Eneco Ipsos - Hoe denken jongeren over duurzame energie

3,494 views
3,387 views

Published on

Het is vooral aan de overheid en aan energiebedrijven om iets aan duurzaamheid te doen. Althans, dat is de mening van de meeste Nederlandse jongeren tussen 17 en 27 jaar en één van de opvallende uitkomsten uit recent onderzoek van Ipsos Synovate in opdracht van Eneco onder circa 1.000 jongeren in deze leeftijdscategorie.

Energiebesparing heeft weinig prioriteit bij deze jongeren. Een greep uit de voorbeelden: Slechts eenderde van de jongeren geeft aan bewust niet langer dan tien minuten te douchen om energie te besparen. En zes op de tien jongeren laten -nadat zijn mobiele telefoon is opgeladen- weleens de lader in het stopcontact zitten 21 procent haalt zelfs nooit de lader uit het stopcontact.

Dat neemt niet weg dat vier op de tien jongeren bezorgd zijn over de energievoorziening in de toekomst. Tweederde van de jongeren vindt dat duurzame energie de enige manier is om in de toenemende vraag naar energie te kunnen voorzien, terwijl slechts drie op de tien jongeren vinden dat de Nederlandse regering ook voldoende aandacht geeft aan duurzame energie in haar energiebeleid.

Maar de pessimistische kijk leidt niet écht tot overtuigend duurzaam gedrag. Dat weten jongeren ook wel: ze geven zichzelf met een 6,3 een kleine voldoende. Weliswaar gaat de waterkraan tijdens het tandenpoetsen vrijwel altijd dicht en kiest de helft er vaak of altijd voor een warme trui aan te doen in plaats van de kachel hoger te zetten, maar -als hij of zij de kamer een tijdje verlaat- gaan bij de meeste jongeren niet altijd de elektrische apparaten uit. En bij de aanschaf van nieuwe elektrische apparaten speelt het energieverbruik geen rol: slechts 17% van de jongeren kiest dan voor apparaten met tenminste energielabel A.

Onderzoeksbureau Ipsos Synovate ondervroeg in opdracht van Eneco tussen 17 en 29 oktober jongstleden 1.000 Nederlanders tussen 17 en 27 jaar. De resultaten zijn achteraf gewogen op leeftijd, geslacht en opleiding zodat de groep ondervraagden een goede afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking tussen 17 en 27 jaar. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de Eneco Energie Barometer waarin Eneco regelmatig de mening vraagt van consumenten en bedrijfsleven.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,494
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
256
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eneco Ipsos - Hoe denken jongeren over duurzame energie

