• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Iam'10 orange valley eduard blacquière
 

Iam'10 orange valley eduard blacquière

on

 • 610 views

 

Statistics

Views

Total Views
610
Views on SlideShare
609
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
23
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Iam'10 orange valley eduard blacquière Iam'10 orange valley eduard blacquière Presentation Transcript

  • !"#$"%"#&'()&'(*'' +,-')#."/&"0)#1"#' ,$(20$'34256()70"' "$(20$8902#1".244":;#4'' 8,$<90$/''
  • ,$(20$'34256()70"'
  • &"/&#"&'
  • "$*90$/'
  • =4911"0'
  • 9>)#"'?=4911"0@'
  • $95"#&'
  • /A0"B"0'
  • ,$(20$'34256()70"'
  • ,$(20$'34256()70"'
  • ,$(20$'34256()70"'
  • <"=/)&"'!"#$"%"#&'
  • <"=2#24:D5/E'.2#'$2&2'#220')#F)5G&"#' H9"B%25G)#"I9AD%24)/2D"'J+,-K' L9#&"#&'&"/D#1'M'&201"D#1' N"0/(2/)9#'205G)&"5&(0"' C)"#/&"#'
  • Banners! Adwords! 100%! 100%! 75%! 8%! 5%! 10%! 3%! Seo! O(##"4'-AD%24)/2D"'
  • ,#B"4"'-A$025G&1"."0/'
  • Kader! Het probleem! SEO Business case model! Checklist! P1"#$2'
  • H9"B%25G)#"%20B"D#1' M'' <"=2#24:/"''
  • H9"B%25G)#"%20B"D#1'
  • -012#)5'+"205G' NNL' +"205G'P$."0D/)#1' H9"B%25G)#"'A09%9D"' P$<90$/' N2)$'+"205G' 3"&224$"'F9"B%25G)#"A422&/)#1' -#="&224$"'F9"B%25G)#"A422&/)#1' LNL' Q2&(024'+"205G'
  • R'4)S/&S"/'
  • Q2&((04)SB'M'T"/A9#/90$'
  • SEA + SEO = SEM! H9"B%25G)#"%20B"D#1'
  • <"=2#24:/"''
  • -#$"0=9(*)#1'"U"5&'
  • "1.000! "480! "400! "400! "410! "220! "…! "200! 2007! 2008! 2009! 2010! 2008! 2009! 2010! Marktonderzoek! Nielsen Media Research! SPOT! +"0)"(F"'=(/)#"//'
  • -A.244"#$V'
  • _' ^' ]' ' [' +,P')#."/&"0)#1' Z' +,P'0"/(4&22&' Y' R' X' ]' W' ' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' [' Z' +,-')#."/&"0)#1' Y' +,-'0"/(4&22&' R' X' W' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' +,P'./;'+,-'
  • C9"4109"A' -012#)/2D"' +,PE'' abI'XW'c25&90"#' H9"B%25G)#"' L9#5(00"#D"' +,-E'' abI'RWW'c25&90"#' `#.49"$"#'+"205G'0"/(4&22&'
  • <2209%'G)"0d'
  • Wat is ! het rendement! van mijn! geïnvesteerde euro?! e"&'A09=4""%'
  • +,-' P$<90$/' ,%2)4' -%F"&' `#."/&"0)#1' Pf4)2&"' C)/A42:' W' R' Z' ' ^' XW' e"&'A09=4""%'
  • Waar is mijn! volgende euro! het beste besteed?! e"&'"5G&"'A09=4""%'
  • Acties/omzet! !"#$%&#'( XW' _' ^' ]' ' [' Z' Y' R' X' W' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' Investering! e"&'"5G&"'A09=4""%'
  • Acties/omzet! !"#$%&#'( XW' Eerste 2 investering,! _' levert 4 acties/omzet! ^' Kosten per actie = 0,50! ]' ' Laatste 2 investering,! [' levert 0,5 acties/omzet! Z' Kosten per actie = 4! Y' R' X' Conclusie:! W' Elke volgende geïnvesteerde euro! X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' presteert niet beter dan 4 euro! Investering! e"&'"5G&"'A09=4""%'
