HvA digitaal toetsen2012_04_26

1,069 views
896 views

Published on

Hogeschool van Amsterdam, Bewegen, Sport en Voeding, Digitaal toetsen

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,069
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Als VZ toetsing hou ik me Saxion breed bezig met digitaal toetsen (Tv en Bb), plagiaatdetectie (Ephorus en SafeAssign, Onderzoek (Parantion Web survey), digital portfolio en beveiligde omgevingen (Sitekiosk)
 • Discussie, vragen stellen Oproep voor (SIG) bijeenkomsten, congressen Elkaar informeren over interessante sites, whitepapers, etc.
 • Vragen aan het publiek Wie zorgt ervoor dat de deskundigheid van de docenten mbt digitaal toetsen op peil is? Geen van bovenstaande?
 • Toetsenvelop Procesverbaal / toets op papier / deelnemerslijst / Toetsvoorblad (tijden en regels)
 • Ministerie verleiden en uitleggen dat we het zelf ter hand nemen. HO – SURF Anders ben ik bang dat we landelijke examens krijgen die worden geregisseerd door partijen als CITO. Willen we dat?
 • HvA/ DOO
 • HvA digitaal toetsen2012_04_26

  1. 1. Stand van zaken Alexander Kremers Voorzitter SURF SIG Digitaal Toetsen Kom verder. Saxion.26 april 2012 Mini-conferentie Digitaal Toetsen
  2. 2. Kom verder. Saxion. SaxionAantal studenten ongeveer 23.000Verdeeld over Enschede, Deventer en ApeldoornAantal medewerkers ongeveer 2.200In totaal 12 academies met ruim 70 opleidingenVan gezondheidszorg tot textiel van werktuigbouwkunde tot economie
  3. 3. Kom verder. Saxion. SaxionICT&O speerpunten• E-learning en didactiek• Digitaal toetsen• Video / WeblecturesErvaring met digitaal toetsen• 12,5 jaar bezig met digitaal toetsen• Bedrijfskritisch 10 weken per jaar• Kwaliteit hoog in het vaandel
  4. 4. Kom verder. Saxion.Techniek /Organisatie / …
  5. 5. Kom verder. Saxion. Organisatie Toetsafname Toetsdesk Toetsdesk ToetsbureauAcademie A Academie B Momenteel zitten we op zo’n 24.000 toetsmomenten
  6. 6. Kom verder. Saxion. SaxionDigitale toets afnamen 2010: 12.000 2011: 17.000 2012: 24.000 2013: …??Hot issue(s):• Capaciteitsproblematiek• Keuze nieuw toetssysteem• Kwaliteit van toetsen / kwantiteit van vragen
  7. 7. Kom verder. Saxion. SURF SIG Digitaal toetsenBevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en het uitvoeren van gezamenlijke activiteiten ter bevordering van expertiseontwikkeling op het gebied van digitale toetsingBelangrijkste doelen:• Opbouw expertiseplatform (mensen)• Opbouw kennisplatform (documenten)• Opbouw communicatieplatform (delen)Lid worden? www.surfspace.nl/sig/6-digitaal-toetsen/
  8. 8. Kom verder. Saxion.Wie van u is verantwoordelijk voor de techniek rond toetsen? voor de toetsorganisatie? voor de financiën rond toetsen? voor de kwaliteit van toetsen?
  9. 9. Kom verder. Saxion. Visie
  10. 10. Kom verder. Saxion.Academie Elke docent: Vragen maken Vragen nakijken Vragen analyseren Elke academie: Deskundigheid Infra en beheer
  11. 11. Kom verder. Saxion.Saxion Op thema/vak: Centraal vragen maken Centraal vragen nakijken Centraal vragen analyseren SIG Toetsing: Grootschalige afname Licenties Deskundigheid Beveiliging
  12. 12. Kom verder. Saxion.  Kwantiteit van vragen Landelijk  Kwaliteit / analyses  Techniek /Infra beheer  Deskundigheid  Licenties inkopen  Alles in de Cloud  GELD besparing
  13. 13. Kom verder. Saxion. Om over na te denkenEen nationale infrastructuur kunnen we nu nog zelf regelen Dit kan alleen maar als we het samen doen anders opdracht naar ….
