KMR Contact nr 4 - mei 2011

 • 811 views
Uploaded on

Nieuwsbrief voor actieve reservisten van de Koninklijke Marine.

Nieuwsbrief voor actieve reservisten van de Koninklijke Marine.

More in: Career
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
811
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KMR CONTACTDe nieuwsbrief voor actieve reservistenNummer 4, mei 2011 met in deze editie o.a.: 4 Overste Fortgens over de Expert helpt met opleiding Terug bij de baas Bevorderingen bij reducties en bezuinigingen KMR-eenheden Vanuit Bureau Reservisten‘Ook in de nieuwe Nu het stof is opgetrokken en de langver- We moeten er vanuit gaan dat er diep wachte brief van Minister Hillen over de gesneden zal gaan worden in het personeels-krijgsmacht vervullen voorgenomen ombuigingsoperaties bij bestand. Ongeveer één op de zes functies bij Defensie is geland, is het goed even stil te Defensie zal moeten verdwijnen, dit zalresvervisten een staan bij de gevolgen voor onze reservisten binnen de staven zelfs oplopen tot één op de organisatie. drie. U begrijpt dat dit niet zal kunnen zonderbelangrijke rol’ de structuur van Defensie grondig op de Concrete maatregelen worden uitgewerkt schop te nemen. Hoe dat vorm moet gaan U zult allemaal wel de algemene lijnen van de krijgen is momenteel nog volop onderwerp komende reducties bij Defensie hebben van studie. meegekregen. We hebben allemaal kunnen lezen dat Defensie de komende jaren heel Voor reservisten staat er vooralsnog gelukkig hard getroffen zal worden door reducties en een geruststellende passage in de brief: “Ook bezuinigingen. Toch hebben de kritische lezers in de nieuwe krijgsmacht vervullen reservisten ook veel gemist in de brief. Concrete maatre- een belangrijke rol. Zowel bij de uitvoering gelen als gevolg van de aangekondigde van nationale taken, waar zij vaak een personele reducties zijn namelijk nog niet ondersteunende rol vervullen, als in internati- geheel uitgewerkt. onale missies brengen zij hun deskundigheid
 • 2. KMR Contact - nummer 4, mei 2011mee.” Mijn persoonlijke inschatting is dat de achterstallige uitgaven over 2010. Dit gevallen zelfs in zijn geheel moeten wordenreservist in de toekomst zelfs belangrijker zal resulteert momenteel in een oplopend tekort afgelast. Ik ga er vanuit dat u de directeworden voor het kunnen bestendigen van op de lopende exploitatiebegroting. Dit gevolgen hiervan voor uw persoonlijke inzetoperaties en taken. Laten we ons daar tekort dient te worden gecorrigeerd en dat dit jaar zo spoedig mogelijk via uw lijnorgani-voorlopig maar even aan vasthouden. zal ook zijn weerslag hebben op de lopende satie zult vernemen. activiteiten voor de reservistenorganisaties.Onvoorziene achterstallige uitgaven Hier is de afgelopen weken indringend naar Het waarnemend hoofd Bureau Reservisten,Helaas heb ik vanuit Bureau Reservisten ook gekeken en aanpassingen zijn inmiddelsnog de taak u te informeren over het feit dat voorzien. Voorgenomen activiteiten zullen Paul Fortgenswe marinebreed de eerste maanden van dit helaas in sommige gevallen in omvang Kapitein-luitenant ter zeejaar werden geconfronteerd met onvoorziene moeten worden gereduceerd of in een aantalRMT Mariniers leren lawinegevaar beter inschatten en effectiever reddend optredenSergeant der mariniers KMR Stefan Buis lawinekunde, slachtofferredding en risico- lawines gegrepen werden. Daarvan kwamenwerkt als berggids en heeft in opdracht van analyse met succes in praktijk gebracht. er 