[Vihreä Foorumi 1.3.] Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus

799 views
735 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[Vihreä Foorumi 1.3.] Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus

 1. 1. Rakennustuoteasetuksen jaympäristöstandardisoinnin vaikutukset Euroopassa FiGBC Vihreä Foorumi 1.3.2012 Pekka Vuorinen Rakennustuoteteollisuus RTT ry CEN/TC350 Suomen tukiryhmä
 2. 2. Eurooppalainen puite kestävällerakentamiselle (”sustainability”)• CPR / BWR3 & BWR7• Energy Performance Building Directive (EPBD)• EcoDesign Directive (energy related products)• Energy Labelling Directive (energy related products)• EcoLabelling Regulation• EcoLabel for Buildings (first priority office buildings)• Energy Efficiency Action Plan (2007-2012, 2013-2020)• Green Public Procurement (GPP)• Construction and Demolition Waste• Lead Market Iniative (on Sustainable Construction)• Resource Efficiency – EC Communication on Sustainable building 2
 3. 3. Rakennustuoteasetus (CPR)• 1.7.2013: rakennustuotteiden pakollinen CE-merkintä astuu voimaan• Annex I Basic requirements for construction works• BWR3 Hygiene, health and the environment – The construction works must be designed and built in such a way that they will, throughout their life cycle, not be a threat to the hygiene or health and safety of workers, occupants or neighbours, nor have an exceedingly high impact, over their entire life cycle, on the environmental quality or on the climate during their construction, use and demolition…• BWR7 Sustainable use of natural resources – The construction works must be designed, built and demolished in such a way that the use of natural resources is sustainable and in particular ensure the following: a) reuse or recyclability of the construction works, their materials and parts after demolition; b) durability of the construction works; c) use of environmentally compatible raw and secondary materials in the construction works 3
 4. 4. Rakennustuoteasetus (CPR)• Resitaaleissa; – 56) For the assessment of the sustainable use of resources and of the impact of construction works on the environment Environmental Product Declarations should be used when available – 57) Wherever possible, uniform European methods should be laid down for establishing compliance with the basic requirements set out in Annex I Rakennustuoteasetus sisältää vaatimuksen tulevaisuudessa sisällyttää ympäristöseloste (tai ympäristöselosteen erikseen määriteltyjen indikaattorien tietoa) rakennustuotteen CE-merkintään. Tällöin harmonisoiduilla arviointimenetelmillä on erittäin suuri merkitys rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus huomioiden (yhtenäiset menetelmät - ei maakohtaisia lisäkustannuksia synnyttäviä lisävaatimuksia) 4
 5. 5. ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017-toimintaohjelmaSuuntaa-antavia esimerkkejä määräysten toimenpiteistä2010 Uudisrakentamisen energiatehokkuutta 30 % parantavat määräykset voimaan. Huoneistokohtaiset vesimittarit (lämmin ja kylmä) pakolliseksi uudisrakentamisessa. Energiatehokkuusdirektiivin kansallinen toimeenpano käynnistyy.2011 Käynnistetään tukijärjestelmä, jossa avustetaan öljy- ja sähkölämmitteisten vanhojen asuinrakennusten siirtymistä uusiutuvaa energiaa käyttäviin päälämmitysjärjestelmiin, kuten lämpöpumppuihin ja puu- tai muuta biopolttoainetta käyttäviin lämmityskattiloihin. Tuetaan kaavoitusselvityksiä tuulivoiman käytön lisäämisen mahdollistamiseksi. Määritetään kansallisesti eri tavoitetasoportaat rakennusten energiatehokkuudelle.2012 Uudisrakennusten energiatehokkuutta noin 20 %:lla parantavat määräykset voimaan. Uudisrakentamiselle annetaan määräys kokonaisenergiatehokkuudesta, joka sisältää uusiutuvan energian käyttöosuuden, rakennusten energiatehokkuuden määrittämisessä siirrytään kokonaisenergiamalliin ja eri energiamuodoille annetaan yhteismitallistamiskertoimet. Uusi energiatodistuslainsäädäntö. Korjausrakentamisen energiatehokkuutta koskevat määräykset.2013 Rakennusten materiaalitehokkuutta koskevat ensimmäiset mallit. Lisäksi kehitetään/lanseerataan suositusratkaisuja (erityisesti liitosdetaljit) passiivitason rakentamiselle siten, että huomioon otetaan erityisesti rakennusfysikaaliset ominaisuudet suomalaisessa ilmastossa.2015 Rakentamisen energian muotokertoimilla painotettuna kokonaisenergiatehokkuutta noin 30–40 % parantavat määräykset voimaan. Määräysten kiristämisessä otetaan huomioon kyseessä olevan teknologian kehitys ja osaamisen taso.2016 Rakennusten energiatehokkuuden ja toimivuuden sekä materiaalitehokkuuden parantamisen kokonaisarvio säädösten vaikuttavuuden kehittämiseksi.2017 Ensimmäiset lähes nollaenergiatasoiset asuinalueet. Materiaalitehokkuus sisällytetään rakentamista koskeviin säädöksiin.2019 Lähes nollaenergiarakentaminen julkisissa kohteissa.2020 Lähes nollaenergiarakentaminen uudisrakentamisessa. 5
