Overheid en bedrijfsleven sluiten convenant
   “Papieren facturen zijn binnenkort
ȟ  uit de tijd”
Elektronisch facture...
elektronisch ontvangen en afhandelen. De    Samen met andere betrokkenen onder-            Schouders eronde...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persbericht Ministerie van Economische Zaken

0 views
497 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Persbericht Ministerie van Economische Zaken

 1. 1. Overheid en bedrijfsleven sluiten convenant “Papieren facturen zijn binnenkort ȟ uit de tijd” Elektronisch factureren is makkelijk, veilig, relatief goedkoop neert zodat er wat mee te verdienen valt. Gerrits: “Neem het met en bevordert de snelheid van betalen. Bovendien is het goed de mobiele telefoon stemmen op je favoriete Idol. Dat functio- voor het milieu. Verdwijnt de papieren factuur in Nederland neert alleen als alle telecombedrijven meedoen.” helemaal van het toneel, dan hoeven er jaarlijks 40.000 voetbalvelden minder bos te worden gekapt. Iedereen op één lijn Tijdens een minisymposium, op 7 april 2009 in Den Haag, In een netwerkeconomie is de kans op monopolisering groot. zijn de ambities en stand van zaken van het project e-Factu- Omdat iedereen moet meedoen, bestaat de neiging medespelers reren Business 2 Government nog eens voor het voetlicht op te kopen zoals Ebay met Marktplaats heeft gedaan. Het is gebracht. Een verslag. belangrijk dat de gebruikte componenten compatibel zijn met elkaar. Mobiele telefoons van verschillende merken kunnen met Centraal op het symposium staat het ondertekenen van een elkaar communiceren en ook met vaste toestellen. Eveneens van convenant (http://www.ez.nl/dsresource?objectid=163470&type belang is dat er met standaarden wordt gewerkt en dat er =PDF) door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de voortdurend wordt aangehaakt aan nieuwe technologieën. “Je overheid. Zij spreken af dat in 2010 minimaal 10 procent van de ziet het niet aan de buitenkant”, zegt Gerrits. “Maar in een facturen die de overheid ontvangt elektronisch wordt aangele- moderne mobiele telefoon zitten twee technieken, GSM en verd. Staatssecretaris Ank Bijleveld - Schouten van Binnenlandse UMTS.” Zaken en Koninkrijksrelaties doet er nog een schepje bovenop, Hij maakt de stap naar e-factureren. “E-factureren maakt deel uit mede namens haar collega’s Frank Heemskerk van Economische van de netwerkeconomie. Wil het succesvol zijn, dan moeten Zaken en Jan Kees de Jager van Financiën. “In 2014 willen we op alle partijen op één lijn zitten. Ook moeten zoveel mogelijk van 80 procent zitten en in 2017 op 100.” Hoge ambities, maar zijn deze partijen daadwerkelijk meedoen, er is een bepaalde massa deze ook haalbaar? Als het aan Marco Pastors, ambassadeur nodig om e-factureren te laten slagen. Verder dient er gebruik te e-factureren van het Rijk, ligt wel. “Ik ben nu een jaar bezig met worden gemaakt van standaarden en moet het steeds opereren het enthousiasmeren en stimuleren van overheden en bedrijven binnen de meest actuele technologiegeneratie.” om de e-factuur in te voeren. Ik merk dat het heel veel aandacht vraagt dit voor elkaar te krijgen. Toch behalen we steeds meer Grote vissen zijn binnen successen.” Gerrits waarschuwt dat de overheid geen hogere eisen moet stellen aan elektronische facturen dan aan papieren. “Door Netwerkeconomie steeds maar weer nieuwe zaken te introduceren, houd je Professor Hans Gerrits (http://www.ez.nl/dsresource?objectid=16 ontwikkelingen tegen. Voor e-factureren zou dat erg onverstan- 3484&type=PDF), directeur van Innovation Factory en hoogleraar dig zijn. Nederlanders zijn erg goed in ICT, denk aan de ontwik- E-business en IT-industry aan de Vrije Universiteit, plaatst keling van java, bluetooth en de gebruikersinterface van de e-factureren in een theoretisch kader. “E-factureren past bij de iPhone. We laten dat alleen niet zo goed zien. E-factureren biedt nieuwe economie, de netwerkeconomie. De netwerkeconomie ons een kans een voorloperspositie in te nemen.” onderscheidt zich van de traditionele keteneconomie doordat Hoe staat het met de introductie van e-factureren in Nederland? elke component die er deel van uit maakt zelf geen waarde heeft. Rex Arendsen (http://www.ez.nl/dsresource?objectid=163483&ty In een keteneconomie heeft elk onderdeel wél een eigen waarde: pe=PDF), projectleider e-Factureren Business 2 Government, het ijzererts, het staal dat hoogovens uit dit erts produceren, de beantwoordt deze vraag. “1 tot 2 procent van de facturen wordt auto waarin dat staal is verwerkt. Maar neem nu de telefoon. Als nu elektronisch ontvangen en verwerkt. We hebben intentie- u de enige bent die een telefoon heeft, is het een waardeloos verklaringen binnen voor in totaal 7 procent. apparaat. Want met wie moet u bellen?” In een netwerkecono- Sommige gemeenten zijn zeer ambitieus, zoals Ede. Deze mie moet iedereen er aan meewerken dat een systeem functio- gemeente wil volgend jaar 50 procent van de factureren
