KMR Contact nr 3 - november 2010

 • 855 views
Uploaded on

Nieuwsbrief voor actieve reservisten van de Koninklijke Marine.

Nieuwsbrief voor actieve reservisten van de Koninklijke Marine.

More in: Career
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
855
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. KMR CONTACTDe nieuwsbrief voor actieve reservistenNummer 3, november 2010 met in deze editie o.a.: 3Generaal Verkerk: “Gebruik Een KMR in Burundi Sail Amsterdam 2010 LTZ1 Jaap Veldhuis bedanktmaken van competenties” voor je inzet! ‘Flexibiliteit en Geachte reservist CZSK, kwaliteit meer dan voortreffelijk hebben geëtaleerd. Men kent ons, men weet ons te ‘can do’ mentaliteit Recent las ik in De Telegraaf: “(...) alleen dit jaar is er al 20% van het voertuigenbestand vinden en het belangrijkste is; men waardeert ons. Ook bij de hogere legerleiding staat de kenmerken de stilgezet. Ook het preventief onderhoud en reparaties worden niet uitgevoerd. Het korps reservist op de kaart. Meer dan ooit staan wij op de agenda bij discussies over personele inzet. CZSK-reservist’ Nationale Reserve heeft zelfs voor het laatste kwartaal van 2010 een oefen- en opkomst- Verandering geeft wrijving, geeft warmte verbod.” (Louis van Baren, Eindhoven, maar uiteindelijk glans. Juist in deze tijd komt 21 oktober 2010) Geen sinecure! de saamhorigheid naar boven. We constateren Feit is dat ook wij menigmaal ‘nee’ hebben gezamenlijk dat ‘kan niet’ en ‘mag niet’ niet in BAKSGEWIJS moeten verkopen. Feit is dat we zuinig moeten zijn. Feit is dat we ‘nee’ hebben en mogelijk ‘ja’ ons woordenboek voorkomen. Wij zijn dan ook druk bezig de jaarplannen op elkaar af te kunnen krijgen. Maar flexibiliteit en de ‘can do’ stemmen en de inzet van reservisten in het mentaliteit kenmerken de CZSK-reservist. komende jaar verder uit te breiden en de Voorwoord door Ondanks de vele verontrustende berichten aanwezige kwaliteit te borgen. Kortom de Majoor der mariniers maakt de reservistenorganisatie van CZSK machine is goed op stoom en de beweging Arjen Dirk Boersma meters ten aanzien van verdere professiona- voorwaarts is een feit. hoofd bureau reservisten lisering. U heeft gezamenlijk al een waslijst aan activiteiten afgeleverd waarmee wij onze Ik wens u veel leesplezier.
 • 2. KMR Contact - nummer 3, november 2010 Generaal Verkerk: We willen meer gebruik maken van de competenties van reservisten Als het ligt aan brigade-generaal der mariniers Rob Verkerk, Directeur Operaties van het Commando Zeestrijdkrachten en Commandant van het Korps Mariniers, zullen reservisten in de toekomst meer worden ingezet op basis van de competenties die zij buiten Defensie hebben ontwikkeld. Niet alleen om vanuit hun (civiele) vakgebied bijdragen te leveren in Nederland, maar ook daarbuiten.Gedacht wordt aan versterking van uit te op dat moment) in onze organisatie halen mits aldus de generaal. “Ik verwacht dat Afrikazenden marinierseenheden voor taken dit financieel haalbaar is. Bovendien moeten belangrijker gaat worden, vooral de landendie niet door eigen personeel kunnen reservisten daarvoor ook beschikbaar zijn. waar de situatie nu nog redelijk stabiel is.worden vervuld, omdat het niet rendabel Maar als we meer reservisten voor specifieke Om die als volwaardige partner te helpenis de daarvoor benodigde competenties taken zouden kunnen inzetten, dan zou dat en de plaatselijke autoriteiten kennis aanzelf in huis te hebben, bijvoorbeeld op het heel mooi zijn. Hierbij zou zowel de reservist te reiken, is het nuttig daar mensen heen tegebied van civiele techniek, ‘legal advice’, als de organisatie baat kunnen hebben. sturen, op individuele basis of als onderdeelvolkerenkunde of gezondheidszorg. En voor Natuurlijk moeten we niet dupliceren wat