Notitie n.a.v. de algemene ledenvergadering 25 10-2012

221 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Notitie n.a.v. de algemene ledenvergadering 25 10-2012

  1. 1. Huurdersbelangenvereniging Oud Waalwijk HVOW Algemene ledenvergadering 25-10-2013 Aanwezig : het voltallige bestuur alsmede 28 leden van de vereniging en mevrouw A. Fransen, WLS, en Jan van Kessel, vestigingsmanager Waalwijk van Casade deze laatste 2 zullen het thema van de avond “Het functioneren van de HVOW en de WLS” verzorgen. Bericht van verhindering: 5 leden Opening Nadat alle aanwezigen een kop koffie aangeboden hadden gekregen opende de voorzitter Pieter Verboom de bijeenkomst en legde uit waar de huurdersbelangen vereniging HVOW voor is en wat haar rol is in de stichting Huurdersbelangen Waalwijk, Loon op Zand en Sprang-Capelle (WLS). Korte voorstelronde. Hierin stellen de deelnemers zich voor en leggen uit wie men is, wie men vertegenwoordigt en waarom men deel neemt aan deze bijeenkomst. Mededelingen. Secretaris Jan van de Wiel geeft in de mededelingen aan dat er 4480 uitnodigingen zijn verstuurd. 6 personen hebben aangegeven dat ze aanwezig zullen zijn en vijf personen zijn verhinderd waarbij er één was die nader info over bestuur/werkgroepen wenste waarvoor per mail is gezorgd. 2 brieven met vragen/bemerkingen over Casade zijn met toestemming van de schrijver overhandigd aan Casade. (1 was anoniem). De huur van ons kantoor in de Grotestraat 198-B is per 1 januari 2013 opgezegd daarom is in het bestuur besloten om vanaf die datum te vergaderen in BaLaDe wat tevens het bezoek adres wordt. Het secretariaat wordt gevestigd op het adres van de secretaris. Dit betekent ook dat de algemene Jaarvergadering voortaan plaats vindt in BaLaDe. De vergadering gaat hiermee akkoord. Verslag van de secretaris Vervolgens stond het jaarverslag van de secretaris op de agenda. In het kort werd uitgelegd waar de HVOW in 2012 mee bezig is geweest, ook werden toekomstplannen aangestipt. Het volledige verslag lag ter inzage in de vergadering en is naar aanleiding van een verzoek van een enkele deelnemer per mail verstuurd o.a. naar P van Gils. Verslag van de penningmeester Hierna nam de penningmeester Jan van Bergen het woord over het jaarverslag 2011 en legde uit hoe de posten waren samengesteld. Hierover kwamen enkele vragen die naar tevredenheid werden beantwoord. Benoeming en verslag kascommissie. Hierna volgde de verklaring van de kascommissie, Paul Geritz en Wendy van der Steen. De gecontroleerde kas werd goed in orde bevonden al waren er enkele bemerkingen die de penningmeester in 2013 zal opvolgen. Decharge werd door de vergadering verleend. Voor 2013 zal de kascommissie nog worden samengesteld. Op verzoek van het bestuur aan de aanwezigen reageerde alleen het aspirant bestuurslid Esmiralda Donders positief.
  2. 2. Bestuurssamenstelling Na enige uitleg wordt als bestuurslid benoemd de heer Paul Geritz. Tevens zijn geaccepteerd als bestuurslid de heer Jan van Bergen en mevr. Henriëtte van Noije Als aspirant (kandidaat)bestuursleden geven zich op Marisa Beckers en Esmiralda Donders. Pieter Verboom geeft aan dat hij met ingang van 1 januari 2013 het voorzitterschap zal neerleggen maar blijft nog wel bestuurslid. In het bestuur zal dan uit hun midden een nieuwe voorzitter worden gekozen. Inleiding over het thema “Het functioneren van de HVOW en de WLS” Pieter Verboom legt uit wat nu precies de huurdersvereniging de HVOW is. De Huurders Vereniging Oud Waalwijk, is opgericht in 1999 en is volledig onafhankelijk van welke instelling of organisatie dan ook. De HVOW is de achterban op vestigingsniveau (Oud-Waalwijk) voor de stichting Huurdersbelangen Waalwijk, Loon op Zand/Kaatsheuvel en Sprang-Capelle (WLS). De WLS bespreekt en beslist met Casade zaken m.b.t. beleid en procedures die van belang zijn voor de huurders. Op vestigingsniveau onderhoudt de HVOW de contacten met de huurders en geeft gericht advies over wonen en huren op lokaal niveau in overleg met de WLS. Iedereen die een