 6. 6. CEN/TC350 ja CEN/TC351Miksi eurooppalainen rakennustuoteteollisuus tukeearviointimenetelmien harmonisointityötä? • Villi (ympäristö)merkkiviidakko kestämätön toimijoiden kannalta – Maailmanlaajuisesti on olemassa yli 250 erilaista luokitusjärjestelmää ”ekotehokkaalle” rakentamiselle – EU:n alueella 36 rakennustuotteiden päästöluokitusjärjestelmää • Tuotetaan tieto vain kerran yhteisesti sovitulla tavalla • Tiedon voi tuottaa missä vain • Kaupan teknisten esteiden poistaminen → rakennustuotteiden vapaa liikkuminen ETA:lla 6
 7. 7. Vaatimuksena yhdenmukainen,johdonmukainen ja harmonisoitu arviointitapa! 7
 8. 8. CEN/TC350Sustainability of Construction Works• Eurooppalainen ”harmonisoitu” standardisarja rakennustason ”sustainability’n” vaikutusarviointiin → harmonisoitu eurooppalainen järjestelmä → yhteiset pelisäännöt → kaupan teknisten esteiden poistaminen niin EU:n sisämarkkinoilla kuin kansainvälisestikin• Kestävän rakentamisen kolmen pilarin kokonaisuus: – Ympäristösuorituskyky (EC DG/Ent Mandaatti M/350) – Sosiaalinen pilari (useat sidosryhmät vaatineet mandaatin laajennusta) – Taloudellinen pilari• Lähtökohtana rakennustason arviointi ja koko elinkaari; indikaattorit määrällisesti määritettävissä ja samat tuote- ja rakennustasolla• Työssä huomioidaan mahdollisuuksien mukaan EC:n muut rakennustuotteita koskevat aloitteet (Eco-design, Greening Public Procurement, Energy-label, Eco-label, Lead Market Initiative, European Platform on LCA)• Huomioi kehyksenä myös ISO:n vastaavan standardikehityksen (ISO/TC59/SC17 Building Construction – Sustainability in buildings and civil engineering works) 8
 9. 9. CEN/TC350 standardipaketti (11/2011)Puite• EN 15643-1 Sustainability of construction works – Sustainability assessment of buildings – Part 1: General framework• EN 15643-2 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance• EN 15643-3 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 3 Framework for the assessment of social performance• EN 15643-4 Sustainability of construction works – Assessment of buildings - Part 4 Framework for the assessment of economic performanceYmpäristö• EN 15978 Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method• EN 15804 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products• EN 15942 Sustainability of construction works - Environmental product declarations communication format – Business to Business• CEN/TR 15941 Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic dataKehitteillä• prEN 16309 Sustainability of construction works – Assessment of social performance of buildings – Methods• WI Sustainability of construction works – Assessment of economic performance of buildings – Methods 9
 10. 10. EN 15804: 22 standardisoituaympäristövaikutusindikaattoria!• Global Warming • Use of secondary material• Ozone Depletion • Use of renewable secondary fuels• Acidification for soil and water • Use of non renewable secondary• Eutrophication fuels• Photochemical ozone creation • Use of net fresh water• Depletion of abiotic resources • Hazardous waste disposed -elements • Non hazardous waste disposed• Depletion of abiotic resources - fossil • Radioactive waste disposed fuels • Components for re-use• Use of renewable primary energy • Materials for recycling excluding renewable primary energy resources used as raw materials • Materials for energy recovery• Use of renewable primary energy • Exported energy resources used as raw materials• Use of non renewable primary energy excluding non renewable primary energy resources used as raw materials• Use of non renewable primary energy resources used as raw materials 10
