Byggherre - hvordan hindre misligheteradvokat Eva I.E. Jarbekk
Plan videre• Hva kan være misligheter• Valg av kontrakt og klausuler• Valg av leverandør, mulighet for avvisning• Oppfølgi...
• Advokat, assosiert partner i Kluge• Partner i FAKTUM NoR• Leder i Personvernnemnda• Leder Advokatforeningens lovutvalg f...
Misligheter – hva er det?June 20, 20134
5
Oslo tingrett 16. mars 2011• Lodalen utvikling er ilagt bot på NOK 180 000• OBOS Prosjekt var engasjert av BH som rådgiver...
7
8
Hva kan være misligheter - byggherreforskriften• Ulykkesutsatt bransje• Behov for vernelovgivningSkal lovgivningen ha effe...
Hva kan være misligheter – aktuelt regelverk• Internkontrollforskriften• Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler• Fo...
Hva kan være misligheter• Korrupsjon• Strl § 276 gir eller mottar «utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppd...
Rettspraksis - korrupsjon• Rettspraksis: Oslo tingretts dom av 27. oktober 2006• Fakta• Eiendomssjef ved Ullevål Universit...
• Rettens vurdering• Oversteg ”mindre verdifulle gaver” selv om verdien av reisene var forholdsvis beskjedne• Reisene var ...
June 20, 201314
June 20, 201315
Hva kan være misligheter - overfakturering• Overfakturering• Tolkningselement: er det krevet for mye betalt eller er kontr...
Valg av kontrakt og klausulerJune 20, 201317
Valg av kontrakt og klausuler• Plikt til å bruke standardkontrakt ved offentlig anbud – FOA § 3-11• Oppdragsgiver kan gjør...
LønnsvilkårJune 20, 201319
Valg av kontrakt og klausuler• Prismekanisme påvirker risiko og sluttprodukt• Fast pris• Enhetspris – fast pris pr enhet• ...
Valg av kontrakt og klausuler• En avtale er en balanse mellom pris og kvalitet – med «drivere» i ulik retning• OBS: Høy ve...
Valg av leverandør – mulighet for avvisningJune 20, 201322
Valg av leverandør – mulighet for avvisning• Grunnleggende krav• Høy forretningsetisk standard• God anbuds- og forretnings...
Valg av leverandør – mulighet for avvisning - FOA• (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som:• […]• e. oppdragsgiver ...
www.idg.no 25.06.2010 – kjennelse 22. juni 2010• EDB har nylig tapt i en av to saker med Oslo kommune i retten, skriver Af...
June 20, 201326
Valg av leverandør – korrupsjon?• Så lenge regler og rutiner overholdes; liten fare for korrupsjon ellerpåvirkningshandel ...
Oppfølging, kontrollJune 20, 201328
Kontrakt er inngått; oppfølging, fakturakontroll• Faktisk kontroll av leveranse må til• Personal- og kapasitetsutfordring?...
Kontrakt er inngått; oppfølging, fakturakontroll• Endringsarbeid, tilleggsarbeid eller overfakturering?• Tilleggsarbeid må...
www.smp.noJune 20, 201331
• Fra www.smb.no• Etter at en ansatt i Kystverket rederi i Ålesund tilsto underslag kroner ba Fiskeridepartementet om full...
Fra offentlig del av rapport• I og med at de etablerte innkjøpsrutinene i Kystverket ikke er formalisert, er det knyttet s...
Fra offentlig del av rapport - fullmaktsstruktur• Kystverket tok fakturasystemet Contempus i bruk fra og med 2010. Etter F...
Typiske signaler på misligheter• Faktura har ingen synlig registrert eller godkjent bestilling• Leverandøradresse skattepa...
Gransking, internrevisjonJune 20, 201337
Internrevisjon – gransking• Forskjell internrevisjon og gransking• Ved mistanke om misligheter• Involverer alltid menneske...
GranskingsprosessenKompetanse – team – organisering - metodikkRAPPORTFaktabeskrivelseKildehenvisningKontradiksjonsinnspill...
Tips for internrevisjon på bygg• tverrfaglig revisjonsteam; teknisk, bygg, arbeid, jurist• uavhengig tolk• sikre respektfu...
Eksempel: Mål for revisjon• Revisjonen omfatter undersøkelser og vurdering av arbeidsforholdene til entreprenørene ogunder...
