model yang melibatkan tiga (RMKe-10) dan Model Baru Ekonomi (3) prinsip hasil daripada laporan (MBE). Empat (4) tonggak inilah yang Majlis Perundingan Ekonomi Negara mendasari transformasi pendidikan. (MPEN) iaitu, 1) berpendapatan tinggi, 2) kemapanan dan 3) keterangkuman Konsep Gagasan 1Malaysia akan memacu kemajuan ekonomi telah diperkenalkan bertujuan negara menjadi sebuah negara yang menyatupadukan rakyat Malaysia membangun sepenuhnya; meletakkan dengan fikiran dan tindakan menjurus kedudukan negara yang berdaya saing kepada satu matlamat umum. Lapan secara strategik di dalam ekonomi (8) nilai yang diterapkan dalam konsep serantau dan global, persekitaran yang 1Malaysia ialah budaya kecemerlangan, mapan dan kualiti kehidupan secara ketabahan, rendah hati, penerimaan, menyeluruh. kesetiaan, meritokrasi, pendidikan
 • 12. 11 Pendidikan merupakanelemen utama yang menjadi asasuntuk merealisasikan aspirasi negara.Perubahan yang berlaku di peringkatglobal memberi cabaran terhadapperancangan pendidikan negara.Kesan globalisasi, liberalisasi danperkembangan teknologi maklumat diseluruh dunia memerlukan KementerianPelajaran Malaysia (KPM) membuatpenyesuaian dan penambahbaikanterhadap sistem pendidikan yang sediaada. RMKe-10 penting dalammemperkukuh sistem pendidikanbermula daripada pendidikan awalkanak-kanak sehingga ke pengajiantinggi. Perkara ini terkandung dalamsatu (1) daripada lima (5) teras strategikke arah mencapai matlamat RMKe-10. Carta Asas Pembentukan Pelan StrategikDemi membangunkan dan mengekalkan Interim KPM 2011-2020modal insan bertaraf dunia, kerajaanmemberi penekanan ke arahpencapaian aspek meningkatkan kualiti Pelan Indukguru, meningkatkan bilangan sekolah Pembangunanberprestasi tinggi, memperkenalkan Pendidikan (PIPP)sekolah amanah, meningkatkan 2006-2010penyertaan murid dan kesaksamaanpendidikan. PIPP 2006-2010 dihasilkan bagi merealisasikan Misi Nasional yang bertujuan meningkatkan prestasi dan impak pembangunan negara. PIPP PENGENALAN menjurus untuk mencapai Misi Nasional di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’.
 • 13. 12 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dengan matlamat melahirkan pelaksanaan PIPP 2006–2010 bagi modal insan kelas pertama, setiap teras diukur berdasarkan Kementerian Pelajaran Malaysia indikator yang telah ditetapkan. (KPM) melalui PIPP telah memastikan agenda pendidikan yang dirangka Secara keseluruhannya, dalam Pembangunan Pendidikan prestasi pencapaian pelaksanaan 2001-2010 diteruskan melalui dua hampir 300 pelan tindakan bagi semua pendekatan iaitu kesamarataan teras PIPP telah berjaya mencapai peluang pendidikan dan prestasi lebih 80 peratus sasaran kecemerlangan institusi pendidikan. yang ditetapkan. Sehingga Disember PIPP dilaksanakan melalui enam (6) 2010, prestasi pencapaian bagi setiap teras strategik iaitu: teras ialah Teras 1 (87.9%), Teras 2 (92.9%), Teras 3 (86.0%), Teras 4 1. Membina Negara Bangsa (98.0%), Teras 5 (90.8%) dan Teras 6 (95.2%). Walaupun terdapat pelbagai 2. Membangunkan Modal Insan kekangan akibat kegawatan ekonomi di peringkat global, KPM terus 3. Memperkasakan Sekolah mempertingkat usaha agar sasaran Kebangsaan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Ini membuktikan kesungguhan 4. Merapatkan Jurang Pendidikan KPM melaksanakan usaha untuk mengangkat pendidikan negara ke 5. Memartabatkan Profesion peringkat yang lebih tinggi. Keguruan 6. Melonjakkan Kecemerlangan Agenda Belum Institusi Pendidikan Selesai Sepanjang pelaksanaan Kini, PIPP menjadi asas PIPP, pelbagai cabaran telah dilalui lonjakan sistem pendidikan negara oleh KPM bagi memastikan bahawa ke tahap yang lebih tinggi dan segala perancangan yang telah dibuat menjadikannya bertaraf dunia bagi dapat dilaksanakan sepenuhnya. membantu kejayaan Misi Nasional Pelaksanaan PIPP 2006-2010 selama dan Wawasan 2020. Kejayaan yang lima (5) tahun menunjukkan prestasi diperoleh turut dipengaruhi oleh pencapaian yang memberansangkan kekuatan jalinan kerjasama di dalam bagi setiap teras. Kejayaan dan di luar KPM. Bagi memacu KPM ke
 • 14. 13arah pelaksanaan sistem pendidikanyang berkualiti tinggi, PIPP telah 5 Memantapkan aktiviti Pendidikan Islam bagi menanganimencetuskan beberapa perkara baru gejala sosial dan salah laku dalamyang menambah baik dan memberi kalangan murid dengannilai tambah pada setiap teras PIPP. mempelbagaikan aktiviti Pendidikan Islam, dakwah serta aktiviti sivik dan kewarganegaraan. Berdasarkan Laporan AkhirPIPP 2006-2010 ini, KPM jugatelah mengenal pasti isu-isu yang 6 Melestarikan Pendidikan Vokasional sejajar denganmemerlukan perhatian dan tindakan Transformasi Pendidikan Vokasionallanjut dalam perancangan pendidikan melalui hubungan kolaboratif dengan industri. Tujuannya adalahdan cabaran masa hadapan. Bagi terus bagi menginovasikan pengajaranmemastikan semua murid mendapat dan pembelajaran yang berupayaakses kepada pendidikan dan menghasilkan tenaga kerja mahir.terus melonjakkan kecemerlangansistem pendidikan negara, KPM 7 Menubuhkan Majlis Standardmencadangkan tindakan susulan Kualiti Bahasa Inggeris bagiseperti yang berikut: melaksanakan penarafan standard pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid di sekolah. 1 Menetapkan sasaran barubagi Projek Nadi Ilmu AmalanMembaca (NILAM). 8 Memantapkan kemenjadian murid dengan tujuan untuk memastikan murid yang dihasilkan 2 Meneruskan program melalui sistem pendidikanpendidikan yang mempunyai impak kebangsaan mempunyai ilmutinggi bagi memupuk perpaduan pengetahuan, dilengkapi kemahiran,dalam kalangan murid seperti komunikasi berkesan, kebolehanRancangan Integrasi Murid untuk menggunakan teknologi maklumatPerpaduan (RIMUP) agar dengan baik, berupaya berfikirmenggalakkan kerjasama dan secara kreatif dan kritis sertapersefahaman antara mereka. mampu bertindak secara rasional. 3 Mengukuhkan konsep sekolah 9 Memantapkan Transformasiwawasan bagi menarik minat ibu Kurikulum dengan pemugaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan PENGENALANbapa menjadikan sekolah ini sebagaisekolah pilihan. Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni 4 Menempatkan guru opsyen Visual. 10mata pelajaran Bahasa Malaysia. Memantapkan Transformasi Pentaksiran yang holistik, bersepadu dan seimbang.
 • 15. 14 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 11 Menyelenggara peralatan 18 Mereka bentuk bangunan dan perkakasan Teknologi sekolah dengan lima (5) kaedah reka Maklumat dan Komunikasi (TMK) bentuk menggunakan ‘lightweight secara intensif dan bersepadu. building system’ (LBS) merangkumi bilik darjah, bilik guru, kuarters 12 Mengkaji semula syarat guru dan asrama. pemberian Tawaran Baru (Bai’ah) dengan mengambil kira pelbagai 19 Mengubah suai dan menaik aspek seperti pencapaian murid taraf bangunan bagi sekolah daif dalam kokurikulum dan dan uzur berdasarkan dapatan audit kemenjadian serta potensi murid. fizikal. 13 Menaraf semula Sekolah 20 Menyediakan infrastruktur Kebangsaan Orang Asli dan Sekolah TMK yang bersepadu dan berterusan Kebangsaan Pendidikan Khas di luar bandar dan pedalaman. daripada sekolah kebangsaan aliran perdana. 21 Meluaskan pendidikan alternatif kepada kanak-kanak 14 Menyelaraskan penubuhan terpinggir yang tidak berpeluang prasekolah baru mengikut lokasi. mendapatkan pendidikan formal terutama bagi mereka yang tinggal 15 Memperluas penawaran mata di kawasan pedalaman, pulau dan terpencil, dalam kalangan Orang pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Asli, Penan dan peribumi serta Tamil di sekolah kebangsaan dengan kanak-kanak berkeperluan khas. mengambil kira bilangan guru yang mencukupi, pengajaran dalam waktu persekolahan dan 22 Menjalin kerjasama dengan kepelbagaian alat bantu mengajar. agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi menyediakan pendidikan 16 Meningkatkan kemahiran khusus terpinggir. kepada kanak-kanak dan disiplin guru melalui program pemugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif . 23 Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru 17 Melaksanakan dasar bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. pendidikan wajib sembilan tahun, iaitu dari enam (6) tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6) kepada sembilan (9) tahun (Tahun 1 hingga Tingkatan 3).
 • 16. 1524 Mengkaji semula syarat lulus Tumpuan Pendidikandi Institut Pendidikan Guru (IPG) 2011-2020:bagi memastikan tahap kualitipelatih guru dari IPG kekal berada Inisiatif Strategikpada tahap yang baik dan cemerlang. “Setiap murid berpotensi25 Mempergiat peranan Guru untuk berjaya” menjadi matlamatCemerlang sebagai mentor bagi kepada perancangan KPM denganmemotivasikan guru lain supaya keyakinan bahawa semua muridmeningkatkan kualiti dan mempunyai peluang dan potensikemahiran dalam bidang masing-masing. untuk berjaya. Setiap murid berpotensi untuk berjaya bermaksud26 M e n u b u h k a n Pasukan murid yang memiliki pengetahuanPengajaran dan Perkembangan dan kemahiran, mengamalkan nilai(Teaching and Development Teams) murni yang tinggi, berfikiran kreatifdengan tujuan memupuk rasa dan inovatif, mengamalkan sikappemilikan terhadap amalan bersatu padu dalam masyarakat danpengajaran terbaik sertamengamalkan konsep ketekalan gaya hidup sihat. Bagi memastikanpengajaran serta menjalin matlamat ini dapat dicapai, dua (2)hubungan kolaboratif di dalam pendekatan utama dalam Pelansekolah dan antara sekolah. Strategik telah dikenal pasti iaitu:27 Meningkatkan jalinan dan • Pemantapan pengupaya inisiatifjaringan sekolah melalui program sedia ada untuk memacu perubahandan aktiviti antarabangsa. dalam sistem pendidikan.28 Menilai semula kriteria • Pembaharuan dan lonjakan dimensi- dimensi baru bagi mencapaipenganugerahan Sekolah Berprestasi kecemerlangan dan pendidikanTinggi supaya tidak berpaksikan yang berkualiti.kepada akademik semata-mata. Pelan Strategik Interim KPM29 Mengkaji semula syarat 2011-2020 merangkumi 14 inisiatifpemilihan guru besar dan pengetua. strategik atau teras strategik untukPemilihan menggunakan pelbagai mencapai visi dan misi KPM. Bagikaedah seperti ‘head hunting’, PENGENALAN‘grooming’ dan temu duga membangunkan sekolah yang unggul,berdasarkan penyelesaian masalah transformasi sistem pendidikan sepertiakan dicadangkan dalam penstrukturan semula persekolahan,perancangan akan datang. kurikulum dan pentaksiran serta mengarusperdanakan pendidikan vokasional merupakan inisiatif yang diberi keutamaan.
 • 17. 16 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Memartabatkan instrinsik ini akan mengurangkan Profesion Keguruan masalah sosial dan jenayah dalam negara. Tenaga, masa, kewangan dan Kualiti guru merupakan pemikiran akan dapat ditumpukan faktor utama pembinaan modal insan kepada pembangunan negara kerana sesebuah negara maju. Kualiti guru juga masalah dalaman negara telah pun akan menentukan kualiti pembelajaran dapat diselesaikan melalui pendidikan murid. Justeru, usaha meningkatkan yang memberikan penekanan kepada kualiti guru tidak boleh dipinggirkan penghayatan akidah. dalam usaha memantapkan pendidikan negara. Memartabatkan Profesion Perpaduan berasaskan Perguruan telah dijadikan satu semangat 1Malaysia terus diterapkan daripada enam (6) teras dalam PIPP dalam kalangan murid. Dalam PIPP, 2006-2010. Usaha ini akan diteruskan Membina Negara Bangsa merupakan dalam Pelan Strategik Interim KPM teras kedua yang dikembangkan 2011-2020 melalui pelbagai insentif melalui pelbagai aktiviti seperti kepada guru seperti memantapkan memperkasakan Bahasa Kebangsaan proses pengambilan guru, program dan memupuk kecintaan murid terhadap pembangunan profesionalisme yang kesenian, budaya dan sukan. Perpaduan berterusan, laluan kerjaya yang wajar menjadi keutamaan dalam Pelan menarik, dan melestarikan pendekatan Strategik Interim KPM 2011–2020 agar pengajaran dan pembelajaran. tercapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara maju dengan acuan Memperkukuh tersendiri. Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Memartabatkan Bahasa Malaysia Sahsiah yang unggul Memperkukuh Bahasa merupakan nilai yang perlu ada dalam Inggeris (MBMMBI) diri setiap warga Malaysia. Karakter murid merupakan satu aset yang paling Matlamat bagi membangunkan berharga bagi menentukan modal dan mengekalkan modal insan insan yang dilahirkan memiliki sahsiah merupakan satu usaha penting untuk unggul. Keperluan memiliki modal menjamin keutuhan negara. Justeru, insan seperti ini akan dapat digarap Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia melalui penghayatan akidah. Memperkukuh Bahasa Inggeris, (MBMMBI) telah dirancang bagi Penghayatan akidah akan mencapai matlamat tersebut. Dasar ini menjadi benteng yang dapat mengawal akan dapat memperkukuh daya saing tingkah laku murid secara intrinsik. negara dengan mengangkat bahasa Pengawalan tingkah laku secara sebagai mediumnya. Sehubungan itu,
 • 18. 17dasar memartabatkan bahasa Melayu Tumpuan diberikan kepadasebagai bahasa rasmi dan memperkukuh meningkatkan penyertaan kanak-kanakpenguasaan bahasa Inggeris perlu dalam prasekolah. Bagi meluaskan lagidilaksanakan bagi mencapai hasrat akses kepada pendidikan prasekolahnegara. Dasar ini juga akan menjayakan yang berkualiti beberapa usaha akanmatlamat Malaysia sebagai pusat dipertingkat seperti pelaksanaankecemerlangan pendidikan. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan, penyeragaman bantuan Dasar MBMMBI memberikan kepada murid prasekolah kerajaan,penekanan kepada lima (5) bidang utama meningkatkan kualiti guru dankemahiran. Kemahiran membaca, pembantu guru, menambahkan bilanganmendengar dan berucap, menulis, kelas prasekolah di kawasan miskintatabahasa dan seni bahasa akan bandar, luar bandar dan pedalaman,diperkukuh lagi. Malahan, pengajaran meningkatkan perkongsian pintarKesusasteraan Melayu akan diperluas kerajaan-swasta dalam pendidikandi peringkat sekolah rendah. Langkah prasekolah dan mewujudkan Sistemini akan membantu mempercepat Maklumat Prasekolah Kebangsaan.penguasaan bahasa Melayu dan bahasaInggeris dalam kalangan murid. Kefasihan Keperluan menyediakandalam berbahasa akan dapat memacu program Pendidikan Awal Kanak-Kanakkecemerlangan negara di peringkat yang berkualiti sangat penting keranaantarabangsa kerana kemampuan pelaburan yang dibuat untuk setiapwarga Malaysia berkomunikasi dengan kanak-kanak yang dilahirkan pada hari iniberkesan di peringkat global. akan memberikan pulangan yang besar pada masa hadapan. Program AsuhanPendidikan dan Didikan Awal Kanak-Kanak PusatPrasekolah dan Anak PERMATA Negara KPM dirangkaPendidikan Awal untuk menyediakan program asuhanKanak-Kanak dan didikan awal kepada kanak-kanak di bawah umur empat (4) tahun. Pendidikan Prasekolah masihmenjadi agenda utama KPM dalam usaha Terdapat beberapa isu yangmembangunkan modal insan berkualiti. dikaitkan dengan PERMATA, antaranya PENGENALANMenyedari kepentingan pendidikan kekurangan akses dan ketiadaan puncaprasekolah ke arah memperkembang kuasa perundangan bagi melaksanakanpotensi kanak-kanak bagi menyediakan asuhan kanak-kanak (bawah umur 4asas kukuh sebelum pendidikan formal, tahun) dalam Akta Pendidikan 1996salah satu bidang NKRA pendidikan yang (Akta 550). Justeru, KPM akan memberidikenal pasti merujuk kepada pendidikan tumpuan dalam pembinaan danprasekolah. pengambilalihan Pusat Anak PERMATA Negara dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011 – 2020.
