Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Whsz Slupsk Kierunki
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Whsz Slupsk Kierunki

 • 4,159 views
Published

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku - oferta edukacyjna 2010 / 2011

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku - oferta edukacyjna 2010 / 2011

Published in Education , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. www.whsz.slupsk.pl oferta edukacyjna…
 • 2. www.whsz.slupsk.pl • Jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz sygnały płynące z otoczenia biznesowego Uczelni • Pozwala to na skuteczną współpracę z pracodawcami oraz możliwość nabycia przez studentów odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych • Współpraca z przedsiębiorcami (prowadzącymi również zajęcia) gwarantuje, iż absolwenci WHSZ w Słupsku stają się bardziej atrakcyjni na rynku pracy Oferta edukacyjna
 • 3. www.whsz.slupsk.pl • Odbywa się: – w trybie niestacjonarnym, – na kierunku Zarządzanie • Poziom kształcenia - I stopień • Profil kształcenia - praktyczny • Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata Kształcenie
 • 4. www.whsz.slupsk.pl Sylwetka studenta • Na kierunku Zarządzanie student: – zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, – nabywa umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami, – uzyskuje przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 • 5. www.whsz.slupsk.pl Sylwetka absolwenta • Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent: – może podjąć pracę w charakterze specjalisty w zakresie organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, – może prowadzić własną działalność gospodarczą, – może kontynuować studia II stopnia - uzupełniające magisterskie.
 • 6. www.whsz.slupsk.pl • Zarządzanie przedsiębiorstwem • Menedżer bezpieczeństwa cywilnego • Zarządzanie zasobami ludzkimi • Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi • Zarządzanie finansami • Transport-spedycja-logistyka (TSL) • Menedżer turystyki i rekreacji Kierunek Zarządzanie specjalności
 • 7. www.whsz.slupsk.pl Specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi adresowana jest do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z podjęciem pracy w działach personalnych odpowiadających za politykę kadrową firmy. Celem specjalności jest profesjonalne przygotowanie kadr do pracy w komórkach personalnych przedsiębiorstw oraz instytucjach państwowych. Szczególnym obszarem tych działań i niezbędną umiejętnością jest doskonalenie i rozwój pracowników, a więc inwestowanie w kapitał ludzki, tworzenie i integrowanie zespołów pracowniczych, identyfikacja i rozwój talentów, aby przez to przyczynić się do wzrostu wartości organizacji, jej przewagi konkurencyjnej i prestiżu. W ramach programu omawianej specjalności mieszczą się również treści dotyczące wiedzy i umiejętności kształtowania własnej kariery zawodowej. specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 8. www.whsz.slupsk.pl • Student specjalności Zarządzanie zasobami ludzkimi nabywa umiejętności w zakresie: – strategii zarządzania kadrami, – komunikacji wewnętrznej w zespołach pracowniczych, – narzędzi zarządzania kadrami, – planowania zatrudnienia. specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • 9. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi jest przygotowanie kadr do pracy w instytucjach samorządowych, sektorze usług publicznych i administracji rządowej. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, zasad postępowania administracyjnego, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej oraz organizowania i kierowania pracami zespołów. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, biurach gospodarki nieruchomościami, organizacjach pozarządowych. specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
 • 10. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi skierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – zasad funkcjonowania organów administracji publicznej, – funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, – zakładania stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, a także pozyskiwanie funduszy na ich działalność. specjalność Zarządzanie administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi
 • 11. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie finansami jest przekazanie wiedzy na temat profesjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Studenci zdobywają umiejętności i wiedzę z zakresu podejmowania decyzji finansowych, potrafią zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy jako: analityk finansowy, doradca finansowy, doradca kredytowy, analityk kredytowy, bankowiec, agent i broker ubezpieczeniowy, pośrednik w zakresie usług faktoringowych, leasingowych. specjalność Zarządzanie finansami
 • 12. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Zarządzanie finansami kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – finansów i rachunkowości, – funkcjonowania instytucji finansowych i banków, – umiejętności analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej jednostki gospodarczej, – rozpoznawania i rozwiązywania problemów zarządzania finansami we własnej działalności gospodarczej, – rozpoznawania i rozwiązywania problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach samorządu terytorialnego. specjalność Zarządzanie finansami
