"Control de Qualitat del Suro”, a càrrec d'Ivan Fernández i Francesc Pastor (Institut Català del Suro)

1,063 views
948 views

Published on

Conferència del XXII Congrès Anual de l'Associació Catalana d'Enòlegs

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
104
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

"Control de Qualitat del Suro”, a càrrec d'Ivan Fernández i Francesc Pastor (Institut Català del Suro)

 1. 1. CONTROLS DE QUALITAT EN TAPS DE SURO Ivan Fernandez       Francesc Pastó   XXIIè CONGRÉS ACE         Poblet, 1 d’abril de 2011  
 2. 2. COMPOSICIÓ• GENERALITAT DE CATALUNYA: DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL; DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ.• ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS SURERS DE CATALUNYA (AECORK): 50 EMPRESES.• CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA• CAMBRES DE COMERÇ: SANT FELIU DE GUÍXOLS, PALAMÓS I GIRONA.• MUNICIPIS: PALAFRUGELL, CASSÀ DE LA SELVA, SANT FELIU DE GUÍXOLS I PALAMÓS.• UNIVERSITAT DE GIRONA (UDG).• DIPUTACIÓ DE GIRONA• RETECORK (XARXA EUROPEA DE TERRITORIS SURERS)
 3. 3. ORGANISME TÈCNIC DE L’ICSUROLABORATORI ESPECIALITZAT ENANALÍTIQUES DE MOSTRES DESURO, AIGUA I BEGUDESALCOHÒLIQUESOFEREIX SERVEIS TÈCNICSESPECIALITZATS A LES EMPRESESSURERES I A L’ENTORNVITIVINÍCOLA.
 4. 4. NORMALITZACIÓ¿QUÈ ÉS?ÉS UN PROCÉS PEL QUAL S’ESTABLEIXEN, SOBRE ELPRODUCTE FINAL, ELS PARÀMETRES QUE S’HAN DECONTROLAR I COM.EN LES NORMES (DOCUMENTS) APAREIXEN ELS MÈTODESD’ASSAIG, EL PROCEDIMENT A SEGUIR I LESTOLERÀNCIES ADMISSIBLES SOBRE CADA PARÀMETRE¿PER A QUÈ SERVEIX?PER A QUE EL CELLER I L’EMPRESA DEL SURO TINGUIN NORMESUNA REFERÈNCIA SOBRE QUINS PARÀMETRES S’HAN DECONTROLAR A FI I EFECTE QUE NO APAREGUIN CATALANESPROBLEMES FUTURS DEL SURO (NCS)
 5. 5. TECHNICAL COMMITTEE 87: CORKSECRETARIA:INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE (IPQ)MEMBRES PERMANENTS:Argentina (IRAM)França (AFNOR)Portugal (IPQ)Italia (UNI)Espanya (AENOR)
 6. 6. TECHNICAL COMMITTEE 87: CORKESTRUCTURA (WG):WG 6: Defects of cork stoppers and quality classificationWG 9: Cork stoppers – Physical test methodsWG 10: Cork stoppers – Chemical test methodsWG 11: Cork stoppers – Microbiological test methodsWG 12: Cork stoppers – Sensorial test methodsWG 13: Cork stoppers – CharacteristicsWG 14: Cork stoppers – SamplingWG 15: Sustainable development in the cork field
 7. 7. NORMES CATALANES DEL SURO (NCS)INICI ANYS 90PRIMER INTENT DE NORMALITZACIÓ ESTATALEN VIGÈNCIA FINS PUBLICACIÓ NORMES UNEVIGÈNCIA PER A PRODUCTE SEMIELABORAT
 8. 8. NORMES CATALANES DEL SURO (NCS)RELACIÓ DE NORMES:NCS 0.10/95 Taps de suro aglomerat amb discs de suro natural per a vinsescumososNCS 0.11/93 Taps de suro aglomerat per a vins escumososNCS 0.12/93 Taps de suro aglomerat per a vins tranquilsNCS 0.20/95 Taps de suro natural per a vins tranquilsNCS 0.21/94 Taps de suro natural semielaborat per a vins tranquilsNCS 0.22/94 Discs de suro natural per a vins escumososNCS 0.23/96 Taps de suro colmatats per a vins tranquilsNCS 0.30/93 Codi d’emmagatzematge i utilització dels taps de suro naturalper a vins tranquilsNCS 0.31/93 Codi d’emmagatzematge i utilització dels taps de suroaglomerats per vins tranquilsNCS 0.32/93 Codi d’emmagatzematge i utilització dels taps de suroaglomerat amb discs de suro natural per a vins escumososNCS 0.33/93 Codi d’emmagatzematge i utilització del tap de suroaglomerat per vins escumosos
