Costuri si bugete. Ghid practic de utilizare (Evolutiv)

419 views
376 views

Published on

COSTURI ȘI BUGETE. GHID PRACTIC DE UTILIZARE: A înțelege și aplica legile de echilibru care guvernează situațiile financiare ale companiei înseamnă a putea fi cumpătat și stabil financiar fără a sacrifica strategia pe termen lung a companiei.

ARGUMENT: Managerii de companii lucrează, mai mult ca oricând, sub presiunea constrângerilor financiare. Indiferent că e vorba de decizii din zona operațiunilor, a resurselor umane sau a vânzărilor, ceea ce facem azi are un impact financiar care ne influențează deciziile de mâine. Regulile jocului s-au schimbat: cunoștințele financiare sunt, acum, cele care ne protejează și ne ajută să performăm. Programul Evolutiv pune accent pe relația dintre eficacitate și eficiență. Știm să scădem costurile fără a sacrifica avantajele competitive ale companiei? Am atins acea înțelepciune financiară care ne ajută să corelăm deciziile contabile cu cele de business și, mai ales, cu ceea ce se întâmplă pe piață? Rețete-standard nu există, dar lucrurile care fac diferența pot fi, cu siguranță, învățate.

TRAINER: Delia Andrieș este trainer, consultant, coach. Prima reorientare majoră din cariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși de pregătise pentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări și Calculatoare la Iași în 1985, a început să lucreze pentru organizații non-profit britanice și americane. Pregătirea teoretică în zonele management și financiar și-a completat-o urmând cursurile Open University, de unde a obținut o diplomă profesională în management, și absolvind, mai apoi, Științe Economice. Meseria de trainer a început s-o practice încă din 1994, când a devenit tutor CODECS, lucrând în paralel ca manager financiar în proiecte USAID. În 2000 și-a lărgit aria de competențe, ca trainer, către resursele umane, iar în 2006 a avut primul contact cu zona coaching-ului, care a determinat cea de-a doua reorientare de substanță din cariera sa. După ce a devenit NLP Practitioner, Delia a urmat un curs de fundamente în coaching cu Alain Cardon, după care a obținut certificarea Corporate Coach U și licențierea ITOL. Date de contact: 0744-782-700, delia.andries@evolutivconsultants.ro

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
419
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
129
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Costuri si bugete. Ghid practic de utilizare (Evolutiv)

