ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,090
On Slideshare
1,090
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. CURSO 2011/2012IES JOHAN CARBALLEIRA GUÍA DE ORIENTACIÓNACADÉMICA E PROFESIONAL ALUMNADO DE BACHARELATO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN curso 2011/2012
 • 2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato ÍNDICE:INTRODUCCIÓN COMO TOMAR UNHA DECISIÓN INFÓRMATE E DECIDEBLOQUE I. COÑECEMENTO DUN MESMO1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES. ................................................ 52. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. ...................................................... 6BLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDAS PROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS NO SISTEMA EDUCATIVO. ........................................... 74. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ........................................... 8 Acceso e datas de interese. Ciclos Formativos na provincia de Pontevedra.5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL ............................................................ 13 Ensinanzas de grao superior de Música e Danza. Artes Plásticas e de Deseño. Arte Dramática.6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS .................................................................... 15 Probas de Acceso á Universidade (PAU). A Selectividade. Datas da selectividade. O Sistema Universitario de Galicia. Outras Universidades e titulacións non impartidas no SUG.7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES .............................. 208. OUTROS ESTUDOS E PROFESIÓNS ......................................................... 219. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL ................................................ 23BLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN10. AGORA DECIDO. ...................................................................................... 24 2
 • 3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoINTRODUCIÓN. O Departamento de Orientación do IES JOHAN CARBALLEIRA (BUEU) elaborou a Guía deOrientación Académica e Profesional para o alumnado de Bacharelato. Trátase dunha guía que pretende facilitar a toma de decisión vocacional e implicar afamilia nesta importante decisión. A guía é un documento “vivo” que se modificará notranscurso deste ano académico 2010/2011 en función de nova normativa, aparición de novosdocumentos da administración e sobre todo en función das dúbidas e preguntas que oalumnado realice nas titorías de Orientación Profesional e no blog de orientación: http://orientador123.blogspot.com/COMO TOMAR UNHA DECISIÓN Neste documento atoparás as claves para decidir o teu futuro académico profesional.Recorda que o máximo responsable desta decisión es ti, pero debes ter en conta a opinión datúa familia, que quere o mellor para ti. Tamén che vai resultar moi útil o asesoramento dostitores e do orientador. Un Programa de Orientación Profesional vai moito máis alá da mera información, nonobstante, a información sobre estudos e profesións é un aspecto moi importante. O contidoprioritario de calquera Programa de Orientación Académico Profesional é o desenvolvementoda capacidade de TOMA DE DECISIÓNS. A Toma de Decisións que debes realizar ten en consideración os teus intereses, gustos,aptitudes, características da personalidade, valores e estilos de aprendizaxe, entre outrosaspectos; e confróntaos coas posibles alternativas de estudos e profesións ás que tes acceso. Este é o motivo polo que o presente programa está estruturado en tres bloques: A. Coñecemento dun mesmo. Neste bloque reflexionarás sobre os teus gustos e intereses, sobre a túa traxectoria en cada unha das materias que estudaches e sobre as características das diferentes actividades profesionais. B. Coñecemento das alternativas académicas e profesionais. É a parte informativa do programa. Coñecerás todas as posibilidades de estudos e profesións que tes ó teu alcance e profundizarás nas características daquelas que mellor lles acaen ós teus intereses: ciclos formativos, carreiras universitarias, ou outros estudos e profesións, En que consiste?. Terás información sobre centros de estudo, saídas profesionais, probas de acceso, notas de corte, direccións de interese... C. A toma de decisión. Xa estás preparado/a ¡Agora decide!INFÓRMATE E DECIDE. que facer o curso que vén? Tomar esta decisión non é algo que debas facer ti só nin precipitadamente (pensar“xa o decidirei ó rematar o curso ou a selectividade” é un gran erro). Tes que valorar as túascapacidades para non escoller un camiño demasiado difícil ou “imposible” para ti. Tamén é importante o esforzo que ti esteas disposto a facer, xa que unha capacidadeinsuficiente pode corrixirse cun maior esforzo. Se estás motivado e tes uns intereses moiclaros sobre o que queres facer, terás moitas posibilidades para logralo, xa que cunha boaorganización para o estudo e as técnicas adecuadas para aprender superarás a maior parte doque te propoñas. O abandono dos estudos universitarios ou ciclos formativos, na maior parte dos casos,débese á falta de interese, a non ter claro que queremos facer ou que queremos ser, á falta deesforzo, capacidade de sacrificio, unha baixa autoestima... 3
 • 4. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Un aspecto moi importante na toma de decisións é que dialogues coa túa familia sobrediferentes aspectos que inflúen na toma de decisións: 1. Informa á túa familia de todas as opcións que existen e ás que terías acceso. 2. Móstralles que es responsable e capaz de tomar unha decisión de maneira consensuada con eles. 3. Pídelles a súa opinión e escoita os seus consellos. Eles queren o mellor para ti. 4. Estuda con eles todas as posibilidades antes de tomar unha decisión. 5. Valorade a situación económica dos diferentes estudos. 6. Consultade as Bolsas e Axudas ó estudio. (Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Negociado de Becas. Rúa Edificio Administrativo Campolongo, Rúa Fernández Ladreda Nº43- 7º/8º Andar, 36003 PONTEVEDRA. Tel: 988386651)Para ter unha información adecuada, terás varios cauces no IES JOHAN CARBALLEIRA: 1. Información xenérica que che facilitará o orientador no segundo e terceiro trimestre. 2. Este documento elaborado polo Departamento de Orientación. 3. O taboleiro do departamento de orientación, onde o orientador porá información moi interesante e actualizada: bolsas, conferencias de estudos, probas de acceso, novos estudos... 4. O programa informático Orienta 2011/2012 de J. Sádaba. 5. Charlas informativas de diferentes Universidades. XORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL - Universidade de Vigo. (Ourense, Pontevedra e Vigo) - Universidade de Santiago de Compostela. (Santiago e Lugo) - Universidade de A Coruña (Coruña e Ferrol) A partir destas vías coñecerás toda a información da que dispón o Instituto sobreUniversidades, estudos, mundo laboral, Ciclos Formativos, residencias, direccións deinterese... co fin de facilitarche a toma de decisión vocacional: que titulación universitaria,CFGS ou que outros estudos prefires. Recorda, que é imprescindible coñecer o mundo académico para tomar unha boa decisión. Durante estes dous trimestres, á parte de estudar moitísimo para sacar o título de Bacharelato e despois a Selectividade, terás que investigar todas as posibilidades que tes ó teu alcance para tomar a mellor decisión para a túa vida académico- profesional. Non dubides en preguntarlle ó orientador do Centro todo o que non entendas ou quenon apareza nesta guía. 4