van een eenheid. En dan juist ook met kennisindividuele uitzendingen, bijvoorbeeld naar reeds elders binnen de krijgsmacht aanwezig en ervaring vanuit een civiele achtergrond.Afrika, waarbij juist hun civiele kennis en is. Ik denk dan aan het CIMIC-bataljon.” Bijvoorbeeld op juridisch gebied of weg- enervaring van belang is. Mensen die goed waterbouw.”Frans spreken of Arabisch hebben een Blik op Afrikastreepje voor. “Ik verwacht dat we in de toekomst meer Taalvaardigheid zullen worden ingezet voor conflictpreventie Het moge duidelijk zijn dat hier vanDe generaal: “Ik zou veel meer gebruik omdat dat effectiever en doelmatiger is reservisten op professioneel gebiedwillen maken van de kennis en ervaring die dan gewapenderhand ingrijpen als de behoorlijk wat wordt gevraagd. Het isreservisten in kunnen brengen vanuit hun boel al is ontspoord. Ook (of juist) voor echter een misverstand om te denkenwerk in het bedrijfsleven en voor andere conflictpreventie is een 3D-benadering ofwel dat alleen juristen en ingenieurs aan demaatschappelijke organisaties. En ook veel comprehensive approach noodzakelijk. Daarin bak zullen komen. Ook op gebieden alsmeer gebruik maken van hun netwerk. Ik past dat we bijvoorbeeld naar een bepaald onderwijs, gezondheidszorg, technologie,zie ze als belangrijke ambassadeurs voor de land worden uitgezonden of, beter nog, daar financieel management, logistiek enkrijgsmacht. Vanuit hun achtergrond kunnen gaan oefenen om door kleine activiteiten milieubeheer en nog veel meer, is behoeftezij bovendien meedenken over de toekomst en steun te helpen bij het opzetten van een aan kennisuitwisseling. De belangrijkstevan Defensie.” Dat dit tot nu toe nog niet eigen veiligheidsstructuur. Op die manier kun voorwaarde is daarom misschien nog wel:altijd gebeurt, is onder andere te wijten aan je voorkomen dat een land afglijdt naar een taalvaardigheid. Verkerk: “De Franse taalhet feit dat we niet alle competenties van toestand waarin veel meer inspanning nodig wordt belangrijker, maar bijvoorbeeld ookreservisten goed in beeld hebben. Verkerk: is om een stabiele situatie te creëren. Tijdens Arabisch en, in de toekomst, mogelijk ook“Laatst kwam ik – om een voorbeeld te dergelijke oefeningen kunnen contacten met Chinees”.noemen – een advocaat tegen die als de plaatselijke autoriteiten en de bevolkingreservist opereerde als parkeerwacht bij worden gelegd, ondersteuning door Kortom, de boodschap van de generaal isde Wereldhavendagen. Ik zou heel graag kennisoverdracht worden geboden, kennis duidelijk: “Nu gebruiken we reservistenmensen met dergelijke kwalificaties (op worden gemaakt met elkaars cultuur en vooral als hulptroepen. Ik zou liever in eendeeltijdbasis, afhankelijk van de behoefte wederzijds vertrouwen worden gewonnen”, veel breder kader gebruik van ze willen maken.” 2
 • 3. KMR Contact - nummer 3, november 2010ZV Retourtje Kreta: Weken aan boord koopvaardijschip als liaisonofficier LTZ2OC KMR Peter Meijer stapte op 24 september in Vlissingen aan boord van MV Vegaland om als liaisonofficier een Defensietransport te begeleiden naar Souda Bay (Kreta, Griekenland). Een maand later, op 25 oktober, stak hij weer de sleutel in het contactslot van zijn auto om het laatste stukje naar huis te rijden.Afhankelijk van de weerssituatie en het van Luchtmachtbasis Leeuwarden. Die zijn 13 oktober met ‘ons’ retourtransport terugsoort reis bestaat het begeleiden van een meegevaren van Vlissingen naar Setubal keerden naar Vlissingen.”zeetransport hoofdzakelijk uit het dagelijks (Portugal), waar zij zich weer bij hunversturen van de voortgang en het bewaken squadron hebben gevoegd. De tussenstop En weer veilig terugvan de belangen van defensie ten aanzien in Setubal was trouwens een belevenis. Het schip