  14. 14. Kom verder. Saxion. ?? Wilt u delen ?? Alexander Kremers w.a.kremers@saxion.nl
  15. 15. PITCH: DIGITALE TOETSING HVA DEM‘De verbinding tussen onderwijs, kwaliteit en ICT’Rob van den HeuvelMini conferentie ‘digitaal toetsen, 26 april 2012 15
  16. 16. KENNISMAKINGPortfolio digitaal toetsen Rob van den Heuvel: Algemeen: • opzet en uitrol van 5 toetslocaties in Nederland voor IB Groep (nu DUO), 2008 - 2010 • deelname leerprogramma Masterclass Digitaal Toetsen, 2009 - 2011 • eigenaar VDHC Toetscentrum Amsterdam 2008 – 2011, digitale afnames voor landelijke instituten HvA DEM: • implementatie digitaal toetsen Johan Cruyff University /HvA, 2007 - 2010 • projectleider digitaal toetsen i.o. HvA DEM, januari 2010 – december 2011 • adviseur HvA DEM locaties WBW/FMB, januari 2012 - heden
  17. 17. DIGITALISERING TOETSEN online afname + (online) correctie Digitale database (afhankelijk van PC-capaciteit) Opbouw itembank schriftelijke afname + print & scan bij mc toetsen Docenten, Kwalitatieve Aantal vragen – rubricering –vakgroepen, en taxonomie van Bloom – inhouds- kwantitatieve toetsmatrijs – redactie vragen –deskundigen indicatoren statistische waarden – historie
  18. 18. = de hefboom voor de kwaliteit van toetsen = het eigenaarschap bij de opleidingen met ICT als middel = organisatieontwikkeling; visie + de mens en zijn competenties staan centraal = maatwerk en meer transparantie in processen = gebaat bij een ‘olievlek implementatie’= definiëren van taken en rollen DIGITALISERING TOETSEN = delen en tonen van successen = de kracht van de interne ambassadeurs = medewerker toetstools met gevoel voor onderwijs en kwaliteit = de brug tussen de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ wereld = vooral leuk, nuttig, interessant, uitdagend!
  19. 19. SCOPE DIGITAAL TOETSEN HVA DEM VT WBW VT/INT FMB DT/DU LWB Ca 15.00 studenten 6 opleidingen 11 opleidingen JCU/SPM MER 80% CE ENGELS NEDERL. BE Bus.B. Recht MER IBL 20% HRM Educatiever, excel START ‘10-’11 PILOTS AFGEROND Inventarisatie + diversen START SEPT ‘11
  20. 20. SPEERPUNTEN DIGITAAL TOETSEN(TE VERTALEN NAAR CONCRETE DOELSTELLINGEN EN INDICATOREN) Het verhogen van de kwaliteit van de (kennis)toetsen Het stimuleren van tijd- en plaatsonafhankelijk toetsen Efficiënter maken van logistieke- en administratieve toetsproces
  21. 21. DE (DIGITALE) TOETSCYCLUS + WERKPROCES Auteursproces Constructieproces Planningsproces Inschrijvingsproces 6,7 3,4Verwerkingsproces 8,7 Beheersproces Afnameproces 6,4 5,6 Inzageproces Publicatieproces Analyseproces Correctieproces
  22. 22. EIGENAARSCHAP - KRACHTENVELD Tentamencoordinator BEDRIJFSBUREAU Surveillantcoordinator Surveillant Toetslogistiek, toetsafname, roostering, inschrijving, cijferadministratie Roosteraar Digitaal toetsteam SIS medewerker Coördinatoren Digitaal Toetsen Examencommissie Opleidingsmanager Adviseur Student Docenten ONDERWIJS ICT medewerker Curriculum Commissie (opleidingen) Toetscommissie Toetsinhoud, opbouw database, Functioneel Beheer kwaliteit,cesuurbepaling, cijferbepaling, publicatie, opschaling, KWALITEIT (O&K) decentrale organisatie I CT Effectmeting, Infrastructuur, training, hardware, software, professionalisering functioneel ICT beheer Medewerker(s) O&K Externe leverancier toetstool
  23. 23. HOE GAAN WE DIT IN GOEDE BANEN LEIDEN?
