un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulechipeide proiectCopyright Evolutiv Consultant...
tu câte motive ai să participi?Te-ai lovit de multeori, în proiectele pecare le-ai condus,de faptul că nu aiautoritate for...
argumentSă-și gestionezepropria lipsă deautoritate formalăasupra membrilorechipei de proiect1. 2.Să ardă etape însuccesiun...
Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de ...
Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU TOP MANAGEMENT: Ce rol joacă top managerii în su...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Managementul echipei de proiect - Evolutiv (acreditare internationala ITOL)

900
-1

Published on

MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT: Despre arta managementului echipei, cea mai solicitantă și mai greu de standardizat dintre responsabilitățile unui manager de proiect. Un program acreditat International de Institute of Training and Occupational Learning (ITOL).

ARGUMENT: A conduce o echipă de proiect e o artă de contact, nu o știință exactă. Arareori ai privilegiul, ca manager de proiect, de a selecta membrii echipei, oamenii nu au experiență de lucru în comun, privesc proiectul în care au fost repartizați nu ca pe un job permanent, ci ca pe o detașare temporară, ție îți lipsesc instrumentele de motivare și, pe deasupra, resimți acut lipsa de autoritate formală asupra echipei.
Niciunul dintre aceste minusuri nu poate fi transformat definitiv în plus: așa funcționează, prin definiție, proiectele. Programul Evolutiv vă ajută să învățați să lucrați bine cu echipa în ciuda constrângerilor. Teoreticienii au dreptate să spună că managementul echipei e cea mai solicitantă dintre responsabilitățile unui manager de proiect. Și, adăugăm noi, cel mai greu de standardizat.

TRAINER: Gogu Ștefănescu, senior trainer Evolutiv, are o experiență de 15 ani în trainingul managementului de proiect; susține un set complet de programe pe toate componentele managementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până la managementul riscului, de la managementul timpului până la cel al banilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie din postura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie ca trainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speaker la evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni de voluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogu este certificat internațional ca Project Management Professional - PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project Management Institute PMI (Romania Chapter) și membru fondator International Institute for Business Analisys (Romania Chapter). Date de contact: 0722-355-285, gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
900
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Managementul echipei de proiect - Evolutiv (acreditare internationala ITOL)