 9. 9. NORMES UNE (AENOR)INICI: 1995 (APROX)ICSURO OSTENTA LA SECRETARIA DELSUBCOMITÈ DE SURO A NIVELL NACIONALPRIMERA NORMA PUBLICADA: UNE 56921(OCTUBRE 1997)13 NORMES PUBLICADESÀMBIT D’APLICACIÓ PER PRODUCTEACABAT
 10. 10. NORMES UNE (AENOR)RELACIÓ DE NORMES PUBLICADES:UNE 56921:2003 Tapones de corcho natural para vinos tranquilos. Métodosde ensayo y especificaciones.UNE 56922:2004 Tapones de corcho aglomerado para vinos tranquilos.Métodos de ensayo y especificaciones.UNE 56923:2006 Tapones de corcho aglomerado con discos de corchonatural para vinos espumosos. Método de ensayo y especificaciones.UNE 56924:2008 Tapones de corcho colmatados para vinos tranquilos.Métodos de ensayo y especificaciones.UNE 56925:2000 Tapones de corcho natural de dos piezas para vinostranquilos. Métodos y especificaciones.UNE 56926:2001 Tapones de corcho de tres piezas. Métodos de ensayo yespecificaciones.
 11. 11. NORMES UNE (AENOR)RELACIÓ DE NORMES PUBLICADES (2):UNE 56927:2002IN Guía para el muestreo de los tapones de corcho.UNE 56928:2004 Tapones de corcho. Análisis sensorial.UNE 56929:2004 Tapones de corcho. Determinación y cuantificación de losresiduos oxidantes. Métodos de ensayo y especificaciones.UNE 56930: 2005 Tapones de corcho. Determinación del 2,4,6-tricloroanisol(TCA) transferible.UNE 56931:2008IN Tapones de corcho. Almacenado y uso en bodega.UNE 56932:2008 Tapones de corcho. Envases, embalaje y etiquetado.UNE-ISO 10106:2006 Tapones de corcho. Determinación de la migraciónglobal.
 12. 12. NORMES UNE (AENOR) ESTRUCTURA DE LAS NORMAS• Objecte i camp d’aplicació• Normes de consulta• Acondicionamient (excepte humitat i microbiològic)• Presa de mostres• Assaig – Aparells – Mètode d’assaig – Càlcul i expressió de resultats• Especificacions• Informes d’assaig• Bibliografia
 13. 13. NORMES UNE (AENOR)ASSAIGS GENERALS NORMES 56921-56926
 14. 14. DIMENSIONS I HUMITAT DIMENSIONS HUMITAT• Medició de diàmetre i longitud • Mètode ràpidmitjançant un peu de rei de precisió mitjançant un higròmetre específic0.01mm,1 ó 2 lectures segons norma equipat amb una sonda de dos electrodes i regulat dins l’escala• Càlcul de la ovalació corresponent al suroTaps naturals i colmatatsSegons fòrmula indicada a la norma • Mètode referència Pesant els taps en una balança de precisió indicada a la norma i OV = |d1 – d2| una estufa de secat
 15. 15. DENSITAT APARENT• Pesada dels taps - utilizant balança de precisió indicada a la norma• Mesura del diàmetre (peu de rei precisió 0.01)• Els resultats s’expressen en kg/m3• Càlcul mitjançant la fòrmula indicada a les normes: 125 kg/m3 ≤ d ≤ 230 kg/m3
 16. 16. CAPIL·LARITAT• Materials i reactius: – Solució etanòlica al 10% colorejada amb blau de metilè al 2% – Paper de filtre (Whatman nº4) – Regle graduat de precisió 0.5 mm – Recipients d’assaig• Mètode d’assaig – Introduir els taps per una de les bases en un recipient amb la solució anteriorment indicada, de forma que cobreixi en 3 mm la longitud del tap, durant 24 horas. – Retirar els taps i col·locar-los sobre el paper de filtre durant un minut. – Mesurar amb el regle l’altura màxima assolida per la solució sobre la superfície lateral.
