eFinancials12 - Christophe Vergult - Insites Consulting/Marktplaats

999 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
999
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

eFinancials12 - Christophe Vergult - Insites Consulting/Marktplaats

 1. 1. Hoe consumenten het internetgebruiken bij de aankoop van financiële diensten Is er toegevoegde waarde op…? eFinancials – 1 november 2012 Christophe Vergult, managing partner www.insites-consulting.com Ghent I Rotterdam I London I Timisoara I New York 1 Marktplaats - Touch Point Experience
 2. 2. Hoe gebruikt men het internet bij de aankoop van financiële producten? Wat zijn motivaties / behoeften? Lengte van het proces?Welke informatie mist de consument Hoe oriënteren consumenten zich? nog in het oriëntatieproces? Behoefteverkenning Evaluatie van informatie Informatie zoeken Wie is er betrokkenen bij de beslissing? Met welke vormen van reclame komt Welke rol speelt het internet? de consument in aanraking? Aankoop Maken van keuze 2 Marktplaats - Touch Point Experience
 3. 3. Scope van het onderzoekSparen: een overeenkomst waarbij u voor een bepaalde of onbepaalde tijd entegen een vergoeding geld uitzet bij een organisatie om dit geld later te kunnengebruiken voor consumptie. Bijvoorbeeld: internet spaarrekening,jongerenspaarrekening etc.Lening: een overeenkomst waarbij u een geldsom ontvangt om op een later termijndit bedrag weer terug te geven of de mogelijkheid om bij een aankoop een geldsomlater te betalen. Bijvoorbeeld: hypotheek, persoonlijke lening, jongeren- enstudentenkrediet etc.Verzekering: een overeenkomst met een organisatie waarbij na het betalen vaneen premie de organisatie (gedeeltelijk) garant staat voor uw ontstaande schade /onkosten. Bijvoorbeeld: reisverzekering, autoverzekering, rechtsbijstand etc.Exclusief zorgverzekering 3 Marktplaats - Touch Point Experience
 4. 4. Wat is de rol van Marktplaats? 4 Marktplaats - Touch Point Experience
 5. 5. Stelling: ‘Financiële dienstverleners hebben niets te zoeken op Marktplaats.’ 5 Marktplaats - Touch Point Experience
 6. 6. Wat denken we?6% van de niet-Marktplaats gebruikers is van plan dekomende 6 maanden een verzekering af te sluiten.Hoe hoog is dit onder Marktplaatsgebruikers?14% 6 Marktplaats - Touch Point Experience
 7. 7. Wat denken we?Ongeveer 20% van de Marktplaats gebruikers vindtMarktplaats een relevante plek om advertenties voorfinanciële producten tegen te komen.Welk percentage van de Marktplaatsgebruikers vindt een gesponsorde pagina(verzekering bij een auto) relevant?44% 7 Marktplaats - Touch Point Experience
 8. 8. Wat denken we?55% van de niet-Marktplaats heeft zich bij hetafsluiten van hun meest recente lening onlinegeoriënteerd.Hoe hoog is dit percentage onderMarktplaats gebruikers?71% 8 Marktplaats - Touch Point Experience
 9. 9. Wat denken we?5% van de niet-Marktplaats bezoekers staat open omgeld (tegen rente) aan andere te lenen via P2P sites.Hoe hoog is dit onder Marktplaats bezoekers?20% 9 Marktplaats - Touch Point Experience
 10. 10. OnderzoeksopzetMethodeKwantitatief online vragenlijstDesignOnderzoek betreffende drie financiële producten onder consumenten: • Spaarrekeningen • Verzekeringen • LeningenMonadisch design: 1 product per consument bevraagd (indien aanwezig in huishouden)Online panelDataverzameling 10 september – 19 oktober 2012OnderzoekspopulatieNationaal representatieve steekproef Nederlandse internetbevolking 30-49 • Geslacht: 50% mannen, 50% vrouwen • Leeftijd: 30% 20-29 jaar, 33% 30-39 jaar, 38% 40-49 jaarMede- of hoofdverantwoordelijk voor het aanschaffen van financiële productenMinimaal een financieel product (spaarrekening, lening of verzekering aanwezig binnen het huishoudenSteekproefgrootteN = 1004 consumenten (ongeveer 335 per product - foutenmarge = 5%) 10 Marktplaats - Touch Point Experience