 • 5. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato BLOQUE I. COÑECEMENTO DUN MESMO.1. AS MIÑAS APTITUDES E CAPACIDADES.Cuestionario sobre estudosNome:....................................... Apelidos: ……………………………………………………Idade:..............Curso:.....................................Data...........................1. ¿Que materias che resultan máis fáciles? Escríbeas por orde. 1................................................. 4.................................................... 2................................................. 5.................................................... 3................................................. 6....................................................2. As que che resultan máis difíciles son: 1................................................ 4................................................... 2................................................ 5.................................................. 3................................................ 6..................................................3. ¿En que 3 materias sacas polo xeral mellores (+) e peores (-) notas? 1(+)................................................ 1(-)................................................... 2(+)................................................ 2(-)................................................... 3(+)................................................ 3(-)...................................................4. Cando sacas boas(+) ou malas (-) notas débese a: (Subliña a/as respostas) (+)Tes capacidade para estudalas ben. (-)Tes mala capacidade para estudalas. (+)Influíu a sorte. (-)Influíu a mala sorte. (+)Tes interese nesa asignatura. (-)Pouco interese pola túa parte (+)Tes bos profesores. (-)Mala sorte cos profesores (+)Outras: ........................................... (-)Outras: ...........................................5. Para seguir os estudos, pensas que necesitas mellorar: (Subliña a/as respostas) O método de estudo. O tempo de estudo. A túa forza de vontade e constancia. O hábito lector. Nada. ................................................................. 5
 • 6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato2. OS MEUS INTERESES PROFESIONAIS. Co fin de ter unha referencia dos teus intereses profesionais teremos que analizar unhalistaxe de actividades profesionais e pre-profesionais. Para esta sesión seranos útilesdiferentes test psicométricos que analizarán as nosas preferencias e intereses. Esta sesión farémola na sala de informática do instituto.Entre algúns test que faremos estarán. - A) “Test de Bacharelato”, trátase dun test deseñado para identificar os intereses profesionais. Neste test preséntanse actividades e contidos académicos das distintas modalidades do bacharelato e o alumno/a ten que pensar cál das opcións lle interesan máis. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestba.htm - B) “Test de preferencias Orienta 2011/2012”. Dous test que pertencen ao programa Orienta 2010 de Julián Sádaba. - C) “Test de intereses profesionales universitarios”. Neste caso terás que elexir entre actividades profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optestun.htm - D) “Test de formación profesional II”. Avalía a preferencia en relación a 23 familias profesionais. Pódelo atopar en: www.aplicaciones.info/utiles/optesfp2.htmESCRIBE AQUÍ OS TEUS RESULTADOS.A) TEST DE BACHARELATO:B) TEST ORIENTA 2010/2011:C) TEST DE INTERESES UNIVERSITARIOS PROFESIONALES:D) TEST DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 6
 • 7. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoBLOQUE II. INFÓRMATE SOBRE OS ESTUDOS E SAÍDASPROFESIONAIS.3. ALTERNATIVAS Ó FINALIZAR O CURSO As alternativas segundo a Lei Orgánica de Educación (BOE, 04/05/06) estánreflectidas no seguinte cadro.Cadro 1. Esquema do Sistema Educativo Español segundo a LOE elaborado polo MEC. 7
 • 8. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato4. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO E DATAS DE INTERESE. Pódese acceder de xeito directo, no caso de cumprir determinadas condicións, ou mediante unha proba, para a que se reserva o 20% das prazas. Para o acceso directo, o alumnado debe posuír o título de BACHARELATO ou estudos equivalentes. (Non é necesario ter a selectividade). Quen non teñan o título de Bacharelato pode acceder mediante proba de acceso. Nesta proba de acceso, o aspirante deberá acreditar os coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta dunha parte xeral e dunha parte específica relacionada coas materias do bacharelato do campo profesional do ciclo formativo. Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 19 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas, ou ben que posúan o Título de Técnico. A solicitude de inscrición para as probas de acceso aos CFGS presentarase por duplicado na secretaría de calquera dos IES e CIFP onde se impartan ensinanzas de formación profesional específica no mes de xaneiro de 2011 (ver táboa 1) e o centro entregaralle á persoa solicitante unha copia selada desta. Na páxina web http://www.edu.xunta.es/fp pódese realizar a inscrición. Se queres máis información asesórate no Departamento de Orientación e/ou consulta a páxina web da Xunta de Galicia: http://www.edu.xunta.es/fp. O calendario de matriculación nos CFGS especifícase na seguinte táboa: Probas de acceso Datas Grao Datas Grao superior medio Inscrición para a proba. 23 de xaneiro ao 27 de febreiro ao 3 de febreiro 9 de marzo Celebración da proba 30 de marzo 25 de maio(Máis información en: http://www.edu.xunta.es/fp/probasCM.htm) CICLOS FORMATIVOS EN PONTEVEDRA. En Pontevedra estanse a ofertar neste curso 2010/2011 os seguintes ciclos formativos: Consignas: CS Ciclo Formativo de Grao Superior. IES Instituto de Educación Secundaria. CPR Centro Privado 8