 1. 1. RapportHoe denken jongeren over duurzameenergie?Voor: Marcel van Dun, Ilse van AndelDoor: Kees Sanderse, Thomas VonkDatum: 9 november 2012Project: 12-067963 © 2012 Ipsos BV. All rights reserved. Contains Ipsos Synovates Confidential and Proprietary information and may not be disclosed or reproduced without the prior written consent of Ipsos Synovate.
 2. 2. Inhoudsopgave Samenvatting 3 Onderzoeksopzet 6 Kennis ten aanzien van energie 8 Houding ten aanzien van energie 12 Gedrag ten aanzien van energie 18© Ipsos BV. Alle rechten voorbehouden.De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueeleigendom van Ipsos Synovate. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden uaangeboden met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienente worden en dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zalworden gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of verondersteltIpsos Synovate geen verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenoverenig andere persoon aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel inhanden krijgt, behalve in het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen doormiddel van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. 3. Samenvatting
 4. 4. SamenvattingJongeren zijn redelijk op de hoogte als het gaat om energievraagstukken. Ze denken bijenergieopwekking met name aan duurzame energiebronnen en zijn ze goed op de hoogte vanwelke activiteiten veel energie kosten.Vier op de tien jongeren zijn bezorgd over de toekomstige energievoorziening al vinden zeook dat de verduurzaming van de energievoorziening met name een taak voor de overheid enenergiemaatschappijen is. Ook vinden ze dat de overheid duurzame energievoorziening en deontwikkeling daarvan moet stimuleren.Veel jongeren nemen energiebesparende maatregelen maar veel maatregelen worden ookniet genomen. Zo laten bijvoorbeeld nog veel jongeren hun oplader in het stopcontact zittenals de telefoon al opgeladen is. Jongeren geven zichzelf wel een hoger rapportcijfer dan hundirecte omgeving of heel Nederland als het gaat om duurzaamheid. 3
 5. 5. Onderzoeksopzet
 6. 6. OnderzoeksopzetDoelstelling Met dit onderzoek wil Eneco de kennis, de houding en het gedrag onder jongeren onderzoeken, als het gaat om duurzame energie. Het doel van het onderzoek is tweeledig:  De resultaten bieden inzicht in de mening van jongeren omtrent duurzame energie  De resultaten bieden mogelijkheden voor Eneco om naar buiten te treden, naar de pers of de politiekMethode Doelgroep: Jongeren van 17 tot 27 jaar Aanpak: 1.000 online interviewsVragenlijstDe volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Kennisvragen over duurzame energie Denkbeelden over duurzame energie (Eigen) gedrag ten opzichte van duurzame energie AchtergrondResultaten De resultaten zijn gewogen op opleiding, leeftijd en geslacht. Zodoende zijn de resultaten representatief voor alle Nederlanders tussen 17 en 27 jaar. 5
 7. 7. 1. Kennis ten aanzien van duurzame energie
 8. 8. Kennis van jongeren over duurzame energie: Jongeren denken met name aan duurzame energiebronnen en zijn redelijk op de hoogte van energiegebruik Tweederde van de jongeren denkt onterecht dat één op de tien wereldburgers geen elektriciteit heeft en slechts vier op de tien weten dat een kop thee zetten meer energie kost dan het opladen van een telefoon, de overige kennisvragen werden door een meerderheid juist beantwoord Jongeren denken bij de term ‘energieopwekking’ met name aan duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie, waterkracht, maar ook aan kernenergie en kolen Jongeren denken aan koken, computer, tv-kijken en douchen als we vragen naar activiteiten waar energie voornodig is 7
