• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Nv fprezentace124
 

Nv fprezentace124

on

 • 420 views

 

Statistics

Views

Total Views
420
Views on SlideShare
420
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Nv fprezentace124 Nv fprezentace124 Presentation Transcript

  • Závěrečná obhajoba práce Bc. Eva Hamšíková
   • cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s různými metodami učení a učení se,
   • hlavními nástroji je LMS Moodle a Dig-I-Port, 
   • hlavními činnostmi rozumíme plnění úkolů a v učení a učení se pomocí nástrojů, nejrůznějších webů, apod. 
   • 1) Já jako žák
   • 2) Plnění úkolů v PLE
   • 3) Plnění úkolů – já jako učitel, student
   • 4) Práce týmu
   • 5) Shrnutí a zhodnocení své práce ve studijním předmětu NMV
   • 6) Odkazy na mou a týmovou činnost
   • 1. Úkol - Studuj důležité pojmy, zapisuj na wiki do společného i osobního prostoru, zde dokládej svou práci! Jako první úkol jsem měla vytvořit a zdokonalovat své osobní digitální portfolio, zejména část PLE.
   • Cílem bylo vytvořit PLE, kde bych se mohla učit a psát si poznatky, které mohou sloužit i druhým v jejich učení. 1a) Pojmy
   • 1b) Metalearning
   • 1c) Wiki
   • 2. Úkol - Založ svůj osobní profil na wiki a zde v úkolu vlož odkaz na jeho stránku.
   • Zpracování úkolu mi nedělalo žádné velké problémy. Zvažovala jsem jen množství zveřejněných informací mé osobě.
   • Odkaz: Osobní profil
   • Ukázka mého profilu
   • 3. Úkol - Založ a postupně zdokonaluj své Digitální portfolio, zejména jeho část PLE!
   • Problémy se zpracováním úkolu jsem neměla. Drobné potíže vznikly při hledání informací k některým heslům. Odkaz: Digitální portfolio
   • Ukázka mého digitálního porfolia
   • 4.Úkol - Zde odevzdej první report, jak na svém Dig-I-Portu studuješ povinné webové nástroje vhodné ke studiu, odkaz
   • Studium pojmů bylo pro mne zajímavé, ale vzhledem k jejich počtu jsem některé neprostudovala do dostatečné hloubky.
   • Ukázka zpracování povinných webových nástrojů
   • 5.Úkol - Zde odevzdej závěrečný report, jak jsi na svém Dig-I-Portu prostudoval a PROCVIČIL povinné webové nástroje vhodné ke studiu. Nyní, tj. po druhém tutoriálu, odevzdejte nový report obsahující doklady o využívání jednotlivých nástrojů Vaší osobou pro své učení se, resp. pro učení někoho, viz pokyny níže.
   • Ukázka procvičení povinných nástrojů
   • Zde jsem přidala podrobný popis konkrétního využití nástroje pro učení se a učení někoho.
   • 6.Úkol - Učení se v netutorovaném online kurzu EU Women
   • V EU Women jsem měla prostudovat jednotlivé moduly a přispět do fóra. Cílem bylo nastudovat informace ohledně začátku podnikání, projít si jednotlivé moduly a odstranit obavy z neznámého prostředí.
   • Ukázka mého příspěvku v EU Women
   • 7. Úkol - Učení se tvorbou a sdílením příkladů dobré praxe - ICT Bridges
   • Jako problematická se mi jevila jazyková bariéra (angličtinou příliš nevládnu  ). Překladatelské programy měly s překladem problémy.
   • 7a) Napište alespoň jeden online komentář na některý z příkladů dobré praxe na stránkách databáze ICT Bridges. Odkaz
   • 7b) Tamtéž přidejte svůj osobní trik (vychytávku, která by mohla pomoci dalším), jak konkrétně Vám ICT pomáhají při učení se.