 • 9. Baiona Grao medio CMELE02 Instalacións de telecomunicacións36019657 IES Primeiro de Marzo Tel. 986355111Grao superiorCS20001 Animación sociocultural Guarda, ABueu 36019244 IES A Sangriña Tel. 98660901536019463 IES Johan Carballeira Tel. 986323270 Grao medioGrao medio CM04001 Xestión administrativaCM04001 Xestión administrativa CM16002 Electromecánica de vehículosCM12002 Estética persoal decorativa CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM12003 Perrucaría CMTMV01 CarrozaríaCMFME02 Soldadura e caldeiraría Grao superiorGrao superior CS04001 Administración e finanzasCS04001 Administración e finanzas Illa de Arousa, ACSFME02 Construcións metálicas 36020209 IGAFA Instituto Galego deCaldas de Reis Formación en Acuicultura Tel. 98652710136000417 CPR San Fermín Tel. 986540075 Grao medioGrao medio CM03001 Mergullo a media profundidadeCM04001 Xestión administrativa CM03002 Operacións de cultivo acuícolaCM06001 Comercio Grao superiorCM09001 Equipos electrónicos de consumo CS03002 Produción acuícolaCambados Lalín36019396 IES Francisco Asorey Tel. 986520161 36013758 IES Laxeiro Tel. 986787051Grao medio Grao medioCM04001 Xestión administrativa CM04001 Xestión administrativaCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CM16002 Electromecánica de vehículosGrao superior CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCS04001 Administración e finanzas Grao superiorCS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos CS04001 Administración e finanzas36000481 IES Ramón Cabanillas Tel. 986542950 CS17002 Mantemento de equipo industrialGrao medio 36004137 IES Ramón Mª Aller Ulloa Tel.CMINA02 Aceites de oliva e viños 986780114Cangas Grao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes36019475 IES de Rodeira Tel. 986303933 Grao superiorGrao medio CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasCM04001 Xestión administrativaCMELE02 Instalacións de telecomunicacións MarínGrao superior 36015159 IES Chan do Monte Tel. 986883305CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en Grao mediorede CM04001 Xestión administrativa36000922 IES María Soliño Tel. 986300803 CM06001 ComercioGrao superior CM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío,CS02002 Animación de actividades físicas e deportivas climatización e produción de calor CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCañiza, A Grao superior36015101 IES da Cañiza Tel. 986651347 CS06002 Xestión comercial e márketingGrao medio CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasCM04001 Xestión administrativa CSIFC01 Administración de sistemas informáticos enCM16002 Electromecánica de vehículos redeEstrada, A Moaña36002359 IES Antón Losada Diéguez Tel. 36004745 IES A Paralaia Tel. 986312217986570336 Grao medioGrao medio CM04001 Xestión administrativaCM04001 Xestión administrativa CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCM15001 Fabricación á medida e instalación de CMFME01 Mecanizadocarpintaría e moble Grao superiorCM16002 Electromecánica de vehículos CS04001 Administración e finanzasCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CS09001 Instalacións electrotécnicasCMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesGrao superior Neves, AsCS04001 Administración e finanzas 36019402 IES Pazo da Mercé Tel. 986648455 Grao medioGondomar CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes36020261 IES Terra de Turonio Tel. 986384016 36005671 EFAG A Cancela Tel. 986648250Grao medio Grao medioCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no CM04001 Xestión administrativamedio natural CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaríaGrove, O Grao superior36019232 IES Monte da Vila Tel. 986732161 CS04001 Administración e finanzas
 • 10. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoNigrán 36019268 IES Gonzalo Torrente Ballester Tel.36015184 IES Escolas Proval Tel. 986369402 986863612 Grao superiorGrao medio CS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos deCM04001 Xestión administrativa construciónCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos eGrao superior operacións topográficasCS04001 Administración e finanzas 36018677 IES Luís Seoane Tel. 986857860CS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos Grao medioPoio CM04001 Xestión administrativa36020143 IES de Poio Tel. 986771295 CM06001 ComercioGrao medio Grao superiorCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no CS04001 Administración e finanzasmedio natural CS04002 SecretariadoPonteareas CS06001 Comercio internacional CS06002 Xestión comercial e márketing36007552 CIFP A Granxa Tel. 986640068 36006419 IES Montecelo Tel. 986850261Grao medio Grao medioCM01002 Xardinaría CM05002 Impresión en artes gráficasCMAGA01 Produción agroecolóxica CM05003 Preimpresión en artes gráficasCMINA02 Aceites de oliva e viños CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaGrao superior Grao superiorCS01002 Xestión e organización dos recursos naturais e CS05002 Produción en industrias de artes gráficaspaisaxísticos CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxía36014520 IES Pedra da Auga Tel. 986641017 36006717 IES Sánchez Cantón Tel. 986866505Grao medio Grao superiorCM04001 Xestión administrativa CS02002 Animación de actividades físicas e deportivasCM16002 Electromecánica de vehículosCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 36020192 CFEA de Lourizán Tel. 986805088Grao superior Grao medioCS04001 Administración e finanzas CM01001 Traballos forestais e conservación do medio naturalPontevedra Grao superior36020064 CIFP Carlos Oroza Tel. 986847002 CS01002 Xestión e organización dos recursos naturais eGrao medio paisaxísticosCMHOT01 Cociña e gastronomía Porriño, OCMHOT02 Servizos en restauraciónCMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría 36019529 IES Ribeira do Louro Tel. 986333956Grao superior Grao medioCS11004 Restauración CM04001 Xestión administrativaCSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCSHOT03 Guía, información e asistencia turísticas Grao superior36014489 IES A Xunqueira Tel. 986873003 CS04001 Administración e finanzas CS06001 Comercio internacionalGrao medioCM15001 Fabricación á medida e instalación de Redondelacarpintaría e moble 36019566 IES de Chapela Tel. 986453330CM16002 Electromecánica de vehículos Grao medioCMELE02 Instalacións de telecomunicacións CM20001 Atención sociosanitariaCMTMV01 Carrozaría CMSAN02 Farmacia e parafarmaciaGrao superior Grao superiorCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos CS19003 DietéticaCS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticos CS19004 Documentación sanitariaCS15002 Produción de madeira e moble CSSSC01 Educación infantil36013761 IES A Xunqueira I Tel. 986872150 36016656 IES Pedro Floriani Tel. 986401911Grao medio Grao medioCM18002 Laboratorio CM04001 Xestión administrativaGrao superior CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCSSSC01 Educación infantil Grao superior36006730 IES Frei Martín Sarmiento Tel. CS04001 Administración e finanzas986852087 36018033 CPR Vigo Tel. 986400762Grao medio Grao medioCM12002 Estética persoal decorativa CM06001 ComercioCM12003 Perrucaría CM09001 Equipos electrónicos de consumoCM19001 Coidados auxiliares de enfermaría CM16002 Electromecánica de vehículosCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCMFME01 Mecanizado Salvaterra de MiñoGrao superior 36020337 IES de Salvaterra de Miño Tel.CS09001 Instalacións electrotécnicas 986658238CS12002 Estética Grao medioCS19003 Dietética CMFME02 Soldadura e caldeiraríaCS19007 Laboratorio de diagnóstico clínico Sanxenxo 36019256 IES de Vilalonga Tel. 986744953 10