 11. 11. Inhoudsopgave • Gebruik, attitude en overweging • Oriëntatie en keuzeproces • Relevantie Marktplaats • Marktplaats = Engagement11 Marktplaats - Touch Point Experience
 12. 12. Marktplaats gebruikers zijn een afspiegeling van de Nederlandsebevolking op het vlak van financiële producten.Hun aankoopintentie van financiële producten ligt soms zelfs hoger. 12 Marktplaats - Touch Point Experience
 13. 13. Penetratie van spaar-, leen- en verzekeringsproducten vergelijkbaar tussen MP bezoekers en niet-bezoekers Q: In welke mate bent u verantwoordelijk voor de aankoop van financiële producten (leningen, spaarrekeningen of verzekeringen) binnen uw huishouden? Q: Kunt u aangeven welke financiële producten u momenteel binnen uw huishouden heeft? N = 1004 | Filter: None *Sample samengesteld op basis van verantwoordelijkheid voor de aankoop van financiële producten en aanwezigheid van minimaal een product in het huishoudenFinanciële producten die (zoals zij het rapporteren) binnen het huishouden wordt afgenomen: Sparen 92% van de huishoudens 93% 91% Lenen 42% van de huishoudens 41% 43% Verzekeren 92% van de huishoudens 90% 93% Mannen zijn significant vaker hoofdverantwoordelijk voor de aankoop (58%) van deze producten dan vrouwen Sig. verschillend (95%) 13 Marktplaats - Touch Point Experience
 14. 14. De belangrijkste redenen om te sparen zijn een buffer voor onverwachte uitgaven, grote uitgave en vakantie. Dit geldt voor zowel MP-gebruikers als niet MP-gebruikers Gebruik, attitude en overweging | Motivaties sparen Q: Er zijn verschillende redenen waarom mensen sparen. Wat zijn uw redenen om te sparen? Q: Hieronder ziet u een aantal redenen om te sparen. Kunt u aangeven welke redenen voor u (op dit moment) gelden? N = 336 | Filter = None Buffer voor 71% onverwachte uitgaven Voor een grote uitgave / 51% speciale aankoop“Appeltje voor de dorst, altijd mooi om wat Vakantie 37% 49% Huis en inrichting achter de hand te hebben” 34% Auto Studie kinderen 19% 18% Witgoed “Geld opzij leggen voor grote uitgaven” 16% Verbouwing Kinderen algemeen 18% “Iets achter de hand als apparaten kapotgaan. Daarnaast sparen voor vakanties en nieuwe producten” Verbouwing 11% “Voor (on)verwachte gebeurtenissen, Bruiloft 6% zoals verhuizing, vernieuwing auto/cv ketel etc.” Anders, namelijk: 8% Geen specifiek doel 10% Mannen sparen significant vaker zonder specifiek doel dan vrouwen. Geen verschillen tussen MP en niet-MP-gebruikers 14 Marktplaats - Touch Point Experience
 15. 15. Consumenten lenen voornamelijk voor een woning, grote uitgave, studie of verbouwing. Auto en huis en inrichting zijn de voornaamste grote aankopen waar een lening voor wordt afgesloten Gebruik, attitude en overweging | Motivaties lenen Q: Er zijn verschillende redenen waarom mensen lenen. Wat zijn uw redenen om te lenen? Q: Hieronder ziet u een aantal redenen om te lenen. Kunt u aangeven welke redenen voor u (op dit moment) gelden? N = 336 | Filter = None Voor een grote uitgave / 31% speciale aankoop Verbouwing 15% 45% Auto 39% Huis en inrichting Vakantie 4% 18% Witgoed 13% Motoren“Alleen voor de hypotheek, om een huis te Studie kinderen 4% kunnen kopen, nergens anders voor” “Om mijn huis te financieren” Kinderen algemeen 2% “Extra financiële armslag” Bruiloft 2% “Studie betalen” Anders, namelijk: 34% “Om een auto aan te schaffen” Woning Geen specifiek doel 29% Eigen studie (DUO) Marktplaats bezoekers lenen significant vaker voor een verbouwing (19%) 15 Marktplaats - Touch Point Experience
