Štedni barometar Erste Grupe

1,184 views

Published on

Štedni barometar Erste Grupe - navike u vezi sa štednjom

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,184
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
680
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Štedni barometar Erste Grupe

 1. 1. NAVIKE U VEZI SA ŠTEDNJOM PREGLED PO DRŢAVAMAReprezentativno istraţivanje stanovništvastarijeg od 15 godinaSeptembar 2012. godine
 2. 2. Dizajn istraţivanja 1 Ovaj izveštaj prikazuje rezultate Istraţivanja o štednji za 2012. godinu, koje je sprovedeno u 12 zemalja, istraţivanjem navika, stavova, motiva i briga ljudi u Cilj istraţivanja pogledu štednje, kao i teme finansijske pismenosti i monetarnog obrazovanja. Detaljni rezultati za svaku od zemalja dostupni su u posebnim izveštajima. • telefonske ankete sprovedene širom zemlje Metod/Uzorak • reprezentativan za populaciju koja moţe da koristi bankarske usluge, stariju od 15 godina • u Ukrajini: gradska naselja sa najmanje 100.000 stanovnika Austrija: n = 900 Hrvatska: n= 500 Turska: n= 500 Češka Republika: n = 501 Srbija: n= 500 Crna Gora n= 500 Veličina uzorka Slovačka Republika: n = 510 Ukrajina: n= 500 MaĎarska: n = 500 Nemačka: n= 500 Rumunija: n = 505 Poljska n= 507 Vreme Anketiranje je sprovedeno u avgustu i septembru 2012. godine. Direktor istraţivanja Rukovodilac na projektu Ansgar Löhner Astrid Heinrich Kontakt Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 208 Tel: 0043/ 732 77 22 55 - 217 mob.: 0043/ 676 9164650 heinrich@imas.at loehner@imas.at
 3. 3. Vaţnost štednje I 2 Pitanje 1: “Najpre, koliko je Vama lično vaţna štednja? Da li biste rekli da je štednja za Vas…” Stanovništvo starije od 15 godina u .... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500)Stavljanje novca na stranu je - 19 27 Veoma vaţna- 1 39 38 38 42 44 56 48 39 Prilično vaţna- 2 31 37 38 28 42 29 19 19 Samo donekle vaţna- 3 19 16 13 16 8 7 9 9 Manje vaţna- 4 6 6 7 2 5 Potpuno nevaţna- 5 7 7 4 5 6 6 3 2 3 Prosek 2,0 2,3 2,3 1,7 1,9 2,0 2,0 2,0
 4. 4. Vaţnost štednje II 3Pitanje 1: “Najpre, koliko je Vama lično vaţna štednja? Da li biste rekli da je štednja za Vas…” Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) Stavljanje novca na stranu je - 30 28 Veoma vaţna- 1 33 43 31 Prilično vaţna- 2 43 44 39 31 Samo donekle vaţna- 3 19 14 8 Manje vaţna- 4 6 4 5 5 6 Potpuno nevaţna- 5 2 4 5 Prosek 2,1 1,9 2,1 2,3
 5. 5. Razvoj vaţnosti štednje 4Pitanje 2: “Da li je štednja novca generalno za vas postala manje ili više vaţna nego što je bila pre nekoliko godina?" U poreĎenju s prethodnim godinama štednja je % Izgubila na vaţnosti Nema razlike Postala vaţnija Austrija (n=900) 39 24 36 Češka Republika (n=501) 23 39 38 Slovačka Republika (n=510) 23 47 30 MaĎarska (n=500) 30 22 49 Rumunija (n=505) 46 18 36 Hrvatska (n=500) 22 37 41 Srbija (n=500) 16 21 63 Ukrajina (n=500) 6 41 53 Nemačka n=500) 26 29 45 Poljska (n=507) 12 35 53 Turska (n=500) 44 22 34 Crna Gora (n=500) 7 58 35
 6. 6. Navike ljudi u pogledu finansija i štednje I 5Pitanje 3: “Sada ću vam pročitati različite stavove koji se tiču štednje novca. Molim vas da mi kaţete da li se svaka od ovih tvrdnjiodnosi na vas ili ne. Molim vas da mi odgovorite jednostavno sa da ili ne. Da li se na vas odnosi tvrdnja – " Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) Štedim čim mi ostane nešto novca 57 67 66 75 78 65 71 74 Nekad više, nekad manje. Imam naviku da redovno 65 40 58 58 44 45 55 30 ostavljam nešto novca sa strane Dva puta razmislim pre nego što 68 72 26 80 84 79 73 53 potrošim svaki novčić Štedim samo kada imam nameru 25 34 24 28 34 63 42 56 da kupim nešto odreĎeno Veoma me interesuju izveštaji 45 37 53 53 31 45 53 31 medija o novcu i štednji Pomno slušam šta mi savetnik u 37 20 36 39 45 24 36 17 banci govori o novcu i štednji Ne znam mnogo o temama 35 24 23 33 31 34 32 20 novca i štednje Nemam talenat za rukovanje 21 21 9 15 11 36 29 19novcem, novac mi prosto klizi iz ruku
