Rakennusten elinkaarimittarit pilotti 2013 	

	

23.10.2013
Rakennusten	
  elinkaarimi.arit	
  
‣ 	
  ERA 17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika (2010) /
Sitra, Tekes ja YM:
...
Pilo1n	
  tavoi.eet	
  

‣  	
  Käyttäjäkokemukset – mittareiden kehittäminen
- jalkauttaminen

‣  Käyttäjäverkosto
‣  Sel...
Hanke- ja käyttöryhmät:
‣ 	
  Senaa4	
  –	
  kiinteistöt	
  
‣ 	
  SRV-­‐yh1öt	
  
‣ 	
  Ympäristöministeriö	
  	
  
‣ 	
 ...
Rakennusten elinkaarimittarit /	

Toimintamalli 	

	

23.10.2013
Toimintamalli	

Miten	
  varmistetaan	
  jatkossa	
  laskentojen	
  laatu	
  ja	
  luote1avuus?	
  	
  
Ketkä	
  voivat	
 ...
Toimintamalli	

Tarvitaanko	
  yhteistä	
  GBC	
  -­‐<etokantaa	
  tuloksista	
  ja	
  kuka	
  sitä	
  ylläpitää?	
  	
  
...
Toimintamalli	

Minkälaisia	
  työkaluja	
  tai	
  muuta	
  tukea	
  tarvitaan	
  
laskentaan?	
  
•  Template	
  1edostoj...
Toimintamalli	

Tarvitaanko	
  mi1areista	
  koulutusta?	
  	
  
	
  

	
  
•  Ei	
  tarvita,	
  vaan	
  markkinoin1a	
  e...
Miten edetään?	

	
  	
  

2013	
  
•  Pilo1n	
  kokemukset,	
  joulukuu	
  
•  Suositukset	
  mi.areiden	
  kehi.ämiseksi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

[Rakennusten elinkaarimittarit -pilotti 2013 workshop 23.10.2013] Heli Kotilainen, GBC Finland: Rakennusten elinkaarimittarit pilotti 2013

221 views
148 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

[Rakennusten elinkaarimittarit -pilotti 2013 workshop 23.10.2013] Heli Kotilainen, GBC Finland: Rakennusten elinkaarimittarit pilotti 2013