ligt op 13 oktober al om achtvan de lading. Na een briefing op het MHKC De ingehuurde krachten van heftruck en uur ‘s morgens afgemeerd aan de vaste(Maritiem Hoofdkwartier en Kustwacht containerkraanbestuurders deden hun ramp. De voertuigen zijn snel aan boordCentrum) in Den Helder ga je op pad. loswerk met zorg, maar tergend langzaam.” en de terugreis naar Vlissingen wordt aangevangen. Meijer: “De terugreis verliepLekker langzaam Oude bekenden voorspoedig en met rustig weer. Na nog eenMeijer: “Defensie had MV Vegaland “Op dinsdag 5 oktober kwamen we aan in weekend voor anker te hebben gelegen ingecharterd om trucks, reefers en IMO 1 Souda Bay. Er lagen nog wat buitenlandse ankerplaats Westhinder 30 nautisch mijlenlading te vervoeren. De gezagvoerder marineschepen in Souda, waaronder een uit de kust bij Zeebrugge, liepen we opwas een Zweed en de overige bemanning Amerikaan en een goede bekende van ons; maandag 25 oktober vroeg Vlissingen binnenbestond uit Filippijnen en twee Britse de BNS Louise Marie. We losten dit keer, alwaar ik de lading in goede orde over hebCadetten (koopvaardij PBI), totaal POB zoals gepland, binnen twee uur. De Vegaland kunnen dragen.” Mission accomplished.20 + 5. Verder was er een Verkeers- en ging voor anker voor de ingang van SoudaVervoersdetachement aan boord afkomstig Bay en pleegde daar onderhoud tot we op Internationale leiderschapstraining levert weer twee graduates afSGTBDSD KMR Arno Fens en Deze pittige leiderschapstraining voor senior en de eigen leiderschapstijl van de reserve-onderofficieren wordt verzorgd door deelnemers. Zowel theorie als praktijkSGTLDV KMR Martin van der Zwan het International Air Reserve Symposium. komen aan bod. Van der Zwan: “We hebben(beide dienende bij KMR Eenheid Deze keer was Nederland het gastland onder andere een bijeenkomst gehad metRotterdam) hebben in september voor de Amerikaanse, Engelse, Zwitserse, diverse werkgevers om te praten over Canadese, Duitse, Italiaanse en Nederlandse leiderschap. De heer Raymond Knops, liddeelgenomen aan de International cursisten (totaal 26 personen). Locatie: het van de vaste Kamercommissie van Defensie,NCO Leadership Development IDL in Den Haag. bracht een werkbezoek. En we maakten eenCourse (INLEAD 2010) en deze battlefieldtour naar Arnhem. Al met al een In deze cursus wordt aandacht besteed aan zware, leerzame, waardevolle, en ook helesuccesvol afgerond. situationeel leiderschap, leiderschapsstijlen leuke cursus.” 3
 • 4. KMR Contact - nummer 3, november 2010RSD LKOLMARNS KMR Eisso Kronenberg werkte in 2008 en 2009 al tien maanden bij de VN-missie BINUB in Burundi. Na herhaaldelijk uitstellen, volgt voor Kronenberg uiteindelijk in augustus 2010 een zeer hartelijk weerzien met het land. Hij voert er een inventariserende studie uit om uiteindelijk de Burundese Een KMR in Burundi marine naar een hoger niveau te kunnen tillen.Maar Burundi ligt toch helemaal niet aan Oost-Afrikaanse Gemeenschap Burundi milieutoezicht zijn betrokken en happy. Zelfszee? Kronenberg: “Klopt, maar wel aan het verplicht een search-and-rescue organisatie de coördinator die ter plaatse leiding geeftgrootste meer van Afrika. Het Tanganyikameer.” op te zetten. Dus als ik dat feit nu eens als aan een aantal defensieprojecten verzuchtteOp verzoek van Buitenlandse Zaken stuurt kapstok neem, om onder de tegenstellingen op een gegeven ogenblik: ‘Waarom heb ik ditDefensie daar een overste van de marine op tussen Hutu en Tutsi uit te komen, onder de zelf nooit bedacht?’