Улаанбаатар Их Сургууль
Бизнес менежментийн тэнхим

МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС
Лекц :№ 13
ӨРСӨЛДӨГЧИЙН ШИНЖЛЭХ НЬ

• Хичээлийн кре...
ªðñºëäºã
ìààíü õýí
áý?

Òýäíèé
ñòðàòåãè
þó âý?

Òýäíèé
çîðèëò
þó âý?

Ñóë
áîëîí
õ¿ òýé
òàë íü
þó âý?

Òýäíèé
ýñýðã¿¿ö
ëèéí...
1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг
тодорхойлох нь
Пүүс ижил
худалдан авагчид
ойролцоо үнээр
ижилхэн
бүтээгдэхүүн, үйлч
илгээ худалда...
1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг
тодорхойлох нь
Пүүс бүхий л
ижилхэн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж буй
пүүсүүдийг өргөн
хүрээтэйгээр
өрс...
1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг
тодорхойлох нь
Пүүс ижил
үйлчилгээ үзүүлдэг
бараа үйлдвэрлэгч
бүх пүүсүүдийг
өрсөлдөгчөө гэж
үзэж...
1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг
тодорхойлох нь
Пүүс ижил
худалдан авагчийн
мөнгөний төлөө
өрсөлдөж буй
бүхий л пүүсийг
өрсөлдөгч ...
Өрсөлдөгчдийг
тодорхойлоход хийгдсэн
байх ѐстой
шинжилгээний чухал
хэсэг болох
өрсөлдөөний салбарын
түвшний
тодорхойлолтыг...
Пүүс гарч буй салбарынхаа хувьд өрсөлдөөний
эсэргүүцлийг нь олж мэдэх хэрэгтэй болно.
Эдийн засагчид салбарын динамикийг
т...
• Худалдагчдын тоо ялгаварлын түвшин
Салбарыг тодорхойлохдоо нэг эсвэл цөөн,
эсвэл олон худалдагчтай эсэх, бүтээгдэхүүн
нь...
• Босоо интеграци: Босоо
интеграци нь зардлыг
бууруулж хяналтыг
сайжруулдаг. Ухарч
болон дэвшиж нэгдэнэ.
• Глобал хүрээ: З...
• Гаднаас орох саад болон түргэн хөдлөхөд
учрах саад
Онолоор боломжит ашгийг олж харсан пүүсүүд
салбарт чөлөөтэй орж ирж б...
2. Өрсөлдөгчийн стратегийг
тодорхойлох нь
Стратеги групп
гэдэг нь тухайн
салбарын адил юм
уу эсвэл гол
хэмжүүрүүдээрээ
ижи...
• А. групп бүрийн хувьд орох саад тотгор ялгаатай.
Шинэ компанийн хувьд D групп ороход хялбар гэж
үзэж болно. Учир нь энэ ...
3. Өрсөлдөгчдийн зорилтуудыг
тодорхойлох нь
Гол өрсөлдөгчид болон тэдний стратегийг
тодорхойлоод тэд зах зээл дээр чухам ю...
4. Өрсөлдөгчийн давуу болон сул
талыг тодорхойлох
Пүүс өрслөлдөгч бүрийнхээ хүчтэй болон сул
талуудыг нарийн тодорхойлох ѐ...
5. Өрсөлдөгчийн хариу эсэргүүцлийг
тооцох нь

1.
2.
3.
4.

Өрсөлдөгч хэрхэн хариу эсэргүүцэл үзүүлэхийг урьдчилан
төсөөлөх...
Өрсөлдөгчийг ажиглах систем бий
болгох нь
Пүүс өрсөлдөгчөө ажиглах системийг 4 үе шаттай
бүрдүүлж болно.
1. Систем бий бол...
Анхаарал тавьсан та
бүхэнд баярлалаа
Marketing 12
Marketing 12
Marketing 12
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Marketing 12

