Europeana

1,164 views
1,101 views

Published on

Europeana
Europeana Meeting, Prague, Czech Republic
25 March 2010

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Europeana

 1. 1. Aktivity projektu Europeana Local
 2. 2. <ul><li>EuropeanaLocal (2008-11) www.europeanalocal.eu </li></ul><ul><li>Digital ní obsah, který mohou poskytnout region á l ní a místní mu zea , knihovny a archiv y </li></ul><ul><ul><li>Zpřístupnění více než 20 mil inů objektů v první fázi </li></ul></ul><ul><li>Místní infrastruktura způsobilá pro sběr a indexaci pro využití metadat v rámci Europeany a dalších služeb </li></ul><ul><li>Zavedení snadných procesů a postupů pro dostupnost obsahu </li></ul><ul><ul><li>OAI-PMH depozitáře/zdroje </li></ul></ul><ul><ul><li>Evropská síť depozitářů a agregací </li></ul></ul><ul><ul><li>Europeana Metadata Application Profile </li></ul></ul><ul><ul><li>SKOS – místní „slovníky“ </li></ul></ul><ul><li>Obsah se stane součástí služeb poskytovaných Europeanou </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 3. 3. <ul><li>Evropa jako geografický a politický region = </li></ul><ul><ul><li>Koherentní uživatelský pohled na kulturní obsah </li></ul></ul><ul><ul><li>Logická cesta pro poskytování takového pohledu </li></ul></ul><ul><li>Uživatelé – zájem o místo a lokalitu </li></ul><ul><ul><li>Životy jedinců i jejich rodin jsou spjaté s určitými místy </li></ul></ul><ul><ul><li>Rodinná historie </li></ul></ul><ul><ul><li>Historie domova/obce/města/regionu </li></ul></ul><ul><li>Velká část kulturního obsahu se úzce váže k danému prostoru/ oblasti </li></ul><ul><li>Velká část obsahu je také dostupná (umístěná) v konkrétní oblasti/ regionu/ místě </li></ul><ul><li>Místní a regionální obsah je důležitý pro doplnění dílčího obrazu, který vytvářejí národní instituce a který je dostupný na národní úrovni </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 4. 4. Europeana Local <ul><li>Zajistit, že obsah, jehož držitelem jsou místní a regionální instituce, bude prezentován společně s obsahem poskytovaným národními institucemi </li></ul><ul><li>Spojit a propojit obsah, který mohou poskytnout muzea, knihovny, archivy, a/v archivy </li></ul><ul><li>Který je komplementární z hlediska: </li></ul><ul><ul><li>tématu </li></ul></ul><ul><ul><li>místa </li></ul></ul><ul><ul><li>času </li></ul></ul><ul><li>Obohatit a rozšířit poskytované služby </li></ul><ul><li>Tím vytvořit významnou přidanou hodnotu pro uživatele </li></ul><ul><li>Rozšířit schopnosti, odbornost a motivaci místních/ regionálních organizací pro přístup k Europeaně a poskytování obsahu </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 5. 5. Obsah <ul><li>V první fázi – veřejně přístupný (public domain), následně obsah, který je vázán autorským právem </li></ul><ul><li>Široké spektrum formátů </li></ul><ul><ul><li>Obrázky </li></ul></ul><ul><ul><li>Film </li></ul></ul><ul><ul><li>Zvukové záznamy </li></ul></ul><ul><ul><li>Text </li></ul></ul><ul><li>„ Poklady“, které jsou k dispozici na místní/ regionální úrovni, zvláštní místní sbírky, které jsou v držení knihoven , mu zejí a zvukové archiv y , veřejné záznamy </li></ul><ul><li>Široké spektrum objektů – takové, které by mohly být zajímavé i pro další sektory </li></ul><ul><ul><li>Turistický ruch , vzdělávání, rodinná historie , společenské vědy, m é dia </li></ul></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 6. 6. <ul><li>Rozmanitost digitálního obsahu , různé způsoby distribuce, různé způsoby uchovávání dat, různé nosiče , různé formáty a různé metadatové standardy </li></ul><ul><li>Různé a komplikované úrovně agregace </li></ul><ul><ul><li>Obj ekty a sbírky jsou jednoduše zpřístupňovány na webových stránkách </li></ul></ul><ul><ul><li>Autonomní digitální knihovny/ sbírky jsou sdružovány a zpřístupňovány pomocí unifikovaných rozhraní </li></ul></ul><ul><ul><li>Řízené přístupy, v rámci kterých jsou metadata a/nebo objekty agregovány v jednom nebo více portálech nebo formou služeb </li></ul></ul><ul><li>Zavedení prostředků a nástrojů pro snadné a přímé zapojení jednotlivých institucí na místní a regionální úrovni tak, aby mohly poskytovat svůj obsah v rámci Europeany </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 7. 7. <ul><li>Potřeba vytvořit podmínky pro rozvoj různorodosti a bohatosti obsahu a geografické diverzity evropských kulturních tradic a sociální identity </li></ul><ul><li>Objem obsahu + jazykové problémy </li></ul><ul><li>Podpora a využití inteligentního sémantického a geografického průzkumu a vyhledávání ( nad úroveň vyhledávání dle klíčového slova) </li></ul><ul><li>Využití technologií: RDF, OWL a SKOS </li></ul><ul><li>EuropeanaLocal vytvoří důležité testovací prostředí při využití v reálného obsahu v reálných podmínkách </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 8. 8. Struktura aktivit <ul><li>2 x Administrace projektu </li></ul><ul><ul><li>Proje ktový management & koordinace (WP1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Hodnocení a monitorování postupu (WP6) </li></ul></ul><ul><li>1 x Publicita a provozní /business model </li></ul><ul><ul><li>Dis eminace a zvyšování povědomí (WP5) </li></ul></ul><ul><li>1 x Přípravná fáze </li></ul><ul><ul><li>Průzkum metadat a obsahová analýza (WP1) </li></ul></ul><ul><li>2 x Práce s obsahem </li></ul><ul><ul><li>Sběr obsahu a ag regace (WP3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementace standardů a nástrojů (WP4) </li></ul></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 9. 