GöteborgsLiberalen nr 1 - 2011

934 views

Published on

GöteborgsLiberalen är organ för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
934
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GöteborgsLiberalen nr 1 - 2011

 1. 1. GöteborgsLiberalen Årgång 70 | Nummer 1 / 2011Debatt: Tillväxten kommer i AngeredNy ordförande iLiberala KvinnorLundsbrunn inledde året
 2. 2. LedarePå gång inom partietDenna ledare tänkte jag ägna åt de processer styrelsen har satt igång för att rusta partiet införvalen 2014 då vi måste nå större framgång för Folkpartiet liberalerna. fortlever på medlemmarnas ideella insatser. Berit KrantzTillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kommer leder en översyn av hur vi jobbar med medlemsvård. NärUtbildningssatsningarföreningen utbilda de medlemmar som har fått förtroendet vi nu går ner till färre anställda kommer vi ha än störreatt representera Folkpartiet i kommunala och regionala behov av medlemmar som ställer upp som volontärernämnder och styrelser. Det gäller att kunna företräda vår regelbundet, exempelvis med bokföring, kökshållning,politik, utveckla den och ha kontakter med medborgare. Vi postöppning, telefonpassning eller annat. Har du lust ochhar också ambitionen att stärka det lokala arbetet genom tid att göra en insats så hör av dig till vår ombudsmanatt utbilda ordförandena i lokalföreningarna. Björn Stenström.Styrelsen har identifierat ett behov av att sammanföra Valplattformen som antogs av föreningen före valet utgörÖkat internt samarbete Fördjupning av liberala förslagde ledande organen inom partiet för att öka samstäm- tillsammans med regionala och nationella program utgång-migheten i partiets agerande. I december hölls den första spunkten för Folkpartiets arbete denna mandatperiod.träffen med ledamöterna i styrelsen, valberedningen, Styrelsen har initierat en dialog med kommun- och region- dechargeutskottet, nomineringskommittén, kom- fullmäktigegruppen för att identifiera luckor i vår politik mun-, region- och riksdagsgrupp där vi behöver förnya eller fördjupa våra förslag till göte- och ordförande i lokalföreningarna borgarna under de nästkommande åren. En arbetsgrupp och Liberala Ungdomsförbundet under Helene Odenjungs ledning har också i uppdrag att ta för att diskutera lärdomar från fram en profil- och kampanjstrategi. valrörelsen. Jag har haft förtroendet att leda föreningen under tre år Ordförandebyte På grund av att Folkpartiet back- och det har varit oerhört givande och stimulerande. Tack Personalförändringar ade något i både kommun- och till alla som underlättat mitt arbete genom initiativ, internt regionvalet får vi mindre par- partiarbete och hängivet kampanjande. Nu är det dags att tistöd. Det innebär att styrelsen har jag i tid lämnar över till den nya kraft som kan leda läns- tvingas ta beslutet att skära ner förbundet över nästa valrörelse. bemanningen på kansliet från den 1 mars med en kanslisttjänst. I Jag vill å hela partiföreningens vägnar tacka vår kanslist Tack till Katarina! framtiden kommer Katarina Thorstensson för hennes utmärkta insatser på vi enbart ha en kansliet under nio år. Katarina har haft hand om ekonomin, anställd ombuds- medlemsregister, arkiv, hemsida och andra administrativa man. uppgifter. För många medlemmar har Katarina varit en social knutpunkt. Vi önskar Katarina lycka till i framtiden! Vill du bli Folkpar- volontär? tiet är en medlems- rörelse som Cecilia Wigström Länsförbundsordförande
 3. 3. RedaktionEn livfull 70-åringFramför dig har du en ny upplaga av GöteborgsLiberalen och detta num- Innehåll 1/11mer är lite speciellt eftersom vi med detta inleder den 70:e årgången avtidningsutgivning.De senaste sju decennierna har ombudsmän, övrig personal, re- Lundsbrunndaktörer och medlemmar engagerat sig i vår medlemstidning. 4Namnet på tidningen har ändrats genom åren, precis som typ- Nytt från Stadshusetsnitt och rubriker. Men syftet att informera medlemmar och 5sympatisörer har bestått och utvecklats i takt med teknikut- GöteborgsLiberalen 70 årvecklingen. Alla nummer är i sig självt ett viktigt dokument i 6-7vår föreningshistoria och har därför arkiverats mer eller min-dre systematiskt. Under året kommer vi att öppna dörrarna till 8 Eva Flyborgarkivet och dela med av den skatt som faktiskt finns. Längre Riksdagsrapportfram kan du läsa om hur allt började med Folkpartiets Göte-borgsblad Fri Talan. 9 Liberala Kvinnors årsmöteVi fortsätter också under året att bevaka vad som händer i riks- 11 Daniel Anderssondag, region och kommun både i tidningen och löpande på Regionfullmäktigenyhetsbloggen som ni hittar på http://goteborgsliberalen.blogspot.com. Vi kryddar också med lite intern debatt och re- På gångflektioner kring vad som händer i vår omvärld. Sen är ni läsare 12-13alltid välkomna att skicka in egna bidrag eller komma med tips Synpunkterom vad vi ska skriva om. För det här ska vara en tidning för 14föreningens medlemmar. Avslutningsvis vill vi också tacka för Kalendariumalla synpunkter som har kommit in kring tidningens nya de- 15sign. Pär GustafssonGöteborgsLiberalen Organ för Folkpartiet liberalerna i GöteborgAnsvarig utgivare: Sten Sturegatan 42,Cecilia Wigström 412 52 Göteborg Varje författare står för sina åsikter närRedaktör: E-post: de framförs i GL. Dessa behöver intePär Gustafsson, 0761-450110 gbgliberalen@gmail.com nödvändigtvis återspegla partiets åsik-gustafsson@liberal.se ter eller politiska program. Webb och blogg: Skriv gärna i GöteborgsLiberalen.Redaktionssekreterare: www.folkpartiet.se/GL Skicka in material till redaktionen påSandra Isgren, sandra.isgren@gmail.com goteborgsliberalen.blogspot.com ovanstående adresser. Max 2500 tecken.Redaktionen: Telefon:Cecilia Wigström, Anders Jonell, 031-719 90 60 Redaktionen ansvarar ej förmaterialRolf Hyringe och Lennart Staberg som inte beställts och redaktionen för- Upplaga och tryck: behåller sig rätten att redigera och kortaKalendarium: 1000 ex, Mediagraphic insända bidrag.Björn O StenströmAdress: Omslagsbild: GöteborgsLiberalen 1/2011 3