 17. 17. RECUPERACIÓ DIAMETRAL• Aparells: – Màquina taponadora manual amb mordassa de quatre peces – Calibre o peu de rei de precisió 0.01 mm• Mètode d’assaig: – Mesurar el diàmetre inicial dels taps – Sotmetre els taps a compressió durant 1 minut – Mesurar el diàmetre just després de la compressió, als 5 min i 1 hora després – Realitzar els càlculs corresponents: Instantània ≥ 88% 5 min ≥ 93% 1 h ≥ 95%
 18. 18. FORÇA D’EXTRACCIÓ• Aparells: – Llevataps de característiques definides a la norma – Dinamòmetre definit a la norma – Velocitat de desplaçament 30 cm/min – Ampolles de característiques definidas a la norma UNE 12726• Mètode d’assaig: – Omplir les ampolles amb un simulant de vi (SHA 12%) i tapar-les – Transcorreguts 5 minuts, col·locar l’ampolla en posició horitzontal – 24 horas després, introducir el llevataps en el tap de forma definida a la norma – Col·locar el conjunt en el dinamòmetre i realitzar l’extracció – Realitzar els càlculs de la manera indicada a la norma. – Els resultats s’expressen arrodonint a 0.1 daN 20 daN ≤ Fex ≤ 40 daN
 19. 19. TENSIÓ DE RUPTURA PER TORSIÓ• Aparells: – Equip de mesura del moment torsor, amb dues mordasses per a la fixació del tap. Precissió definida a la norma.• Mètode d’assaig: – Fixar el tap a les mordasses. – Es girarà una mordassa respecte l’altre amb una velocitat compresa entre 4 rpm i 6 rpm fins la ruptura del tap. – Realitzar els càlculs segons norma (UNE 56923 + UNE 56926). T ≥ 7.5 daN/cm2
 20. 20. DETERMINACIÓ DEL CONTINGUT EN POLS• Aparells: – Recipient de vidre de capacitat suficient – Agitador magnètic o mecànic – Equip de filtrat – Membranes filtrants de característiques definides a la norma – Estufa de secat – Balança de precisió definida a la norma• Mètode d’assaig: – Rentar en agitació 10 taps durant 10 min a les oscil·lacions definides a la norma, en el recipient de vidre amb 400 ml de solució etanòlica en aigua filtrada – Filtrar la solució del rentat sobre membrana definida (prèviament assecada a 40ºC i tarada). – Repetir les operacions de rentat i filtrat amb una nova solució – Assecar la membrana en estufa a temperatura definida, fins pes constant – Realitzar els càlculs corresponents
 21. 21. ANÀLISI MICROBIOLÒGICA• Aparells: – Agitador mecànic o magnètic (veure norma) – Dispositiu de filtrat – Flascó de boca ampla 500 ml – Membrana filtrant (veure norma) – Medis de cultiu (veure norma) – Solución Ringer• Mètode d’assaig: – Preparar solució extractiva – Preparar 2 blancs, 1 per a fongs i llevats, i 1 altre per a bacteris – Realitzar l’assaig per duplicat, utilitzant 4 taps per rèplica – Extracció en condicions detallades a la norma – Filtració de les solucions anteriors i incubación fins recompte.