 7. 7. Navike ljudi u pogledu finansija i štednje II 6Pitanje 3: “Sada ću vam pročitati različite stavove koji se tiču štednje novca. Molim vas da mi kaţete da li se svaka od ovih tvrdnjiodnosi na vas ili ne. Molim vas da mi odgovorite jednostavno sa da ili ne. Da li se na vas odnosi tvrdnja – " Stanovnisštvo starije od 15 godina u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) Štedim čim mi ostane nešto novca 75 30 67 65 Nekad više, nekad manje. Imam naviku da redovno 54 24 46 54 ostavljam nešto novca sa strane Dva puta razmislim pre nego što 42 58 62 29 potrošim svaki novčić Štedim samo kada imam nameru 35 30 49 22 da kupim nešto odreĎeno Veoma me interesuju izveštaji 48 27 36 51 medija o novcu i štednji Pomno slušam šta mi savetnik u 41 15 28 24 banci govori o novcu i štednji Ne znam mnogo o temama 25 40 28 24 novca i štednje Nemam talenat za rukovanje 12 30 25 9 novcem, novac mi prosto klizi iz ruku
 8. 8. 3 najčešće korišćena proizvoda štednje 7 Pitanje 4: "Koje od sledećih bankarskih usluga vezanih za štednju Vi lično koristite? Da li Vi lično koristite – “ Proizvodi štednje Češka Slovačka Austrija MaĎarska % koji se lično koriste: Republika Republika (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) Ţivotno osiguranje,Štedna knjiţica, - kartica 82 Stambena štednja 51 Štedni račun 52 38 osiguranje kapitala Penziono osiguranje Ţivotno osiguranje, Štedna knjiţica, Stambena štednja 67 49 44 31 sa podrškom drţave osiguranje kapitala - kartica , - račun Ţivotno osiguranje, Ţivotno osiguranje, Penziono osiguranje 48 45 Stambena štednja 32 sa podrškom drţave 22 osiguranje kapitala osiguranje kapitala Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) Ţivotno osiguranje, 22 Štedna knjiţica, - račun 41 Oročena šrednja 12 Račun sa kraticom 27 osiguranje kapitala Ţivotno osiguranje, Ţivotno osiguranje, Štedni račun, - Oročeni depoziti 16 18 11 depozit 17 osiguranje kapitala osiguranje kapitala Tekući račun, a vista Dobrovoljno penziono 13 Stambena štednja 15 Po viĎenju 10 račun 7 osiguranje Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500)Štedna knjiţica, - kartica Štedna knjiţica, - Štedna knjiţica, - 66 Štedna knjiţica - račun 62 11 34 - račun račun račun Ţivotno osiguranje, Ţivotno osiguranje, Ţivotno osiguranje, 44 osiguranje kapitala 51 Oročeni depoziti 8 9 osiguranje kapitala osiguranje kapitala Dobrovoljno penziono Penziono osiguranje Stambena štednja 39 31 Zlato, zlatni novac 8 6 osiguranje sa podrškom drţave
