FINANSMARKEDET I 2013            – HVA KAN VI VENTE OSS?Citykonferansen 2013Adm. direktør Idar Kreutzer Oslo, ...
Hovedpunkter  Usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi –   variert vekstbilde  Annerledeslandet Norge  Bolig...
USA, Europa og Kina              Usikkerhet rundt finanspolitikken              Svært stimuleren...
Varierende vekstbilde internasjonalt         BNP, volum, 1. kv. 2007 = 100         Norge115       ...
Avtagende uro i finansmarkedene                    10 år statsobligasjon GIPS, Tyskland og skandinavis...
God vekst i norsk økonomi     BNP Fastlands-Norge, volumendring i   prosent, sesongjustert. 1. kv. 2007 - 3. kv. 201...
Ekspansiv penge- og finanspolitikk       Styringsrenten og Norges Banks anslag, januar   7.00         200...
En modell for boligpriser14.02.2013         8
Myndighetenes bekymring    Husholdningenes gjeldsbelastning*.          Prosent. 1.kv 1988 - 4.kv 2011250   ...
Gjeldsbelastning og gjeldsvekstfordelt på inntektsgrupper     Inntektsgruppenes andel av samlet gjeld i        ...
Regulatoriske utfordringer  Kilde: EU-kommisjonen14.02.2013          11
Banklån vs. obligasjonslån                      Utlån fra banker og kredittforetak til ikke-finansiel...
Eksponering og utlånspraksisoverfor næringseiendom    Utlån fra banker og kredittforetak etter næring.        ...
Oppsummering  Svak utvikling i euroområdet, Storbritannia og Japan.   Moderat vekst i USA. Noe høyere aktivitet i Kina...
Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Finansmarkedet 2013 hva kan vi vente oss

811 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
242
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Finansmarkedet 2013 hva kan vi vente oss

