• Like
IT i Posten fram mot 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

IT i Posten fram mot 2014

 • 1,837 views
Published

IT i Posten fram mot 2014

IT i Posten fram mot 2014

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,837
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
59
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. IT i Posten fram mot 2014 IT-tinget, 23.09.09 Morten Stødle, CIO Posten konsernet
 • 2. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 • 3. Posten Norge Bring består av seks Privatkunder innen Bedriftskunder spesialister med post og pakker innen post og spisskompetanse i Norge logistikk innenfor hvert sitt i hele Norden område Posten leverer posttjenester til det norske privatmarkedet. Postens tjenester til bedrifter selges gjennom merket Bring, men det er Posten som leverer dem.  Antall ansatte (FTE): 24.870  Driftsinntekter 2008: 28.663 MNOK  Pakkevolum: 32,1 millioner pakker  Antall brev: 2,6 milliarder
 • 4. Posten i endring  Ingen norske selskap har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten – bemanningen er redusert med 11.000 årsverk de siste 10 årene  Vi bygger og utvikler en moderne nordisk virksomhet med utgangspunkt i en bransje som liberaliseres på verdensbasis. Postvirksomhetens andel av omsetningen er redusert fra ca 80% til 38% de siste 10 årene  Konsernet er i vekst. Vi vokser inn i nye forretningsområder og nye markeder. Omsetningen er mer enn doblet siden 2000
 • 5. Postens visjon og forretningside Postens Visjon: Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern Forretningsidé: Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk – med Norden som hjemmemarked 01/10/2009 5
 • 6. Posten IT  170 ansatte  10 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark  Supporterer ca. 1500 post i butikk, ca. 200 postkontor, ca. 375 distribusjonsenheter /bedriftssentre / terminaler og 5 store kontaktsentre  Ca. 13000 PC brukere  Matriseorganisasjon med horisontale fellesprosesser og vertikal organisasjonsdimensjon 01/10/2009 6
 • 7. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 • 8. Fra store løft til kontinuerlig forbedring  Posten har de tre siste årene gjennomført flere større løft på IT-siden ved å standardisere back-office og ordresystemene på en felles ERP-løsning  Stort IT-utviklingsprogram gjennomført (IKT 2010)  Første store leveranseprosjekt startet januar 2006  Totalt er det kjørt 26 prosjekter (Da er forprosjekter ikke inkludert) IKT 2010-programmet release Pre- 4.0 Release 2.0 Release 3.0 Release 4.0 Release 5.0  Over 300 personer fra Posten og Leverandører Q1-06 2006 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Pareto del 1 - Adresse 2007 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 2008 Q3-08 Q4-08 Q1-09 2009 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Pareto del 2 - Rute Ny økonomi-løsning Utfasing PMS/PME Over 250 eksterne konsulenter på det meste Økonomi: BP DVH Økonomi: DVH Produksjonssatte løsninger Utfasing ABS/PPR  Påbegynte aktiviteter Ikke påbegynt HR&Lønn - strøm 1 HR&Lønn– strøm 2–del 1 HR Datavarehus HR/Lønn strøm 2– del 2 Bp = blueprint Ordre 2.1: BP KSPU internløsning Svarsending Posten har opparbeidet et ”velsmurt” apparat og god KSPU/kundeløsning  Ordre del 1.0: Massepost 1.1: Massepost Utrulling til kunder Kontantfrankering Grensesnitt logistikkmotor erfaring med å styre mange parallelle og gjensidig Nettbutikk fysiske produkter & betalingsløsning Ny konsernportal (Konsernkommunikasjon) IKT 2010-programmets plan pr 15. sept 2008 PRS-plan (D-nett) Datavarehus og Tidsregistrering (D-nett) avhengige prosjekter. Utfasing BKR Utfasing PSR Innføre Oracle SOA TDLP (Logistikk) 16/03/2009 10 01/10/2009 8