 16. 16. Verzekeringen worden afgesloten voor het afdekken van risico’s en zekerheid. Verzekeringen worden voornamelijk afgesloten voor een vakantie en auto. Dit geldt voor MP-gebruikers en niet-MP-gebruikers Gebruik, attitude en overweging | Motivaties verzekerenQ: Er zijn verschillende redenen waarom mensen verzekeringen afsluiten. Wat zijn uw redenen?Q: Hieronder ziet u een aantal redenen om een verzekering af te sluiten. Kunt u aangeven welke redenen voor u (op dit moment) gelden?N = 336 | Filter = None Vakantie 28% Andere/nieuwe auto 27% Ander/nieuw 10% motorrijtuig “Afdekken van risico’s” Verhuizing 10% “In veel gevallen verplicht, bijvoorbeeld Gezinsuitbreiding 10% voor een auto” Een andere grote “Beschermen van eigendommen” uitgave 8% “Om niet plotseling voor een grote uitgaven Andere/nieuwe fiets 6% te staan bij problemen” Anders, namelijk: 6% “Om een auto aan te schaffen” “Zekerheid” Geen specifiek doel 46% Geensignificante verschillen tussen Marktplaats en niet-Marktplaats gebruikers 16 Marktplaats - Touch Point Experience
 17. 17. Marktplaats gebruikers tonen een licht sterkere aankoopintentie voor financiële producten. Gebruik, attitude en overweging | PotentieelQ: Denkt u binnen de komende 6 maanden een spaarrekening/lening/verzekering af te sluiten?N = 336 / N = 336 / N = 332 | Filter = None Top2 9% 2% 6% 22% 26% 44% 8% Zeker afsluiten Waarschijnlijk afsluiten Niet zeker Waarschijnlijk geen afsluiten Zeker geen afsluiten 7% Top2 8% 2%4% 10% 23% 61% 6% 3% Zeker afsluiten Waarschijnlijk afsluiten Niet zeker Waarschijnlijk geen afsluiten Zeker geen afsluiten Top2 14% 3% 7% 26% 36% 27% 10% 6% Zeker afsluiten Waarschijnlijk afsluiten Niet zeker Waarschijnlijk geen afsluiten Zeker geen afsluiten Sig. verschillend (95%) 17 Marktplaats - Touch Point Experience
 18. 18. 43% van de Nederlanders ervaart financiële beperkingen om aan al hun wensen te voldoen. Dit cijfer is hoger onder Marktplaats bezoekers. Gebruik, attitude en overweging | Gedrag omtrent lenen Q: In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? N = 336 | Filter = None Top2 “Ik zie regelmatig een product dat ik graag zou willen 13% 30% 25% 16% 16% 43% 49% 35% hebben, maar waar ik op dit moment geen geld voor heb”“Ik heb geen moeite met geld lenen voor een product, als ik 32% 34% 30% 9% 23% 24% 22% 23% zeker weet dat ik het kan terugbetalen” “Ik heb moeite om met mijn inkomen volledig rond te 8% 19% 27% 24% 22% 27% 30% 24% komen” Sterk mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Sterk mee oneens Sig. verschillend (95%) 18 Marktplaats - Touch Point Experience
 19. 19. Inhoudsopgave • Gebruik, attitude en overweging • Oriëntatie en keuzeproces • Relevantie Marktplaats • Marktplaats = Engagement19 Marktplaats - Touch Point Experience
 20. 20. Internet is een zeer belangrijk oriëntatie- en aankoopkanaalvoor financiële producten.Marktplaats gaan door een actiever oriëntatieproces.Ze staan meer open voor nieuwe aanbieders / goede deals. 20 Marktplaats - Touch Point Experience
 21. 21. Bij sparen is het aankoopproces beduidend korter dan bij de overige producten (in 28% van de gevallen < 1 uur !). De oriëntatiefase bij het afsluiten van een lening is langer. oriëntatie en keuzeproces | Lengte van het aankoopbeslissingsproces Q: Hoe lang voor het afsluiten bent u zich gaan oriënteren? N = 336 / N = 336 / N = 332 | Filter = None Minder dan 1 uur 28% 5% 12% 41% 10% 26% Minder dan 1 dag 13% 5% 14% Minder dan een week 21% 15% 22% 34% 24% 39% Minder dan 2 weken 13% 9% 17%Minder dan een maand 11% 18% 17% 25% 67% 36% Een maand of langer 14% 49% 19% Geen verschillen tussen Marktplaats bezoeker en niet Marktplaats bezoeker 21 Marktplaats - Touch Point Experience
 22. 22. Internet is een zeer belangrijk oriëntatie- en aankoopkanaal voor financiële producten. Dit geldt met name voor sparen en verzekeren. oriëntatie en keuzeproces | Invloed van internet (oriëntatie en aankoop)Q: Hoe hebt u zich georiënteerd voor de spaarrekening?Q: Hoe hebt u de spaarrekening afgesloten?N = 336 / N = 336 / N = 332 | Filter = NoneOp basis van de laatste aankoop Oriëntatie Uitsluitend online 44% 21% 40% Uitsluitend offline 11% 24% 13% Zowel online als offline 15% 43% 28% Ik heb me niet 29% 12% 19% georiënteerd Aankoop 24% 48% 45% 52% 55% 76% Online Offline Online Offline Online Offline 22 Marktplaats - Touch Point Experience
