Dossier infantil curs2013-14_claret_barcelona

169 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
169
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dossier infantil curs2013-14_claret_barcelona

  1. 1. EDUCACIÓ INFANTIL 2013CURS 2014
  2. 2. 2 El col·legi Claret de Barcelona Qui som? La nostra escola promou la formació integral dels alumnes d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, i els prepara a participar activament en la transformació i millora de la societat. És una escola al servei del poble que manté aquest esperit pel qual va ser fundada per la congregació de missioners claretians el 1871, i així: Dóna resposta a una opció educativa que molts pares reclamen, i vol obrir-se a tothom qui desitja d’educar-hi els propis fills. S’acull al finançament públic per tal de garantir la gratuïtat de l’educació i evitar tota discriminació per motius econòmics.   Compta amb un equip de docents i col·laboradors que es comprometen a donar una educació coherent i de qualitat a tots els i les alumnes.  Té el suport i l’estímul dels pares i mares d’alumnes, compromesos amb l’opció educativa pròpia del centre.   S’insereix, com a cor de la comunitat, en la realitat sòcio-cultural de Catalunya, com a expressió de seva identitat cristiana i de la seva vocació evangelitzadora.   En el marc del pluralisme escolar que caracteritza la nostre societat, l’escola claretiana se sent corresponsable i solidària amb totes les altres escoles del país. COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  3. 3. Línia pedagògica del parvulari 3 Objectius Educar i estimular als nostres infants en totes les dimensions de la seva persona Dimensió afectivo-emocional Dimensió cognitivo-intel.lectual Dimensió física Dimensió sòcio-cultural Dimensió sensorial Dimensió espiritual Dimensió actitudinal Afavorir el creixement personal a través del treball del jo, potenciant la pròpia capacitat de conèixer els propis sentiments i la confiança en les seves possibilitats i limitacions. Potenciar la vivència de l’escola com a quelcom positiu on l’infant es senti a gust amb ell mateix i amb tots aquells que l’envolten, convertint l’escola en comunitat de creixement personal i social. Estimular la motivació i la capacitat receptiva dels infants envers els diferents aprenen- tatges, donant-los l’oportunitat d’adquirir diferents estratègies per observar, conèixer i aprendre tot allò que els envolta. Concebre l’infant com a protagonista dels seus propis aprenentatges. Potenciar un aprenentatge significatiu partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn, per passar de forma seqüenciada a l’abstracció dels diferents continguts. D’aquesta manera l’aprendre pren significat i funcionalitat. L’infant troba un sentit a allò que fa i es mostra capaç de superar per ell mateix petites situacions i nous reptes. Oferir als infants un model de mestre/a que els coneix, els comprèn, hi confia, els dóna seguretat i que respecta la seva individualitat i la seva diversitat.COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  4. 4. 4 Com ho fem? Per tal d’aconseguir tots aquests objectius utilitzem una pedagogia plural on hi intervenen diferents metodologies i realitzem activitats molt variades per tal que els nens i les nenes desenvolupin aquestes capacitats i les assoleixin, fomentant l’adaptació, els hàbits, l’esforç, el joc, l’esperit crític i l’equilibri emocional. Alhora que li facilitem les eines i les estratègies per ajudar-lo a créixer en autonomia i equitat. MÈTODE D’ESTIMULACIÓ PRIMERENCA (Glenn Doman) El mètode consisteix en donar els màxims estímuls (entenem per estímul qualsevol informació que es rep a través dels sentits) per tal d’afavorir el desenvolupament del cervell. Fomentem l’educació de nens amb curiositat i motivats per aprendre, nens que venen feliços a l’escola. A través dels bits d’intel·ligència, el gateig, els arrossegaments i la braquiació desen- volupem la capacitat d’analitzar la realitat que l’envolta, la capacitat d’imaginar-me com hauria de ser, i la capacitat de buscar les estratègies d’actuació per poder trans- formar-la. El nen aprèn tot jugant, deixant-se portar per la seva curiositat insaciable. EL CONSTRUCTIVISME L’aplicació d’aquest mètode respon a un enfoc en el treball de la lecto-escriptura i de les matemàtiques més que una aplicació del mètode pur en sí. Aquest estil de treball potencia l’acompliment dels objectius exposats a l’inici ja que és l’infant qui construeix els seus propis aprenentatges partint d’uns coneixements propis inicials i arribant gràcies al seu esforç a uns continguts més elaborats. COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  5. 5. 