.”af die al de nodige ervaring heeft en tegenstelling politie en leger uit te komen,bovendien Frans spreekt. om te vermijden dat de discussie alleen maar ‘Een search-and-rescue over taakeigenaren en bootjes gaat…” organisatie als“Na twee weken van gesprekken heb je mettwaalf verschillende diensten om de tafel Alle betrokken partijen tevreden kapstok om de velegezeten en is duidelijk dat het iedereen Die insteek blijkt te werken. Kronenberg: tegenstellingente ontlopen’ontbreekt aan opleiding, training, geld en “Elke dienst die ik kon spreken is enthousiastorganisatie. En aan de samenwerking tussen geworden. Een civiel als beoogd hoofd van Inmiddels is Kronenberg teruggekeerd vandeze betrokken afdelingen.”, vertelt Kronenberg. de dienst, de marine doet mee met mensen zijn uitzending, maar het opbouwwerk daar“Maar op een bepaald moment kom ik er en materiaal, de politie doet mee. Ook de is zeker nog niet af. Kronenberg: “Als ze hetachter dat het lidmaatschap van de visserijinspectie, de immigratiedienst en het mij vragen, dan ga ik er zó weer naartoe!”RMT Improvisatie kenmerkt de reservist Sail Amsterdam 2010 De afgelopen zomer hebben in totaal enkele honderden reservis- ten van Vloot en Korps weer een aantal grote publieksevenementen ondersteund. Uniek – en zeker geen routineklus – was Sail Amsterdam. Reservisten die zich inzetten voor Sail Amsterdam 2010 4
 • 5. KMR Contact - nummer 3, november 2010 De goed geoliede Sail infodeskVervolg Sail 2010:Vanaf 16 augustus gingen 38 collega’s aan de gedefinieerd. De telefoons van Sail rinkelden vrachtwagens. Ook in de infodesks op hetslag. OBL LTZSD1 KMR Kees Jan Mink: “Het bijvoorbeeld onophoudelijk, dus die zijn we Sail-terrein en in de algemene dienst hebbenwas wel even inslingeren – een half burger, om te beginnen maar op gaan pakken. Na een we een prima bijdrage geleverd. Ook zijn 12half militaire organisatie – maar door het aantal uren draaide een goed geoliede Sail daarvoor speciaal opgeleide KMR’s ingezet alsconsequent volgen van onze militaire structuur infodesk, bemand van 07:00 – 23:00. LCRM-bestuurder. De dagen waren lang, demet ‘can do’ mentaliteit heeft de eenheid nachten erg kort maar de spirit was top. Hetprima werk geleverd en heeft Sail veel profijt Lange dagen was geweldig om te doen en we hebben abso-van ons gehad.” Verder hebben wij een transportdienst luut een heel positief visitekaartje afgegeven“Deels hebben we zelf ter plekke onze taken bemand voor de sponsorauto’s, bussen en namens de KM. Een onvergetelijke ervaring.”RMT Aandacht voor fysieke de Vloot zijn. We mogen een RMT en een COM-team inzetten.” conditie blijft hoog Wat hebben we dit gemist “Je doet het niet voor de organisatie, maar op agenda het is meer een must voor jezelf.” Stelt De Jongh. “We kunnen ons dan nog altijd aanmelden voor een remake van Dad’s Army. Maar daar zijn wij mijns insziens niet voor bij het RMT gekomen. We weten dat er vanuit KPLMARNALG KMR Ronald Westmaas, sportcoördinator van de organisatie af en toe een beroep wordt KMR Eenheid Rotterdam, heeft weer nieuwe data aan het lijstje gedaan op ons reservisten. Ze mogen dan ook zeker wat verwachten ten aanzien van toegevoegd van militraire sportieve evenementen waaraan ook onze gemiddelde conditionele gesteldheid.” reservisten van Vloot en Korps kunnen deelnemen. Bij KMR Eenheid Hoewel er een serieuze ondertoon Doorn blijft KPLMARNALG KMR Sjoerd de Jongh collegareservisten doorklinkt, overheerst het enthousiasme. De Jongh: “Het is gewoon een harstikke porren om in actie te komen. Al diverse keren heeft hij initiatieven leuke afwisseling om je eens af en toe lekker ingezet voor onder andere sportdagen in Doorn. af te laten beulen door een doorgedraaide ijzervreter die het op sociaal gebied af en toe laat afweten. Een beetje afzien. Een beetjeWestmaas, per mail: “In de laatste uitgave gekwalificeerde ski-instructeur. Info en lachen. Af en toe een traan. En vooral ookvan Alle Hens (nummer 11/10) staat op pagina aanmelden Sharon Huls, sd.huls@mindef. het