  24. 24. TAKEN, ROLLEN EN RECHTEN VIA RA(S)CI-MODELVoordelen toepassing RA(S)CI model:- afstemming en verheldering van de rol(len), rechten en verantwoordelijkheden- door afstemming groeiend draagvlak- input en inzicht voor het inrichten van de functionele organisatie;- teamwerk wordt aangemoedigd en dubbelingen in het werk worden voorkomen.
  25. 25. werkproces rollen e ld rb e o o v 25 terug
  26. 26. FUNCTIONELE ORGANISATIE DEM WBW / FMB Onderzoek VT-DT-DUAAL Projectleider/ Functioneel B. Adviseur Hoofd IV adviseur O&K Domein Communicatie IT – ICT Bedrijfsbureau Coördinator Digitaal Toetsen FMB + WBWAFDELING/LOCATIES - Gebruiksbeheer diverse toetstools WBW / FMB - Interne consultant naar docent - sporttoetsen Adviseur O&K afd. - Organisatie en begeleiding afname - Rapporteur itemanalyses – kwaliteit MT’s - Genereren uitslagen - herijkingen ICT - Training kwaliteit – diversiteit - Aansturen medewerkers (database/beheer/org) OPLEIDINGEN Toetscommissies Docenten, toetsontwikkeling + rechten (bv inzage/rapportage)Opleidingsmanager(s) Examencommissies
  27. 27. VERHOGING KWALITEIT TOETSEN terug
  28. 28. RESULTATEN VANAF 2010-2011 LWB VT + WBW VT FMB VT (2010-2011 + 2011-2012)ICT - Externe hosting , ICT infrastructuur, secure QM (WBW)en tentamenstand (FMB) , RMS, nwe versies QMP/MATA, P&S - Coördinatoren digitaal toetsen op FMB en WBWOrganisatie - FB met portefeuille digitaal toetsen - Inbedding bij opleidingen WBW conform RA(S) CI modelKwaliteit - 1e resultaten van opschaling en kwaliteitslag + trainingen - Borging toetscyclus ,werkprocessen, toetsdefinitiesOnline toetsafnames (summatief) ruim 20.000 toetsafnames ruim 7.500 toetsafnamesOnline formatieve toetsen QMP Statistiek EngelsSoorten toetsafnames Mc vragen + combi (online cor.) Mc vragenAantal vakken online toetsafnames ≤ 50 vakken voor 5 opleidingen 9 vakken voor 3 opleidingenVakken schriftelijke toetsen uit QMP 11x VolgtOntwikkelingen - Single sign on, koppeling SIS, PC capaciteit, test zware toetsen - Surftender vragenbank BE ism H. van Rotterdam/HHS - Ontwikkeling formatieve toetsing /formatieve server/apps
  29. 29. WORKSHOP: AAN DE SLAG MET IMPLEMENTATIE2.Warming up: korte brainstorm over de ‘winst’ van digitaal toetsen (5 minuten + 5 minuten nabespreking) • De winst voor de student, docent, opleiding, organisatie2. Hoe gaan we implementeren: taken en rollen (15 minuten + 5 minutennabespreking) • Deeloefening RASCI-model: koppeling werkproces aan rollen/functies DANK VOOR UW AANDACHT EN TOT ZO!