249 om. Omdat het Korps Mariniershet Kennis Centrum Militair Optreden Hiermee hanteert het Korps Mariniers nu veelvuldig in besneeuwd gebiedonder eXtreme omstandigheden (KC-MOC) dezelfde procedures die internationaal doorhet afgelopen jaar een nieuw lessenpakket reddingsdiensten worden gebruikt.lawineveiligheid ontwikkeld. Een serieus risico ‘Het gevaar vanIn het nieuwe pakket worden Mountain Jarenlang heeft het Korps alleen getraind inLeaders, met behulp van de risicoanalyseme- het reageren op een lawineongeval. Buis: lawines wordtthode ‘Stop or Go’, opgeleid om preventief tehandelen. Tijdens de Winter Deployment “Het gevaar van lawines wordt vaak onderschat. Vorig jaar werden wereldwijd- vaak onderschat’2011 in Harstad (N) zijn de nieuwe lessen duizend personen geregistreerd die door aanwezig is, is lawinegevaar, net als bevrie- zing, een serieus risico. Ze leren nu beter het heersende lawinegevaar te beoordelen, om zodoende lawineongevallen te voorkomen.” Vernieuwd lessenpakket Recent is bij het Korps Mariniers een moderne zendontvanger, de Mammut PULSE Barryvox, in gebruikgenomen. Buis: “Dit apparaat maakt, met behulp van slimme elektronica, het opsporen van zelfs meerdere lawine slachtoffers eenvoudiger. Echter, een efficiënte zoekactie is alleen mogelijk met de juiste training en een gedegen kennis van de werking van het apparaat en van de zoekprocedures. Daarom is het afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt aan een vernieuwd lessenpak- ket waarmee de marinier opgeleid kan worden om een dergelijke zoekactie uit te voeren in geval van een lawineongeval.” 2
 • 3. KMR Contact - nummer 4, mei 2011RMT Reservist traint 22e in ZHKHKPLLDGD KMR Christa Korevaar-Ultee: aan de slag met andere verwondingen die volgens de richtlijnen iedere“In januari 2011 mocht ik voor wat betreft Zelfhulp-Kameradenhulp de marinier moet kunnen herkennen, behandelen c.q. stabiliseren met dekennis opfrissen van de mariniers van de 22e infanteriecompagnie in middelen die hij heeft.”Doorn. We werkte toe naar de geweergroepcompetitie op 25, 26 en 27januari. Mijn aanpak was om zoveel mogelijk ‘in het veld’ tijdens eenoefenscenario en met ‘levensechte’ verwondingen te werken. Tijdensde lessen kreeg ik hulp van 2 CLS’ers van de compagnie, waardoor hetvoor mij mogelijk was om een roulatieschema op te zetten waardoorwe per les 3 scenario’s konden doen. Hoewel het weer beslist niet altijdmeewerkte, waren de mariniers enthousiast en leergierig. Tijdens decompetitie werd duidelijk dat de geweergroepen de ZHKH conformhet (C)ABCDE-protocol goed onder de knie hebben. De 22e gaat nuopwerken voor Certifex in juni en ik ben gevraagd om weer een aantalZHKH-lessen te verzorgen. Nu het (C)ABCDE er goed inzit, gaan weZV KMR draagt steentje bij als NATO Liaison Officer voor AtalantaSinds september 2010 ben ik behoeve van Operatie Atalanta (de EUNAV- opgedane kennis nu in een daadwerkelijke FOR antipiraterij-operatie), zijn er voor mij operatie te kunnen gebruiken en te merkenwerkzaam op het NATO Shipping ook vele staftaken te vervullen hier op het dat deze inzet door de actieve beroepsorga-Centre te Northwood als Liaison NATO Shipping Centre. nisatie zeer wordt gewaardeerd.Officer voor de EU-operatie Ata- Een internationaal gezelschaplanta. Het NATO Shipping Centre is ‘Het geeft een goed gevoel De personele bezetting van het NATOhet eerste en enige aanspreekpunt Shipping Centre bestaat uit een zeer om de opgedane kennis tevoor de koopvaardij