 4. 4. Nyheter Lundsbrunn inledde det politiska året Ett brett seminarieprogram med spridda teman från liberal ideologi med ungdomsförbundets ord- förande Adam Cwejman, jämställdhetsseminarium med Liberala Kvinnor och Bonnie Bernström som exempel på ena sidan eller mer realpolitiska seminarier med Västsvenska Industri- och Han- delskammaren eller varför inte den regionala Kulturportföljen under ledning av Perallan Orrbäck med Lars Nordström samt kulturutvecklaren på regionens kultursekretariat Ann-Charlotte Eklund. ågra seminarier av mer N praktisk natur kring an- vändandet av Google-apps och Sociala medier rönte även stort intresse under årets Lundsbrunns- konferens i ett vintrigt Skaraborg. Väststyrelsens ordförande Jonas Andersson hälsade därefter välkomna till årets Lundsbrunns- konferens med sedvanligt en- gagemang och glädje. När han ändå stod i talarstolen passade han även på att presentera ungdomsförbun- dets nye ordförande i Västsverige; Adam Alfredsson från Vara. Efter sitt inledningsanförande intro- ducerade Jonas Lennart Nordfors från Gullers Grupp som drog en föreläsning på temat ”Dagens om- värld – framtidens politik” Jan Björklund och Maria Leissner höll tal på Lundbrunnkonferensen. I storgrupp kunde vi bland an- Foto: Ulla och Kristina Palmgren nat lyssna till Maria Leissner tala hålla ett anförande. Han började med Skatter, energi och skolpolitiska beslut om Romernas situation i Sverige och att konstatera att han en gång i tiden avhandlades med energi och av en rätt i Europa, ett rörande anförande som började som fpu:are i Södra Älvsborg avslappnad partiledare. Som kom- följdes av ett fördjupningsseminarium. och att partiledningen satt som ett mentar till opinionsläget konstaterade Även Europaparlamentarikern Olle prioriterat mål att folkpartiet ska Björklund att även om regeringen leder Schmidt hade ett uppskattat anförande ha ett starkt ungdomsförbund. Han med 10 punkter i opinionen i dag så i storgrupp som följdes av ett seminari- konstaterade att ungdomsförbundets kommer det inte vara, Socialdemokra- um med titeln ”Vart är Europa på väg?”. organisatoriska styrka och utbredning terna kommer att välja en ny ledare och Nästan traditionsenligt hade också i Västsverige inte motsvarats tidigare ny politik kommer att komma från op- Silc med sig internationella gäster, så i historien något som resulterade i positionen. Med vetskapen om detta så även i år. Besökarna från Jabloko i St: en spontanapplåd från Luffarna. Han är det väldigt viktigt att vi som folkpar- Petersburg hade seminarier kring deras fortsatte med att konstatera att det var tister inte slappnar av i vårt opinions- speciella situation i Ryssland. han som hade fått uppgiften att hindra bildande för att hålla partiet så starkt deltagarna från att åka direkt efter som möjligt när vi går in i valåret 2014 lunch. Ett konstaterande som mottogs om tre år. Som final på konferensen kom vice med munterhet i lokalen. Björklund avslutade konferensen statsministern Jan Björklund för att Talet var brett aktuellt och nyskrivet. Daniel Andersson4 GöteborgsLiberalen 1/2011
 5. 5. Nytt fråntext! Stadshuset Uppdatera dig på goteborgsliberalen.blogspot.com678 barn saknar förskoleplats i GöteborgFÖRSKOLA. Enligt statistik som presenterades den 1 februarisaknar 678 barn i Göteborg en förskoleplats. Jämfört med Hallå Där...samma tid förra året (då 450 barn saknade förskoleplats) är Catrine Norrgårddet en ökning med 50 procent. Dock räknas ingen som köande.Den 1 januari minskade antalet stadsdelsnämnder i Göteborgfrån 20 till 10. Hur detta påverkar kravet på att söka förskolor i Hur känns det att vara tillbaka i Göteborg?hela stadsdelen för att räknas som köande är dock fortfarande - Det känns väldigt bra och jag känner mig redan hemma.oklart. Stadsdelsgränserna är ju bara på kartan, i verkligheten kan- Vad har du gjort de senaste åren?ske familjen bor eller arbetar väldigt nära en förskola i an- - Jag har jobbat i Europaparlamentet, varit kommunjurist inan stadsdel och då ska de naturligtvis kunna söka dit, säger måland och politiskt tjänsteman i Uppsala kommun.kommunalrådet Helene Odenjung (FP). Vi vill ju tillgodosefamiljernas önskemål om typ av förskola, familjedaghem eller Vilka områden ska du jobba med?omsorg på udda tider, då får inte byråkratiska tolkningar av re- - Stadsbyggnad och miljö, i kombination med äldrefrågorgelverken hindra det. och jämställdhet. - Det är givetvis bra att 777 barn får erbjudande om platsmen det får inte leda till större barngrupper, säger Helene Vad kommer att bli den stora utmaningen underOdenjung (FP). Men vi oroas över de signaler som kommer mandatperioden?från föräldrar med stora barngrupper som fylls på med ännu - Att inte hamna i skug-fler barn. Det vore hög tid att komplettera statistiken med hur gan av moderaterna.stora barngrupperna är. Förskolekön får inte ersättas med kötill personalens knä. Vad gör du på fritiden? - Jag är ordförande för