Simulare de business. Income/Outcome (Evolutiv)

410 views
393 views

Published on

SIMULARE DE BUSINESS. INCOME/OUTCOME: Un “accelerator de învățare” deopotrivă util și antrenant, conceput pentru echipe, care împletește în mod fericit conceptele teoretice cu învățarea experiențială.

ARGUMENT: Lucrăm, mai mult ca oricând, sub presiunea constrângerilor financiare. Deciziile de azi, fie că e vorba de zona de operațiuni, resurse umane sau vânzări au întotdeauna impact în contabilitate - un impact de care va trebui să ținem cont în deciziile noastre de mâine. E un lucru pe care-l știm cu toții teoretic, dar care nu se traduce întotdeauna în schimbări de comportament. Oare este posibil ca, printr-un singur program, oamenii să se familiarizeze cu limbajul financiar și să simtă, într-un cât mai concret și imediat, impactul deciziilor pe care le iau asupra situației companiei? Evolutiv răspunde “da” la această întrebare. Simularea Income/Outcome® e un “accelerator de învățare”, împletind în mod fericit conceptele teoretice cu învățarea experiențială.

TRAINER: Delia Andrieș este trainer, consultant, coach. Prima reorientare majoră din cariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși de pregătise pentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări și Calculatoare la Iași în 1985, a început să lucreze pentru organizații non-profit britanice și americane. Pregătirea teoretică în zonele management și financiar și-a completat-o urmând cursurile Open University, de unde a obținut o diplomă profesională în management, și absolvind, mai apoi, Științe Economice. Meseria de trainer a început s-o practice încă din 1994, când a devenit tutor CODECS, lucrând în paralel ca manager financiar în proiecte USAID. În 2000 și-a lărgit aria de competențe, ca trainer, către resursele umane, iar în 2006 a avut primul contact cu zona coaching-ului, care a determinat cea de-a doua reorientare de substanță din cariera sa. După ce a devenit NLP Practitioner, Delia a urmat un curs de fundamente în coaching cu Alain Cardon, după care a obținut certificarea Corporate Coach U și licențierea ITOL. Date de contact: 0744-782-700, delia.andries@evolutivconsultants.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
410
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Simulare de business. Income/Outcome (Evolutiv)