Sjekkliste - revisjon av arbeidsforhold• Har arbeidstakerne rett til å arbeide i Norge? Følges opp med kontroll av ID-kort...
Sjekkliste - revisjon av arbeidsforhold• Er lønningene korrekt utregnet (og oppfyller minstelønnen for perioden) ?• Er all...
Revisjon av arbeidsforhold• Er det systemer som gjør at arbeidstakere kan melde seg frivillig til overtid?• Er det tegn på...
Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - generelt• Overnattingsrom eller brakkerigg skal plasseres slik at det er t...
Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - soverom• Bord• Stol med rygg og polstret sete• Seng med madrass av god kva...
Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - spiserom• Sitteplasser, bordplass• Varmt og kaldt vann• Oppvaskmulighet• K...
Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - sanitær• Klosett/ urinal. Minimum ett klosett pr. 15 menn/ kvinner med til...
Oppsummering• Tenk fremover når kontrakt lages - sikre åpen bok og revisjonsmulighet• Bruk tverrfaglig tilnærming for kont...
Takk for oppmerksomheten!Eva Jarbekkmobil 90 05 10 11eva.jarbekk@kluge.noJune 20, 201350
Byggherre  hvordan hindre misligheter.pptx
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Byggherre hvordan hindre misligheter.pptx

414 views
233 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 20.06.13
 • Byggherre hvordan hindre misligheter.pptx

  1. 1. Byggherre - hvordan hindre misligheteradvokat Eva I.E. Jarbekk
  2. 2. Plan videre• Hva kan være misligheter• Valg av kontrakt og klausuler• Valg av leverandør, mulighet for avvisning• Oppfølging, fakturakontroll• Internrevisjon – gransking – prosedyrer og personvernJune 20, 20132
  3. 3. • Advokat, assosiert partner i Kluge• Partner i FAKTUM NoR• Leder i Personvernnemnda• Leder Advokatforeningens lovutvalg for IKT- og personvernJune 20, 20133
  4. 4. Misligheter – hva er det?June 20, 20134
  5. 5. 5
  6. 6. Oslo tingrett 16. mars 2011• Lodalen utvikling er ilagt bot på NOK 180 000• OBOS Prosjekt var engasjert av BH som rådgiver• Utbygging av boliger i Kværnerbyen (1800 boliger)• Reinertsen AS totalentreprenør (vedtok forelegg på NOK 150 000)• 40 delentreprenører og 100 arbeidere på byggeplassen• Manglende rekkverk bla i femte etg (14-18 meter over bakken)• Retten legger til grunn at Koordinator ikke hadde gjort jobben sin og ikke var fullt utklar over sin uavhengige rolle som koordinator• Denne kritikk rettes mot BH som ilegges ansvar for bla påstått uforsvarlig VALG avkoordinator• Full identifisering – dommen virker strengJune 20, 20136
  7. 7. 7
  8. 8. 8
  9. 9. Hva kan være misligheter - byggherreforskriften• Ulykkesutsatt bransje• Behov for vernelovgivningSkal lovgivningen ha effekt er det en forutsetning at aktørene:• Kjenner til og forstår de reglene som plikter å følges• Vet hvordan regelverket innenfor egen bransje henger sammen, dvs. skjønnerhvordan de ulike reglene er ment å virke i forhold til hverandre• Følger reglene - kontroll• Sjekklister må til – noen eksempler til slutt i foredragetJune 20, 20139
  10. 10. Hva kan være misligheter – aktuelt regelverk• Internkontrollforskriften• Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler• Forskrift om bruk av arbeidsutstyr• Forskrift om tungt og ensformig arbeid• Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m• Forskrift og sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (byggherreforskriften)• Forskrift om graving og avstiving av grøfter• Forskrift om regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet• Forskrift om identitetskort på bygge- og anleggsplasser• Listen er ikke uttømmende…..June 20, 201310
