Sprovedeno od strane:

SARADNJA KLJUČNIH AKTERA U KVIS NA LOKALNOM NIVOU
Timovi za profesionalnu orijentaciju (TIPO)
Tatja...
Sprovedeno od strane:

Koncept TIPO u okviru GIZ-ovog projekta
“Profesionalna orijentacija u Srbiji”
TiPO:
 gradi funkcio...
Ko čini TIPO?
 Treneri/mentori PO programa na lokalu

 Koordinatori mentor i bazičnih škola
 Predstavnici KZM
 Predsta...
Ključni zadaci
TiPO:


Podržava uspostvljanje, razvoj PO usluga ključnih aktera
na lokalnom nivou u skladu sa izraženim p...
Tim za profesionalnu orijentaciju (TIPO) u
Požarevacu – kako smo počeli


Saradnja Sociorehabilitacionog kluba za
mlade (...
TiPO i škole
•

8 škola, odnosno 30-tak profesionalaca na bazičnim obukama za PO

•

Tri mentorske škole sa posebnim posti...
TiPO i Kancelarija za mlade


U KzMu program uglavnom sprovode volonteri
kao promoteri



Uspostavljaju usluge mladih za...
TiPO i nevladin sektor
Aktivnosti

na polju karijernog vođenja i savetovanja:

 Pružalac usluge “Sociorehabilitacioni klu...
TiPO i privreda

Uskladjivanje interesovanja, sklonosti, sposobnosti pojedinca sa realnim
zahtevima poslovnog okruženja pr...
TiPO i lokalna samouprava



Koncept programa zahteva podršku
lokalne zajednice i privrede.



povezuje ključne aktere k...
TIPO i NSZ, CSR, roditelji
•

NSZ u pogledu uspeha politike zapošljavanja dobija saradnika u školi i KzM jer
oni su ti koj...
Faktori uspeha: promotivne aktivnosti
•

Tokom prethodnih godina izuzetna
pažnja posvećena promociji
programa.

•

Rezulta...
Faktori uspeha: transfera znanja i veština
•

U cilju održivosti programa i umrežavanja aktera, NVO obučavaju
timove mento...
Faktor uspeha: naučene lekcije
•

Neophodna precizna analiza ključnih stejkoholdera

•

Oslonac u senzibilisanih volonteri...
Timovi za profesionalnu orijentaciju u Srbiji
TiPO uspostavljen u 32 grada i opština uključujući i Beograd
U Požarevacu, K...
Sprovedeno od strane:

GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u
oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenja na nacionalnom i lokalnom nivou | Tatjana Rajić, Tim za profesionalnu orijentaciju, Požarevac

470
-1

Published on

Prezentacija sa Euroguidance konferencije o karijernom vođenju i savetovanju koja je održana u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 5. decembra 2013. godine u Palati Srbija u Beogradu.

Published in: Career
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
470
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konferencija Euroguidance centra u Srbiji | Saradnja aktera karijernog vođenja na nacionalnom i lokalnom nivou | Tatjana Rajić, Tim za profesionalnu orijentaciju, Požarevac

