Current status and milestones

1,088 views
1,018 views

Published on

Ivana Haladova
Europeana Meeting, Prague, Czech Republic
25 March 2010

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,088
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Current status and milestones

 1. 1. Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová
 2. 2. <ul><li>Europeana aktuálně </li></ul><ul><li>Obsah : cca 5.9 milion ů položek z různých domén, prakticky z každé členské země EU </li></ul><ul><li>Z toho: </li></ul><ul><li>4 100 000 obrazových materiálů: fotky, obrazy, kresby, pohlednice, plakáty </li></ul><ul><li>1 700 000 t extových materiálů : knihy, novinové články, rukopisy, partitury, dopisy </li></ul><ul><li>92 000 video záznamů: filmy, dokumenty, TV pořady, informační filmy </li></ul><ul><li>22 000 audio záznamů : zvukové válečky, gramofonové desky, rádio, různé typy nahrávek </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Cíle Europeany - Obsah </li></ul><ul><li>10 milion ů položek pro edici/ verzi Rhine (Rýn) </li></ul><ul><li>Prezentace a reprezentace národních i evropských kulturních hodnot, kterými disponují všechny evropské země (tedy jejich účast a zapojení v Europeaně) </li></ul><ul><li>Prezentace všech kulturních oblastí a všech typů digitálního obsahu </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Strategie získávání digitálního obsahu </li></ul><ul><li>Propagování a podpora agregátorů digitálního obsahu </li></ul><ul><li>Spolupráce mezi Europeanou a projekty, které na Europeanu navazují, nebo ji doplňují </li></ul><ul><li>Plán získávání nového digitálního obsahu - Content Acquisition Plan - zajišťuje rovnoměrnou prezentaci všech evropských zemí a typů digitálního obsahu </li></ul><ul><li>Vytvoření a zavedení vhodných „témat“, které budou odpovídat digitálnímu obsahu, který bude k dispozici </li></ul><ul><li>K nahlédnutí: https://version1.europeana.eu/web/guest/provide_content </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Aktivity směrem k agregátorům </li></ul><ul><li>Rada poskytovatelů digitálního obsahu a agregátorů (CCPA) </li></ul><ul><li>Společné setkání agregátorů – 21 /4/2010 Leuven </li></ul><ul><li>Průzkum - Aggregator Survey - výstup - www. group.europeana.eu </li></ul><ul><li>Příručka - Aggregator Handbook </li></ul><ul><li>Organizační role </li></ul><ul><li>Obchodní role </li></ul><ul><li>Technická a provozní role </li></ul><ul><li>Komunikační role </li></ul><ul><li>Školení </li></ul><ul><li>Europeana Content Checker </li></ul><ul><li>Identifikace potenciálních nových agregátorů </li></ul>
 6. 6. <ul><li>EuropeanaLocal v European ě </li></ul><ul><li>Příspěvek k naplnění cílů verze Rýn – připraven Implementační plán </li></ul><ul><li>Cíl : 3 + mil iony položek, kterými disponuje Europeana Local – poskytnout do léta 2010 (Rhine release) </li></ul><ul><li>Lepší reprezentace a prezentace regionálního a místního digitálního obsahu v Europeaně </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Krátkodobý cíl ( Rýn , léto 2010): </li></ul><ul><li>Spustit robustní servis s vylepšenými funkcionalitami – zejména rozšíření možností vyhledávání a prohlížení – k dispozici minimálně 10 mil. Digitálních objektů </li></ul><ul><li>Charakteristika: </li></ul><ul><li>Zlepšené vyhledávání, prohlížení a personalizace </li></ul><ul><li>Doplnění nových prvků vyhledávání založených na formulaci „co, kdy, kde“ </li></ul><ul><li>Rozvoj API infrastruktury pro snadné vkládání funkcionalit Europeany do aplikací, které jsou používány třetími stranami (jinými subjekty) </li></ul><ul><li>Spuštění Europeana search API </li></ul><ul><li>Mobilní prohlížeč – prohlížení portálu Europeana </li></ul><ul><li>Masivní a strukturovatelná infrastruktura pro příjem metadat a jejich obohacování/zušlechtění </li></ul>Plánovaný technický rozvoj (1)
 8. 8. <ul><li>Dlouhodobé cíle (D unaj , jaro 2011): </li></ul><ul><li>Více dostupného digitálního obsahu, nové funkcionality a služby, které vzejdou ze současných i budoucích výzkumných a vývojových aktivit, jako např.: </li></ul><ul><li>Charakteristika: </li></ul><ul><li>Multilingual ní and semantic ké vyhledávání a prohlížení </li></ul><ul><li>Nové API pro individuální funkcionality Europeany ( např. používání časové přímky) </li></ul><ul><li>Přidání obsahu generovaného samotnými uživateli User-Generated Content) </li></ul><ul><li>Nové služby: nástroje pro anotace a komentáře, e- knihy na objednávku , vyhledávání a lokace objektů pomocí časoprostorových prvků apod. </li></ul><ul><li>Europeana bude pokračovat v rozvoji a růstu, který bude založen na mezinárodní spolupráci a technologickém dohledu </li></ul>Plánovaný technický rozvoj (2)