binnen NATO. internationaal gezelschap; Noren, Britten, kunnen gebruiken’ Canadezen, een Pool, een Deen en eenAl enige jaren is dit Centre verantwoordelijk Nederlander verzorgen op dit moment voorvoor het monitoren van en het registreren NATO de link met de koopvaardij. Persoonlijk Het in zo’n zeer hecht international teamvan de scheepvaart in de Middellandse Zee vind ik het een goede ontwikkeling te zien werken is bijzonder uitdagend en waardevolten behoeve van de NATO-operatie Active dat de gehele maritieme gemeenschap het en maakt het verblijf hier in Londen tot eenEndeavour. Sinds NATO ook actief deelneemt NATO Shipping Centre als een volwaardige onvergetelijke ervaring. Dankzij de primaaan de bestrijding van de piraterij in het partner accepteert en zich met de meest ondersteuning vanuit het reservistenbureauSomalisch Bassin, de Golf van Aden en de uiteenlopende vragen tot dit centrum richt. te Den Helder worden de vele problemen dieIndische Oceaan met haar operatie Ocean je zeker als reservist in de huidige organisatieShield, plaatst Nederland een reservist als Een onvergetelijke ervaring tegenkomt veelal snel opgelost.Liaison Officier op het NATO Shipping Centre. Het geeft een erg goed gevoel om alsNaast de taken als Liaison Officier ten reservist de door training en oefeningen Door: LTZSD2OC KMR Derk Jan Hoving 3
 • 4. KMR Contact - nummer 4, mei 2011RMT Opleidingsprogramma vóór en dóór Reservisten Militaire Taken uit de startblokkenEen zeer belangrijke mijlpaal is bereikt! De eerstvolgende detachementsdagen aan een InschrijvenRMT-organisatie beschikt nu over een eigen ieder worden uitgereikt. Inschrijving voor deelname aan de onderdelenopleidingsprogramma vóór en dóór KMR’s. van de PBI voor actieve reservisten is vrijwillig.Een professioneel PBI-boek is opgesteld en Leerdoelen Het behalen van alle leerdoelen is uw eigengedrukt. De eerste eigen instructeurs zijn De Instructeurs Infex en Eerbewijzen, Schieten verantwoordelijkheid. Deelname en behaaldeopgeleid en afgetest. Iets om met recht trots en Geweldinstructie zijn per instructiegroep resultaten zullen worden afgetekend in uwop te zijn! direct gestart met het boeken van oefenloca- PBI-boek en worden geregistreerd. U kunt ties, schietbanen en de logistieke ondersteu- zich inschrijven via uw directe leidinggevende.De inkt van het boek behorende bij de PBI ning. De leerdoelen zijn: Er zijn ruim voldoende les en toetsmomenten(Praktische Bedrijfsintroductie) voor actieve in zowel Doorn, Rotterdam als Den Helder.Reservisten Militaire Taken was nog nat bij de • Schieten: Aan elk lesblok kunnen maximaal 20uitreiking aan het kader (zie ook artikel Effectief en veilig kunnen omgaan met je reservisten tegelijk deelnemen.“Vuurdoop voor Instructeurs Infex en persoonlijke wapen (de C7 en Glock)Geweldsinstructies”). Niet alleen daaraan was • Infex / eerbewijzen: Let op! Om als reservist ingezet te kunnente zien dat er in de aanloop heel hard is gewerkt Het correct kunnen uitvoeren van infanterie- worden voor bewakingstaken is het halen vandoor de instructeurs en de opleidingsstaf. exercitie en het op de juiste manier brengen de gestelde PBI-opleidingseisen verplicht. NietHet PBI-boek is een zeer professioneel van eerbewijzen. halen = niet deelnemen.boekwerk geworden, geheel samengesteld en • Geweldsinstructies:vormgegeven door collega-reservisten. In het Op gepaste wijze met geweld kunnenboek staat heel duidelijk beschreven welke omgaan tijdens het uitvoeren van