un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulproiectelorpentru echipede top managementCopyr...
tu câte motive ai să participi?Gestionezi, casponsor, mai multeproiecte, dar nu aicunoștințe binesistematizate demanagemen...
argumentCum pot fitranspuse strategiileorganizaționale înplanuri tactice prinintermediulproiectelor;integrarea acestoraîn ...
Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de ...
Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învăț...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Managementul proiectelor pentru top management - Evolutiv

490

Published on

MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU TOP MANAGEMENT: Ce rol joacă top managerii în succesul proiectelor și cum pot aceștia monitoriza progresul, controla parametrii și interveni la nevoie.

ARGUMENT: Top managerii joacă în mod obișnuit, în cadrul unui proiect, mai degrabă roluri de sponsor decât de manager de proiect. Asta înseamnă că nu ei sunt cei care alcătuiesc/aplică planul de management, dar poartă, în același timp, răspunderea pentru rezultat. De aceea au tendința să intervină frecvent, să ajusteze, să ia decizii de detaliu, să devină ei înșiși manageri de proiect.
Pot lucrurile fi duse altfel la bun sfârșit? Da. Programul Evolutiv clarifică rolurile în proiect și dezvăluie top managerilor care sunt acele punctele de intersecție din care pot dirija bunul mers al unui proiect fără a mai intra ei înșiși în tranșee. Ca “părinți” ai proiectelor, top managerii le pot sprijini discret, dar ferm, gestionând bine resursele, monitorizând atent și intervenind doar când e cazul.

TRAINER: Gogu Ștefănescu, senior trainer Evolutiv, are o experiență de 15 ani în trainingul managementului de proiect; susține un set complet de programe pe toate componentele managementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până la managementul riscului, de la managementul timpului până la cel al banilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie din postura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie ca trainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speaker la evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni de voluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogu este certificat internațional ca Project Management Professional - PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project Management Institute PMI (Romania Chapter) și membru fondator International Institute for Business Analisys (Romania Chapter). Date de contact: 0722-355-285, gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
490
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managementul proiectelor pentru top management - Evolutiv