 • 11. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoGrao medio CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redesCM04001 Xestión administrativa Grao superiorCM16002 Electromecánica de vehículos CS12002 EstéticaGrao superior CS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticasCS04001 Administración e finanzas CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en redeSilleda 36013448 IES Manuel Antonio Tel. 98627380036020350 IES Pintor Colmeiro Tel. 986580904 Grao medioGrao medio CM18002 LaboratorioCM02001 Condución de actividades físico-deportivas no CMHOT01 Cociña e gastronomíamedio natural CMHOT02 Servizos en restauraciónCM06001 Comercio CMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaríaGrao superior CMTCP01 Confección e modaCS06002 Xestión comercial e márketing Grao superiorTomiño CS11004 Restauración36019751 IES de Tomiño Tel. 986623346 CS18002 Química ambiental CS19001 Anatomía patolóxica e citoloxíaGrao medio CS19007 Laboratorio de diagnóstico clínicoCM01001 Traballos forestais e conservación do medio CS19009 Próteses dentaisnatural CSQUI01 Laboratorio de análise e de control deCMELE02 Instalacións de telecomunicacións calidade 36011634 IES Politécnico de Vigo Tel. 986213025Tui Grao medio36014544 IES Francisco Sánchez Tel. 986600926 CM17002 Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñasGrao medio CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCM06001 Comercio CMFME01 MecanizadoCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas Grao superiorGrao superior CS08001 Desenvolvemento e aplicación de proxectos deCS06002 Xestión comercial e márketing construciónValga CS08002 Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e36020362 IES de Valga Tel. 986559745 operacións topográficasGrao medio CS08003 Realización e plans de obraCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS09001 Instalacións electrotécnicas CS09003 Sistemas de regulación e control automáticosGrao superior CS17002 Mantemento de equipo industrialCSFME02 Construcións metálicas CS17004 Prevención de riscos profesionaisVigo CSFME01 Programación da produción en fabricación36014568 CIFP Valentín Paz Andrade Tel. mecánica986270904 36017430 IES Ricardo Mella Tel. 986253711Grao medio Grao medioCM15001 Fabricación á medida e instalación de CM04001 Xestión administrativacarpintaría e moble CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCM16002 Electromecánica de vehículos CMELE02 Instalacións de telecomunicaciónsCM17001 Montaxe e mantemento de instalacións de frío, Grao superiorclimatización e produción de calor CS04001 Administración e finanzasCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS04002 SecretariadoCMTMV01 Carrozaría CS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicosGrao superior CS09004 Sistemas de telecomunicación e informáticosCS15001 Desenvolvemento de produtos de carpintaría e CS19002 Saúde ambientalmoble CS19006 Imaxe para o diagnósticoCSFME02 Construcións metálicas 36011804 INST Marítimo Pesqueiro doCSHOT02 Axencias de viaxes e xestión de eventos Atlántico Tel. 986235608CSHOT03 Guía, información e asistencia turísticasCSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de Grao mediofluídos CM03003 Operación, control e mantemento de máquinasCSTMV01 Automoción e instalacións do buque CM03004 Pesca e transporte marítimo36011579 IES A Guía Tel. 986375111 Grao superiorGrao medio CS03001 Navegación, pesca e transporte marítimoCM06001 Comercio CS03003 Supervisión e control de máquinas e instalaciónsGrao superior do buqueCS02002 Animación de actividades físicas e deportivas 36011622 CPR Aloya Tel. 986420722CS06001 Comercio internacionalCS06002 Xestión comercial e márketing Grao medio CM04001 Xestión administrativa36024461 IES Audiovisual de Vigo Tel. Grao superior986246834 CS04001 Administración e finanzasGrao superior CS04002 SecretariadoCS07002 Produción de audiovisuais, radio e espectáculos CS11004 RestauraciónCS07004 Son CSSSC01 Educación infantil36018173 IES de Teis Tel. 986373811 36013795 CPR CEBEM Tel. 986419899Grao medio Grao medioCM12002 Estética persoal decorativa CM04001 Xestión administrativaCM12003 Perrucaría 11
 • 12. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoGrao superior Grao superiorCS04001 Administración e finanzas CS04001 Administración e finanzasCS04002 Secretariado CS04002 SecretariadoCS14001 Desenvolvemento de aplicacións informáticas CS06001 Comercio internacional36011609 CPR Colegio Hogar Caixanova Tel. CS06002 Xestión comercial e márketing986414311 CSIFC01 Administración de sistemas informáticos enGrao medio redeCM05002 Impresión en artes gráficas 36012471 IES Castro Alobre Tel. 986501000CM05003 Preimpresión en artes gráficas Grao medioCM09001 Equipos electrónicos de consumo CM19001 Coidados auxiliares de enfermaríaCMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas 36013771 IES Fermín Bouza Brey Tel. 986503800CMFME01 Mecanizado Grao medioCMFME02 Soldadura e caldeiraría CM16002 Electromecánica de vehículosGrao superior CM17002 Instalación e mantemento electromecánico deCS09002 Desenvolvemento de produtos electrónicos maquinaria e condución de liñasCS09003 Sistemas de regulación e control automáticos CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticasCSFME01 Programación da produción en fabricación Grao superiormecánica CS09003 Sistemas de regulación e control automáticosVila de Cruces CS17002 Mantemento de equipo industrial36020386 IES Marco do Camballón Tel. 36018380 IES Miguel Ángel González Estévez986582251 Tel. 986504883Grao medio Grao superiorCMFME02 Soldadura e caldeiraría CS02002 Animación de actividades físicas e deportivasVilagarcía de Arousa Vilanova de Arousa36019669 IES Armando Cotarelo Valledor Tel. 36019414 IES A Basella Tel. 986554847986512311 Grao superiorGrao medio CS18002 Química ambientalCM04001 Xestión administrativaCM06001 ComercioPodes atopar toda a información dos ciclos formativos en: http://www.edu.xunta.es/fp/ No menú atoparás información sobre: - Novas de interese. - Preguntas frecuentes. - Probas de acceso. (Modelos de probas de acceso doutros anos) - Oferta formativa 2011-2012, no mes de maio ou xuño aproximadamente sairá a oferta 2012/2013. - Catálogo de ensinanzas. - Currículos - Admisión. - Normativa. - Validacións - Aplicación para a xestiónNesta páxina atoparás no apartado de admisión as notas de corte do Bacharelato no caso detelas, e se houbo prazas en setembro o curso pasado.http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.pdfDende os Ciclos Formativos de Grao Superior pódese acceder á universidade. Para máisinformación entra na páxina: http://ciug.cesga.es/marcoacceso.html. 12