bewakings-competenties en welke houding er worden taken. Tevens het kunnen lezen en begrijpenverwacht van de reservist militaire taken bij van een operationele order.het CZSK. Het PBI-boek zal tijdens deDe lesblokken: Blok 1 Plaats Doorn Dagen Vrijdag Data 2011 20-05 Instructeur (leidend) Paul Mekking Geweldsintructie: 2 Den Helder Vrijdag 10-06 Raymond v.d. Laan Duur 1 dag. 3 Rotterdam Zaterdag 10-09 Marco Lagendijk 4 Doorn Vrijdag 7-10 Paul Mekking 5 Den Helder Vrijdag 04-11 Raymond v.d. LaanOmscholing C7 en Glock: Blok Plaats Week Dagen Data 2011 Instructeur (leidend)Duur 4 volle dagen. 1 Rotterdam 39 wo, do, vr, za 28-09 t/m 01-10 Weijs / Didden / de JongHou er rekening mee dat de les de eerste 2 Rotterdam 41 do, vr, za, zo 13-10 t/m 16-10 Weijs / Didden / Honigdag vroeg in de ochtend begint en er 3 Rotterdam 45 wo, do, vr, za 09-11 t/m 12-11 van Zijl / Honigdagelijks een avondprogramma is, je wordtgeacht te overnachten op de kazerne. 4 Den Helder 49 wo, do, vr, za 05-12 t/m 8-12 Weijs / HonigInfex en eerbewijzen: Data 2011 Locatie Hoofdinstr. Hulpinstr. Reserve-instr. *Duur 1 dag. 13-05 DHR Erfprins Sj. Ykema K.R. Visser A. V. Winkelhoff 11-06 Rotterdam VG Kaz B. V. Elen A. van Dijk K.R. Visser 16-09 DHR Erfprins K.R. Visser M. v/d Camp Sj. Ykema 22-10 Rotterdam VG kaz A. V. Winkelhoff B. V. Elen M. v/d Camp 11-11 Doorn VBH kaz M. v/d Camp A. Van Dijk K.R. Visser 4
 • 5. KMR Contact - nummer 4, mei 2011RMT Vuurdoop voor Instructeurs Infex en GeweldsinstructiesOnder leiding van de OOBL opleidingen, Voor de instructeurs niet de gemakkelijkste RMT-kader verliep prima. Na de lesSGTMARNS KMR Bart van Hilst, hebben de groep. Toch was na twee succesvolle dagen Geweldsinstructie en de OPORD-instructie (hoepas gecertificeerde RMT-instructeurs voor iedereen geslaagd. Na de nodige infex op het lees je en schrijf je een operationele order), wasInfex en Geweldsinstructies hun vuurdoop excercitieterrein, het oefenen van appél er tijd voor zelfstudie. Ondertussen werd elkgehad. Zij stonden op 4 en 5 maart voor het afnemen, aan- en afmelden en een aantal kaderlid mondeling door een instructeureerst voor de klas. eerbewijzen werden alle deelnemende individueel geëxamineerd. Volgens de officieren en onderofficieren in de gelegenheid deelnemers was de opleiding voor het kaderOp de Van Ghentkazerne te Rotterdam is de gesteld hun vaardigheden met de groep te boeiend en leerzaam.aftrap gegeven van het RMT- oefenen. In het begin verliep de nieuweopleidingsprogramma. De eerste klas die les krijgsmachtexercitie wat onwennig, maar later Door: LTZSD1 KMR Kees Jan Minkkreeg bestond uit kaderleden van de KMR- in de middag zag het er strak uit! Ook heteenheden Rotterdam, Doorn en Den Helder. theoretische deel van de instructie aan hetRSD CIMIC goes arctic Mariniers van 1 Marnsbat en personeel van 13 Luchtmobiel bewustmaken van Civil Military Cooperation (CIMIC) tijden de Joint Arctic Training in Noorwegen , dat was de uitdaging. Via een Round Robin (lesprogramma) tijdens de schietweek en via het scripten en regisseren van CIMIC- incidenten tijdens de eindoefening is hier een begin mee gemaakt.De omschakeling van gevechtsoperaties naar oefening. Oud-marinier Wouter Hoogland,het ondersteunen van de locale bevolking inmiddels kapitein (R) bij de Landmacht enen autoriteiten vergt oefening. De met hulp de beroeps kapitein Richard Galjard (werktevan het locale Leger des Heils als vluchteling al samen met mariniers in Uruzgan) kregenverklede