 • 9. Erfaringer  Lag et klart måbilde  Sikre at strømmen slås av på systemer som skal utfases  Vær tøff på å avslutte prosjekter  Ikke undervurder testing  Ikke press leveranser ut i produksjon med for dårlig kvalitet  Ikke undervurder behovet for informasjon og opplæring Det er viktig å feire hver seier, men husk at disse raskt blir historie. Det er da det gjelder å brette opp ermene og rette blikket mot neste mål 01/10/2009 9
 • 10. Fra store løft til kontinuerlig forbedring  IT -fundamentet er nå på plass og fokuset dreies mot kontinuerlig forbedring  Lean-metodikken vil bli gjennomført innen nyutvikling og forvaltning  Fokus på effektive forretningssystemer og smarte kundeløsninger 01/10/2009 10
 • 11. Fra skreddersøm til standardløsninger  Posten har historisk en stor andel egenutviklede IT-systemer  Innføring av et standard ERP system er bare et steg i retning av mer standardiserte systemer  Ny IT-strategi legger føringer for en mer kostnadseffektiv og forenklet systemportefølje 01/10/2009 11
 • 12. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 • 13. Ny IT-strategi med ambisiøse mål  Ny IT-strategi for hele konsernet utarbeidet for perioden 2009 - 2013  Ambisiøse mål med fokus på:  Kostnadsreduksjon  Bringe IT tettere forretning  Attraktiv arbeidsplass  IT-strategien ble utarbeidet med sterk involvering av ansatte på tvers av konsernet  Ca. 50 IT-ansatte + IT-ledelsen deltok aktivt i strategiarbeidet  Strukturert metodisk tilnærming med gruppearbeid innenfor definerte fokusområder Visjon, GAP Evaluere Definere forretningsidé, Strategianalyse Mulighetsstudie Målbilde analyse alternativer tiltak mål 01/10/2009 13
 • 14. IT-strategi 2009 - 2013 Visjon ”IT skal forenkle, utfordre og levere slik at Posten blir verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern”  Tilgjengelig og forståelig for alle ansatte i konsernet  Egen webløsning på intranettet, klikkbar modell inndelt i ulike fokusområder  Tett koblet til Postens virksomhetsportal 01/10/2009 14
 • 15. Sterkt fokus på kostnadsreduksjon  Ambisiøs, men realistisk målsetning om 30% besparelser i løpet av strategiperioden  Sterkt fokus på kostnadsreduksjoner innen IT er avgjørende for konsernets lønnsomhet og konkurranseevne  Posten må øke salget med 2,5 mrd NOK* for å kompensere for økning med MNOK 100 i IT-kostnader  Behov for en detaljert oversikt over dagens situasjon (etablerer baseline), samt å utarbeide en plan for konkrete kostnadsbesparende tiltak  Kostnadskartlegging (porteføljeanalyse) og etablere detaljert as-is bilde på kostnader per system * Forutsatt resultatmargin på 4% 01/10/2009 15
 • 16. Mot en radikalt ny kostnadsstruktur  Eget program for kostnadsreduksjon med initiativer innenfor flere områder  Optimalisering av applikasjonsporteføljen  Kontinuerlig forbedring (LEAN) – kulturendring  Sourcing  Produktstandardisering  Ansvarliggjøring av porteføljeledere  Kostnadsbesparende tiltak følges opp ved bruk av balansert målstyring med tilhørende 15 nøkkel KPI’er på toppnivå  Hver KPI evalueres opp mot et eller flere av de tre nøkkelordene fra IT’s visjon - forenkle, utfordre og levere Modeller og analyser på Postens virksomhetsportal er grunnlag for optimalisering av applikasjonsporteføljen Prosentandel av totale IT-kostnader på Reduksjon i IT-kostnad relatert KPI’er Totale IT kostnader nyutvikling / videreutvikling Total verdiskapning fra IT til sanering av systemer 01/10/2009 16
 • 17. Virksomhetsarkitektur i Posten og Bring  Gevinster med arbeidet  Reduserte IT-prosjektkostnader  Reduserte livssykluskostnader for utviklede IT-løsninger i konsernet  Kortere leveringstid for IT-løsninger  Redusert ressursbruk på drift og forvaltning av IT-porteføljen  Bedre beslutninger i saker som omhandler IT  Effektivisert arbeidshverdag for ansatte og prosjektmedarbeidere  Bedre kommunikasjon med forretningssiden  Fremme gjenbruk av IT-løsninger 01/10/2009 17