   • ICT Bridges obsahuje zajímavé příspěvky lidí, kteří mají nějaký handicap, dále obsahuje "vychytávky",jak těmto lidem pomoct překonávat překážky. Odkaz
   • 8. Úkol - Evidence práce učitele ve svém online kurzu NMV
   • Ukázka mé práce učitele
   • Zde jsem se snažila popsat, jaké úkoly jsem pro své studentky vymyslela a jak je zvládly.
   • Snažila jsem se naučit fungovat jako učitel, a jak je někdy těžké vložit materiály ke studiu na moodle.
   • 9. Úkol - Evidence plnění úkolů mého učitele
   • Odkaz
   • Ukázka mé práce jako studenta
   • V tomto úkolu jsem se pokusila vyjádřit k daným úkolům, jak se mi je podařilo splnit, atd.
   • Cílem bylo si vyzkoušet roli žáka a nechat se učit jiným žákem prostřednictvím moodle.
   • V daném prostředí PLE jsem splnila níže dané úkoly:
   • pojmy k nastudování
   • povinné webové nástroje
   • má práce na moodlu, jako učitele i jako žáka
   • Tato stránka slouží k zaznamenávání mé práce v rámci předmětu Nové formy vzdělávání ve veřejné správě.
   • Do mého PLE jsem také zařadila např.: můj osobní profil, týmový prostor pro učení se apod.
   • POJMY K NASTUDOVÁNÍ
   • POVINNÉ WEBOVÉ NÁSTROJE
   • V této oblasti jsme měli nastudovat 6 pojmů, odkaz :
   • teorie učení
   • metalearning
   • web2.0
   • wiki
   • osobní digitální portfolio
   • myšlenkové mapy
   • Jako výhodu bych viděla poznávání nových informací, jako nevýhodu počáteční „neorientace“ se v novém prostředí Dig – I – Portu.
   • V této části jsme zpracovávali 16 pojmů, zpracování úkolu mi nedělalo potíže, odkaz .
   • Jako největší potíž vidím v nedostatku informací u některých pojmů, jako výhody vidím v seznámení se s novými pojmy. Přivítala jsem zejména zlepšení práce s Googlem.
   • JÁ JAKO STUDENT
   • JÁ JAKO UČITEL
   • Zde dávám odkaz na kurz v moodle, kde jsem plnila některé z nabídnutých úkolů: Odkaz
   • Zde dávám odkaz na kurz v moodle, kde jsem vypracovala 3 úkoly pro naše studenty: Odkaz
   • JÁ JAKO STUDENT
   • JÁ JAKO UČITEL
   • Google knihy - Bc. Lucie Musilová – vyhledávání knih známého spisovatele
   • Google mapy - Bc. Marie Hradčanská – vyhledávání v mapách, doporučení místa
   • Teorie učení - Ing. Bc. Martina Jeřábková – učení se díky zadanému pojmu
   • Web2.0 - obecná část - anketa
   • Google Blog - praktická část 1 – odevzdání praktického úkolu ve wordu
   • Google Youtube - praktická část 2 - odevzdání praktického úkolu ve wordu
   • JÁ JAKO UČITEL
   • JÁ JAKO UČITEL
   • Web2.0 - obecná část - anketa
   • Cíle úkolu: Obeznámení studentů s aplikací Web2.0, zhodnocení práce s tímto médiem, správné pochopení práce s Web2.0, a utřídění si iformací aplikovaných v praxi s Web2.0.
   • Google Blog - praktická část 1 – odevzdání praktického úkolu ve wordu
   • Cíle úkolu: Obeznámení studentů s aplikací Blog.cz, zhodnocení práce s tímto médiem, a správné uchopení zkušeností a praxe s touto aplikací.
   • JÁ JAKO UČITEL
   • JÁ JAKO STUDENT
   • Google Youtube - praktická část 2 - odevzdání praktického úkolu ve wordu
   • Cíle úkolu: Obeznámení studentů s aplikací Youtube.com, porozumění vyhledávání na tomto médiu, a určení míry zkušeností a praxe s touto aplikací.
