Evas alternative rammeverk for digitale ferdigheter
Rammeverk digitale ferdigheter (udir)
Mitt forslag til endring av          hovedgrupper   1         2        3         4Fra...
Tilegne og    behandle       Søke, finne               og gjenfinneInformasjonsmengden på Interne...
Tilegne og behandle                  Søke, finne og gjenfinne  Leser hypertekst og enkel interaktiv  ...
Produsere og      bearbeide         Skape og                   formidleDette området handle...
Produsere og bearbeide                       Skape og formidle Skriver enkle tekster på tastatur og ...
Kommunisere                       Samhandle og                       samarbei...
Kommunisere              Samhandle og samarbeide Bruker enkle digitale verktøy og        Bruker asyn...
Digital   dømmekraft       Nettvett og                nettiketteNettvett handler både om å beskyt...
Digital dømmekraft                  Nettvett og nettikette                        ...
Digitale formkravDigitale formkrav gjelder produksjon av tekst. Det er frarammeverket for grunnleggende ferdigheter, raden...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evas alternative rammeverk for digitale ferdigheter

2,138 views
2,043 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,072
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evas alternative rammeverk for digitale ferdigheter

 1. 1. Evas alternative rammeverk for digitale ferdigheter
 2. 2. Rammeverk digitale ferdigheter (udir)
 3. 3. Mitt forslag til endring av hovedgrupper 1 2 3 4Fra: tilegne og Fra: produsere Fra: Fra: digital behandle og bearbeide kommunisere dømmekraftTil: søke, finne Til: skape og Til: samhandle Til: nettvett og og gjenfinne formidle og samarbeide nettikette
 4. 4. Tilegne og behandle Søke, finne og gjenfinneInformasjonsmengden på Internett er stor. For å arbeideeffektivt må man:• ha strategier for hvordan man finner informasjon (filtrere)• vite om det man finner er troverdig og egnet (kildekritikk)• ha strategier for å gjenfinne informasjon (organisere)Å lese digitalt gjør at man ikke leser lineært, men hopperfram og tilbake. Uten strategier for å navigere,gjenfinne og organisere tar dette veldig lang tid og bliruoversiktlig.
 5. 5. Tilegne og behandle Søke, finne og gjenfinne Leser hypertekst og enkel interaktiv Gjenkjenner lenker i digital tekst. Brukerinformasjon og bruker bilde- og ikonbasert 1 piltaster for å bla fram og tilbake i navigasjon nettleser. Gjenkjenner søkefelt på nettsider. Gjør enkle digitale søk, og leser og tolker Gjenkjenner søkefelt og kan navngi minstinformasjon fra digitale kilder. Bruker enkle 2 to søkemotorer. Kan åpne flere faner i digitale ressurser og verktøy for nettleseren. Kan gjøre enkle søk etter informasjonsbehandling og læring bilder eller tekstinformasjon. Velger og vurderer informasjon og Kan bruke ulike søkemotorer ut fra faglig søkestrategier fra digitale kilder. Bruker 3 behov (karttjenester, leksikon, nyheter, ulike digitale verktøy og ressurser for fagspesifikke sider, bilder o.l.). Kan legge informasjonsbehandling nettsider til som favoritter i nettleseren. Kan organisere bokmerker i grupper i nettleser. Filtrerer, omformer og sammenstiller informasjon Kan bruke et rammeverk (eks TONE) for å avgjørefra digitale kilder. Bruker relevante søkeverktøy og 4 troverdighet på kilder. Kan henvise til kilder i eget søkestrategier i arbeid med fag arbeid slik at de er gjenfinnbare. Kan utføre avansert søk, f.eks. etter filtype ogInnhenter og organiserer løpende oppdatert digital publisert dato. Kan bruke sosial bokmerking informasjon. Bruker avanserte søkestrategier og 5 og/eller abonnere ved hjelp av RSS. Vet at kilder i arbeid med fag personalisering er en utfordring for kildekritikk.
