Whsz Slupsk Kierunki

4,446 views
4,347 views

Published on

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku - oferta edukacyjna 2010 / 2011

Published in: Education, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,925
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Whsz Slupsk Kierunki

 1. 1. www.whsz.slupsk.pl oferta edukacyjna…
 2. 2. www.whsz.slupsk.pl • Jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz sygnały płynące z otoczenia biznesowego Uczelni • Pozwala to na skuteczną współpracę z pracodawcami oraz możliwość nabycia przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych • Współpraca z przedsiębiorcami (prowadzącymi również zajęcia) gwarantuje, iż absolwenci WHSZ w Słupsku stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy Oferta edukacyjna
 3. 3. www.whsz.slupsk.pl • Odbywa się: – w trybie niestacjonarnym, – na kierunku Zarządzanie • Poziom kształcenia - I stopień • Profil kształcenia - praktyczny • Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata Kształcenie
 4. 4. www.whsz.slupsk.pl Sylwetka studenta • Na kierunku Zarządzanie student: – zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, – nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami, – uzyskuje przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 5. 5. www.whsz.slupsk.pl Sylwetka absolwenta • Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: – może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, – może prowadzić własną działalność gospodarczą, – może kontynuować studia II stopnia - uzupełniające magisterskie.
 6. 6. www.whsz.slupsk.pl • Zarządzanie przedsiębiorstwem • Menedżer bezpieczeństwa cywilnego • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi • Zarządzanie finansami • Transport-spedycja-logistyka (TSL) • Menedżer turystyki i rekreacji Kierunek Zarządzanie specjalności
 7. 7. www.whsz.slupsk.pl Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy w działach personalnych odpowiadających za politykę kadrową firmy. Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach państwowych. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej. specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
 8. 8. www.whsz.slupsk.pl • Student specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi nabywa umiejętności w zakresie: – strategii zarządzania kadrami, – komunikacji wewnętrznej w zespołach pracowniczych, – narzędzi zarządzania kadrami, – planowania zatrudnienia. specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
 9. 9. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zasad postępowania administracyjnego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz organizowania i kierowania pracami zespołów. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki nieruchomościami, organizacjach pozarządowych. specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
 10. 10. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, – funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, – zakładania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także pozyskiwanie funduszy na ich działalność. specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
 11. 11. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie finansami jest przekazanie wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych, potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy jako: analityk finansowy, doradca finansowy, doradca kredytowy, analityk kredytowy, bankowiec, agent i broker ubezpieczeniowy, pośrednik w zakresie usług faktoringowych, leasingowych. specjalność Zarządzanie finansami
 12. 12. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Zarządzanie finansami kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – finansów i rachunkowości, – funkcjonowania instytucji finansowych i banków, – umiejętności analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki gospodarczej, – rozpoznawania i rozwiązywania problemów zarządzania finansami we własnej działalności gospodarczej, – rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego. specjalność Zarządzanie finansami
 13. 13. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Menedżer bezpieczeństwa cywilnego jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, procedur i współdziałania instytucji w dziedzinie zarządzania i planowania kryzysowego. Absolwent tej specjalności może podejmować pracę w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych, jednostkach odpowiedzialnych za współpracę cywilno- wojskową. specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego
 14. 14. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego kierowana jest do osób, chcących nabyć umiejętności: – opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją, zarządzania projektami bezpieczeństwa, komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, – organizowania pomocy poszkodowanym, w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, – zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń, – podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego
 15. 15. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Transport Spedycja Logistyka jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno – logistycznych zajmujących się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, prowadząc własną działalność produkcyjną. specjalność Transport Spedycja Logistyka
 16. 16. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Transport Spedycja Logistyka kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, – badania konkurencyjności przedsiębiorstw TSL oraz podnoszenia ich konkurencyjności, – zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, – posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL, – zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w sektorze TSL. specjalność Transport Spedycja Logistyka
 17. 17. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Menedżer turystyki i rekreacji jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze menedżera przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego, specjalisty obsługi ruchu turystycznego, organizatora imprez turystycznych, specjalisty ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji, animatora czasu wolnego różnych grup odbiorców, pilota wycieczek i rezydenta. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego- przede wszystkim jego organizacji oraz strategii marketingowych. Kształtują umiejętności organizatora różnorodnych przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych w odpowiedzi na wymagania klientów indywidualnych oraz biznesowych. specjalność Menedżer turystyki i rekreacji
 18. 18. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Menedżer turystyki i rekreacji kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, – specyfiki pracy pilota wycieczek i rezydenta, – organizacji turystyki dedykowanej: uzdrowiskowej, SPA oraz biznesowej, – organizacji i funkcjonowania obiektów hotelarskich. specjalność Menedżer turystyki i rekreacji
 19. 19. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Absolwent umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować oraz kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
 20. 20. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – procesów informacyjno- decyzyjnych organizacji, – zarządzania finansami i kadrami firmy, – elementów prawa gospodarczego i międzynarodowego, – analizowania i rozwiązywania problemów menedżerskich, – marketingu. specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
 21. 21. www.whsz.slupsk.pl Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Rekrutacja
 22. 22. www.whsz.slupsk.pl • Studentem WHSZ w Słupsku może zostać każdy kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości • O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie konkursu świadectw i kolejności zgłoszeń Rekrutacja rekrutacja elektroniczna: https://rekrutacja.whsz.slupsk.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
 23. 23. www.whsz.slupsk.pl Wymagane dokumenty • Świadectwo dojrzałości • Podanie o przyjęcie na studia • 3 zdjęcia legitymacyjne • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku • Kserokopia dowodu osobistego. • Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej • Ankieta o dotychczasowym przebiegu nauki języków obcych
 24. 24. www.whsz.slupsk.pl • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów • Stypendium socjalne • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych • Zapomoga Pomoc materialna dla studentów
 25. 25. www.whsz.slupsk.pl Siedziba WHSZ
 26. 26. www.whsz.slupsk.pl Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 59 848 28 65 www.whsz.slupsk.pl rekrutacja@whsz.slupsk.pl Naszą ofertę kreuje rynek – skontaktuj się z nami

×