gevoel: Jezus wat heb ik allemaal gemist31: SPORT – Skiën of leren skiën van vrijdag nl. Verder is er op 4 juni 2011 (de 1e zaterdag al die jaren.” Waarmee onze sportpromotors21 tot vrijdag 28 januari 2011 in Kichberg, van juni) een sportdag in Rotterdam en op maar willen zeggen: Mannen en vrouwenOostenrijk. De reis gaat per touringcar. Er 18 juni (de 3e zaterdag) in Doorn. We zoeken wees vooral welkom op onze gezamenlijkewordt accommodatie aangeboden op basis voor beide sportdagen deelnemers. Op de sport-educatieve bijeenkomsten.van ‘half pension’. En het CZSK levert een sportdag in Rotterdam mogen die ook van 5
 • 6. KMR Contact - nummer 3, november 2010RMT Het ‘Takenboek RMT’ is er!Het takenboek is voor velen van jullie een bekend begrip uit je actieve dienstperiode; je kwam aan boord ofbij een eenheid en onder leiding van je mentor werkte je aan je takenboek. Om te specialiseren en hogeropte komen was het van belang je takenboek te voltooien. Tegenwoordig heet een takenboek bij de KM eenPraktische Bedrijfs Introductie (PBI). Het “Takenboek” geeft vorm en inhoud aan het opwerkprogrammavoor Reservisten Militaire Taken. KAPTMARNS KMR Frits van de Heuvel van Varik (OBL) en KPLMARNS KMRBart van Hilst (OOBL) nemen het voortouw in de ontwikkeling van dit programma. vrijwillig en enthousiast voor de groep gaan Welke leerdoelen worden gesteld? staan om de lessen te geven en te examineren. Schieten: Effectief en veilig kunnen omgaan Per detachement is gekozen voor: 1 opleidings- met je persoonlijke wapen de C7 en Glock. coördinator, 2 infex en eerbewijzen-instructeurs, Infex / eerbewijzen: Het correct kunnen 2 geweldsinstructie-instructeurs, 2 schiet- uitvoeren van de infanterie-exercitie instructeurs. In totaal dus 18 instructeurs. (Krijgsmachtexercitie) en het op de juiste manier geven van eerbewijzen. Selectie Geweldsinstructies: Op gepaste wijze met In het najaar van 2010 zijn op het MOC te geweld kunnen omgaan tijdens het uitvoeren Rotterdam de laatste schietinstructeur van bewakingstaken. Tevens het kunnen opleidingen afgerond en beschikt de RMT- lezen en begrijpen van een operationele order. organisatie nu over 5 gecertificeerde schiet- instructeurs. Tijdens de laatste detachements- Eigen verantwoordelijkheid dag te Den Helder, op 6 november, is gestart De lesblokken zullen in een schema wordenDe Instructeurs met de werving van de instructeurs voor aangeboden op vrijdagen, zaterdagen, ofEr is gekozen voor de detachements over- geweldsinstructie en infex. De belangstelling anders. Dit geschiedt in overleg met destijgende aanpak zodat alle drie de RMT was groot en de selectie vindt nu plaats. De instructeurs. Inschrijving is vrijwillig, hetdetachementen (KMR Eenheden) gebruik detachementen Doorn en Rotterdam volgen behalen van alle leerdoelen is je eigenmaken van dezelfde programmastructuur, snel. Begin 2011 zullen de instructeurs worden verantwoordelijkheid. Deze zullen wordenleerdoelen, lesmateriaal en groep van instruc- opgeleid zodat zij bekent worden met het afgetekend in je PBI en worden geregistreerd.teurs. Dit geeft eenduidigheid, bundeling van lesmateriaal en de vorm van lesgegeven. Het Let op! Voor de RMT bewakingstaken zijnkennis en een optimale inzet van instructeurs. lesmateriaal is geaccordeerd door het OKM deelname en het halen van de eisen eenDe instructeurs zijn collegareservisten die zodat de KM eisen worden geborgd. verplichting. Niet halen = niet deelnemen.RSD Slapende De Koninklijke Marine heeft behoefte heeft aan een actueel “Ik heb daarin gevraagd om zowel het militaire-, als het burger CV aan te leveren. RSD-ers Een neveneffect van deze actie is dat de RSD- (data)bestand met kloppende ers die niet reageren uit het (data)bestand informatie over de capaciteiten worden gehaald, zodat een actief bestand gaan uit overblijft met geüpdate info.” en vaardigheden van alle RSD-ers. “We willen voor het einde van dit jaar deze Daarom hebben alle RSD-ers inventarisatie klaar hebben.”, stelt Roels. het bestand (Reservisten Specifieke Deskundig- “Op basis van deze inventarisatie kan Bureau Reservisten de staande organisatie een soort heid) in oktober 2010 een e-mail van ‘menukaart’ aanbieden. We weten dan: ontvangen van MAJMARNS KMR welke ‘smaken’ hebben we beschikbaar en in Erwin Roels. welke ‘porties’. 6