  11. 11. Hva kan være misligheter• Korrupsjon• Strl § 276 gir eller mottar «utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag»• Påvirkningshandel• Strl § 276 gir eller mottar «utilbørlig fordel for å påvirke utføring av stilling, verv eller oppdrag»• 3 års fengsel, 10 år for grov korrupsjon• Gjelder alle, også privatpersoner• Medvirkning• Krever culpa - skyldJune 20, 201311
  12. 12. Rettspraksis - korrupsjon• Rettspraksis: Oslo tingretts dom av 27. oktober 2006• Fakta• Eiendomssjef ved Ullevål Universitetssykehus HF (UU HF)• Mottok ytelser fra entreprenør brukt av UU HF• Kontanter: kr. 180.000• Jakttur til Kiruna (verdi kr. 9.500)• Golftur til Malaga (verdi kr. 10.500)• Motytelse: Tildeling av kontrakter til entreprenørenJune 20, 201312
  13. 13. • Rettens vurdering• Oversteg ”mindre verdifulle gaver” selv om verdien av reisene var forholdsvis beskjedne• Reisene var i tråd med eiendomssjefens personlige interesser, ”skreddersydd” for ham, egnet til å påvirke ham• Arbeidsgiver var ikke informert om at reisene ble betalt av andre enn ham selv (hadde fått fri av arbeidsgiver)• Reisene hadde ingen nytteverdi for arbeidsgiver• I strid med UU HF sine retningslinjer• Skadevirkningen vurdert som stor• Offentlig institusjon, forvaltet ”offentlige verdier”• Vurdert som ”grov korrupsjon”• Selv om verdiene ikke altfor store• Betrodd person med reell innflytelse• 2 års fengsel i tingretten i 2009June 20, 201313
  14. 14. June 20, 201314
  15. 15. June 20, 201315
  16. 16. Hva kan være misligheter - overfakturering• Overfakturering• Tolkningselement: er det krevet for mye betalt eller er kontrakten uklar?• Er det brukt avtalte materialer eller er benyttet materiale dårligere?• Tilleggsarbeid• Avtalt? RettmessigJune 20, 201316
  17. 17. Valg av kontrakt og klausulerJune 20, 201317
  18. 18. Valg av kontrakt og klausuler• Plikt til å bruke standardkontrakt ved offentlig anbud – FOA § 3-11• Oppdragsgiver kan gjøre endringer i kontrakten – tilpass behov• Sørg for at kontrakt gjør det mulig å «se leverandøren i kortene»• Internrevisjon bør beskrives• Ha bestemmelse om «åpen bok»• Innsyn i regnskaper• Også innsyn i underleverandørers regnskaper• Hvem skal betale for innsynet?June 20, 201318
  19. 19. LønnsvilkårJune 20, 201319
  20. 20. Valg av kontrakt og klausuler• Prismekanisme påvirker risiko og sluttprodukt• Fast pris• Enhetspris – fast pris pr enhet• Timerate – fast pris pr time• Regningsarbeid – «reell kostnad» pluss påslag• Jo lenger ned på skalaen jo høyere økonomisk risiko og usikkerhet• Ikke alltid omvendt for kvalitetJune 20, 201320
  21. 21. Valg av kontrakt og klausuler• En avtale er en balanse mellom pris og kvalitet – med «drivere» i ulik retning• OBS: Høy vekting av pris kan være incentiv til tilleggsarbeid – eller dårlig kvalitet• Gjør en ordentlig og TVERRFAGLIG analyse av drivere i avtaletekst FØR det leggespå Doffin• Byggfaglig• Juridisk• Økonomisk/revisjonsfagligJune 20, 201321
  22. 22. Valg av leverandør – mulighet for avvisningJune 20, 201322
  23. 23. Valg av leverandør – mulighet for avvisning• Grunnleggende krav• Høy forretningsetisk standard• God anbuds- og forretningsskikk• Konkurranse• Likebehandling• Forutberegnelighet• Gjennomsiktlighet• Etterprøvbarhet• Kvalifikasjonskriterier• OM leverandøren kan levere• Tildelingskriterier• HVOR GODT leverandøren kan levereJune 20, 201323
  24. 24. Valg av leverandør – mulighet for avvisning - FOA• (1) Oppdragsgiver skal avvise leverandører som:• […]• e. oppdragsgiver kjenner til er rettskraftig dømt for deltakelse i en kriminellorganisasjon eller for korrupsjon, bedrageri eller hvitvasking av penger, og hvorikke allmenne hensyn gjør det nødvendig å inngå kontrakt med leverandøren• (2) Oppdragsgiver kan avvise leverandører som:• […]• d. i sitt yrke har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiskekrav i vedkommende bransjeJune 20, 201324