 9. 9. Trenutni mesečni prosečni ušteĎeni iznos 8 Pitanje 5: "Koliko trenutno odvajate novca za štednju? Ukoliko nemate mesečni plan štednje, pokušajte otprilike da procenite koliko je to na mesečnom nivou. Da li bi se moglo reći da trenutno mesečno uštedite - " Samo ŠTEDIŠE Uključene NEŠTEDIŠE Prosečno u EUR Average in EUR Average in local currency Average inProsečno u in EUR Prosečno u lokalnoj valuti Average EUR EUR Prosečno in lokalnoj valuti local curren Average u local currency Average in Austria (n=869) Austrija (n=869) € 170 170 € - Austria (n=869) 170 € Austria (n=869) 164 €€ 170 - -h Republic Češka Republika (n=471) € (n=471) 83 *) 83 € *) Czech Republic (n=471) 83 € Czech Republic (n=471) 2.088 CZK *) 83 € 78 *) 1.963 CZK 2.088 CZK 2.088 CZK Slovačka Republika (n=481) € Republic (n=481) 88 88 € Slovak Republic (n=481) 88 € Slovak Republic (n=481) - 83 € 88 € - - MaĎarska (n=385) € Hungary (n=385) 49 *) 49 € *) Hungary (n=385) 49 € Hungary (n=385) 14.411 HUF *) 38 € 49 € *) 11.096 HUF 14.411 HUF 14.411 HUF Rumunija (n=374) € Romania (n=374) 39 *) 39 € *) 174 RONRomania (n=374) 39 € Romania (n=374) *) 29 € 39 *) 129 RON 174 RON 174 RON Croatia (n=347) Hrvatska (n=347) € 59 *) 59 € *) Croatia (n=347) 59 € Croatia (n=347) 443 KN *) 41 € 59 € *) 307 KN 443 KN 443 KN Serbia (n=334) Srbija (n=334) € 43 *) 43 € *) 4.777 RSDSerbia (n=334) 43 € Serbia (n=334) *) 29 € 43 *) 3.191 RSD 4.777 RSD 4.777 RSD Ukraine (n=389) Ukrajina (n=389) € 46 *) 46 € *) Ukraine (n=389) 46 € Ukraine (n=389) 488 UAH *) 46 € 36 *) 380 UAH 488 UAH 488 UAH Nemačka (n=448) € Germany (n=448) 199 199 € - Germany (n=448) 199 € Germany (n=448) 199 € 178 € - - Poland (n=463) Poljska (n=463) € 99 *) 99 € *) Poland (n=463) 99 € Poland (n=463) 421 ZLOTY *) 90 € 99 *) 384 PLN 421 ZLOTY 421 ZLOTY Turkey (n=155) Turska (n=155) € 71 *) 71 € *) 166 YTLTurkey (n=155) 71 € Turkey (n=155) *) 22 € 71 € *) 166 YTL 51 YTL 166 YTL Crna Gora (n=341) €ontenegro (n=341) 42 42 € Montenegro (n=341) 42 € Montenegro (n=341) - 29 € 42 - - past 12 months *) Prosečan devizni kurs u proteklih Average exchange rate past 12 months *) 12 meseci *) Average exchange rate past 12 months
 10. 10. Zadovoljstvo trenutnom ušteĎevinom I 9 Pitanje 6: Da li ste zadovoljni iznosom koji ste trenutno u mogućnosti da uštedite? Da li biste rekli da ste –" Štediše u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=869) (n=471) (n=481) (n=385) (n=374) (n=347) (n=334) (n=389) Trenutnom ušteĎevinom - 6 5 3 6 3 9 10 7 Vrlo zadovoljni - 1 23 16 17 14 20 16 23 28 15 22 34 10 Prilično zadovoljni - 2 33 31 33 27 18 24 38 17 26 22Ni zadovoljni ni nezadovoljni- 3 38 41 16 37 34 30 Prilično nezadovoljni - 4 14 21 Veoma nezadovoljni - 5 9 4 Prosek 2,4 2,9 3,3 3,6 3,5 3,5 3,8 4,0
 11. 11. Zadovoljstvo trenutnom ušteĎevinom II 10Pitanje 6: Da li ste zadovoljni iznosom koji ste trenutno u mogućnosti da uštedite? Da li biste rekli da ste –" Štediše u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=448) (n=463) (n=155) (n=341) Trenutnom ušteĎevinom - 8 8 7 Vrlo zadovoljni - 1 17 13 23 35 Prilično zadovoljni - 2 33 41 25 25Ni zadovoljni ni nezadovoljni- 3 23 22 22 25 Prilično nezadovoljni - 4 21 22 18 Veoma nezadovoljni - 5 6 7 Prosek 2,7 3,3 2,9 3,3
 12. 12. Motivacija za štednju I 11Pitanje 7: "Sve u svemu, iz kojih razloga Vi štedite? Sada ću Vam pročitati različite razloge zbog kojih ljudi obično odvajaju novac za štednju. MolimVas da mi za svaki od njih kaţete da li je to i lično Vaš motiv za štednju.“ Štediše u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika Lična motivacija za štednju (n=869) (n=471) (n=481) (n=385) (n=374) (n=347) (n=334) (n=389) Čuvanje novca Finansijska rezerva, za hitne slučajeve 86 93 93 84 79 82 80 67 Štedim za starosnu penziju, da bih ranije prestao/la da radim, da bih obezbedio/la 50 71 61 43 48 33 30 20 negu u starosti Kupovina Da bih mogao/la kasnije nešto sebi da priuštim 45 74 73 30 53 31 56 22 Za manje ili veće nabavke, renoviranje 73 68 73 53 56 36 44 45 Za odmor/putovanje 31 23 28 18 31 13 33 30 Za lično školovanje ili školovanje dece *) 17 Bez posebnog razloga 3 0 0 4 6 8 5 3 *) Pitanje postavljeno samo u Ukrajini