 23. 23. oriëntatie en keuzeproces | Rol van internet: MP vs. niet MP gebruiker Marktplaats bezoekers gebruiken vaker verschillende kanalen om zich te oriënteren. Op basis van de laatste aankoopUitsluitend online 45% 44% 21% 20% 43% 37%Uitsluitend offline 14% 8% 18% 32% 10% 17%Zowel online als offline 18% 13% 50% 35% 33% 23%Ik heb me niet georiënteerd 24% 35% 11% 12% 14% 23%Online 53% 50% 22% 26% 49% 40%Offline 47% 50% 78% 74% 51% 60%N = 177 / N = 159 / N = 179 / N = 153 / N = 177 / N = 159 | Filter = none Sig. verschillend (95%) 23 Marktplaats - Touch Point Experience
 24. 24. Binnen internet zijn de website van de huidige aanbieder en vergelijkings- website de belangrijkste informatiebronnen voor sparen en verzekeren. Voor lenen is het gesprek bij de aanbieder de belangrijkste bron. oriëntatie en keuzeproces | Geraadpleegde bronnen Q: Welke bron(nen) heeft u geraadpleegd tijdens de oriëntatie voordat u het product heeft afgesloten? N = 238 / N = 293 / N = 274 | Filter = Georiënteerd voor de aankoop Op basis van de laatste aankoopWebsite van een aanbieder waar ik al Website van een aanbieder waar ik al Website van een aanbieder waar ik al 45% 31% 35% klant ben klant ben klant ben Gesprek bij de aanbieder 27% Gesprek bij de aanbieder 51%Gesprek bij de aanbieder 29% Vergelijkingswebsite van een Vergelijkingswebsite van een Vergelijkingswebsite van een 24% 32% 45% onafhankelijke partij onafhankelijke partij onafhankelijke partij Website van nieuwe aanbieders Website van nieuwe aanbieders 20% 26%Website van nieuwe aanbieders 28% Gesprek met kennissen 22% Gesprek met kennissen 29% Gesprek met kennissen 20% Anders, namelijk: 3% Anders, namelijk: 15% Anders, namelijk: 11% Geen van bovenstaande 14% Geen van bovenstaande 9% Geen van bovenstaande 6% 24 Marktplaats - Touch Point Experience
 25. 25. oriëntatie en keuzeproces | Geraadpleegde bronnen Het Marktplaats publiek staat meer open voor andere alternatieven (bezoekt minder vaak de sites van hun huidige aanbieder, vaker de sites van onafhankelijke websites of sites van alternatieve aanbieders). Dit duidt op een hogere openheid voor een nieuwe, goede deal en kansen voor adverteerders. Op basis van de laatste aankoopWebsite van een aanbieder 39% 52% 30% 33% 38% 33%waar ik al klant benGesprek bij de aanbieder 30% 22% 53% 49% 31% 25%Vergelijkingswebsite van een 26% 22% 37% 25% 45% 44%onafhankelijke partijWebsite van nieuwe 23% 16% 29% 23% 32% 22%aanbiedersGesprek met kennissen 22% 23% 32% 25% 20% 20%Anders 5% 1% 14% 17% 7% 16%Geen van bovenstaande 14% 14% 8% 10% 3% 9%N = 135 / N = 103 / N = 159 / N = 134 / N = 152 / N = 122 | Filter = Georiënteerd voor de aankoop Sig. verschillend (95%) 25 Marktplaats - Touch Point Experience
 26. 26. Als kopers zich zo maar gedroegen… User enters keyword User processes search results User visits brand/retailer site 26 Marktplaats - Touch Point Experience
 27. 27. 27 Marktplaats - Touch Point Experience
 28. 28. Vergeet AIDA, het is een zoekcycloonNew consumer behavior paradigm How we wish they searched ... the actual search cyclone ... User enters keyword Keyword hunting Discovery Category, brand, feature awareness User processes search Discussion results Product comparison Decision User visits Customer experience brand/retailer site 28 Marktplaats - Touch Point Experience
 29. 29. Inhoudsopgave • Gebruik, attitude en overweging • Oriëntatie en keuzeproces • Relevantie Marktplaats • Marktplaats = Engagement29 Marktplaats - Touch Point Experience