  25. 25. www.idg.no 25.06.2010 – kjennelse 22. juni 2010• EDB har nylig tapt i en av to saker med Oslo kommune i retten, skriver Aftenposten. Selskapet ba om «midlertidigforføyning» for at Oslo ikke skulle kunne utelukke dem i en anbudskonkurranse, men det førte ikke gjennom.Kommunen har brukt Forskrift om offentlige anskaffelser mot EDB, mer spesifikt regel 11-10 om leverandører som«i sitt yrke har gjort seg skuldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje».• Konflikten mellom partene skyldes Oslos it-reform som hadde overskridelser på minst 269 millioner kroner. Avtalenmellom de to ble sagt opp etter en uenighet. Kommunen mener EDB bevisst har overfakturert og feilfakturert medminst 45 millioner, og med det ført dem bak lyset. Oslo har gått til søksmål med krav om 45 millioner pluss 45millioner i erstatning, og denne saken skal i retten til høsten.• Det er steile fronter, påpeker Aftenposten. Oslo kommune er glad for at forføyningen EDB ba om ikke ble tatt tilfølge, og at Oslo dermed kan holde selskapet utenfor anbudskonkurransen.• - Dette er et it-system som er viktig for å modernisere vår egen drift. Vi er glade for at vi nå ikke får noenforsinkelser i dette arbeidet, sier Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo kommune, til Aftenposten.• Kontrakten handler om lønns- og personalsystem, og EDB anslår kontraktverdien til 200 millioner. Kommunenmener den er 90 millioner.• - Kommunens språkbruk bærer mer preg av følelser enn fakta. Vi kan dokumentere hver time som er levert. […]• Han avviser kommunens anklager om dobbeltfakturering, avvikene er godt innenfor normalen, mener han. EDBkrever kommunen nå for av 46 millioner utestående kroner pluss erstatning på 85 millioner. Men de har ikkebestemt seg for om de vil anke rettsavgjørelsen om midlertidig føyning.June 20, 201325
  26. 26. June 20, 201326
  27. 27. Valg av leverandør – korrupsjon?• Så lenge regler og rutiner overholdes; liten fare for korrupsjon ellerpåvirkningshandel forut for eller ved kontraktsinngåelseJune 20, 201327
  28. 28. Oppfølging, kontrollJune 20, 201328
  29. 29. Kontrakt er inngått; oppfølging, fakturakontroll• Faktisk kontroll av leveranse må til• Personal- og kapasitetsutfordring?• Kompetansemessig utfordring?• Rutiner for bestilling, attestasjon, anvisning, godkjenning, bokføring, betaling brytesved mislighold• Ha bevisst forhold til nivå for grenser på stikkprøver• Ha noen «overraskelser» i regelmessighet og nivå på stikkprøver• Følg opp fullmakter, ansvar for budsjettmidler og anvisningsrett• Om en prosjektleder stadig setter ut mindre arbeid til en leverandør –følg oppJune 20, 201329
  30. 30. Kontrakt er inngått; oppfølging, fakturakontroll• Endringsarbeid, tilleggsarbeid eller overfakturering?• Tilleggsarbeid må følges opp spesielt godt• Hvem skriver bestilling på tilleggsarbeid? Hvis det er leverandør; følg opp• Kjenner de som kontrollerer faktura kontrakten og fagfeltet?• Praktisk viktig: Preklusive bestemmelser i kontrakt må håndteres• Typisk: mulighet for reklamasjon bortfaller hvis ikke protestert innen viss frist• Betal med forbeholdJune 20, 201330
  31. 31. www.smp.noJune 20, 201331
  32. 32. • Fra www.smb.no• Etter at en ansatt i Kystverket rederi i Ålesund tilsto underslag kroner ba Fiskeridepartementet om fullgjennomgang av rutiner og internkontrollsystem i etaten• Misligheter av denne kategori, og i et slikt omfang, skal det generelt være svært vanskelig ågjennomføre dersom gjeldende regler og bestemmelser om økonomistyring i staten og offentligeanskaffelser er fulgt, skriver konsulentselskapet Faktum• Men i Kystverket var det altså mulig likevel, og det skyldes hull i rutinene og prosedyrene som skalfølges ved bestilling, varemottak, attestasjon og kontroll. Her har det vært snakk om en systemsvikt.