HBT-liberaler. Är nybörjare på yogaAlliansen föreslår modell och golf, och ser en helför sänkta taxor och avgifterTAXOR. Idag finns ett årligt effektiviseringskrav på en procent i del film.nämnderna som finansieras av skattemedel. Alliansen vill utre-da möjligheterna att införa motsvarande modell i de nämndersom helt eller delvis finansieras genom taxor och avgifter.Därigenom blir det möjligt att hålla nere kostnadshöjningarför medborgarna och brukarna, samtidigt som kvaliteten iverksamheten höjs. Catrine Norrgård – Kommunens taxor höjs i princip varje år, samtidigt som det 0727 - 25 97 62inte finns några krav på effektivisering av de externt finansi- catrine.norrgard@stadshuset.goteborg.seerade verksamheterna. Jag har förståelse för att företagare blirirriterade när de får betala höga avgifter för exempelvis livs-medelskontroller, som i slutändan kanske inte ens genomförs,kommenterar Helene Odenjung (FP). Förebygg suicid i Göteborg VÅRD. I en motion till fullmäktige föreslår biträdande kommu-Snöröjningen är under all kritik nalrådet Ann Catrine Fogelgren att Göteborgs stad ska ta framVINTER. I en interpellation till fullmäktige ställer Kristina Berg- en strategisk plan för att förebygga suicid. 2009 genomfördesman Alme kommunledningen tillsvars för vinterns snöröjning. en granskning av Karolinska institutets expertorgan NationellEnligt Bergman Alme har göteborgarnas tålamod med snö och prevention av suicid och psykisk ohälsa, som visade att barasnöröjning passerat för länge sedan och menar att efter år av 5 av 290 kommuner har en handlingsplan med syftet att min-bistra vintrar med snö, kyla och halka borde de som har ansvar ska antalet suicid. Fogelgren skriver i sin motion att forskningför snöröjningen lärt sig av tidigare erfarenheter. Hon undrar visar att självmord går att förebygga, bland annat genom ökadäven hur kommunen kan bli bättre på att utkräva ansvar från kunskap och genom att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Där-entreprenörer och hur kontrollen kan bli bättre av privata fas- för menar hon att Göteborg behöver ta fram en strategisk plantighetsägare. för att förebygga suicid. GöteborgsLiberalen 1/2011 5
 6. 6. Jubileum 70 år av tidningsutgivning I år är det 70 år sedan Folkpartiet i Göteborg registrerade ett utgivningsbevis för att föreningen skulle kunna ge ut en egen medlemstidning. Under året kommer redaktionen att uppmärksam- ma föreningens eget tidningsjubileum med historiska tillbakablickar och fram för allt låta er läsare ta del av gamla nummer, för det har hunnit bli några tidningar under de senaste sju de- cennierna. Men den första artikeln i serien om vår medlemstidning startar där allt började. Liberala vänföreningen hade med sina önskvärt att föreningens medlem- 504 medlemmar tillsammans med mar lämnade in fler adresser på Frisinnade medborgarföreningens 86 personer som inte var aktiva i medlemmar och ett hundra tal icke föreningen, men som borde få organiserade personer i september Göteborgsbladet hemskickat i 1934 bildat och konstituerat föreningen brevlådan. Den diskussionen Folkpartiet i Göteborg. Föreningen hade pågick i föreningen under flera ett stort behov att dels informera väl- år och återkommer i flera års- jarna om det nya partiet och dels skapa berättelser. en samhörighet inom den nya par- tiföreningen. En väg dit var att skapa en medlemstidning där föreningen kunde GöteborgsLiberalen är från 1941 Nuvarande utgivningsbevis för kommunicera med sina medlemmar då föreningen registrerade ett och bland annat föra vidare nyheter nytt bevis för tidningen Folkpartiets från riksorganisationen. Göteborgsblad med det nya tillägget Fri Talan. Det nya namnet kom också att ”propaganda” som skickades ut till På ett möte med centralstyrelsen i okto- symbolisera partiets strävan att föra göteborgarna. Exempelvis skickades ber 1935, under ledning av föreningens en hög politisk debatt både internt i tidningen ut till samtliga nybyggda första ordförande Hr N.A Magnusson, föreningen som externt mot götebor- områden i staden i över 25 000 exem- beslutade ledningen att föreningen garna. Fri Talan utkom med fem num- plar. I slutet av 50-talet bytte Fri Talan under kommande år skulle ge ett propa- mer under sitt första utgivningsår och format från A3 och fyra sidor till A4 gandablad. Bladet döptes till Folkparti- spriddes i en stor upplaga. Tidningen samtidigt som antalet sidor ökade till ets Göteborgsblad och under första året kom redan från början att användas åtta. I början av 60-talet kom utseendet gavs fyra nummer ut. Ett av dem var ett för att informera medlemmarna om att förändras ytterligare och tidnin- valnummer som trycktes i 10 000 exem- aktuella frågor och aktiviteter inom gen började tryckas i rotationstryck, plar och som användes i valkampanjen föreningen. Trots att föreningen hade vilket möjliggjorde att tidningen kunde som gick under partibeteckningen flera ledande tidningsredaktörer aktiva tryckas i stora upplagor till ett lågt pris. Folkpartiet Borgerliga vänstern i valet i föreningen som Harry Hjörne, Åke Det pressmaterial som distribueras från till stadsfullmäktige 1935. Men främst Lundh och Nils Holmberg, blev tid- partiets pressavdelning i Stockholm var skickades bladet ut till medlemmar i ningens första redaktör och ansvariga dessutom avsett för detta format. föreningen och av medlemmar upp- utgivare ombudsmannen Sven Törn- givna sympatisörer samt delades ut vid blom. Sven efterträddes inledningsvis På 60-talet anställde även föreningen olika kampanjer. Bladet kom under åren av ombudsmännen Oscar Dahlberg och Lennart Hydén som sin första annon- att bli populärt hos medlemmarna och sedermera Jarl Andersson. sredaktör på partiexpeditionen för att publikationen ansågs vara av värde som rekrytera fler annonsörer till tidnin- propagandamedel. Under årens lopp har tidningen har flera gen vilket gav önskvärd effekt. Hydén syften, men under de första decen- kombinerade sitt arbete med annon- Styrelsen ansåg tidigt att det vore nierna användes tidningen ofta som serna med att också samla in pengar till6 GöteborgsLiberalen 1/2011