 • 19. 18 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Pendidikan Sehubungan itu, pendidikan Vokasional vokasional perlu diperkasakan bagi memenuhi keperluan untuk menambah Transformasi pendidikan akan tenaga mahir dan melonjakkan menjadi asas kepada penghasilan tenaga pendapatan negara ke peringkat yang kerja yang berpengetahuan dan selaras lebih tinggi. Langkah ini selaras dengan dengan kemahiran abad ke-21. Justeru, MBE. KPM telah mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional untuk melahirkan Transformasi tenaga manusia berkemahiran tinggi Kurikulum dan fleksibel bagi menghasilkan pekerja yang inovatif, kreatif dan berdaya saing Transformasi kurikulum amat selaras dengan keperluan semasa. perlu kerana melaluinya kemajuan negara dapat dipacu. Transformasi Pendidikan yang berorientasikan kurikulum mampu mengupayakan akademik telah memerangkap negara tahap kesediaan tinggi dalam diri kita dalam pendapatan sederhana rakyat Malaysia dengan keperluan berbanding dengan negara lain. intelek, rohani, emosi, jasmani dan Akibatnya negara berhadapan dengan sosial yang lengkap dan sempurna ke masalah kekurangan tenaga mahir arah menghadapi cabaran abad ke-21. yang merupakan satu aset penting bagi Melalui transformasi kurikulum ini, mata pembangunan negara. pelajaran yang kurang sesuai akan dikaji semula. Ruang bagi pemikiran kreatif Malaysia yang terletak di dan kritis akan diperluas. Perkembangan individu akan ditaksir dari pelbagai satu rantau yang pesat dalam dimensi . pertumbuhan produktiviti buruh, belum lagi dapat melahirkan Melalui transformasi kurikulum pekerja berkemahiran tinggi. pelbagai perubahan akan dilaksanakan. Hanya 27 peratus sahaja tenaga Sistem pentaksiran akan menjadi lebih holistik serta fleksibel dan memberi kerja kita berkemahiran tinggi penilaian yang lebih menyeluruh dan masih mengharapkan untuk pembangunan individu secara sumber tenaga dari luar. Oleh menyeluruh. itu, peranan KPM perlu berubah untuk menyahut cabaran bagi menghasilkan sumber manusia yang inovatif, kreatif dan berkemahiran tinggi serta mempunyai sahsiah yang terpuji.
 • 20. 19 Orientasi kepada peperiksaanakan berkurangan. Transformasikandungan kurikulum yang berasaskanhasil pembelajaran akan lebihmemberi makna. Justeru, pengajaranguru tidak lagi berfokus kepadapeperiksaan, sebaliknya lebih holistikdan memberikan peluang kepada muridmenambah pengalaman dan kemahiran. Bab-bab yang seterusnyaialah huraian terperinci setiap inisiatifstrategik yang telah dirangka bagimemastikan semua murid berjaya danberlakunya peningkatan dalam kualitisistem pendidikan negara. PENGENALAN
 • 21. BAB 2: MEMARTABATKANPROFESION KEGURUAN
 • 22. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202022 Sistem pendidikan negara guru. Pemimpin yang bijak berupaya dirancang dengan menyasarkan menyedia prasarana dan persekitaran pembangunan modal insan kelas pembelajaran yang kondusif dan pertama yang bakal menerajui bersesuaian dengan keperluan pembangunan negara pada masa depan. pembelajaran murid. Kejayaan pendidikan negara sangat bergantung kepada guru dan pemimpin Keupayaan serta kompetensi sekolah yang menjadi tunjang kepada guru dan pemimpin amat penting, pelaksanaan pendidikan negara. Oleh maka pembangunan keupayaan kerana realiti semua pelaksanaan dasar mereka dirancang di sepanjang kerjaya adalah tercermin daripada perkara yang mulai di peringkat pemilihan. Oleh sebenarnya berlaku di sekolah dan bilik itu, pembangunan profesionalisme darjah, KPM merancang pembangunan guru termasuk pemimpin merupakan pendidikan dengan memberi keutamaan suatu kontinuum yang dirancang di kepada pembangunan kualiti guru dan sepanjang kerjaya mereka. Proses pemimpin. ini berfokus kepada keperluan guru bersesuaian dengan ciri murid serta Usaha memartabatkan profesion konteks persekitaran pembelajaran keguruan dengan meningkatkan kualiti yang dihadapi. Hal ini dapat ditunjukkan guru, kerjaya guru, dan kebajikan guru dalam Model Kontinuum Pembangunan dimantapkan dalam perancangan ini Guru (Rajah 2.1). dengan matlamat menjadikan profesion keguruan dihormati serta dipandang Meningkatkan kualiti guru Matlamat : dan pemimpin pendidikan tinggi. Ini bersesuaian dengan amanah bagi meningkatkan kemenjadian murid yang dipikul oleh guru dalam pembinaan generasi masa depan negara. Objektif : 1. Meningkatkan strategi mendapatkan guru baharu terbaik. Selain guru, pemimpin 2. Meningkatkan yang cekap menyumbang dalam kompetensi guru dan pemimpin pendidikan. kecemerlangan pencapaian murid di 3. Memastikan setiap samping menjadikan sekolah sebagai guru dan pemimpin organisasi pembelajaran kepada pendidikan berprestasi tinggi. murid dan guru. Kejayaan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang Outcome: Meningkatkan kualiti penyampaian di sekolah dan dirancang di peringkat pusat meletakkan institusi latihan. cabaran dan tanggungjawab kepada pemimpin sekolah dalam merealisasikan perkara yang dirancang dengan bantuan
 • 23. 23 RAJAH 2.1 Pada masa yang sama, Pembangunan profesionalismeakauntabiliti kepemimpinan dalam guru bukan hanya berfokus kepadamenentukan peningkatan pencapaian latihan melalui kursus rasmi semata-matapembelajaran murid dipertingkat malahan merangkumi elemen sokongandengan meningkatkan pengupayaan profesional daripada pemimpin, rakandan kebertanggungjawaban pemimpin sekerja, dan juga komuniti setempatterhadap pengurusan instruksional bagi serta persekitaran pembelajaran yang MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANmeningkatkan pencapaian pembelajaran disediakan di sekolah.murid di sekolah masing-masing. Olehitu, pelbagai tawaran baru kepada Jadual berikut menerangkan secarapemimpin dilaksanakan melalui inisiatif terperinci pelan tindakan utama, agensiini. pelaksana, tempoh, aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik memartabatkan Pembangunan profesionalisme profesion keguruan:guru termasuk pemimpin sekolahmerangkumi aktiviti formal danpengalaman tidak formal yang dapatmenyokong perkembangan kerjaya disepanjang perkhidmatan mereka secaraberterusan.
 • 24. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202024 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pemasaran dan BPG Berterusan 1. Mempromosikan 1. Mengambil 20% guru Pengambilan Calon Guru profesion keguruan. pelatih dalam kalangan pelajar/graduan cemerlang. BPG 2015 2. Membangunkan 2. Mulai tahun 2013, standard profesional graduan dengan PNGK guru. 3.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru. BPG, BPSM, Berterusan 3. Memantapkan IAB, IPG kriteria dan prosedur 3. Mulai tahun 2013, pengambilan guru/ pelatih guru di IPG/ pemimpin / pensyarah. IPTA/IPTS ditawarkan Biasiswa Cemerlang BPG, Berterusan 4. Menghapus jaminan atau Pinjaman Boleh BTajaan, penempatan dan Ubah (PBU) dan IPG melaksanakan Biasiswa jaminan penempatan Cemerlang serta dimansuhkan. Pinjaman Boleh Ubah (PBU) untuk pengajian bidang pendidikan di semua institusi latihan. 5. Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. 6. Mengkaji semula syarat lulus di IPG bagi memastikan tahap kualiti pelatih guru dari IPG kekal berada pada tahap baik dan cemerlang. Pemastian Kualiti JNJK 2011 1. Memantapkan kualiti 1. Mensifarkan tahap p&p Pengajaran dan penaziran. lemah dan sederhana Pembelajaran serta dalam kalangan guru Latihan menjelang tahun 2015. JNJK 2012 2. Membangunkan 2. Mensifarkan bilangan Performance sekolah pada tahap Management System Band 6 dan 7 (PMS). menjelang tahun 2020. BPG 2012 3. Meningkatkan effective 3. Memastikan kualiti instructional time guru/ latihan perguruan dan pensyarah. kepimpinan 100% berkualiti menjelang JNJK 2015 4. Memperteguh 2015. penaziran ke arah pendidikan berkualiti. 4. Melaksanakan sistem penarafan IPG dan membuat ranking IPG mulai tahun 2013.
 • 25. 25 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaPemastian Kualiti BPG Berterusan 5. Membangunkan dan 5. Meningkatkan 10%Pengajaran dan memastikan pematuhan pensyarah menghasilPembelajaran serta standard program dan membentangkanLatihan (sambungan) pendidikan guru. kertas kerja penyelidikan peringkat IPG, ELTC, Berterusan 6. Memantapkan antarabangsa setiap IAB kurikulum/program tahun. latihan. 6. Menjelang tahun BPSH 2016 7. Memantapkan program 2016, hanya guru penempatan semula opsyen sahaja yang guru / pensyarah dibenarkan mengajar mengikut opsyen. subjek berkaitan. BPG, IPG, 2015 8. Meningkatkan 7. Menjelang tahun 2020, ELTC & IAB infrastruktur dan 20% program latihan infostruktur institusi berkolaboratif dengan latihan. institusi swasta dalam dan luar negara. IPG, ELTC, 2013 9. Membangunkan 8. 100% sekolah IAB Program Sistem membangunkan Penarafan Institusi sokongan profesional Latihan untuk kepada guru secara penandaarasan. berasaskan sekolah BPG, IPG, Berterusan 10. Menambah baik dan kolaboratif. IAB, BPSH penyampaian melalui Professional Learning Community (PLC). BPG, BTP, Berterusan 11. Membudayakan BPSH pengintegerasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran serta latihan. BPK, BPG, Berterusan 12. Membudayakan BPSH kreativiti dan inovasi dalam penyampaian MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN pengajaran dan pembelajaran serta latihan. BPG, IAB, Berterusan 13. Melonjakkan ELTC, IPG kecemerlangan institusi latihan. JNJK, BPG Berterusan 14. Meningkatkan kemahiran dan disiplin guru melalui program pembugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif.
 • 26. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202026 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pemilihan dan BPG 2015 1. Membangunkan dan 1. Mengambil 20% guru Penempatan Guru Baharu memastikan pematuhan pelatih dalam kalangan standard professional pelajar/graduan guru / pemimpin / cemerlang. pensyarah. 2. Mulai tahun 2013, Biasiswa Cemerlang IAB, BPG 2015 2. Membangunkan Teach dan PBU ditawarkan for Malaysia (TFM) kepada pelajar dalam BPG, BPSM, 2017 3 Membangunkan dan bidang pendidikan/ BT, IPG melaksanakan sistem perguruan di IPG, IPTA terbuka dan IPTS. 3. Mulai tahun 2017, graduan dengan PNGK 3.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru. Program Induksi Guru BPG Berterusan 1. Membangunkan 1. Semua (100%) guru Baharu Program Pembangunan baharu menjalani Guru Baharu. program induksi setiap tahun. IAB Berterusan 2. Membangunkan Program Kursus / 2. Semua (100%) Orientasi Pemimpin pemimpin baharu Baharu. menjalani program induksi setiap tahun. IAB, IPG, Berterusan 3. Membangunkan ELTC Program Kursus / 3. Semua (100%) Orientasi Pensyarah pensyarah baharu Baharu. menjalani program induksi setiap tahun. Pembangunan BPG 2015 1. Membangunkan 1. Semua (100%) guru Profesionalisme standard profesional berprestasi tinggi dan Berterusan guru dan standard kompeten mengajarkan program pendidikan mata pelajaran. guru. 2. Semua (100%) guru BPG 2020 2. Memantapakn Program mempunyai ijazah Pensiswazahan pertama menjelang Guru (PPG) untuk tahun 2020. meningkatkan tahap 3. Meningkatkan kelayakan pendidikan sokongan profesional guru / pemimpin untuk guru melalui melalui perkongsian penglibatan komuniti pintar awam-swasta. setempat.
 • 27. 27 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaPembangunan BPG, ELTC Berterusan 3. Memantapkan 4. 100% pensyarahProfesionalisme kompetensi guru mendapat skor tahapBerterusan (sambungan) melalui pembangunan cemerlang (66-84). profesionalisme berterusan dalam 5. 100% pensyarah pelbagai bidang mata mempunyai ijazah pelajaran, kokurikulum, sarjana dan sukan, voktek, 50% mempunyai pendidikan khas, ijazah kedoktoran prasekolah, PERMATA, menjelang tahun dan keperluan dasar 2020. KPM dengan cara 6. Menjelang tahun perkongsian pintar 2020, terhasil awam-swasta serta pangkalan data berasaskan sekolah. jurulatih sukan dalam kalangan guru BPG Berterusan 4. Memberi nilai sekolah. tambah kepada aktiviti pembangunan 7. Menjelang tahun profesionalisme. 2020, terhasil kumpulan specialist BPG, ELTC, 2015 5. Meningkatkan peluang coaches mengikut IAB, IPG dan saluran bagi mata pelajaran bagi guru dan pemimpin membantu p&p guru. pendidikan mengikuti latihan pembangunan 8. Menambah bilangan profesionalisme mod latihan untuk berterusan. meningkatkan peluang latihan BPG 2015 6. Meningkatkan bilangan kepada guru. jurulatih utama dalam pelbagai bidang mata 9. Semua (100%) pelajaran, kokurikulum, pendidik asuhan sukan, voktek, kanak-kanak pendidikan khas, mendapat latihan prasekolah, PERMATA, bertauliah dan dan keperluan dasar mempunyai tahap KPM dengan cara kelayakan akademik perkongsian pintar diploma menjelang awam-swasta. tahun 2020. BPG, IAB Berterusan 7. Membangunkan 10. Menjelang tahun program School 2020, semua aktiviti MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Improvement Specialist pembangunan Coaches untuk guru/ profesionalisme pensyarah dan School guru mendapat Improvement Partner pengiktirafan untuk untuk pemimpin. pindah kredit/nilai taraf. BPG, IPG, Berterusan 8. Membudayakan ELTC, IAB Professional Learning Community sebagai sokongan profesional kepada guru/pensyarah /pemimpin. BPSH 2015 9. Meningkatkan penglibatan komuniti setempat/ibu bapa.
 • 28. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202028 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Pembangunan IPG, ELTC, Berterusan 10. Meningkatkan Profesionalisme IAB kompetensi pensyarah. Berterusan (sambungan) BPG, BPSH, Berterusan 11. Meningkatan peranan BPSBPSK Guru Cemerlang sebagai mentor bagi memotivasikan guru lain supaya meningkatakan kualiti dan kemahiran dalam bidang masing-masing. 12. Menubuhkan pasukan pengajaran dan perkembangan (Teaching & Development Teams) dengan tujuan memupuk rasa pemilikan terhadap amalan pengajaran terbaik serta mengamalkan konsep ketekalan pengajaran serta menjalin hubungan kolaboratif di dalam dan antara sekolah. Tawaran Baru, Penilaian JNJK 2013 1. Memantapkan program 1. Menganugerahkan dan Pengurusan Prestasi Tawaran Baru. sekurang-kurangnya 2% pemimpin BPG, IPG, 2012 2. Membangunkan Tawaran Baru pada BPPK, BPSM penilaian berasaskan tahun 2011 dan kompetensi untuk laluan mencapai 6% pada kerjaya pantas. 2013. BPPDP 2012 3. Memperluas pangkalan 2. 40% pensyarah IPG data EMIS untuk naik gred menjelang pemantapan data tahun 2020 melalui guru yang menyeluruh laluan pantas. serta bersepadu untuk 3. 2% guru setiap tahun kegunaan pelbagai berpeluang mendapat pihak. kenaikan gred melalui laluan pantas.