 13. 13. Motivacija za štednju II 12Pitanje 7: "Sve u svemu, iz kojih razloga Vi štedite? Sada ću Vam pročitati različite razloge zbog kojih ljudi obično odvajaju novac za štednju. MolimVas da mi za svaki od njih kaţete da li je to i lično Vaš motiv za štednju.“ Štediše u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora Lična motivacija za štednju (n=448) (n=463) (n=155) (n=341) Čuvanje novca Finansijska rezerva, 83 90 92 74 za hitne slučajeve Štedim za starosnu penziju, da bih ranije 53 43 39 16 prestao/la da radim, da bih obezbedio/la negu u starosti Kupovina Da bih mogao/la kasnije nešto sebi da priuštim 41 61 47 20 Za manje ili veće nabavke, renoviranje 65 73 54 35 Za odmor/putovanje 38 34 21 35 Za lično školovanje ili školovanje dece *) Bez posebnog razloga 4 4 1 5 *) Pitanje postavljeno samo u Ukrajini
 14. 14. Planirana štednja u narednih 5 godina I 13Pitanje 8: "U odnosu na sadašnju situaciju, da li smatrate da ćete u sledećih pet godina biti u mogućnosti da uštedite nešto više, manje ili podjednakonovca?” Štediše u ... %U odnosu na danas, u narednih Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina5 godina štedećete ... Republika Republika (n=869) (n=471) (n=481) (n=385) (n=374) (n=347) (n=334) (n=389) Manje 23 21 21 26 22 20 31 37 Otprilike isto 52 52 56 38 27 46 33 44 Više 25 26 23 36 52 34 36 20
 15. 15. Planirana štednja u narednih 5 godina II 14Pitanje 8: "U odnosu na sadašnju situaciju, da li smatrate da ćete u sledećih pet godina biti u mogućnosti da uštedite nešto više, manje ili podjednakonovca?” Štediše u ... % U odnosu na danas, u narednih 5 godina štedećete ... Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=448) (n=463) (n=155) (n=341) Manje 19 33 26 27 Otprilike isto 51 30 50 54 Više 30 38 25 18
 16. 16. Brige u vezi sa štednjom I 15Pitanje 9: "Saznali smo da kod ljudi postoji mnogo briga i strahova u vezi sa štednjom. Sada ću Vam pročitati nekoliko rečenica koje se odnose natakve strahove, a Vi mi za svaku recite da li Vi imate slične strahove koji se tiču štednje." Štediše u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=869) (n=471) (n=481) (n=385) (n=374) (n=347) (n=334) (n=389) Brige u vezi sa štednjom : Slabljenje valute , slabljenje 67 65 73 54 72 84 65 67 kupovne moći, visoka inflacija Štednja novca se sve manje isplati 61 62 51 39 71 22 25 21 Pad vrednosti fondova, pad trţišta 59 59 55 49 65 32 35 10 Uskoro više neću biti u stanju 32 39 37 56 63 42 56 21 da odvajam novac za štednju Da će banke bankrotirati 24 32 35 31 45 42 40 30 Strah da neću dovoljno uštedeti 22 51 50 58 64 41 52 35 za budućnosti Ništa od navedenog 9 6 12 5 2 0 12 0
 17. 17. Brige u vezi sa štednjom II 16Pitanje 9: "Saznali smo da kod ljudi postoji mnogo briga i strahova u vezi sa štednjom. Sada ću Vam pročitati nekoliko rečenica koje se odnose natakve strahove, a Vi mi za svaku recite da li Vi imate slične strahove koji se tiču štednje." Štediše u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=448) (n=463) (n=155) (n=341) Brige u vezi sa štednjom : Slabljenje valute , slabljenje kupovne moći, visoka inflacija 74 73 40 63 Štednja novca se sve manje isplati 64 41 44 11 Pad vrednosti fondova, pad trţišta 60 57 20 17 Uskoro više neću biti u stanju 36 55 34 23 da odvajam novac za štednju 24 43 24 27 Da će banke bankrotirati Strah da neću dovoljno uštedeti 36 59 61 31 za budućnosti Ništa od navedenog 9 8 0 12