oefenvijand blijkt voor de nodige ondersteuning van MAJMARNS KMR Hansverwarring te kunnen zorgen: zijn het Steensma die zijn ervaring met eerdere‘zigeuners’, vluchtelingen, of IDPs die de weg eindoefeningen in Noorwegen kon inzetten.blokkeren? Hoe garanderen we ‘Freedom CIMIC zal ook bij toekomstige oefeningenof Movement’ zonder al te robuust op te van de mariniers een aandachtspunt zijn.treden? Hoe winnen we het respect en het Goed om te weten dat er collega-reservistenvertrouwen van de civiele omgeving – en van het CZSK in de staf en de netwerken vankrijgen we de gelegenheid om informatie 1 CIMIC bat werkzaam zijn. Foto: Hura (Humanistisch Raadsvrouw) Eline Verbruggen van de VBHKAZ met de MARN 1 ALGin te winnen? 1 CIMIC bat uit Apeldoorn Jean-Pierre Nesme verkleed als vluchtelingkreeg de kans om mee te gaan met deze Door: MAJMARNS KMR Hans Steensma 5
 • 6. KMR Contact - nummer 4, mei 2011RMT Geen vakantie, maar de Vlootdagen Het blijft toch in je zitten“Waarschijnlijk ben ik actieve reservist Daar hoefde ik niet lang over na te denken.geworden om dezelfde reden dat 90% Dit wilde ik ook weer. Nou, binnen no timevan mijn collega-KMR’s het is geworden: was dat gepiept.om toch weer een stukje terug te zijn bij En het is of je nooit weg bent geweest…de Marine. Het blijft toch in je zitten. Ooit Samen werken, samen griepen en samenzei onze oude commandant, LTZ Ewold de een biertje drinken… het is er allemaal weer.Bruijne: ‘Je hebt die identiteit nu eenmaal, Ik kan wel zeggen dat het een groot deel vanof je hebt ’m niet.’ Daar sluit ik me volledig m’n leven uit maakt en dat bevalt me heelbij aan. En als je hem hebt kom je er ook goed. Het reservist zijn is voor mij gewoonniet meer vanaf. Het bepaalt een stuk van een heerlijk leven. Laatst vroeg een collegaje leven, tenminste dat geldt voor mij. aan mij ga je nog op vakantie dit jaar? Ik zei:Vier jaar geleden kreeg ik een baan bij het ‘Ja! Ik ga naar de Vlootdagen.’ Zo erg is het dus.”KPU-bedrijf in Soesterberg en ja hoor, daarkwamen ze; de reservisten van de marine. Door: KPLLDGD KMR Kirstin van Galen Bericht uit KabulU zult ongetwijfeld hebben vernomen dat ik De internationale gemeenschap heeft devanaf 4 januari jl. ben uitgezonden naar afgelopen jaren veel bereikt voor wat betreftKabul, Afghanistan. Ik maak daar deel uit van de stabilisatie en wederopbouw vaneen internationale NATO / ISAF / NTMA Afghanistan. Er gaan meer kinderen naar-troepenmacht in de functie van Chief of school, de infrastructuur is verbeterd en dePlans binnen de Combined Training Advisory democratie is versterkt. Maar het werk is nogGroup Police. Mijn uitzending duurt zes niet gedaan. Over enkele jaren moet hetmaanden Afghaanse volk weer op eigen benen kunnen staan. Dat is goed voor Afghanistan, maarOnze werkzaamheden bestaan uit het ook in ons eigen belang. We willen niet datleveren van een bijdrage aan het werven, het land weer in handen valt van extremistenselecteren, opleiden en huisvesten van de en opnieuw een vrijplaats wordt voornieuwe politiemacht in Afghanistan. Ik houd internationaal terrorisme. Daarom zal er eenmij vooral bezig met het realiseren van de Nederlandse politietraining/mentor-missieuitbreiding van de Training Sites (onroerend komen om daarmee ons steentjegoed) en het opstarten en realisatie van internationaal bij te blijven dragen.Driver Training, Fire Fight Training, CollectionPoints (verzamelgebieden voor de recruten) Medio juli zal ik weer terugkeren naaren de internationale (aan)vragen voor Nederland en de reservistenorganisatie CZSKpolitietrainers en mentoren. weer tot mijn verantwoordelijkheid nemen. Door: LTKOLMARNS Arjen Dirk Boersma BC MCM 6