 30. 30. Meer dan 1 mln Nederlanders vindt Marktplaats een relevante plekvoor advertenties voor financiële producten.Een geïntegreerde boodschap werkt veel beter dan display. 30 Marktplaats - Touch Point Experience
 31. 31. Marktplaats speelt een rol binnen financiële behoeften van zijn bezoekers.1/3 ervaart tekort aan geld tijdens het shoppen40% verkoopt weleens producten via MP om spaartegoeden aan te vullen Relevantie Marktplaats | Rol van Marktplaats in financiële behoeften Q: In hoeverre bent u eens met de volgende statements N = 336 / N = 332 / N = 336 | Filter = None “Soms zie ik een product op Marktplaats dat ik graag zou willen, maar waar ik geen geld voor heb” 40% “Ik verkoop wel eens producten op Marktplaats om mijn spaartegoed aan te vullen” 40% “Het zou prettig zijn als er een online 61% vergelijkingstool voor lenen of verzekeren 58% zou zijn” 54% Sig. verschillend (95%) 31 Marktplaats - Touch Point Experience
 32. 32. Relevantie Marktplaats Openheid voor advertenties Ongeveer 1/5 van de MP-bezoeker vindt Marktplaats een relevante plek voor reclame voor sparen, lenen of verzekeren en staat open voor reclames van deze producten. Reclames voor sparen zijn iets relevanter en MP-bezoekers staan hier iets meer open voor “Ik vind Marktplaats een relevante plek om reclame voor dit product tegen te komen (bijv. in de vorm van een online advertentie)” 22% 19% 18% “Als ik me op Marktplaats aan het oriënteren ben naar producten dan sta ik open voor reclame/online advertenties van aanbieders van dit product” 21% 16% 19%N = 177 / N = 179 / N = 177 | Filter = MP-bezoeker Sig. verschillend (95%) 32 Marktplaats - Touch Point Experience
 33. 33. 33 Marktplaats - Touch Point Experience
 34. 34. Een geïntegreerde gesponsorde pagina verhoogt relevantie.Vooral voor verzekeren vinden Marktplaats bezoekers een gesponsorde paginarelevant. Hier is de relatie met het product (auto) duidelijk aanwezig. Relevantie Marktplaats | Geïntegreerde oplossingen Q: U ziet op de onderstaande afbeelding een gesponsorde pagina van een financiële instelling die is geïntegreerd in Marktplaats. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen? N = 177 / N = 179 / N = 177| Filter = MP-bezoekers Top2 of 5-point scale “Deze plek is relevant om dit type informatie tegen te komen” 25% 20% 44% “Ik ben eerder geneigd de informatie op een gesponsorde pagina te lezen dan dat ik op een online banner klik” 27% 29% 31% “De gesponsorde pagina ziet er betrouwbaar uit binnen de vertrouwde omgeving van Marktplaats” 24% 27% 36% “De gesponsorde pagina voegt waarde toe via extra informatie” 21% 20% 32% Sig. verschillend (95%) 34 Marktplaats - Touch Point Experience
 35. 35. Huis en inrichting, auto en vakantie zijn duidelijk de categorieën die het meest relevant zijn voor de drie financiële producten Relevantie Marktplaats | Relevante categorieen Q: Voor welke aankopen zou u eventueel in de toekomst gaan sparen/lenen/verzekeren? N = 336 / N = 336 / N = 332 | Filter = None Huis en inrichting 49% Verbouwing 32% Auto 43% Vakantie 47% Huis en inrichting 31% Huis en inrichting 34% Auto 42% Auto 23% Vakantie 29% Witgoed 28% Tuin en terras 5% Fiets, bromfiets of scooter 12% Verbouwing 27% Vakantie 4% TV en audio 9% TV en audio 19% Witgoed 4% Verbouwing 9%Fiets, bromfiets of scooter 15% Motoren 3% Fotografie 8% Tuin en terras 13% TV en audio 2% Motoren 7% Fotografie 9% Watersporten of boot 2% Mobiele telefoon 7% Mobiele telefoon 6% Mobiele telefoon 2% Antiek en kunst 5% Spelcomputer 6% Kampeerartikelen 1% Witgoed 5% Kampeerartikelen 5% Fotografie 1% Kampeerartikelen 3% Motoren 5% Antiek en kunst 1% Spelcomputer 3% Antiek en kunst 4% Fiets, bromfiets of scooter 0% Watersporten of boot 2% Watersporten of boot 4% Spelcomputer 0% Tuin en terras 2% Sig. verschillend (95%) tussen martktplaats bezoeker 35 Marktplaats - Touch en niet marktplaats bezoeker Point Experience
