Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Kommunekonferansen2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kommunekonferansen2010

 • 477 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Digitalt skulesamarbeid
  i Sogn og Fjordane
 • 2. Kven er eg?
  Eva Bratvold
  Prosjektleiar Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane
  Blogg: http://evabra.wordpress.com (http://evabra.no)
  Epost: eva.brat@online.no
  Evabra på Twitter
 • 3. Bakgrunn: Kunnskapsløftet
  Å kunne uttrykke seg munnleg
  Å kunne lese
  Å kunne rekne
  Å kunne uttrykke seg skriftleg
  Å kunne nytte digitale verktøy (http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Grunnleggende-ferdigheter/?visning=5)
  Innarbeida i læreplanar for alle fag. Alle lærar har difor ansvar for at elevar (og lærlingar) får utvikle grunnleggjande ferdigheiter gjennom arbeid med dei ulike faga.
  Dei nye planane har tydelege mål for kva elevane skal meistre på ulike trinn.
  Kvar elev skal stimulerast til størst mogeleg måloppnåing gjennom tilpassa opplæring. Om ein elev ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av den ordinære opplæringa, har eleven rett til spesialundervisning.
 • 4. Kompetansemål etter 2. årstrinn Norsk
  Skriftlege tekstar
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne …bruke bokstavar og eksperimentere med ord, i eigen handskrift og på tastatur….bruke datamaskin til tekstskaping
  Samensette tekstar
  Mål for opplæringa er at eleven skal kunne …uttrykkeeigne tekstopplevingar gjennom ord, teikningar, bilete, musikk og rørsler
 • 5. Digitalt skulesamarbeid i Sogn og Fjordane
 • 6. Overordna mål for prosjektet
  Brei kompetanseheving
  Sikre tilgang i dårleg utbygde områder
  Legge til rette for deling
 • 7. Praktisk eller strategisk?
  Prosjektet har valt ei meir praktisk enn strategisk tilnærming – med dei konsekvensane dette har hatt
  Målet var å auke den digitale kompetansen blant lærarar, elevar og føresette
  Målgruppe vart difor skulane. Sjølv om kommunane er skuleeigar vert mykje av ansvaret delegert til einingsleiar (rektor)
  I Sogn og Fjordane er det i underkant av 150 skular – vi har direkte eller indirekte hatt kontakt med alle i løpet av prosjektperioden
 • 8. LMS (Learning Management System) – lagt til rette for deling på tvers av skular og skulesteg
  GS
  HSF
  VGS
 • 9. Status LMS
  I prosjektperioden har talet på skular med LMS auka frå om lag 60% til om lag 80% (og fleire av skulane som hadde LMS frå tidlegare har teke dette meir i bruk)
  Administratorkurs: om lag 80 deltakararordinær pris administratorkurs kr. 4.500,- + reise/opphald 2 dagarvår pris kr. 2.500,-deltakarane har stort sett reist att og fram på dagen
  Kurs i bruk av verkty i LMS
  Supportteneste
 • 10. Deling av kunnskap
  Fagdagar
  Kurs
  Heimeside
  Fronter
  Blogg
  Andre sosiale medier
  Erfaringar gitt ut i bokform: IKT i Skulen – kva, kven, korleis og kvifor.
 • 11. Kva er digital kompetanse?
 • 12. Kvifor så stor vekt på digital kompetanse?
  Ville ikkje eg som arbeidsgjevar ønskje at mine tilsette veit kor dei finn truverdig informasjon og så samarbeide om å lage ein nyttig ressurs på arbeidsplassen?
  Læraren sin jobb er å engasjere elevar i aktiviteter som lærer elevane korleis dei skal løyse problem, tenke kritisk, finne og nytte ressursar, samarbeide, lage og uttrykke seg på effektive måter.
  Om vi ønskjer å engasjere elvane må vi høyre på kva dei seier fungerar – og dei må sjå læraren sin pasjon for sitt/sine fag.
 • 13. Kva seier elevane om bruk av IKT i undervisninga
  Vi liker å finne ut ting på eigenhand og vi veit at det er slik vi verkeleg lærer
  Vi har sett at YouTube er ei gullgruve når det gjeld “how-to”-videoer i omtrent alle emner
  Vi elsker å få kommentarar på arbeidet vårt frå andre enn læreren og – det gjer at vi reflekterer meir
  Vi ønskjer at læraren viser oss veg mot gode ressursar.
  Vi ønskjer at læraren er der når vi står fast eller ikkje forstår.
  Vi ser det er verdi i samarbeid – det å få fleire kreative løysingar på problema
  Vi ser på teknologi som ein betre måte å få organisert læringa og for å uttrykke oss meir kreativt
 • 14. Utfordringane framover
  Sitat Liv Signe Navarsete 26.05.10 Kommunekonferansen i Loen:«ikkje investere i teknologi – investere i organisasjon»«vidareutvikle seg steg for steg, ikkje store omveltningar – heller mindre endringar og kontinuerlig»
  Mykje av infrastruktur og tekniske løysingar er på plass (sjølv om mykje fortsatt kan betrast – no er det å ta i bruk teknologien som vert utfordringa
  Å lage gode undervisningsopplegg og halde seg orientert om kva program og tenester som finnast og korleis ein kan nytte dei i skulen tek tid
  Auke IKT-kompetansen generelt
 • 15. Største hinder for å nytte IKT i undervisninga
  53% manglande digital kompetanse hjå lærar
  13% manglande digitale læringsressurser
  05% tekniske problem
  24% manglande endringsvilje i kollegiet
  05% manglande kompetanse hjå skuleledelsen
  00% annaRune Krumsvik, konferansen «Er du klar for det digitale løftet», Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • 16. Tal frå andre land (Kypros)
  81,4% mengde pensum har auka mykje
  71,7% mangel på tid
  60,4% naudsynt tid for å gjere klart IKT-baserte aktivitetar
  53,5% tilgjengelegheit infrastruktur
  50,7% mengde kvalitetsinnhold (digitale læringsressursar)
  50,2% manglande IKT-support for lærar i klasserommet
  43,4% deltaking i avgjerdsler
 • 17. Prosjektet i tankekartutgåve