 22. 22. UNE 56927:2002 IN GUIA MOSTREIG TAPS DE SURO• Es defineixen els nivells, conflicte i bàsic, pel mostreig de taps de suro• Taules especificant nombre de taps a mostrejar segons nivell d’inspecció
 23. 23. UNE 56928:2004 ANÀLISI SENSORIALMètode basat en la maceració i posterior avaluació del líquid Descriptors definits: - Químic (hidrocarbur, medicament, farmàcia, oli, dissolvent, tinta, fenol) - Vegetal (herba fresca, espècie, fusta, fenc, eucaliptus) - Terrós (terra humida, terrós) - Florit (“florit sec”, “florit humit”) - Reduït I una valoració quantitativa de la intensitat aromàtica: 0 – Nul·la, 1 – Feble, 2 – Lleugera, 3 – Mitjana, 4 – Forta
 24. 24. UNE 56929:2004 RESIDUS OXIDANTS (MÈT. REFERÈNCIA)• Reactius i material • Mètode d’assaig • Introduir el tap en el flascó i afegir:- Solucions diverses per a realitzar la – Solució KI valoració – Àcid acètico al 50%- Flascó de vidre de 100 ml – Midó- Buretes, pipetes classe A (veure norma) – Aigua destil·lada – Solució KI • Mantenir submergit el tap en – Àcid acètico al 50% agitació durant una hora. – Midó • Sol. Incolora absència de residus – Aigua destil·lada • Sol. amb coloració violeta, realitzar valoració amb tiosulfat sòdic fins incolora.
 25. 25. UNE 56929:2004 RESIDUS OXIDANTS (MÈT. RÀPID) • Reactius i material: – Aigua destil·lada – Àcid acètic glacial – Kit de tires de reacció enzimàtica adaptat per reflectometria – Flascó de vidre • Mètode d’assaig: – Introduir 1 tap al flascó – Afegir aigua destil·lada i 1 ml acètic glacial – Agitar durant 1 hora – Realitzar lectura al reflectòmetre
 26. 26. UNE 56930:2005 DETERMINACIÓ TCA TRANSFERIBLE• Aparells i reactius: • Preparació de la mostra: – GC-MS o GC-ECD – Preparar simulant de vi – Etanol absolut – Macerar les mostres durant 24 – Aigua destil·lada horas aprox. – NaCl – Ee coge un vol. determ. i – 2,4,6 TCA 99% s’afegeix un volum de patró intern – Patró intern • Mètode d’assaig• Mètode d’assaig: – Procedir a l’anàlisi – Preparar solucions patró entre cromatogràfica 0.5 i 50 ppt – Preparar una solució de patró intern i diluir-la fins una conc.aprox. 100 vegades superior al valor mig de las concentracions de la corba de calibració
 27. 27. UNE-ISO 10106:2006 MIGRACIÓ GLOBAL• Aparells i reactius: – Solució etanòlica al 10% – Ampolles de 37.5 ml, amb boca normalitzada – Filtre de microfibra – Càpsula – Taponadora, estufa, evaporador rotatiu (placa calefactora, bany d’aigua) – Balança – Dessecador• Mètode d’assaig – Omplir 9 botellas con 100 ml de simulant i tapar amb els taps de la mostra. – Deixar estabilitzar 60 min. – Col·locar les ampolles cap per avall i mantenir-les 10 dies a 40 ºC – Filtrar el contingut, recollir el filtrat de 3 ampolles en un matràs – Traspassar la solució en una càpsula prèviament tarada – Deixar assecar la mostra de la càpsula fins evaporació total – Realitzar els càlculs corresponents.
 28. 28. UNE 56931:2008 IN EMMAGATZEMATGE I ÚS EN CELLER UNE 56932:2008 ENVASOS, EMBALATGE I ETIQUETAT UNE 56932UNE 56931 IN- Instruccions i recomanacions d’emmagatzematge - Instruccions envasat- Intruccions i recomanacions d’ús: - Instruccions embalatge - Tap per vi tranquil - Instruccions etiquetat - Tap per vi escumós- Annex especificant el volum de la cambra de buit segons longitud del tap
 29. 29. Codi de Bones Pràctiques (GMP) “Systecode”- Marca els mínims del sector- La majoria dempreses estan certificades- És una acreditació de “tercera part”
 30. 30. Treballs sectorials“Projecte de prevenció i eliminació de TCA”En les mostres de vins el % de desviacionssensorials deguts a suro ha anat baixantconstantment durant els darrers 10 anys.