 7. 7. Här är ett nummer från mars 1956 där bland annat Julius Hüttner gratuleras.föreningens stiftelse som finansierade tidningen till olika hushåll. Finansier-den övriga partiverksamheten. Några år ingen av tidningen skedde helt via Har du något minne av GöteborgsLiberalensenare utkom tidningen med en sam- annonser och trots den stora upplagan eller föregångarna som du vill dela med digmanlagd upplaga på 200 000 exemplar. har tidningen medfört ett överskott på av? Hör av dig till redaktionen!Den höga upplagan motiverades med 2000 kronor.att vid varje utgivningstillfälle deladeföreningens stadsdelssektioner ut Pär Gustafsson, redaktör par.gustafsson@stadshuset.goteborg.se Hur mår Göteborgare? Rikspolitiska Nätverket Välkommen till det nystartade nätverket “Hur mår Dags igen för träff om rikspolitiken med Eva Fly- Göteborgare?”. Ett nätverk för alla medlemmar som borg som presenterar rykande färska nyheter från är intresserade av allt från sjukvård, äldrevård, riksdagen. funktionshinderfrågor och till socialpolitik med mera. När: Torsdagen den 10 mars, kl. 18:00 Första mötet äger rum onsdagen den 23 mars Var: Partiexpeditionen, Sten Sturegatan 42 kl. 18.30 i partilokalen. Varmt välkomna Cecilia Wigström Eva Flyborg GöteborgsLiberalen 1/2011 7
 8. 8. Riksdagen Riksdagsrapport Att styra Sverige i minoritet är en utmaning. Utan att kunna fördjupa mig i ämnet särskilt mycket så kan man lugnt konstatera att väldigt mycket energi nu måste riktas inåt för att hjulen skall snurra åt det håll vi vill och se till att regeringens politik kan genomföras. Ni vet ju alla hur mandat- fördelningen i Riksdagen ser ut och det märks på det dagliga arbetet. På det hela taget pekar många siffror på att Sverige är på rätt och dessutom betala ersättningar mellan 20-30 miljarder för väg. Ekonomin är starkare än på länge, sysselsättningen ökar detta är höjden av dumhet. Dessa partier borde nästan vara och arbetslösheten minskar och statsskulden är i dag lägre med och betala elkonsumenternas höga räkningar nu, så kan- än 2006. Över 100.000 fler är sysselsatta nu jämfört med ske vi inte får fler ansvarslösa beslut. Bara en tanke. före finanskrisen. Allt fler i världen benämner Sverige som en sk Tigerekonomi. Ovant. Samtidigt finns problem och fällor Självmordsbombaren i Stockholm misslyckades som tur var med kvar; ungdomsarbetslösheten, förtidspensioneringar och för sitt uppsåt; att spränga oskyldiga svenskar i luften och kasta dålig integration för att nämna några. Här måste ännu större in Sverige i panik och kaos. Vi skall tacka alla gudar för att ansträngningar göras. attentatet misslyckades. Vi blev upprörda men inte panikslag- na, vaksamma men inte lamslagna. Det är bra, för i upprörd- Som en återvändare till ”mitt” utskott så känns de flesta ären- het fattas inga bra beslut. Den svenska eftertänksamheten dena bekanta. Näringsutskottet har 20 betänkanden att se tjänar oss väl just nu och en hel grupp människor skall inte, fram emot, vi går på konstant högvarv med sammanträden, får aldrig skuldbeläggas. uppvaktningar, debatter och EU-dokument som svämmar Men det finns vissa frågor som måste ställas och besvaras; över alla inkorgar. Men mitt i denna strida ström av inkom- behöver SÄPO bättre verktyg, behöver också vi precis som mande ärenden och informationsbombning måste man se till Norge och Danmark en sammanhållen nationell strategi för att skapa tid och mentalt utrymme för att tänka självständigt, att kunna hantera också den religiösa extremismen? Den annars blir det ju bara som nu fast mera. Att kunna ifrågas- politiska har vi tidigare erfarenheter av men den religiösa ätta och utmana det rådande är absolut är ett delvis nytt fält. Nyamko Sabuni har redan tidigare nödvändigt för att kunna göra plats för förtjänstfullt lyft dessa frågor i Alliansregeringen och startat nya tankar och idéer. Vi har i Folk- ett förberedande arbete, Bl.a har Försvarshögskolan genom- partiets näringsutskottsgrupp fört ett unikt uppdrag att kartlägga den ökande radikalisering påbörjat ett sådant arbete, både som man fått rapporter om. Detta viktiga arbete fortsätter nu för närings- och energipolitiken. på bred front. FRA-lagen skulle rivas upp vid en rödgrön valseger. Nu blir Med tanke på den bistra vinter vi det inte så eftersom Socialdemokraterna nu har gjort upp har även i år vill jag bara anföra med Alliansen. Nu kommer även SÄPO att få använda sig av en enda sak; beslutet i 1997 års signalspaningen i sitt arbete, något vi krävt från början. Bra. energiuppgörelse var några av Bättre sent än aldrig. de absolut dummaste i svensk politik någonsin. Att stänga ett högproduktivt Eva Flyborg Kärnkraftverk Riksdagsledamot (Barsebäck) eva.flyborg@riksdagen.se Följ Evas riksdagsarbete på hennes blogg flyborg.wordpress.com8 GöteborgsLiberalen 1/2011