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Gogu ȘTEFĂNESCUManagementulechipeide proiectCopyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVPROJECT MANAGEMENT
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Te-ai lovit de multeori, în proiectele pecare le-ai condus,de faptul că nu aiautoritate formalăasupra membrilorechipei1. 2.Ca manager deproiect nu ai laîndemână, asemenialtor manageri,pârghii materiale demotivare amembrilor echipei șiresimți asta ca peun handicap3.Vrei să știi care suntcele mai bunemetode și practicide selecție șiformare a uneiechipe4.Oamenii desemnațisă lucreze într-unproiect nu secunosc sau nu aulucrat împreună șivrei să știi cum poțiacceleramaturizarea echipei5.Membrii echipeiprivesc implicareaîn proiect drept osarcină secundară,temporară, iargradul lor deimplicare e mai micdecât ți-ai dori6.În fazele finale aleproiectului oameniiîși pierd interesul șiîncep să segândească latreburile post-proiect; vrei să știicum poți mențineenergia echipei7.?Managementulechipeide proiectPUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentSă-și gestionezepropria lipsă deautoritate formalăasupra membrilorechipei de proiect1. 2.Să ardă etape însuccesiunea clasicădin viața oricăreiechipe ajungândrapid la stadiul“performing”3.Să aplice bunepractici de motivareși maturizare rapidăa echipei, ținândoamenii aproape deproiect până înetapa de închidere4.Să comunicepermanent cumembrii echipei, cutop managementulși cu terțe părți -90% din jobulmanagerului deproiect înseamnăcomunicare5.Să anticipeze și săîmpiedicedestrămareaprematură a echipeiîn stadiul final alproiectului6.Să se asigure căacei membri aiechipei care și-auterminat rolul înaintede încheiereaproiectului îșiîntocmesc la timpdocumentația7.Să identifice și săaplaneze conflicteledin interiorul echipeide îndată ceacestea apar;conflictelenerezolvate potpune întregproiectul în pericolA conduce o echipă de proiect e o artă de contact, nu oștiință exactă. Arareori ai privilegiul, ca manager deproiect, de a selecta membrii echipei, oamenii nu auexperiență de lucru în comun, privesc proiectul în careau fost repartizați nu ca pe un job permanent, ci ca pe odetașare temporară, ție îți lipsesc instrumentele demotivare și, pe deasupra, resimți acut lipsa de autoritateformală asupra echipei.Niciunul dintre aceste minusuri nu poate fi transformatdefinitiv în plus: așa funcționează, prin definiție,proiectele. Programul Evolutiv vă ajută să învățați sălucrați bine cu echipa în ciuda constrângerilor.Teoreticienii au dreptate să spună că managementulechipei e cea mai solicitantă dintre responsabilitățile unuimanager de proiect. Și, adăugăm noi, cel mai greu destandardizat.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Lucrul cu echipa de proiect.Selecția oamenilor. Cele cincietape în viața echipei (forming,storming, norming, performing,adjourning)Tehnici de rezolvare aproblemelor, împărțirearesponsabilităților, creștereacapacității de lucru sub presiune.Monitorizarea şi controlulperformanțeiComunicarea pe orizontală și peverticală. Eliminarea barierelor șidezvoltarea creativității. Stiluri decomunicare şi rezolvare aconflictelor. Studii de caz, role-play, simulator on-lineI. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Gogu Ștefănescu, senior trainer EvolutivGogu Ștefănescu este trainer, coach, consultant. A venit în zonamanagementului de proiect, care-l preocupă de peste 20 ani, dinlumea tehnicienilor: în primii ani după ce și-a dat licența la Facultateade Automatică a Universității Politehnice București, Gogu a lucrat cainginer de sistem la Combinatul Petrochimic Borzești, pentru ca maiapoi să conducă departamentul IT&C al Carom Onești, unde agestionat încă din anii ‘90 o rețea de 350 computere cu peste 500 deutilizatori. Experiența practică în management a început să și-ocompleteze cu instrumente teoretice acum 20 de ani, făcând primulcurs de inițiere în management în 1992, urmat de traininguri în Olandași o diplomă în management de proiect Open University Great Britain.Gogu are o experiență de 15 ani în trainingul managementului deproiect; susține un set complet de programe pe toate componentelemanagementului de proiect, de la formarea echipei de proiect până lamanagementul riscului, de la managementul timpului până la cel albanilor. Contribuțiile sale au un caracter practic nemijlocit, fie dinpostura de autor de cursuri, articole și lucrări de specialitate, fie catrainer (peste 6.000 de cursanți), consultant și coach, fie ca speakerla evenimentele de management de proiect ori prin acțiuni devoluntariat și prin activități în cadrul asociațiilor profesionale. Gogueste certificat internațional ca Project Management Professional -PMP® al Institute PMI (SUA) și este membru al Project ManagementInstitute PMI (Romania Chapter) și membru fondator InternationalInstitute for Business Analisys (Romania Chapter).Îl puteți contacta pe Gogu la telefon 0722-355-285 sau pee-mail, la gheorghe.stefanescu@evolutivconsultants.ro.Ne propunem să oferimparticipanților operspectivă multi-dimensională despreformarea și managementulechipei de proiect, despretehnicile și bunele practicide creștere aperformanțelor și vitezei deacțiune a oamenilor, desprerolul pe care comunicareași managementulconflictelor îl are în reușitaproiectului.MODULUL 1Construirea și organizareaechipei de proiect» Structuri uzuale de echipe deproiect, avantaje/dezavantaje;organigrama proiectului» Echipa extinsă a proiectului(stakeholders): sponsor,promotor, senior management,manageri funcționali» Planul de management alresurselor umane; ședințele deproiect» Repartizarea sarcinilor:matricea responsabilităților(RACI)» Formarea echipei deproiect: modelul Tuckman,modelul BelbinMODULUL 2Conducerea echipei deproiect» Aptitudini interpersonale alemanagerului de proiect:comunicarea, influențarea,rezolvarea problemelor,delegarea, negocierea, creareaspiritului de echipă» Mangerul de proiect, lider șimanager; surse ale puteriimanagerului de proiect» Menţinerea motivării echipei,teoriile motivării, sistemul derecompense» Managementul conflictelor,tehnici de rezolvare aconflictelor» Managementul comunicării;strategii de comunicare; planulde comunicarecum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm acest programla nevoile specifice din companiadvs.? Ne puteți contacta laoffice@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemCUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:MANAGEMENTUL PROIECTELOR PENTRU TOP MANAGEMENT: Ce rol joacă top managerii în succesulproiectelor și cum pot aceștia monitoriza progresul, controla parametrii și interveni la nevoieMANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învățați să gestionațiconstrângerile inerente ale unui proiect, să planificați, monitorizați și controlați procesele pentru a atinge obiectiveleMANAGEMENTUL RISCULUI ÎN PROIECTE: Lipsa unui management al riscului e a patra cauză de eșeca proiectelor, spun statisticile. Anticipându-le cu grijă, ne creștem semnificativ șansele de succes.MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN PROIECTE: Fără un "fir financiar" atent urmărit, orice proiect poatedeveni o întreprindere frumoasă, dar mult prea costisitoare. Știți să țineți acest fir bine în mâini?MICROSOFT PROJECT PENTRU GESTIONAREA PROIECTELOR: Un instrument excelent pentruplanificarea, evidențierea progresului și monitorizarea, în timp real, a resurselor și bugetelor alocateVreisă învețiși altceva?ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×