  1. 1. Un program creat Andromeda Training (SUA)trainer: Delia ANDRIEȘIncome/Outcome®Copyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVMANAGEMENT FINANCIAR APLICATEvolutiv este singura companie acreditată să desfășoaresimularea simularea Income/Outcome® în RomâniaSimulare de business
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Ce înseamnă defapt termeni precummarja brută, profituloperațional, profitulnet? Ce e EBITDA?Dar EBIT? Cum“comunică” toțiacești indicatoriîntre ei?1. 2.Deși nu gestioneziun buget, vrei să aio imagine corectădespre realitateafinanciară a firmei,să “vezi” și să“simți” profitul,bilanțul, fluxurile decash3.Știi că orice deciziedin companie poatefi exprimată în bani,dar nu știi să facicorelațiile dintreceea ce hotărăștiazi și ceea ce sevede mâine încontabilitate4.Dincolo de propriulbuget dedepartament, vreisă poți cuantificaimpactul deciziilortale asupra altordepartamente șiasupra obiectivelorde business înansamblu5.Dacă ai înțelege“câmpul de forțefinanciare” careinteracționează încompanie, ai puteaanticipa mai ușorconsecințeledeciziilor tale și le-aiputea îmbunătăți6.Tu și colegii tăisunteți familiarizațicu conceptelefinanciare, dar crezică o simulare debusiness ar puneechipa în situația dea internaliza rapidcunoștințeleteoretice7.?Simulare de businessIncome/Outcome®PUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentLucrăm, mai mult ca oricând,sub presiunea constrângerilorfinanciare. Deciziile de azi, fiecă e vorba de zona deoperațiuni, resurse umane sauvânzări au întotdeauna impactîn contabilitate - un impact decare va trebui să ținem cont îndeciziile noastre de mâine. Eun lucru pe care-l știm cu toțiiteoretic, dar care nu setraduce întotdeauna înschimbări de comportament.Oare este posibil ca, printr-unsingur program, oamenii să sefamiliarizeze cu limbajulfinanciar și să simtă, într-uncât mai concret și imediat,impactul deciziilor pe care leiau asupra situației companiei?Evolutiv răspunde “da” laaceastă întrebare. SimulareaIncome/Outcome® e un“accelerator de învățare”,împletind în mod fericitconceptele teoretice cuînvățarea experiențială.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.ce nepropunemObiectivul Evolutiv e să recreeze, într-o sală de curs, un ecosistem de business veridic, în careparticipanții să poată vedea pe loc impactul financiar al propriilor strategii și decizii și să-șipoată exersa “simțul afacerii”, învățând atât din experiențele proprii și din cele ale colegilor.Delia Andrieșsenior trainer EvolutivDelia este un om pentru care schimbareareprezintă mereu o provo-care. Iar echilibrul dintreviaţa profesională şi cea personală îi dă permanentenergie să parcurgă cu bucurie şi încredere acesteschimbări.În activitatea profesională Delia este trainer,consultant, coach. Prima reorientare majoră dincariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși de pregătisepentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări șiCalculatoare la Iași în 1985, a început să lucrezepentru organizații non-profit britanice și americane.Acolo, la The Romanian Orphanage Trust - și maiapoi ca manager financiar în cadrul unui proiectUSAID -, a început să învețe ce înseamnămanagementul profesionist.Pregătirea teoretică în zonele management șifinanciar și-a completat-o urmând cursurile OpenUniversity, de unde a obținut diploma profesionalăîn management, și absolvind, mai apoi, ȘtiințeEconomice.Meseria de trainer a început s-o practice încă din1994, când a devenit tutor CODECS. În 2000 și-alărgit aria de competențe, ca trainer, către resurseleumane, iar în 2006 a avut primul contact cu zonacoaching-ului, care a determinat cea de-a douareorientare de substanță din cariera sa. După ce adevenit NLP Practitioner, Delia a urmat un curs defundamente în coaching cu Alain Cardon, după carea obținut certificarea Corporate Coach U șilicențierea ITOL.Delia acoperă, la capătul a aproape două deceniipetrecute în zona învățării pentru adulți, domeniiaparent greu compatibile. Punctul de contact dintrecele două specializări ține de bucuria pe care Delia ogăsește în interacțiunea cu oamenii, în a cărorcapacitate de a învăța și de a evolua crede profund.În viaţa personală Delia este un om care preţuieştefiecare clipă pe care o poate petrece alături de ceidragi – soţul şi cei doi copii.O puteți contacta pe Delia la telefon 0744-782-700 sau pe e-mail, la adresa delia.andries@evolutivconsultants.ro