 9. 9. Tweederde van de jongeren denkt onterecht dat één op de tien wereldburgers geen elektriciteit heeft en slechts vier op de tien weten dat een kop thee zetten meer energie kost dan het opladen van een telefoonMannen geven gemiddeld vaker het juiste antwoord dan vrouwenHoger opgeleiden geven gemiddeld vaker het juiste antwoord dan lager opgeleidenDenk je dat de volgende stellingen waar of niet waar zijn? waar niet waar weet nietEén bad nemen kost evenveel energie als drie keer een douchevan 5 minuten nemen *61% 27% 12%Een laptop gebruikt meer energie dan een PC 20% 64% 17%Een kopje thee zetten kost meer energie dan je telefoonopladen 39% 45% 17%1 op de 10 mensen op de wereld heeft geen beschikking overelektriciteit 66% 17% 17%Het energieverbruik in de Verenigde Staten is bijna hetdubbele van het verbruik in West-Europa 64% 13% 23%De EU heeft als doelstelling voor 2020 gesteld dat 20% van deEuropese energie afkomstig moet zijn uit duurzame bronnen 59% 7% 34%* De groene arcering geeft het juiste antwoord aanBasis: alle jongeren (n=1.000) 8
 10. 10. Jongeren denken met name aan duurzame energiebronnen als windenergie, zonne-energie, waterkracht, maar ook aan kernenergie en kolenAls je denkt aan de opwekking van energie, welke drie bronnen van opwekking komen dan heteerste in je op? * Hoe groter het woord des te vaker isBasis: alle jongeren (n=1.000) het genoemd 9
 11. 11. Jongeren denken aan koken, tv-kijken, computer, licht en douchen als we vragen naar activiteiten waar energie voor nodig isEn als je denkt aan activiteiten waar je energie voor nodig hebt, welke drie komen dan alseerste bij je op? * Hoe groter het woord des te vaker isBasis: alle jongeren (n=1.000) het genoemd 10
 12. 12. 2. Houding ten aanzien van duurzame energie
 13. 13. Houding ten aanzien van energie: Verduurzaming is met name een verantwoordelijkheid voor de overheid en energiemaatschappijen Duurzame energie betekent voor jongeren: energieopwekking die niet schadelijk is voor het klimaat en het milieu en niet uit fossiele brandstoffen is opgewekt Vier op de tien jongeren zijn bezorgd over de toekomstige energievoorziening De verantwoordelijkheid voor verduurzaming van de energievoorziening ligt volgens jongeren meer bij de overheid en de energiemaatschappijen dan bij de burger Jongeren zijn positief over duurzame energie. De overheid moet duurzame energie stimuleren en duurzame energie is de enige manier om in de toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen 12
 14. 14. Duurzame energie betekent voor jongeren: energieopwekking die niet schadelijk is voor het klimaat en het milieu en niet uit fossiele brandstoffen is opgewektWat betekent duurzame energie voor jou? Energieopwekking die niet schadelijk is voor het klimaat en het milieu 72% Energie die niet uit fossiele brandstoffen is opgewekt 58% Energie installaties/energieopwekking die lange tijd meegaan 29% Energie waar ik op elk moment gebruik van kan maken 11% Lager opgeleiden hebben een Anders, namelijk 1% minder helder beeld over wat duurzame energie is, een Weet niet 8% kwart antwoordt ‘weet niet’.Basis: alle jongeren (n=1.000) 13
 15. 15. Vier op de tien zijn bezorgd over de toekomstige energievoorziening, de helft is niet bezorgd. Vrouwen maken zich vaker zorgen dan mannenHoe bezorgd ben je over de toekomstige energievoorziening voor Nederland (%) Zeer bezorgd Enigszins bezorgd 7% 5% 9% Niet zo bezorgd Helemaal niet bezorgd Weet niet Vrouwen zijn meer bezorgd over de 38% toekomstige energievoorziening (49%) dan mannen (39%) 41% Hoger opgeleiden zijn meer bezorgd over de toekomstige energievoorziening (49%) dan lager opgeleiden (37%)Basis: alle jongeren (n=1.000) 14