 • 29. 29 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUANPelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaTawaran Baru, Penilaian BPPDP, 2012 4. Membangunkan pelan 4. Menjelang 2012,dan Pengurusan Prestasi BPG, IAB, pelapis pemimpin pangkalan data(sambungan) BPSM pendidikan. pelapis pemimpin pendidikan 5. Mengkaji semula syarat dibangunkan dan pemberian Tawaran Baru digunakan untuk dengan mengambil kira tujuan kenaikan pelbagai aspek seperti pangkat. pencapaian murid dalam kokurikulum dan kemenjadian serta potensi murid. 6. Mengkaji semula syarat pemilihan guru besar dan pengetua dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti head hunting, grooming dan temu duga berdasarkan penyelesaian masalah. MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN
 • 30. BAB 3 : MEMPERKUKUHPENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI
 • 31. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dunia dahulu adalah amat Globalisasi sosial kini mampu berbeza dengan dunia hari ini. membawa kepada penyebaran budaya Perubahan demi perubahan berIaku yang bertentangan dengan tuntutan32 dengan begitu cepat. Lebih-Iebih nilai kerohanian dan moral yang murni lagi dengan tercetusnya gelombang rakyat Malaysia. Arus globalisasi teknologi maklumat yang membolehkan yang melanda, jika tidak diawasi penyebaran maklumat secara meluas ke dengan bijaksana boleh menyebabkan segenap pelosok dunia tanpa halangan kelunturan akidah dan nilai murni rakyat. dalam masa yang singkat atau disebut sebagai globalisasi. Kita sebagai rakyat Golongan muda khasnya, mudah Malaysia, sebenarnya tidak mempunyai terpengaruh disebabkan oleh akidah dan pilihan melainkan untuk meneliti secara pegangan serta amalan beragama yang kritikal daripada segenap aspek cabaran, lemah. Pendidikan yang berteraskan implikasi dan trend globalisasi ini. akidah yang sahih dengan pengajaran dan pendidikan yang sebenar, penghayatan rohani yang mantap serta Melahirkan modal insan amalan nilai murni yang kukuh mampu Matlamat : yang mantap akidah, berilmu dan berakhlak menjadi paksi dan benteng kehidupan. mulia. 1. Melaksanakan Akidah berasal daripada bahasa Objektif : program pendidikan Arab yang bermakna ‘ikatan’ atau bagi memantapkan ‘sangkutan’ atau menyimpulkan akidah, akhlak sesuatu. Daripada segi istilah pula dan adab warga pendidikan. akidah bererti ‘kepercayaan’, ‘keyakinan’ atau ‘keimanan’ yang mantap dan tidak 2. Meningkatkan kesedaran warga mudah terurai oleh sebarang pengaruh KPM mengenai sama ada dari dalam atau dari luar diri amalan nilai murni. seseorang. 1. Semua warga Justeru, akidah yang sahih Outcome : pendidikan mengajar dan mendidik seseorang menghayati supaya berpegang teguh kepada ajaran akidah agama dan agama. Bagi umat Islam, mentauhidkan mengamalkan nilai murni. Allah dan tidak mensyirikkan Allah merupakan asas kepada amalan nilai 2. Melahirkan murid murni. Manakala, bagi penganut yang mempunyai agama lain, kepercayaan kepada karakter yang tuhan membentuk akidah yang dapat unggul. melahirkan insan atau murid yang mengamalkan nilai-nilai yang baik.
 • 32. Peranan pendidikan amat Akidah yang kukuh dan mantappenting sebagai alat memantapkanakidah dan amalan nilai murni bagi akan dapat melahirkan warganegaramelahirkan modal insan yang berkualiti berkualiti, yang mewarnai 33untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan dengan amalan nilai-nilaikeselesaan hidup yang lebih sempurna. murni dan mempunyai keperibadianHal ini adalah selaras dengan matlamat unggul serta bersifat ehsan, taatpendidikan untuk melahirkan insan mengabdikan diri kepada tuhan, taatyang beriman, berakhlak mulia,berilmu, berketerampilan dan setia kepada pemimpin, menjadisejahtera serta selaras juga dengan rakyat yang bersopan santun danhasrat dan semangat Rukun Negara, beradab tinggi, saling menghormatiFalsafah Pendidikan Kebangsaan serta antara satu dengan yang lain,Gagasan 1Malaysia. Untuk itu, strategi bersatu padu dan seterusnya dapatmemperkukuh penghayatan akidahdan nilai murni dalam Pelan Strategik mencapai kesejahteraan abadi.Interim KPM 2011-2020 bermatlamatuntuk melahirkan modal insan yangmantap akidah, akhlak dan adab. Jadual berikut menerangkansecara terperinci pelan tindakan utama,agensi pelaksana, tempoh, aktivitidan outcome bagi inisiatif strategikmemperkukuh penghayatan akidah dannilai murni: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI
 • 33. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome34 Pelaksana Memperbanyak Program BPI, BPSH, 2011 - 2020 1. Melaksanakan Mengurangkan gejala sosial Pendidikan Mengenai BS, BKK, program penghayatan dalam kalangan murid. Penghayatan Murid BPG, IPG amalan nilai murni. Terhadap Amalan Nilai 2. Meningkatkan Murni penglibatan ibu bapa dan komuniti. Memperluas BPG, IAB, 2011 - 2020 1. Meningkatkan 1. Mengurangkan gejala Pembangunan Karakter BPI, BPSH, kepimpinan moral sosial dalam kalangan Murid bagi Membentuk BS, BKK yang berkesan di murid. Sahsiah Murid Unggul semua peringkat 2. Melahirkan murid yang persekolahan. mempunyai karakter terpuji. 2. Melahirkan murid yang mempunyai karakter terpuji. Meningkatkan Hubungan BPG, IAB, 2011 - 2020 Mengukuhkan jalinan Mengurangkan gejala sosial Kolaboratif Agensi Luar BPI, BPSH, kerjasama antara sekolah dalam kalangan murid. bagi Menangani Masalah BS, BKK dengan komuniti. Sosial dalam Kalangan Murid Mengukuhkan BPI, BKK, 2011 – 2020 1. Melaksanakan Menyemarakkan semangat Penghayatan Murid BS, BPPDP, Program Cinta Negara. perpaduan dalam kalangan Terhadap Kecintaan LP, BPK, murid. 2. Melaksanakan Terhadap Negara BPSH pengajaran mata pelajaran Sejarah di peringkat Sekolah Rendah. 3. Meningkatkan program pendidikan yang mempunyai impak tinggi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid agar menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara mereka.
 • 34. INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana 35Memantapkan Pengajaran BPI, BPSH, 2011 – 2020 1. Melaksanakan Program Mengurangkan gejala sosialdan Pembelajaran IPG Pemantapan Akidah. dalam kalangan murid.Pendidikan Islam bagi 2. Melaksanakan ProgramMengukuhkan Akidah, Pematuhan Etika danPenghayatan dan Amalan Moral.Murid terhadap AjaranIslam 3. Menjalankan kajian penghayatan akidah dan amalan nilai murni secara komprehensif. 5. Melaksanakan pendaftaran SAR dan SAN sebagai SABK. 6. Menyediakan dan melaksanakan elemen penghayatan akidah, amalan beragama dan nilai murni merentasi kurikulum dan aktiviti kokurikulum sekolah. 7. Menambah bilangan SMKA. 8. Memartabatkan kurikulum STAM dan Dinie sebagai kurikulum kebangsaan.Memantapkan Etika Kerja BPG, BPI, 2011 – 2020 Mempergiat program Mengurangkan kes salahdan Nilai dalam Kalangan IPG, JNJK pemantapan etika kerja dan laku dalam kalangan wargaWarga KPM nilai dalam kalangan warga pendidik. MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI KPM.
 • 35. BAB 4:MENGUKUHKAN STRUKTURPERSEKOLAHAN
 • 36. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Sistem pendidikan negara Model Baru sentiasa mengalami perubahan agar Persekolahan kekal terbaik dan setanding dengan negara maju dalam usaha melahirkan Pengukuhan pendidikan modal insan berkualiti. Perkembangan menengah akan berlaku dengan dunia masa kini menuntut struktur menawarkan pendidikan yang38 pendidikan negara diperkukuh bagi komprehensif dan berkualiti kepada memastikan keberkesanan pengajaran pelajar yang berumur antara 12+ hingga dan pembelajaran yang berasaskan 17+ tahun. Penstrukturan semula sistem kreativiti, penerapan akidah serta persekolahan akan menyediakan moral dan kemahiran teknologi dan pendidikan menengah selama enam komunikasi. tahun. Pada peringkat ini, pilihan jurusan disediakan bagi membina kemahiran Di samping itu, pendidikan dan memenuhi keperluan murid berkualiti untuk semua merupakan mengikut potensi, bakat dan minat asas lonjakan sistem pendidikan serta memperkembangkan sahsiah. negara menelurusi arus perubahan Dengan itu, murid akan menguasai dalam usaha menyediakan modal insan aliran pengkhususan berdasarkan bakat, berpendidikan tinggi, berkeperibadian minat dan kebolehan murid. unggul, berkemahiran tinggi dan mudah dipasarkan di peringkat global. Matlamat : Menyediakan struktur persekolahan yang mantap dan relevan Penstrukturan semula persekolahan bersesuaian dengan perkembangan pendidikan bermaksud penyusunan semula dan keperluan modal daripada segi klasifikasi peringkat insan negara. dan tempoh persekolahan yang akan Objektif : Menyediakan sistem direalisasikan melalui Model Baru persekolahan yang fleksibel dan relevan Persekolahan. Model Baru Persekolahan dengan keperluan semasa akan dimantapkan lagi dengan bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, memulakan kemasukan awal 5+ tahun dihakupaya dengan ke sekolah rendah dan mengubah sistem kemahiran abad ke 21. penggal kepada Sistem Semester. Outcome : Meningkatkan kualiti sistem pendidikan setanding dengan amalan negara maju.
 • 37. Kemasukan Awal 5+ Pembelajaran akan lebih menyeronokkan kerana penilaian KPM bercadang memulakan dan pentaksiran murid adalah secarakemasukan awal ke Tahun 1 pada berterusan dan berbentuk formatif.umur 5+ tahun memandangkan tahap Fleksibeliti dalam pentaksiran ini akankesediaan kanak-kanak pada usia ini menghasilkan pembelajaran autentikadalah tinggi. Data menunjukkan serta dapat membangunkan murid 39bahawa pada tahun 2009, lebih secara holistik.700,000 orang murid telah mengikutiprasekolah yang merupakan jalan Penstrukturan semula strukturpenghubung antara rumah dan alam persekolahan merupakan asaspersekolahan. yang menjadi pemangkin kepada pencapaian hasrat pendidikan KPM Di samping mencapai kemahiran bagi melahirkan murid yang seimbangasas membaca, menulis dan mengira daripada segi intelek, rohani, emosi(3M), murid juga mendapat kemahiran dan jasmani warganegara yangbersosialisasi dengan rakan sebaya. bertanggungjawab dan global playerHal ini akan memberikan pendedahan bagi meningkatkan daya saing negaraautentik tentang persekitaran dan di pentas dunia.pergaulan di alam persekolahanyang akan mempercepat proses Jadual berikut menerangkanpembelajaran di peringkat lebih tinggi. secara terperinci pelan tindakan utama, agensi pelaksana, tempohSistem Semester aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mengukuhkan struktur Pelaksanaan sistem semester di persekolahan.sekolah berfungsi sebagai satu sistemamaran awal yang dapat memberikan MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHANisyarat berkenaan tahap penguasaandan potensi murid. Sistem semesterini mempunyai nilai tambah danmemberikan kelebihan kepadamurid dan guru memantau tahappencapaian dan merancang programintervensi yang sesuai bagi menanganikelemahan murid.
 • 38. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 3: MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Melaksanakan Pendidikan Semua 2011 - 2020 1. Meminda Akta 1. Murid berumur 5+ tahun Prasekolah dan 12 Tahun Bahagian Pendidikan 1996. mendapat pendidikan (P-12) KPM 2. Melaksanakan dasar formal di peringkat40 pendidikan wajib sembilan (9) tahun, rendah. 2. Menyediakan sistem iaitu dari enam (6) tahun (Tahun 1 hingga pendidikan berkualiti Tahun 6) kepada untuk semua. Melaksanakan Kemasukan Semua 2015 sembilan (9) tahun Murid 5+ Tahun ke Tahun 1 Bahagian (Tahun 1 hingga KPM Tingkatan 3). 3. Merancang pertambahan bilik darjah, bengkel dan makmal sejajar dengan pertambahan enrolmen. 4. Meningkatkan latihan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan guru bagi murid 5+ tahun. 5. Mengkaji semula konsep latihan guru sekolah rendah (generalist vs specialist). 6. Menubuhkan JK Bertindak bagi memantau kesediaan sekolah dan pelaksanaan inisiatif. 7. Mengkaji kebolehlaksanaan kemasukan murid 5+ tahun ke Tahun 1. Mengubah Sistem Semua 2015 1. Menetapkan takwim 1. Murid berumur 5+ tahun Persekolahan Berbentuk Bahagian persekolahan. mendapat pendidikan Penggal ke Sistem KPM 2. Menyediakan kurikulum formal di peringkat Semester mengikut semester. rendah. 3. Menyediakan aktiviti 2. Meletakkan sistem kokurikulum mengikut pendidikan negara semester. standing dengan 4. Melaksanakan amalan negara maju. pentaksiran dan penilaian secara kumulatif. 5. Merintis pelaksanaan penilaian kumulatif. 6. Mengkaji kebolehlaksanaan sistem persekolahan berbentuk penggal ke bentuk semester.
 • 39. 41
 • 40. BAB 5: MEMANTAPKANINFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM
 • 41. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dalam memastikan pembangunan • Menyediakan kemudahan bangunan pendidikan yang seimbang dan institusi pendidikan mengikut meningkatkan ekuiti dalam pendidikan, piawai berasaskan keperluan dan kemudahan infrastruktur merupakan kesesuaian; satu elemen penting yang diberikan perhatian dalam perancangan • Memastikan kemudahan fizikal pendidikan KPM. Kepentingan bangunan pendidikan diselenggara perancangan dan penyediaan untuk memenuhi piawai, keperluan kemudahan infrastuktur yang baik dan kesesuaian; dan44 tidak dapat dinafikan amat kritikal dalam menyokong kejayaan agenda • Memastikan bekalan air bersih dan pendidikan negara. elektrik di semua sekolah. Hal ini merupakan perkara asas Dalam tempoh sepuluh (10) tahun yang turut diberikan perhatian dalam akan datang, pembinaan sekolah baru Pelan Stategik Interim KPM 2011- dan bilik darjah tambahan akan terus 2020. KPM akan memastikan setiap dilaksanakan. Langkah ini bertujuan institusi pendidikan KPM mempunyai untuk menyediakan kemudahan infrastruktur yang mencukupi dan persekolahan di lokasi yang masih tidak selesa untuk membolehkan proses mempunyai sekolah bagi memberi pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum akses kepada pendidikan terutamanya yang berkesan. di kawasan luar bandar. Dalam inisiatif ini, tumpuan Masih terdapat keperluan untuk diberi terhadap usaha berterusan mengurangkan kesesakan kelas iaitu dan menyeluruh bagi memantapkan maksimum 35 orang murid setiap kemudahan fizikal dan infrastruktur kelas, terutama di bandar utama. Hal institusi pendidikan KPM seluruh negara. ini dilaksanakan bagi memastikan Tiga (3) fokus utama KPM merangkumi keselesaan murid. Usaha meningkatkan perkara berikut: kualiti kemudahan fizikal di sekolah terutamanya yang telah beroperasi selama 30 tahun akan terus diberi tumpuan.
