Your SlideShare is downloading. ×
Rentemøte 29 august 2012  figurer og bakgrunn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rentemøte 29 august 2012 figurer og bakgrunn

466
views

Published on

Published in: Economy & Finance

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
466
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Forskjeller innad i unionen: Tyskland (1%), Italia (-2,5%), Spania (-1%), UK (-0,8%), Sverige (2,2%) Forventet -0.5% Forventet årsvekst 2012: -0,4%
 • Trygge havner noe opp den siste tiden. Italia og Spania noe tilbake. I slutten av Juli uttalte Mario Draghi at han vil gjøre alt som er mulig innenfor ECBs mandat for å redde eurosamarbeidet. Markedet reagerte positivt på uttalsene og lange renter i PIIS har trukket ned siden.
 • I takt med uttalelsene fra Draghi har kredittforsikringspremiene i statsmarkedet trukket noe nedover.
 • BNP Q2 (kommer 23. aug) Norges Banks anslag Q2: Forventes vekst på rundt 3-3,75% de neste årene, langt over eurosonen.
 • Olje og gass utgjør om lag ¼ av samlet BNP, men ringvirkningene er langt større.
 • Etterspørselen fra olje- og gass-sektoren etter investerings og innsatsvarer er særdeles viktig for industrien. Industriproduksjonen vokste med 1,3 % fra første til andre kvartal i hovedsak på bakgrunn av vekst innefor verftsindustrien som bygger skip og oljeplatformer og annen maskinindustri.
 • Todelingen: Oljerelaterte næringer og bygg og anlegg rapporterer om den sterkeste veksten og utsiktene, dog noe lavere enn i forrige runde. Øvrig industri samt eksportindustrien rapporterer om svakere vekstutsikter, men noe bedring fra forrige runde.
 • Sterke variasjoner fra m/m. Nedgang i juni etter kraftig vekst m/m i mai. Likevel: Vekst på 1,2% fra 1-2.kvartal i år, noe som tilsvarer ca 5% årlig, og Norges Bank anslår 3,5% vekst for 2012.
 • Antall sysselsatte økte med 13 000 fra Q1 til Q2. Arbeidsstyrken økte noe mindre slik at ledigheten falt fra 3,2 til 3,0% som også er Norges banks anslag for året.
 • Inflasjonen (KPI) falt fra 0,5% y/y i juni til 0,2% y/y i juli. Den reduserte prisveksten skyldes blant annet fallende elektrisitetspriser etter en nedbørsrik periode og lite bruk i sommerferien. Men selv justert for energipriser er inflasjonen (KPI-JAE) lav, og langt under målet på 2,5%. En sterk krone og lav prisvekst kan forklare noe, men importert inflasjon var bedre enn forventet i juni. Dermed er det hjemlig produsert inflasjon som er overraskende lav.
 • Juli 11-Juli 12: 7,5% vekst Juni 12-Juli 12: 0,8% sesongjustert, -0,8% ujustert
 • 12m-veksten i kreditt til HH var uendret på 7,1% i juni. Vi er altså fremdeles på nivået rundt 7% slik det har vært siden 2011. Dermed er det vanskelig å si noe om effektene av tilsynets økte krav til egenkapital. Foretakenes gjeldsvekst tok seg opp i juli, etter å ha falt tidligere i år. Men, det var veksten i markedsbasert gjeld som obligasjons- og sertifikatgjeld som i hovedsak bidro til økningen. Dette kan sees i sammenheng med at bankene rapporterte om noe strammere kredittpraksis overfor foretakene gjennom 2.kvartal, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse. Samtidig kunne bankene melde om en svak økning i samlet låneetterspørsel fra foretakene i samme periode. Innstrammingene i kredittpraksis ble blant annet gjennomført ved å øke utlånsmarginene.
 • Hvorav 40% av finansformuen er lite likvide pensjon- og forsikringstekninske reserver.
 • Kronen er svært sterk mot euroen, som har svekket seg på bred front. Rentekuttet i ECB trakk opp rentedifferansen som bidrar samt den generelle økonomiske situasjonen i Norge og solide statsfinanser. 12m endring er på ca. 7,5%
 • Pengemarkedsrenten har falt siden årsskiftet og siden forrige rentemøte i Juni. Har sammenheng med lavere risikopremier i dollarmarkedet. Ut i fra FRA-kontraktene å dømme synes det ut som om markedet holder det sannsynlig at vi får rentekutt mot slutten av året, evt at også påslaget vil falle ytterligere. Selv indikerer Norges Bank at første renteheving kan komme rundt årsskiftet.
 • Transcript