 1. 1. FINANSMARKEDET I 2013 – HVA KAN VI VENTE OSS?Citykonferansen 2013Adm. direktør Idar Kreutzer Oslo, 13. februar 2013
 2. 2. Hovedpunkter  Usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi – variert vekstbilde  Annerledeslandet Norge  Boligpris- og gjeldsvekst  Virkninger av regulatoriske krav14.02.2013 2
 3. 3. USA, Europa og Kina  Usikkerhet rundt finanspolitikken  Svært stimulerende pengepolitikk USA – men får veksten fotfeste?  Tegn til bedring i boligmarkedet  Ekstraordinære tiltak fra sentralbanken Eurosonen  Avtagende uro i finansmarkedene  Svake realøkonomiske utsikter og høy arbeidsledighet  Svak vekst i i-landene påvirker også Kina Kina  Rebalansering av økonomien  Økte investeringer i infrastruktur14.02.2013 3
 4. 4. Varierende vekstbilde internasjonalt BNP, volum, 1. kv. 2007 = 100  Norge115  Høy aktivitet grunnet høy oljepris  Todeling i industrien110  USA  Kvantitative lettelser105  Konsolidering av gjeld i husholdningssektoren100  Tegn til bedring i boligmarkedet  UK 95  Påvirkes av utviklingen i eurosonen  Svak lønns- og forbruksvekst 90  Europa  Nedgangskonjunktur 85  Svært høy arbeidsledighet 80  Japan  Strukturelle problemer med en 2007Q1 2007Q2 2007Q3 2007Q4 2008Q1 2008Q2 2008Q3 2008Q4 2009Q1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 aldrene befolkning  Deflasjon Fastlands-Norge USA UK Eurosonen JapanKilde: Eurostat14.02.2013 4
 5. 5. Avtagende uro i finansmarkedene 10 år statsobligasjon GIPS, Tyskland og skandinaviske land 45 40 35 Tyskland 30 Spania UK 25Prosent Hellas Italia 20 Norge Portugal 15 Danmark Sverige 10 5 0 02/01/2007 02/01/2008 02/01/2009 02/01/2010 02/01/2011 02/01/2012 02/01/2013 Kilde: Reuters EcoWin14.02.2013 5
 6. 6. God vekst i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge, volumendring i prosent, sesongjustert. 1. kv. 2007 - 3. kv. 2012  Høy oljepris og høy aktivitet på 8 norsk sokkel  Høy aktivitet i byggenæringen og i 6 næringer som leverer varer og tjenester til 4 petroleumsvirksomheten 2  Tegn til todelig: andre deler av industrien påvirkes negativt av 0 svak utenlandsk etterspørsel og høye kostnader-2  God lønnsvekst, lav ledighet,-4 moderat forbruksvekst, økt sparing-6  Sterk kronekurs, lav inflasjon 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 k/k å/å Kilde: SSB14.02.2013 6
 7. 7. Ekspansiv penge- og finanspolitikk Styringsrenten og Norges Banks anslag, januar 7.00 2004 - desember 2015 Kilde: Nasjonalbudsjettet 2013 6.00 5.00 4.00Prosent 3.00 2.00 Finansdepartementet om 2009-budsjettet: ‟Dette er den sterkeste ekspansive impulsen 1.00 på over 30 år. Oljepengebruken er med dette kommet opp på et meget høyt nivå” 0.00 Sigbjørn Johnsen om 2013-budsjettet: ‟ Nå er det ikke tid for å tråkke på gasspedalen. Vi legger vekt på at budsjettet for 2013 ikke må Styringsrenten Norges Banks anslag bidra til pressproblemer i norsk økonomi” Kilde: Reuters EcoWin 14.02.2013 7
 8. 8. En modell for boligpriser14.02.2013 8
 9. 9. Myndighetenes bekymring Husholdningenes gjeldsbelastning*. Prosent. 1.kv 1988 - 4.kv 2011250  Markert vekst i samlet gjeldsbelastning på 2000-200 tallet  I 2000, gjeldsbelastning ≈ 125150 prosent, i 2011 ≈ 200 prosent100  Gjeld ≈ 2 ganger disponibel inntekt ikke veldig høyt for 50 gjennomsnittshusholdningen  Bekymringen knytter seg til 0 høy gjeldsbelastning i en del 01/03/1988 01/02/1989 01/01/1990 01/12/1990 01/11/1991 01/10/1992 01/09/1993 01/08/1994 01/07/1995 01/06/1996 01/05/1997 01/04/1998 01/03/1999 01/02/2000 01/01/2001 01/12/2001 01/11/2002 01/10/2003 01/09/2004 01/08/2005 01/07/2006 01/06/2007 01/05/2008 01/04/2009 01/03/2010 01/02/2011 husholdningsgrupper *Lånegjeld i husholdningene som andel av disponibel inntekt Kilde: Norges Bank14.02.2013 9
 10. 10. Gjeldsbelastning og gjeldsvekstfordelt på inntektsgrupper Inntektsgruppenes andel av samlet gjeld i husholdningene, 201080.0 % Kilde: SSB70.0 %60.0 %50.0 % Desil 1-340.0 % Desil 4-6 Desil 7-1030.0 %20.0 %10.0 % 0.0 % Desil 1-3 Desil 4-6 Desil 7-1014.02.2013 10
 11. 11. Regulatoriske utfordringer Kilde: EU-kommisjonen14.02.2013 11
 12. 12. Banklån vs. obligasjonslån Utlån fra banker og kredittforetak til ikke-finansielle foretak og ikke-finansielle foretaks verdipapirgjeld, årlig vekst i prosent. Kredittpraksis og låneetterspørsel fra Norges Banks utlånsundersøkelse, indeks 15.0 % 40 30 10.0 % 20Vekst i utlån, å/å % 5.0 % 10 0.0 % 0 -10 -5.0 % -20 -10.0 % -30 -15.0 % -40 Låneetterspørsel fra ikke-finansielle foretak (h.a) Samlet endring i kredittpraksis (h.a.) Kapitaldekning - Bidrag til kredittpraksis (h.a) Utlån fra banker og kredittforetak til ikke-finansielle foretak, vekst å/å, % (v.a.) Obligasjons- og sertifikatgjeld til ikke-finansielle foretak, vekst å/å, % (v.a.)Kilder: SSB, Norges Bank14.02.2013 12
 13. 13. Eksponering og utlånspraksisoverfor næringseiendom Utlån fra banker og kredittforetak etter næring. Norges Banks utlånsundersøkelse: Nov. 2012. Mill. kroner Utlånspraksis til næringseiendom 1. kv. 2010 - 4. kv. 2012Omsetning og drift av fast eiendom 20.0 Tjenesteyting 10.0 Utenriks sjøfart og rørtransport 0.0 Bygg- og anlegg, prosjektutvikling -10.0 Jordbruk, skogbruk og fiske mv Varehandel, reparasjon av -20.0 motorvogner Industri og skipsbygging -30.0 Transport ellers og lagring -40.0 Forsyning -50.0 Andre Utvinning av råolje og naturgass, oljeservice og… Kilde: Norges Bank 0 200,000 400,000 600,000 Kilde: SSB14.02.2013 13
 14. 14. Oppsummering  Svak utvikling i euroområdet, Storbritannia og Japan. Moderat vekst i USA. Noe høyere aktivitet i Kina  God vekst i norsk økonomi, lav arbeidsledighet og kapasitetsutnyttelse over normalnivået  Kraftige stimulanser fra en ekspansiv penge- og finanspolitikk  Lav rente og god inntektsvekst gir høyere boligpriser og økt gjeld  Nye regulatoriske krav øker bankenes finansieringskostnader, og gir derfor høyere utlånsrenter og strammere utlånspraksis overfor næringslivet14.02.2013 14
 15. 15. Takk for oppmerksomheten!

×