Vlera e paras ne kohe
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Vlera e paras ne kohe

 • 2,228 views
Uploaded on

Vlera e paras ne kohe te caktuar

Vlera e paras ne kohe te caktuar

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,228
On Slideshare
2,227
From Embeds
1
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
40
Comments
0
Likes
1

Embeds 1

http://menaxherat.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • 2 1 1 1 1 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 12
 • 14
 • 12
 • 21
 • 23
 • 24
 • 31
 • 32
 • 34
 • 36
 • 38
 • 24
 • 39
 • 42
 • 51
 • 43
 • 44
 • 45
 • 47
 • 49
 • 50
 • 51
 • 53
 • 54
 • 56
 • 57
 • 59
 • 62
 • 26
 • 27
 • 28

Transcript

 • 1. Kapitulli 3 F inancë Copyright © 2007 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved Vlera në kohë e parave
 • 2. Temat e përfshira
  • Vlerat e ardhshme dhe interesi i përbërë
  • Vlerat e ta ni shme
  • Rrjedhat e shumëfishta t ë parave
  • Rrjedha e keshit n ë nivel p ërhershmëri dhe n ë nivel anuitetet
  • Inflacioni & Vlera në kohë
  • Norma vjetore efektive e interesit
 • 3. Vlerat e ardhshme
  • Vlera e ardhshme - Shuma në të cilën investimi do të rritet pas fitimit të interesit.
  • Interesi i përbërë - Interesi i fituar në interes.
  • Interesi i thjeshtë - Interesi i fituar vetëm në investimin origjinal.
 • 4. Vlerat e ardhshme
  • Shembull – Interesi i thjeshtë
  • Interesi i fituar në normë prej 6% për pesë vite në saldo të kryegjë së prej $100.
  Interesi i fituar në vit = 100 x .06 = $ 6
 • 5.
  • Shembull – Interesi i thjeshtë
  • Interesi i fituar në normë prej 6% për pesë vite në saldo të kryegjë së prej $100.
  • Sot Vitet e ardhshme
  • 1 2 3 4 5
  • Interesi i fituar
  • Vlera 100
  Vlerat e ardhshme 6 106 6 112 6 118 6 124 6 130 Vlera në fund të vitit 5 = $130
 • 6. Vlerat e ardhshme
  • Shembull – Interesi i përbërë
  • Interesi i fituar me normë prej 6% për pesë vite në saldon e vitit të kaluar.
  • Interesi i fituar në vit =Saldoja e vitit të paraprak x .06
 • 7.
  • Shembull – Interesi i përbërë
  • Interesi i fituar me normë prej 6% për pesë vite në saldon e vitit të kaluar.
  • Sot Vitet e ardhshme
  • 1 2 3 4 5
  • Interesi i fituar
  • Vlera 100
  Vlerat e ardhshme 6 106 6.36 112.36 6.74 119.10 7.15 126.25 7.57 133.82 Vlera në fund të vitit 5 = $133.82
 • 8. Vlerat e ardhshme
  • Vlera e ardhshme e $100 = FV
 • 9. Vlerat e ardhshme Shembull - FV Sa është vlera e ardhshme e $100 nëse interesi përllogaritet në anuitete në normë prej 6% për pesë vite?
 • 10. Vlerat e ardhshme me përllogaritje Normat e interesit
 • 11. Shitja e Manhattan Island Peter Minuit bleu Manhattan Island për $24 në 1626. A ishte kjo blerje e mirë? Që të përgjigjeni, përcaktoni vlerën e $24 në vitin 2008, përllogaritur me 8%. FYI – Vlera e tokës Manhattan Island është mjaft nën këtë shumë.
 • 12. Vlerat e tashme Vlera e tashme Vlera sot e rrjedhës së parave të ardhshme. Norma e eskontit Norma e interesit e shfrytëzuar për të përllogaritur vlerat e tashme të rrjedhave të keshit të ardhshme. Faktori eskont Vlera e tashme e $1 pagesë e ardhshme.
 • 13. Vlerat e tashme
 • 14. Vlerat e tashme
  • Shembull
  • Ju sapo keni blerë kompjuter të ri për $3,000. Kushtet e pagesës janë 2 vite njëjtë si kesh. Nëse ju mund të fitoni 8% në paratë e juaja, sa para ju duhet të ndani anash sot ashtu që të bëni pagesën kur të jetë e nevojshme pas dy viteve?
 • 15. Vlerat e tashme
  • Faktori eskont = DF = PV e $1
  • Faktorët eskont mund të shfrytëzohen për të përllogaritur vlerën e tashme të cilësdo rrjedhë të keshit.
 • 16.
  • Formula e PV ka shumë zbatime. Duke dhënë çfarëdo variablash në ekuacion, ju mund ta zgjidhni variablën tjetër.
