un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulproiectelorCopyright Evolutiv Consultants Netw...
tu câte motive ai să participi?Ai fost implicat îndiverse proiecte șiai constatat căadesea parcursulproiectat e deviat ded...
argumentSă înțeleagă ceeste și ce nu esteun proiect, precumși diferențele-cheiedintre statutul/rolulde manager și celde ma...
Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de ...
Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU TOP MANAGEMENT: Ce rol joacă top managerii în su...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Managementul proiectelor (Evolutiv)

1,473
-1

Published on

MANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învățați să gestionați constrângerile inerente ale unui proiect, să planificați, monitorizați și controlați procesele pentru a atinge obiectivele.

ARGUMENT: Suntem prinși permanent în diverse proiecte, fie ele profesionale sau personale. Pornim cu entuziasm și constatăm uneori, neputincioși cum acesta se pierde pe drum: parcă nimic nu funcționează cum am plănuit, resursele sunt insuficiente, în cale apar mereu felurite bariere, colegii tratează proiectul ca pe ceva secundar. Ceea ce părea simplu și realizabil arată, tot mai mult, ca o cursă cu obstacole. Programul Evolutiv vorbește participanților despre menirea managerului de proiect, despre regulile de la temelia acestei meserii și despre constrângerile printre care un manager de proiect trebuie să navigheze către obiectivul său final. Și oferă cursanților, dincolo de lucrurile intangibile, un pachet consistent de instrumente practice gândite să scurteze distanța dintre planul scris pe hârtie și realitate.

TRAINER: Gogu Ștefănescu, senior trainer Evolutiv, are o experiență de 15 ani în trainingul managementului de proiect; susține un set complet de programe pe toate componentele managementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până la managementul riscului, de la managementul timpului până la cel al banilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie din postura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie ca trainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speaker la evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni de voluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogu este certificat internațional ca Project Management Professional - PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project Management Institute PMI (Romania Chapter) și membru fondator International Institute for Business Analisys (Romania Chapter). Date de contact: 0722-355-285, gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,473
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managementul proiectelor (Evolutiv)