 • 7. KMR Contact - nummer 3, november 2010Als er vanuit de staande organisatie een gesteld of zij willen aangeven of zij nogberoep wordt om gedaan op inzet van beschikbaar willen zijn voor het CZSK en zoReservisten Specifieke Deskundigheid, dan ja, op wat voor termijn zij inzetbaar zijn.kunnen we snel in kaart brengen wie voorwelke positie beschikbaar is.” Het doorstappen van een “interne adreslijst” naar een “goed geordendOrdenen personeelsinformatiesysteem” is door“Met deze actie realiseren we zowel een actieve reservisten enthousiast ontvangen.efficiency- als een verdere professionali- RSD-ers die (nieuwe) wijzigingen willenseringsslag binnen de reservistenorganisatie doorvoeren in hun CV, kunnen dit te allenvan het CZSK.”, vertelt de Coördinator tijde doorgeven aan de Coördinator RSD,RSD. Om praktische redenen is aan de MAJMARNS KMR Erwin Roels,geadresseerden ook de expliciet de vraag eb.roels@mindef.nlZV Opwerken en bestendigen Zeeverkeers- organisatie gaat weer lukken Voor de tweejaarlijkse NATO- oefening Bold Master zijn weer NCAGS-teams “gemobiliseerd” van diverse nationaliteiten. Deze exercitie draait om het beoefenen van procedures op het koppelvlak tussen maritiem militaire eenheden en de internationale civiele scheepvaartsector.Dit jaar leiden reservisten van de Zeeverkeers- Zeeverkeersorganisatie: “Ondanks alle werken hard aan het programma voor 2011.organisatie de oefening vanuit het MARSITCEN noodzakelijke, maar ingrijpende bezuinigingen Het is inmiddels wel duidelijk dat ook in 2011in Den Helder. Deelnemers zijn internationale die over Defensie zijn uitgestort, hebben wij de broekriem een gaatje krapper zal moetenNCAGS-teams die opereren vanuit locaties in toch kans gezien om deze grote internationale worden gezet. Toch lijkt het met de huidigeCanada, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, oefening overeind te houden. Daardoor kan financiële planning mogelijk met enkeleNoorwegen en Spanje. een groot aantal reservisten van onze kleine aanpassingen een evenwichtig en Zeeverkeersorganisatie hun kennis en kunde aantrekkelijk jaarprogramma uit te voeren.”Bezuinigingen meten met hun internationale partners.”De oefening Bold Master is een belangrijk Reservisten Zeeverkeer krijgen hetonderdeel van het programma waarmee de Een evenwichtig jaarprogramma jaarprogramma rechtstreeks toegestuurd,personeelsleden van de Zeeverkeersorganisatie Ook voor de Zeeverkeersorganisatie geldt dat samen met nadere instructies over hoe zijhun vaardigheden op peil houden, danwel er geroeid moet worden met de middelen die zich op kunnen geven voor deelname aan deverder opwerken. KLTZ Paul Fortgens, Hoofd we hebben. Met minder dus. Fortgens: “Wij diverse activiteiten. 7