 • 42. Hal ini merangkumi keperluan Jadual berikut menerangkankemudahan tambahan/gantian seperti secara terperinci pelan tindakanbilik darjah baru, makmal sains, utama, agensi pelaksana, tempoh,bengkel kemahiran, perpustakaan dan aktiviti dan outcome bagi inisiatifbilik pentadbiran yang lebih selesa. strategik memantapkan infrastruktur institusi pendidikan KPM. Matlamat : Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM KPM akan terus memberikan sokongan padu ke arah Objektif : Meningkatkan memastikan kemudahan bekalan 45 kemudahan fizikal dan kemudahan asas institusi air bersih dan bekalan elektrik pendidikan KPM. ke sekolah terutamanya di kawasan pedalaman mengguna Outcome : Memastikan setiap murid termasuk murid pakai sistem bekalan alternatif berkeperluan khas mengikut kesesuaian. Hal disediakan persekitaran demikian adalah bagi menjamin pembelajaran yang kondusif. kesejahteraan murid di luar bandar dan seterusnya KPM akan menyalurkan menyumbang ke arahperuntukan secara berkala kemenjadian murid.dalam jangka masa panjang bagipenyelenggaraan lebih sistematikkemudahan fizikal di institusi MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPMpendidikan KPM agar institusi inisentiasa berada dalam keadaanyang baik. Penyelenggaraan yangberjadual akan dapat menyumbangsecara positif ke arah kelangsungandan keutuhan kemudahan fizikal itusendiri.
 • 43. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 4 : MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Menyediakan Kemudahan BPPDP, BP, 2011 - 2020 1. Mengenal Murid dapat belajar dalam Bangunan dan Infrastruktur Agensi, JPN, pasti keperluan suasana persekolahan Institusi Pendidikan BPPA pembangunan institusi yang selamat dan Mengikut Piawai pendidikan KPM. kondusif. Berasaskan Keperluan dan 2. Merancang dan Kesesuaian melaksanakan pembinaan baru46 institusi pendidikan KPM, blok tambahan dan gantian. 3. Menyelaras penubuhan prasekolah baru mengikut lokasi. 4. Mereka bentuk bangunan sekolah yang menarik merangkumi bilik darjah, bilik guru, kuarters guru dan asrama. 5. Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang bersepadu dan berterusan di luar bandar dan pedalaman. Memastikan Kemudahan BPPA, BKew, 2011 - 2020 1. Menjalankan Murid dapat belajar dalam Fizikal Bangunan JPN kajian keperluan suasana persekolahan Pendidikan Diselenggara penyelenggaraan yang selamat dan untuk Memenuhi Piawai, sekolah. kondusif. Keperluan dan Kesesuaian 2. Menentukan mekanisme / kaedah pemberian peruntukan penyelenggaraan. 3. Melaksanakan pemberian peruntukan penyelenggaraan sekolah dan penilaian. 4. Mengubah suai dan menaik taraf bangunan bagi sekolah daif dan uzur berdasarkan dapatan audit fizikal.
 • 44. INISIATIF 4 : MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMemastikan Bekalan Air BP & BPPA 2011 - 2020 1. Menjalankan kajian Murid dapat belajar dalamBersih dan Elektrik di keperluan dan kaedah suasana persekolahanSemua Sekolah bekalan air bersih dan yang selamat dan elektrik sekolah. kondusif. 2. Melaksanakan projek bekalan air bersih dan elektrik sekolah. 3. Melaksanakan 47 penyelenggaraan sistem bekalan air bersih dan elektrik secara berterusan.Menyediakan Kemudahan BPPDP, BP, 2011-2020 1. Mengumpulkan Murid dapat belajar dalamInfrastruktur bagi Murid BPKhas, JPN maklumat taburan suasana persekolahanBerkeperluan Khas di murid yang yang selamat danSekolah mempunyai kecacatan kondusif. fizikal. 2. Merancang dan melaksanakan pembinaan infrastruktur bagi murid berkeperluan khas di sekolah. MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM
 • 45. BAB 6:MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM
 • 46. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Transformasi kurikulum Kurikulum Standard Sekolah dilaksanakan dengan melakukan Menengah (KSSM) yang akan perubahan kepada struktur dan menggantikan Kurikulum Baru Sekolah organisasi kandungan, kemahiran serta Menengah (KBSM) dijangka akan nilai dalam kurikulum persekolahan dilaksanakan secara berperingkat kebangsaan peringkat rendah dan bermula tahun 2017 bermula dengan menengah supaya memenuhi keperluan murid Tingkatan 1. abad ke-21 dan juga cabaran masa akan datang. Matlamat : Menyediakan kurikulum dan kokurikulum yang holistik dan seimbang bagi memperkembang Transformasi ini melibatkan kepelbagaian potensi semua peringkat persekolahan dari individu untuk kemenjadian insan.50 prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Matlamat transformasi ini Objektif : 1. Mempertingkat kualiti kurikulum persekolahan adalah untuk menyediakan kurikulum kebangsaan sesuai persekolahan kebangsaan yang dengan tuntutan dan keperluan semasa dan berupaya membentuk warganegara cabaran masa akan datang. Malaysia yang berilmu pengetahuan, 2. Menyediakan kurikulum berkemahiran tinggi, mengamalkan bagi pelaksanaan program kokurikulum nilai murni bertujuan melahirkan modal sebagai langkah insan yang berdaya saing di peringkat penyelarasan kepada struktur dan global. organisasi kokurikulum persekolahan kebangsaan Transformasi kurikulum 3. Meningkatkan kualiti pemantauan, pelaporan bertujuan memastikan kurikulum dan penilaian kebangsaan kekal relevan dalam usaha program kurikulum dan kokurikulum menyediakan guna tenaga yang dapat kebangsaan. memenuhi keperluan industri dan pihak berkepentingan yang lain. Bagi tujuan Outcome : Melahirkan murid yang menguasai kemahiran abad ini, Kurikulum Standard Prasekolah ke-21 iaitu berpengetahuan dan berupaya menjadi insan Kebangsaan (KSPK) dibentuk dan yang seimbang. telah mula dilaksanakan pada 2010. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan pada tahun 2011 bermula dengan murid Tahun 1.
 • 47. Kurikulum Standard Sekolah Enam (6) tunjang dikenal pastiMenengah (KSSM) yang akan mewakili bidang ilmu, kemahiranmenggantikan KBSM masih dalam dan nilai yang menjadi asas kepadaproses penggubalan dan dijangka akan pembangunan insan yang seimbangdilaksanakan secara berperingkat dan berpemikiran kreatif, kritis dan-peringkat bermula pada tahun 2017 inovatif.bermula dengan murid Tingkatan 1. Enam (6) tunjang tersebut KSSR dan KSSM digubal bagi ialah tunjang Komunikasi, Sains danmemastikan murid dibekalkan ilmu Teknologi, Perkembangan Fizikal danyang relevan dengan kehendak Estetika, Kerohanian, Sikap dan Nilai,serta keperluan masa akan datang Kemanusiaan serta Keterampilanseterusnya menjana suatu sistempendidikan yang berkualiti. KSSR Diri. Pendekatan enam (6) tunjang ini menggambarkan penstrukturan 51dan KSSM mengkategorikan disiplin secara eksplisit tentang ilmuilmu dalam enam (6) tunjang. Setiap pengetahuan, kemahiran dan nilaitunjang ini mempunyai penegasan yang perlu dikuasai murid.dan fokus tersendiri. Fokus dalamsetiap tunjang turut mempengaruhi Jadual berikut menerangkankategori bidang ilmu yang relevan secara terperinci pelan tindakandengan keperluan tunjang-tunjang utama, agensi pelaksana, tempoh,tersebut. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mentransformasikan Transformasi kurikulum dan kurikulum dan kokurikulum.kokurikulum memperkenalkankonsep tunjang, iaitu satu bentuk MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUMpengklasifikasian bidang ilmu,kemahiran dan nilai yang berfokuskepada pembentukan modal insanseimbang daripada segi intelek,rohani, emosi, jasmani dan sosial.
 • 48. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Melaksanakan KSSR BPK, BBT, 2011 dan 1. Melaksanakan Modul 100% sekolah rendah BPSH, berterusan Teras Asas, Modul Teras melaksanakan KSSR JNJK, BPG, Tema dan Modul Elektif mengikut spesifikasi BPKhas, di Tahap I. standard kurikulum yang JPN, PPD, ditetapkan. 2. Melaksanakan KSSR Sekolah sesuai dengan keperluan murid pendidikan khas 3. Melaksanakan pakej baru mata pelajaran teras dan elektif bagi Tahap II.52 4. Memperluas penawaran mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di SK. 5. Memugarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni Visual melalui pelbagai kaedah pengajaran. Melaksanakan KSSM BPK, BBT, 2017 1. Melaksanakan pakej 100% sekolah menengah BPSH, baru mata pelajaran melaksanakan KSSM JNJK, BPG, teras dan elektif mengikut spesifikasi BPKhas, peringkat menengah standard kurikulum yang JPN, PPD, rendah melalui KSSM. ditetapkan. Sekolah 2. Memperkenalkan pakej baru mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif berdasar aliran di menengah atas melalui KSSM. 3. Memugarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni Visual melalui pelbagai kaedah pengajaran.
 • 49. INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMelaksanakan Kursus BPG, 2010 – 2017 1. Melatih JU KSSR 1. 100% guru sekolahOrientasi Kurikulum BPK,BKK, mengikut mata rendah bersediasebagai Persediaan IPGM, pelajaran. melaksanakan KSSRGuru bagi Pelaksanaan JPN, PPD, menjelang 2016. 2. Melaksanakan kursusKSSR dan KSSM serta Sekolah orientasi kurikulum 2. 100% guru sekolahPelaksanaan Kokurikulum KSSR berdasarkan menengah bersediadalam KSSR dan KSSM peluasan tahun melaksanakan KSSM persekolahan. menjelang 2021. 3. Melatih JU KSSM 3. 100% guru SR dan SM mengikut mata bersedia melaksanakan pelajaran. aktiviti kokurikulum menjelang 2021. 53 4. Melaksanakan kursus orientasi kurikulum KSSM berdasarkan peluasan tingkatan persekolahan. 5. Melatih JU Bidang Kokurikulum untuk SR dan SM.Menyediakan Bahan BBT, BTP, 2011 – 2018 1. Mencetak buku teks 1. 100% buku teksBantu Mengajar Mengikut BPK mengikut senarai mata disediakan sebelum sesiKeperluan Kurikulum pelajaran berdasarkan persekolahan tahunan kohort persekolahan. bermula. 2. Menyediakan bahan 2. Peningkatan penyediaan multimedia mengikut bahan sumber senarai mata pelajaran pendidikan untuk p&p. berdasarkan kohort persekolahan. MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM 3. Menyediakan buku panduan guru untuk pemantapan p&p mengikut senarai mata pelajaran berdasarkan kohort persekolahan. 4. Menetapkan sasaran baru bagi program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM).
 • 50. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Meningkatkan Minat dan BPK, BPG, 2011-2018 1. Menanda aras kurikulum 1. 100% murid sekolah Penguasaan Sains dan JNJK, BPSH, Sains dan Matematik rendah yang tidak Matematik JPN, PPD, KSSR dan KSSM mempunyai masalah Sekolah dengan kurikulum pembelajaran mencapai negara maju lain. standard kandungan kurikulum Matematik & 2. Melaksanakan Sains Tahap I menjelang latihan peningkatan tahun 2013 dan tahun profesionalisme guru 2016 bagi Tahap II . matematik dan sains sekolah rendah dan 2. 100% murid sekolah menengah. menengah rendah yang tidak mempunyai 3. Menambah program masalah pembelajaran pertandingan matematik mencapai standard54 dan sains di setiap peringkat pelaksana. kandungan Matematik & Sains menjelang tahun 2016. 3. Peningkatan enrolmen murid dalam aliran sains di peringkat menengah atas. Membangunkan BKK, BPSH, 2011 – 2016 1. Pembangunan 1. Pelaksanaan 100% Kurikulum bagi Kegiatan IAB, IPGM, kurikulum bagi aktiviti kegiatan kokurikulum Kokurikulum yang JNJK, kokurikulum mengikut yang selaras dan Menjurus kepada Bidang JPN, PPD, struktur dan organisasi berstruktur di semua yang Diminati Secara Sekolah aktiviti kokurikulum sekolah. Khusus sehingga ke Tahap sedia ada. 2. Penambahan kegiatan Menguasai Pengetahuan 2. Meningkatkan kokurikulum yang dan Kemahiran yang bilangan perkhemahan bersepadu dengan Sesuai untuk Semua aktiviti kokurikulum KSSR dan KSSM. Golongan Murid (pakaian seragam) 3. 100% murid sekolah di setiap peringkat rendah dan menengah – antarabangsa, mendapat pengiktirafan kebangsaan, negeri, kegiatan kokurikulum daerah, sekolah. berdasarkan tahap 3. Meningkatkan penglibatan yang bilangan pertandingan berpandukan struktur aktiviti kokurikulum yang standard. (kelab & persatuan) di setiap peringkat – antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah, sekolah. 4. Menyediakan konstruk pengiktirafan yang standard untuk penglibatan murid dalam kokurikulum di setiap peringkat penyertaan – antarabangsa, kebangsaan, negeri, daerah, sekolah.
 • 51. 55
 • 52. BAB 7:MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN
 • 53. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Transformasi pentaksiran Fokus diberi kepada hasil ialah satu proses perubahan ke arah pentaksiran yang berlaku di sekolah penambahbaikan kaedah penilaian setiap hari. Gabungan hasil pentaksiran murid sedia ada. Transformasi oleh pusat dan sekolah yang telah melibatkan perubahan kepada definisi, dirangka selari dengan matlamat fokus, bentuk, ciri dan amalan kerja. pendidikan ini diberi nama Sistem Demi menjamin kualiti pendidikan yang Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan menjurus kepada pembangunan modal (SPPK). insan ’minda kelas pertama’, sistem peperiksaan sekarang perlu diperkukuh Pelaksanaan pentaksiran secara dengan memperluas konsepnya umum meliputi aktiviti perancangan, kepada pentaksiran. Pencapaian pembinaan instrumen dan garis panduan murid Malaysia dalam peperiksaan (manual), pentadbiran, penskoran peringkat antarabangsa seperti Trend in (pemeriksaan), perekodan, pelaporan, Mathematics and Science Study (TIMSS) analisis dan penjaminan kualiti. SPPK merupakan satu sistem pentaksiran58 dan Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahawa murid yang holistik dan seimbang dari sistem pentaksiran perlu berubah, satu segi perkara yang ditaksir. Perkara proses penandaarasan kepada sistem yang ditaksir untuk menentukan pentaksiran perlu berlaku. kemenjadian murid mencakupi semua aspek pembangunan manusia. Dalam konteks pendidikan, pentaksiran telah dikonsepsikan semula Lima (5) kaedah iaitu Pentaksiran sebagai integrasi proses mengumpul Sekolah, Pentaksiran Pusat, maklumat tentang perkembangan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan individu dan keberkesanan pengajaran Kokurikulum, Pentaksiran Psikometrik dan pembelajaran, memberi nilai dan Peperiksaan Pusat diketengahkan. kepada maklumat, menginterpretasi Untuk berlaku adil, bentuk dan maklumat, membuat inferens, dan pentadbiran boleh disesuaikan membuat keputusan tentang apa yang mengikut keperluan kumpulan individu perlu dilakukan untuk memperbaiki yang ditaksir. Standard prestasi murid pembelajaran individu berkenaan. yang dirujuk merupakan antara langkah penjaminan kualiti untuk memastikan Justeru, transformasi ketepatan dan ketekalan pentaksiran pentaksiran membawa penghijrahan yang dijalankan di peringkat sekolah. daripada pentaksiran berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran yang holistik, seimbang, fleksibel, adil dan merujuk standard.
 • 54. PBS mempunyai dua (2) Matlamat : Menyediakan pentaksiran holistik, seimbang dan tujuan, sama ada untuk memantau adil untuk perkembangan pelbagai potensi individu perkembangan dan memberi maklum ke arah kemenjadian dan balas (formatif) atau untuk tujuan sumatif. kebolehpasaran insan. Objektif : 1. Melaksanakan pentaksiran yang SPPK berfungsi sebagai kayu mengumpulkan pelbagai maklumat. pengukur kualiti pendidikan 2. Menggunakan di Malaysia. Harapan pelbagai kaedah untuk mengumpul maklumat. yang diletakkan melalui 3. Menyediakan pelaporan holistik tentang murid. sistem pentaksiran ini ialah 4. Membudayakan pembentukan budaya generasi teknologi dalam pentaksiran. muda Malaysia yang bukan hanya cemerlang daripada segi pencapaian akademik, tetapi Outcome : SPPK mengurangkan kesan negatif sistem berorientasikan juga sikap, karakter, produktiviti 59 peperiksaan di samping memberi fokus dalam dan mutu kerja, seterusnya membudayakan pentaksiran untuk pembelajaran dan mampu memimpin negara pentaksiran tentang pembelajaran. ke status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang Melalui transformasi pentaksiran, tahun 2020.hasil pentaksiran berasaskan sekolah(PBS) bagi semua mata pelajaran yangditaksir akan diiktiraf dan diambil kira Jadual berikut menerangkandalam pelaporan atau pensijilan oleh secara terperinci pelan tindakan utama,agensi pusat. PBS bermaksud pentaksiran agensi pelaksana, tempoh, aktivitiyang dilaksanakan di sekolah sebagai dan outcome bagi inisiatif strategiksebahagian daripada proses pengajaran mentransformasikan pentaksiran. MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRANdan pembelajaran.