 1. 1. Rakennusten elinkaarimittarit pilotti 2013 23.10.2013
 2. 2. Rakennusten  elinkaarimi.arit   ‣   ERA 17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika (2010) / Sitra, Tekes ja YM: Kiinteistöjen ja alueiden ympäristöjohtamisen ja luokitusjärjestelmien kehittäminen / GBC Finland ‣  Värkki-projekti 2011 -12 ‣  Pilotti 2013 ‣  Julkistus ja toimintamalli 2014
 3. 3. Pilo1n  tavoi.eet   ‣   Käyttäjäkokemukset – mittareiden kehittäminen - jalkauttaminen ‣  Käyttäjäverkosto ‣  Selvittää edellytykset tietokantaan ‣  Selvittää edellytykset koulutukselle ‣  Tarvittavat työkalut  
 4. 4. Hanke- ja käyttöryhmät: ‣   Senaa4  –  kiinteistöt   ‣   SRV-­‐yh1öt   ‣   Ympäristöministeriö     ‣   Helsingin  yliopisto,    Tila-­‐  ja  kiinteistökeskus   ‣   Ramboll  Finland   ‣   Helsingin  seurakuntayhtymä   ‣   Nokia     ‣   Peab  Invest     ‣   Skanska     ‣   Pöyry     ‣   Tampereen  kaupunki     ‣   Lahden  kaupunki    
 5. 5. Rakennusten elinkaarimittarit / Toimintamalli 23.10.2013
 6. 6. Toimintamalli Miten  varmistetaan  jatkossa  laskentojen  laatu  ja  luote1avuus?     Ketkä  voivat  suori1aa  laskentaa?     •  •  •  •  Ohjeistus  yksiseli.eisimmäksi  ja  tarkemmaksi:  yhdenmukaisuus  laskennoissa.   Jos  mi.areita  käytetään  yrityksen  "markkinoinnissa"  tai  benchmarkkaukseen  on  laadun  oltava  yhteneväistä.   Oman  toiminnan  kehi.ämiseksi  tehtävät  laskennat  eivät  ole  niin  krii4siä   Tulokset  ovat  aina  yhtä  luote.avia,  kuin  lähtö1edot:  pitäisi  ohjeistaa  myös  laskelmissa  käyte.ävien  lähtö1etojen   oikeellisuus.     •  Kolmannen  osapuolen  verifioin1     •  varmistaa  vain  tarkoituksenmukaisen  tulosparantelun  poistumisen,  mu.a  ei  lähtö1etovajavaisuuksista   johtuvaa.   •  Ilman  verifioin1a  vaarana  on,  e.ä  laskentatulokset  eivät  ole  luote.avia.  Jos  kuitenkin  halutaan   elinkaarimi.areiden  laskennan  yleistyvän,  täytyy  laskennan  ja  mahdollisen  verifioinnin  kustannusten  pysyä   kohtuullisena   •  Laskennan  suori.aja  "pätevöityminen"  tulee  kysymykseen  lähinnä  jos  1etoja  kerätään  1etokantaan,  josta   julkaistaan  dataa.  Muuten  se  lähinnä  hidastaa  mi.aristojen  käy.öä,  koska  kustannukset  nousevat.   •  Laskenta  voitaisiin  suori.aa  pilvipalvelussa:   •  laskennassa  käytetäisiin  valmista  laskentapohjaa,  johon  syöte.äisiin  ainoastaan  laskennan  lähtö1edot,   pilvipalvelu  tuo.aa  tulokset   •  laskijat  koulute.aisiin  hyväksy.yjen  lähtö1etojen  kokoamiseen  ja  pilvipalvelun  käy.öön   •  vain  em.  palveluun  koulutetut  voisivat  suori.aa  laskennan  
 7. 7. Toimintamalli Tarvitaanko  yhteistä  GBC  -­‐<etokantaa  tuloksista  ja  kuka  sitä  ylläpitää?     Minkälaisia  <etoja  voitaisiin  julkistaa?     •  Omien  1etojen  päivitys  pitäisi  olla  mahdollista  ja  vanhentuneita  1etoja  pitäisi  jotenkin  pystyä   sor.aamaan  pois,  jo.a  1etokannan  keskiarvo  ei  vääristy  alaspäin.   •  Energy  Star  mallinen  toimintatapa:  käy.äjät  syö.ävät  itse  1edot  1etokantaan  ja  ylläpito  vastaa   ohjelman  toimivuudesta.     •  Keskiarvo1etoja  esim.  "Pohjatehot  Suomessa  keskimäärin",  palkitaan  parhaat,  omat  1edot  ja   keskiarvon  saa  benchmarkkaukseen  jne.   •  Benchmarkkaus  on  hyvä  keino  ase.aa  tavoi.eita.  Tietokanta  laskentatuloksista  on  yksi  suurimmista   hyödyistä  josta  näistä  mi.areista  voidaan  saada.       •  Tietojen  julkistamiseen  käyte.äisiin  keskiarvosummia,  mu.a  ei  yksi.äisten  rakennusten  1etoja.     •  Jos  kiinteistöpassi  on  julkinen,  pitäisi  myös  niiden  1etojen  joihin  passi  perustuu  olla  julkisia.   •  Pitäisi  pystyä  myös  prin.aamaan  jokin  todistus  siitä,  e.ä  on  suori.anut  laskennan  ja  julkaista  se   omalla  ne4sivulla  tai  seinällä  tms....    Voi  houkutella  yrityksiä.   •  Yhteinen  1etokanta  tuloksista  olisi  hyvä  vertailuja  varten,  oman  rakennuskohteen  kehi.ämisvarat   hahmo.uisivat  kaltaisilleni  uusille  laskijoille.   •  Kunnilla  tuskin  on  vaa1muksia  1etokannan  1edoista  tai  ylläpitäjästä,  mu.a  yksityisellä  tai  val1on   taholla  voi  olla  vaateita  käy.öasteesta  kertovan  1edon  jakamisesta/leviämisestä.   •  Tietokannasta  voisi  kerätä  elinkaarimi.arien  keskiarvo-­‐  ja  hajonta1edot  rakennustyypei.äin.   •  Jatkossa  kun  1etoja  olisi  paljon,  voisi  1etoja  eritellä  esim.  rakennusvuoden,  LEED  ser1fioin1tason  tai   rakennustyypin  mukaises1.  Sor.aus  hyvä.  
 8. 8. Toimintamalli Minkälaisia  työkaluja  tai  muuta  tukea  tarvitaan   laskentaan?   •  Template  1edostoja  1etojen  kirjaamiseen  (esim.  kyselypohja   tyytyväisyyskyselyyn).     •  Tulkintaohjeita  työkalutuloksiin  (olet  hyvä  tai  huono  jossakin   asiassa).       •  Joku  foorumi  jossa  mm.  epäselvyyksiä  ja  parannusehdotuksia  sekä   ohjeistuspäivityksiä  voi  kootus1  hallinnoida.   •  Ohjeet mittareiden käytöstä ja lähtötiedoista. •  Laskentoja  varten  tulisi  luoda  valmis  ohjelmistopätkä   ohjeistuksineen.  Käyte.ävyyden  tulisi  olla  niin  yksinkertaista,  e.ä   siitä  selviäisi  kiinteistön  omistaja  itse  tai  rakennushankkeessa   suunni.eluryhmä   •  Pitäisikö  olla  yhteinen  laskentaohjelma  (hae.aisiin  olemassa   olevista  tai  teete.äisiin)?  
 9. 9. Toimintamalli Tarvitaanko  mi1areista  koulutusta?         •  Ei  tarvita,  vaan  markkinoin1a  e.ä  mi.aristo  on  olemassa.     •  Tarvitaan  koulutusta,  vain  hyväksytyt  laskijat  ”saavat”  laskea.     •  Ei  väl.ämä.ä  tarvita  koulutusta,  mu.a  asiantun1jatukea  olisi   hyvä  olla  saatavilla.  Asiantun1jat  täytyy  1etenkin  koulu.aa,   mu.a  tarve  varmas1  vain  muutamalle.        
 10. 10. Miten edetään?     2013   •  Pilo1n  kokemukset,  joulukuu   •  Suositukset  mi.areiden  kehi.ämiseksi   •  Suositukset  laskentaohjeiden  kehi.ämiseksi   •  Suositukset  1etokannasta  ja  koulutuksesta     2014   •  Päivitetyt  ohjeet     •  Koulutus?   •  Tietokanta?   •  Julkaisu?   •  Muut  työkalut?      

×