 • 13. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato5. ESTUDOS DE RÉXIME ESPECIAL A. Ensinanzas de grao superior de Música e Danza. Condicións de acceso: Título de Bacharelato. Título profesional (alumnado que rematou o terceiro ciclo de grao medio) Proba de ingreso. Duran de catro anos en diante, segundo a especialidade. O Título superior é equivalente atodos os efectos ao de Licenciado Universitario. B. Artes Plásticas e Deseño. As Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño teñen unha estrutura semellante á daFormación Profesional Específica e comprenden un conxunto de Ciclos Formativos que seorganizan en Módulos Profesionais cunha formación teórico-práctica dunha duración queestará en función da natureza da competencia profesional característica do títulocorrespondente. Accédese mediante o título de Bacharelato ou equivalente e ademais requírese superar aproba específica.Ciclos Superiores en Galicia de Artes Plásticas e Deseño: Escola de Arte Pablo Picasso (A Coruña). http://www.eapicasso.com/ - CS Artes aplicadas da escultura - CS Cerámica artística - CS Fotografía artística - CS Ilustración Escola de Arte Mestre Mateo (Santiago de Compostela). - Estudos superiores de Deseño de Moda - Estudos Superiores de Deseño de Produtos - CS Artes aplicadas da escultura. - CS Fotografía artística - CS Xoiería artística - CS Arquitectura efémera Escola de Arte Ramón Falcón. (Lugo) - Estudos Superiores de Deseño Gráfico. - Estudos Superiores de Deseño de Interiores. - CS Gravado e técnicas de estampación. - CS Cerámica artística. - CS Fotografía artística. Centro Autorizado de Artes Plásticas e Deseño Aula D (Vigo) - CS Artes plásticas e deseño - CS Proxectos e dirección de obras de decoración.Estudos Superiores de Conservación e restauración de bens culturais.(Tres cursos académicos mais proxecto de fin de carreira, equivalente a unha diplomaturauniversitaria) Escola Superior de Conservación e restauración de bens culturais de Galicia. Pontevedra, r/ Xeneral Martitegui, s/n; 36002. Tel. 986861251 Fax. 986861272 escola.restauración.pontevedra@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/escolarestauracionpontevedra/ - Especialidade de Escultura, de Pintura e de Arqueoloxía. 13
 • 14. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato C. Arte dramática Dirixidas á formación de profesionais do espectáculo, pedagogos e investigadores dofenómeno teatral. Están formadas por un só grao de carácter superior e ten tres especialidades: a. Dirección de escena e dramaturxia. Esta especialidade ten dúas opcións: - Directores de escena. - Dramaturxia e teoría do feito teatral. b. Escenografía. c. Interpretación. O alumnado escollera unha das catro opcións: - Profundizando en aqueles ámbitos nos que o textual sexa o soporte do feito interpretativo. - Profundizando en aqueles ámbitos nos que o corpo sexa o instrumento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos nos que a manipulación de obxetos sexa o elemento expresivo fundamental. - Profundizando en aqueles ámbitos nos que o canto, a danza e a música sexan os elementos expresivos fundamentais. Requírese estar en posesión do título de bacharelato e superar unha proba específicacorrespondente a especialidade á que se opte. Unha vez superados os estudios Título Superiorde Arte Dramática, no que constará a especialidade e que será equivalente a tódolos efectos aoTítulo de Licenciado Universitario.Escola Superior de Arte Dramática de Galicia (ESAD.Galicia).Enderezo: Rúa Eduardo Cabello s/n. 36208 Vigo, PontevedraTeléfono: 986 246 399 WEB: http://www.esadgalicia.comServizos: Dirección de Escena, Dramaturxia, Escenografía e InterpretaciónReal Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD).Avda. Nazaret s/n. Madrid.Tel. 91 504 21 51 // 91 504 43 42www.resad.esRequisitos: Con bacharelato sen selectividade ou maiores de 20 anos mediante unha proba deacceso.Outras cidades con Escolas Superiores de Árte dramática: Málaga, Murcia, Valencia, Sevilla eCórdoba. 14
 • 15. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato6. ESTUDOS UNIVERSITARIOS. Probas de Acceso á Universidade (PAU). A selectividade. Para acceder aos estudos universitarios, é necesario superar unhas probas de acceso, asPAU (Probas de Acceso á Universidade). Esta nota terá un valor do 40% e o restante 60%proporcionarao a nota media do bacharelato, ademais poderase subir esta nota sevoluntariamente se realiza unha Fase Específica. A estrutura simplificada quedaría así:EXERCICIO MATERIA PUNT. CALIFICACIÓN NOTA PARCIAL SELECTIVIDADE Lingua estranxeira 0 a 10 Lingua e Literat. 0 a 10 Galega FASE XERAL X 0.4 Nota da Fase Xeral: (40%) Lingua e Literat. 0 a 10FASE XERAL Española Media aritmética BACHARELATO X 0.6 Texto Histórico 0 a 10 (60%) ou Filosófico * (mínimo 4 puntos) Unha propia de 0 a 10 (Mínimo 5 puntos) modalidade *FASE Materia 1 0 a 10 NOTA ACCESOESPECÍFICA Ponderación das UNIVERSIDADE(voluntaria) Materia 2 0 a 10 materias segundo Nota selectividade + Materia X 0 a 10 titulación (x 0.2 / 0.1 / nota ponderada das 0). dúas materias máis Sumarán as dúas con altas da fase máis nota. específica* Elixir unha. Se na cualificación global da Fase Xeral tes 4 puntos ou máis farase media ponderadacoa nota do Bacharelato (40% fase Xeral, 60% nota media do Bacharelato -que é a mediaaritmética de todas as materias de 1º e 2º de Bacharelato menos Relixión-) Para superar aselectividade terás que obter unha nota de 5 ou máis nesa media.Esta nota será válida sempre e non caducará (non sucede o mesmo coa Fase Específica).A nota de Acceso á Universidade vén definida pola seguinte fórmula: Nota de admisión: (NMB x 0,6) + (CFX x 0,4) + (M1xA) + (M2xB) • NMB: A Nota Media do Bacharelato puntuará o 60%. • CFX: A Cualificación da Fase Xeral (media aritmética dos 5 exames) puntuará o 40%. A esta nota sumaráselle a parte específica: • M1 x A: Nota da materia de maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación. • M2 x B: Nota da materia con segunda maior cualificación na parte específica polo parámetro de ponderación Dende o 2009 na materia de Lingua Estranxeira realízase unha proba de audición: O obxectivo da proba de audición é comprobar o nivel de comprensión oral dosalumnos e realizarase durante a última media hora da proba de inglés:( Exame escrito = unhahora; proba de audición = 30 minutos). Esta parte do exame constará dun texto de audición en inglés de carácter xeral, deaproximadamente 500 palabras, que incluirá (a) unha introdución, cunha pregunta “modelo” 15