 9. 9. ÅrsmöteÅrsmöte hos Liberala Kvinnor i Göteborgsområdet vandrare bidrar snarare till den stigmatisering som gör att manDet var ett välbesökt årsmöte själv och andra sätter gränsersom Liberala Kvinnor i Göteborgs- för vad man kan åstadkommaområdet hade 31 jan.Helena Holmberg, avgående ordförande, och vad man kan bli.hälsade alla välkomna och då speciellt Just detta förtjänstfullavår mötestalare Karin Markides, rektor arbete har Liberala Kvin-på Chalmers Tekniska Högskola, tillika nor i Göteborgsområdetprofessor i kemi. uppmärksammat och beslutat Karin berättade mycket levande hur att tilldela Karin Markidesoch varför hon valde just ämnet kemi utmärkelsen Årets Liberalaoch sedan fortsatt med en forskarkar- Kvinna i Göteborgsområdet.riär. Hur det var att som kvinna göra Detta överlämnades i form avkarriär i en mansdominerad akademisk en liten glasskulptur med ettvärld gav hon många exempel på. ingraverat rött hjärta.Detta genom många häpnadsväckande,osannolika, och ibland skrattretande Slutligen avtackade vi vår Till vänster rektor Karin Markides med utmärkelsen Åretsepisoder. mycket uppskattade styrelse- Liberala Kvinna och till höger avgående styrelseordföranden Men hon gav aldrig upp utan skaffade ordförande Helena Holmberg Helena Holmbergsig istället genuin erfarenhet att hantera som varit en stor inspiration- hetsfrågor.personer som medvetet eller omedvetet skälla för oss alla. Hon har med ettmotarbetade kvinnliga doktorander. aldrig sinande engagemang hållit vår Vi har nu en styrelse med flera yngreNär så Karin blev utnämnd till rek- aktivitetsplanering på hög nivå! Även kvinnor, några nysvenskar och äventor för Chalmers såg hon att det fanns Kristina Bergman Alme och Margareta representanter från Göteborgs kring-mycket att göra inom jämställdhetsar- Krakowski, som gjort ett utmärkt arbete kommuner. Med denna bredd i styrelsebetet och att hon skulle kunna använda som kassör, avgick . och med olika erfarenheter och kom-det hon varit med om . Valberedningen har därför behövt petenser bådar det gott för ett fortsatt göra ett omfattande förarbete, först starkt engagemang i Liberala Kvinnor iKarin Markides driver nu ett jämställdhet- till synes hopplöst! Till ny ordförande Göteborgsområdet.sarbete på Chalmers som riktar sig både valdes enhälligt Maria Nilsson, vik. för-till kvinnor och till män. Hon betonade bundssekreterare för Liberala Kvinnor.vikten av att arbeta lika mot båda könen Maria har i hela sitt professionella livi denna fråga. Särskilda stödinsatser för arbetat med Östeuropa och har en gedi- Gunilla Nyberg“svaga grupper” som kvinnor eller in- gen erfarenhet och insikter i jämställd- Sekreterare Liberala Kvinnor Göteborgsområdet Studie-/kulturresa till Krakow Örgryte-Härlanda föreningen arrangerar under våren en studie-/ kulturresa till Krakow med bl. a besök i Auschwitz, Schindlers fabrik, saltgruvan Wieliczka, mm. Preliminär tid 13 - 17 april. Kostnad ca 5 000 kr. Vi räknar med 20 deltagare. En studiecirkel kommer att arrangeras inför resan. För närmare information och anmälan kontakta Piotr Kiszkiel (0707 61 24 69) 9 By Own work [CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)] via Wikimedia Commons GöteborgsLiberalen 1/2011
 10. 10. Årsmöte Kallelse till årsmöte 2011 för Folkpartiet Liberalerna i Göteborg Årsmötet hålls under två dagar, den 2 och 5 mars. Årsmötesdagarna Onsdagen den 2 mars: Årsmötets motionsbehan- dling äger rum med start kl 18.00 (fika från 17:30). Lördagen den 5 mars: Från kl 10.00 sker övriga behandlingspunkter. Årsmötestalare på lördagen är vår EU-minister Birgitta Ohlsson. Årsmötets båda dagar hålls i Studieförbundet vux- enskolans lokaler, Redbergsteatern, Örngatan 6 vid Redbergsplatsen. Handlingar Alla handlingar till årsmötet finns tillgängliga på partiexpeditionen den 23 februari. Anmälan Deltagande meddelas senast torsdagen den 24 februari via vår anmälningssida på www. folkpartiet.se/gbganmalan Meddela samtidigt om du önskar lunch till självkostnadspris på lördagen. Vid frågor, kontakta partiexpeditionen på goteborg@liberal.se / 031-719 90 60 Är du auktoriserad revisor? Välkommen! Förbundsstyrelsen Föreningen söker i nuläget en auktoriserad revisor. Om du är intresserad, hör av dig till valberedningen. Ann Catrine Fogelgren ann.catrine.fogelgren@stadshuset.goteborg.se10 GöteborgsLiberalen 1/2011
 11. 11. RegionenFP aktiva i regionenDet första sammanträdet, för 2011, med Regionfullmäktige den, 1 februari, hanterade ett antalintressanta frågor och aktivt arbete från den liberala gruppen. I en interpellationsdebatt, initierad avKristdemokraterna, höll undertecknad sitt jungfruanförande i fullmäktige där jag underströk Folkpar-tiets vilja att man satsar på att bryta stigmatiseringen av människor som drabbats av psykisk ohälsa. den andra interpellationsdebatten kring en fråga om brist Även KD nöjde sig med regionstyrelsens yrkande då denI på vårdplatser höll gruppledaren Jonas Andersson ett anförande där han konstaterade att han i det stora helainte är säker på att det saknas vårdplatser men att det saknas mötte upp det problem som de i grunden beskrivit även om med en modifierad lösning. Som final för dagen lämnade Folkpartiet in en motionvårdplatser inom intensivvården och i den intermediära signerad Mariella Olsson och Kristina Grapenholm om attvården. Ett ställningstagande som fick medhåll av företrädare regionen bör införa gratis influensavaccination för samt-både från V och M. liga pensionärer och människor i riskgrupperna. Vi hoppas Fullmäktige tog också ställning för inköp av nya pendeltåg