  • Acties/omzet! XW' De volgende 2 investering! _' Levert nu 1 actie/omzet! ^' Kosten per actie = 2! ]' ' [' P$<90$/' Z' +,-' Conclusie:! Y' Elke euro besteed aan SEO! R' heeft nu een hogere efficiency! ! X' W' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' Investering! e"&'"5G&"'A09=4""%'
  • !"#$"%"#&'()&'(*' +,-')#."/&"0)#1"#'
  • <2&'B(#'S"'%"&"#d'
  • 1.  Zoekterm! 2.  Positie / Type zoekresultaat (blended search)! 3.  Impressies/vertoningen! 4.  CTR! 5.  Klikken/bezoeken! 6.  Conversie! 7.  Titel (advertentie/listing)! 8.  Tekst (advertentie/snippet)! 9.  URL! 10.  Groep (advertenties/zoektermen)! g""&.20)2="4"#'
  • H9"B&"0%'a'h)&"4'a'h"B/&'a'i!j'
  • Zoekterm + ! Titel + Tekst + URL! Positie (type zoekresultaat)! Impressies! Klikken/bezoeken! CTR! Conversie! L9%=)#2D"'M'.94190$"'
  • +,-'Lh!'
  • +,-'Lh!'
  • 1.  Branding (impressies)! 2.  Bezoeken (klikken)! 3.  Business (conversie)! C"k#)D"'0"#$"%"#&d'
  • Impressies*! Posities! *Ben je ook echt gezien?! 302#$)#1'lN`@/'
  • `%A0"//)"/'
  • N9/)D"/'
  • Als bezoeken ! je doelstelling is,! dan is het OK ! als mensen ! gelijk weer weggaan! 3"F9"B"#'
  • De doelstelling! bezoeken ! is dus eigenlijk ! geen doelstelling! 3"F9"B"#'
  • Je wilt gericht,! relevant bezoek! dat voor jou! waardevol is! 3"F9"B"#'
  • Maak dit conreet! en meetbaar!! Wat wil je dat men! wel en niet doet! na landing?! 3"F9"B"#'
  • Aantal klikken! CTR*! *Betekent dat je gezien bent & relevant geacht wordt!! 3"F9"B"#'lN`@/'
  • +,-'Lh!'
  • Zoekterm + ! Titel + Tekst + URL! Lh!'="990$"4"#'
  • H9"B&"0%'a'h)&"4'a'h"B/&'a'i!j'
  • Bezoeker! Pageview! Tijd op de site! Download! Contactformulier! Aankoop! L9#."0/)"/'
  • Ga verder! dan conversie! per zoekterm! 3(/)#"//'
  • Meet de ! conversie per ! zoekterm + pagina! 3(/)#"//'
  • H9"B&"0%'a'h)&"4'a'h"B/&'a'i!j'
  • Conversiepercentage! Kosten per conversie! ROI! 3(/)#"//'lN`@/'
  • Is het conversiegedrag van de groep homogeen?! Voorbeeld:! -  Alle orders gemiddeld tussen 20-40 euro! -  1 order van 1.000 euro! Gemiddelde zegt dan niets meer!! T"%)$$"4$d'
  • Vergeet de uren van mensen niet!! Anders is het geen ROI maar ROMI! !-`'
  • +,-' P$<90$/' ,%2)4' -%F"&' `#."/&"0)#1' Pf4)2&"' C)/A42:' W' R' Z' ' ^' XW' !-`'9c'!-g`'
  • +,-'=(/)#"//'52/"'%9$"4'
  • C9"4109"A' -012#)/2D"' H9"B%25G)#"' L9#5(00"#D"' +,-E'' abI'RWW'c25&90"#' `#.49"$"#'+,-'0"/(4&22&'
  • N09=4""%'
  • SEO acties/omzet! !"#$%&#'( XW' _' ^' ]' ' [' Z' Y' R' X' W' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' SEO investering! e"&'"5G&"'A09=4""%'
  • Webanalyse! Positieanalyse! (Google Analytics)! -%F"&' H9"B&"0%' 309#'.2#'9%F"&' N9/)D"' -012#)/5G' +,-'0"#$"%"#&' A"0'A9/)D"' H9"B&"0%' +,-'!"#$"%"#&'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! (externe data)! N9/)D"2#24:/"'42#1"' P2#&24'="F9"B"#'A"0' -%F"&' H9"B&"0%' &"0%)S#' A9/)D"' 309#'.2#'9%F"&' N9/)D"' N9/)D"2#24:/"' g""0.94(%"b' %)#$"0.94(%"' +,-'$9"459#."0/)"' -012#)/5G' +,-'0"#$"%"#&' .2#'G91"0"b421"0"' A"0'="F9"B' A"0'A9/)D"' A9/)D"' +,-'0"#$"%"#&' +,-'0"#$"%"#&' H9"B&"0%' .2#'G91"0"b421"0"' .2#'G91"0"b421"0"' A9/)D"' A9/)D"' +,-'0"#$"%"#&'.990/A"44)#1'