 18. 18. Razlozi protiv štednje I 17Pitanje 10: " Zašto trenutno ne odvajate novac na stranu? Sada ću pročitati nekoliko mogućih razloga za to. Molim da mi kaţete za svaki ukoliko vaţiza Vas“ Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija Republika Republika MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) Ljud koji ne štede 3 6 6 23 26 31 27 22 Češka Slovačka Neštediše Austrija Republika Republika MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina (3%=100%; (6%=100%; (6%=100%; (23%=100%; (26%=100%; (31%=100%; (27%=100%; (22%=100%; n=31) *) n=30) *) n=29) *) n=115) n=131) n=153) n=137) n=111) Razlozi protiv štednje U ovom trenutku nema finansijskih mogućnosti 75 78 93 85 70 Radije trošim svoj novac 11 35 4 12 18 Još uvek nisam razmišlao/la o štednji 12 24 4 7 4 Ulaţem novac gde je profitabilnije 5 26 2 4 3 Ulaţem u sopstveni biznis 8 *) Premali broj slučajeva.
 19. 19. Razlozi protiv štednje II 18Pitanje 10: " Zašto trenutno ne odvajate novac na stranu? Sada ću pročitati nekoliko mogućih razloga za to. Molim da mi kaţete za svaki ukoliko vaţiza Vas“ Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) Ljud koji ne štede 10 9 69 32 Neštediše Nemačka Poljska Turska Crna Gora (10%=100%; (9%=100%; (69%=100%; (32%=100%; n=51) *) n=44) *) n=345) n=159) Razlozi protiv štednje U ovom trenutku nema 83 74 finansijskih mogućnosti Radije trošim svoj novac 13 22 Još uvek nisam razmišlao/la o štednji 10 8 Ulaţem novac gde je profitabilnije 4 4 Nemam poverenja u finansijsko trţište 1 *) Previše mali broj slučajeva.
 20. 20. Zadovoljstvo sopstvenim finansijskim stanjem i situacijom I 19Pitanje 13: " Molim Vas sada razmislite o sebi i svojoj finansijskoj situaciji. Koliko ste zadovoljni svojom finansijskom situacijom i stanjem? Izrazite tona skali od 1 do 5, gde 5 znači da ste veoma zadovoljni, a 1 da uopšte niste zadovoljni” MeĎuocene su za dalje ocenjivanje Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=900) *) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) 5 4 3 5 3 4 2 Veoma zadovoljan - 1 10 14 8 15 10 2 14 20 30 34 37 42 3 40 53 47 25 25 14 20 19 4 16 17 33 29 29 25 25 Potpuno naezadovoljan -5 12 13 Prosek 3,1 3,2 3,5 3,7 3,5 3,5 3,8 *) Pitanje nije postavljeno
 21. 21. Zadovoljstvo sopstvenom finansijskim stanjem i situacijom II 20Pitanje 13: " Molim Vas sada razmislite o svojoj finansijskoj situaciji. Koliko ste zadovoljni svojom finansijskom situacijom i stanjem? Izrazite to na skaliod 1 do 5, gde 5 znači da ste veoma zadovoljni, a 1 da uopšte niste zadovoljni” MeĎuocene su za dalje ocenjivanje. Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) 6 4 6 Veoma zadovoljan - 1 15 13 20 28 2 38 41 45 30 3 31 18 21 16 4 8 22 13 16 Potpuno nezadovoljan -5 7 Prosek 2,5 3,1 3,2 3,4
 22. 22. Navike u potrošnji: "U slučaju većih kupovina samo gledam ponude" 21 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" U slučaju većih kupovina samo gledam ponude % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 17 20 34 15 14 2,9 Slovačka Republika (n=510) 20 18 31 15 16 2,9 MaĎarska (n=500) 42 16 22 7 11 1 2,3 Rumunija (n=505) 28 14 19 15 23 1 2,9 Hrvatska (n=500) 42 13 15 9 21 2,5 Srbija (n=500) 52 24 12 5 7 1,9 Ukrajina (n=500) 28 24 26 12 7 3 2,4 Nemačka n=500) 21 16 22 13 28 3,1 Poljska (n=507) 16 8 24 20 31 3,4 Turska (n=500) 29 40 18 7 6 2,2 Crna Gora (n=500) 45 30 18 2 6 1,9*) Not asked.