   • Google knihy - Bc. Lucie Musilová – vyhledávání knih známého spisovatele
   • Cíle úkolu: Po splnění tohoto úkolu budou studenti znát alespoň jedenáct nejznámějších a největších sociálních sítí, které sdružují lidi z celého světa. Ověří si vizuální paměť.
   • Google mapy - Bc. Marie Hradčanská – vyhledávání v mapách, doporučení místa
   • Cíle úkolu: Zpracováním úkolu jste pochopili google mapy, budete si pamatovat, že existuje i jiný server map, budete umět naplánovat cestovní akce, dokážete prokoumat mapy přes internet, zesumarizujete zjištěné a poté doporučíte dále známým vaše objevy. Splněním úkolu si osvojíte nastudovanou teorii a prakticky vyzkoušíte práci s webovou aplikací.
   • Teorie učení - Ing. Bc. Martina Jeřábková – učení se díky zadanému pojmu
   • Cíle úkolu: Hlavním cílem bylo, aby si student pilně prostudoval kapitolu a všechny přiložené studijní materiály, využil vložených odkazů, získal nové poznatky a znalosti, nakonec vypracoval úkol.
   • Vypracováním úkolů jsem si ověřila své znalosti v příslušných oblastech. Žádný z úkolů jsem neodevzdala po termínu.
   • Při zpracovávání úkolů jsem se setkala s drobnými problémy, např. výběr úkolů, komunikace, popřípadě jejich odevzdávání.
   • Já jako učitel: Ve vytvořených úkolech jsem použila více druhů výuky. Mezi ně bych zařadila např. knihu, word, Google dokumenty, odkaz na webovou stránku apod. Ke každému tématu jsem vytvořila zvláštní úkol. K tématu č. 1 jsem vytvořila anketu, k č. 2 + 3 praktické využití vyhledávání a odevzdávání wordu.
   • Já jako student: S plněním úkolů jsem neměla žádné problémy, drobné problémy nastaly v komunikaci a v pochopení se.
   • V našem týmu je 6 žen:
   • Bc. Eva Gavendová,
   • Bc. Michaela Walachová,
   • Bc. Martina Pilarová,
   • Bc. Petra Tomášová,
   • Bc. Kateřina Vrbická,
   • Bc. Eva Hamšíková.
   • Každá z účastnic vytvořila 3 témata podle vlastního výběru (1 teoretické a 2 praktické), ale které se týkalo moodl kurzu.
   • V rámci kurzu jsme vytvořily témata a úkoly, které plnil tým č. 5
   • Naopak my jako tým č. 4 jsme se učily tématy a plnily zadané úkoly týmu č. 3.
   • Veškeré informace jsme zaznamenávaly v Dig-I-portu , a to v TLE a PLE. Úkoly jsme odevzdávaly v programu LMS Moodl .
   • Členové týmu studují v kombinovaném studiu, tím víc se snažili dát do splnění všech úkolů úplně vše. Jako výhodu, a zároveň také jako problém, vidím vysoký počet členů skupiny studujících dálkově. Komunikace je proto o to složitější.
   • Tyto problémy se daly jednoduše vyřešit e-mailem, Facebookem a podobnými komunikačními prostředky.
   • Seznámení se s novými formami učení se a učení.
   • Nasazení, napnutí fyzických a psychických sil na 200% na splnění všech zadaných úkolů. Za největší problém vidím především časovou náročnost tohoto předmětu. Komunikace především přes Facebook, e-mail, apod.
   • Vědomosti a znalosti z tohoto předmětu využiji i v jiných předmětech, i když ne v takovém rozsahu jako nyní.
   • Pomocí různých úkolů jsme dokládali svou činnost. Rozšířila jsem si znalosti o webových nástrojích, naučila jsem se pracovat s LMS Moodl, získala jsem vědomosti v oblasti vedení lidí.
  •