 • 18. Virksomhetsportalen Systemoversikt Styringsprosesser Systemdetaljer Organisasjonskart Datamodeller Informasjonsflyt Forretningsaktiviteter Rapporter / Analyse og IT-støtte 01/10/2009 18
 • 19. IT tettere på forretningen  Klare målsetninger i ny IT-strategi om å sikre verdiskapende og kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller forretningens behov til riktig tid  IT skal både støtte eksisterende forretningsbehov, men også tilrettelegge for nye forretningsmuligheter ved smart bruk av IT  God kommunikasjon mellom forretning og IT er svært viktig for å lykkes  Organisering som bedre ivaretar forretningens interesser og muliggjør kommunikasjon  Klart definerte møteplasser  Verktøykasse med strategiske verktøy for å bringe IT nærmere forretningen Prosentandel av Antall IT initiativer som Overordnet score på Gjennomføringstid fra nytt behov KPI’er implementeres av forretning kundetilfredshetsanalyse (KTI) oppstår til endringer er i produksjon prosjekter som er på tid, 01/10/2009 budsjett og kvalitet 19
 • 20. Strategiske verktøy for å bringe IT nærmere forretningen Forretningskrav / muligheter Prosjektportefølje Heat-map Større fokus på e-handel Tettere konsern integrasjon Applikasjons  informasjon Norge 10% mer 50% mer 100% mer Divisjoner m datters. Fullstendig 2008 2009 2010 2011 2012  Kommunikasjonsverktøy som kan gi TDLP Endringstrend: Vedlikeholdstrend: Planlegging Utviklingskostnad: forretningen et tidlig varsel om og styring Endringstrend: GeoRoute Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: fremtidige IT-investeringer og behov LM Endringstrend: Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: for endring av forretningsprosesser Endringstrend: Grunnmur Fagsystemer OEBS Økonomi Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Kartlegging av IT’s kvalitet og ytelse Endringstrend:  OEBS Adresse Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Endringstrend: Puls Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Endringstrend: LBS Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: 01/10/2009 20
 • 21. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 • 22. Innovative IT-løsninger for fremtiden  Ny IT-strategi er fokusert på at IT skal muliggjøre innovasjon i konsernet  Stort fokus på effektive forretningsløsninger og smarte kundeløsninger for fremtiden  Mer fokus på selvbetjening og netthandel  Det vil bli igangsatt et eget initiativ innenfor innovativ IT for å etablere en innovativ kultur hos de IT ansatte 01/10/2009 22
 • 23. Posten som e-handelsbedrift  Ca. 1 milliard i omsetning på nettbutikker med nesten 100.000 kunderegistrerte ordrer hittil i år  Kundekjøp på nettbutikk står for 30% av det totale potensialet  Sterk økning i antall kunder som benytter seg av netthandel 01/10/2009 23
 • 24. Hvor skal vi? Når vi ser oss tilbake 3 år etter at inneværende strategiperiode er ferdig er det følgende karakteristika som skal kjennetegne Posten IT:  IT tett på forretningen - investerings- og prosjektplan for IT som kontinuerlig oppdateres mot konsernets forretningsstrategier  Raskere, flere, og i størrelsesorden mindre leveranser til forretningen – mer bruk av prototyping  Optimalisert og forenklet systemportefølje med fokus på konsolidering og standardisering  Radikalt ny kostnadsstruktur  Kontinuerlig forbedringskultur som gjennomsyrer alt arbeid med IT i konsernet  Sunn og effektiv styringsprosess ved bruk av balansert målstyring 01/10/2009 24
 • 25. IT skal forenkle, utfordre og levere slik at Posten blir verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern …..gjennom å levere innovative, fleksible, helhetlige og sikre forretningsløsninger for våre kunder i konsernet gjennom verdibasert ledelse, markedets beste medarbeidere og et tett samarbeid med partnere 01/10/2009 25