 1. 1. Sprovedeno od strane: SARADNJA KLJUČNIH AKTERA U KVIS NA LOKALNOM NIVOU Timovi za profesionalnu orijentaciju (TIPO) Tatjana Rajić, rukovoditeljka TIPO Požarevac 05.12.2013 Konferencija o karijernom vođenju i savetovanju , Euroguidance centar, Srbija Seite 1
 2. 2. Sprovedeno od strane: Koncept TIPO u okviru GIZ-ovog projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji” TiPO:  gradi funkcionalnu mrežu ključnih aktera u KVIS u lokalnoj zajednici i prati, planira i podržava razvoj PO i KVIS u skladu sa modelom definisanim Nacionalnom strategijom za KVIS TiPO tim:  podržava škole i KzM u sprovodjenju programa i usluga profesionane orijentacije u lokalnoj zajednici putem: sastanaka razmene znanja, iskustava i primera dobre prakse, a potom  informiše i umrežava se sa drugim ključnim akterima koji podržavaju realizaciju i razvoja programa: NZS, privreda, poslovna udruženja i sl. 17.12.2013 XXX Seite 2
 3. 3. Ko čini TIPO?  Treneri/mentori PO programa na lokalu  Koordinatori mentor i bazičnih škola  Predstavnici KZM  Predstavnici direktora osnovnih i srednjih škola  Predstavnici školske uprave  Predstavnici NSZ  Predstavnici privrede  Predstavnici roditelja  Predstavnici regionalnih centara za stručno usavršavanje nastavnika  Predstavnici lokalne samouprave • ..... Seite 3
 4. 4. Ključni zadaci TiPO:  Podržava uspostvljanje, razvoj PO usluga ključnih aktera na lokalnom nivou u skladu sa izraženim potrebama institucija i mladih  Podržava sistematizaciju i promociju PO usluga putem objedinjenog Kataloga i kalendara PO usluga, s Koordiniše PO aktivnosti putem sastanaka , promotivnih  aktivnosti  Podržava škole, KzM i ostale aktere u promovisanju programa PO ispred svih relevantnih organa i profesionalaca u oblasti PO, u školama, lokalnoj zajednici i šire  Podržava i učestvuje u procesu prikupljanje sredstva za škole za realizaciju zajedničkih PO događaja kao što su npr. sajam obrazovanja, realni susreti, Dan dečaka/devojčica i sl.  Prati podatke o statusu sprovodjenja programa u školama, podržava umrežavanje MOŠ/BOŠ i KZM i ostalih aktera, promoviše kapacitete i usluge podrške MOŠ i KzM kao ključne resurse koji se nalaze u lokalnoj zajednici  Sprovodi monitoring i evaluaciju aktivnosti Seite 4
 5. 5. Tim za profesionalnu orijentaciju (TIPO) u Požarevacu – kako smo počeli  Saradnja Sociorehabilitacionog kluba za mlade ( socijalno edukativna usluga za decu i mlade u sukobu sa zakonom i u riziku) i OŠ “Vuk Karadžić” u pilotiranju GIZ programa, 2010 godine  Program omogućava: Otkrivanje sebe i prihvatanje drugih takvi kakvi jesu i izoštravanje slike o sebi Usavršavanje ličnih strategija učenja, veština da artikulišu i formulišu svoja očekivanja... Usvajanje pozitivnih socijalnih veština i pozitivnih obrazaca ponašanja Visok stepen homogenizacije grupa i postignuća dece: Uključivanje roditelja: Individualni i grupni informaciono-motivacioni sastanci sa roditeljima Seite 5
 6. 6. TiPO i škole • 8 škola, odnosno 30-tak profesionalaca na bazičnim obukama za PO • Tri mentorske škole sa posebnim postignućima i podrškom • 15 profesionalaca ima status mentora za PO • 1.565 učenika obuhvaćenih programom • Realizovano 6 mentorskih i 10 TIPO sastanaka • od 2012 priključuju se i srednje škole • Na predlog škola 2012 g.RuTIPO dobitnica Zahvalnice Grada Požarevca za poseban doprinos vaspitanju i obrazovanju Seite 6
 7. 7. TiPO i Kancelarija za mlade  U KzMu program uglavnom sprovode volonteri kao promoteri  Uspostavljaju usluge mladih za mlade pre svega na nivou vršnjačkog informisanja, vršnjačke podrške u realnim susretima i vršnjačkim obukama za karijeru  Program primeren potrebama mladih na prelasku na dalje obrazovanje ali i u svet rada – uglavnom srednješkolskog uzrasta  KzM ima mogućnost obuhvata mladih van sistema redovnog obrazovanja  Podrška su nezaposlenim mladima koji žele da istraže svoje mogućnosti i promene posao  Saradnja u TiPOu kroz više zajedničkih akcija i materijalnu podršku Seite 7
 8. 8. TiPO i nevladin sektor Aktivnosti na polju karijernog vođenja i savetovanja:  Pružalac usluge “Sociorehabilitacioni klub za mlade” (Grad Požarevac)  Resurs centar Ministarstva omladine i sporta u Programu MLADI SU ZAKON (2010, 2012, 2013)  “Info za karijeru-šansa za mlade” (MOS)  “Career guidance local platform” (EU)  “Šansa za mlade u svetu rada” (MDG ACHIEVEMENT FUND)  Akreditacija programa “Karijerno vođenje i savetovanje za mlade iz osetljivih grupa” ZOUV Seite 8