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulproiectelorpentru echipede top managementCopyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVPROJECT MANAGEMENT
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Gestionezi, casponsor, mai multeproiecte, dar nu aicunoștințe binesistematizate demanagement deproiect1. 2.Vrei să știi cum poțisprijini și consiliamanagerii de proiectfără a face, înacelași timp, treabaîn locul lor3.Vrei să înveți săaloci resurselelimitate alecompaniei cătreacele proiecte careau într-adevăr un rolîn împlinireastrategiei4.Compania în carelucrezi deruleazăpermanent proiecteiar tu constați,adesea, cămanagerii de proiectdesemnați nu-șiînțeleg rolul,așteptând ca ceilalțisă le rezolveproblemele5.Nu știi cum săgăsești echilibrulîntre a monitoriza șia controla evoluțiaproiectului, pe de oparte, și a lăsa, înacelași timp,libertate de acțiunemanagerului deproiect6.Vrei să înțelegiconstrângerile unuimanager e proiect șiinstrumentele pecare le foloseștepentru a ști când ecazul să intervii șicând nu7.?Managementulproiectelorpentrutop managementPUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentCum pot fitranspuse strategiileorganizaționale înplanuri tactice prinintermediulproiectelor;integrarea acestoraîn obiectivele debusiness1. 2.Care este rolul șicare sunt atribuțiileunui sponsor înmanagementul deproiect3.Cum lucrează unsponsor cumanagerul deproiect; metode delucru și consiliere4.Accesul la resurseși felul în care seface dimensionareaacestora pentru aasigura succesulunui proiect5.Secvențeleproiectului: despreprocesele deiniţiere, planificare,execuţie, control,monitorizare şiînchidere6.Metode, tehnici demanagement șibune practici pentrusuccesulproiectelor: cumcontrolezi, casponsor, costul,timpul și nivelul decalitate/performanță7.Puncte deintervenție: când șicum trebuie unsponsor să intervinăpentru a diminuaimpactul situațiilorneprevăzuteTop managerii joacă în mod obișnuit, în cadrul unuiproiect, mai degrabă roluri de sponsor decât de managerde proiect. Asta înseamnă că nu ei sunt cei carealcătuiesc/aplică planul de management, dar poartă, înacelași timp, răspunderea pentru rezultat. De aceea autendința să intervină frecvent, să ajusteze, să ia deciziide detaliu, să devină ei înșiși manageri de proiect.Pot lucrurile fi duse altfel la bun sfârșit? Da. ProgramulEvolutiv clarifică rolurile în proiect și dezvăluie top mana-gerilor care sunt acele punctele de intersecție din carepot dirija bunul mers al unui proiect fără a mai intra eiînșiși în tranșee. Ca “părinți” ai proiectelor, top manageriile pot sprijini discret, dar ferm, gestionând bine resurse-le, monitorizând atent și intervenind doar când e cazul.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Înainte de start: planificareastrategică în proiecte. De la listade idei la selecția și prioritizareaacestora în acord cu strategiacompanieiDesemnarea managerului deproiect și relația sa cu sponsorul.Formarea echipei și mobilizareaacesteia.Accesul la resurse. Cum se facesupervizarea proiectului. Studiide caz, role-play, simulare on-line.I. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de proiect, care-l preocupă de peste 20 ani, dinlumea tehnicienilor: în primii ani după ce și-a dat licența la Facultateade Automatică a Universității Politehnice București, Gogu a lucrat cainginer de sistem la Combinatul Petrochimic Borzești, pentru ca maiapoi să conducă departamentul IT&C al Carom Onești, unde agestionat încă din anii ‘90 o rețea de 350 computere cu peste 500 deutilizatori. Experiența practică în management a început să și-ocompleteze cu instrumente teoretice acum 20 de ani, făcând primulcurs de inițiere în management în 1992, urmat de traininguri în Olandași o diplomă în management de proiect Open University Great Britain.Gogu are o experiență de 15 ani în trainingul managementului deproiect; susține un set complet de programe pe toate componentelemanagementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până lamanagementul riscului, de la managementul timpului până la cel albanilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie dinpostura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie catrainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speakerla evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni devoluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogueste certificat internațional ca Project Management Professional -PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project ManagementInstitute PMI (Romania Chapter) și membru fondator InternationalInstitute for Business Analisys (Romania Chapter).Îl puteți contacta pe Gogu la telefon 0722-355-285 sau pee-mail, la gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro.Ne propunem să clarificăm,pentru participanții din topmanagement, rolul pe careproiectele îl joacă înîmplinirea strategiei, cumse selectează proiectele șicum se alocă resursele,rolul sponsorului șiinstrumentele pe careacesta le are pentru amonitoriza, controla șiinterveni în managementulacestora.MODULUL 1Proiectele în contextorganizațional» Planificarea strategică şiproiectele. Structuri și roluri» Generarea ideilor de proiect șia cerințelor, evaluarea riscurilororganizaționale» Costul total al deținerii (TCO -Total Cost of Owneship), costurilede oportunitate, costurile“scufundate” (Sunk Costs)» Selectarea şi prioritizareaproiectelor: listele de evaluare,arborele de decizie, indicatorifinanciari (PayBack, NPV, IRR),studiul de fezabilitate (factoriiSTEEP)MODULUL 2Lansarea și supervizareaproiectelor» Inițierea proiectelor șiformularea constrângerilororganizaționale: carta proiectului(Project Charter)» Desemnarea managerului deproiect și a echipei de proiect,mobilizarea proiectului: kickoffmeeting» Supervizarea implementării şiasigurarea resurselor: metodavalorii dobândite (Earned Value),organismul de control alproiectului (Change ControlBoard)» Comunicarea în proiecte:ședințele și rapoartele de progres» Închiderea, măsurarea succe-sului și documentarea experien-țelor: raportul post-implementare,evaluare post-implementareMODULUL 3Guvernanța proiectelor» Scopuri și principii; manage-mentul programelor și portofoliilor» Compartimentul de manage-ment de proiect PMO: necesitate,atribuții, schiță de implementare» Competența organizațională îngestionarea proiectelorcum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm acest program la nevoile specifice din compania dvs.? Ne puteți contacta la office@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemCUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învățați să gestionațiconstrângerile inerente ale unui proiect, să planificați, monitorizați și controlați procesele pentru a atinge obiectiveleMANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT: Despre arta managementului echipei, cea mai solicitantă și mai greude standardizat dintre responsabilitățile unui manager de proiectMANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE: Lipsa unui management al riscului e a patra cauză de eșeca proiectelor, spun statisticile. Anticipându-le cu grijă, ne creștem semnificativ șansele de succes.MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN PROIECTE: Fără un "fir financiar" atent urmărit, orice proiect poatedeveni o întreprindere frumoasă, dar mult prea costisitoare. Știți să țineți acest fir bine în mâini?MICROSOFT PROJECT PENTRU GESTIONAREA PROIECTELOR: Un instrument excelent pentruplanificarea, evidențierea progresului și monitorizarea, în timp real, a resurselor și bugetelor alocateVreisă învețiși altceva?ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×