 36. 36. Marktplaats bezoekers staan meer open voor innovatieve producten zoals P2P-websites dan niet Marktplaats bezoekers Consument | P2P websites Q: Er zijn op dit moment zogenaamde peer-to-peer websites waar u als consument rechtstreeks van/aan andere consumenten kunt lenen (uiteraard tegen rente), zonder tussenkomst van een bank. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? N = 336 | Filter = None Top2“Ik sta open om geld (tegen rente) aan andere 4% 9% 21% 22% 44% 13% 20% 5% consumenten te lenen via P2P sites”“Ik sta open om geld (tegen rente) van andere 2% consumenten te lenen via P2P sites” 10% 19% 25% 44% 12% 17% 6% Sterk mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Sterk mee oneens Sig. verschillend (95%) 36 Marktplaats - Touch Point Experience
 37. 37. Inhoudsopgave • Gebruik, attitude en overweging • Oriëntatie en keuzeproces • Relevantie Marktplaats • Marktplaats = Engagement37 Marktplaats - Touch Point Experience
 38. 38. Marktplaats gebruikers dragen de Nederlandse handelsgeest in zich.Ze zijn op zoek naar goede deals, en staan open voor nieuwealternatieven en oplossingen. 38 Marktplaats - Touch Point Experience
 39. 39. Marktplaats kopers dragen de Nederlandse handelsgeest in zich 68% van de Nederlanders vindt dat Marktplaats de Nederlandse handelsgeest ondersteunt. Ze handelen graag en houden van nature hun ogen open voor een goede deal. Meer dan andere Nederlanders staan ze bij iedere keuze open voor een nieuw en ander merk. Men voelt zich thuis op Marktplaats 43 % van alle Nederlanders identificeert zich met het merk Marktplaats. Over de jaren heen is MP gegroeid van een handelsplatform tot een deel van hun leven. Ze hebben al zo veel ervaringen gehad met MP, op zo veel significante momenten, dat ze zich geen MP gebruiker meer voelen. Ze maken er deel van uit. Deze sterke identificatie wordt gedreven doordat: • Men er graag tijd doorbrengt (45%) • Marktplaats hen helpt geld te besparen of te verdienen (56%) • Marktplaats zo vertrouwd aanvoelt (42%)Bron: Marktplaats brand tracker | Q3 2012 | N=3000 | populatie: Nederlandse internet gebruiker 39 Marktplaats - Touch Point Experience
 40. 40. Marktplaats is deel van het Nederlandse sociaal leven 20 % van alle Nederlanders heeft wekelijks een conversatie over Marktplaats Marktplaats was gemaakt voor elkaar, maar helpt Nederlanders nu vooral om geld te besparen of te verdienen van alle Nederlanderse internet gebruikers vindt het logisch dat er ook57% diensten te vinden zijn op MP46% verwacht er ook professionele aanbieders actief zijnBron: Marktplaats brand tracker | Q3 2012 | N=3000 | populatie: Nederlandse internet gebruiker 40 Marktplaats - Touch Point Experience
 41. 41. Marktplaats gebruikers hebben een doorsnee profiel op het vlak vanfinanciële producten.Hun aankoopintentie van financiële producten ligt soms zelfs hoger.Ze botsen vaker tegen hun financiële beperkingen aan. Internet is een zeer belangrijk oriëntatie- en aankoopkanaal voor financiële producten. Marktplaats gaan door een actiever oriëntatieproces. Ze staan meer open voor nieuwe aanbieders / goede deals.Meer dan 1 mln Nederlanders vindt Marktplaats een relevante plekvoor advertenties voor financiële producten.Een geïntegreerde boodschap werkt veel beter dan display. Marktplaats gebruikers dragen de Nederlandse handelsgeest in zich. Ze zijn op zoek naar goede deals, en staan open voor nieuwe alternatieven en oplossingen. 41 Marktplaats - Touch Point Experience
 42. 42. Meer weten?Neem voor het volledige onderzoeksrapport,een verdieping op financieel product of financiële aanbiedercontact op met:Anouk de Smet, Marketing Manager Marktplaats Media,via adesmet@marktplaatsmedia.nl 42 Marktplaats - Touch Point Experience

×