naturligtvis på gott gehör för vårt förslag men det lär vi seför Västtrafik som delvis är av en ny längre modell och som under kommande sammanträden med Västra Götalandskommer innebära att alla vagnar inte kan brukas vid alla per- Regionfullmäktige.ronger. Nya tågen är en del av satsningarna kring det Västs-venska infrastrukturpaketet.I hanteringen av tilläggsbeslut kring arvoden yrkade folkpar-FP mot höjt arvodetiet på en återremiss av förslaget till årsarvoden för presidieti Institutet för stressmedicin. Det var ett yrkande som tyvärrinte fick något gehör utanför den liberala gruppen. Som argu-ment fanns att det inte verkade finnas samma tanke på ett ar-vode i relation till arbetsbörda så som det finns kring mångaav de andra uppdragen i regionens nämnder och styrelser. Kort sagt arvodet var satt för högt men den överväldigandemajoriteten i fullmäktige tyckte uppenbarligen att det varrimligt.Mariella Olsson höll från folkpartiets sida ett anförande i enDebatt om hospice för barnmotionsdebatt kring ett förslag från kristdemokraterna omatt inrätta ett hospice för barn i regionen. Regionstyrelsenyrkade på att fullmäktige skulle ge Hälso- och Sjukvård-snämnderna i uppdrag att se över den palliativa vården förbarn och unga. Mariella instämde i regionstyrelsens förslagoch sa att hon såg fram emot uppdraget. Vi tror inte att hospicevården är den ultimata lösningenför sjuka barn utan att man vill kunna ordna vård i så storutsträckning som möjligt i deras hemmiljö och inte bygga enhospicebyggnad där de skall vistas. I det stadium där det kanfinnas fog för det så är det mer troligt att barnen är så sjukaatt de bör tas inom den reguljära sjukvården. Vi höll dockmed om att den palliativa vården för barn dock måste bli bät- Daniel Anderssontre och mer anpassad just för barn. Ersättare, Regionfullmäktige GöteborgsLiberalen 1/2011 11
 12. 12. På gång Vi behöver din hjälp vid Riksmötet i Göteborg! Välkommen till 2011 års Vi behöver ett flertal volontärer som hjälper till Konferensvärd största folkpartikonferens! med div. praktiska saker under riksmötet. Det hand- lar främst om att kolla namnbrickor vid entréer till matsalen och konsertsalen samt vid entrén till Mäs- Liberala Riksmötet den 19 & 20 mars på san. Anmäl dig till en eller båda dagarna. Svenska Mässan i Göteborg Riksmötet startar 12.30 på lördagen och avslutas 15.30 på söndagen. Avgift för riksmötets två dagar är 3 100 kronor. Sista anmälningsdag är 1 mars. För Hjälp oss att ge alla anländande folkpartister ett Mottagningskommitté vid Centralen dem som anmäler sig senast den 17 februari är kon- bra mottagende då de anländer till Göteborg under ferensavgiften 2 700 kronor. I avgiften ingår middag fredag och lördag förmiddag. Vi behöver din hjälp i lördag kväll, lunch lördag-söndag samt kaffe/frukt. en mottagningskommitté vid Centralstationen. Anmäl dig till en eller båda dagarna. Se folkpartiets hemsida www.folkpartiet.se för mer Anmälan om intresse till: goteborg@liberal.se information och anmälan. Ange “volontär riksmötet” i ämnesraden och skriv sedan vad du vill hjälpa till med. Din ombudsman SDN-gruppens verksamhet under 2011, vårterminen Avdelningsstämma Kallelse till Avdelningsstämma Studieförbundet Dag och datum Plats Tid Vuxenskolan, i Göteborg 30 mars Måndagen den 28 mars Stadshuset, Hörsalen 18.00 KALLELSE Onsdagen den 4 maj Stadshuset, Hörsalen 18.00 SV, Studieförbundet Vuxenskolan, i Göteborg håller AVDELNINGSSTÄMMA onsdagen den 30 mars Måndagen den 23 maj Stadshuset, Hörsalen 18.00 2011, kl 18.00 Det serveras fika från 17.30, mötet inleds 18.00 och REDBERGSSKOLAN, RedbergsTeatern, Örngatan 6 pågår fram till 19.30. SDN-gruppen träffas på Stadshuset, (vid Redbergsplatsen) Gustaf Adolfs Torg 4, i Hörsalen. Obligatorisk anmälan sker senast två dagar före mötet till Pär Gustafsson på Till stämman kallas valda ombud för grund- och par.gustafsson@stadshuset.goteborg.se alt till 031-368 medlemsorganisationer. 00 05. VÄLKOMNA! Frågor? Hör gärna av dig till Pär Gustafsson, sammankal- Styrelsen lande SDN-gruppen.12 GöteborgsLiberalen 1/2011
 13. 13. På gång Nätverket Liberala seniorer Vi fortsätter att läsa boken VI VILL INTE BLI GAMLA Folkpartiet Liberalerna i studiecirkeln om VÄLFÄRD. Ett mycket stort ämne, som vi belyser från många olika håll med både egna, Linnéstaden Majorna interna och externa krafter. inbjuder till möte Måndagen 7 mars kl 14 - 16 kommer Göteborgs stads Linda Eklöf vår nya stadsdelsdirektör i Majorna- direktör för välfärd Ingrid larsson och berättar om Linnéstaden berättar om den nya organisationen sitt arbete för allas vår välfärd. efter sammanslagningen! Måndagen 7 april kl 14 - 16 kommer Kerstin Keen Tisdagen den 15 mars 18.30 i föreningslokalen att berätta om välfärd ur ett historiskt perspektiv. Sveagatan 29, Måndagen 2 maj är öppet för förslag! Anmälan till Ann-Christin.Nilsson2@comhem.se eller 0707122283 Välkommen till partiexpeditionen! Även den som inte känner sig som senior är välkommen. Vi be- Välkomna! höver vara många. Meningen är att vi skall påverka Styrelsen den politik, som skall föras för de allt flera äldre i Göteborg. Monica Påhlsson sammankallande Folkpartiet i Göteborg inbjuder till möte om “visselblåsandet”Lantbruk i stan? i Göteborg Energi!Stadsjord är ett projekt som om odling, lokal mat Tisdagen den 29 mars, kl.18.30, Partiexpeditionen Stenoch samverkan i kvarteret i stan. Ett projekt som Stueregatan 42vill göra stadslivet litet blommigare, roligare,varmare och mer hållbart. Det har börjat i Högs- Karin och Pär Törnqvist som jobbade som konsulter påbo och Bergsjön och målet är att engagera hela Göteborg Energi rapporterar från insidan och berättarGöteborg. Projekt leds med stort engagemang av om deras arbete samt hur det var att ”visselblåsa” omNiklas Wennberg, finalist i Änglamarkspriset och tillståndet i det kommunala företaget.nominerad till tidningen Caminos Miljöinspi-ratörspris, och han berättar mer hos oss: Mötesledare är Margita Björklund.När: Tisdagen den 15 februari, kl 18.30 Anmälan sker till Ann-Christin.Nilsson2@comhem.seVar: Partilokalen alt till 031 148483 eller 0707122283.Välkommen, och anmäl gärna om du kommer Mötet genomförs i samarbete medvia länk på Folkpartiets Göteborgs hemsida.Ulf Sjöberg GöteborgsLiberalen 1/2011 13