woning huurt van Casade is gratis lid van de HVOW en daardoor automatisch aangesloten bij de Woonbond waarvan de HVOW en de WLS lid zijn. Indien men geen lid wil zijn van de HVOW dient men dit aan te geven bij de huurdersbelangenvereniging maar ook niet huurders kunnen lid worden. Volgens de Overlegwet (Wet op het overleg huurders verhuurder) moet een huurdersorganisatie die een beroep op de wet wil doen een vereniging of stichting zijn (rechtspersoon). Veel bewonerscommissies die actief zijn op complex- wijkniveau hebben ‘geen rechtspersoonlijkheid’ omdat ze geen officiële vereniging of stichting zijn. Als er bij een verhuurder naast bewonerscommissies ook een huurdersorganisatie op verhuurdersniveau bestaat (die de belangen behartigt van alle huurders van de verhuurder en niet alleen die van bijvoorbeeld een buurt, wijk of complex), is die laatste volgens de wet de officiële eerste ‘overlegpartner’ van de verhuurder. Maar als het gaat over onderwerpen die spelen op het niveau van een wooncomplex moet een verhuurder ook overleggen met de bewonerscommissie van dat complex. Het gaat dan om onderwerpen als: sloop en renovatie van de woningen, het servicekostenpakket, leefbaarheid en herstructurering van de buurt. Thema “Het functioneren van de HVOW en de WLS” Ank Fransen, voorzitter WLS, en Jan van Kessel de vestigingsmanager van Casade in Waalwijk leggen uit wat huurdersinvloed (participatie) volgens hen precies inhoudt. Met name Ank Fransen benadrukt het feit dat de bewonersinvloed aan de voorkant komt van de beleidsvorming en dat er oog dient te zijn voor de lokale verankering. Jan van Kessel behandelt de uitgangspunten van het participatie model en geeft een duidelijk overzicht hoe het verder zal gaan; 1. Bij de invloed van huurders wordt onderscheid gemaakt tussen a) Bewaken kwaliteit van dienstverlening. Vragen/klachten over de dienstverlening gaan via de klachtenprocedure van Casade. b) Beleid 2. Bewonersinvloed komt aan de voorkant van beleidsvorming. Casade en de WLS bepalen jaarlijks de beleidsagenda en bepalen aan het begin van het jaar de concrete aanpak met betrekking tot participatie. 3. De huurder is aan zet: stimuleren actief burgerschap. De WLS en Casade stimuleren en faciliteren de bewonerscommissies en initiatieven in het kader van ‘schoon, heel, veilig en gezellig. De HVOW zal midden 2013 een bijeenkomst organiseren met haar achterban de huurderscommissies, activiteitencommissies, complexcommissies, buurtverenigingen etc. etc. 4. Casade gaat de digitale mogelijkheden optimaal benutten en gaat maatwerk leveren aan mensen die dat nodig hebben. Casade en de
  3. 3. Huurdersbelangenverenigingen proberen alle huurders een plek te geven in het participatiestatuut. 5. Casade en de WLS (incl. haar achterban) willen verankerd zijn in de lokale gemeenschap. Dit wordt gewaarborgd door; a) Mogelijkheid tot uitwerken Casade breed beleid op lokaal niveau. b) Op operationeel niveau wordt rekening gehouden met lokale bijzonderheden. c) Beleidsvorming lokale agenda wordt lokaal georganiseerd. 6. Casade en de WLS stellen eisen aan het niveau dat aan vrijwilligers wordt gesteld op verschillende niveaus van participatie. In de afspraken baseren zij zich op de organisatiedriehoek (Strategisch- Tactisch-Operationeel). 7. Er worden eisen gesteld aan de inhoud en prestatie die wordt geleverd door zowel de WLS als Casade. De verwachtingen worden vooraf gezamenlijk opgeteld. In een jaarlijks overleg met de bestuurder en vestigingsmanager(s) wordt dit geëvalueerd. (Excessen uitgezonderd). Jan van Kessel en Ank Fransen beantwoorden de vragen. Jan van Kessel behandelt ook even de politieke situatie en de plaats van de corporaties in onze samenleving. Het onderhoudsproject in de bevrijdingsbuurt komt n.a.v. van vragen van mevrouw van ’t Noordeinde ook ter sprake en zal zeker een vervolg krijgen. Pieter Verboom sluit de vergadering en dankt iedereen voor hun aanwezigheid, inzet en nodigt hen nog uit voor een hapje en drankje. Jan van de Wiel Secretaris HVOW

×