  1. 1. un program creat și susținut de Evolutivtrainer: Delia ANDRIEȘCosturi & bugete.Ghid practic de utilizare.Copyright Evolutiv Consultants Network, 2013www.evolutivconsultants.ro, facebook.com/EVOLUTIVMANAGEMENT FINANCIAR
  2. 2. tu câte motive ai să participi?Ai participat latrainingul Finanțepentru non-finanțiștial Evolutiv și acumvrei să poți faceanalize financiarede profunzime1. 2.Ai o funcție demanagement,întocmești șigestionezi bugete,iei decizii careafectează costurile/marjele, însă lipsade pregătirefinanciară te face săfii nesigur3.Crezi că uneledecizii financiare dincompanie afecteazăprodusele și/saustrategia pe termenlung, dar nu reușeștisă-ți argumentezi pebaze financiarepunctul de vedere4.Șefii tăi îți cer săscazi costurile îndepartamentul tău,dar ți-e teamă că aiputea lua deciziigreșite, deciacționezi ezitant5.Vrei să-ți gândeștideciziile și dinperspectivăfinanciară, nu doardin cea a specia-lității tale, să leanticipezi consecin-țele și să contribuiastfel la performan-țele financiare6.Vrei să integreziperspectiva internă,din interiorulcompaniei tale, cucea externă, a piețeipe care deciziilefinanciare trebuiesă-și dovedeascăvaliditatea7.?Costuri & bugeteghid practicde utilizarePUTEREA VALORILOR: În adâncul oricărei întreprinderi umane trăiesc, fie că sunt formulate explicit sau nu, valorile. Simple, tăcuteși de-la-sine-înțelese în epoci de armonie și prosperitate, valorile își arată adevărata forță în momentele de confuzie, de cumpănă, de răscruce.Noi, oamenii Evolutiv, le-am pus la temelia drumului nostru împreună. Valorile ne sunt busolă, mentor, crez.
  3. 3. argumentSă lucreze cudiferitele tipuri decosturi şi săînțeleagă cuminfluențeazăacestea deciziile demanagement1. 2.Să calculezecosturile produselor/serviciilor atât prinmetoda “cost plus”cât şi prin metoda“costurilormarginale” (saumetoda contribuției),optimizându-le prinreglaje fine3.Să foloseascăprincipiul contribuțieiîn elaborarea unordecizii manageriale:pragul de rentabi-litate, mixul deproduse, utilizarearesurselor deficitare,relația dintrecosturile fixe şivolumul activității4.Să înțeleagă şi săaplice conceptulcosturilor relevanteîn procesuldecizional, dar șiconceptele debuget, obiectiveorganizaționale,control bugetar5.Să întocmeascăbugetul de lichiditățiși bugetul devenituri și cheltuieli;să înțeleagă de ce ebine să elaborezebugete flexibile6.Să înțeleagădeopotrivă cumoamenii oameniiinfluențeazăprocesul debugetare şi cumbugetul are impactasupra performanțeiangajaților7.Să priveascămanagementulfinanciar drept opârghie de dezvol-tare și consolidare aorganizației, degăsire a punctuluide echilibru dintreeficacitate șieficiențăManagerii de companii lucrează, mai mult ca oricând,sub presiunea constrângerilor financiare. Indiferentcă e vorba de decizii din zona operațiunilor, a resurselorumane sau a vânzărilor, ceea ce facem azi are unimpact financiar care ne influențează deciziile de mâine.Regulile jocului s-au schimbat: cunoștințele financiaresunt, acum, cele care ne protejează și ne ajută săperformăm.Programul Evolutiv pune accent pe relația dintreeficacitate și eficiență. Știm să scădem costurile fără asacrifica avantajele competitive ale companiei? Amatins acea înțelepciune financiară care ne ajută săcorelăm deciziile contabile cu cele de business și, maiales, cu ceea ce se întâmplă pe piață? Rețete-standardnu există, dar lucrurile care fac diferența pot fi, cusiguranță, învățate.despre cevom vorbila final, participanții vor ști:Concepte noi și decizii financiaretrecute. Cum am abordat pânăacum costurile. Analizafinanciară detaliată, integrată.Concluzii.Costurile variabile, bugetele șicapcanele lor. Deciziilefinanciare: găsirea punctului deechilibru dintre eficiență șieficacitate. Alinierea deciziilor lastrategia pe termen lung.Cum bugetăm luând în calculdeopotrivă realitatea din interiorulfirmei și viabilitatea ei pe termenlung, cât și cea a pieței, în careipotezele de preț trebuie validate.Impact și viitor.I. II. III.A ȘTI, A TRĂI, A CREDE: Într-un program de training afli lucruri de folos. Câteodată ai și șansa de a trece prin experiențe revelatoare: “a ști” și“a trăi” îi fac loc, atunci, lui “a crede”. Noi, oamenii Evolutiv, avem convingerea că “a învăța” se regăsește, fără greș, la intersecția dintre “a ști”, “atrăi” și “a crede”. Acestea sunt verbele pe care se sprijină programele noastre.
