Infografika - Banku darbība Latvijā 2012.gadā

821 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
821
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infografika - Banku darbība Latvijā 2012.gadā

  1. 1. B A N K U DA R B Ī B A L AT V I J Ā 2 0 1 2 . G A DĀ : NO STABILIZĀCIJAS UZ PIESARDZĪGU ATTĪSTĪBUBanku ienākumu un izdevumu struktūra (tūkst. Ls) m bā st ī +600 sa i 2011 un i um 2011 (neiekļaujot LKB un Parex) iem ev 2012 rād izd +400 pa īg i em dz mi . lī vu i roš u.c zde ed i um as ie i i .n um +200 ud ev zkrPēc trim zaudējumus nesošiem gadiem v na ev atī Ienākumi izd iu izd st r as ntu um isij ini jie2012. gads ir pirmais, kad banku sektors ce ev m m rē Pro Izd Ad Ko Pākopumā darbojies ar peļņu un tās apmērs Izdevumisasniedza 122.3 milj. latu. i iem i i i m um um um ku jum āk āk āk nā ien ien ien i ie –200 arī as jie sd ntu zīg ša n rē īb a līd ce Pā nā Pro iec . u.c azi zn as sam –400 tird ud na tr. mu ins as ju isij krā n. o fi m Uz –600 Ko in um āk Ien –800Finansējuma struktūra (tūkst. Ls) 21,0002012. gadā turpināja palielināties Saistības pret citām bankām 15,750noguldījumu apmērs kopumā par1.4 mljrd. latu jeb 12.7%. Saistības pret mātes bankām 10,500 Emitētie parāda vērtspapīriTai skaitā rezidentu noguldījumi par Nerezidentu noguldījumi530 milj. latu un nerezidentu noguldījumi Valsts kases noguldījumipar 876 milj. latu. 5,250 (AS "Parex banka" un AS "Citadele banka") Rezidentu noguldījumi 0 (neieskaitot Valsts kases noguldījumus) Q1 007 08 Q2 Q3 Q1 Q4 09 Q2 Q3 Q1 Q4 10 Q2 Q3 Q1 Q4 11 Q2 Q3 I 20Q4 12 II Q1 IV V VI VII I IX X XI XII VII 20 20 20 20 2Kredītportfeļa struktūra aizņēmēju kategoriju dalījumā (% no kopējā kredītportfeļa – 31.12.2012.)* 13 % Nerezidenti2012.gada decembra beigās 1 % Centrālās un vietējās valdībaskopējais banku sektora kredītportfelis 7 % Pārējie kredīti mājsaimniecībāmsasniedza 11,7 mljrd. latu. (rezidenti) 32 % Mājsaimniecības mājokļa iegādeiRezidentu mājsaimniecību kredītportfelis (rezidenti)2012. gada beigās – 4,6 mljrd. latu,bet rezidentu korporatīvo klientu kredītportfelis –5,6 mljrd. latu. 47 % Korporatīvie klienti (rezidenti)* Bez Parex banka un Latvijas Krājbanka
  2. 2. Rezidentu kredītportfeļa gada pieauguma temps* % 0.0Banku sektora kopējais kredītportfeļa apmērs Korporatīvie klienti2012. gadā samazinājās par 2.8%. -2.8 KopāKorporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu -5.5atlikums gada laikā saruka par 0.9%,savukārt mājsaimniecībām izsniegto Mājsaimniecības mājokļa iegādeikredītu atlikums par 8%. -8.3 Pārējie kredīti mājsaimniecībām -11.0* Bez Parex banka un Latvijas Krājbanka IX XII III VI IX XII 2011 2012Kredīti ar maksājumu kavējumiem un izveidotie uzkrājumi (% no kopējā kredītportfeļa)* % 20.0 Ar kavējumu līdz 30 dienāmGada laikā ilgāk par 90 dienām Ar kavējumu no 31 līdz 90 dienām 10.0 Ar kavējumu no 91 līdz 180 dienāmkavēto kredītu īpatsvars banku sektorakopējā kredītportfelī ir sarucis Ar kavējumu virs 180 dienāmno 13.3% līdz 11.1%. 0 XII XII III VI IX XII 2010 2011 2012Banku izveidoto uzkrājumu nedrošajiemkredītiem atlikums 2012. gada beigās % 10.6% 9.8% 9.6%saruka līdz 937.4 milj. latu. 10.0 9.0% 8.6% 8.0% Uzkrājumi nedrošajiem kredītiem 0* Bez Parex banka un Latvijas Krājbanka 11 20Vietējā tirgus kreditēšana – mājsaimniecībām un uzņēmumiem no jauna izsniegtie kredīti 12 20 18 Pārējās tautsaimniecības nozares 4.4 12 mi 20 Izmitināšana un ēdināšana 11 lj. 20 Ls 11 12 11 Ūdens apgāde, atkritumu apsaimniekošana 20 0 20 20 20 12 20 20 2 11 12 1 20 Būvniecība 20 12 12 20 11 11 20 11 11 20 20 20 20 Citi pakalpojumi 12 20 11 12 20 0 12 20 15Banku sektorā gada laikā no jauna izsniegti kredīti Finanšu un apdrošināšanas darbības 20 11 2 20 2011.9 mljrd. latu apmērā, t.sk.: Transports un uzglabāšana• 654.8 milj. latu – Latvijas uzņēmumu attīstībai Apstrādes rūpniecība mi 100 Ls• 184.4 milj. latu – rezidentu mājsaimniecībām. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība lj. Operācijas ar nekustamo īpašumu 11 Tirdzniecība 20 50 Enerģētika Mājsaimniecības 0Banku kapitāla pietiekamības un likviditātes rādītājiBanku likviditātes rādītājs 59.8% Kapitāla pietiekamības rādītājs 17.6%2012. gada decembrī (min. prasība – 2012. gada decembrī (min. prasība – 30%) 8%)

×