Klimaendringer og samfunnsansvar_FNH

730 views
643 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
730
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Klimaendringer og samfunnsansvar_FNH

  1. 1. Klimaendringer og samfunnsansvar Helge Leiro Baastad Konsernsjef Gjensidige Forsikring BA 31.03.2009
  2. 2. Agenda <ul><li>FNH – Samfunnsansvar og klimaendringer </li></ul><ul><li>Gjensidige - Samfunnsansvar </li></ul><ul><li>Gjensidige - Klimaendringer </li></ul><ul><li>Oppsummering </li></ul>
  3. 3. Samfunnsansvar på agendaen <ul><li>FNH næringspolitiske handlingsplan for 2009 </li></ul><ul><ul><li>Tiltak for bedring av Finansnæringens omdømme </li></ul></ul><ul><ul><li>Styrking av Finansnæringens konkurransekraft – synliggjøring av næringens betydning for samfunnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Et bedre fungerende obligasjonsmarked </li></ul></ul><ul><ul><li>En bærekraftig pensjonsreform med best mulig tilrettelegging for pensjonssparing </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsansvar for skadeforsikring </li></ul></ul>
  4. 4. NOU: Klimaendringer og sårbarhet <ul><li>Offentlig utvalg nedsatt av Regjeringen </li></ul><ul><ul><li>Utrede samfunnets sårbarhet og behov for tilpasning til konsekvensene av klimaendringer </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansnæringen er representert med en representant fra Gjensidige </li></ul></ul><ul><li>Konsekvensene skal utredes med særlig fokus på </li></ul><ul><ul><li>Menneskers helse og sikkerhet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fysisk infrastruktur og bygninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Næringsliv  </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturmiljø og primærnæringer </li></ul></ul>
  5. 5. Klima på felles nordisk agenda <ul><li>Nordisk klima- og miljøsamarbeid - forsikring </li></ul><ul><ul><li>Beregning av utslippet av klimagasser som følge av vann- og brannskader </li></ul></ul><ul><ul><li>Markedsundersøkelse om forventninger til forsikringsselskapene </li></ul></ul><ul><ul><li>Best practice i forsikringsselskapene på klimareduserende arbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Statistikkinnsamling </li></ul></ul><ul><li>En forberedelse til forsikringsnæringens klimamøte i September </li></ul>
  6. 6. Agenda <ul><li>FNH – Samfunnsansvar og klimaendringer </li></ul><ul><li>Gjensidige - Samfunnsansvar </li></ul><ul><li>Gjensidige - Klimaendringer </li></ul><ul><li>Noen spørsmål og dilemmaer </li></ul>
  7. 7. Vår hovedoppgave ”Sikre liv, helse og verdier” Vi skal kjenne kunden best og bry oss mest!
  8. 8. Gjensidigestiftelsen <ul><li>Prosjektet må være innenfor formålet </li></ul><ul><ul><li>Trygghet og helse – og at det bedrer og sikrer hverdagen til folk flest i lokalmiljøet </li></ul></ul><ul><li>Tiltakene må være </li></ul><ul><ul><li>Forebyggende </li></ul></ul><ul><ul><li>Utviklende </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivitetskapende </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsbyggende </li></ul></ul><ul><li>Vi ønsker delaktighet og engasjement fra søker – dugnadsinnsats, nytenking og gjennomføringsevne vektlegges </li></ul><ul><li>www.gjensidigestiftelsen.no Søknadene behandles på nettet </li></ul>
  9. 9. Samfunnsansvar Dette mener kundene <ul><li>Gjensidige oppnår høyest score innen alle områder </li></ul><ul><li>Tilfredsheten har økt innen alle områder </li></ul><ul><li>Sett opp mot alle selskaper i de forskjellige bransjene, så ligger Gjensidige på 11. plass mht ”samfunnsansvar” og Økonomi og lønnsomhet” </li></ul>