 23. 23. Navike u potrošnji: “Moram da štedim ili da pozajmim novac da bih kupio veće stvari” 22 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Moram da štedim ili da pozajmim novac da bih kupio veće stvari % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900) *) Češka Republika (n=501) 12 14 1 3,4 18 17 38 Slovačka Republika (n=510) 18 15 19 11 36 1 3,3 MaĎarska (n=500) 9 11 2 3,1 29 16 34 Rumunija (n=505) 24 9 15 13 37 1 3,3 Hrvatska (n=500) 19 11 12 11 48 3,6 Srbija (n=500) 26 14 15 14 31 3,1 Ukrajina (n=500) 36 25 17 10 10 3 2,3 Nemačka n=500) 22 17 16 8 35 2 3,2 Poljska (n=507) 27 19 19 9 26 2,9 Turska (n=500) 12 16 22 24 26 3,4 Crna Gora (n=500) 22 13 36 5 24 3,0*) Not asked.
 24. 24. Navike u potrošnji: “Radije kupujem u diskontima” 23 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Radije kupujem u diskontima % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 38 21 24 8 9 2,3 Slovačka Republika (n=510) 42 18 27 5 9 2,2 MaĎarska (n=500) 29 11 29 9 21 2,8 Rumunija (n=505) 32 14 17 15 22 2,8 Hrvatska (n=500) 44 14 16 6 20 2,4 Srbija (n=500) 47 21 13 10 10 2,1 Ukrajina (n=500) 32 23 23 11 9 3 2,4 Nemačka n=500) 35 18 26 7 14 1 2,5 Poljska (n=507) 25 13 24 10 27 1 3,0 Turska (n=500) 27 35 22 10 6 2,3 Crna Gora (n=500) 39 19 30 2 9 1 2,2*) Not asked.
 25. 25. Navike u potrošnji: “Kupovina nije više onoliko zabavna kao pre nekoliko godina” 24 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Kupovina nije više onoliko zabavna kao pre nekoliko godina % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 19 11 30 14 25 1 3,2 Slovačka Republika (n=510) 21 12 29 10 29 3,1 MaĎarska (n=500) 35 13 19 8 23 1 2,7 Rumunija (n=505) 26 12 13 16 33 1 3,2 Hrvatska (n=500) 43 9 16 5 26 1 2,6 Srbija (n=500) 48 19 13 7 12 1 2,2 Ukrajina (n=500) 17 15 21 16 21 9 3,1 Nemačka n=500) 25 13 23 11 27 1 3,0 Poljska (n=507) 19 12 26 15 26 1 3,2 Turska (n=500) 12 15 48 16 9 2,9 Crna Gora (n=500) 33 10 32 6 18 1 2,7*) Not asked.
 26. 26. Navike u potrošnji: “Kada kupujem osnovne stvari ne moram da razmišljem o novcu” 25 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Kada kupujem osnovne stvari ne moram da razmišljam o novcu % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 19 18 26 15 22 3,0 Slovačka Republika (n=510) 28 17 27 11 16 2,7 MaĎarska (n=500) 11 9 20 15 45 3,7 Rumunija (n=505) 32 12 18 12 26 2,9 Hrvatska (n=500) 26 10 19 10 35 3,2 Srbija (n=500) 18 9 15 16 41 3,5 Ukrajina (n=500) 13 17 23 18 26 3 3,3 Nemačka n=500) 32 20 22 9 16 2,6 Poljska (n=507) 23 19 26 12 20 2,9 Turska (n=500) 20 26 25 17 11 2,7 Crna Gora (n=500) 21 14 37 5 23 3,0*) Not asked.
