ARBEID EN GEZONDHEID

Meer grip op stagnerende
WVP-dossiers en WGAinstroom
>> Privacy-proof sturen op voortgang en resulta...
“Zonder gemeenschappelijk
taalgebruik in procescommunicatie
wordt privatisering privacy-sering”
Bas Tomassen, 31 oktober 2...
Onderwerpen
!   Ontwikkelingen sinds privatisering ZW en WAO
!   Verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid
!   Nut e...
Achtergrond
!   Privatisering ZW en WAO sinds jaren negentig
!   Loondoorbetaling, premiedifferentatie, eigen risicodrager...
Ziekte versus arbeidsongeschiktheid
ZIEKTE	
  
Gezondheidszorg	
  
	
  

ARBEIDSONGESCHIKTHEID	
  
Sociale	
  Zekerheid	
 ...
Van ziekte naar re-integratie
BELASTBAARHEID	
  
Ziekte	
  

Medische	
  
beperkingen	
  

Re-­‐integra7e	
  

Arbeids-­‐
...
Wat is arbeidsongeschiktheid?
Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC)
!   Het niet of niet volledig kunnen verdiene...
Wat is medisch objectiveren?

©2013 Ergatis

© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For ...
Wat is medisch objectiveren?
!   Dagverhaal werknemer (ADL)
!   Lichamelijk onderzoek
!   Inlichtingen behandelaar(s)
!   ...
Groeiende behoefte aan
objectivering!
!   Versplintering speelveld, geen eenduidig taalgebruik tussen
ketenpartners (afste...
Groeiende behoefte aan
objectivering!
!   Spanningsveld sociaal medische begeleiding en claimbeoordeling
door één persoon ...
Wanneer objectiveren?
100%

Preven7e	
  WGA-­‐instroom	
  

Second opinion
herhaalklachten

WVP

Begeleiding	
  WGA-­‐uits...
Wat is belastbaarheid?
!   Lichamelijke en psychische draagkracht
!   Tegenhanger van belasting c.q. draaglast
!   Basis v...
FML nader uitgewerkt
6 Rubrieken

70 Items

1. Persoonlijk functioneren

O.a. aandacht verdelen, zelfstandig handelen,
han...
Kritische FML-punten
!   Vasthouden en verdelen van de aandacht
!   Herinneren
!   Handelingstempo
!   Hand- en vingergebr...
Veel gemaakte vergissingen
!   Beperkingen in FML opnemen ten opzichte van de situatie voor
aanvang klachten i.p.v. normaa...
Waar praten we (niet) over?

©2013 Ergatis

© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For T...
Waar praten we (niet) over
Niet	
  

Wel	
  

Benoemen	
  van	
  de	
  aandoening	
  

De	
  verzuimoorzaak	
  is	
  medis...
Tips om privacy-proof te sturen
op voortgang en resultaat
!   Blijf weg bij de inhoud (ziekte), het proces (re-integratie)...
Tips om privacy-proof te sturen
op voortgang en resultaat (2)
!   Registreer zelf geen medische gegevens
!   Standaardisee...
Voorbeeld vraagstelling t.b.v.
arbeidsgerelateerde procescommunicatie
!   Is sprake van arbeidsongeschiktheid?
!   Wordt d...
Einde presentatie
!  Dank voor uw aandacht!

©2013 Ergatis

© 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Con...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Meer grip op stagnerende WVP-dossiers en WGA-instroom

986 views
762 views

Published on

Meer grip op stagnerende WVP-dossiers en WGA-instroom. Privacy-proof sturen op voortgang en resultaat met objectieve informatie over belastbaarheid.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
986
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meer grip op stagnerende WVP-dossiers en WGA-instroom