 16. 16. De verantwoordelijkheid voor verduurzaming van energievoorziening ligt volgens jongeren meer bij de overheid en de energiemaatschappijen dan bij de burgerWe leggen je nu twee groepen voor. Kun je bij elk paar aangeven wie van de twee de grootsteverantwoordelijkheid heeft als het gaat om de verduurzaming van de energievoorziening? (%) Jongeren >23 jaar Vooral de burger 11% antwoorden bij alle De overheid of de burger? evenveel Beide 41% dilemma’s vaker dat Vooral de… 42% beide even veel Weet niet 6% verantwoordelijkheid dragen dan jongeren De overheid of de Vooral de… 22% <23 jaar. Beide evenveel 46% energiemaatschap Vooral de… 26% pijen? Weet niet 6% Vooral de burger 13% De burger of de Beide evenveel 31% energiemaatschap- Vooral de… 51% pijen? Weet niet 6% Lager opgeleiden hebben een minder helder beeld over wie verantwoordelijk is, ze antwoorden vaker antwoordt ‘weet niet’.Basis: alle jongeren (n=1.000) 15
 17. 17. Jongeren zijn positief over duurzame energie. De overheid moet duurzame energie stimuleren en duurzame energie is de enige manier om in de toenemende vraag naar energie te kunnen voldoen Mannen (29%) geven vaker aan dat het schaarser worden van fossiele brandstoffen niet hun probleem is dan vrouwen (18%) Hoger opgeleiden vinden vaker dat duurzame energie de enige manier is om in de toenemende energie te voorzien (74%), het belangrijk is dat de regering verdere ontwikkeling van duurzame energie stimuleert (76%), de Nederlandse overheid de mogelijkheid voor burgers om zelf duurzame energie op te wekken, moet stimuleren (89%). Hoger opgeleiden zijn het vaker oneens dat de Nederlandse regering voldoende aandacht aan duurzame energie in haar energiebeleid besteed (58%). In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? (helemaal) mee oneens (helemaal) mee eensDe overheid moet de mogelijkheden voor burgers om zelf duurzame energie op te wekken meer stimuleren 12% 79%Om NL economisch sterker te maken, is het belangrijk dat de regering ontwikkeling van duurzame energie stimuleert 15% 71%Duurzame energie is de enige manier om in de toenemende vraag naar energie te voorzien 19% 65%Het huidige energiebeleid van Nederland is gunstiger voor vervuilende energiebedrijven dan voor duurzame partijen 19% 43%Het gaat Nederland lukken om in 2020 minimaal 14% van de energievoorziening uit duurzame bronnen op te wekken 31% 43%Maatregelen die NL neemt op het gebied van duurzame energie hebben geen zin als niet heel Europa meedoet 39% 50%De Nederlandse regering geeft voldoende aandacht aan duurzame energie in haar energiebeleid 50% 30%Het schaarser worden van fossiele brandstoffen is niet mijn probleem; er komt toch wel een oplossing voor 65% 24% 16Basis: alle jongeren (n=1.000)
 18. 18. 3. Gedrag ten aanzien van duurzame energie
 19. 19. Gedrag ten aanzien van energie: Jongeren schatten zichzelf hoger in als het gaat om duurzaamheid dan hun directe omgeving, maar nemen lang niet alle energiebesparende maatregelen Jongeren geven zichzelf een hoger rapportcijfer dan hun directe omgeving of heel Nederland als het gaat om duurzaamheid Jongeren vinden Nederland per saldo duurzamer dan andere landen. Tweederde geeft aan zich bewust te zijn van het eigen energieverbruik De meeste jongeren zetten de kraan altijd uit terwijl ze tanden poetsen, maar slechts vier op de tien halen de oplader altijd uit het stopcontact als de telefoon is opgeladen en zet elektrische apparaten uit als ze de kamer verlaten Veel jongeren nemen energiebesparende maatregelen. Maar veel maatregelen worden niet genomen Jongeren zijn verdeeld als ze moeten kiezen tussen lagere energiekosten en schone energie. In de meeste gevallen vinden ze alles belangrijk 18
 20. 20. Jongeren geven zichzelf een hoger rapportcijfer dan hun directe omgeving of heel Nederland als het gaat om duurzaamheid Mannen geven zichzelf met een 6,5 een hoger cijfer dan vrouwen (6,1) Mannen geven hun directe omgeving met een 6,2 een hoger cijfer dan vrouwen (5,8).Wat voor rapportcijfer zou je jezelf, je directe omgeving (familie, vrienden) en Nederland alsgeheel geven op duurzaamheid? Een 1 betekent heel slecht en een 10 betekent uitmuntend? 10 9 8 7 6.3 6.0 6 5.5 5 4 3 2 1 0 Mijzelf Directe omgeving NederlandBasis: alle jongeren (n=1.000) 19