 27. 27. Navike u potrošnji: “Drţim pod kontrolom svoje mesečne izdatke” 26 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Drţim pod kontrolom svoje mesečne izdatke % 1 2 3 4 5 uopšte Ø Bez odgovora potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 58 21 14 3 4 1,7 Slovačka Republika (n=510) 54 24 14 4 5 1,8 MaĎarska (n=500) 69 15 9 2 5 1,6 Rumunija (n=505) 45 17 14 9 14 2,3 Hrvatska (n=500) 75 11 6 4 4 1,5 Srbija (n=500) 53 25 14 5 3 1,8 Ukrajina (n=500) 43 24 18 7 6 2 2,1 Nemačka n=500) 70 17 10 12 1,5 Poljska (n=507) 61 18 13 3 5 1,7 Turska (n=500) 33 37 20 8 2 2,1 Crna Gora (n=500) 59 16 15 5 5 1,8*) Not asked.
 28. 28. Navike u potrošnji: “U svakom trenutku znam u detalje kakva mi je finansijska situacija” 27 Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojoj meri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" U svakom trenutku znam u detalje kakva mi je finansijska situacija % 1 2 3 4 5 uopšte Ø Bez odgovora potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 63 23 9 2 2 1,6 Slovačka Republika (n=510) 58 23 11 3 5 1,7 MaĎarska (n=500) 69 16 7 4 3 1,5 Rumunija (n=505) 65 12 8 7 8 1,8 Hrvatska (n=500) 77 10 6 4 3 1,5 Srbija (n=500) 67 25 3 3 2 1,5 Ukrajina (n=500) 40 23 20 8 6 3 2,1 Nemačka n=500) 75 17 5 21 1,4 Poljska (n=507) 62 17 11 5 6 1,8 Turska (n=500) 28 32 19 13 8 2,4 Crna Gora (n=500) 66 7 18 5 4 1,7*) Not asked.
 29. 29. Navike u potrošnji:“Često potrošim više nego što sam planirao/la” 28Pitanje 14: "Molim da sada kratko razmislite o svojim navikama i ponašanju u potrošnji. Pročitaću vam nekoliko izjava i ţeleo bih da mi kaţete u kojojmeri vaţe za vas. Molim da ponovo koristite skalu od 1 do 5, pri čemu 1 znači potpuno vaţi za mene, a 5 znači uopšte ne vaţi za mene’" Često potrošim više nego što sam planirao/la % 1 5 uopšte 2 3 4 Bez odgovora Ø potpuno vaţi ne vaţi Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 12 15 29 18 25 3,3 Slovačka Republika (n=510) 14 18 32 15 21 3,1 MaĎarska (n=500) 9 11 21 16 43 3,7 Rumunija (n=505) 19 11 24 18 27 1 3,2 Hrvatska (n=500) 20 8 17 11 45 3,5 Srbija (n=500) 24 16 16 12 32 3,1 Ukrajina (n=500) 22 20 21 17 18 2 2,9 Nemačka n=500) 13 11 19 17 41 3,6 Poljska (n=507) 18 16 21 15 30 3,2 Turska (n=500) 15 20 17 26 22 3,2 Crna Gora (n=500) 28 12 24 14 23 2,9*) Not asked.
 30. 30. Stav prema dugu 29 Pitanje 15: „Ne moţe se uvek štedeti novac, ponekad se mora podići kredit i zaduţiti se kod banke, ili kompanije, npr. kompanije koje isporučuju kupljenu robu poštom, ili pozajmiti novac od prijatelja ili porodice. Ljudi imaju različita mišljenja o tome. Koji od navedena tri stava je najpribliţniji Vašem?“ Da li biste rekli –" "Ne bih nikako ţeleo/la da budem u "U redu je zaduţiti se ukoliko "Zaduţivanje se mora dobro % dugovima, radije ću smanjiti svoje Vam trenutno nedostaje novca, a razmotriti, Ja bih se zaduţio/la troškove." ţelite da nešto priuštite sebi." samo iz dobrih razloga.". Austrija (n=900)*) Češka Republika (n=501) 32 9 59Slovačka Republika (n=510) 28 15 57 MaĎarska (n=500) 57 8 35 Rumunija (n=505) 47 11 42 Hrvatska (n=500) 43 6 51 Srbija (n=500) 51 11 38 Ukrajina (n=500) 26 19 55 Nemačka n=500) 37 8 55 Poljska (n=507) 35 14 51 Turska (n=500) 37 22 41 Crna Gora (n=500) 33 15 52 *) Pitanje nije postavljeno
