Ringerikskonferansen 16.10.2012

584 views
537 views

Published on

Idar Kreutzers presentasjon på Ringeriks-konferansen 16.10.2012

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
206
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ringerikskonferansen 16.10.2012

 1. 1. ET DYNAMISK NÆRINGSLIV I EN VERDEN IFORANDRINGRingerikeskonferansen 16.10.2012Adm.direktør Idar Kreutzer, FNO
 2. 2. Et globalt marked i sterk endring
 3. 3. Verdens ressursutnyttelse er ikkebærekraftigToday and BAU: The world is on an unsustainable trackKilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050Vision 2050: Around nine billion people live well, and within the limits of the planet
 4. 4. The pathway to a sustainable future
 5. 5. Følger for næringslivet Redusert tilgang på råvarer og økende priser ”Those companies that wait Økende to be forced into action or kapital- Håndtere kostnader nye risiki who see it solely in terms of Forretnings- virksomhet reputation management or CSR, will do too little too late Endrede Endret and may not even survive.” ramme- konsument- betingelser adferd PAUL POLMAN, UNILEVERKilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050
 6. 6. Betydelig investeringsbehovBetydelig investeringsbehovForventet investeringbehov for urbaninfrastruktur til 2030 (US$ 1000 milliarder) Mange muligheter Systemplanlegging Vann Teknologi Infrastruktor Bygninger Finansiering
 7. 7. Nye desentraliserte forretningsmodeller I dag Fremtiden
 8. 8. Fremtidens design Energy efficiency Gjøre bære- Bruk av materialer kraftig livstil Recycling – closed loop design attraktiv Weight/volume/transportation Bærekraftig livsstil Bærekraftig forbruk
 9. 9. Klimaspørsmål løses ikke isolert Miljø Samfunn Bærekraftig verdiskaping Økonomi
 10. 10. Fortsatt betydelig uro internasjonalt
 11. 11. Sterk vekst i tilslutninger til FNsprinsipper for bærekraftig forvaltning UN PRI ble lansert i 2005 De seks prinsippene3500030000 1. We will incorporate ESG issues into investment25000 analysis and decision-making processes.20000 2. We will be active owners and incorporate ESG15000 issues into our ownership policies and10000 3. We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we invest.5000 4. We will promote acceptance and 0 implementation of the Principles within the 2006 2007 2008 2009 2010 2011 investment industry. 5. We will work together to enhance our effectiveness in implementing the Principles. 6. We will each report on our activities and progress towards implementing the Principles.
 12. 12. Høy effektivitet og sterk konkurranse! Bruttoprodukt per timeverk, faste 2005- priserKilde: SSB Kilde: SSB 61200 51000 800  4 Bankenes rentemargin. Prosentenheter.  1990-2011 600 3 400 2 200 1 0 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Banker og kredittforetak Banker Fastlands-Norge utenom finansielle tjenester
 13. 13. Effektivisering – Kundenes gevinst• Effektivisering 1990 – 2011: Produktivitetsvekst 150 prosent• Rentemarginen 1990 – 2012: Fra 5,3 til 2,0 prosentenheter• Umulig å beregne presist besparelsene for kundene• Størrelsesorden kan imidlertid belyses med et enkelt regnestykke:  Marginfall på 1,6 prosentpoeng fra midten av 1990-tallet  Fordelt like mye på innskuddrenter og lånerenter  Dagens innskudds- og lånevolumer• Gir følgende grovt beregnede årlige gevinster: Renteinntekter Renteutgifter Sum gevinst Husholdninger +7 mrd. kr. - 16 mrd. kr. 23 mrd. kr. Ikke finansielle foretak + 4 mrd. kr. - 9 mrd. kr. 13 mrd. kr. Sum 11 mrd. kr. - 25 mrd. kr. 36 mrd. kr.
 14. 14. Banknæringen i Norge er ikke storEiendeler i % av BNP. Konsern. 2010 Banker – Eiendeler* i % av BNP 700 Kilder: Sveriges Riksbank, Finanstilsynet, SSB 600 500 400 300 200 100 0 *Både innlandske og utenlandske eiendeler er inkludert
 15. 15. Finansnæringen i Norge – en viktigvekstnæring30000002500000 Finansielle fordringer etter type mill. NOK Andre fordringer og utlån2000000 Forsikringstekniske reserver Verdipapirfondsandeler1500000 Aksjer, andeler, obligasjoner mv. Sedler mv og bankinnskudd1000000 500000 0 1995K4 1996K2 1996K4 1997K2 1997K4 1998K2 1998K4 1999K2 1999K4 2000K2 2000K4 2001K2 2001K4 2002K2 2002K4 2003K2 2003K4 2004K2 2004K4 2005K2 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 Kilde: SSB
 16. 16. En betydelig skatteyterSum utliknet skatt fordelt på næringer*. 2003-2010.Faste 2010-priser. Millioner kroner Finansiell tjenesteyting og forsikringEiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting Varehandel, hotell- og restaurantvirks. Kraft- og vannforsyning Industri Transport, lagring og kommunikasjon Bygge- og anleggsvirksomhet 0 20000 40000 60000 80000 100000Kilde: SSB*Oljeutvinning er ikke inkludert i oversikten. Pga. endring av næringskodene fom. 2007 vil det kunne forekomme mindre avvik.
 17. 17. Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globalesamfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst

×