 • 55. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 6: MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Melaksanakan Sistem LP, BPK, 2020 1. Mempelbagaikan 1. Peluasan Pentaksiran Pendidikan BPG, IPG kaedah pentaksiran pelaksanaan PBS Kebangsaan (SPPK) untuk mengumpulkan untuk mengumpul maklumat tentang maklumat tentang, profil, pencapaian, profil, pencapaian, perkembangan dan perkembangan dan penglibatan murid penglibatan murid menggunakan lima dalam aspek intelek, kaedah secara rohani, emosi, jasmani berperingkat-peringkat: dan sosial. a. Pentaksiran Sekolah 2. Penandaarasan b. Pentaksiran Pusat sistem pentaksiran c. Pentaksiran Aktiviti selaras dengan Jasmani, Sukan dan sistem penilaian Kokurikulum antarabangsa seperti d. Pentaksiran TIMSS dan PISA Psikometrik e. Peperiksaan Pusat60 2. Mengadakan pentaksiran alternatif mengikut keperluan kumpulan murid yang dikenal pasti. 2016 3. Mengukuhkan PBS yang merujuk kepada standard yang diiktiraf di dalam dan di luar negara. 2016 4. Menetapkan standard prestasi yang meliputi penguasaan pengetahuan, kemahiran dan adab dalam tingkah laku murid. Berterusan 5. Mengukuhkan penyelarasan, pemantauan, pengesanan dan pementoran sebagai jaminan kualiti PBS. 6. Memperbanyak penataran, latihan serta pentauliahan kepada personel utama dan pelaksana pentaksiran.
 • 56. INISIATIF 6: MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMelaksanakan Sistem Berterusan 7. Memantapkan kualitiPentaksiran Pendidikan peperiksaan pusat.Kebangsaan (SPPK)(sambungan) 8. Meningkatkan penyelidikan sebagai asas pemantapan konsep dan pelaksanaan SPPK.Mengintegrasi Teknologi Berterusan 1. Mengoperasikandalam Amalan Pentaksiran sistem TMK untuk tujuan penghasilan instrumen, pengurusan dan pemprosesan data, pelaporan prestasi mengikut standard, pangkalan data dan perkongsian 2. maklumat. Melibatkan lebih 61 ramai guru dalam penghasilan item pentaksiran dengan bantuan teknologi. 3. Menaik taraf sistem dan prasarana TMK untuk meningkatkan kecekapan pengurusan data dan pengoperasian kerja pentaksiran di LP, JPN dan PPD. MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN
 • 57. BAB 8: MEMARTABATKANBAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUHBAHASA INGGERIS
 • 58. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Matlamat mewujudkan Manakala tujuan utama untuk masyarakat yang menguasai bahasa memperkukuh bahasa Inggeris adalah Malaysia dan bahasa Inggeris adalah untuk membolehkan penerokaan antara fokus baru dalam sistem pelbagai ilmu dan bersaing di peringkat pendidikan negara. Fokus kepada nasional serta global. Hal sedemikian bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bertujuan melahirkan masyarakat bahasa komunikasi antarabangsa yang bersatu padu dan menjanakan yang perlu dikuasai dengan baik dan daya saing bangsa hingga ke peringkat berkesan. dunia.  Matlamat ini selaras dengan pelaksanaan Dasar Memartabatkan Matlamat : Melahirkan murid yang fasih dan yakin menggunakan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Inggeris (MBMMBI). Objektif : 1. Meningkat penguasaan Memartabatkan bahasa Malaysia murid dalam BM dan BI. bermaksud meletakkan bahasa Malaysia 2. Menyediakan guru BM dan BI mengikut pada tempat yang sepatutnya, sesuai opsyen yang mencukupi dan meningkatkan dengan kedudukannya sebagai bahasa kompetensi guru BM dan BI. kebangsaan seperti yang termaktub64 dalam Perkara 152, Perlembagaan 3. Meningkatkan infrastruktur dan bahan Malaysia. Bahasa Malaysia juga sokongan dalam p&p BM dan BI. merupakan bahasa pengantar 4. Meningkatkan utama pendidikan berdasarkan Akta penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik Pendidikan 1996. darjah. Tujuan utama memartabatkan Outcome : Meningkatkan penguasaan murid dalam BM dan BI bahasa Malaysia adalah untuk pada tahap tinggi. mengembalikan peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan Jadual berikut menerangkan yang menjadi alat perpaduan, bahasa secara terperinci pelan tindakan perhubungan utama dan bahasa ilmu utama, agensi pelaksana, tempoh, ke arah membina negara bangsa untuk aktiviti dan outcome inisiatif strategik mencapai hasrat 1Malaysia. Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris.
 • 59. INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMentransformasikan BPK, BBT, 2016 1. Melaksanakan 1. Murid boleh menguasaiKurikulum Bahasa JNJK, JPN Kurikulum Modular SR kemahiran asasMalaysia dan Bahasa dan SM. berbahasa.Inggeris 2. Murid boleh bertutur dan menulis dengan BPK, BBT, 2011 - 2020 2. Melaksanakan bahasa yang betul. JNJK, JPN Komponen Sastera 3. Guru menggunakan (KOMSAS) dalam BM & Standard British English BI. sebagai panduan dalam p&p daripada segi sebutan, penulisan dan tatabahasa. BPK, BPG, 2010 - 2012 3. Melaksanakan Program JNJK, JPN, LINUS. 4. Meningkatkan PPD minat murid dengan mewujudkan suasana p&p yang lebih menyeronokkan melalui aktiviti nyanyian, berpantun dan bercerita. 5. Murid minat membaca bahan sastera dan dapat menghasilkan penulisan karangan yang lebih kreatif. 6. Murid menguasai 65 kemahiran 2M (literasi).Memantapkan Kompetensi BPG, 2016 - 2020 1. Melaksanakan program 1. Meningkatkan tahapGuru BM dan BI IPGM, BPK, latihan guru bukan kualiti latihan guru. BPKhas, opsyen. JPN, PPD, 2. Meningkatkan tahap Sekolah a. Melaksanakan kualiti p&p. KPKI Peningkatan Profisiensi Guru BI - 3. Meningkatkan tahap 12 hari. kompetensi guru. b. Melaksanakan Program Certificate MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA in the Practice of MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS English Language Teaching (C-PELT) - 14 minggu. c. Melaksanakan Program Reinforcing English Language Proficiency for Non- Option Teachers (RELP NOTe) - 6 minggu.
 • 60. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Memantapkan Kompetensi 2. Melaksanakan program Guru BM dan BI memantapkan pedagogi (sambungan) guru BM dan BI. a. Melaksanakan Kursus dalam Perkhidmatan 4 Minggu. b. Melaksanakan Latihan Peningkatan Profesionalisme mode KPKI. c. Memantapkan dasar penempatan guru mengikut opsyen. d. Memantapkan sistem data EMIS untuk penempatan guru mengikut opsyen. Menempatkan Guru BM BPSH, JPN, 2014 1. Melaksanakan P&P BM dan BI yang dan BI Mengikut Opsyen PPD penempatan semula guru berkualiti. opsyen BM dan BI.66 2020 2. Memantapkan dasar penempatan guru Pangkalan data guru BM dan BI yang lengkap. mengikut opsyen. 3. Memantapkan sistem data EMIS untuk penempatan guru mengikut opsyen. Menggunakan Khidmat BPSM, BPK, 2013 1. Menggunakan khidmat P&P BM dan BI yang Penutur Jati dan Guru BPSH, JPN, guru penutur jati BI. berkualiti. Kontrak PPD 2018 2. Menggunakan khidmat guru BI bersara secara kontrak. Memperluas Penggunaan BTP, JPN, 2011 - 2020 1. Menyediakan buku teks, Guru BI menggunakan Bahan dan TMK dalam PPD bahan sokongan dan buku bahan rujukan dan p&p BM dan BI sumber digital (maya). sampel rancangan pengajaran yang 2. Meningkatkan peralatan disediakan secara dalam TMK di semua makmal talian untuk p&p. bahasa sekolah.
 • 61. INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMemperluas Publisiti dan BPPDP, 2011 - 2020 1. Memperluas aktiviti Publisiti menyeluruhKempen Pengukuhan UKK, JPN, penyebaran maklumat dalam kalanganBahasa PPD MBMMBI. masyarakat akan meningkatkan kesedaran 2. Meningkatkan maklum mewujudkan persekitaran balas positif dan sokongan / penggunaan bahasa awam. yang betul.Meningkatkan Penyertaan BPPDP, 2012 1. Menubuhkan jawatankuasa MeningkatkanMurid dalam Aktiviti BPSH, BKK, pemantau bahasa penguasaan danBahasa di Luar Kelas BSukan, komunikasi murid di luar penggunaan BM dan BI BPSwasta, bilik darjah. yang betul. JPN, PPD 2011 - 2020 2. Melaksanakan penyertaan Murid dapat menyertai wajib murid dalam aktiviti aktiviti bahasa dengan pengucapan awam. sistematik dan terancang bagi mengimbangi tumpuan kepada akademik. 2011 - 2020 3. Memantapkan Mewujudkan budaya 67 pelaksanaan program penggunaan BM dan BI bahasa di luar bilik darjah. yang betul dalam aktiviti luar bilik darjah. 2011 - 2020 4. Meningkatkan penggunaan Meningkatkan BM di sekolah swasta/ penguasaan dan antarabangsa. penggunaan BM dan BI yang betul di sekolah swasta. 2011 - 2020 5. Memperluas kerjasama pintar dengan agensi luar dalam aktiviti bahasa. MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERISMelaksanakan Pentaksiran LP, JPN, 2011 - 2020 1. Melaksanakan pelaporan Meningkatkandan Pelaporan PPD, rujukan standard penguasaan kefasihanKeperihalan Pencapaian Sekolah pencapaian murid. dan keyakinan BM dan BIMurid murid. 2. Memantapkan ujian lisan BM dan BI. 3. Menubuhkan Majlis Standard Kualiti Bahasa Inggeris bagi melaksanakan penarafan standard pembelajaran BI dalam kalangan murid di sekolah.
 • 62. BAB 9:INOVASI DAN KREATIVITI
 • 63. 70 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Tahun 2010 telah diisytiharkan “Matlamat kita adalah oleh YAB Perdana Menteri sebagai tahun untuk menjadikan pendidikan inovasi dan kreativiti. Penekanan kepada berkualiti sebagai landasan aspek inovasi dan kreativiti terutama di peringkat nasional amat penting kerana untuk melahirkan modal insan ini menggalakkan daya saing negara yang kreatif, yang inovatif dan menyedarkan masyarakat Malaysia dan yang berkemahiran tinggi terutama generasi muda mengenai yang sejajar dengan aspirasi pentingnya inovasi dan kreativiti, dan kerajaan untuk meningkatkan seterusnya membudayakannya sebagai daya saing negara melalui amalan seharian. Bagi membudayakan inovasi dan kreativiti ini, inovasi perlu peningkatan kualiti modal insan difahami dan diamalkan oleh seluruh yang dilahirkan oleh sistem lapisan masyarakat dalam pelbagai pendidikan kita. Dalam model bidang kepakaran masing-masing. ekonomi baharu kejayaan untuk Bagi mewujudkan pusat pendidikan melahirkan modal insan yang yang cemerlang dan mampu untuk terus relevan pada era globalisasi berkeupayaan untuk berinovasi serta berdaya saing, KPM perlulah dan meneroka bidang-bidang menyediakan modal insan yang lebih baharu bagi menjana kekayaan inovatif dan kreatif serta berupaya negara merupakan faktor yang menghasilkan idea baru ke arah kritikal, yang akan menentukan kecemerlangan dan melaksanakan kemajuan dan kemakmuran penambahbaikan berterusan. masa depan negara”. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan, inisiatif inovasi dan kreativiti YAB Tan Sri Muhyiddin bin Haji diwujudkan sebagai salah satu strategi Mohd Yassin, 2010 dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011- 2020. Hal ini selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu agar dapat menganjak diri ke kedudukan yang terkehadapan. Strategi ini adalah untuk melahirkan murid yang inovatif dan kreatif dengan kemahiran dan pengetahuan terkini.
 • 64. 71 Matlamat : Melahirkan murid yang Elemen pembudayaan inovasi inovatif dan kreatif dengan dan kreativiti dalam kalangan kemahiran dan pengetahuan terkini. pendidik dan pengurus pendidikan memerlukan perekayasaan program Objektif : Pembudayaan inovasi dan kreativiti di institusi pembangunan sumber manusia di pendidikan. KPM. Melalui program tersebut, penerapan budaya inovasi dan Outcome : 1. Murid mempunyai pemikiran kritis, kreatif kreativiti akan meningkatkan nilai dan inovatif dengan pengetahuan terkini. keterbukaan, berfikiran kritikal dan 2. Meningkatkan daya berani mencuba dalam kalangan inovasi dan kreativiti warga pendidik. pendidik dan pengurus pendidikan. Dengan terbentuknya nilai berkenaan sistem penyampaian Dalam usaha untuk mencapai yang cekap dan berkesan untukmatlamat inisiatif ini, KPM telah meningkatkan prestasi murid dapatmencadangkan empat (4) pelan dilaksanakan dengan efektif.tindakan berikut: Jadual berikut menerangkan• memperluas penggunaan TMK; secara terperinci pelan tindakan• memperkasakan budaya utama, agensi pelaksana, tempoh, inovasi dan kreativiti di sekolah aktiviti dan outcome bagi inisiatif kebangsaan; strategik inovasi dan kreativiti.• mengukuhkan perkongsian pintar; dan• memacu sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi sebagai sekolah inovatif. INOVASI DAN KREATIVITI
 • 65. 72 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 8 : INOVASI DAN KREATIVITI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Memperluas Penggunaan BTP, BPM Berterusan 1. Menambah baik Murid mempunyai TMK kemudahan TMK untuk pemikiran kritis, kreatif pelaksanaan p&p. dan inovatif dengan pengetahuan terkini. 2. Mempergiatkan aktiviti inovasi dalam p&p melalui TMK. Memperkasakan Budaya BPPDP, BKP 2013 Penataran dasar inovasi Murid mempunyai Inovasi dan Kreativiti di kebangsaan. pemikiran kritis, kreatif SK dan inovatif dengan pengetahuan terkini. BPSH, JPN Berterusan Pengiktirafan terhadap keupayaan dan hasil inovasi BPSH Berterusan Karnival dan Pertandingan “Young Malaysian Inventor’s Challenge” BKew Berterusan Peruntukan khas inovasi yang berterusan. Mengukuhkan BPSH Berterusan Perkongsian sumber untuk Murid mempunyai Perkongsian Pintar program inovasi dengan pemikiran kritis, kreatif IPTA/IPTS. dan inovatif dengan pengetahuan terkini. BPSH, JPN, Berterusan Penglibatan ibu bapa dalam PIBG pertandingan “Keluarga Berinovasi”. BPSH, JPN, Berterusan Khidmat kepakaran inovasi PIBG sekolah dan komuniti.