  Vlera në kohë e parave (zbatimet)
 • 17. Vlerat e tashme me përllogaritje Normat e interesit
 • 18.
  • Vlera e Kredisë së lirë
  • Normat e interesit të implikuara
  • Norma e brendshme e kthimit
  • Koha e nevojshme për të akumuluar fonde
  Vlera në kohë e parave (zbatimet)
 • 19. PV e Rrjedhave të keshit të shumëfishta
  • Shembull
  • A uto dileri juaj iu jep juve zgjidhjen për të paguar $15,500 kesh tani, ose të bëni tri pagesa: $8,000 tani dhe $4,000 në fund të dy viteve të ardhshme. Nëse kosotja e parave është 8%, cilën e preferoni ju?
 • 20. Përhershmëritë & Anuitetet
 • 21. PV e Rrjedhave të keshit të shumëfishta
  • PVtë mund të mblidhen së bashku që të vlerësohen rrjedha keshi të shumëfishta.
 • 22. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Përhershmëri
  • Rrëke e nivelit të pagesave kesh që nuk përfundon asnjëherë.
  • Anuitet
  • Rrëke e niveleve të barabarta në afate të njëjta të rrjedhës së keshit për periudhë kohore të kufizuar.
 • 23. Përhershmëritë & Anuitetet
  • PV e formulës së përhershmërisë
  • C = pagesa kesh
  • r = norma e interesit
 • 24. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Shembull – Përhershmëria
  • Që të krijohet dhënie e parave për sigurimin e të hyrave të rregullta, i cili paguan $100,000 në vit, përherë, sa para duhet të ndahen anësh sot nëse norma e interesit është 10%?
 • 25. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Shembull - vazhdim
  • Nëse pagesa e përhershmërisë së parë nuk do të pranohet deri pas tri vjetëve nga sot, sa para duhet të ndahen anësh sot?
 • 26. Përhershmëritë & Anuitetet
  • PV e formulës së Anuitetit
  • C = pagesat kesh
  • r = norma e interesit
  • t = Numri i viteve që pranohet pagesa kesh
 • 27. Përhershmëritë & Anuitetet
  • PV Faktori i Anuitetit (PVAF) – Vlera e tashme e $1 në vit për secili n t vite.
 • 28. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Shembull - Anuiteti
  • Ju blini automobil. Ju programoheni të bëni 3 këste vjetore prej $4,000 në vit. Duke dhënë normë interesi prej 10%, cili është çmimi që ju e paguani për automobilin (d.t.th. sa është PV)?
 • 29. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Zbatimet
  • Vlera e pagesave
  • Norma e implikuar e interesit të anuitetit
  • Kalkulimi i pagesave periodike
   • Pagesa e hipotekave
   • Të ardhurat vjetore nga pagesa e investimit
   • Vlera e ardhshme e pagesave vjetore
 • 30. Përhershmëritë & Anuitetet
  • Shembull – Vlera e ardhshme e pagesave vjetore
  • Ju planifikoni të kurseni $4,000 çdo vit për 20 vite dhe atëherë të pensionoheni. Duke dhënë normë interesi 10%, sa do të jetë FV e llogarisë suaj të pensionimit?
 • 31. Inflacioni
  • Inflacioni – Norma në të cilën gjithë çmimet rriten.
  • Norma nominale e interesit – Norma në të cilën paratë e investuara rriten.
  • Norma reale e interesit – Norma në të cilën fuqia blerëse e investimit rritet.
 • 32. Inflacioni formula e përafërsisë
 • 33. Inflacioni
  • Shembull
  • Nëse norma e interesit e obligacioneve shtetërore një vjeçare është 5.0% dhe norma e inflacionit është 2.2%, sa është norma reale e interesit?
  Obligacionet e kursimit
 • 34. Normat efektive të interesit
  • Norma e përqindjes vjetore - Norma e interesit që anualizohet duke shfrytëzuar interesin e thjeshtë.
  Norma vjetore efektive e interesit - Norma e interesit që anualizohet duke shfrytëzuar interesin e përbërë.
 • 35. Normat efektive të interesit
  • shembull
  • Duke dhënë normë vjetore prej 1%, sa është Norma vjetore efektive (EAR)? Sa është Norma e përqindjes vjetore (APR)?
 • 36. Normat efektive të interesit
  • shembull
  • Duke dhënë normë vjetore prej 1%, sa është Norma vjetore efektive (EAR)? Sa është Norma e përqindjes vjetore (APR)?