• Kystverket har ikke etablert et helhetlig dokumentert internkontrollsystem, som blant annet sikrerden enkelte virksomhet en samlet oversikt over inngåtte bestillinger eller avtaler, står det irapporten. Dette er en grunnleggende forutsetning for at attestasjon og godkjenning skjer på enforsvarlig måte• Flere personer i etaten har hatt fullmakter til å attestere utbetalinger for opp til 100.000 kroner, forvarer de selv bestilte. Denne fullmakten er etter Faktums vurdering gitt i strid med bestemmelseneom økonomistyring i staten, står det i rapporten• Fakturering av varer og tjenester som aldri ble levert, og gjentatte overføringer av pengesummer tileget selskap, over 6–7 årJune 20, 201332
  33. 33. Fra offentlig del av rapport• I og med at de etablerte innkjøpsrutinene i Kystverket ikke er formalisert, er det knyttet stor usikkerhet til om en person medbudsjettdisponeringsfullmakt faktisk har godkjent de enkelte kjøp i forkant av bestilling.•• For de fiktivt fakturerte kjøpene fra NNs aksjeselskap, fremkommer det ingen dokumentasjon på at en slik kontroll ogbekreftelse er avgitt før bestilling ble gjennomført. Den godkjenningen (anvisningen) som personen medbudsjettdisponeringsfullmakt har avgitt, er først avgitt etter fakturering og etter at fakturaen er attestert. Det er ikkedokumentert om denne personen har vært involvert med en kontroll og bekreftelse før bestilling. Da det ikke finnesdokumentasjon på utført kontroll, og dokumentasjonen av et adekvat kontrollgrunnlag mangler, er det usikkert hva somfaktisk er kontrollert ved en eventuell godkjenning av disponeringene.•• Den godkjennelsen som skjer etter dagens rutine, skjer i etterkant av attestasjonen, dvs. før endelig bokføring og betaling.Denne godkjenningen oppfyller ikke kravene i bestemmelsene, og rutinen er ikke tilstrekkelig for å redusere risikoen iforhold til den type misligheter som Kystverket har vært utsatt for i perioden 2003 til og med 2010.• For varemottaket og attestasjonskontrollen har Kystverket ikke utarbeidet rutiner som beskriver hvilke prosedyrer som skalfølges for å dokumentere varemottaket, eller hvordan kontrollen skal utføres og dokumenteres dersom tjenestene ellervarene er levert til en annen enhet/avdeling. Dette har på vesentlige punkter svekket de kontrollmuligheter som de øvrigeansatte er satt til å utføre ved attestasjon og godkjenning.June 20, 201333
  34. 34. Fra offentlig del av rapport - fullmaktsstruktur• Kystverket tok fakturasystemet Contempus i bruk fra og med 2010. Etter FAKTUMs vurdering girheller ikke fakturasystemet Contempus dokumentasjon på at bestillingen har blitt kontrollert ogbekreftet av en annen tilsatt med budsjettdisponeringsmyndighet før bestilling blir gjennomført. Utfra de skriftlige fullmakter som Kystverket har fremlagt fra Contempus, fremgår det at den som skalattestere fakturaen er den samme personen som er gitt fullmakt til å godkjenne/bekreftebestillingen før den gjennomføres.•Fullmaktsdelegeringen fra og med 2011 er en videreføring av den praksis som Kystverket har praktisert itidligere år. Som tidligere nevnt, er denne fullmaktsdelegeringen etter FAKTUMs vurdering gitt i stridmed bestemmelsene om økonomistyring i staten. Den oppfyller ikke krav til arbeidsdeling og girtilsatte mulighet for 100 % kontroll med utarbeidelse av bestilling, godkjennelse(budsjettdisponeringsmyndighet) og attestasjon.June 20, 201334
  35. 35. Typiske signaler på misligheter• Faktura har ingen synlig registrert eller godkjent bestilling• Leverandøradresse skatteparadis• Bankkonto i annet land enn selskapets adresse• Fakturanummer 1 – dato – beløp - manglende referanse• For runde beløp• Manglende spesifikasjon• Manglende bekreftelse på varemottak• Ingen registrert avtale med kommunen• Manglende konkurranse - sum kjøp over terskelverdierJune 20, 201335