 • 66. 73 INISIATIF 8 : INOVASI DAN KREATIVITI Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMemacu Sekolah Kluster BPSBPSK Berterusan Meningkatkan kualiti dan Murid mempunyaidan Sekolah Berprestasi memberi autonomi kepada pemikiran kritis, kreatifTinggi sebagai Pusat Inovasi sekolah untuk bekerjasama dan inovatif dengan dalam meningkatkan pengetahuan terkini. elemen inovasi dan kreativiti di sekolah-sekolah lain. BPSBPSK Berterusan Meningkatkan penyertaan Murid mempunyai murid dalam program pemikiran kritis, kreatif inovasi dan kreativiti di dan inovatif dengan peringkat antarabangsa. pengetahuan terkini. Berterusan Memantau prestasi JNJK sekolah melalui School Improvement Program (SIP). INOVASI DAN KREATIVITI
 • 67. BAB 10: MENGARUSPERDANAKANPENDIDIKAN VOKASIONAL
 • 68. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202076 Untuk mencapai status negara Sehubungan itu, maju menjelang tahun 2020, Malaysia transformasi pendidikan perlu memesatkan pembangunan modal insan berkualiti dan bertaraf vokasional menjurus kepada dunia. Hal ini penting kerana banyak mencungkil bakat serta negara maju telah mengamalkan dasar mengembangkan potensi yang komprehensif dan progresif murid mengikut keupayaan dalam membangunkan modal insan dan minat melalui penekanan yang berkemahiran serta berdaya saing bidang vokasional yang untuk menjana ekonomi berpendapatan tinggi. menjadi permintaan di pasaran kerja pada masa Justeru, peningkatan kemahiran ini. Pengarusperdanaan secara radikal perlu dilaksanakan pendidikan vokasional bagi meningkatkan kebolehpasaran mampu menjanakan bakat- dengan fokus utama untuk mengarusperdanakan dan memperluas bakat yang kreatif dan akses kepada pendidikan vokasional inovatif serta membantu ke yang berkualiti. arah mempercepat proses melahirkan tenaga kerja mahir Pendidikan vokasional di yang mempunyai nilai-nilai bawah institusi pendidikan KPM insaniah, kebolehpasaran dan meletakkan matlamat mencapai penambahan bekalan modal insan kemahiran yang mencapai berkemahiran melalui penyediaan standard dunia. pendidikan berkualiti kepada murid yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang vokasional.
 • 69. Matlamat : 1. Mengembangkan bakat Jadual berikut menerangkan 77 dan potensi murid bagi secara terperinci pelan tindakan melahirkan modal insan utama, agensi pelaksana, tempoh, yang kreatif, inovatif dan berdaya saing. aktiviti dan outcome bagi inisiatif 2. Melahirkan tenaga kerja strategik mengarusperdanakan separa mahir untuk pendidikan vokasional. memenuhi keperluan negara dan industri. 3. Menyediakan peluang ke arah peningkatan profesionalisme.Objektif : 1. Meningkatkan standard dan kompetensi. 2. Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa.Outcome : Meningkatkan enrolmen kepada 20% menjelang 2015. MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
 • 70. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 202078 INISIATIF 9: MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Menyediakan Kurikulum BPTV, BPK 2011-2013 1. Melaksanakan Menghasilkkan Kurikulum Pendidikan Vokasional Kurikulum Pendidikan berasaskan industri dan Berasaskan Industri Asas Vokasional. diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, 2. Melaksanakan KSM. Kurikulum Kolej Vokasional. Membangunkan Institusi BPTV 2011-2020 1. Mewujudkan Program 900 buah SMK menawakan Pendidikan Vokasional Pendidikan Asas PAV. Vokasional. BPTV 2011-2015 2. Menubuhkan 88 buah KV KPM ditubu- Kolej Vokasional kan. Kementerian Pelajaran Malaysia. BPTV 2013-2015 3. Menubuhkan Kolej 100 buah ILKA menawar Vokasional Agensi program vokasional KV Awam Lain. KPM. Mempergiat Usaha BPTV, 2012-2020 1. Menubuhkan Kolej 86 buah Kolej Vokasional Kolaboratif dengan Rakan BPemb, Vokasional (Swasta) (Swasta) ditubuhkan Strategik dalam Industri NKEA Menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta. BPTV, Berterusan 2. Menubuhkan Melahirkan murid yang JPK dan Majlis Penasihat mempunyai agensi yang Pendidikan Vokasional kebolehpasaran. berkaitan Kebangsaan. Menyediakan Mekanisme LP, JPK 2011-2014 1. Melaksanakan Sijil/Diploma yang Pentaksiran yang pentaksiran dikeluarkan oleh LP Menjurus kepada berasaskan standard diiktiraf oleh industri. Pentauliahan dan kompetensi vokasional. Pengiktirafan Lulusan Pendidikan Vokasional Mempertingkat Daya BPTV, 2011-2013 1. Mewujudkan Sektor Sektor Pendidikan Teknik Upaya Organisasi BPSM, JPA Pendidikan Teknik dan dan Vokasional diwujudkan Pendidikan Vokasional Vokasional. dalam struktur organisasi Kementerian Pelajaran KPM. Malaysia IPG Teknik, 2011-2012 2. Memperkasakan Melahirkan guru yang BPTV, BPG sumber manusia berkemahiran SKM Tahap 5 pendidikan vokasional bagi KV dan SKM Tahap 3 menerusi latihan. bagi PAV.
 • 71. INISIATIF 9: MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL 79 Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMempertingkat Daya BPTV, BSM, 2011-2020 3. Memperkasakan sum-Upaya Organisasi JPA ber manusia pendidikanPendidikan Vokasional vokasional menerusiKementerian Pelajaran penambahbaikan skimMalaysia perkhidmatan.(sambungan) MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL
 • 72. BAB 11:PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
 • 73. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Sebagai modal insan yang Pada masa ini agensi yang sangat bermakna kepada masa depan mengendalikan Asuhan dan negara, Pendidikan Awal Kanak-Kanak82 ialah satu bidang yang sangat penting Didikan Awal Kanak-kanak bagi memastikan outcome daripada adalah Jabatan Perdana pendidikan tersebut mencapai piawaian Menteri. Manakala, bagi modal insan yang berkualiti. Pendidikan Pendidikan Prasekolah juga Awal Kanak-Kanak merupakan asas adalah tanggungjawab kepada permulaan pendidikan formal bersama Jabatan Kemajuan bagi seseorang murid. Masyarakat (KEMAS), Jabatan Program Transformasi Perpaduan Negara dan Kerajaan yang diperkenalkan oleh Integrasi Nasional (JPNIN) YAB Perdana Menteri telah banyak serta agensi swasta lain. memberikan kesan dan perubahan yang Pendidikan Awal Kanak- membanggakan kepada kepentingan Kanak sebagai satu inisiatif pendidikan prasekolah di negara kita. Untuk itu, pendidikan asas yang kukuh dalam Pelan Strategik perlu disediakan kepada kanak-kanak di Interim Kementerian negara ini. Pelajaran Malaysia 2011-2020 merangkumi dua (2) kategori Atas kesedaran tersebut, iaitu Asuhan dan Didikan Awal NKRA bidang pendidikan telah memberikan fokus kepada memperluas Kanak-kanak serta Pendidikan akses pendidikan berkualiti dan Prasekolah. Asuhan dan berkemampuan. Sementara NKEA pula Didikan Awal Kanak-kanak berperanan menyokong pelaksanaan adalah bagi kanak-kanak NKRA dengan memberikan tumpuan yang berusia 0 tahun hingga 4 kepada peluasan Program Asuhan tahun. Manakala, Pendidikan dan Didikan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah oleh pihak swasta. Prasekolah adalah bagi kanak- kanak yang berusia 4+ tahun hingga 5+ tahun.
 • 74. Matlamat : 1. Memperluas peluang Semua kanak-kanak yang pendidikan awal kepada disasarkan untuk mengikuti Pendidikan semua kanak-kanak berusia di bawah 4 Awal Kanak-kanak ini merangkumi kanak- tahun supaya bersedia daripada aspek kanak normal dan kanak-kanak dengan 83 sosioemosi, intelek dan keperluan khas. jasmani. 2. Memperluas peluang pendidikan kepada semua kanak-kanak Jadual berikut menerangkan supaya bersedia daripada aspek secara terperinci pelan tindakan utama, sosioemosi, intelek dan agensi pelaksana, tempoh, aktiviti dan jasmani untuk ke Tahun 1. outcome bagi inisiatif strategik pendidikan awal kanak-kanak. Objektif : 1. Memberikan peluang pendidikan terbaik kepada kanak-kanak seawal mungkin supaya negara dapat melahirkan insan yang berkualiti. 2. Memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa dan lokasi penempatan mereka. 3. Memastikan semua kanak-kanak telah bersedia untuk menghadapi cabaran alam persekolahan di sekolah rendah. Outcome : 1. Memastikan semua kanak-kanak telah dilengkapi dengan nilai intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial apabila mereka melangkah ke Tahun 1. Matlamat inisiatif ini adalah untuk PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKmemberi peluang kepada semua kanak-kanakuntuk mengikuti pendidikan berkualiti seawalusia. Bagi memenuhi matlamat tersebut,perancangan yang melibatkan peluasan kelas,latihan guru dan Pembantu Pengurusan Murid,serta perancangan program dan kemudahaninfrastruktur diambil kira dalam inisiatifini.
 • 75. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 10: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana84 Memastikan Semua Kanak-kanak di Bawah BPPDP, PUU 2011 1. Memasukkan peruntukan klausa Meningkatkan peratus enrolmen kanak-kanak Umur 4 Tahun Mendapat PERMATA Negara ke Program Asuhan dan Pendidikan Awal yang ke dalam AKTA Didikan Awal Kanak-kanak. Berkualiti Pendidikan 1996 (AKTA 550) dan menggubal Akta Taman Asuhan 1996. 2. Menyediakan Buku BPSH 2011 Garis Panduan Program PERMATA Negara. BPSH, BP, 2011 – 2015 3. Menambah bilangan BPPA pusat asuhan dan didikan kanak-kanak. IPG, BPG, 2011 – 2015 4. Melatih Pendidik BPPDP, dalam BPSM bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAKK). BPSH, JNJK 2011 – 2015 5. Memastikan Kurikulum PERMATA Negara digunakan sepenuhnya. BPG, IPG 2020 6. Menaik taraf kelayakan akademik minimum pendidikan kepada diploma. Memastikan Semua Kanak- KPM, 2010 – 2020 1. Memperluas akses Memastikan semua kanak- kanak Berusia di antara KEMAS, kepada Pendidikan kanak telah dilengkapi 4 dan 6 Tahun Mendapat JPNIN, Prasekolah di kawasan dengan nilai intelek, rohani, Pendidikan Prasekolah Swasta berkeperluan. emosi, jasmani dan sosial yang Berkualiti apabila mereka a. Menambah melangkah ke Tahun 1. pembukaan kelas prasekolah baru. b. Memastikan bilangan guru beropsyen prasekolah dan Pembantu Pengurusan Murid mencukupi.
 • 76. INISIATIF 10: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana 2010 – 2020 2. Menakrif standard kualiti pendidikan prasekolah. 85 a. Menatar kaedah Pentaksiran Autentik. b. Melaksanakan Pentaksiran Autentik. c. Menetapkan standard pencapaian murid prasekolah. d. Menyemak dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan. e. Membina satu sistem data yang tepat, betul dan mudah capai. f. Melaporkan dapatan Pentaksiran Autentik. 2010 – 2020 3. Melaksanakan Intervensi dan Rehabilitasi bagi kanak-kanak berkeperluan khas. a. Melatih lebih ramai personel dalam bidang terapi. b. Menyediakan perkhidmatan terapi terhadap murid berkeperluan khas secara berkala.Memastikan Persekitaran BPSH, BPPA, 2010 – 2020 1. MemastikanPembelajaran yang BP, BPKhas pembangunanKondusif dan Menyokong infrastruktur mengikutPerkembangan spesifikasi.Sosioemosi, Intelek dan a. MembekalkanJasmani kemudahan fizikal mengikut spesifikasi standard. b. Mengganti perabot dan peralatan rosak mengikut spesifikasi standard PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK c. Menyediakan peralatan dan bahan p&p yang mengikut spesifikasi.
 • 77. BAB 12:PENDIDIKAN INKLUSIF
 • 78. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Salah satu aspek yang bersama-sama dalam situasi yang ditekankan dalam pendemokrasian seragam. Hal demikian bermakna, pendidikan ialah akses kepada mereka tidak mengejar kemampuan pendidikan kepada semua selaras akademik semata-mata, tetapi mereka dengan Perkara 28 (1) Konvensyen juga belajar tentang kehidupan itu Mengenai Hak Kanak-kanak iaitu: sendiri.88 “Kanak-kanak mempunyai Di bawah inisiatif ini, Pendidikan hak terhadap pendidikan, dan menjadi Inklusif diterjemahkan dalam bentuk kewajipan negara untuk memastikan memperluas pendidikan khas dan bahawa pendidikan utama percuma pendidikan alternatif dijadikan titik dan wajib, menggalakkan pendidikan tolak untuk meningkatkan potensi diri menengah dalam berbagai bentuk yang individu menjadi modal insan yang mudah diperoleh oleh setiap kanak- dapat berdikari dan memanfaatkan kanak dan untuk menjadikan pendidikan kebolehan mereka untuk kesejahteraan tinggi diadakan kepada semua atas diri, keluarga, komuniti dan negara. dasar keupayaan.” Matlamat : Meningkatkan potensi diri individu murid agar Justeru, salah satu usaha KPM menjadi modal insan yang dapat berdikari dan adalah untuk memberikan Pendidikan memanfaatkan keupayaan Inklusif kepada murid berkeperluan dan kebolehan ke arah kehidupan bermakna untuk khas dan kanak-kanak terpinggir tanpa kesejahteraan diri, keluarga, komuniti dan negara. mengira golongan dan latar belakang murid tersebut. Pendidikan Inklusif ialah Objektif : 1. Meningkatkan potensi pendidikan menyeluruh yang didasari diri individu murid-murid. 2. Meningkatkan semangat terbuka dan melibatkan kompetensi asas semua kanak-kanak. Falsafah yang pendidikan khas dalam kalangan guru mendasari pendidikan inklusif ialah pendidikan khas. keyakinan bahawa setiap kanak-kanak, 3. Meningkatkan peluang pendidikan kepada baik yang mempunyai gangguan semua kanak-kanak perkembangan fizikal/mental, cerdas/ terpinggir tanpa mengira kewarganegaraan. bakat istimewa dan kanak-kanak terpinggir berhak untuk memperoleh Outcome : Meningkatkan potensi diri pendidikan seperti kanak-kanak normal setiap murid dalam pelbagai bidang. yang lain dalam lingkungan yang sama. Secara amnya Pendidikan Jadual berikut menerangkan Inklusif bermakna bahawa kanak-kanak secara terperinci pelan tindakan utama, yang normal atau kanak-kanak yang agensi pelaksana, tempoh, aktiviti dinilai berkeperluan khas dan kanak- dan outcome bagi inisiatif strategik kanak terpinggir selayaknya dididik Pendidikan Inklusif.
 • 79. INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMengesan Murid BPKhas, 2015 1. Mendaftarkan Peningkatan pendaftaranBerkeperluan Khas dan BPSH, semua kanak-kanak murid berkeperluan khasMendaftar ke dalam Sistem BPPDP berkeperluan khas dalam sistem pendidikanPendidikan di sekolah dan pada kadar 20% setiap 89 PPKI sebagai murid berkeperluan khas. tahun. 2. Mempergiat program seperti outreach,pencarian dalaman dan promosi serta memantapkan pelaksanaan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK). 3. Menambah bilangan Program Pendidikan Khas. 4. Menambah bilangan guru dan pegawai pakar dalam program dan menaiktaraf infrastruktur sedia ada.Meningkatkan Kadar BPKhas, 2015 1. Menghasilkan Kadar penyertaan muridPenyertaan Murid BPSH, kaedah pelaksanaan berkeperluan khas secaraBerkeperluan Khas Secara BPPDP dan kriteria murid inklusif di sekolah meningkatInklusif di Sekolah yang perlu diin- daripada 7.5% kepada klusifkan. 30.0%. 2. Memberi pengiktira- fan kepada sekolah yang melaksanakan program Inklusif terbaik. 3. Meningkatkan kefahaman dan tanggungjawab ke- pada pihak sekolah tentang konsep penglibatan sekolah secara menyeluruh. PENDIDIKAN INKLUSIF 4. Mewujudkan dasar 1 sekolah rendah dan 1 sekolah menengah yang mesra murid berkeperluan khas di setiap daerah.
 • 80. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Meningkatkan Pencapaian BPKhas, 2015 1. Meningkatkan Setiap Murid Berkeperluan BPTV kefahaman para Khas Berdasarkan Potensi guru dan ibu bapa Individu ke Arah Kehidupan tentang penggunaan90 Bermakna Rancangan Pendidikan Individu (RPI) kepada semua kategori murid berkeperluan khas. 2. Menempatkan murid berkeperluan khas di Institut Latihan Kemahiran Awam seperti Kolej Komuniti, GiatMARA dan institusi di bawah kelolaan kementerian lain. 3. Melaksanakan Program Transisi Kerjaya. 4. Meningkatkan bilangan murid berkeperluan khas dalam latihan kemahiran vokasional selaras dengan Transformasi Pendidikan Vokasional. 5. Meningkatkan kemudahan untuk murid berkeperluan khas dalam latihan kemahiran, seperti mengadakan Sekolah Model Khas Komprehensif (K-9) dengan menaik taraf Sekolah Pendidikan Khas sedia ada Mempertingkat BPKhas, 2015 1. Meningkatkan siri Jumlah guru yang Penguasaan Kompetensi BPG, IPGM, latihan dalam p&p menguasai kompetensi Asas Pendidikan Khas BPK asas pendidikan khas kepada guru-guru Guru Mengikut Standard mengikut standard yang Ditetapkan pendidikan khas ditetapkan meningkat. mengikut kategori kecacatan murid. 2. Meningkatkan keyakinan dan motivasi diri guru dalam menangani murid-murid berkeperluan khas.