9. 14.10.2008, Brno EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 10. 10. 25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 11. 11. Přípravná fáze <ul><li>„ Survey“ – průzkum, který přispěl ke zjištění: </li></ul><ul><ul><li>Rozsahu digitálního obsahu, který je k dispozici </li></ul></ul><ul><ul><li>Zpracování metadat (schémata, přístupy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktivity pro sběr dat </li></ul></ul><ul><ul><li>Úroveň agregace depozitářů </li></ul></ul><ul><li>Propojení na poznatky a doporučení v rámci Europeany (doporučená architektura) – snadné použití a zpracování </li></ul><ul><li>Identifikace pan-evropských a přeshraničních „témat“ zájmu uživatelů a stanovení priorit pro využití nového obsahu v rámci Europenany </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 12. 12. Sběr obsahu a agregace <ul><li>Vybudování centrálního testovacího prostředí, které je konzistentní a propojené s Europeanou </li></ul><ul><ul><li>Poskytovatelé obsahu se mohou jednoduše „připojit“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mohou být testovány modifikace </li></ul></ul><ul><ul><li>Umožní plánovaný a rozfázovaný sběr, který bude testován a bude pro uživatele srozumitelný </li></ul></ul><ul><ul><li>Bude zprovozněna centrální služba, která bude řídit a synchronizovat síť OAI-PMH serverů </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytne centrální služby úložiště a indexování </li></ul></ul><ul><li>Koncoví uživatelé – budou zapojeni v uživatelském testování v každém regionu a v každé fázi </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 13. 13. Implementace standardů a nástrojů <ul><li>EuropeanaLocal přijímá nástroje a standardy užívané v rámci Europeany, tak jak budou vyvíjeny a zaváděny podle harmonogramu Europeany </li></ul><ul><li>EuropeanaLocal: </li></ul><ul><ul><li>poskytuje možnost a příležitost adaptovat tyto nástroje a standardy podle potřeb poskytovatelů obsahu jednotným způsobem a v evropském měřítku </li></ul></ul><ul><ul><li>zabývá se problémy konfigurace OAI depozitářů, aby bylo zajištěno využití dat, které nejsou zpracovány v požadovaných formátech </li></ul></ul><ul><ul><li>testuje nástroje Europeany v reálném prostředí a čase </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaměřuje se na vyhledávání a identifikaci nedostatků a „mezer“ a bude hledat vhodné nástroje pro jejich řešení </li></ul></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 14. 14. Trénink a technická podpora <ul><li>Tr éninkové workshop y </li></ul><ul><li>„ Help desk “, příručky a manuály </li></ul><ul><li>Návštěvy na místě </li></ul><ul><li>Zabezpečení transferu dobré praxe v oblastech: </li></ul><ul><ul><li>Instalace depozitářů </li></ul></ul><ul><ul><li>Konfigurace </li></ul></ul><ul><ul><li>Konverze databází </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapování metadat </li></ul></ul><ul><ul><li>Popis úrovně sbírek </li></ul></ul><ul><ul><li>Konverze - SKOS </li></ul></ul><ul><ul><li>Práva </li></ul></ul><ul><ul><li>Sémantické obohacení </li></ul></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 15. 15. Diseminace a zvyšování povědomí <ul><li>Důležitá součást projektu </li></ul><ul><li>Propagace výsledků a dostupnosti služeb poskytovaných Europeanou </li></ul><ul><li>Propagace širšího využívání, zapojení a účasti </li></ul><ul><li>Oslovení vládních institucí a podpora zavádění Europeany na všech úrovních </li></ul><ul><ul><li>Odsouhlasení přímých administrativních a technických procesů a postupů pro nové organizace, které mají zájem se zapojit </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Např. přihlašovací poplatky, smlouvy podle rozsahu služeb, role a povinnosti, další poplatky nebo podmínky pro zapojení </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Odsouhlasení způsobu a postupů, jakými budou moci poskytovatelé obsahu vstupovat a komentovat vývoj v rámci Europeany </li></ul></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 16. 16. Diseminace a zvyšování povědomí <ul><li>N árodní mítinky (1 v každé zemi ) </li></ul><ul><li>Vyhledávání poskytovatelů obsahu a agregátorů, kteří mají zájem o zapojení do aktivit </li></ul><ul><li>Webové stránky projektu a newsletter </li></ul><ul><li>Vytvoření obsáhlé databáze klíčových hráčů </li></ul><ul><li>Europeana Local Newsletter 3 x za rok </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 17. 17. Hodnocení a monitorování <ul><li>Monitorovací pracovní skupina </li></ul><ul><ul><li>struktura cílů a mechanismy pro hodnocení . </li></ul></ul><ul><li>Pracovní skupina – postupy pro monitorování počtu objektů, které jsou harvestovány ze zdrojů Europeana Local – kontrola dosahování výstupů a výsledků </li></ul><ul><li>Zpracování studie dopadu </li></ul>25.3.2010 EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme.
 18. 18. Publicita,disseminace, informace <ul><li>Web www.europeanalocal.eu </li></ul><ul><ul><li>Newsletters </li></ul></ul><ul><ul><li>Forum http://europeanalocal.avinet.no/index.php </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Možnost zaregistrování se </li></ul></ul></ul>EuropeanaLocal is funded under the European Commission´s eContentplus Programme. 25.3.2010

×