 9. 9. TiPO i privreda Uskladjivanje interesovanja, sklonosti, sposobnosti pojedinca sa realnim zahtevima poslovnog okruženja preduslov za očuvanje i dalji razvoj preduzeća, a time i za stvaranje radnih mesta i uspešnu politiku zapošljavanja. • Ti PO podržava škole i KZM u uspostavljanju i institucionalizaciji saradnje sa brojnim predstavnicima privrede ( preduzetnicima, biznis udruženjima, velikim kompanijama..) • Uspostavljeno čvrsto partnerstvo sa Udruženjem preduzetnika “Sloga” • Preko lokalne samouprave predstavnici privrede dodatno osnaživani da se priključe programu profesionalne orijentacije Seite 9
 10. 10. TiPO i lokalna samouprava  Koncept programa zahteva podršku lokalne zajednice i privrede.  povezuje ključne aktere koji mogu da podrže mladu osobu u procesu odlučivanja  inovacija za smanjenje nezaposlenosti  jača ulogu lokalne zajednice u planiranju mera i podrške zapošljivosti mladih ljudi i odgovore na potrebe tržišta rada za kompetentnom radnom snagom  U Požarevcu u realizaciju aktivnosti uključeni ključni funkcioneri i predstavnici različitih tela (Gradonačelnik, zamenici, članovi Gradskog veća, saveta za zapošljavanje, saveta za mlade, kancelarije za lokalno ekonomski razvoj, budžet i sl)  TIPO institucionalizovan kroz potpisan Memorandum o saradnji Seite 10
 11. 11. TIPO i NSZ, CSR, roditelji • NSZ u pogledu uspeha politike zapošljavanja dobija saradnika u školi i KzM jer oni su ti koji omogućavaju mladima kompetencije za odlučivanje i orijentisanje i doprinose indirektno smanjenju nezaposlenosti u kategoriji mladih. NSZ omogućava svoje usluge podrške mladima u riziku od pogrešnog izbora i/ili neodlučne mlade. • NSZ omogućuje i bolje informisanje mladih o potrebama tržišta rada. • CSR kao Organ starteljstva ima ključnu ulogu u podršci deci i mladima iz osetljivih grupa a uključivanjem u tim uspostavlja se institucionalna saradnja roditelj uključen da kao najvažniji sagovornik aktivno učestvuje u programu i prati i podržava process odlučivanja. Podrška svih aktera je neprocenjiljiva jer profesionalna orijentacija znači životnu orijentaciju! Seite 11
 12. 12. Faktori uspeha: promotivne aktivnosti • Tokom prethodnih godina izuzetna pažnja posvećena promociji programa. • Rezultat: svih 11 lokalnih elektronskih i štampanih medija intezivno izveštavalo sa svih važnijih aktivnosti i napravljeno više desetina medijskih priloga • Formirana facebook stranica Profesionalna orijentacija Braničevski okrug • Informacije se postavljaju na sajtove škola, organizacija i lokalne samouprave Seite 12
 13. 13. Faktori uspeha: transfera znanja i veština • U cilju održivosti programa i umrežavanja aktera, NVO obučavaju timove mentor škola u oblasti izrade predloga projekta • Izrađene dve projektne aplikacije sa temom preduzetništva mladih • Sa Savetom za zapošljavanje i Savetom za mlade pokrenuta inicijativa izmene postojećih akcionih planova • U cilju “prenosa” modela TIPO umrežene i intezivirane aktivnosti sa mentor školom sa teritorije Opštine Žagubica Seite 13
 14. 14. Faktor uspeha: naučene lekcije • Neophodna precizna analiza ključnih stejkoholdera • Oslonac u senzibilisanih volonterima KZM, zbog političkih turbulencija na lokalu • Intezivna komunikacija između aktera • Kredibilitet u zajednici • Transfer znanja i iskustva • Institucionalizovan Tim za profesionalnu orijentaciju dobar mehanizam za održivost programa POiKVS Seite 14
 15. 15. Timovi za profesionalnu orijentaciju u Srbiji TiPO uspostavljen u 32 grada i opština uključujući i Beograd U Požarevacu, Kikindaii Kanjiži institucionalizovan TiPo sa potpisanim Memorandumima o saradnji između lokalne samouprave i ostalih aktera. Seite 15
 16. 16. Sprovedeno od strane: GIZ podržava nemačku Vladu u ostvarivanju ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. U izdanju: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Odgovorno lice: Martin Welte Autor: Tanja Rajić Sedište: “Profesionalna orijentacija u Srbiji” Kursulina 33, Beograd T F E I I I +381112445545 +381112431552 boss@giz.de www.giz.de www.profesionalnaorijentacija.org www.mojaposla.rs 17.12.2013 U saradnji sa: XXX Seite 16
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×