 1. 1. ARBEID EN GEZONDHEID Meer grip op stagnerende WVP-dossiers en WGAinstroom >> Privacy-proof sturen op voortgang en resultaat met objectieve informatie over belastbaarheid www.ergatis.nl Bas Tomassen Algemeen directeur Ergatis ARBEID EN GEZONDHEID © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 2. 2. “Zonder gemeenschappelijk taalgebruik in procescommunicatie wordt privatisering privacy-sering” Bas Tomassen, 31 oktober 2013 ARBEID EN GEZONDHEID © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 3. 3. Onderwerpen !   Ontwikkelingen sinds privatisering ZW en WAO !   Verschil tussen ziekte en arbeidsongeschiktheid !   Nut en noodzaak van objectivering !   Belastbaarheid als gemeenschappelijk begrip ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 4. 4. Achtergrond !   Privatisering ZW en WAO sinds jaren negentig !   Loondoorbetaling, premiedifferentatie, eigen risicodragerschap !   Strengere keuringseisen !   Ontstaan commerciële arbodiensten en re-integratiebedrijven !   Ontmanteling gemeenschappelijke medische dienst (o.a. GAK) !   Toetreding verzuim- en inkomensverzekeraars !   Opkomst eigen regie model, artsennetwerken, zzp-ers !   Toenemend maatwerk, versplintering speelveld, afstemmingsproblematiek, privacy-issues !   Professionalisering casemanagement ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 5. 5. Ziekte versus arbeidsongeschiktheid ZIEKTE   Gezondheidszorg     ARBEIDSONGESCHIKTHEID   Sociale  Zekerheid     BELASTBAARHEID   Diagnos7ek   HERSTEL   Behandeling   ©2013 Ergatis HERVATTING   Re-­‐integra7e   © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 6. 6. Van ziekte naar re-integratie BELASTBAARHEID   Ziekte   Medische   beperkingen   Re-­‐integra7e   Arbeids-­‐ mogelijkheden   Focus  op  herstel   •  Diagnose/prognose   •  Adequate  behandeling   •  Normaal  herstelverloop   •  Medische  eindsitua7e   ©2013 Ergatis Focus  op  herva@ng   •  Func7onele  mogelijkheden   •  Werkbelas7ng   •  GBM/GDBM   •  Arbeidsongeschiktheid   © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 7. 7. Wat is arbeidsongeschiktheid? Medisch arbeidsongeschiktheidscriterium (MAOC) !   Het niet of niet volledig kunnen verdienen met arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebrek. !   Wat is ziekte of gebrek? !   Over welke arbeid hebben we het? !   Wat is objectief medisch vaststellen? ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 8. 8. Wat is medisch objectiveren? ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 9. 9. Wat is medisch objectiveren? !   Dagverhaal werknemer (ADL) !   Lichamelijk onderzoek !   Inlichtingen behandelaar(s) !   Onafhankelijke medische expertise / second opinion !   Belastbaarheidsonderzoek a.d.h.v. praktijktesten (NPO-FCE) !   Toepassing protocollen en richtlijnen De eisen aan medische objectivering nemen toe naarmate ziekte en arbeidsongeschiktheid langer duren! ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 10. 10. Groeiende behoefte aan objectivering! !   Versplintering speelveld, geen eenduidig taalgebruik tussen ketenpartners (afstemmingsproblematiek) !   Toename complexe medische problematiek/chronische aandoeningen (leefstijl, vergrijzing, langer doorwerken, participatiewet, sociaal-maatschappelijke omstandigheden) ! Arbocuratieve samenwerking tussen bedrijfsarts en huisarts/ specialist blijft lastig !   Tijdigheid van interventies conform richtlijnen en protocollen staat onder druk (vb aspecifieke lage rugklachten <13 wk starten met training) ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 11. 11. Groeiende behoefte aan objectivering! !   Spanningsveld sociaal medische begeleiding en claimbeoordeling door één persoon (effectiviteit vertrouwenspositie bedrijfsarts) !   Voorkomen loonsancties na einde wachttijd voor WIA (onbevredigend re-integratieresultaat < 65% loonsom en/of dossier niet orde) !   Instrument voor preventie WGA-instroom in stagnerende dossiers door tijdige bijstelling van behandeling en/of einddoel van reintegratie ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 12. 12. Wanneer objectiveren? 100% Preven7e  WGA-­‐instroom   Second opinion herhaalklachten WVP Begeleiding  WGA-­‐uitstroom   Onduidelijke diagnose/prognose Stagnatie herstel/ Twijfel benutbare mogelijkheden Evaluatie einddoel voor re-integratie Onderbouwen ao-status en inspanningen per EWT o 5% Bezwaar/beroep UWV beoordeling WIA Herbeoordeling na LGU / Gewijzigde gezondheidstoestand bij ERD-WGA o 0 6wk ©2013 Ergatis 3mnd 6mnd 1jr 2jr 12jr © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 13. 13. Wat is belastbaarheid? !   Lichamelijke en psychische draagkracht !   