 • 16. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelatotipo “test” (multiple choice), que o alumno verá tamén escrita no folio; seguida por (b) o restodo texto gravado, que o alumno debe escoitar con atención. O texto escoitarase dúas veces.O alumno deberá contestar dez preguntas tipo “test” (multiple choice) con tres opcións: “a”,“b” ou “c”, das cales deberá escoller só unha opción. Cada resposta terá un valor de 0,1puntos que farán un total dunha nota máxima dun punto (1,0), os restantes 9 puntos resultarándo exame teórico.Na páxina web da CiUG está colgada unha versión gravada da proba da materia de Inglés.ENDEREZOS DE UTILIDADE:www.cesga.es/ciugTodo sobre a selectividade en Galicia.Toda a información que precises sobre as PAU.Tamén sairán nesta páxina as notas publicadas ásque poderás acceder co teu DNI.www.selectividad.tv/Problemas resoltos de selectividade e unha interesante guía de orientación universitaria, conmáis de 500 problemas resoltos.CONVOCATORIA DE XUÑO: días 6, 7 e 8. Convocatoria de setembro: días 19, 20 e 21.1º Dia MAÑÁ: 9:00 Presentación 10:00 Lingua Castelá e Literatura 11:30 Descanso 12:15 Historia de España /04 Historia da Filosofía 13:45 Fin de sesión TARDE: 16:00 Lingua Galega e Literatura 17:30 Descanso 18:15 Lingua Estranxeira 19:45 Fin de sesión2º Dia MAÑÁ: 9:00 Matemáticas II/ GregoII/Técnicas Exp.Gráfico-Plástica 10:30 Descanso 11:15 Ciencias da Terra e Ambientais/Literatura Universal/ Deseño 12:45 Descanso 13:30 Química/ Latín/ Debuxo Artístico II 15:00 Fin de sesión TARDE: 16:30 Bioloxía /Mecánica/ Historia da Arte 18:00 Descanso 18:45 Electrotecnia/ Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais/Artes Escénicas/Imaxe 20:15 Fin de sesión3º Dia MAÑÁ: 9:00 Física/ Xeografía/ Análise Musical II/ 10:30 Descanso 11:15 Tecnoloxía Industrial II /Economía da Empresa 12:45 Descanso 13:30 Debuxo Técnico/Historia da Música e da Danza 15:00 Fin de Sesión 16
 • 17. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato CALENDARIO PAU 2012 – ACCESO CURS0 2012-2013 22 de maio Límite para a avaliación final de Bacharelato nos centros de Secundaria 23- 24 de maio Reclamacións ás cualificacións de Bacharelato 23-25 de maio Prematrícula PAU nos centros de Secundaria, onde se entregará a cada solicitante un resgardo de matrícula co código de acceso á aplicación NERTA e as instrucións 28- 29 de maio Matrícula dos centros nos LERD 1 de xuño Publicación na CIUG, LERD e centros de secundaria das listaxes definitivas de matriculados por centros 4 de xuño Matrícula extraordinaria (alumnado de reclamacións) 6, 7 e 8 de xuño REALIZACIÓN DA PAU (FASE XERAL E FASE ESPECÍFICA) 15 de xuño Publicación on line das cualificacións provisionais (a partir das 20:00 h) 18-20 de xuño Solicitude de 2º corrección e reclamación ás cualificacións da PAU 18 de xuño -3 de xullo Solicitude ordinaria de admisión (Preinscrición) 25-27 xuño Solicitude de revisión á segunda corrección 2-31 de xullo Solicitude especial de admisión (preinscrición) para grao do SUG con límite de praza 13-17 de xullo 1º prazo de matrícula 20-24 de xullo 2º prazo de matrícula 27-31 de xullo 3º prazo de matrícula 4-6 de setembro 4º prazo de matrícula 6 de setembro Data límite para a avaliación final de Bacharelato 11-23 de setembro 5º prazo de matrícula 19,20 e 21 de setembro REALIZACIÓN DA PAU (FASE XERAL E FASE ESPECÍFICA) OUTUBRO 6º, 7º e 8º prazo de matrículaPara calquera consulta mirar o calendario xeral PAU 2012 – acceso curso 12-13EXEMPLO (caso práctico de comparativa)Un alumno que queira facer Bioloxía e durante o bacharelato sacou en todas as materias 5 e naselectividade sacou en todas as materias 5, correspóndelle a seguinte nota de acceso áuniversidade: Selectividade 2010 Nota media de Bacharelato 5. (60%) Nota media de Fase Xeral: 5 (40%).................... Nota de selectivo: 5 Nota da Fase Específica: - Bioloxía: 5 (ponderación 0.2) = +1 - Química: 5 (ponderación 0.2) = +1 ............................ Nota de acceso á Universidade: 7 Valores de ponderación: http://ciug.cesga.es/PDF/ponderacions. pdf 17
 • 18. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoO Sistema Universitario de Galicia. O SUG está formado polas tres Universidades Galegas: Universidade da Coruña (Campus da Coruña eCampus de Ferrol), Universidade de Santiago de Compostela(Campus de Santiago de Compostela e Campus de Lugo) e aUniversidade de Vigo (Campus de Vigo, Campus de Pontevedra e Campus de Ourense). Nestas Universidades poderaste matricular unha vez superes as PAU nos estudosuniversitarios de Grao ou tamén noutras titulacións propias que imparten as Universidadescomo: Deseño e Moda, Hostelería, Arquitectura de interiores, piloto civil... que tamén teñenboas saídas laborais (son estudos privados, polo que é moi importante informarse dos custos). Se unha persoa quere facer o Grao de Fisioterapia tería que sacar unha boa nota, xaque ten un límite de prazas de 60 alumnos, e se hai 230 preinscricións só poderán matricularseos alumnos coas 60 mellores notas. Á nota das PAU do alumno nº60 con maior nota chámasenota de corte, xa que os alumnos con notas inferiores a esa nota non poderán matricularse eseano nesa carreira. As notas de corte varían de ano en ano, depende da demanda do alumnado e das notasque alcancen en cada convocatoria; tamén varían dependendo da Universidade e Campus. Éimportante coñecer as notas de corte, xa que son un bo indicador para a toma de decisión. Apuntuación vai ata 14 puntos e non ata 10, debido á fase específica que xa comentamos. A asignación de prazas na titulación farase atendendo aos criterios de preferencia: 1º PAU aprobadas en xuño deste ano ou en anos anteriores. 2º PAU aprobadas en setembro do presente ano. 3º co antigo COU aprobado.Podes atopar máis información na Guía do estudante:http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2008.pdf Outras Universidades españolas. Falar de todas as Universidades españolas sería moi extenso, por iso só imos pór osenderezos WEB de cada unha, para adicarlle unha sesión na sala de informática á procura deinformación. Nestas páxinas atoparás as titulacións que oferta e poderás consultar o plano deestudos de cada titulación, entre outra información.Universidades Públicas: Universidad de Alcalá de Henares: http://www.uah.es/ Universidad de Alicante: http://www.ua.es/ Universidad de Almería: http://www.ual.es/ Universidad Autónoma de Barcelona: www.uab.es Universidad Autónoma de Madrid: www.uam.es Universidad de Barcelona: www.ub.es Universidad de Burgos: www.ubu.es Universidad de Cádiz: www.uca.es Universidad de Cantabria: www.unican.es Universidad Carlos III de Madrid: www.uc3m.es Universidad de Castilla La Mancha: www.uclm.es Universidad Complutense de Madrid: www.ucm.es Universidad de Córdoba: www.uco.es Universidade da Coruña: www.udc.es Universidad de Extremadura: www.unex.es Universidad de Girona: www.udg.es 18