  10. 10. Agenda <ul><li>FNH – Samfunnsansvar og klimaendringer </li></ul><ul><li>Gjensidige - Samfunnsansvar </li></ul><ul><li>Gjensidige - Klimaendringer </li></ul><ul><li>Noen spørsmål og dilemmaer </li></ul>
  11. 11. Nye utfordringer for forsikring? <ul><li>Et forskningsprosjekt har pågått i syv år, i samarbeid med Norsk Regnesentral (NR) og Meteorologisk Institutt </li></ul><ul><ul><li>Kartlegge effekten av endret klima på boliger, virksomheter og kommuner </li></ul></ul><ul><ul><li>Synliggjøre konsekvenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Hjelpe kunden til å tilpasse seg et endret fremtidig klima </li></ul></ul><ul><ul><li>Dele våre erfaringer med lokale og sentrale myndigheter </li></ul></ul><ul><li>Arbeidet videreføres gjennom deltakelse i et EU-støttet 4-årig forskningsprosjekt, sammen med NR, Lloyds og London School of Economics </li></ul>
  12. 12. Mer ”ekstremnedbør” Ekstremnedbør Hatlestad terrasse, Bergen 14. September 2005 Endringer i antall dager per år med nedbør > 20 mm: 1961-90 til 2050 +8 – 10% per år
  13. 13. Hendelser i 2007, 2008 og 2009
  14. 14. Vannskader øker betraktelig CA. 30 % ER VÆRRELATERT Erstatning vannskader 0 500 1000 1500 2000 2500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Progn 2007 Erstatning vannskader bransjen Erstatning vannskader Gjensidige mill
  15. 15. Klimaendringer - et kollektivt ansvar <ul><li>Klimaendringene skjer gradvis </li></ul><ul><li>Ikke alltid lett å identifisere og knytte faktiske skader til klimaendringer </li></ul><ul><li>Hvordan kan forsikringsselskapene unngå å bli en sovepute for kunder og myndigheter? </li></ul><ul><li>Forsikringsnæringen kan påvirke og bidra til endringer ved å utfordre lokale og sentrale myndigheter </li></ul>
  16. 16. Ulike kortsiktige interesser – felles langsiktige utfordringer <ul><li>Høyesterettsdom fra 2007 if/Stavanger kommune: </li></ul><ul><ul><li>Krav etter forurensningsloven §24a om erstatning etter tilbakeslag i kommunal avløpsledning ved på følgende oversvømmelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunen kan fraskrive seg ansvar i vilkårene for tilknytning til vann og avløpsnett </li></ul></ul><ul><ul><li>Det vises til kundens oversikt over risikobildet, forsikringsdekning og forebyggende tiltak </li></ul></ul><ul><ul><li>” Plutselig og uforutsett” blir utfordret </li></ul></ul><ul><ul><li>Det er ikke insitament for kommunene å drive forebyggende tiltak </li></ul></ul>
  17. 17. Samfunnsansvar og klimaendringer - Dette gjør vi også i Gjensidige <ul><li>En rekke andre miljøtiltak </li></ul><ul><ul><li>Videokonferanser for å redusere fly- og bilreiser </li></ul></ul><ul><ul><li>Stiller miljøkrav til anskaffelser </li></ul></ul><ul><ul><li>ENØK-tiltak </li></ul></ul><ul><ul><li>Miljøsertifisering av kontorlokaler </li></ul></ul><ul><ul><li>Redusert papirforbruk internt og mot kundene </li></ul></ul><ul><li>Tiltak som samlet sett må forventes som et minimumsnivå av en samfunnsansvarlig bedrift! </li></ul>
  18. 18. Oppsummering <ul><li>Kjernevirksomhetens natur er ekte samfunnsansvar </li></ul><ul><li>Fokus på </li></ul><ul><ul><li>God bedriftskultur, opplæringsprogram, dilemmatrening </li></ul></ul><ul><ul><li>…ikke markedsføringsfremstøt på glanset papir </li></ul></ul><ul><li>Klimautfordringen treffer forsikringsnæringen midt i kjernen </li></ul><ul><ul><li>Hendelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Frekvens og omfang </li></ul></ul><ul><ul><li>Priser og risikobærende evne </li></ul></ul><ul><li>Vi håndterer de kortsiktige konsekvensene – ikke de langsiktige </li></ul><ul><ul><li>Men vi kan bidra både nasjonalt og internasjonalt med beregninger, statistikk og kunnskap </li></ul></ul>

  ×