  36. 36. Gransking, internrevisjonJune 20, 201337
  37. 37. Internrevisjon – gransking• Forskjell internrevisjon og gransking• Ved mistanke om misligheter• Involverer alltid mennesker, ansatte, leverandører• Viktig å følge korrekt prosedyre – særlig for offentlig virksomhet• Respekt for enkeltindivid• Ta høyde for at alt kan være lovlig og kurant• Bevissikring kan være viktig – teknisk, it-faglig, juridisk• Når kommunikasjon er bevis-element: sikre e-post server – sikre back-up• Innsyn i e-post på korrekt måte – personvern• Intervjuer på korrekt og etisk måteJune 20, 201338
  38. 38. GranskingsprosessenKompetanse – team – organisering - metodikkRAPPORTFaktabeskrivelseKildehenvisningKontradiksjonsinnspillVurderinger ogdrøftelserKonklusjonerAnbefaling – læringVedlegg - bilagKILDEDokumentgjennomgangAvtaler/kontrakterØkonomi/regnskapFaktiske undersøkelserElektroniske spor/bevisUndersøkelser – målingerIntervjuer------------------------------Dokumentasjon - bilag
  39. 39. Tips for internrevisjon på bygg• tverrfaglig revisjonsteam; teknisk, bygg, arbeid, jurist• uavhengig tolk• sikre respektfull kommunikasjon revisjonsobjekt-revisjonsteam• tydelige revisjonskriterier – angivelse av bestemmelser• tydelig angivelse av revisjonsmetodikk• dokumentgjennomgang, intervju, befaring, stikkprøverJune 20, 201340
  40. 40. Eksempel: Mål for revisjon• Revisjonen omfatter undersøkelser og vurdering av arbeidsforholdene til entreprenørene ogunderentreprenørens ansatte i sin alminnelighet, herunder revisjon av arbeidsplassen ogarbeidslokalene, bruk av arbeidsutstyr og stillaser.• I tillegg skal revisjonen ha fokus på forhold som skal forebygge sosial dumping, herunderkontroll av ansattes lønn, overtidsbruk, ferier, innlosjering, bruk av identitetskort ogregistrering på byggeplass. Revisjonen skal vurdere kommunikasjon mellom byggeledelse ogutenlandske arbeidere.• Revisjonen gjennomføres for å avdekke eventuelle avvik eller observasjoner i forhold tilkontrakten og varslede revisjonskriterier. Formålet er å fremskaffe revisjonsbevis, og forbedreprosjektet ved å få lukket avvik og påpeke observasjoner.•• Avvik angir manglende samsvar med revisjonskriteriene• Observasjoner angir forhold som ikke er avvik, men som er viktig å påpeke som grunnlagfor videre forbedring.June 20, 201341
  41. 41. Sjekkliste - revisjon av arbeidsforhold• Har arbeidstakerne rett til å arbeide i Norge? Følges opp med kontroll av ID-kortene til faste arbeidstakere og vikarer.• Er det organisasjonsfrihet?• Er det tegn på at det forekommer tvangsarbeid?• Har bedriften verneombud?• Har bedriften tillitsvalgt?• Får arbeidstakerne på timelønn og akkordlønn betalt den legale minstelønnen?• I henhold til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge § 4 erminstelønnen for faglærte kr. 159, 00, ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring kr. 149,00,arbeidstakere under 18 år kr. 96,00.June 20, 201342
  42. 42. Sjekkliste - revisjon av arbeidsforhold• Er lønningene korrekt utregnet (og oppfyller minstelønnen for perioden) ?• Er alle relevante trekk korrekt utregnet, trukket fra og omgående betalt til det relevanteoffentlige organet innenfor den fastsatte tidsrammen?• Kontroll av at det ikke er noen fratrekk i lønnen for arbeidsformidlingshonorarer, boligtilskudd,kostgodtgjørelser o.l (med mindre dette er tillatt etter lokal arbeidsrett)• Betales overtidsarbeid etter den lovlige påbudte satsen?• Får de ansatte alle lovlige påbudte godtgjørelser og ytelser?• Får de ansatte en skriftlig og forståelig lønnsoppgave for hver betalingsperiode?• Er lønnsslippen korrekt?• Er utbetalt lønn korrekt utregnet i forhold til arbeidstiden?• Hvordan registreres arbeidstiden? Arbeidsuke, overtidstimer og helgearbeid. Fremkommerdette på lønnsslippen?June 20, 201343