1,115

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing 12

 1. 1. Улаанбаатар Их Сургууль Бизнес менежментийн тэнхим МАРКЕТИНГИЙН ҮНДЭС Лекц :№ 13 ӨРСӨЛДӨГЧИЙН ШИНЖЛЭХ НЬ • Хичээлийн кредит: 3 • Хичээлийн индекс: BA202 • Судлах анги: ММ-2,СМ-2, НББ-2, ҮМ-2, АЖМ-2,ОУЭЗ-2,БЭЗМ-2
 2. 2. ªðñºëäºã ìààíü õýí áý? Òýäíèé ñòðàòåãè þó âý? Òýäíèé çîðèëò þó âý? Ñóë áîëîí õ¿ òýé òàë íü þó âý? Òýäíèé ýñýðã¿¿ö ëèéí áàéäàë ÿìàð âý? Пүүс өрсөлдөгчдийнхөө тухай юуг мэдэх хэрэгтэй вэ?
 3. 3. 1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг тодорхойлох нь Пүүс ижил худалдан авагчид ойролцоо үнээр ижилхэн бүтээгдэхүүн, үйлч илгээ худалдаж буй өрсөлдөгчийг олж харж болно. /Ford – Toyota, Honda/
 4. 4. 1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг тодорхойлох нь Пүүс бүхий л ижилхэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж буй пүүсүүдийг өргөн хүрээтэйгээр өрсөлдөгчөө хэмээн үзэж болно. /Ford – Бүх автомашин/
 5. 5. 1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг тодорхойлох нь Пүүс ижил үйлчилгээ үзүүлдэг бараа үйлдвэрлэгч бүх пүүсүүдийг өрсөлдөгчөө гэж үзэж болно. /Ford – Автомашин төдийгүй унадаг дугуй гэх мэт/
 6. 6. 1. Пүүсийн өрсөлдөгчдийг тодорхойлох нь Пүүс ижил худалдан авагчийн мөнгөний төлөө өрсөлдөж буй бүхий л пүүсийг өрсөлдөгч гэж үзэж болно. /Байр авах, байр засах г.м/
 7. 7. Өрсөлдөгчдийг тодорхойлоход хийгдсэн байх ѐстой шинжилгээний чухал хэсэг болох өрсөлдөөний салбарын түвшний тодорхойлолтыг авч үзье. Салбар гэдэг нь өөр хоорондоо далд байдлаар орлуулагдах бүтээгдэхүүнийг болон бүтээгдэхүүний ангиллыг үйлдвэрлэж буй пүүсүүдийн групп юм.
 8. 8. Пүүс гарч буй салбарынхаа хувьд өрсөлдөөний эсэргүүцлийг нь олж мэдэх хэрэгтэй болно. Эдийн засагчид салбарын динамикийг тодорхойлох загварыг гаргажээ. Салбарын өрсөлдөөний динамикийн ойлголт нь үндсэн нөхцөлүүдийг ойлгохоос эхнэлнэ.Уг үндсэн нөхцөлүүд нь салбарын бүтцэд нөлөөлнө. Салбарын бүтэц нь салбарын удирдлагад нөлөөлнө. Салбарын удирдлагын талаарх шийдвэр нь салбарын гүйцэтгэлийг тодорхойлон буй болгоно. Салбарын бүтцийг тодорхойлох гол хүчин зүйлсийг авч үзье.
 9. 9. • Худалдагчдын тоо ялгаварлын түвшин Салбарыг тодорхойлохдоо нэг эсвэл цөөн, эсвэл олон худалдагчтай эсэх, бүтээгдэхүүн нь ижил эсвэл ялгаатай эсэхийг тооцно. • Өртгийн бүтэц: Зарим салбарт үйлдвэрлэлийн болон түүхий эд материалын зардал их байхад заримд нь хуваарилалт маркетингийн зардал их байдаг. Пүүсүүд хамгийн ихээр гардаг зардалдаа гол анхаарлаа хандуулж түүнийгээ буулгах боломжийг тодорхойлох нь чухал.
 10. 10. • Босоо интеграци: Босоо интеграци нь зардлыг бууруулж хяналтыг сайжруулдаг. Ухарч болон дэвшиж нэгдэнэ. • Глобал хүрээ: Зарим салбар нэлээд орон нутгийн шинжтэй байхад зарим нь глобал шинжтэй байдаг. Глобал салбарын пүүс мөн л тийм орчин түвшинд өрсөлдөнө. (Глобал – бүх нийтийг хамруулсан буюу өөрөөр хэлбэл олон улсын түвшин)
 11. 11. • Гаднаас орох саад болон түргэн хөдлөхөд учрах саад Онолоор боломжит ашгийг олж харсан пүүсүүд салбарт чөлөөтэй орж ирж болно. Ингэснээр нийлүүлэлт ихэсч ашиг буурч ирнэ. Гэтэл зах зээлд орж ирэхэд саад тотгорууд тохиолдоно. • Гарах болон хорогдуулан багасах саад тотгор Сонирхсон ашиг нь үгүй болоход пүүс уг салбараас гарч болох юм. Гэхдээ үүнд янз бүрийн саад учирч болно. Хуулийн, харилцагчдын, ажилчдын болон засгийн газрын зүгээс гарч ирэх хязгаарлалтууд, босоо интеграц, эсвэл өөр боломж хомсдох гэх мэт.