 9. 9. <ul><li>Data Model </li></ul><ul><li>Do verze Rýn bude využíván: </li></ul><ul><li>Europeana Semantic Elements V3.2 (ESE) & normalizace podle existujících a aktuálních směrnic </li></ul><ul><li>( http://group.europeana.eu/web/guest/provide_content ) </li></ul><ul><li>Ve vývoji : Europeana Data Model (EDM) – bude aplikován pro verzi Dunaj </li></ul>
 10. 11. <ul><li>Vývoj SW a služeb </li></ul><ul><li>EuropeanaLabs.eu – umožňuje partnerům a projektům: </li></ul><ul><li>Testovat kódování a nové funkcionality, které jsou výstupy dalších fází projektu </li></ul><ul><li>Vytvářet a vyvíjet inovace a doplňkové funkcionality a rysy, které přispějí k úspěšnosti Europeany </li></ul><ul><li>Využívat zdrojový kód Europeany a reprezentativní soubory dat, aby bylo možné provádět nezávislé testování a experimentování s novými aplikacemi </li></ul><ul><li>URL: http://europeanalabs.eu/ </li></ul><ul><li>Europeana.eu zdrojový kód podléhá European Union Public Licence [EUPL] open source license </li></ul><ul><li>Europeana sama velmi podporuje vývoj a využívání Open Source s lužeb a nástrojů, které nabízejí EuropeanaLabs!! </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Klíčové záležitosti - IPR </li></ul><ul><li>Europeana Licensing Framework </li></ul><ul><li>Data Provider Agreeement: pro jednotlivé instituce, které budou poskytovat metadata </li></ul><ul><li>Data Aggregator Agreement: pro organizace, které budou agregovat data od řady různých poskytovatelů digitálního obsahu </li></ul><ul><li>Public Domain Charter: </li></ul><ul><li>Veškeré materiály, které nepodléhají autorským právům a jsou volně přístupné by měly být poskytovány v tomto modu </li></ul>
 12. 13. <ul><li>Komunikace </li></ul><ul><li>Europeana RSS feeds: http://group.europeana.eu/ </li></ul><ul><li>Europeana plenární zasedání: 13-15 . října 2010 </li></ul>
 13. 14. Skupina projektů kolem Europeany
 14. 15. Analýza obsahu – 1 82% obsahu Europeany pochází ze 4 zemí
 15. 16. Content Analysis – 2 70% obsahu pochází od 4 poskytovatelů
 16. 17. Content Analysis – 3 77.5% obsahu je klasifikováno jako ‘image’ – obrazový materiál
 17. 18. Technická spolupráce - nástroj Content Checker <ul><li>Aktualizovaná technická dokumentace : http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/provide-content </li></ul><ul><ul><li>Europeana Semantic Elements Specifications v3.2.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata & Normalisation Guidelines v1.2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema </li></ul></ul><ul><ul><li>About Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema </li></ul></ul><ul><li>Europeana Content Checker </li></ul>
 18. 19. <ul><li>- Z pohledu poskytovatelů obsahu ovlivňuje rozhodování EDL Foundation a poskytuje jí informace v oblasti strategií a politik </li></ul><ul><li>Je pan-evropským fórem, kde mohou být reflektovány názory a postoje poskytovatelů (od velkých agregátorů až po individuální poskytovatele) </li></ul><ul><li>Reprezentuje muzea, knihovny, archivy, audio-vizuální sektor napříč všemi státy EU </li></ul><ul><li>Každoroční velké setkání členů CCPA + další operativní jednání </li></ul><ul><li>Rada může navrhovat vytváření pracovních skupin, které budou projednávat záležitosti obecného zájmu. </li></ul><ul><li>- Členové Rady by měli mít významnou roli při komunikaci s národními a doménovými sítěmi - přínos a hodnota poskytování obsahu pro Europeanu Europeana. </li></ul>The Council of Content Providers and Aggregators
 19. 20. <ul><li>Přínosy a hodnoty : </li></ul><ul><li>- Zlepšování zkušeností uživatelů integrováním různých typů obsahu </li></ul><ul><li>- Obohacování obsahu souběžným zobrazováním a doplněním souvisejícími materiály z jiných zemí, domén apod. </li></ul><ul><li>- Přenos znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, doménami a zeměmi </li></ul><ul><li>- Sdílení dobré praxe a společných standardů </li></ul><ul><li>- Členové jsou součástí vysoce ceněného a zviditelňovaného portálu, který je součástí evropských strategií a politik a dostává se mu velké pozornosti </li></ul><ul><li>Demostrace významu a relevance kulturního a technického dědictví a bohatství institucí novým, nastupujícím generacím </li></ul><ul><li>https://group.europeana.eu/web/guest/councilregistration </li></ul>

×