  4. 4. Putem formula, pe bazaanalizei indicatorilorfinanciari, soluții prin carecompania să creeze plus-valoare?Da, cu condiția să lecunoaștem semnificația șisă înțelegem felul în careaceștia influențează deciziilede care depinde viitorulcompaniei.BILANȚUL CONTABIL» sala de curs devine, ea însăși, o adevărată piațăconcurențială» raportările tabelare sunt transformate în formulevizuale ușor de înțeles, de utilizat și de reținut» participanții joacă roluri de antreprenori saumanageri iar echipele gestionează firme careacționează pe aceeași piață» simularea creează contextul ideal pentru învățareprin instrumente auditive, vizuale și kinestezice» conceptele teoretice au aplicabilitate imediată,fiind direct transferabile în realitatea simulării și,mai apoi, în realitatea de zi cu zi» pe măsură ce se vor “juca” cu sumele de bani,vor planifica și vor executa activități din ce în cemai complexe, comparabile cu cele din viața reală,participanții își vor îmbunătăți competențelede ordin financiar și analiticcum vom lucracifrele capătăsemnificație» prezentat într-o formulă vizuală de impact» evidențiază clar tot ceea ce are și ceea cedatorează o companie» “traducerea” vizuală a tabelelor îi ajutăpe participanți să vadă de ce este nevoiesă înțeleagă elementele de bază alelimbajului financiarCONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE» prezintă toate elementele-cheie necesare uneianalize financiare» indicatorii financiari sunt definiți și explicați» participanții relația dintre deciziile pe carele iau și acești indicatoriFLUXUL DE NUMERAR» circuitul banilor în organizație» de ce putem avea profit și totuși să nudispunem de sumele necesare activitățilorcurente?» de ce nu putem face investiții, deși piațași concurența ne obligă să le facem?
  5. 5. ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Responsabilitatea» Income/Outcome evidențiazăfaptul că echipele sunt singureleresponsabile pentru deciziile șirezultatele lor» nu există elementul “șansă” însimulare: toate evenimentele suntrezultate directe ale deciziilor luateși ale acțiunilor întreprinseConstruirea de relațiiși rețele» simularea oferă o imaginegenerală a nevoilor celorlalți angajațiai companiei și a impactului pe caredeciziile tale îl are asupra acestora» demonstrează de ce e importantăclarificarea funcției fiecăruidepartament din interiorul organizațieiExpertiza afacerii» oferă cunoștințe profesionalecu privire la afacere și conceptespecifice» include rapoarte financiarestandard și instrumente comunede măsură a afacerii» oferă experiență practică prinplanificare financiară și instrumentede analizăOrientarea cătrerezultate» reamintește importanța cash-flow-ului, clarificând nevoia de gestionareși management separat al profituluiși al cash-flow-ului» oferă instrumente de urmărirea veniturilor și a cheltuielilor, deprevizionare, planificare și execuțiea strategiei de business» necesită constant luări de deciziiși acțiuni în ceea ce priveștealocarea resurselor» oferă imaginea modului în caremăsurătorile au impact asupracomportamentului și cum astfel potinfluența rezultateleLucrul în echipă» dovedește nevoia lucrului în echipăpentru atingerea termenelor și aobiectivelor financiare» favorizează împărtășirea luăriideciziilor într-un mediu fără riscuri» oferă un cadru potrivit pentruschimbul de idei» mărimea echipelor este astfelgândită încât să maximizezeparticiparea fiecărui membruInovația» demonstrează nevoia deîmbunătățire continuă» oferă un mediu fără riscuri în carese pot încerca noi idei și abordăriFlexibilitatea» presupune o monitorizareconstantă a competitorilor și adaptărifrecvente ale planului de afaceri carăspuns la schimbările condițiilorde pe piață» abordează problemele din maimulte puncte de vedere, reflectânddiversele paradigme departamentaleși numeroasele presiuni financiareComunicareadeschisă» evidențiază nevoia unui limbaj șial unei înțelegeri comune a afacerii» dezvoltă un vocabular standardal afacerii cu elemente specificecompaniei» pune la dispoziție un forum deschimb al ideilor într-un context cestrânge laolaltă diferitele îngrijorăriși priorități ale diverselordepartamente ale companieiAptitudinileorganizaționale» dezvoltă o matrice pentruorganizarea diverselor conceptede business, încurajând utilizareaacesteia în prioritizarea informațiilorfinanciare» construiește un model vizualpentru cartografierea factorilor deanalizat în dezvoltarea unui plansau în luarea unei deciziiAptitudinile deplanificare proiecte» construiește o imagine deansamblu pentru înțelegerea afacerii» oferă informații despre modul delucru cu instrumente de planificarecum ar fi previziunile, bugetele,pragul de rentabilitateRespectarea valoriiinvestitorului» prezintă punctul de vederepe termen lung al investitorului» oferă experiența riscului șia beneficiilor investitoruluicompetențeleexersateEvolutiv este singura companie acreditată de Yissum Applied Management să desfășoare simularea Income/Outcome® în România.Ne puteți contacta oricând, dacă sunteți interesați de această simulare, la office@evolutivconsultants.ro.Despre program și despre Andromeda Training Inc., compania care a creat simularea, puteți citi la www.income-outcome.com/.Conținutul simulării Income/Outcome® reflectă următoarele tipuri de competențe:

×