 • 7. KMR Contact - nummer 4, mei 2011 RSD Specifieke deskundigheden reservisten staan nu in database Ongeveer 75% van alle RSD-ers heeft gehoor Gerichter aanschrijven de Coördinator RSD hiervan in kennis te gegeven aan de oproep om zijn of haar actuele Alle aan ons doorgegeven competenties stellen. Want ook al bent u niet actief, er zijn militaire en z’n civiele CV op te sturen. staan nu geactualiseerd in de database van altijd kosten mee gemoeid voor het Diegene die hun CV’s hebben opgestuurd actieve reservisten CZSK. Het grote voordeel aanhouden van reservisten binnen de CZSK- kunnen er van uit gaan dat deze goed zijn hiervan is dat bij een extra opdracht vanuit organisatie. ontvangen. Dit naar aanleiding van de wens de staande organisatie er direct en specifieke om een “menukaart” op te stellen voor het op competentie kan worden gezocht. We Diegene die nog niet hebben gereageerd, of CZSK op basis van alle aanwezige kunnen dus gericht betrokkenen aanschrijven die niet langer beschikbaar zijn, verzoeken competenties van de actieve RSD-ers. die beschikken over de gevraagde wij de gevraagde informatie per e-mail aan competenties. De snelheid van handelen te leveren aan de Coördinator Reservisten Bij verschillende directies zijn er momenteel wordt hiermee behoorlijk vergroot en dat Specifieke Deskundigheid op het volgende RSD-ers aan het werk die de staande kan in sommige situaties noodzakelijk zijn. adres: EB.Roels@mindef.nl organisatie aan het ondersteunen zijn. Deze We zullen dus afstappen van de procedure ondersteuning varieert van praktische zaken om voor iedere vacature het gehele bestand Door MAJMARNS KMR Erwin Roels tot het schrijven van doctrines. Hier uit blijkt aan RSD-ers aan te schrijven. Wanneer men maar weer dat RSD-ers een zinvolle bijdrage zich niet langer kan inzetten als RSD-er voor leveren aan de CZSK-organisatie. de CZSK-organisatie, is het noodzakelijk om COLOFON RMT Bevorderingen Dit informatiebulletin voor actieve reservisten van deIn Doorn zijn bevorderd: Koninklijke Marine wordt gemaakt onder auspiciënRutten R SMJRMARNALG KMR van het Bureau Reservisten, Bijzondere Instroom &Galen v K SGTLDGD KMR Maatwerk van het Commando Zeestrijdkrachten. DitHonig M SGTMARNALG KMR blad verschijnt vier keer per jaar en wordt uitsluitendLinnenbank E SGTODND KMR in digitale vorm (PDF) per e-mail toegezonden aanYkema S SGTMARNALG KMR alle actieve KMR’s in het bestand.Knorr B SGTMARNVB KMRJager de R KPLMARNALG KMRMekking P KPLMARNALG KMR HoofdredactieOuwens R KPL KMR LTKOLMARNS Arjen Dirk BoersmaVermeulen M KPLTDV KMRIn Rotterdam zijn bevorderd: Eindredactie LTZSD1 KMR Ewold de BruijneDidden W SGTWDW KMRCamp KPLMARNALG KMR RedactieraadDe Ru A KPLMARNALG KMRKeijzer M KPLMARNALG KMR KLTZ Paul FortgensLenders KPLMARNALG KMR MAJMARNS KMR Leonard BaarsVan Elen B KPLMARNALG KMR MAJMARNS KMR Ralph van HoudtWinkelhoft KPLMARNALG KMR LTZSD1 KMR Kees Jan MinkZurk KPLMARNALG KMR ‘Alle collega’s willen wij van MAJMARNS KMR Erwin RoelsIn Den Helder zijn bevorderd: harte feliciteren en we wensen Coördinatievan Hilst B SGTMARNALG KMR hen veel succes in het uitoefenen KPLMARNALG KMR Iwan In den BoschWeijs M SGTMARNALG KMR van hun leidinggevendePijfers B KPLODVB KMR verantwoordelijkheden.’ Vormgevingvd Tas J SGTWDE KMR KPLODOPS KMR Bas Bosscher 7