• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Current status and milestones
 

Current status and milestones

on

 • 1,130 views

Ivana Haladova

Ivana Haladova
Europeana Meeting, Prague, Czech Republic
25 March 2010

Statistics

Views

Total Views
1,130
Views on SlideShare
1,076
Embed Views
54

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 54

http://www.europeanalocal.eu 53
http://europeanalocal.eu 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Current status and milestones Current status and milestones Presentation Transcript

  • Overview of Progress Europeana - aktuální stav a milníky Ivana Haladová
   • Europeana aktuálně
   • Obsah : cca 5.9 milion ů položek z různých domén, prakticky z každé členské země EU
   • Z toho:
   • 4 100 000 obrazových materiálů: fotky, obrazy, kresby, pohlednice, plakáty
   • 1 700 000 t extových materiálů : knihy, novinové články, rukopisy, partitury, dopisy
   • 92 000 video záznamů: filmy, dokumenty, TV pořady, informační filmy
   • 22 000 audio záznamů : zvukové válečky, gramofonové desky, rádio, různé typy nahrávek
   • Cíle Europeany - Obsah
   • 10 milion ů položek pro edici/ verzi Rhine (Rýn)
   • Prezentace a reprezentace národních i evropských kulturních hodnot, kterými disponují všechny evropské země (tedy jejich účast a zapojení v Europeaně)
   • Prezentace všech kulturních oblastí a všech typů digitálního obsahu
   • Strategie získávání digitálního obsahu
   • Propagování a podpora agregátorů digitálního obsahu
   • Spolupráce mezi Europeanou a projekty, které na Europeanu navazují, nebo ji doplňují
   • Plán získávání nového digitálního obsahu - Content Acquisition Plan - zajišťuje rovnoměrnou prezentaci všech evropských zemí a typů digitálního obsahu
   • Vytvoření a zavedení vhodných „témat“, které budou odpovídat digitálnímu obsahu, který bude k dispozici
   • K nahlédnutí: https://version1.europeana.eu/web/guest/provide_content
   • Aktivity směrem k agregátorům
   • Rada poskytovatelů digitálního obsahu a agregátorů (CCPA)
   • Společné setkání agregátorů – 21 /4/2010 Leuven
   • Průzkum - Aggregator Survey - výstup - www. group.europeana.eu
   • Příručka - Aggregator Handbook
   • Organizační role
   • Obchodní role
   • Technická a provozní role
   • Komunikační role
   • Školení
   • Europeana Content Checker
   • Identifikace potenciálních nových agregátorů
   • EuropeanaLocal v European ě
   • Příspěvek k naplnění cílů verze Rýn – připraven Implementační plán
   • Cíl : 3 + mil iony položek, kterými disponuje Europeana Local – poskytnout do léta 2010 (Rhine release)
   • Lepší reprezentace a prezentace regionálního a místního digitálního obsahu v Europeaně
   • Krátkodobý cíl ( Rýn , léto 2010):
   • Spustit robustní servis s vylepšenými funkcionalitami – zejména rozšíření možností vyhledávání a prohlížení – k dispozici minimálně 10 mil. Digitálních objektů
   • Charakteristika:
   • Zlepšené vyhledávání, prohlížení a personalizace
   • Doplnění nových prvků vyhledávání založených na formulaci „co, kdy, kde“
   • Rozvoj API infrastruktury pro snadné vkládání funkcionalit Europeany do aplikací, které jsou používány třetími stranami (jinými subjekty)
   • Spuštění Europeana search API
   • Mobilní prohlížeč – prohlížení portálu Europeana
   • Masivní a strukturovatelná infrastruktura pro příjem metadat a jejich obohacování/zušlechtění
   Plánovaný technický rozvoj (1)
   • Dlouhodobé cíle (D unaj , jaro 2011):
   • Více dostupného digitálního obsahu, nové funkcionality a služby, které vzejdou ze současných i budoucích výzkumných a vývojových aktivit, jako např.:
   • Charakteristika:
   • Multilingual ní and semantic ké vyhledávání a prohlížení
   • Nové API pro individuální funkcionality Europeany ( např. používání časové přímky)
   • Přidání obsahu generovaného samotnými uživateli User-Generated Content)