 • 81. INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMempertingkat 3. MemperkemasPenguasaan Kompetensi kemahiran guru dalamAsas Pendidikan Khas pengajaran secaraGuru Mengikut Standard individu mengikut 91yang Ditetapkan(sambungan) keperluan murid. 4. Memperkemas kemahiran guru dalam pengajaran secara individu mengikut keperluan murid.Memperluas Pendidikan BPPDP, 2011 - 2020 1. Meningkatkan bilangan Jumlah kanak-kanakAlternatif kepada Kanak- BPSwasta, pusat bimbingan terpinggir yang mendapatkanak Terpinggir Agensi pendidikan alternatif pendidikan meningkat. Kerajaan bagi kanak-kanak Lain, Swasta, terpinggir. NGO 2. Meningkatkan kerjasama dengan pelbagai agensi dalam menyediakan peluang pendidikan kepada kanak-kanak terpinggir. 3. Mengkaji semula syarat penarafan band SK Orang Asli dan SK Pendidikan Khas berbanding dengan sekolah aliran perdana. PENDIDIKAN INKLUSIF
 • 82. BAB 13:1MURID 1SUKAN
 • 83. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Dasar satu murid menyertai Sukan juga dapat dilihat sekurang-kurangnya satu sukan sebagai medium yang dilaksanakan mulai tahun 2011. Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan berupaya menjana ekonomi oleh YAB Timbalan Perdana Menteri negara. Penglibatan merangkap Menteri Pelajaran pada atlet negara di persada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat antarabangsa bukan sahaja Pembangunan Sukan. mengharumkan nama negara bahkan setiap kejayaan94 Dasar 1Murid 1Sukan merupakan yang dicapai meningkatkan usaha KPM menggalakkan penyertaan aktif setiap murid dalam sekurang- imej negara seterusnya kurangnya satu jenis sukan khususnya mampu melonjakkan bagi murid-murid yang kurang atau industri pelancongan bagi tidak aktif dalam sukan agar dapat menyemarakkan ekonomi melahirkan modal insan yang sihat, cergas dan berdaya saing. Dasar ini Malaysia melalui pengiklanan juga melengkapi usaha membangunkan dan promosi negara. sukan untuk kecemerlangan. Di samping itu, dasar 1Murid 1Sukan ini juga menyokong pelaksanaan Falsafah Di Malaysia, peningkatan Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat masalah obesiti dalam kalangan kanak- untuk melahirkan insan yang seimbang kanak berumur 7-10 tahun adalah di daripada segi intelek, rohani, emosi dan antara 6.6 peratus hingga 13.8 peratus. jasmani. Sebanyak 12.8 peratus daripada masalah obesiti tersebut ialah dalam kalangan Aktiviti sukan di sekolah kanak-kanak lelaki. Masalah obesiti ini merupakan satu landasan yang dapat juga semakin ketara dalam kalangan mendorong murid ke arah budaya hidup remaja berumur 13 hingga 17 tahun. aktif dan sihat di samping menggalakkan Kanak-kanak yang mengalami masalah mereka ke arah kecemerlangan sukan kegemukan berisiko untuk menjadi obes melalui program-program sukan apabila dewasa dan keadaan ini akan berprestasi tinggi. Pembangunan sukan menjurus kepada kewujudan masalah sekolah dapat melahirkan atlet murid kesihatan kronik pada masa hadapan. berbakat dan berpotensi dan seterusnya dapat melahirkan jaguh sukan negara. Justeru, penglibatan murid Tidak dapat dinafikan bahawa titik dalam sukan di sekolah perlu dipandang permulaan seseorang atlet negara ke serius bagi mengurangkan masalah persada antarabangsa adalah daripada obesiti dalam kalangan kanak-kanak. penglibatan awal mereka dalam sukan Menyedari akan hal ini, penekanan di peringkat sekolah lagi. kepada penglibatan dan penyertaan
 • 84. murid dalam sekurang-kurangnya satu Jadual berikut menerangkan secarajenis sukan merupakan inisiatif KPM dalam terperinci pelan tindakan utama, agensimembudayakan hidup dan pemikiran sihat pelaksana, tempoh, aktiviti dan outcome bagimelalui Dasar 1Murid 1Sukan. Hasrat murni KPM inisiatif strategik 1Murid 1Sukan.melalui dasar ini perlu disambut bagi melahirkangenerasi sihat, sejahtera dan berproduktivititinggi untuk negara. Matlamat : Meningkatkan penyertaan 95 yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Objektif : 1. Meningkatkan kecergasan jasmani. 2. Membentuk sahsiah, jati diri, disiplin dan nilai murni. 3. Memupuk perpaduan di antara kaum. Outcome : Meningkatkan penyertaan semua murid dalam sukan serta memupuk budaya bersukan. 1MURID 1SUKAN
 • 85. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 12: 1MURID 1SUKAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Memberi Akses kepada BS, BPSH, 2011 - 2020 1. Menyebarluaskan 1. Penglibatan murid Semua Murid Sihat untuk BPTV, BPI, pelaksanaan Dasar dalam sukan akan Bersukan BPKHAS, 1M 1S. meningkat. BPSBPSK, JPN, PPD, Sekolah 2. Menggalakkan 2. Dapat melahirkan murid kepelbagaian program yang cergas, cerdas dan sukan di sekolah. berdaya saing. 3. Menyediakan modul 3. Memupuk budaya96 latihan kepada guru penasihat kelab bersukan dalam kalangan murid. sukan. 4. Membina interaksi dan perpaduan antara murid. Memberi Peluang kepada BS, SSM, 2011 - 2020 1. Meningkatkan bilangan 1. Jumlah atlet remaja dan Murid yang Berbakat dan SSN, jenis sukan prestasi kebangsaan dalam Berpotensi dalam Sukan JPN, PPD, tinggi sekolah. kalangan murid sekolah Sekolah meningkat. 2. Meningkatkan bilangan atlet murid prestasi 2. Menambah jurulatih tinggi. sukan berkelayakan yang terdiri daripada guru-guru sekolah. 3. Menganjurkan dan melaksanakan kejohanan sukan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Membangunkan Sukan BS, BPPA, 2011 - 2020 1. Menyediakan prasarana 1. Melahirkan jurulatih Sekolah BKew, BPG asas dan peralatan sukan dalam kalangan sukan. guru yang cemerlang 2. Menaik taraf, 2. Pelaksanaan aktiviti menyelenggara serta sukan dan PJK yang menambah prasarana lebih mantap dan sumber sukan. . 3. Sukan sebagai aktiviti 3. Memberi latihan asas yang diiktiraf di sekolah. kejurulatihan sukan kepada guru-guru. 4. Meningkatkan bilangan guru PJK yang berkelayakan. 5. Meningkatkan PCG Sukan.
 • 86. INISIATIF 12: 1MURID 1SUKAN Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMelibatkan Kerjasama BS, BPPDP, 2011 - 2020 1. Meningkatkan hubungan Meletakkan KPMdaripada Pihak Kerajaan BDHA, PUU, kolaboratif dengan sebagai agensi yangTempatan dengan Swasta UKK, BPSH badan-badan sukan. berperanan dalam membangunkan sukan negara 2. Meningkatkan program bersama-sama kerajaan tempatan dan swasta. 3. Mewujudkan pasukan sukarela sukan sekolah. 97 1MURID 1SUKAN
 • 87. BAB 14:PEMBELAJARAN MAYA
 • 88. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 KPM berpandangan bahawa keperluan wujudnya ruang belajar baru, iaitu ruang belajar maya. Ruang belajar penggunaan Teknologi yang baru perlu memenuhi keperluan Maklumat dan Komunikasi generasi yang lahir dan membesar (TMK) dalam pengajaran dan dalam era ledakan maklumat. Mereka pembelajaran serta dalam dikenali sebagai Generasi Net atau bidang pentadbiran dan Technology Natives selaras dengan generasi X, Y dan juga ke arah generasi pengurusan sekolah dan alpha dan seterusnya. institusi pendidikan adalah prasyarat bagi Malaysia Pembelajaran Maya dikenali untuk menjadi negara yang sebagai pendidikan on-line atau100 berpendapatan tinggi. e-pembelajaran bermula pada tahun 1998. Pembelajaran bentuk ini menggalakkan semua guru dan murid ke arah menggunakan teknologi Dalam konteks pendidikan, berasaskan web untuk mengajar dan kemahiran abad ke-21 diperlukan untuk belajar. Dalam usaha menguasai memenuhi keperluan baharu, iaitu kemahiran abad ke-21, pembelajaran senario pengajaran dan pembelajaran seharusnya dapat diperoleh di (p&p) moden dalam era digital dengan mana-mana sahaja. Pembelajaran kemunculan inovasi teknologi baharu. juga boleh dicapai dalam pelbagai Kemahiran ini bermaksud kecekapan konteks persekitaran dan situasi serta menggunakan alat digital yang mempunyai kandungan yang paling digerakkan oleh teknologi baharu di adaptif . institusi pendidikan supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang Matlamat : Memantapkan kualiti p&p melalui penggunaan TMK lebih berkesan dapat dijalankan. Hal ke arah p&p yang berkesan. ini melibatkan kreativiti, kemahiran Objektif : Mengoptimumkan berfikir, kebolehan membuat wajaran penggunaan TMK dalam dan inovasi yang lebih mantap p&p. dengan menggunakan TMK sebagai Outcome : Meningkatkan keberkesanan penggeraknya. proses pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran maya secara Hakikatnya proses berterusan. pembelajaran tidak semestinya berlaku di dalam bilik darjah sahaja. Proses ini boleh berlaku di mana-mana melampaui batas ruang fizikal. Kehadiran TMK dalam pendidikan telah membuka ruang dan peluang baru untuk kita memikirkan
 • 89. Fokus utama e-pembelajaran E-pembelajaran merupakan p&pialah murid perlu berdikari pada masa-masa tertentu dan bertanggungjawab yang menggunakan rangkaianke atas pembelajarannya. Suasana elektronik untuk menyampaikane-pembelajaran mendorong murid isi kandungan, interaksi ataumemainkan peranan lebih aktif dalam pemudahcaraan. Internet,pembelajarannya. intranet, setelit, pita audio dan video, televisyen interaktif dan Murid membuat perancangandan persediaan dengan rapi untuk CD-ROM adalah sebahagianmencari bahan maklumat berkaitan daripada media elektronik yangdengan pembelajaran atas daya dimaksudkan dalam kategori ini.usaha dan inisiatif sendiri. Justeru, Pengajaran boleh disampaikan 101jelas bahawa e-pembelajaran pada waktu yang sama atau padamembolehkan pembelajaran kendiridilaksanakan dengan lebih berkesan waktu yang berbeza.dan dapat mengurangkan penggunaanteknologi maklumat bagi kegunaannegatif yang lain. Jadual berikut menerangkansecara terperinci pelan tindakanutama, agensi pelaksana, tempoh,aktiviti dan outcome bagi inisiatifstrategik pembelajaran maya. PEMBELAJARAN MAYA
 • 90. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 13: PEMBELAJARAN MAYA Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Meningkatkan BPG, IPG, 2012 1. Memantapkan aplikasi Mewujudkan suasana Keberkesanan p&p melalui BPI, BPTV, e-bahan. p&p yang lebih kondusif, Pengintegrasian TMK BTP fleksibel dan efektif. Sepenuhnya untuk Semua Mata Pelajaran 2. Mewujudkan suasana pembelajaran secara interaktif. 3. Memperluas Sistem Pengurusan Pembelajaran. 4. Memperluas penggunaan EduWeb.102 Menyediakan Prasarana BTP, BP, Berterusan 1. Menyediakan Meningkatkan keupayaan dan Bahan Bantu TMK di BPPDP rangkaian jalur lebar murid untuk membuat Semua Sekolah Terutama yang stabil dan capaian kepada di Kawasan Pedalaman boleh menampung sumber pendidikan dan dan Luar Bandar penggunaan aplikasi menggunakannya secara berasaskan data, audio berkesan pada bila-bila dan video. masa dan di mana-mana sahaja. 2. Membekalkan e-bahan bagi setiap mata pelajaran ke semua sekolah rendah dan menengah. 3. Menyediakan perisian khusus mengikut kategori pengguna. Menggunakan TMK BTP Berterusan 1. Menyediakan Standard Meningkatkan keupayaan bagi Menggalakkan Kompetensi TMK untuk murid untuk membuat Pembelajaran Tanpa murid. capaian kepada Sempadan sumber pendidikan dan menggunakannya secara 2. Memberi latihan berkesan pada bila-bila kepada murid dalam masa dan di mana-mana aspek pembelajaran sahaja. tutorial, penerokaan aplikasi dan komunikasi. 3. Memudahkan pencarian maklumat dan bahan p&p secara meluas.
 • 91. INISIATIF 13: PEMBELAJARAN MAYA Pelan Tindakan Utama Agensi Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMengukuhkan Kerjasama BTP, BPSH, Berterusan 1. Memperluas school Meningkatkanantara Sekolah dengan BPSwasta linkages. keberkesanan pengajaranAgensi Luar dalam dan pembelajaran.Memperluas PelaksanaanPembelajaran Maya 2. Meningkatkan kerjasama dan penyertaan agensi tempatan dan luar negara dalam pelaksanaan pembelajaran maya terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. 3. Menjalankan program kerjasama antara 103 industri TMK tempatan dengan sekolah berdekatan. PEMBELAJARAN MAYA
 • 92. BAB 15:PERKONGSIAN PINTAR AWAM, SWASTA, KOMUNITI DAN IBU BAPA
 • 93. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Kerajaan amat menggalakkan Penawaran ekuiti yang penyertaan swasta dalam pembangunan munasabah kepada pengusaha pendidikan negara. Justeru, pihak swasta institusi pendidikan swasta lebih turut memainkan peranan penting untuk menjurus kepada potongan cukai memajukan pendidikan negara dengan dan juga bekalan murid-murid yang menyediakan kemudahan pendidikan berminat dalam bidang kemahiran di semua peringkat persekolahan sama belajar di institusi pendidikan swasta. ada di peringkat prasekolah, rendah, Ekuiti ini merupakan ‘situasi menang- menengah dan lepas menengah menang’ antara kerajaan dengan terutama yang berasaskan sains dan swasta. Misalnya potongan cukai ‘dua teknologi. Dasar-dasar baru yang kali’ kepada pengusaha swasta yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa membeli peralatan pendidikan bagi ini seperti NKRA, NKEA dan Gagasan tujuan latihan kepada murid-murid yang 1Malaysia turut memperlihatkan belajar di institusi mereka. Kerajaan kepentingan penglibatan pihak swasta juga boleh menghantar murid-murid yang berminat untuk meningkatkan106 dalam perkongsian pintar ini. kemahiran mereka dengan bayaran yang Di bawah inisiatif ini, minimum kepada institusi pendidikan perkongsian pintar diterjemahkan swasta yang terlibat. dalam bentuk memperluas bilangan institusi pendidikan swasta, Matlamat : Memperkukuh kerjasama antara awam dengan meningkatkan sumbangan kepakaran swasta, komuniti dan ibu bapa swasta, menawarkan ekuiti yang munasabah, menyemak semula Objektif : 1. Meningkatkan peraturan-peraturan pendidikan yang penglibatan komuniti dan ibu bapa dalam lama dan juga menggalakkan kerjasama pendidikan anak-anak muda khususnya institusi pendidikan dengan swasta, dan pembangunan komuniti dan ibu bapa. pendidikan umumnya. 2. Meningkatkan kerjasama dengan swasta Peluasan bilangan institusi bagi memastikan perancangan tercapai pendidikan swasta di negara ini bermula sepenuhnya. dari prasekolah, hinggalah kepada institusi swasta yang menyediakan Outcome : Melahirkan masyarakat yang prihatin kepada dunia pendidikan rendah, menengah dan pendidikan. program kemahiran. Melalui peluasan ini, pihak swasta akan dapat membantu kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan yang berkualiti kepada murid dan rakyat Malaysia yang telah menamatkan persekolahan.