 14. 14. Synpunkter Debattera! Skicka gärna in en debattartikel till GL: gbgliberalen@gmail.com Obs! Ny e-postadress! Varför gick Fp tillbaka i valet 2010? LUF är inne på något viktigt när de vare sig av bindningar till alliansen eller menar ”att idéutvecklingen inom partiet SD:s tidigare framgångar. Behöver vi up- I valanalyserna har det pekats på stödröst- avstannat, att kravpolitiken fått för stort pfinna hjulet igen eller kan vi lära av de ning, sjukförsäkringsfrågan, Moderaternas utrymme och att stödet till individen som varit framgångsrika i valet? Stödet förflyttning mot mitten, att vi har varit för lite gentemot staten blivit för klent.” för en politik borde utgå från att vi gör synliga inom Alliansen m.m. Man har också något bra för människor, inte att vi är pekat på det positiva; den insats som många I Rapporten från valanalysgruppen nämns duktiga att föra ut vårt kampanjmaterial medlemmar har gjort i valarbetet och att vi också Landskrona i förbigående, som i valtider. har stor trovärdighet i skolfrågorna. Men det räcker inte om vi vill gå framåt i exempel. Man pekar på ett starkt stöd nästa val. Då måste man våga ta upp det för Torkild Strandberg personligen Partiet har en gång gått i spetsen för som fattas i partiet. Personligen tycker och ett framgångsrikt kampanjarbete. allmän rösträtt. Kan det vara dags att ta jag att det saknas engagemang för den Men man har inte nämnt det viktigaste initiativ till nästa demokratireform; en enskilda människan i politiken. Alltför i Landskrona - dialogen mellan partiet levande dialog mellan politikerna och många människor ramlar igenom hålen och väljarna, att man har lyssnat mer medborgarna mellan valen? i vårt sociala skyddsnät. utåt än inåt. Att man har tagit den lilla Den viktiga frågan nu är vad vi kan människans parti mot myndigheterna göra för att öka stödet i nästa val? Och och omvandlat människors önskningar ett ökat stöd handlar både om politiken till en självständig liberal politik. och arbetsformerna. I Landskrona har man inte begränsats Ann-Mari B. Adiels Göteborg Väster ”Jag brukar tänka på jorden som ett äpple.” anledning ofta inifrån. Men det är det ju Fast så här i juletid var det naturligt- mycket i mänskligheten som också gör. vis Ingrid Marie han tänkte på. Något Så sa vår kung i 2010 års jultal. Min första ljuvligare juligare äpple finns väl inte? tanke var att han, liksom Tyko Jonsson Han kanske menade ett Fuji? Detta röd- Ingrid Marie är ett hållbart äpple. Det (Karl-Bertils far) var lite ”glöggfryntlig”. Sen började jag undra jag vilken sorts gula äpple som är resultatet av lyckad vill jag tro att vår jord också är. äpple han tänkte på? Ja, med tanke på forskning. Det finns ju exempel på ”hur skört detta äppelskal är” Han kan mycket lyckad forskning på vår jord. Men vi måste hjälpa vårt äpple. Inte knappast ha menat ett Granny Smith. Smittkoppsvaccinet, penicillinet eller bespruta det så hårt och inte låta det Detta äpple har ett hårt skal, tål det bränsle på vegetabilier är bara att ruttna inifrån. Vi kan gärna forska mesta och är intensivt besprutat med nämna några. vidare och ta fram nya sorter, låta dem bekämpningsmedel. Fast det är ju vår Eller så tänkte han på Astrakan. Ni pollinera varandra och få nya hållbara jord också vid närmare eftertanke. vet, detta berömda äpple som utvan- frukter. Men vi får aldrig glömma att om När han talade om vulkanutbrottet på drade till Amerikat. Vi utvandrar och vi tar från jorden måste vi lämna till- Island och ”äppelskalet brast” så måste invandrar mycket på vår jord. baka till jorden. För annars har vi snart han absolut ha menat ett Red Delicious Men i så fall var det nog Cox Pomona bara en äppelskrutt kvar. från Italien. Hur många gånger har jag han menade. Det kan pollineras med en Själv vill jag att jorden är ett Discovery… inte tagit en tugga av detta vackra röda mängd olika andra äppelsorter och ge äpple och fått en lavaström av brun upphov till nya. Precis som vi männis- sörja i munnen? De ruttnar av någon kor. Maria Forsell14 GöteborgsLiberalen 1/2011