 2. 2. elektronisch ontvangen en afhandelen. De Samen met andere betrokkenen onder- Schouders eronder Belastingsdienst is al een eind op weg, een tekent zij het convenant waarin overheid Een punt van aandacht is in de ogen bedrijf als Randstad werkt enthousiast mee. en marktpartijen verklaren hard te zullen Wientjes de internationale dimensie. Maar of we de 10 procent in 2010 halen? We werken aan het halen van de 10 procent “70 procent van de facturen gaat de grens hebben een aantal grote vissen te pakken. e-facturen in 2010.1 over, e-factureren moet dus ook in Europees We moeten nu veel kleine vissen vangen. Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW, licht en wijder verband goed worden geregeld.” Dat kost tijd en energie.” zijn ondertekening van het convenant toe: Hij gaat ervan uit dat de 100 procent “Ik ben blij dat er in deze ellendige tijd van e-factureren eerder zal worden gehaald dan Tandje bijzetten kredietcrisis en economische recessie ook het door het Rijk beoogde jaartal 2017. Arendsen wijst erop dat de voor e-factureren iets leuks is te doen. Als voorzitter van de Ambassadeur Pastors besluit het sympo- noodzakelijke ICT-hulpmiddelen voorhan- Commissie Regeldruk juich ik e-factureren sium met een oproep: “Wij hebben u den zijn. “Houd goed de standaarden in de toe. Het levert een bijdrage aan het vandaag een handreiking gegeven dingen gaten”, is zijn advies. “Op dit moment is dat inperken van de enorme administratieve van papier te halen, zet de schouders Universal Business Language (UBL) 2.0. rompslomp. Wat overheden in ruil voor eronder!” Zowel aan de kant van overheden als ontvangen van e-facturen kunnen doen, bedrijven moet met open protocollen is het verkorten van de betalingstermijn. worden gewerkt. Kleine bedrijven die Wanneer overheden beloven elke elektro- geen gebruik maken van administratieve nische factuur binnen 5 dagen te betalen, Tekst: Sjaak van ‘t Hof (Zeggen & Schrijven); softwarepakketten, gaan we op www. krijgt e-factureren een enorme vlucht. Foto: Marianne Wiltjer (Ministerie van Binnenlandse antwoordvoorbedrijven.nl de mogelijkheid Je moet het aantrekkelijk maken.” Zaken en Koninkrijksrelaties) bieden e-facturen te versturen.” Om de 10 procentdoelstelling te halen, moet er een tandje worden bijgezet. Vooral aan de kant 1 De convenantpartners zijn: Ministerie van van de overheden. Arendsen is optimistisch: Economische Zaken, Ministerie van Financiën, “We zitten in een onomkeerbaar proces. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Straks kunnen we zeggen: papieren facturen Koninkrijksrelaties, de Manifestgroep, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vereniging VNO-NCW, zijn niet meer van deze tijd.” Koninklijke Vereniging MKB-Nederland en Een symposiumdeelnemer vraagt of het niet ICT~Office. beter is de 10 procentdoelstelling los te laten omdat deze mogelijk niet haalbaar is. “Nee, dat moeten we niet doen. Ik houd er wel van dat de lat hoog ligt”, reageert Arendsen. Enorme besparing In de speech (http://www.ez.nl/Actueel/ Toespraken/Toespraken_staatssecreta- ris_Heemskerk/April_2009/Ondertekening_ van_het_convenant_e_factureren) die de ondertekening van het convenant inluidt, wijst staatssecretaris Bijleveld, die namens de opgehouden Frank Heemskerk spreekt en mede namens haar collega Jan Kees de Jager, met nadruk op de kostenbesparing die e-factureren met zich meebrengt. “Als alle 10 miljoen papieren facturen die bedrijven jaarlijks naar de overheid ver- zenden door elektronische versies worden vervangen, scheelt dat 300 miljoen euro per jaar. Wordt de stroom facturen tussen V.l.n.r.: Bernd Taselaar (operationeel directeur ICT~Office), Rex Arendsen (projectleider e-Factureren B2G), Johan Hakkenberg (voorzitter Manifestgroep), Loek Hermans (voorzitter Koninklijke Vereniging MKB-Nederland), bedrijven, het gaat om zo’n 400 tot 500 Ank Bijleveld-Schouten (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Frank Heemskerk miljoen stuks per jaar, ook nog eens inge- (staatssecretaris van Economische Zaken), Annemarie Jorritsma-Lebbink (voorzitter Vereniging van Nederlandse perkt dan is de besparing helemaal enorm.” Gemeenten), Bernard Wientjes (voorzitter Vereniging VNO-NCW), Marco Pastors (ambassadeur e-Factureren B2G).

×