 11. 11. CEN/TC350: tavoitteita• yhteisesti sovittujen, läpinäkyvien ja uskottavien, rakennusten elinkaaripohjaisen ympäristövaikutusarvioinnin pelisääntöjen luominen pohjautuen elinkaariarvioinnin ISO 14040- standardisarjaan (LCA = Life cycle assessment)• yhteisten eurooppalaisten pelisääntöjen luominen rakennustuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan; tavoitteena tässä on Suomessa laadittujen ympäristöselosteiden käyttö ilman lisävaatimuksia muissa maissa yhtälailla ja päinvastoin. rakennustuotteiden ympäristöselosteita lähtötietona käyttävien laskentasääntöjen kehittäminen rakennustason koko elinkaaren kattavaan ympäristövaikutusarviointiin. Tavoite on merkittävä jo siitäkin syystä, että rakennuksen elinkaari on poikkeuksellisen pitkä ja huomioitavia tekijöitä on useita• sekä rakennustuotetasolla että rakennustasolla yhteisesti käytettävien indikaattorien määrittäminen 11
 12. 12. CEN/TC350: tavoitteita• toiminnallisen vastaavuuden kriteerien määrittäminen; ainoastaan toiminnallisesti vastaavia rakennuksia on mahdollista vertailla keskenään• yleisesti LCA:han pohjautuvan elinkaariarvioinnin uskottavuuden ja käytettävyyden parantaminen rakennusten ympäristövaikutusarvioinnissa• ymmärryksen lisääminen elinkaariarvioinnin soveltamisesta rakennuksiin; ei yksittäisten rakennustuotteiden vertailua rakennustuotetasolla, vaan rakennustuotetason tiedon käyttäminen osana koko elinkaaren kattavaa rakennustason arviointia rakennustuotteiden toimiessa osana rakennusta. Tässä työssä eurooppalaisesti standardisoidut tyypin III ympäristöselosteet (EPD) sopivat rakennustuotteiden ympäristötiedon ilmoittamiseen (rakennustuotteet osana rakennusta ovat välituotteita - intermedia products - joissa tyypillisesti ilmoitetaan tiedot kehdosta tehtaan portille). Esim. tyypin I ympäristöselosteet (ympäristömerkit) eivät rakennustuotteiden koko elinkaaren kattavaan arviointiin sovi• yleisesti ymmärryksen lisääminen rakennuksen (siihen käytettyjen rakennustuotteiden) elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutusten keskenäisistä suhteista ja merkityksistä toisiinsa. 12
 13. 13. Example of overall building assessment vs. product performanceTotal energy consumption, design life 60 years Operational energy use Energy use for product manufacturing Improving of technical characteristic/performance of a product may increase energy use in manufacturing stage but decreases operational energy use significantly during use stage! Respectively are emissions decreasing! Overall assessment is essential! Basement A Basement B 13
 14. 14. Rakennustuotteet ovat välituotteita- arviointi aina rakennustasolla 14
 15. 15. Koko elinkaaren kattava tarkastelu! 1–2v 50 – 200 v ??? 15 – 40 % 85 – 60 % ??? Tavoitteena rakennusten ympäristövaikutusten arviointi sisältäen raaka-aineiden oton,rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetukset, rakentamisen, rakennuksen käytön, käytöstä poistamisen, kierrätyksen ja uudelleenkäytön sekä materiaalien lopullisen hävittämisen (kaatopaikka). 15
 16. 16. ”Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen” pekka.vuorinen@rakennusteollisuus.fi ari.ilomaki@rakennusteollisuus.fi16
 17. 17. Rakennusmateriaalit vs. käyttövaiheKasvihuonekaasupäästöt 100 v 4 500 EPS 4 000 PE film Energ 3 500 Paint Carbo 3 000kg CO2 ekv. / m2 100 v Wood Reinfo 2 500 PVC R Paint 2 000 Morta Miner 1 50080 Metal Linole 1 000 Leca Gypsu 500 Glass Frame - Concr Cardb70 (500) EPS Bitum Building construction Maintenance Development Operation phase PE film (moinst) Wood60 Reinforcement PVC Roof50 Paint outdoor Paint indoor Mortar40 Mineral wool Metal comp. (windows)30 Linoleum Leca20 Gypsum Glass (windows) Frame (windows)10 Concrete Cardboard- Bitumen sealing Foundation Perustukset Floors Lattia- Ulkoseinä- Outdoor wall Indoor wall Sisäseinä- Roof Katto- rakenteet rakenteet 0 17 rakenteet rakenteet
 18. 18. PuuEra-selvitys: passiivitasoisen rakennuksen CO2-päästöjakauma 100 vuoden ajanjaksolla•Rakennusmateriaalien vaikutus päästöeroihin marginaalinen tarkasteluajanjaksolla!•Päästövähennyksessä oleellista on energia- tehokkuuden toteutuminen ja energiamuoto.•Kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei huomioitu tässä selvityksessä! 18

×