  • 1. RENTEMØTE 29. AUGUSTFigurer og bakgrunnOslo, 30.08.2012
  • 2. Rentebeslutning Sentralbanken holder renten uendret på 1,5% Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi var i sum som anslått ved forrige møte Uroen i de internasjonale finansmarkedene har avtatt noe, men er fremdeles stor Rentebanen holdes uendret og indikerer første renteheving mellom desember 2012 og første halvår 2013 Ingen markedsreaksjoner av betydning30.08.2012 2
  • 3. Tilbakeblikk På juni-møtet valgte sentralbanken å holde renten uendret på 1,5% Veksten i norsk økonomi var god, men uroen i finansmarkedene ute hadde tiltatt siden sist. Ny rentebane:30.08.2012 3
  • 4. Utviklingen siden forrige møte i juniRenten opp/nøytral Renten ned/nøytral Fortsatt sterke makrotall fra Norge  Prisveksten, både innenlandsk og Stabil, men fortsatt høy importert, holder seg lav kredittvekst  Kronen har styrket seg ytterligere, Fortsatt høy boligprisvekst spesielt mot en svak euro Pengemarkedsrenten og  I importveide termer er utviklingen påslagene har falt noe tilbake mer moderat, men fortsatt sterkere enn Norges Banks juni- anslag  Vekstutsikter og renter ute presses ned  Uroen i eurosonen er fremdeles betydelig30.08.2012 4
  • 5. EUROPAOslo, 30.08.2012
  • 6. EU-27: Negativ BNP-vekst i 2.kvartal30.08.2012 6
  • 7. Statsrenter: Trygge havner noe opp,PIIS noe ned30.08.2012 7
  • 8. CDS: Avtagende premier30.08.2012 8
  • 9. NORSK ØKONOMI 30.08.2012 9
  • 10. BNP-utvikling BNP, % y/y i faste priser, Fastlands-Norge 6 5 4 3 GDP y/y % Per cent Statistics Norway 2 Norges Bank 1 OECD Consensus Forecast 0 -1 -2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GDP (MAINLAND) Y/Y % Forecasters 2012 2013 2014 2015 Norges Bank 3,75 3,25 2,75 2,75 Statistics Norway 3,2 2,8 3,4 3,4 OECD 2,7 3,6 Consensus Forecast 2,9 2,930.08.2012 10
  • 11. Bidrag til BNP etter næring Agriculture, GDP by kind of main activity 2011, percent forestry and fishing Financial services 1% 4% VAT and Manufacturing, investment levy electricity and 11 % construction 15 % General government 16 % Oil and gas 22 % Other services 21 % Commoditites, vehicles and repairs Transport 3% 7%30.08.2012 11
  • 12. Fortsatt vekst i industriproduksjonen i2.kvartal30.08.2012 12
  • 13. Norges Banks regionale nettverk 2/1230.08.2012 13
  • 14. Ingen kjøpefest i juni, men kvartalsvisvekst fra Q1 til Q230.08.2012 14
  • 15. Sterkt og stabilt arbeidsmarked30.08.2012 15
  • 16. Ledighet ute og hjemme30.08.2012 16
  • 17. Fremdeles lav prisvekst30.08.2012 17
  • 18. Boligpriser: Fremdeles årsvekst pårundt 7%30.08.2012 18
  • 19. Uendret kredittvekst til husholdningenei juni30.08.2012 19
  • 20. Husholdningenes formue og gjeld.Milliarder kroner (2011) 8000 7000 6000 Finansformue 5000 4000 3000 Boligformue 2000 Gjeld 1000 0 Bolig- og finansformue Gjeld Kilde: DNB Markets, Økonomiske Utsikter, August 201230.08.2012 20
  • 21. Gjeldsbelastningen i husholdningene Høy gjeldsbelastning etter europeisk målestokk Husholdningenes gjeld utgjør om lag 200% av disponibel inntekt Noen er bekymret for en boligboble og andre frykter gjeldsgraden og rentebelastningen i husholdningene Men Norge er annerledes-landet  Solid vekst i økonomien  Svært lav arbeidsledighet, både historisk og sammenlignet med andre land  Solid lønnsvekst Husholdningene har en sterkt betalingskultur og bankene har tradisjonelt hatt lave tap i personmarkedet Loan-to-value i den eksisterende boliglånsporteføljen er lav30.08.2012 21
  • 22. Sentralbankrenter30.08.2012 22
  • 23. Euroen er svekket30.08.2012 23
  • 24. Importveid valutakurs noe sterkere ennanslagene Importveid valutakurs I-44 (Invertert) 85,5 86 86,5 87 I-44 87,5 Norges Banks anslag 88 88,5 8930.08.2012 24
  • 25. Renter3m pengemarkedsrente har falt Markedet priser inn ytterligere fall 3m Forwards, NOK 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 aug.12 jan.12 2,1 2 1,9 1,830.08.2012 25