 31. 31. Innocuitat Alimentària Certificacions HACCP – 22.000 de les empreses.Treballs conjunts amb el sector vitivinícola. Ces.Prop (INRA - CIVC)
 32. 32. Sensibilització ambientalGestió mediambiental ISO 14000 – EMAS Aprofitmanent energètic de la biomassa Gestió Forestal (FSC – PEFC) Petjada de Carboni
 33. 33. Marc de l’estudiDEMETER SUBPROJECTE SA72 Empreses GRUP TAP NATURAL GRUP TAP CAVA FINQUES FORESTALS J.VIGAS, S.A. FRANCISCO OLLER, S.A. Finca Gavarres RICH XIBERTA, S.A. TREFINOS, S.L. Finca Santa Coloma F. JUAN COSTA QUER, S.A. INDUSTRIAS GEYRU, S.A. Finca Alberes – Salines CORCHO DEL PAÍS, S.A. SUBERTAP, S.A. Finca Montseny MANUEL SERRA, S.A. AGGLOTAP, S.A. Finca Montnegre
 34. 34. Anàlisi de cicle de vida (ACV)Society of Environmental Chemistry and Toxicology (SETAC), (Consoli y otros, 1993)LAnàlisi de Cicle de Vida (ACV) és un procés objectiu per a avaluar lescàrregues ambientals associades a un producte, procés o activitat, identificant iquantificant tant l’ús de matèria i energia com les emissions a l’entorn, per adeterminar l’impacte de l’ús dels recurs i les emissions i per avaluar i portar a lapràctica estratègies de millora ambiental. Definició d’objectius i abast Anàlisi d’inventari Interpretació Avaluació dels impactes Classificació i Caracterització CML 2000 [2]
 35. 35. TAP VI TAP CAVA TRANSPORT MATÈRIES PRIMES TRANSPORT MATÈRIES PRIMES PREPARACIÓ DEL SURO PREPARACIÓ DEL SURO Despuntat Enfardat Despuntat Enfardat Recepció Primera bullida i retallat Selecció Recepció Primera bullida Selecció de les i retallat de les del suro estabilització de de planxes del suro estabilització de planxes planxes de planxes planxes planxes FABRICACIÓ TAP FABRICACIÓ DISC FABRICACIÓ GRANULAT 2a bullida Correcció - Llescat Picat dimension Segona Llescat de estabilització al Selecció bullida - planxes de planxes estabilització Recepció Trituració Classificat suro per suro granulats granular ACABAT TAP Correcció Laminat Picat dimensional llesques de discsRentat - Triatge de Marcat Tract. Comptatge - Igualat Envasat secat taps foc/tinta superficial envasat granulat Triatge de Envasat discs de discs DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTE ÚS DEL TAP DE CAVA* (etapa exclosa) TRANSPORT DISCS TRANSPORT GRANULAT GESTIÓ DELS RESIDUS FABRICACIÓ TAP Correcció Recepció Mescla de Aglomera Escapçat Encolat dimensional granulat granulats ció mànec mànec discs discs ACABAT TAP Triatge Tractament Comptatge Marcatge superficial envasat taps DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTE ÚS DEL TAP DE CAVA* (etapa exclosa) GESTIÓ DELS RESIDUS
 36. 36. Anàlisi de Cicle de Vida dels taps de cava Resultats: comparació indicativa (UF: 1 tap) Impacte producció Impacte producció Unitats tap vi tap cava Petjada carboni g CO2 eq 10,9 53,3- No es computa la part de CO2 que fixen els arbres associats a la producció de taps de suro, però molt probablement el balanç final resulti negatiu.- Els resultats dels dos taps no es poden comparar entre sí perquè realitzen funcions diferents, però si amb els seus competidors.- Els sector del suro, a més de ser una solució natural, renovable i típicament Mediterrània, està actualment millorant la seva producció des d’una perspectiva ambiental i de l’ecoinnovació. 3. ACV de la producció dels taps de cava
 37. 37. MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ www.icsuro.com

×