 • 19. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato Universidad de Granada: www.ugr.es Universidad de Huelva: www.uhu.es Universidad de las Islas Baleares: www.uib.es Universidad de Jaén: www.ujaen.es Universidad Jaume I de Castellón: www.uji.es Universidad de La Laguna: www.ull.es Universidad de La Rioja: http://www.unirioja.es/ Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: www.ulpgc.es Universidad de León: www.unileon.es Universidad de Lleida: www.udl.es Universidad de Málaga: www.uma.es Universidad Miguel Hernández de Elche: www.umh.es Universidad de Murcia: www.um.es Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED: www.uned.es Universidad de Oviedo: www.uniovi.es Universidad Pablo de Olavide: www.upo.es Universidad del País Vasco: www.ehu.es Universidad Politécnica de Cartagena: www.upct.es Universidad Politécnica de Catalunya: www.upc.es Universidad Politécnica de Madrid: www.upm.es Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es Universidad Pompeu Fabra: www.upf.es Universidad Pública de Navarra: www.unavarra.es Universidad Rey Juan Carlos: www.urjc.es Universidad Rovira i Virgili: www.urv.es Universidad de Salamanca: www.usal.es Universidade de Santiago de Compostela: www.usc.es Universidad de Sevilla: www.us.es Universidad deValencia (Estudi General): www.uv.es Universidad de Valladolid: www.uva.es Universidade de Vigo: www.uvigo.es Universidad de Zaragoza: www.unizar.esUniversidades Privadas: Universidad Alfonso X El Sabio: www.uax.es Universidad Antonio de Nebrija: http://www.nebrija.com/ Universidad Camilo José Cela: www.ucjc.es Universidad Cardenal Herrera-CEU: http://www.uch.ceu.es/ Universidad Católica de S. Antonio de Murcia: www.ucam.edu Universidad Católica de Sta. Teresa de Jesús de Ávila: www.ucavila.es Universidad de Deusto: www.deusto.es Universidad Europea de Madrid (CEES). www.uem.es Universidad Internacional de Catalunya: http://www.unica.edu/ Universidad de Mondragón: www.muni.es Universidad de Navarra: http://www.unav.es/ Universidad Oberta de Catalunya (a distancia): www.uoc.es Universidad Pontificia de Comillas: www.upco.es Universidad Pontificia de Salamanca: www.upsa.es Universidad Ramón Llull: http://www.url.es/ Universidad San Pablo CEU: www.ceu.es Universidad SEK/Segovia: www.usek.es Universidad de Vic: www.uvic.es 19
 • 20. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato 7. BOLSAS E AXUDAS PARA ESTUDOS SUPERIORES Para axudar a sufragar os gastos derivados dos estudos universitarios ou de ciclosuperior, existen unha serie de bolsas, axudas e premios da Consellería de Educación,Ministerio de Eduación e Ciencia e tamén doutros ámbitos privados.Convócanse bolsas de educación para alumnado universitario: o Para o alumnado que vai iniciar estudos universitarios, o De mobilidade para o alumnado universitario e doutros estudos superiores, o Para o alumnado que inicia os seus estudos fóra da nosa Comunidade Autónoma, o Financiamento de viaxes para estadías nalgún estado membro da Unión Europea co obxectivo de coñecer a lingua dese país, o Axudas complementarias do Programa de acción da Unión Europea de mobilidades de estudantes Erasmus, o Bolsas complementarias para a realización de prácticas en empresas europeas, Programa Leonardo/Europracticum ou similares, o Créditos aos estudantes universitarios, o Programa de axudas para a mobilidade de estudantes universitarios Séneca. o Aula de verán Ortega y Gasset da Universidade internacional Menéndez Pelayo. o Empréstitos para estudantes universitarios, o Axudas a asociacións xuvenís e a federacións e confederacións de estudantes no ámbito universitario, o Premios nacionais, o Programas de prácticas en empresas Para ciclos de grao superior: o Para o alumnado que curse estudos postobrigatorios non universitarios, o Bolsas para a formación práctica en centros de traballo (FCT), o Premios extraordinarios de Formación Profesional.Para máis información podedes visitar a páxina:http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.htmlTamén na web:http://www.edu.xunta.es/fp/files/guiaensinosuperior/GuiaEstudante2009.pdf (a partir dapáxina 197)E nesta outra web poderedes atopar máis bolsas e axudas:http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=04_Universidades/AA2ConBAP. 20
 • 21. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato8. OUTROS ESTUDOS/PROFESIÓNS. Existen outros estudos especializados, algúns esixen bacharelato,outros selectividade eoutros unhas condicións físicas ou probas específicas de ingreso.A continuación expomos algunhas profesións polas que podes amosar interese. AZAFATAS AUXILIARES DE VOO. Información en AVIACIÓN CIVIL (Tel. 91 597 70 00) e en compañías aéreas. Son títulos privados organizados polas distintas compañías. A duración oscila entre 1 e 2 anos e requírese o título de bacharelato, superar as probas de aptitude e o exame de idiomas. ARQUITECTURA DE INTERIORES. Requírese bacharelato e PAU. Ten unha duración de tres cursos mais proxecto de fin de carreira. Trátase dun título propio da Universidade da Coruña, “Graduado en Arquitecturta de Interiores”. Máis información en www.udc.es/estudos/ga/estudospropios/960111.asp INVESTIGADOR PRIVADO. Instituto Universitario de Criminoloxía. Madrid. (Tel. 91 394 54 13) Requírese bacharelato e selectividade. Tratase dun título propio da Universidade Complutense e ten unha duración de tres cursos. CIENCIAS POLICIAIS. Universidade de Vigo. Trátase dun título propio da Universidade e ten unha duración de dous cursos, cos que se obtén o título de Técnico, Especialista ou Máster en Criminoloxía na modalidade cunha duración de tres cursos, acadando así o título de Graduado Universitario en Ciencias Policiais. Requisitos: - Titulado universitario de 1º ou 2º ciclo, COU con ou sen selectividade - FP - Bacharelato LOGSE con selectividade - Ciclo formativo de grao superior ou equivalente - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Estudos estranxeiros convalidables. DISEÑO E MODA.. A) Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce. Allariz. Ourense. (Tel. 988 43 61 80). Carreira de Deseño de Moda (titulación Privada). B) Graduado Universitario en Deseño Téxtil e Moda. Título propio da Universidade de Vigo. Máis información: Facultade de Belas artes, Rúa da Maestranza, nº2, 36002. Pontevedra. Tel: 986 801 800. E-mail: esdemga@uvigo.es Este profesional está preparado para a coordinación de todos os procesos tanto de creación, como de fabricación e elaboración dos produtos relacionados coa moda e a confección. Poderá, polo tanto, desenvolver a súa actividade profesional tanto na industria téxtil e da moda como executar libremente a súa profesión como: Deseñador en estampación téxtil Deseñador estilista Deseñador técnico Crítico de moda Administrador de creación para a produción e a comercialización 21