 6. 6. Produsere og bearbeide Skape og formidleDette området handler om at man går fra å værekonsument til å være produsent. Men hovedfokuset måvære at man skal lære å framstille informasjon på en slikmåte at den er lett å oppfatte for andre – man må ikkeglemme formidlingen her. Reklamefilm er et typiskeksempel på hvordan man forenkler framstillingen ogunderstreker eller forsterker budskapet.Det handler derfor ikke om f.eks. å bli flink til å sette innbilder i presentasjoner, men at man vurderer hva slagsbilder som vil være fornuftige å bruke, hvordan destøtter budskapet, hva slags utsnitt man skal ha osv.
 7. 7. Produsere og bearbeide Skape og formidle Skriver enkle tekster på tastatur og lager Skrive ord og bokstaver. Sette inn clipart. enkle sammensatte tekster. Kjenner til 1 Fortelle at man ikke kan bruke alle bilder digital kildebruk og opphavsrett. man finner på Internett.Lager digitale sammensatte tekster med ulike Kunne endre størrelse på og beskjære bilder ielementer og enkle digitale formkrav. Bruker 2 tekstbehandler og presentasjonsprogram. Kan enkel digital kildebruk og opphavsrett, også bryte tekst rundt bilder. Sette på lenke for ved gjenbruk og videreutvikling. kildehenvisning av bilder. Fortelle at det meste på Internett ikke kan brukes Lager digitale sammensatte tekster med lenket fritt (copyright). Forstå at størrelse, farge oginnhold. Forstår og bruker digitale formkrav i egne 3 bildevalg har betydning for å framheve budskap. tekster. Referer til digitale kilder og bruker regler Lage diagram for å sette inn sammen med tekst for opphavsrett. (infographic). Kjenner til ulike bildeformat (jpg, bmp, gif, png). Produserer og redigerer digitale sammensatte Kan beskjære videoutsnitt. Kan bruke lenke for å tekster. Refererer til og vurderer digitale kilder i 4 vise tilbake til kilder. Kan fortelle hva Creative aktuelle faglige situasjoner. Commons er og vite hvor man kan finne forklaring på symbolene. Velger og bruker digitale verktøy ut fra behov, Velge publiseringsmetode (eks blogg, videokanal, digitale formkrav, arbeidsform og mottakere. 5 sosiale medier) ut fra tenkt målgruppe og hensikt,Forvalter opphavsrett på egne digitale produkter. og merke den med passende lisens. Kan lage Behersker digital kildehenvisning. interaktiv presentasjon.
 8. 8. Kommunisere Samhandle og samarbeideEn viktig ferdighet for arbeidslivet er å samarbeide med andre. Dettekan foregå asynkront (ikke til samme tid) eller synkront (sanntid).Samhandling via digitale medier kan føre til at man kan samarbeide,lære av hverandre, få tak i eksperter og i forbindelse med møter erdet effektivt å møtes i en videosamtale framfor å f.eks. ha langkjøretid. I dag må man også tenke på at man samhandler globalt –det er derfor en tøff konkurransesituasjon. Det handler ikke bare omå beherske verktøyet, men også hva som er passende oppførsel –både i forhold til hva man forteller, hvordan man forteller og hvordanman oppfører seg i en samtale. Det er mange eksempler på at mansaboterer andres arbeid (samskriving), at man bruker stygt språk(chat) og kler av seg foran kamera.