 15. 15. SynpunkterTillväxten kommer att ske i Angered och östra Göteborg! dringar kommer att generera många bostäder i området och att vi står nya arbetstillfällen. bakom idén att skapa en frizon förVi har en spännande tid framför oss när det Många människor kommer i fram- företagande. Vi kan redan nu se att allagäller utvecklingen i Angered och Östra tiden att röra sig i området, dels boende dessa insatser kommer att bli motorerGöteborg. Där bor idag drygt 90 000 in- men även tillresta som kommer att för tillväxt.vånare, det vill säga 18 % av göteborgarna.Stora förändringar kommer att ske den arbeta på plats. Totalt kommer alla Genom vår nya integrationsminis-närmaste tiden. Vid Angereds centrum dessa utökade personrörelser att skapa ter Erik Ullenhag skapas ytterligarekommer snart en is- och badhall att stå en tillväxt, entreprenörsanda och ökad möjligheter till snabba och kreativaklar tillsammans med ett närsjukhus köpkraft. Det är i nordost som det kom- lösningar som vi skickligt ska lyfta fram.samt nya bostadsområden. I Östra Göte- mer att hända med andra ord!borg är över 1000 nya bostäder under Vi vill också skapa en närmare dialogbyggnation och Kortedala centrum ska I denna spännande situation är det också med medborgarna genom att hyra inrustas upp. viktigt att Folkpartiet Liberalerna finns oss på Kvibergs marknad eller andra I Bergum kommer snart en rättpsyki- på plats som en del i utvecklingen. strategiska platser. Genom att kon-atrisk anläggning att stå klar, byg- Det finns en stor potential att få nya tinuerligt möta människor skapas ettgnationen pågår för fullt. Flera pro- medlemmar och väljare under den förtroendefullt förhållande och en bragramarbeten är också klara för olika kommande mandatperioden. Vad kan plattform att sprida vår liberala politik.delområden i hela nordost. vi då göra rent praktiskt? Vi vill se över I en motion till årsmötet föreslår vi Ett nyskapat utvecklingsbolag Nor- möjligheten att flytta hela eller en del av att förbundsstyrelsen får i uppdrag attdost AB kommer att fördela EU-medel studieförbundet Vuxenskolans lokaler ge partistyrelsen i uppdrag att utredacirka 123 miljoner kronor till olika till Angered. Då får vi bättre och större olika möjligheter att skapa en långsiktigtillväxtprojekt. Projektets övergripande möjligheter att nå nya väljargrupper representation av Folkpartiet i norrasyfte är att bidra till hållbar stadsut- samtidigt som vi bidrar till folkbildning Göteborg i syftet att öka röstantalet iveckling i Göteborg genom höjd attrak- för människor som vill integreras i sam- valet 2014.tivitet och nya arbetstillfällen i nordost. hälle. Två nya stadsdelnämnder mobiliserar Vi behöver bli mer synliga som partisin verksamhet för att gemensamt i området, bryta mark och bli bättreskapa en skola som ser till att fler elever på att marknadsföra oss. Folkpartiet Ann-Sofie Lagerstedtnår målen och får en bra grund att Liberalerna i Göteborg behöver också Robert Hörnquistbygga vidare på. Alla dessa stora förän- bli tydligare med målet att skapa fler Joachim Swärdh Kevork ArtinNytt nätverk i föreningenNågra kanske har sätt att det dykt upp i opposition och vi driver då bäst vår sionen. Bakgrunden är ganska enkel:ett nytt nätverk i kalendariet. Tänkta politik genom artiklar och insändare. jag hade en del idéer om vad jag lillehär försöka beskriva det lite mer i för Målet är alltså att vi skall försöka skriv och frågor jag ville driva men komatt ni skall förstå det. Nätverket heter hjälpas åt att skriva mer och på så sätt inte till skott. När jag talade med Ingvarskrivarstugan och är precis vad det få ut vår politik. På första mötet var Gräns om det så visade det sig att hanlåter som. Till skillnad från de övriga vi fem personer och diskuterade lika stod inför samma situation. Efter ettnätverken har vi inte ett preciserat poli- många utkast på motioner till årsmötet. ganska kort samtal kom vi fram till atttikområde. Vi har alltså inget område Tipsen var allt från argumentationsup- starta detta nätverk. Vi kände alltså attvi bevakar eller några favoritområde plägg och politisk taktik till stavning vi behövde få synpunkter på våra textervi vill arbeta med inom nätverket. Det och utformning. Nästa träff är den 16 och inser att det kanske är fler som är ivi gör är att försöka öka den politiska februari och vi hoppas på att du tar samma situation.närvaron för folkpartiet. Lokalt är vi med dina texter och deltar i diskus- Pär Ekström GöteborgsLiberalen 1/2011 15
 16. 16. POSTTIDNING BReturadress:Folkpartiet liberalerna i GöteborgSten Sturegatan 42412 52 GÖTEBORG Kalendarium Kalendarium För rättelser och kompletteringar - ring 031-719 90 60 eller e-posta till goteborg@liberal.se. Kalendariet förs löpande och senaste upplagan är den som gäller.Februari Aktuellt kalendarium finns på expeditionen. Se även www.folkpartiet.se/goteborg.måndag, den 14 februari, 18:00 Lokal: Fp, Sten Sturegatan 42, om ej annat anges.FP-Centrum Öppet styrelsemötetisdag, den 15 februari, 18:30Miljönätverket - Lantbruk i stan?onsdag, den 16 februari, 18:00 Stoppdatum för nästaSkrivarstugan (Nytt nätverk) - kvällens ämne: Vårens insändare GöteborgsLiberalen ärmåndag, den 21 februari, 18:00 den 20 marsLiberala Kvinnor - öppet styrelsemöteMars Aprilonsdag, den 2 mars, 18:00 måndag, den 4 april, 14:00Årsmöte 2011 FP Göteborg - Motionsbehandling Liberala Seniorerlördag, den 5 mars, 10:00 onsdag, den 6 april, 18:30Årsmöte 2011 FP Göteborg - Övriga ärenden Vad Händer i Göteborgmåndag, den 7 mars, 14:00 tisdag, den 26 april, 11:00Liberala Seniorer - Välfärdsfrågor Sista dag motioner till Regionmötet FP 7 majtorsdag, den 10 mars, 18:00 onsdag, den 27 april, 18:00Rikspolitiska Nätverket FP-Centrum Öppet Styrelsemötetisdag, den 15 mars, 18:30FP Linné-Majorna - Med Linda Eklöf vår nya stadsdelsdirektörlördag, den 19 marsLiberalt Riksmöte i Göteborgsöndag, den 20 marsLiberalt Riksmöte i Göteborgmåndag, den 21 mars, 18:00Liberala Kvinnor - öppet styrelsemötemåndag, den 28 mars, 18:00FP-Centrum Öppet Styrelsemötetisdag, den 29 mars, 18:30FpGbg Temamöte - “visselblåsandet” i Göteborg Energi!onsdag, den 30 mars, 18:00Rättsnätverket

×