 • 8. KMR Contact - nummer 3, november 2010RMT Schietweekeind in Rotterdam In het verleden organiseerde het Honig: “Guido en ik waren zaterdag om COM (Contact Oud-Mariniers) 08:30 present. Collega’s van alle rangen en standen waren vertegenwoordigd. Zoals jaarlijks een Schietweek op de je kunt voorstellen was het was reuze Leusderheide. Deze activiteit is in gezellig.” Behalve dat de sfeer natuurlijk een iets gewijzigde vorm nieuw weer prima was (waarom verbaast ons leven ingeblazen. In het weekend dit niks?) viel er toch ook nog wat te van 23 en 24 oktober organiseerde leren en te presteren. Honig: “We hebben het COM een Schietweekeind in geschoten met de Fal, de Glock, de Garand en met het nieuwe wapen van het Korps, de Rotterdam. Marco Honig en Guido Colt C7 NLD. De enthousiaste instructeurs van Zurk blikken terug. hadden een gezonde dosis humor. Ook aan de blauwe hap was weer gedacht. Kortom het was een topdag. Volgend jaar gaan we zeker weer!”RMT Scheidsrechters ingezet bij Bergtraining in Noorwegen Enorme vuurkracht, snelheid en coördinatieVier collega’s zijn van 7 tot en met18 juni als scheidsrechters ingezetbij een Bergtraining van operationeleeenheden van het Korps Marniersin Åsegarden, Noorwegen. Zijhadden onder andere tot taak deinfanterieaanvallen, die ook eenonderdeel zijn van de bergtraining,te voorzien van een realistischoperationeel karakter.KPLMARNALG KMR Peter Wortman: “Als Indrukwekkend niet al te gemakkelijk en konden de mariniersscheidsrechter wijs je gewonden aan, zorg “Op de aanvalslocaties speelt de oefenvijand hard aan het werk.”je voor veiligheid en ben je continu bezig de (Noorse Landmacht) een scenario en moeten “Voor het donker weer thuis ging niet op dezeaanvallen te analyseren voor terugkoppeling de marinierspelotons in hun opmars acteren op periode, omdat het daar toen wij er warenaan de inlichtingenofficier. Die informatie hetgeen dat komen gaat. Erg indrukwekkend iedere dag 24 uur lang licht was. Omdat dewordt daarop weer teruggekoppeld aan de was het vanuit vijandszijde ervaren van een aanvallen in de meeste gevallen ‘s nachtscompagnieën om zo verder de routines aan aanval. De enorme vuurkracht, de snelheid plaatsvonden, is het ons gelukt om met eente scherpen en om trainingen te bedenken en de organisatie van een groep van 30 jetlag thuis te komen, ook al was het maar 1voor het verder professionaliseren van de mariniers die over je heen komt stormen… uur vliegen naar Nederland.”marinier en zijn eenheid.” Maar door onze inbreng ging het natuurlijk 8
 • 9. KMR Contact - nummer 3, november 2010 NieuweZV commandant KMR eenheid LTZ 1 Jaap Rotterdam Veldhuis bedankt KAPTMARNS KMR Ralph van Houdt is per 1 december 2010 voor alle inzet! benoemd tot commandant van KMR Eenheid Rotterdam. Hij volgt LTZT1 KMR Ton Streefkerk op die deze functie bijna drieZo’n 7 jaar geleden is LTZSD1 KMR Jaap Veldhuis begonnen om niet- jaar heeft bekleed.actieve reservisten weer de organisatie binnen te trekken. “Samen metoverste Peter van Gils en collega burgermedewerker Louis Hitz hebbenwe een bestand van 15.000 man benaderd.” Van Houdt is 47 jaar jong, “nog steeds sportief” en draagt het Korps Mariniers een warm hart toe. Graag wil hij met de professionals in de regio Rotterdam een bijdrage leveren aan het verder invullen van de rol van de KMR in de marine- organisatie. Van Houdt: “Ik stuur op resultaat en samenwerking en ik beoor- deel mensen op hun competenties. Op basis daarvan geef ik de spelers in hetVier jaar later, na de nodige beleidsnota’s, na 25 jaar te worden bevorderd tot officier team graag de ruimte om hun bijdragetalloze budgetdiscussies, bergen papier- van vakdiensten. “Ik had al lang weg moeten te leveren aan de invulling van de takenen eindeloos regelwerk gingen in 2007 de zijn. Op tien december word ik 63. Dan heb ik van de KMR Eenheid in Rotterdam.”eerste pilotprojecten van start. Veldhuis ruim 45 jaar voor de baas gewerkt.”was erbij: “In het begin kregen reservisten Naast de werkzaamheden voor denog geeneens een kledingpakket. Er waren Ook aan zijn inzet bij de Zeeverkeers- Marine vormt Van Houdt samen met zijnerbij die zeiden dat hun broek te klein was organisatie komt dan ongevraagd een team het bedrijf MareVisie. MareVisiegeworden. Die gaven we dan