  • Combinatie zoekterm + pagina (CZP)! Organische positie van CZP! Organisch zoekverkeer van CZP! Omzet vanuit organisch zoekverkeer op CZP! `#A(&'
  • mLHNn'
  • Webanalyse! Positieanalyse! (Google Analytics)! pR;[WW' F9"B&"0%' T9914";#4' Z' -012#)/5G' pR;[WW' F9"B&"0%' o990=""4$'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! pR;[WWqI' H9"B&"0%' T9914";#4' Z' -012#)/5G' pR;[WWqI' H9"B&"0%' o990=""4$'
  • ,)1"#'$2&2'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! N9/)D"2#24:/"'42#1"' pR;[WWqI' H9"B&"0%' &"0%)S#' T9914";#4' Z' N9/)D"'X'r' -012#)/5G' 3"F9"B's']' pR;[WWqI' H9"B&"0%' pR;[WWqI's']' r'pX];[WWqI' o990=""4$'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! (externe data)! N9/)D"2#24:/"'42#1"' pR;[WWqI' H9"B&"0%' N9/)D"'X'JG224=220K'' &"0%)S#' ZRt'+,-'Lh!' T9914";#4' Z' N9/)D"'X'r' -012#)/5G' 3"F9"B's']' pR;[WWqI' H9"B&"0%' pR;[WWqI's']' r'pX];[WWqI' o990=""4$'
  • N9/)D"' e991' JXI[K' +&20' u("/D9#'%20B' H9"B&"0%'X' H9"B&"0%'Y' j221' JaK' L2/G'59*' C91' H9"B&"0%'R' j221' e991' `#."/&"0)#1' N9/)D".990/A"44)#1'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! (externe data)! N9/)D"2#24:/"'42#1"' pR;[WWqI' H9"B&"0%' N9/)D"'X'JG224=220K'' &"0%)S#' ZRt'+,-'Lh!' T9914";#4' Z' N9/)D"'X'r' -012#)/5G' 3"F9"B's']' pR;[WWqI' H9"B&"0%' pR;[WWqI's']' r'pX];[WWqI' o990=""4$'
  • +,-'Lh!'
  • +,-'Lh!'
  • Webanalyse! Positieanalyse! Voorspelling! Voorspelling! (Google Analytics)! (eigen data)! (externe data)! N9/)D"2#24:/"'42#1"' pR;[WWqI' H9"B&"0%' N9/)D"'X'JG224=220K'' &"0%)S#' ZRt'+,-'Lh!' T9914";#4' Z' N9/)D9#'Z' t'+,-'Lh!' N9/)D"'X'r' -012#)/5G' 3"F9"B's']' pR;[WWqI' pR;[WW' H9"B&"0%' pR;[WWqI's']' r'pX];[WWqI' pX];[WW' o990=""4$'
  • i)&$21)#1E'=4"#$"$'+"205G'
  • h:A"'F9"B0"/(4&22&'
  • ,:"&025B)#1''
  • i)&$21)#1E'+,-'a'+,P'
  • SEO acties/omzet! !"#$%&#'( XW' _' ^' ]' ' [' Z' Y' R' X' W' X' R' Y' Z' [' ' ]' ^' _' XW' SEO investering! e"&'A09=4""%'
  • !"#$"%"#&' e991' +&20' u("/D9#'%20B' j221' L2/G'59*' C91' j221' e991' `#."/&"0)#1' C"'9A49//)#1'
  • -%'%""'&"'#"%"#V'
  • 1.  Meet waar je op gevonden wordt! 2.  Bedenk waar jouw potentiële klanten nog meer naar zouden zoeken! 3.  Verwerk die woorden in je teksten, pagina titels, enz.! 4.  Maak je website technisch begrijpelijk voor zoekmachines! 5.  Zorg voor links naar (relevante pagina's binnen) je site! 6.  Bekijk welke zoekwoorden het beste converteren! 7.  Optimaliseer op de best converterende zoekwoorden! 8.  Begin weer bij 1! +,-'5G"5B4)/&'
  • Talk to me!! 1.  OrangeValley stand! 2.  eduard@orangevalley.nl! Nieuwsbrief! http://orangevalley.nl/nieuwsbrief ! •  Presentatie! •  Laatste nieuws SEO, Webanalyse, Conversie! -02#1"o244":;#4'