 21. 21. Jongeren vinden Nederland per saldo duurzamer dan andere landen. Tweederde geeft aan zich bewust te zijn van het eigen energieverbruik Minder duurzaam Even duurzaam Duurzamer Nederland vergeleken met andere landen is… 15% 33% 32% Zeer bewust 4% 3% 12% Enigszins bewust Hoe bewust ben je bezig met je eigen energiegebruik? Niet zo bewust 27% Helemaal niet bewust Weet niet 54%Basis: alle jongeren (n=1.000) 20
 22. 22. De meeste jongeren zetten de kraan altijd uit terwijl ze tanden poetsen, maar slechts vier op de tien halen de oplader altijd uit het stopcontact als de telefoon is opgeladen en zet elektrische apparaten uit als ze de kamer verlatenMeer vrouwen (75%) dan mannen (68%) zetten hun elektrische apparaten uit als ze het huisof kamer verlatenHoger opgeleiden gebruiken minder vaak dagelijks een schone handdoek, doen vaker eenwarme trui aan als het koud is en zetten vaker de kraan uit als ze tandenpoetsen, dan laagopgeleiden. Altijd Vaak Af en toe Nooit Weet nietKun je van elke situatie een inschatting geven van hoe vaak jij dit doet? Ik zet de kraan uit terwijl ik mijn tanden poets 76% 10% 7% 5% 3% Als ik mijn huis of kamer voor langer dan een uur 40% 31% 18% 8%3% verlaat, zorg ik dat alle elektrische apparaten uit staanZodra mijn telefoon opgeladen is, haal ik de stekker uit 37% 23% 17% 21% 3% het stopcontact Als ik het thuis koud heb, doe ik een warme trui aan in 22% 36% 28% 12% 3% plaats van de verwarming een paar graden hoger te… Ik gebruik elke dag een schone handdoek 18% 14% 24% 42% 3%Basis: alle jongeren (n=1.000) 21
 23. 23. Veel jongeren nemen energiebesparende maatregelen. Maar veel maatregelen worden niet genomen Vrouwen zetten in vergelijking tot mannen minder vaak elektrische apparaten op stand- by, doen vaker pas de was als de wasmand helemaal gevuld is, sluiten vaker ramen en deuren als de kachel aan staat en doen vaker verlichting uit in kamers waar ze niet verblijven Mannen gebruiken vaker een energiebesparende douchekop dan vrouwenEn welke van de volgende energiebesparende maatregelen neem jij bewust om zo energie tekunnen besparen? (%) ’s Avonds de verlichting uitdoen in kamers waar ik niet meer kom 83% Ramen en deuren dicht doen als de kachel aan staat in een kamer 76% Pas de was doen als de wasmand helemaal gevuld is 64% Lampen vervangen door energiebesparende lampen 49% Jongeren >23 jaar Geen elektrische apparaten op stand-by laten staan 42% nemen meer energiebesparende Niet langer dan 10 minuten per keer douchen 34% maatregelen dan Een waterbesparende douchekop gebruiken 27% jongeren <23 jaar. Alleen elektrische apparaten kopen met tenminste energielabel A 17% Geen van deze 6%Basis: alle jongeren (n=1.000) 22
 24. 24. Jongeren zijn verdeeld als ze moeten kiezen tussen lagere energiekosten en schone energie. In de meeste gevallen vinden ze alles belangrijk Wij willen je nu telkens twee keuzes voorleggen. Wil je van elk dilemma aangeven welke van de twee opties je belangrijker vindt? (%) Lagere energiekosten voor jezelf 29%Wat vind je belangrijker? Beiden even belangrijk 41% Duurzame/ schone energie 23% Weet niet 7% Lagere energiekosten voor jezelf 22%Wat vind je belangrijker? Beiden even belangrijk 46% Een gegarandeerder energievoorziening in de toekomst 26% Weet niet 6%Wat vind je belangrijker? Streven naar onbeperkte beschikbaarheid van energie 23% Beiden even belangrijk 41% Streven naar energiebesparing door jezelf 28% Weet niet 8% Streven naar onbeperkte beschikbaarheid van energie 23%Wat vind je belangrijker? Beiden even belangrijk 38% Streven naar energiebesparing door bedrijven 30% Weet niet 9% Basis: alle respondenten (n=1.000) 23

×