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulproiectelorCopyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVPROJECT MANAGEMENT
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Ai fost implicat îndiverse proiecte șiai constatat căadesea parcursulproiectat e deviat dediverși factori, de laschimbareacerințelor la lipsa deimplicare a echipei1. 2.Vezi adesea încompania taproiecte făcute “pegenunchi”, fără oplanificareamănunțită și/saucu rezultate subașteptări3.Te descurajeazălipsa ta de autoritateformală asupraoamenilor dinechipa de proiect șivrei să înțelegi cumpoți aveaperformanțe înaceste condiții4.Ai condus mai multeproiecte, ai o anumeexperiență și acumvrei să-țisistematizezicunoștințele pentrua crește propriaeficiență șiperformanțeleechipei5.Ai constatat căsituațiileneprevăzute potpune în pericolîntregul proiect șivrei să înveți să leanticipezi și să legestionezi eficient6.Nu ai experiență îna împărți rolurileîntr-un proiect,a gestiona etapeleintermediare și amonitoriza diverșiiindicatori care-țiarată când și cumsă intervii7.?Managementulde proiectPUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentSă înțeleagă ceeste și ce nu esteun proiect, precumși diferențele-cheiedintre statutul/rolulde manager și celde manager deproiect1. 2.Să pună proiecteleîn contextorganizațional, să leînțeleagă mizele șisă vadă corelațiadintre proiecte șistrategia companiei3.Să interacționeze cuechipa de proiect,gestionând lipsa deautoritate formalăasupra oamenilor4.Să-și asume rolulîncredințat, găsindsinguri soluții, în locsă aștepte casuperiorii săîndepărtezepiedicile apărute peparcurs5.Să privească etapade planificare dreptuna crucială înbunul mers alproiectului; săfolosească metodeși instrumente deplanificare, precumși tehnici de control6.Să anticipeze și săgestioneze riscurile,dimensionându-șiînțelept rezervele -fie ele de timp, deresurse umane saufinanciare - încă dinfaza de planificare7.Să foloseascăinstrumenteleclasice de manage-ment al proiectelor:SWOT, Pareto,analiza STEEP,WBS, PBS, CBS,diagrama Gantt,matricea RACI aatribuiriiresponsabilitățilorSuntem prinși permanent în diverse proiecte, fie eleprofesionale sau personale. Pornim cu entuziasm șiconstatăm uneori, neputincioși cum acesta se pierde pedrum: parcă nimic nu funcționează cum am plănuit,resursele sunt insuficiente, în cale apar mereu feluritebariere, colegii tratează proiectul ca pe ceva secundar.Ceea ce părea simplu și realizabil arată, tot mai mult, cao cursă cu obstacole.Programul Evolutiv vorbește participanților despremenirea managerului de proiect, despre regulile de latemelia acestei meserii și despre constrângerile printrecare un manager de proiect trebuie să navigheze cătreobiectivul său final. Și oferă cursanților, dincolo delucrurile intangibile, un pachet consistent de instrumentepractice gândite să scurteze distanța dintre planul scrispe hârtie și realitate.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Managementul de proiect e omeserie cu propriile ei reguli,care se derulează prin definițieîn limitele unor constrângeri detimp, bani și resurse umaneProiectele, indiferent de valoareainvestiției, conturează șiîmplinesc strategia organizației.Câteva modele de bună practicăîn managementul de proiectCum creăm în organizație ocultură a managementului deproiect care va facilita atingereaa obiectivelor. Studii de caz, role-play, simulator on-lineI. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de proiect, care-l preocupă de peste 20 ani, dinlumea tehnicienilor: în primii ani după ce și-a dat licența la Facultateade Automatică a Universității Politehnice București, Gogu a lucrat cainginer de sistem la Combinatul Petrochimic Borzești, pentru ca maiapoi să conducă departamentul IT&C al Carom Onești, unde agestionat încă din anii ‘90 o rețea de 350 computere cu peste 500 deutilizatori. Experiența practică în management a început să și-ocompleteze cu instrumente teoretice acum 20 de ani, făcând primulcurs de inițiere în management în 1992, urmat de traininguri în Olandași o diplomă în management de proiect Open University Great Britain.Gogu are o experiență de 15 ani în trainingul managementului deproiect; susține un set complet de programe pe toate componentelemanagementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până lamanagementul riscului, de la managementul timpului până la cel albanilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie dinpostura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie catrainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speakerla evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni devoluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogueste certificat internațional ca Project Management Professional -PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project ManagementInstitute PMI (Romania Chapter) și membru fondator InternationalInstitute for Business Analisys (Romania Chapter).Îl puteți contacta pe Gogu la telefon 0722-355-285 sau pee-mail, la gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro.Ne propunem să definimproiectul și rolulmanagerului său în contextorganizațional, să-i ajutămpe participanți să învețe săgestioneze constrângerileinerente ale unui proiect șisă-i echipăm cu câtevatehnici esențiale deplanificare, monitorizare șiintervenție pentruatingerea obiectivelor.MODULUL 1Ce este și ce nu estemanagementul de proiect» Concepte de bază: definiție,caracteristici, managerul deproiect, factori de succes, grupuriinteresate» Inițierea proiectului:instrumente de cercetare (SWOT,Pareto & diagrama cauză-efect),ciclul de viață, studii defezabilitate (analiza STEEP-PESTLE, fezabilitate tehnică,fezabilitate financiară),constrângeri (timp, calitate,buget, așteptările participanților),carta proiectului» Structura activităților: structurade alocare a activităților (WBS),structura de alocare aprodusului (PBS), structura dealocare a costului (CBS),elaborarea documentelor cedefinesc activitatea (SOW)» Managementul riscului:identificare, evaluare, strategii demanagement, registrul de riscMODULUL 2Instrumente de bază» Planificarea proiectului:estimările proiectului, estimărileactivităților (timp, cost, durată),metode de estimare,contractare&tipuri de contracte,planificare, prioritizare, fazeleproiectului, tehnici de planificare(diagrama Gantt, tehnica derețea), planul managementului deproiectMODULUL 3Execuția & echipa» Execuția: monitorizarea șicontrolul, monitorizarea șicontrolul costurilor, calendarul,evenimente de referință,întârzierile și evitarea lor» Echipa de proiect: resursele,atribuirea responsabilităților(matricea RACI), stabilirearegulilor, managementul timpuluicum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm acest program la nevoile specifice din compania dvs.? Ne puteți contacta la office@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemCUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU TOP MANAGEMENT: Ce rol joacă top managerii în succesulproiectelor și cum pot aceștia monitoriza progresul, controla parametrii și interveni la nevoieMANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT: Despre arta managementului echipei, cea mai solicitantă și mai greude standardizat dintre responsabilitățile unui manager de proiectMANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE: Lipsa unui management al riscului e a patra cauză de eșeca proiectelor, spun statisticile. Anticipându-le cu grijă, ne creștem semnificativ șansele de succes.MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN PROIECTE: Fără un "fir financiar" atent urmărit, orice proiect poatedeveni o întreprindere frumoasă, dar mult prea costisitoare. Știți să țineți acest fir bine în mâini?MICROSOFT PROJECT PENTRU GESTIONAREA PROIECTELOR: Un instrument excelent pentruplanificarea, evidențierea progresului și monitorizarea, în timp real, a resurselor și bugetelor alocateVreisă învețiși altceva?ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×