  43. 43. Revisjon av arbeidsforhold• Er det systemer som gjør at arbeidstakere kan melde seg frivillig til overtid?• Er det tegn på tvungen overtid? Gå igjennom kontrakter, kollektivavtaler og andreansettelsesvilkår.• Overskrider eventuelle overtidstimer Arbeidsmiljøloven eller eventuelle tariffavtaler? Er deteventuelle søknader og fritak eller dispensasjon?• Er pauser, ferier og hvileperioder i samsvar med lovverket?• Hvordan ble arbeidstakerne rekruttert? Ble det eventuelt utført betalinger, eller ble andreøkonomiske påvirkningsmidler tilbudt før arbeidstakeren forlot sitt opprinnelsessted?• Hvilke forberedelser ble gjort for at arbeidstakeren skulle kunne reise fra opprinnelsesstedet?• Er det eventuelle fratrekk og ordninger for poster som reise, losji og utstyr?• Registrere nærmere opplysninger om standard arbeidsuke og overtidspraksis irevisjonsrapporten.•June 20, 201344
  44. 44. Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - generelt• Overnattingsrom eller brakkerigg skal plasseres slik at det er trygg atkomst til ogfra.• Rømningsveier skal være merket og fri for ferdsel• Førstehjelpsutstyr skal være tilstede hvor påkrevd, samt tilstrekkelig merket.• Krav i brannvernforskrift må være tilfredsstilt.• God ventilasjon i alle rom.• Forskriftmessig varmeanlegg i alle rom.• Glatte og vaskbare flater på vegger og gulv.June 20, 201345
  45. 45. Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - soverom• Bord• Stol med rygg og polstret sete• Seng med madrass av god kvalitet, tykkelse >12cm. Må gi grunnlag for god søvn slikat arbeidstaker kan møte uthvilt på jobb. Dette er spesielt viktig ved utøvelse avsikkerhetstjeneste• Oppbevaringsmulighet for privattøy• (Garderobeskap eller kommode og garderobehylle)• Vindu med lysdempende gardin/ rullegardin• Kontakt for strøm•June 20, 201346
  46. 46. Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - spiserom• Sitteplasser, bordplass• Varmt og kaldt vann• Oppvaskmulighet• Kjøleskap• Ved felleskjøkken skal krav til hygiene være tilfredsstilt, f.eks oppvaskmaskin medtilfredsstillende skyllevannstemperatur.• Utgangspunktet er “god hybelstandard”.• Hvis ikke overnattingsstedet er tilknyttet felleskjøkken/kantine skal spiserommet i tillegg væreutstyrt med komfyr eller mikrobølgeovn, samt nødvendig kjøkkenutstyr og avtrekk.••June 20, 201347
  47. 47. Sjekkliste for bruk av brakkerigg – eksempler - sanitær• Klosett/ urinal. Minimum ett klosett pr. 15 menn/ kvinner med tilknyttet håndvask.• Dusj. En dusj pr. 3 mann (i skiftet).• Vaskerom/ servant, speil og strømuttak for barbermaskin.• Vaskemulighet for arbeidstøy. Vaskemaskin og tørk, alternativt lokal avtale medvaskeri.• Oppbevarings- og tørkemulighet for arbeidstøy atskilt fra privat tøy.• Kommentar:• Denne normen er basert på krav til arbeidsplass. Hvis det er egen sanitærordningknyttet til arbeidsplassen, så kan det legges opp til en enklere standard påbrakkeriggen, med hensyn til arbeidstøy og antall dusjer pr person.June 20, 201348
  48. 48. Oppsummering• Tenk fremover når kontrakt lages - sikre åpen bok og revisjonsmulighet• Bruk tverrfaglig tilnærming for kontraktsutforming• Om mulig: avvis leverandører som forsømmer etiske krav i bransjen• Gjennomfør leveransekontroll• Gjennomfør internrevisjon• ha sjekklister for effektiv internkontroll• Sikre gode rutiner for bestilling, godkjenning, anvisning internt• Vær OBS på endringsordre og tilleggsordre• Hvis omstridt faktura – betal med klart forbehold – pass på preklusive fristerJune 20, 201349
  49. 49. Takk for oppmerksomheten!Eva Jarbekkmobil 90 05 10 11eva.jarbekk@kluge.noJune 20, 201350

  ×