 • 13. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Menedżer bezpieczeństwa cywilnego jest przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, procedur i współdziałania instytucji w dziedzinie zarządzania i planowania kryzysowego. Absolwent tej specjalności może podejmować pracę w gminnych, powiatowych i wojewódzkich zespołach reagowania kryzysowego, ośrodkach interwencji kryzysowej w samorządach terytorialnych, jednostkach odpowiedzialnych za współpracę cywilno- wojskową. specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego
 • 14. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego kierowana jest do osób, chcących nabyć umiejętności: – opracowania zintegrowanego programu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, raportu bezpieczeństwa, planów zarządzania informacją, zarządzania projektami bezpieczeństwa, komputerowej implementacji modeli wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych, – organizowania pomocy poszkodowanym, w następstwie wypadków, klęsk żywiołowych, – zahamowania rozwoju wstępnych zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń, – podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. specjalność Menedżer bezpieczeństwa cywilnego
 • 15. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Transport Spedycja Logistyka jest dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych i produkcyjno – logistycznych zajmujących się koordynacją zaopatrzenia i dystrybucji towarów, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne, prowadząc własną działalność produkcyjną. specjalność Transport Spedycja Logistyka
 • 16. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Transport Spedycja Logistyka kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, – badania konkurencyjności przedsiębiorstw TSL oraz podnoszenia ich konkurencyjności, – zarządzania specjalistycznymi funkcjami oraz procesami logistycznymi, – posługiwania się systemami informatycznego wspomagania TSL, – zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem w sektorze TSL. specjalność Transport Spedycja Logistyka
 • 17. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Menedżer turystyki i rekreacji jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze menedżera przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego, specjalisty obsługi ruchu turystycznego, organizatora imprez turystycznych, specjalisty ds. organizacji imprez okolicznościowych i konferencji, animatora czasu wolnego różnych grup odbiorców, pilota wycieczek i rezydenta. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego- przede wszystkim jego organizacji oraz strategii marketingowych. Kształtują umiejętności organizatora różnorodnych przedsięwzięć turystycznych i rekreacyjnych w odpowiedzi na wymagania klientów indywidualnych oraz biznesowych. specjalność Menedżer turystyki i rekreacji
 • 18. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność Menedżer turystyki i rekreacji kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych, – specyfiki pracy pilota wycieczek i rezydenta, – organizacji turystyki dedykowanej: uzdrowiskowej, SPA oraz biznesowej, – organizacji i funkcjonowania obiektów hotelarskich. specjalność Menedżer turystyki i rekreacji
 • 19. www.whsz.slupsk.pl Celem specjalności Zarządzanie przedsiębiorstwem jest przekazanie studentom wiedzy i umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania małymi i średnimi firmami w warunkach konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Absolwent umiejętnie radzi sobie w rzeczywistości gospodarczej, potrafi analizować otoczenie organizacji, dokonuje właściwych wyborów, potrafi prognozować oraz kreować przyszłe zdarzenia w prowadzonym biznesie. Zdobyta wiedza i umiejętności przygotowują do samodzielnego założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • 20. www.whsz.slupsk.pl • Specjalność kierowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności w zakresie: – procesów informacyjno- decyzyjnych organizacji, – zarządzania finansami i kadrami firmy, – elementów prawa gospodarczego i międzynarodowego, – analizowania i rozwiązywania problemów menedżerskich, – marketingu. specjalność Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • 21. www.whsz.slupsk.pl Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku Rekrutacja
 • 22. www.whsz.slupsk.pl • Studentem WHSZ w Słupsku może zostać każdy kto posiada wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem dojrzałości • O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie konkursu świadectw i kolejności zgłoszeń Rekrutacja rekrutacja elektroniczna: https://rekrutacja.whsz.slupsk.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html
 • 23. www.whsz.slupsk.pl Wymagane dokumenty • Świadectwo dojrzałości • Podanie o przyjęcie na studia • 3 zdjęcia legitymacyjne • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku • Kserokopia dowodu osobistego. • Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej • Ankieta o dotychczasowym przebiegu nauki języków obcych
 • 24. www.whsz.slupsk.pl • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów • Stypendium socjalne • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych • Zapomoga Pomoc materialna dla studentów
 • 25. www.whsz.slupsk.pl Siedziba WHSZ
 • 26. www.whsz.slupsk.pl Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku ul. Kozietulskiego 6-7 tel. 59 848 28 65 www.whsz.slupsk.pl rekrutacja@whsz.slupsk.pl Naszą ofertę kreuje rynek – skontaktuj się z nami