alleen een eind. Op de valreep doet hij nog mee aan houdt zich bezig met project-en interimnieuwe broek.” de oefening Bold Master en pikt hij zijn management. Als vader van een zoon en tweede jeneverkruisje op. Op publiciteit zit dochter staat hij samen met zijn vrouw45 jaar werken voor de baas hij niet te wachten. Maar de peetoom van op zondagochtend op het sportveld omVeldhuis is in april 1965 opgekomen in werkelijke alle reservisten laten wij natuurlijk niet gaan het team van zijn dochter te coachen.dienst als matroos met het brevet “radio- zonder hartgrondig gemeend “dankjewel”afstandspeiler”. Hij klom op in de rangen om te zeggen. LTZ1 KMR Na bijna 3 jaar te hebben gefunctioneerd als commandant van de KMR Eenheid Rotterdam, Gezien het belang van de verdere professionali- sering van de reservisten organisatie CZSK en Ton Streefkerk heeft LTZT1 KMR Ton Streefkerk zijn comman- dantschap per 8 september j.l. neergelegd. het komende vertrek van LTZ Veldhuis (LOM), dient overname op korte termijn gerealiseerd springt bij in Streefkerk zal zijn kennis en ervaring gaan inzetten binnen Bureau Reservisten als te worden. Een combinatie in deze met het commandantschap KMR-eenheid Rotterdam Den Helder opvolger van LTZSD1 KMR Jaap Veldhuis. is daarbij niet haalbaar en/of wenselijk. 9
 • 10. KMR Contact - nummer 3, november 2010RMT Reservisteneenheid pakt 4-daagse kruisDinsdag 20 juli was het zover: om 04:00 uur de L’Armée in Diekirch Luxemburg en deklonk de wake-up call in Kamp Heumensoord Falcon Walk rond Schaarsbergen. MARNALGte Nijmegen. Na maanden van fysieke en KMR Bart Weenink: “Naast bloed, zweet enmentale voorbereiding gingen de meeste blaren hebben we vooral ook veel gelachen.reservisten van start voor hun eerste Vierdaagse Daarom zijn we er als ‘paarse eenheid’ inin detachementsverband. Het zou een geslaagd een positieve prestatie neer te zettenwarme week worden met temperaturen en dit ook uit te dragen naar een groot publiek.”boven de 30 graden Celsius. Het KM-reservistenteam pakte deHet intussen hechte team van vloot en detachementsmedaille mee en na de Viamariniers had samen vele kilometers voor- Gladiola tekende een groot deel van de KMRsgeoefend, waaronder de 2-daagse Marche meteen bij voor de editie van 2011. COLOFON Dit informatiebulletin voor actieve reservisten van de Koninklijke Marine wordt gemaakt onder auspiciën van het Bureau Reservisten, Bijzondere Instroom & Maatwerk van het Commando Zeestrijdkrachten. Dit blad verschijnt vier keer per jaar en wordt uitsluitend in digitale vorm (PDF) per e-mail toegezonden aan alle actieve KMR’s in het bestand. Hoofdredactie MAJMARNS Arjen Dirk Boersma Eindredactie Appellijsten en LTZSD1 KMR Ewold de Bruijne Redactieraad dienstreisdeclaraties KLTZ Paul Fortgens MAJMARNS KMR Leonard Baars LTZSD1 KMR Kees Jan Mink LTZT1 KMR Ton Streefkerk MAJMARNS KMR Erwin RoelsHet indienen van appellijsten en dienstreis- bureau NCAGS en voor RSD-reservisten viadeclaraties dient z.s.m. na opkomst/deelname lijnmanager van de afdeling op de plaats van Coördinatieactiviteit te geschieden. Behoudens in uit- tewerkstelling. KPLMARNALG KMR Iwan In den Boschzonderlijke situaties, vervalt de aanspraak opvergoeding indien men de declaraties niet heeft Aanmaak defensiepas Vormgevingingediend binnen dertien weken na de maand Aanvraag Defensiepas dient via staf van KPLODOPS KMR Bas Bosschervan opkomst waarop dit betrekking heeft. eenheid of bureau NCAGS bij BureauTevens dienen alle in te dienen formulieren Reservisten te geschieden. Bureauvan RMT-reservisten (indien het een reservisten dient de aanvraag in bij heteenheidinzet betreft) via de staf van de passenbureau MBK, na goedkeuring kan eeneenheid te lopen, voor ZVK-reservisten via Defensiepas worden aangemaakt. 10