 • 22. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato PILOTO CIVIL. O obxectivo deste Título é o de crear unha titulación universitaria que lles aporte aos futuros profesionais do sector unha formación sólida, extensiva e polivalente de maneira que estean na mellor disposición para competir con vantaxe no mercado laboral moderno. O título propio vese enriquecido ao incorporar dentro da estrutura do seu plano de estudos o conxunto de coñecementos teórico-prácticos requiridos para a obtención de distintos títulos aeronáuticos oficialmente recoñecidos Piloto Privado (avión), Piloto Comercial (avión) e Piloto de Transporte de Liña Aérea (avión). A obtención de ditos títulos é posible grazas ao acordo de colaboración subscrito pola Universidade da Coruña coa Escola de Pilotos de Aeroflota do Noroeste (AFN), que conta con todas as autorizacións necesarias (expedidas por parte da Dirección Xeral de Aviación Civil) para a docencia e formación de pilotos de liña aérea no noso país. O título propio busca acreditar a formación académico-técnica e humanística dos futuros pilotos civís. Con iso preténdese dar un valor engadido aos que se imparten ao amparo das normas JAR/FCL, dotando aos estudantes dun sólido adestramento técnico e científico. Ten unha duración entre 3 e 4 anos. MILITAR. Para ingresar en tropa e mariñeiría requísese ter nacionalidade española*, ter entre 18 e 28 anos, medir máis de 1,55 e menos de 2,03, non ter máis de 6 dioptrías de miopía ou hipermetropía ou 4 de astigmatismo, acreditar boa conduta cidadá, e posuir os estudos esixidos para cada especialidade. Para ingresar aos estudos superiores militares requírese ter superadas as PAU. Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL. Información en Dirección General de al Guardia Civil. Jefatura de la Enseñanza. (Tel. 91 514 64 70). Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, carecer de antecedentes penais, e ter o permiso de condución da clase B. POLICÍA NACIONAL Para o ingreso na escala básica tes que cumprir algúns requisitos: ser español, ter entre 18 e 30 anos, ter unha estatura mínima de 1,70 homes e 1,60 mulleres, ter o título de ESO, compromiso de portar armas, non cumprir condena por delito doloroso e ter o permiso de condución das clase A e B e da autorización (BTP). Máis información no Ministerio do Interior. www.mir.es CONTROLADOR AÉREO Tes que estar en posesión dun título universitario oficial de Diplomado/Enxeñeiro Técnico/ Arquitecto Técnico ou Licenciado/ Enxeñeiro /Arquitecto ou ter superado o Primeiro Ciclo Completo dunha carreira universitaria de grao superior. A idade preferente anos (non excluínte) é entre 21 e 28, requírese ter un nivel de inglés alto e algúns coñocementos básicos sobre materias non específicas do control de tráfico aéreo.Unha páxina moi completa para obter información doutra formación diferente á universitariae á formación profesional é a páxina web do Ministerio:www.cnice.mecd.es/recursos2/orientacion/02orient/op04.htm 22
 • 23. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional Bacharelato9. INCORPORARSE AO MUNDO LABORAL9.1. NA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: OPOSICIÓNS Con 18 anos cumpridos e dependendo da túa titulación académica podes acceder a unposto de traballo como funcionario/a nas administracións públicas (ministerios, comunidadesautónomas, deputacións, concellos...) O sistema de acceso é polo xeral mediante oposición ou concurso-oposición.Convócase unha oferta de prazas para os diferentes postos (administrativo, profesor, carteiro,enfermeiro, bombeiro, conserxe, policía...) e se cumpres os requisitos mínimos podespresentarte aos exames da oposición, unha vez que realices a matriculación nos prazospropostos pola administración. As oposicións son procesos de selección que poden constar de varias probas,dependendo do tipo de traballo. Podes atopar información nos diferentes diarios oficiais das administracións: BoletínOficial do Estado (BOE), Diario Oficial de Galicia (DOG) e doutras Comunidades eProvincias. Na convocatoria indícase: - Sistema de selección: oposición, concurso ou concurso-oposición. - As probas a superar: dependendo da oposición pode constar de tests psicotécnicos, temas a desenvolver, supostos prácticos, probas físicas... - Calendario das probas. - Requisitos dos candidatos. - Lugar e data de presentación das solicitudes. Na oferta de emprego público existen cinco tipos de corpos, que corresponden ás cincoescalas nas que se require titulación diferente.CORPO TITULACIÓN REQUERIDAGrupo A1 Titulación Universitaria de Grao /Postgrao Licenciado, Arquitecto o EnxeñeiroGrupo A2 Titulación Universitaria de Grao Diplomado, Enxeñeiro Técnico ou Arquitecto Técnico Grupo B Título de Técnico Superior (CFGS) Grupo C1 Título de Bacharelato ou Título de Técnico (CFGM) Grupo C2 Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) Profesionais sen Certificado de escolaridade. requisitoPodes atopar máis información en: http://www.buscaoposiciones.com/9.2. RECOMENDACIÓNS1º- Inscríbete na oficina do Servicio Galego de Colocación máis próxima ao teu domicilio.2º- Prepara un bo plan de búsqueda de emprego: - Presta atención aos avisos do INEM, consulta a diario a prensa e revistas especializadas na oferta laboral. - Elabora documentos sinxelos (carta de presentación, currículum vitae...) e coñece os procedementos de selección da empresa (entrevistas, test...) - Tamén podes solicitar emprego nas axencias privadas de colocación.3º- Infórmate das posibilidades de montar a túa propia empresa ou negocio. Asesórate naDirección Provincial de Traballo, Cámaras de Comercio ou Sindicatos.4º- Mentres tanto, mantente ocupado/a en actividades de formación relacionadas co traballoao que aspiras. 23
 • 24. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES JOHAN CARBALLEIRA Guía de Orientación Académica e Profesional BacharelatoBLOQUE III. A TOMA DE DECISIÓN.10. AGORA DECIDO Tomar unha decisión tan importante non é tan doado, tres de cada catro estudantesequivócanse de carreira, dous de cada tres perden polo menos un ano e un de cada dous nonsabe que estudar. Para elixir ben tes que traballar os tres bloques xa comentados na introdución: a. Empeza por coñecerte. É imposible elixir ben un estudo superior sen saber: o Como somos e que queremos facer na vida. Por tanto, analiza os seguintes aspectos: o Intereses, capacidades e notas. b. Coñece todas as alternativas. Tes que coñecer todos os estudos aos que podes acceder e ir eliminando aqueles que non che interesen. c. Recaba a máxima información da cada carreira. Unha vez seleccionada unha ou varias carreiras, polo xeral entre tres e cinco carreiras, profundiza en cada unha delas. Tes que saber: o A finalidade dese estudo. o Dificultade da carrreira. o As materias que hai que estudar (o plano de estudos). o As materias máis difíciles. o O “tipo de estudante” que cursa esa carreira. (Pódelo atopar nos planos de estudos e nas páxinas web de cada universidade). o O mercado de traballo, saídas laborais: sectores e funcións. o Pasarelas a outras titulacións. o Universidades ou centros de formación onde se imparten. o Diferenzas entre as distintas Universidades. (materias optativas, especialidades, cursos complementarios, instalacións...) o Custos e bolsas. 24