 9. 9. Kommunisere Samhandle og samarbeide Bruker enkle digitale verktøy og Bruker asynkron kommunikasjon i medier i presentasjon og 1 form av meldinger og/eller epost, kommunikasjon og utvise god skikk i utforming.Bruker et utvalg digitale verktøy og Kunne legge ved ulike typer vedlegg medier i presentasjon og 2 til epost. Kunne organisere epost i kommunikasjon. mapper. Vurdere om epost er spam.Bruker ulike digitale verktøy og medier Bruker asynkron presentasjon i form avfor å formidle et budskap både i en-til- 3 å laste opp filer til nett, f.eks. videoer, en og i gruppekommunikasjon. presentasjoner, dokumenter. Bruker synkron kommunikasjon i form av Bruker digitale medier og verktøy for å samskrivingsdokumenter, og kan skrive formidle et budskap presist for 4 statusmeldinger/oppdateringer på møteplasser kommunikasjon og dokumentasjon. på nett (eks TodaysMeet, Twitter, Facebook). Bruker synkron kommunikasjon i form av Velger, vurderer og bruker digitale videosamtaler. Bruker delte plasseringer forkommunikasjonsverktøy og medier ut fra 5 samhandling (eks google docs, skydrive, ulike faglige behov. dropbox).
 10. 10. Digital dømmekraft Nettvett og nettiketteNettvett handler både om å beskytte seg selv (sikkerhet)og vite noe om hvordan man presenterer seg selv på engod måte. I framtiden må man regne med at denprofilen man har på nett vil være svært viktig, og det ågi et godt førsteinntrykk er derfor essensielt. Det vil ogsåvære viktig å vite hvordan man bygger og vedlikeholdergode nettverk. Nettikette handler om hvordan manoppfører seg i forhold til andre. Det handler både omspråkbruk og hva man publiserer om andre – og hvorvidtdet er juridiske eller etiske hensyn som må/bør tas.Digital mobbing er et økende problem, og holdninger for å unngå slike hendelser må innarbeides tidlig.
 11. 11. Digital dømmekraft Nettvett og nettikette Vet hva brukernavn og passord er, og kanFølger enkle regler for digital samhandling. fortelle at man ikke skal dele dem med Kjenner til enkle regler for personvern på 1 andre. Vet at brukernavn ikke sier noe om Internett. personen bak navnet. Klarer å lage passord med tall og Bruker grunnleggende nettvett og har bokstaver, og ha strategier for å huske kunnskap om regler for personvern på 2 dem. Vet at hvis man skal publisere profil Internett. bilde bør det være av ansiktet. Kan reflektere over hvordan man kan legge Bruker nettvett og følger regler for igjen et godt digitalt fotspor. Vet hva personvern på Internett og i sosiale 3 sensitive personopplysninger innebærer og medier. at man ikke bør publisere disse på nett. Vet at noen typer ytringer er ulovlige. Vet Bruker Internett og sosiale hva som kan publiseres av informasjon om 4 medier forsvarlig. og bilder av andre. Kan dele filer lovlig på fildelingssider (eks. slideshare, youtube) Vet at enkelte nettsider inneholder «farlig» Har evne til etisk refleksjon og vurdering av informasjon (pro-ana, selvskading, ruserfaringer,Internett og sosiale medier som kommunikasjon- 5 selvmord, kostråd fra ikke-eksperter). Forholder og informasjonskanal. seg til Vær Varsom-plakaten ved egen publisering.
 12. 12. Digitale formkravDigitale formkrav gjelder produksjon av tekst. Det er frarammeverket for grunnleggende ferdigheter, raden produsereog bearbeide nivå 2, 3 og 5Dette innebærer selvfølgelig skriftstørrelse, skrifttype,linjeavstand og oppsett/struktur tilpasset type tekst som skalproduseres. Men det viktigste er likevel integrasjon av ulikedokument- /medieelementer (eks bilder, videoklipp, tabell) ien multimodal/sammensatt tekst.Det er særlig det multimodale aspektet som er bakgrunnenfor formuleringen digitale formkrav som skiller seg fra andretype tekster som elevene produserer.I sektoren nå læres elevene gradvis bort fra presentasjonerfulle av effekter over til presentasjoner der effekter, bilder,overskrifter og punkter er satt sammen for å understreke etbudskap.

×