   • Nové služby: nástroje pro anotace a komentáře, e- knihy na objednávku , vyhledávání a lokace objektů pomocí časoprostorových prvků apod.
   • Europeana bude pokračovat v rozvoji a růstu, který bude založen na mezinárodní spolupráci a technologickém dohledu
   Plánovaný technický rozvoj (2)
   • Data Model
   • Do verze Rýn bude využíván:
   • Europeana Semantic Elements V3.2 (ESE) & normalizace podle existujících a aktuálních směrnic
   • ( http://group.europeana.eu/web/guest/provide_content )
   • Ve vývoji : Europeana Data Model (EDM) – bude aplikován pro verzi Dunaj
  •  
   • Vývoj SW a služeb
   • EuropeanaLabs.eu – umožňuje partnerům a projektům:
   • Testovat kódování a nové funkcionality, které jsou výstupy dalších fází projektu
   • Vytvářet a vyvíjet inovace a doplňkové funkcionality a rysy, které přispějí k úspěšnosti Europeany
   • Využívat zdrojový kód Europeany a reprezentativní soubory dat, aby bylo možné provádět nezávislé testování a experimentování s novými aplikacemi
   • URL: http://europeanalabs.eu/
   • Europeana.eu zdrojový kód podléhá European Union Public Licence [EUPL] open source license
   • Europeana sama velmi podporuje vývoj a využívání Open Source s lužeb a nástrojů, které nabízejí EuropeanaLabs!!
   • Klíčové záležitosti - IPR
   • Europeana Licensing Framework
   • Data Provider Agreeement: pro jednotlivé instituce, které budou poskytovat metadata
   • Data Aggregator Agreement: pro organizace, které budou agregovat data od řady různých poskytovatelů digitálního obsahu
   • Public Domain Charter:
   • Veškeré materiály, které nepodléhají autorským právům a jsou volně přístupné by měly být poskytovány v tomto modu
   • Komunikace
   • Europeana RSS feeds: http://group.europeana.eu/
   • Europeana plenární zasedání: 13-15 . října 2010
  • Skupina projektů kolem Europeany
  • Analýza obsahu – 1 82% obsahu Europeany pochází ze 4 zemí
  • Content Analysis – 2 70% obsahu pochází od 4 poskytovatelů
  • Content Analysis – 3 77.5% obsahu je klasifikováno jako ‘image’ – obrazový materiál
  • Technická spolupráce - nástroj Content Checker
   • Aktualizovaná technická dokumentace : http://version1.europeana.eu/web/europeana-project/provide-content
    • Europeana Semantic Elements Specifications v3.2.1
    • Metadata & Normalisation Guidelines v1.2
    • Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema
    • About Europeana Semantic Elements v3.2 XML Schema
   • Europeana Content Checker
   • - Z pohledu poskytovatelů obsahu ovlivňuje rozhodování EDL Foundation a poskytuje jí informace v oblasti strategií a politik
   • Je pan-evropským fórem, kde mohou být reflektovány názory a postoje poskytovatelů (od velkých agregátorů až po individuální poskytovatele)
   • Reprezentuje muzea, knihovny, archivy, audio-vizuální sektor napříč všemi státy EU
   • Každoroční velké setkání členů CCPA + další operativní jednání
   • Rada může navrhovat vytváření pracovních skupin, které budou projednávat záležitosti obecného zájmu.
   • - Členové Rady by měli mít významnou roli při komunikaci s národními a doménovými sítěmi - přínos a hodnota poskytování obsahu pro Europeanu Europeana.
   The Council of Content Providers and Aggregators
   • Přínosy a hodnoty :
   • - Zlepšování zkušeností uživatelů integrováním různých typů obsahu
   • - Obohacování obsahu souběžným zobrazováním a doplněním souvisejícími materiály z jiných zemí, domén apod.
   • - Přenos znalostí a zkušeností mezi různými institucemi, doménami a zeměmi
   • - Sdílení dobré praxe a společných standardů
   • - Členové jsou součástí vysoce ceněného a zviditelňovaného portálu, který je součástí evropských strategií a politik a dostává se mu velké pozornosti
   • Demostrace významu a relevance kulturního a technického dědictví a bohatství institucí novým, nastupujícím generacím
   • https://group.europeana.eu/web/guest/councilregistration