  30. 30. Mini- conferentie Digitaal Toetsen HvA Digitaal toetsen bij DOO Praktische ervaring Iman Abdullatif 30
  31. 31. Belangrijke zaken betreffende summatieve digitale toetsen1- Inhoudelijk: kwaliteit (soort vragen), objectiviteit, efficiëntie(nakijkwerk), rapportage.2- Organisatorisch en logistiek: toetsgroepen, roostering,surveillanten, instructies, ondersteuning, presentielijst enrapportage.3- Toets Infrastructuur: beveiliging, software en hardware,toetslokalen, netwerk, desktops/ laptops, inlogaccounts enapplicatierechten. 1
  32. 32. Dienst digitaal toetsen Voorbeeld: procedure bij DOO2
  33. 33. DIGITALE TOETSPROGRAMMA’S IN GEBRUIK BIJ DOO (Summatieve en formatieve)1- Wintoets: eigen toetsen maken door docent en/of DOOstudent (docent in opleiding)2- Pabo en tweedegraad (QMP) HBO-raad, project 10 voor deleraar: landelijk verplichte kennistoetsen3- Cito-Pabo: landelijk verplichte toetsen4- Dialang: zelfbeoordeling talen toets5- NOA (Nederlands Onderzoek Arbeidsmarkt): Oriëntatiemotivatie/ taal en rekenen 3
  34. 34. STAND VAN ZAKEN BIJ DOO• Steeds veel meer digitale toetsen• Procedures, Instructies en communicatie, inrichting rondom detoetsen verbeteren• Stabiliteit IT-Flex, netwerk en programma’s verbeteren• Trainingen verzorgen en docenten ondersteunen• Groot digitaal toetslokaal ( nu met laptops ) 4
  35. 35. WENSEN VOOR DE TOEKOMST• Rapportages verbeteren (direct online, analyse, export: excel,access)• Efficiënter groepenbeheer (SIS- koppeling, oplossing Wintoets)• Groot digitaal toetslokaal met desktops+ meerdere kleineretoetslokalen voor gebruik door HvA ( en UvA? ) 5
  36. 36. BEDANKT EN TOT ZIENS
  37. 37. DIGITAAL TOETSEN EEN MIDDEL OM KWALITEIT TEVERHOGEN EN TIJD TE BESPAREN Wilma Kannegieter en Sumit Mehra 26 april 2012
  38. 38. Online taalprogrammaWEBSPELLERGestandaardiseerde feedback bij studentenproductenTURN-IT-IN
  39. 39. Online taalprogrammaWEBSPELLER
  40. 40. KENMERKEN WEBSPELLER• ZELFSTUDIE MET VIRTUELE AANDACHT VAN HET PROGRAMMA• GEAUTOMATISEERDE FEEDBACK OP VERSCHILLENDE NIVEAUS• EIGEN TEMPO/INDIVIDUELE LEERWEG• FORMATIEF EN SUMMATIEF TOETSEN VAN SPELLING EN GRAMMATICA• FLEXIBEL AAN TE PASSEN PER GROEP (NORMERING, DEADLINES ETC)• DOCENT KAN ACHTER DE SCHERMEN MONITOREN OP GROEPSNIVEAU EN OP NIVEAU VAN INDIVIDUELE STUDENT
  41. 41. Gestandaardiseerde feedback bij studentenproductenTURN-IT-IN
  42. 42. DIGITAAL FEEDBACK GEVENSCALA / SURF-subsidieSchrijfproductenUitgangspunten – Feedback hergebruiken – Transparante beoordelingscriteriaTurnitin dienst
  43. 43. Tussentijdse resultaten• Veel enthousiasme bij docenten én bij managers• Pilots bij DMR, maar mogelijk ook andere domeinen
  44. 44. BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHTEN MEDEWERKING..

  ×