 31. 31. Moguće svrhe kredita i plaćanja na rate I 30 Pitanje 16: "Sada ću Vam pročitati neke proizvode i usluge. Molim Vas da mi kaţete za koje od njih biste podigli kredit ili ih otplaćivali u ratama.” Šta mislitte o –" Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika Da li biste uzeli kredit ili plaćali na rate za - (n=900) *) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) Stan ili kuću 72 74 47 41 49 53 48 Imanje ili zemlju 48 43 19 22 28 26 27 Automobil ili motor 33 37 27 26 36 26 34 Računar 12 16 11 14 10 14 23 Televizor 11 15 10 19 14 16 24 Putovanje 2 9 11 3 15 18 17 Kupovinu mobilnog telefona i 4 6 4 15 5 8 12 Plaćanje računa za mobilni telefon Poklon za prijatelje ili porodicu 7 12 5 16 7 9 8 Odeću i cipele 6 6 3 13 8 12 10 Izlaske i zabavu 1 1 1 7 2 1 2Preuzimanje sadrţaja na internetu i 2 2 1 3 2 2 5 i sa mobilnog telefona *) Pitanje nije postavljeno
 32. 32. Moguće svrhe kredita i plaćanja na rate II 31Pitanje 16: "Sada ću Vam pročitati neke proizvode i usluge. Molim Vas da mi kaţete za koje od njih biste podigli kredit ili ih otplaćivali u ratama.” Štamislitte o –" Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Da li biste uzeli kredit ili plaćali na rate za - Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) Stan ili kuću 61 53 60 54 Imanje ili zemlju 55 47 40 35 Automobil ili motor 36 34 47 32 Računar 6 21 11 17 Televizor 5 23 14 14 Putovanje 4 18 14 20 Kupovinu mobilnog telefona i 3 10 13 11 Plaćanje računa za mobilni telefon Poklon za prijatelje ili porodicu 2 9 7 15 Odeću i cipele 3 8 15 16 2 3 4 9 Izlaske i zabavu Preuzimanje sadrţaja na internetu i 1 2 2 6 i sa mobilnog telefona Venčanje 32
 33. 33. Dugovi osim finansiranja kuće, stana, automobila I 32Pitanje17: "Šta je sa vama lično, da li ste ikada– osim finansiranja kuće, stana ili automobila– zaista bili zaduţeni kod neke banke ili kompanije, npr.firme za prodaju putem pošte, ili kod porodice i prijatelja? Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika Republika (n=900) *) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) da, kod banke 39 49 48 37 41 33 26 da, kod preduzeća 17 23 5 7 0 1 3 da, kod porodice 24 23 16 36 13 30 57 da, kod nekog drugog 1 0 4 6 0 0 7 Ne, nikada ne bih bio u dugovima 42 34 40 35 51 48 29*) Pitanje nije postavljeno
 34. 34. Dugovi osim finansiranja kuće, stana, automobila II 33Pitanje17: "Šta je sa vama lično, da li ste ikada– osim finansiranja kuće, stana ili automobila– zaista bili zaduţeni kod neke banke ili kompanije, npr.firme za prodaju putem pošte, ili kod porodice i prijatelja? Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Nemačka Poljska Turska Crna Gora (n=500) (n=507) (n=500) (n=500) da, kod banke 31 54 29 45 da, kod preduzeća 4 7 4 5 da, kod porodice 9 22 10 24 da, kod nekog drugog 2 2 8 0 Ne, nikada ne bih bio u dugovima 59 35 56 39
 35. 35. Stavovi o investiranju I 34 Pitanje 18: "Jedno pitanje vezano za finansijska ulaganja, kao što su obveznice, akcije, fondovi, itd. Koje je Vaše generalno mišljenje o ulaganju novca u obveznice, akcije, itd? Da li je ono –" Stanovništvo starije od 15 godina u ... % Češka Slovačka Austrija MaĎarska Rumunija Hrvatska Srbija Ukrajina Republika RepublikaMišljenje o ulaganju u obveznice, (n=900) (n=501) (n=510) (n=500) (n=505) (n=500) (n=500) (n=500) akcije, fondove ... Veoma pozitivno - 1 5 4 4 4 7 5 5 5 Prilično pozitivno - 2 14 16 14 15 14 19 18 23 36 Neutralno - 3 54 55 59 54 51 69 51 27 Prilično negativno - 4 15 15 9 16 13 12 Veoma negativno - 5 18 9 10 11 10 12 10 10 4 Prosek 3,4 3,1 3,1 2,9 3,0 3,0 3,1 3,1

×