  4. 4. Obiectivul nostru e să-iajutăm pe participanți săia, cu o mână sigură, deciziifinanciare care să nu punăîn pericol viitorul petermen mediu/lung alcompaniei. Îi vom însoți pedrumul de la abordareacontabilă la ceamanagerială, de la micro lamacro, de la “cost-cutting”la creativitate financiară.MODULUL 1Management în mileniul III» Rațiunile care justificăschimbarea modului de abordarea costurilor şi bugetelor înorganizațiile din ziua de azi» Cum răspundem pe plan internla provocările care vin din mediulde afaceri contemporanMODULUL 2Costurile - factori importanți îndeciziile manageriale» Costuri directe/costuri indirecte,costuri variabile/fixe» Metoda Cost Plus şi MetodaCostului Marginal (MetodaContribuției) – utilizare, avantaje,dezavantaje» Metoda Contribuției – utilizareaei în cadrul procesului decizional» Pragul de rentabilitate» Pârghia operațională» Resurse deficitare» Venituri marginale» Mixul de produse, marje brute» Costuri relevante, costuri deoportunitate» Informațiile despre costuri şidespre comportarea acestora înelaborarea unei strategii privindprețurile și discounturileMODULUL 3Bugetul, instrument esențial înperformanța organizațională» Procesul bugetar. Bucla decontrol» Bugete, oameni şicomportamente» Piramida scopurilor. Conver-gența obiectivelor. ObiectiveSMART.» Elaborarea şi gestionarea unuibuget» Bugete flexibile şi bugete fixe» Bugete incrementale şi bugetecu bază zero» Jocuri bugetarecum vom lucraV-ar ajuta să adaptăm programulla nevoile specifice din companiadvs.? Ne puteți contacta la adresa:office@evolutivconsultants.ro.ce nepropunemDelia Andrieș, senior trainer EvolutivDelia este un om pentru care schimbarea reprezintă mereu o provo-care. Iar echilibrul dintre viaţa profesională şi cea personală îi dăpermanent energie să parcurgă cu bucurie şi încredere acesteschimbări.În activitatea profesională Delia este trainer, consultant, coach. Primareorientare majoră din cariera ei s-a petrecut în anii ‘90: deși depregătise pentru o carieră tehnică, absolvind Automatizări șiCalculatoare la Iași în 1985, a început să lucreze pentru organizațiinon-profit britanice și americane. Acolo, la The Romanian OrphanageTrust - și mai apoi ca manager financiar în cadrul unui proiect USAID -,a început să învețe ce înseamnă managementul profesionist.Pregătirea teoretică în zonele management și financiar și-a completat-o urmând cursurile Open University, de unde a obținut Diplomaprofesională în management, și absolvind, mai apoi, ȘtiințeEconomice.Meseria de trainer a început s-o practice încă din 1994, când a devenittutor CODECS. În 2000 și-a lărgit aria de competențe, ca trainer, cătreresursele umane, iar în 2006 a avut primul contact cu zona coaching-ului, care a determinat cea de-a doua reorientare de substanță dincariera sa. După ce a devenit NLP Practitioner, Delia a urmat un cursde fundamente în coaching cu Alain Cardon, după care a obținutcertificarea Corporate Coach U și licențierea ITOL.Delia acoperă, la capătul a aproape două decenii petrecute în zonaînvățării pentru adulți, domenii aparent greu compatibile. Punctul decontact dintre cele două specializări ține de bucuria pe care Delia ogăsește în interacțiunea cu oamenii, în a căror capacitate de a învățași de a evolua crede profund. În viaţa personală Delia este un om carepreţuieşte fiecare clipă pe care o poate petrece alături de cei dragi –soţul şi cei doi copii.CUNOȘTINȚE, EXPERIENȚĂ, PASIUNE: Cu toții am iubit sau detestat discipline școlare mulțumită - sau din cauza - profesorilor, nu-i așa? Evolutivștie cât de important e dascălul. Tocmai de aceea și-a croit programele mizând, pe lângă cunoștințe, pe experiența și valorile unor traineri senioricare aduc în training “acel ceva” fără de care învățarea rămâne o sumă de informații.O puteți contacta pe Delia la telefon 0744-782-700 sau pe e-mail,la adresa delia.andries@evolutivconsultants.ro
  5. 5. Alte traininguri Evolutiv pe aceeași temă:ORGANIZAȚIA MALEABILĂ: Este organizația ta pregătită pentru o schimbare sistemică generată în mediul extern?Flexibilitatea organizației, identificarea barierelor interne, planul de schimbare sistemică și tehnicile de implementare.MANAGEMENTUL PROIECTELOR: Un pachet util de instrumente practice prin care învățați să gestionațiconstrângerile inerente ale unui proiect, să planificați, monitorizați și controlați procesele pentru a atinge obiectivele.SIMULARE DE BUSINESS - INCOME/OUTCOME: Un“accelerator de învățare” deopotrivă util și antrenant,conceput pentru echipe, care împletește în mod fericit conceptele teoretice cu învățarea experiențială.ORGANIZAȚIA CARE ÎNVAȚĂ: Noi, oamenii Evolutiv, credem în viitorul organizațiilor care învață continuu. Ne-am antrenat timp de 15 ani alăturide zeci de companii, însoțindu-le întru autodepășire, fiindu-le aproape și în epoci de creștere, dar și în vremuri tulburi, de nevoie, când doar voințalor de a merge mai departe a făcut diferența. Pe noi vă puteți baza.Vreisă învețiși altceva?Dacă sunteți interesați să aflați informații suplimentare despre programele Evolutiv, ne puteți scrie la adresa office@evolutivconsultants.ro

×