Visjon
Mål
Nye måter å jobbe på som
teknologi gjør mulig
Ressurser (utstyr,
infrastruktur, økonomi,
mennesker, tid)
Innova...
Visjon Skape mål Krav, støtte, kontroll
Kommunikasjon interessenter
Nye arbeidsmetoder - utforske og utprøve
Nye undervisn...
Dette er det første man må starte med – man må vite hvor man skal, hva som skal
oppnås med prosjektet/implementeringen.
Vi...
Interessenter
Elever
i/utenfor
prosjekt
Foresatte
i/utenfor
prosjekt
Kommune
Lærere
i/utenfor
prosjekt
Skoleledelse
Andre?...
Mål må være målbare, ellers vet man ikke om man har kommet fram. Her er det
to typer mål; kjernemål for skolen og mål for ...
Dette er noen stikkord fra møtet 5. juni 2014. Kan noen av disse omformes til
målbare mål – og hvordan skal de måles? Hvor...
Man må også kunne måle progresjon
for å vite om man når de målene som
er satt – og i hvilken grad man når dem,
f.eks. lav,...
Hva vil teknologien gjøre mulig for lærere og elever?
Hvilke endrede arbeidsmetoder vil prosjektet medføre for at dere ska...
Hva vil teknologien gjøre mulig for lærere og elever?
Hvordan må undervisningen endre seg for at prosjektet skal nå målene...
Infrastruktur er helt avgjørende for å få til god bruk av teknologi. God tilgang til
nett – og at det virker og virker hve...
Hvis et slikt prosjekt ikke bare skal være et blaff og bestå av noen få ildsjeler som
brenner seg ut over tid må man skape...
Noen ting å tenke på for ledelsen:
• Hvordan legitimere prosjektet overfor alle interessenter?
• Hvis prosjektet medfører ...
1:1 skaper resultater, men planlegging er viktig!
1 til 1 fungerer når det er implementert på en god måte sammenlignet med...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skjematisk oversikt implementering

1,240 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
764
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skjematisk oversikt implementering