Tegenhanger van belasting c.q. draaglast !   Basis voor arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen Functionele MogelijkhedenLijst (FML) !   Gestandaardiseerd instrumentarium zonder medische termen !   Kansrijk begrippenkader om privacy-proof re-integratie vorm en inhoud te geven ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 14. 14. FML nader uitgewerkt 6 Rubrieken 70 Items 1. Persoonlijk functioneren O.a. aandacht verdelen, zelfstandig handelen, handelingstempo 2. Sociaal functioneren O.a. zien, horen, lezen, schrijven, spreken, samenwerken, omgaan met conflicten 3. Aanpassing aan fysieke omgevingseisen O.a. hitte, koude, tocht, beschermende middelen, stof/rook, geluid, trillingsbelasting 4. Dynamische handelingen O.a. hand/vingergebruik, reiken/buigen, duwen/ trekken, hoofdbewegingen, lopen, knielen/hurken 5. Statische houdingen O.a. zitten, staan, afwisseling houding 6. Werktijden O.a. uren per dag, uren per week ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 15. 15. Kritische FML-punten !   Vasthouden en verdelen van de aandacht !   Herinneren !   Handelingstempo !   Hand- en vingergebruik !   Zitten en staan !   Urenbeperking Beperkingen op deze items hebben grote consequenties voor het duiden van functies! ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 16. 16. Veel gemaakte vergissingen !   Beperkingen in FML opnemen ten opzichte van de situatie voor aanvang klachten i.p.v. normaalwaarden gemiddelde beroepsbevolking (CBBS) !   Urenbeperking aangeven ten aanzien van werkuren i.p.v. functioneren in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) !   Geen geldigheid van FML vermelden: tijdelijk, per einde wachttijd, blijvend? !   Te lang vasthouden aan geen benutbare mogelijkheden (GBM) -> langer dan 6 maanden GBM is risicodossier! !   Te snel concluderen dat er geen passend werk is bij eigen werkgever ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 17. 17. Waar praten we (niet) over? ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 18. 18. Waar praten we (niet) over Niet   Wel   Benoemen  van  de  aandoening   De  verzuimoorzaak  is  medisch   Rugklachten   Beperkingen  bij  bukken,  7llen  en   dragen,  duwen  en  trekken,  ed.     Chemotherapie,  geopereerd   Gerichte  behandeling   Aard  van  de  behandeling   De  behandeling  is  (niet)  adequaat   Fysiotherapeut   Behandelaar   Psychiater,  orthopeed   Specialist   Revalida7e  op  afdeling   Werkt  ac7ef  aan  herstel   Familieomstandigheden,  privé   oorzaak   Omstandigheden,  niet   arbeidsgerelateerd   Pijnpoli   Gespecialiseerde  kliniek   Bron:  NVAB  leidraad  bedrijfsarts  en  privacy,  bijlage  2  Tekstvoorbeelden   ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 19. 19. Tips om privacy-proof te sturen op voortgang en resultaat !   Blijf weg bij de inhoud (ziekte), het proces (re-integratie) is leidend !   Handhaaf een tijdcontingente aanpak voor het onderzoeken van einddoelen (routekaart) !   Start parallelle activiteiten op bij vertraging !   Ga op zoek naar antwoord op de meest essentiële vragen: !   Is deze werknemer tijdelijk beperkt, langdurig beperkt of structureel beperkt? !   Wat is de belastbaarheid, zijn er benutbare mogelijkheden? !   Welke arbeid is passend? (arbeid als medicijn) !   Ga niet op de stoel van de dokter zitten, maar stel eisen aan de medische objectivering als werkhervatting uitblijft, de belastbaarheid niet toeneemt, of wanneer de prognose onduidelijk is of (herhaaldelijk) wijzigt ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 20. 20. Tips om privacy-proof te sturen op voortgang en resultaat (2) !   Registreer zelf geen medische gegevens !   Standaardiseer formats voor uitwisseling van vragen en antwoorden tussen betrokken partijen !   Stuur verkeerde terugkoppelingen van ketenpartners retour met verzoek om correctie (sanctioneer bij herhaling) !   Zorg dat de werknemer altijd afschriften ontvangt van de correspondentie met werkgever ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 21. 21. Voorbeeld vraagstelling t.b.v. arbeidsgerelateerde procescommunicatie !   Is sprake van arbeidsongeschiktheid? !   Wordt de ziekte adequaat behandeld of is een interventie geïndiceerd? !   Wat is de prognose bij normaal herstelverloop en is sprake van herstelbelemmerende factoren waardoor vertraging kan ontstaan? !   Wat is de belastbaarheid van betrokkene zijn er benutbare mogelijkheden? !   Hoe kan recidief en terugval in ziekteverzuim worden voorkomen? ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
 22. 22. Einde presentatie !  Dank voor uw aandacht! ©2013 Ergatis © 2012 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.

×