×
  • Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
 

Glada Hudik - "Vi är så bra så att kanadagässen störtar" - Toralf Nilsson, Glada Hudik-Teatern. En fallstudie om i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun kommunicerar sitt varumärke.

by Volontär at ICYE Russia on Jan 31, 2011

  • 2,540 views

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun arbetar med kommunikationen av varumärket Glada Hudik. ...

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun arbetar med kommunikationen av varumärket Glada Hudik.

Metod: Vi har valt att som undersökningsform använda en fallstudie. Arbetet har utförts med
en kvalitativ metod och en deduktiv forskningsansats.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från teorier inom områdena platsmarknadsföring, marknadskommunikation, varumärkesbyggande och kommunikationsteori.

Empiri: Studien grundar sig i Hudiksvalls kommuns varumärkesarbete. Vi har genomfört
semistrukturerade kvalitativa intervjuer med verksamma inom kommunen.

Slutsats: Vår slutsats är att Hudiksvalls kommun inte arbetar strategiskt med kommunikationen av varumärket Glada Hudik. Vi har vidare kommit fram till att det råder delade meningar om vad Glada Hudik står för, beträffande profil, image och identitet.

Statistics

Views

Total Views
2,540
Views on SlideShare
2,517
Embed Views
23

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 23

http://emmaronngren.blogspot.com 16
http://www.emmaronngren.com 7

Accessibility

Upload Details

Uploaded via SlideShare as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
Post Comment
Edit your comment

Glada Hudik - "Vi är så bra så att kanadagässen störtar" - Toralf Nilsson, Glada Hudik-Teatern. En fallstudie om i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun kommunicerar sitt varumärke. Glada Hudik - "Vi är så bra så att kanadagässen störtar" - Toralf Nilsson, Glada Hudik-Teatern. En fallstudie om i vilken utsträckning Hudiksvalls kommun kommunicerar sitt varumärke. Document Transcript