 12. 12. 2. Өрсөлдөгчийн стратегийг тодорхойлох нь Стратеги групп гэдэг нь тухайн салбарын адил юм уу эсвэл гол хэмжүүрүүдээрээ ижил төстэй стратеги хэрэглэж буй бүлэг пүүсүүд юм.
 13. 13. • А. групп бүрийн хувьд орох саад тотгор ялгаатай. Шинэ компанийн хувьд D групп ороход хялбар гэж үзэж болно. Учир нь энэ групп нь хөрөнгө оруулалт бага шаардана. А эсвэл В группэд орох хүнд юм. • Б. Хэрэв пүүс аль нэг группэд нь амжилттай нэвтэрсэн бол уг группын гишүүд нь пүүсийн гол өрсөлдөгчид болно. Пүүс амжилт олно гэж найдаж байвал стратегийн давуу талтайгаар нэвтэрсэн байх шаардлагатай. Группын гишүүд нь ижил зорилтот худалдан авагсдын төлөө тэмцэнэ. Группуудын хооронд орох гарах саад тотгор бага байна. Пүүс өрсөлдөгч бүрийнхээ тухай илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах ѐстой. Өрсөлдөгч бүрийнхээ барааны чанар, онцлог, хольцууд, худалдан авагчдад үйлчлэх үйлчилгээ, үнийн бодлого, хуваарилалтын хүрээ, идэвхжүүлэлтийн стратегийг мэдэх хэрэгтэй.
 14. 14. 3. Өрсөлдөгчдийн зорилтуудыг тодорхойлох нь Гол өрсөлдөгчид болон тэдний стратегийг тодорхойлоод тэд зах зээл дээр чухам юунд хүрэхээр чармайж байгааг мэдэх нь зүйтэй. Өрсөлдөгчид ашгаа дээд хэмжээнд хүргэхийн тулд үйл ажиллагаагаа зохицуулна. Урт эсвэл богино хугацаанд олохыг хүсч буй ашгийн хэмжээ өрсөлдөгч бүрт өөр өөр байна. Тэд зорилтот ашгаа тодорхойлоод түүндээ хүрвэл сэтгэл ханана.
 15. 15. 4. Өрсөлдөгчийн давуу болон сул талыг тодорхойлох Пүүс өрслөлдөгч бүрийнхээ хүчтэй болон сул талуудыг нарийн тодорхойлох ѐстой. Эхний ээлжинд пүүс сүүлийн цөөн хэдэн жилийн бизнесийнх нь гол өгөгдөлүүдийг нь мэдэж авах хэрэгтэй. Гол өгөгдөл 1. 2. 3. 4. 5. Борлуулалт Зах зээлд эзлэх хувь Ашиг хөрөнгө оруулалтын өгөөж Мөнгөний урсгал, шинэ хөрөнгө оруулалт Хүчин чадал ашиглалт
 16. 16. 5. Өрсөлдөгчийн хариу эсэргүүцлийг тооцох нь 1. 2. 3. 4. Өрсөлдөгч хэрхэн хариу эсэргүүцэл үзүүлэхийг урьдчилан төсөөлөх хэрэгтэй. Өрсөлдөгчдийг хариу үйлдлээр нь ангилвал: Түргэн хүчтэй эсэргүүцэхгүй пүүс. Тэд хэрэглэгчдээ найдвартай гэж үздэг. Эсвэл тэд эсэргүүцэх хөрөнгөгүй байж болно. Учрыг нь мэдэх хэрэгтэй. Зөвхөн нэг л үйлдэлд хариу өгөх пүүс. Өрсөлдөгчийн гол реасыг мэдэж аваад довтлох боломжоо тодорхойлно. Ямар ч үйлдэлд хүчтэй шуурхай эсэргүүцэл үзүүлэх пүүс. Бусад пүүсүүд тэдний довтолгооноос зайлсхийх нь илүү үр дүнтэй байдаг. Хариу үйлдэл үзүүлдэггүй пүүс. Зарим пүүс ямарваа онцгой тохиолдолд хариу үйлдэл хийхгүй байх явдал байдаг.
 17. 17. Өрсөлдөгчийг ажиглах систем бий болгох нь Пүүс өрсөлдөгчөө ажиглах системийг 4 үе шаттай бүрдүүлж болно. 1. Систем бий болгох. Үүнд: 1. 2. 3. 2. 3. 4. Өрсөлдөгчийн тухай мэдээллийн төрлийг тодорхойлох Мэдээллийн зөв эх үүсвэрийг тодорхойлох Уг системийг удирдах хүнийг сонгох Өгөгдлийг цуглуулах. Пүүс өрсөлдөгчдийн тухай шаардлагатай мэдээллийг олж авах үр дүнтэй аргыг сонгож олох ѐстой. Үнэлэлт шинжилгээ. Ìýäýýëëèéã ¿íýëýí ä¿ãíýëò ºãºõ Түгээх. Гол мэдээлэл нь тухай асуудалтай холбогдсон шийдвэр гаргагчид хүргэгдэх ѐстой.
 18. 18. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×