 1. 1. Visjon Mål Nye måter å jobbe på som teknologi gjør mulig Ressurser (utstyr, infrastruktur, økonomi, mennesker, tid) Innovativ kultur Nye måter å undervise på som skaper bedre læring Implementering Teknologi i skolen Se nye muligheter Krav, støtte, kontroll Involvering og engasjement
 2. 2. Visjon Skape mål Krav, støtte, kontroll Kommunikasjon interessenter Nye arbeidsmetoder - utforske og utprøve Nye undervisningsformer – utforske og utprøve Valg og innføring av teknologi og infrastruktur Utvikle innovativ kultur Kartlegge kultur Evaluering, videre planer Grovskisse tidslinje Dokumentasjon (og følgeforskning) Opp- læring Kartlegge behov opp- læring Kartlegge elevenes kompetanse Kartlegge elevenes kompetanse Bruk av teknologi, nye undervisningsformer Start SluttTID
 3. 3. Dette er det første man må starte med – man må vite hvor man skal, hva som skal oppnås med prosjektet/implementeringen. Visjon: Hvordan skal dette gjenspeile seg i den daglige driften? Hvordan ser man at det er dette man driver med? Hvordan sikre at alle forstår visjonen – hvordan skal den kommuniseres ut? Brukes for å legitimere at man setter i gang prosjektet overfor alle interessenter (lærere, elever, foresatte, kommune, andre) Mål Hva skal man oppnå? Mål må være målbare Se handlingsplan – visjon i OneNote-blokka for å få hjelp til å utvikle visjon Visjon
 4. 4. Interessenter Elever i/utenfor prosjekt Foresatte i/utenfor prosjekt Kommune Lærere i/utenfor prosjekt Skoleledelse Andre? Når visjon, ideer og kjernemål er utviklet må de kommuniseres ut til alle interessentene – alle som blir berørt av prosjektet. Dette er for å skape forståelse og være med på å legitimere prosjektet – både for de som er innenfor og utenfor prosjektet. Man må også tenke på i hvilken grad de ulike interessentene skal involveres (skal de informeres, skal de få komme med innspill og tilbakemeldinger, skal de være aktivt engasjert). Se handlingsplan – interessenter i OneNote-blokka for å få hjelp til dette arbeidet Interessenter
 5. 5. Mål må være målbare, ellers vet man ikke om man har kommet fram. Her er det to typer mål; kjernemål for skolen og mål for de ulike aktivitetene man setter i gang man må tenke på. Da er det også en fordel å vite hvor man er i dag, slik at man kan se progresjon mot målene. Man må derfor vite hva slags spørsmål man skal stille for å vite hvor man er i dag, og hvilke spørsmål man vil stille for å vite i hvor stor grad man har nådd målene. (kartleggingsprøver for å måle elevenes progresjon?) Noen mål er enkle å beskrive, f.eks. at alle elever skal ha tilgang til datamaskin - man skal implementere 1:1. Dersom målet er "økt samarbeid" - betyr det at man jobber sammen i gruppe en gang? En gang er også "økt samarbeid", men veldig lav måloppnåelse. Se handlingsplan – implementering i OneNote-blokka for å få hjelp til å utvikle kjernemål Se handlingsplan – utforske muligheter i OneNote-blokka for å få hjelp til å lage mål for aktiviteter Mål
 6. 6. Dette er noen stikkord fra møtet 5. juni 2014. Kan noen av disse omformes til målbare mål – og hvordan skal de måles? Hvordan skal vi bruke disse byggeklossene i huset vårt? Mål Elevmedvirkning Forberede til morgendagen Samarbeid Skriving i alle fag Kommunikasjon Se progresjon over år Motivasjon og engasjement Kreativitet Føle mestring
 7. 7. Man må også kunne måle progresjon for å vite om man når de målene som er satt – og i hvilken grad man når dem, f.eks. lav, middels eller høy måloppnåelse. Se fanen implementering – måle progresjon i OneNote-blokka for å få hjelp til dette arbeidet. Mål
 8. 8. Hva vil teknologien gjøre mulig for lærere og elever? Hvilke endrede arbeidsmetoder vil prosjektet medføre for at dere skal nå målene? Hva slags opplæring er nødvendig for å beherske teknologien? Har man de nødvendige ressurser i form av utstyr, infrastruktur, økonomi, mennesker og tid? Hvilke samhandlingsplattformer (OneNote, Atea Rapid, Its Learning, andre) skal vi jobbe på – og skal dette foregå stort sett i skoletimene eller brukes som støtte mellom dem? Klasseledelse blir spesielt viktig når teknologi skal brukes i klasserommet. Nye måter å jobbe på
 9. 9. Hva vil teknologien gjøre mulig for lærere og elever? Hvordan må undervisningen endre seg for at prosjektet skal nå målene? Hvordan vil man sørge for profesjonell utvikling når det gjelder innovativ undervisningspraksis? Har man de nødvendige ressurser i form av utstyr, infrastruktur, økonomi, mennesker og tid? Nye måter å undervise på Her er noen stikkord fra 5. juni som gjelder tingene man har lyst til å jobbe med framover; Samskriving Motivasjon i matematikk, praktisk nytte ute i bedrifter Blended learning Teknologi i språkfag – gjerne over landegrenser Under fanen inspirasjon i OneNote-blokka finnes det ressurser som kan gi ideer til endret undervisningspraksis
 10. 10. Infrastruktur er helt avgjørende for å få til god bruk av teknologi. God tilgang til nett – og at det virker og virker hver gang bør være regelen. Hva slags utstyr har man, og hva er nødvendig kommer i tillegg for at målene skal nås? Hvilke muligheter finnes? Hva slags programvare skal man ha – det er viktig at læringen styrer teknologien og ikke at teknologien styrer læringen. Hva hvis prosjektet er vellykket – hvilke ressurser er nødvendig i framtiden? Når det gjelder utstyr og infrastruktur er dette et område hvor man bør søke hjelp hos profesjonelle fordi man på en skole sjelden har nødvendig kompetanse og oversikt for å finne optimale løsninger. Ressurser
 11. 11. Hvis et slikt prosjekt ikke bare skal være et blaff og bestå av noen få ildsjeler som brenner seg ut over tid må man skape en kultur for innovasjon og endring på skolen. Da må man først vite noe om hva slags kultur man har i dag, og til deg kan man bruke f.eks. rammeverket OCAI. Det sier noe om hva slags kultur man har i dag, og hva som er ønsket framtidskultur – og så må man vurdere om den ønskede er i tråd med skolens visjoner og kjernemål. Se sidene om endringsledelse, organisasjonskultur og OCAI i OneNote-blokka under fanen handlingsplan for å få hjelp med dette arbeidet. Innovativ kultur
 12. 12. Noen ting å tenke på for ledelsen: • Hvordan legitimere prosjektet overfor alle interessenter? • Hvis prosjektet medfører endrede arbeidsmetoder og/eller pedagogikk for deltakere i prosjektgruppen; hvilke konsekvenser vil dette få for øvrige lærere og elever? • Hvordan skal prosjektet dokumenteres? • Hvis prosjektet er vellykket; hva vil konsekvensene være (f.eks. skal man innføre det på hele skolen)? • Med innføring av nye former for samhandlingsløsninger (eks OneNote og Atea Rapid) i tillegg til læringsplattform ; skal man fortsette med læringsplattform, hva skal brukes til hva, hvordan skal andre som ikke er i prosjektet forholde seg til nye løsninger?
 13. 13. 1:1 skaper resultater, men planlegging er viktig! 1 til 1 fungerer når det er implementert på en god måte sammenlignet med skoler som har flere elever pr PC, og det gjelder både akademiske og økonomiske resultater. Få skoler implementerer teknologien "riktig" selv om de vet at teknologien kun bedrer læring når den blir brukt regelmessig i passende læringsmiljøer - selv om de har gjort store investeringer i infrastruktur og maskinvare. Teknologi er en investering og ikke en utgift. Dette henger sammen med de store kostnadene som er beregnet at frafall i skolen (drop-outs) koster samfunnet over tid.. Ledelse og visjon er essensielle komponenter. Noe av det vi svikter på er trening/skolering innenfor endringsledelse for skoleledere som er involvert i storskala teknologi-implementeringer. Skoler med 1:1 riktig implementert meldte om at karakternivå økte, det var færre disiplinære reaksjoner, færre sluttet på skolen og flere la planer for videre utdanning enn resultatet fra andre skoler. Samarbeid og sosiale medier er viktige. Tidligere var man avhengig av ansikt-til-ansikt-samarbeid, nå kan man bruke lynmeldinger, chat osv og få nye erfaringer. Man trenger ikke ta hensyn til tid, avstand og penger - samarbeid i sanntid øker engasjement, en av de kritiske faktorene for suksess hos elevene. Bruk av teknologien må skje regelmessig, helst daglig . Dette har avgjørende betydning i forhold til resultater når man måler for akademisk suksess/forbedrede karakterer. Kilde:ProsjectRED

×