5 APLICACIÓ DE DIFERENTS UNITATS DIDÀCTIQUES relacionades amb els diferents objectius i continguts curriculars. Les unitats didàctiques s’elaboren partint dels objectius i continguts proposats pel Departament d’Ensenyament, afavorint el desenvolupament de les diferents CAPACITATS. Realitzem TREBALL PER PROJECTES on es fomenta l’aprenentatge signifi- catiu i treballem per afavorir l’adquisició de les habilitats socials i d’aprenen- tatge, emfatitzant en la manipulació, l’experimentació, la vivència i el diàleg. Els nens i les nenes realitzen les tasques tant a nivell individual, en petit-grup com en grup-classe, ja que treballar de forma individual potencia el ser autònom i el treball en grup els ensenya a compartir, a respectar, a conviure. A principi de curs s’organitzen i planifiquen les SORTIDES, ACTIVITATS i colònies que es faran durant el curs. Les sortides són culturals i/o edu- catives que tenen a veure amb capacitats i continguts treballats a l’aula. LES ACOLLIDES Cada dia al matí dediquem els primers minuts del dia a fer l’Acollida. Ens permet treballar els valors (solidaritat, ajudar els altres, compartir, estimar i respectar a tothom, saludar, normes de cortesia, comportament a la classe, respectar l’entorn, la natura, els companys...), les nostres tradicions i les nostres festes (La Mercè, el Pare Claret, la castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi...). L’EDUCACIÓ EMOCIONAL Projecte a partir del qual potenciem la capacitat per prendre consciència de les pròpies emocions i de les emocions dels altres; per desenvolupar l’habilitat de controlar les pròpies emocions; per prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives; per desenvolupar l’habilitat de generar emocions positives; per desenvolupar l’habilitat d’automotivar-se... Aquest coneixement d’un mateix afavoreix un creixement progressiu de l’autoestima i possibilita l’adquisició d’habilitats socials que ajuden a millorar les relacions entre iguals.COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  6. 6. 6 LA PSICOMOTRICITAT Treballem la vessant psicomotriu seguint una programació gradual per cursos on: s’estimula la coordinació motriu dels infants mitjançant el joc, la imaginació i el moviment; es possibilita l’evocació de les emocions, l’obertura de l’afectivitat i les pors; es treballa els sentits i diferents continguts curriculars relacionats especialment amb la mesura i l’espai i s’estimulen habilitats socials i d’interacció entre iguals i amb l’adult. EDUCACIÓ SOCIAL, ÈTICA I RELIGIOSA Apropem els infants a la realitat religiosa més propera fent èmfasi en les diferents festes i tradicions cristianes; els ajudem a conèixer i a valorar els costums i les tradicions pròpies de la cultura catalana; partim dels valors humans i de les actituds bàsiques cristianes per interioritzar hàbits de comportament que faciliten la convivència i les relacions entre iguals i treballem tota la ves- sant humana partint de la persona de Jesús com a model cristià i com a punt d’inici per educar en els hàbits cristians de pregària i d’estima envers Déu. L’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT L’equip de mestres és molt conscient de la importància d’atendre a cada infant segons la seva individualitat. Valorem les capacitats i les seves dificul- tats i intentem adequar la nostra acció educativa a aquesta diversitat. Amb l’atenció a la diversitat, es vetllarà per oferir l’ajuda educativa, a cada escolar, tenint en compte el seu nivell maduratiu i el seu bagatge. S’està molt atent a la detecció de possibles necessitats educatives especials, per poder fer les intervencions necessàries. És per aquest motiu que a l’escola hi ha un projecte de reforç que atén als alumnes que ho necessitin dins o fora de l’aula amb un mestre de suport, garantint així rebre una atenció adequada al seu estat evolutiu i a la seva capacitat d’aprenentatge. COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  7. 7. 7 Més informació HORARI de les classes: de 8’30 a 12’30 i de 15 a 17 hores. ÀREES COMPLEMENTÀRIES a Educació Infantil (a la setmana): 3 hores d’anglès 1 hora de música 1 hora de natació SERVEIS: Permanència: de 8 a 8’30 hores Biblioteca Departament psicopedagògic Logopèdia j Menjador: C Cuina pròpia E Equip de monitores Migdiada a P3 Activitats extraescolars: E Espai de Cultura U Unió Esportiva Claret E Esportiu Claret FEAC: Programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius entre els pares i les mares i els mestres i professors. OFERTA DE PLACES: P3: 104 places. La resta de cursos: passar per secretaria de l’escola . HORARIS SECRETARIA: de dilluns a divendres de 8’00 a 10’00, de 12 a 12’30 i de 15 a 17 hores. QUOTA mensual (curs 2012-2013): Escola: 130,36 euros. Mitja pensió: 145,94 euros (d’octubre a maig)COL·LEGI CLARET BARCELONA EDUCACIÓ INFANTIL 2013-14
  8. 8. Sant Antoni Mª Claret 49 08025 BarcelonaTel. 93 208 18 30 / Fax 93 208 18 31 secretaria@claretbarcelona.cat www.claretbarcelona.cat

×