 • 94. Penglibatan komuniti dan ibu Peraturan-peraturan Pendidikanbapa dengan kerjasama Persatuan Ibu yang tidak lagi sesuai denganBapa dan Guru (PIBG) juga akan dapatmeningkatkan kerjasama awam dan perkembangan masa kiniswasta. Peranan PIBG di peringkat akan dibuat semakan sepertisekolah perlu diperkukuh supaya peraturan pendaftaran tadikaperanan PIBG dapat membantu swasta di bawah Akta Pelajaranmeningkatkan pencapaian akademik, 1961 akan digantikan denganmenyediakan kemudahan alatan peraturan yang lebih sesuai dipembelajaran dan sebagainya dapatdilaksanakan dengan kerjasama bawah Akta Pendidikan 1996pihak swasta terutama sumbangan (Akta 550). Hal demikian akankewangan dan sebagainya. memberikan kelebihan kepada kerajaan untuk mengawal selia Dalam hal ini, pihak sekolah institusi pendidikan dengan lebihperlu menyediakan ruang dan peluanguntuk meningkatkan peranan ibu bapa efisien lagi. 107dalam pendidikan anak-anak mereka. Jadual berikut menerangkansecara terperinci pelan tindakanutama, agensi pelaksana, tempoh,aktiviti dan outcome bagi inisiatifstrategik perkongsian pintar awam,swasta, komuniti dan ibu bapa. PERKONGSIAN PINTAR AWAM, SWASTA, KOMUNITI DAN IBU BAPA
 • 95. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 INISIATIF 14: PERKONGSIAN PINTAR AWAM, SWASTA, KOMUNITI DAN IBU BAPA Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome Pelaksana Memperluas Bilangan BPSwasta 2011 – 2020 1. Membina prasekolah Meningkatkan enrolmen Institusi Pendidikan Swasta swasta baru. murid di prasekolah swasta dan kualiti pengurusan, guru dan murid. BPPDP, 2011 2. Mendaftar prasekolah BPSwasta, di bawah NGO, agensi JPN kerajaan. 3. Membina sekolah antarabangsa baru. Meningkatkan Perkongsian BPSwasta, 2011 – 2020 1. Meningkatkan jalinan 10 % pusat SKM terlibat Kepakaran Swasta bagi Pusat jaringan sekolah melalui dalam menyediakan Kemajuan Pendidikan Latihan SKM, penglibatan dalam peluang kemahiran kepada BPSBPSK program dan aktiviti murid-murid sekolah. antarabangsa. 2. Meningkatkan bilangan108 institusi latihan swasta yang memberi latihan kepada murid. 3. Meningkatkan bilangan agensi swasta yang menyumbang dana untuk suntikan modal. Menawarkan Ekuiti yang MITI, KPM 2011 – 2020 1. Menawar insentif ekuiti Meningkatkan jumlah Menarik kepada Pengusaha kepada pengusaha pelaburan dalam Pendidikan Swasta swasta yang berminat pendidikan oleh pengusaha melabur dalam swasta. pendidikan. 2. Menawarkan insentif cukai yang munasabah kepada pengusaha swasta yang melabur dalam pendidikan.
 • 96. INISIATIF 14: PERKONGSIAN PINTAR AWAM, SWASTA, KOMUNITI DAN IBU BAPA Agensi Pelan Tindakan Utama Tempoh Aktiviti Outcome PelaksanaMemantapkan Peraturan BPPDP, 2011 - 2020 Mengkaji dan mewujudkan Pengurusan institusiBerkaitan Pendidikan BPSwasta peraturan-peraturan pendidikan swasta yangSwasta yang Lebih pendidikan yang berkaitan lebih cekap dan efisien.Fleksibel dengan pendidikan swasta agar lebih relevan.Menggalakkan Pengurusan BPSwasta, 2011 – 2020 1. Mempertingkat 1. PIBG memainkanInstitusi Pendidikan Sektor kempen kesedaran peranan penting diBekerjasama dengan Operasi tanggungjawab sosial peringkat sekolah.Swasta, Komuniti dan Ibu KPM. korporat.Bapa 2. Peningkatan kehadiran, disiplin, 2. Memantapkan peranan pencapaian dan PIBG. kemenjadian/karakter murid. 3. Mempertingkat penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anak- anak. 109 PERKONGSIAN PINTAR AWAM, SWASTA, KOMUNITI DAN IBU BAPA
 • 97. BAB 16:PENUTUP
 • 98. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Tempoh 10 tahun (2011- yang ditetapkan tercapai. Melalui 2020) adalah jangka masa untuk strategi dan pelan tindakan, aktiviti melonjakkan kecemerlangan sistem pemantapan pengupaya dan lonjakan pendidikan negara supaya relevan pembaharuan akan dilaksanakan bagi bagi memenuhi tuntutan semasa menuju kecemerlangan pendidikan. dan membina keupayaan (capacity KPM akan memantau petunjuk prestasi building) untuk mendepani cabaran utama bagi setiap inisiatif strategik dan akan datang. Sistem pendidikan negara melaporkan pencapaian setiap inisiatif berperanan melahirkan murid yang dalam kad laporan tahunan. Kejayaan menguasai kemahiran literasi dan dalam tempoh sepuluh (10) tahun akan numerasi serta mempunyai keupayaan datang menentukan kegemilangan untuk berhadapan dengan tuntutan dan kelestarian sistem pendidikan dan cabaran persaingan sengit dunia negara menjelang tahun 2020, tahun tanpa sempadan. Sistem pendidikan pencapaian Wawasan 2020. Pelan negara perlu melahirkan murid yang Strategik Interim KPM 2011–2020 ini mempunyai kemampuan berfikir di aras penting bukan sahaja kepada penggubal tinggi, kemahiran yang bersifat hands dasar tetapi kepada pelbagai pihak on serta kemahiran interpersonal yang yang mempunyai kaitan dengan sistem tinggi bagi menjamin kebolehpasaran pendidikan negara termasuk pihak112 serta kebolehan hidup bermasyarakat. berkepentingan, murid, ibu bapa, institusi pendidikan yang terlibat Sehubungan itu, Pelan secara langsung dengan pendidikan Strategik Interim KPM 2011–2020 yang prasekolah, rendah dan menengah di komprehensif dan holistik ini dijangka Malaysia. dapat membangunkan modal insan yang dapat memenuhi hasrat dan FAKTOR KEJAYAAN cabaran Wawasan 2020. KRITIKAL Kejayaan Pelan Strategik Pendidikan adalah agenda Interim KPM 2011–2020 ini, amat negara yang perlu dijayakan secara bergantung pada pelaksanaan dan bersama-sama oleh pelbagai pihak bagi pemantauan yang mantap. Pemantauan menghasilkan modal insan berkualiti. akan diadakan secara berkala dan Kejayaan sistem pendidikan adalah dibuat penambahbaikan pada setiap berdasarkan keupayaannya untuk peringkat pelaksanaan supaya sasaran menghasilkan modal insan berkualiti
 • 99. daripada segi berpengetahuan, Kualiti Kepimpinanmempunyai nilai kreatif, inovatif,bersatu padu dan menjaga kesihatan. • Memastikan pemimpin sekolahWalau bagaimanapun, kejayaan ini sebagai instructional leaderbanyak dipengaruhi oleh pelaksanaan bekerjasama dengan guru,yang cekap dan berkesan serta sekolah, keluarga, komuniti,kekuatan kerjasama antara KPM masyarakat dan ahli politik.dengan pelbagai agensi awam, • Memastikan pemimpin sekolahkomuniti, ibu bapa dan swasta. berkeupayaan mempengaruhiPelbagai cabaran semasa perlu pihak swasta untuk membantudiambil kira dan diberi tumpuan bagi sekolah dalam pelbagai bidang.memastikan kejayaan pelaksanaan • Memastikan kurikulum diPelan Strategik Interim KPM 2011- sekolah dijalankan dengan baik2020. dan cemerlang. • Melaksanakan pengurusanCABARAN DAN sekolah yang berkesan.TUMPUAN PELANSTRATEGIK INTERIM InfrastrukturKPM 2011-2020 • Memastikan prasarana sekolah 113 Berdasarkan cabaran masa berkualiti terutama kemudahankini, beberapa faktor diberi tumpuan asas di luar bandar.bagi memastikan kejayaan Pelan • Menyediakan bangunan danStrategik Interim KPM 2011-2020. infrastruktur yang kondusif agarTumpuan adalah terhadap faktor- p&p berkesan dapat dijalankan.faktor berikut: Penglibatan Ibu BapaKualiti Guru Melibatkan ibu bapa secara aktif• Memastikan pengajaran dan dalam meningkatkan pencapaian pembelajaran berkesan. dan kemenjadian murid.• Menempatkan guru yang berpengetahuan dan kelayakan Penglibatan Komuniti dan mengikut opsyen. Swasta PENUTUP• Mengambil kira pengalaman guru. • Mendapatkan sokongan dan• Menjaga kebajikan guru. sumbangan pihak swasta.• Memastikan Pembangunan • Memastikan sokongan PIBG Profesionalisme Berterusan. dalam menjayakan program/ aktiviti sekolah.
 • 100. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 • Mewujudkan jalinan dan jaringan ini, transformasi sistem pendidikan agensi-agensi awam. negara perlu dilaksanakan. Pada • Mendapatkan sokongan Kesatuan dasarnya tranformasi sistem pendidikan Guru. memerlukan komitmen semua pihak. • Melibatkan Organisasi Pendidikan Sistem penyampaian dan pemantauan Serantau dan Antarabangsa yang lebih realistik ini dapat memacu seperti SEAMEO, UNESCO dan ke arah sistem pendidikan yang OECD. cemerlang, holistik, praktikal dan dapat membangunkan modal insan yang Sistem Penyampaian yang menekankan terhadap penguasaan Berkesan ilmu pengetahuan, pembudayaan sikap progresif, serta pengamalan nilai, etika • Memastikan sistem penyampaian dan moral yang tinggi. berkesan di sekolah. • Memastikan sistem penyampaian Justeru, KPM mengambil berkesan di kementerian, jabatan langkah untuk meningkatkan usaha dan daerah. mentransformasi sistem pendidikan. Salah satu usaha yang sedang Tadbir Urus yang Mantap dilaksanakan oleh KPM adalah untuk114 menilai semula sistem pendidikan • Memastikan pemilihan pengetua/ negara. Penilaian ini bertujuan untuk guru besar yang berkualiti. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan • Memastikan pemilihan pegawai- yang wujud di dalam sistem pendidikan. pegawai yang berkualiti Penilaian semula sistem pendidikan di kementerian, jabatan dan negara bertepatan pada masa dan daerah. kehendak serta keperluan masyarakat • Memastikan pengurusan program Malaysia masa kini yang menuntut sokongan/bantuan cekap. supaya sistem pendidikan negara lebih • Sistem pemantauan dan penilaian berkualiti setanding dengan negara yang berkesan. maju. KAJIAN SEMULA Penilaian sistem pendidikan SISTEM PENDIDIKAN negara yang sedang dijalankan NEGARA merupakan penilaian yang menyeluruh dan bersepadu dengan penglibatan Cabaran di dalam dan luar panel penilai dari dalam dan luar negara. negara telah menyedarkan KPM Bidang-bidang yang dinilai melibatkan untuk mengukuhkan lagi sistem Pelaksanaan Dasar KPM, Sumber pendidikan sedia ada, bermula daripada Tenaga Manusia, Pengurusan dan pendidikan awal kanak-kanak sehingga Tadbir Urus, Struktur dan Jenis Sekolah, ke pengajian tinggi. Atas kesedaran Kurikulum dan Pentaksiran, Kualiti Guru
 • 101. dan Kepimpinan, Kemudahan dan Sesungguhnya, dalam Prasarana serta proses pengajaran dan memastikan matlamat setiap murid pembelajaran. Dapatan laporan yang berpotensi untuk berjaya, satu disediakan oleh pelbagai agensi ini keadaan vakum tidak boleh wujud akan dikumpulkan dan dianalisis bagi kerana pembinaan modal insan ialah menghasilkan satu laporan penilaian satu proses yang memakan masa yang komprehensif dikenali sebagai dan memerlukan komitmen yang Laporan Penilaian Sistem Pendidikan berterusan. Negara (LPSPN). Oleh itu, inisiatif dalam HARAPAN MASA Pelan Strategik Interim KPM 2011 – HADAPAN 2020 ini dirangka untuk kepentingan pelbagai pihak, bukan sahaja kepada Setelah berakhirnya tempoh penggubal dasar tetapi kepada pihak perlaksanaan PIPP 2006-2010, yang mempunyai kaitan dengan KPM KPM merangka pelan strategik termasuk pihak berkepentingan, interim ini untuk memastikan pelajar, ibu bapa, institusi dalam kesinambungan proses pembangunan dan luar negara yang terlibat secara pendidikan sebelum pelan yang lebih langsung atau tidak langsung dengan komprehensif disiapkan. KPM. Oleh itu, koordinasi, kerjasama 115 berpasukan dan rasa pemilikan KPM akan meneliti bersama dalam kalangan pelbagai cadangan serta syor yang pihak di dalam dan di luar KPM adalah dikemukakan dalam LPSPN amat penting. KPM mengharapkan inisiatif strategik ini menjadi pemacu dan satu Laporan Pencapaian kepada peningkatan mutu pendidikan dan Hala Tuju Pendidikan negara ke arah pencapaian matlamat akan disediakan. Laporan ini Wawasan 2020, iaitu hasrat untuk merupakan Pelan Pembangunan menjadi sebuah negara maju mengikut (Blueprint) KPM bagi tempoh acuan sendiri dan masyarakat yangsepuluh tahun yang akan datang. mencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi, politik, sosial, KPM juga akan menyediakan kerohanian dan kebudayaan. Pelan Strategik Pelaksanaan PENUTUP bagi membantu pihak pelaksana merancang, melaksanakan dan memantau program pendidikan bagi tujuan meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan negara.
 • 102. Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 JAWATANKUASA PENYEDIAAN DAN PENULISAN PELAN STRATEGIK INTERIM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 – 2020 Penaung : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Penasihat : Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Pengerusi : Dr. Faridah binti Abu Hassan (Pengarah, BPPDP) Naib Pengerusi : Dr. Hajah Masnah binti Ali Muda (Timbalan Pengarah (DP), BPPDP) Dr. Hj. Zainal Aalam bin Hassan (Timbalan Pengarah (PP) BPPDP) Ahli-ahli : Puan Khalijah binti Mohammad Dr. Isham binti Ishak 116 Dr. Zuber bin Hassan Puan Haryati binti Mohamed Razali Cik Nor Fariza binti Mohd Idris Urus setia Dr. Samsuddeen KMS Abdul Aziz Puan Rusminah binti Musliman Puan Noorzaidah binti Mohamed Noor Sekalung penghargaan atas sumbangan Wakil Penulis daripada Bahagian KPM, iaitu: 1. Dr. Rosli bin Yacob Puan Mahawa binti Pilus Institut Pendidikan Guru 2. Cik Hjh. Zanariah binti Hj. Ahmad Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 3. Puan Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel Encik Mohammad Bustaman bin Abdul Manaf Encik Wan Ghazali bin Wan Din Institut Aminuddin Baki 4. Dr. Syarifah Fetom binti Syed Zain Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti
 • 103. 5. Puan Noor Akmar binti Alias Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 6. Mahanom binti Mat Sam Dr. Bahagian Pendidikan Guru 7. Encik Hamidun bin Abdullah Bahagian Pendidikan Swasta 8. Puan Rohayati binti Abdul Hamed Dr. Markhaini Wati binti Sarwani Dr. Zaharian bin Zainuddin Dr. Zaini binti Ahmad Puan Faridah binti Salehan Encik Ismail bin Ibrahim Encik Abd. Khalik Khassunah Muzir Cik Faridah binti Lani Puan Zurina binti Zulkarnain Puan Norhayati binti Uteh Puan Norhayati binti Ab Wahab Bahagian Perancangan Pendidikan Dasar Pendidikan 9. Yasmin binti Othman Puan 117 Bahagian Sukan 10. Encik Mohd Rashid bin Mean Bahagian Kokurikulum dan Kesenian 11. Yazit bin Kechik Encik Bahagian Pendidikan Islam 12. Baharin bin Selamat Encik Bahagian Pendidikan Khas 13. Zamzaitul Akmal bin Hisham Encik Bahagian Pembangunan Kurikulum 14. Alias bin Samsudin Encik Bahagian Teknologi Pendidikan 15. Dr. Hanizah binti Hamzah Lembaga Peperiksaan
 • 104. 118 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020118118118118118118118

×