Nieuwe Media De Wedstrijd

731 views
663 views

Published on

Mijn inzending voor de wedstrijd (nieuwe media)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwe Media De Wedstrijd

 1. 1. 2011Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra Albeda College 20-4-2011
 2. 2. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra 2
 3. 3. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra1. De wedstrijd 4 1.1 Vraagstelling 4 1.2 Leeswijzer 42. Huidige situatie 53. Het plan 6 3.1 Doelstellingen 6 3.2 Mogelijkheden 8 3.3 Kostenreductie 9 3.4 Vormgeving 114 De aanpak 12 4.1 De waterval 12 4.2 Scrum 135 Conclusie 156 Literatuur 16 3
 4. 4. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra1. De wedstrijd 1.1 Vraagstelling Hoe kunnen we  meer aanmeldingen krijgen  met minder kosten  met gebruik van de moderne communicatiemiddelen  waarbij het persoonlijke contact met studenten en hun ouders niet verloren gaat? 1.2 Leeswijzer In deze notitie wordt in hoofdstuk 1 de huidige situatie geschetst. In hoofdstuk 2 wordt het plan gepresenteerd, waarbij drie aspecten aan de orde komen: De geoperationaliseerde doelstellingen, de mogelijkheden die de moderne communicatiemiddelen bieden om meer aanmeldingen te krijgen, terwijl er tegelijkertijd een kostenreductie gerealiseerd kan worden en het belang van een vormgeving van de website waarbij CGO en portfolio de kernwoorden vormen. De aanpak van het plan wordt in hoofdstuk 3 aan de hand van twee modellen uit de doeken gedaan. Voor- en nadelen worden daarbij op een rij gezet. Uiteindelijk wordt in hoofdstuk 4 een conclusie getrokken, op basis van de argumenten uit het voorgaande hoofdstuk. De gebruikte literatuur staat vernoemd in hoofdstuk 5. 4
 5. 5. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra2. Huidige situatie De interesse om een opleiding te volgen aan het Albeda College wordt meestal gewekt door mentoren, decanen en SLBers van de voorgaande opleiding, een goede tweede is de tips via het eigen netwerk, als derde worden de open dagen genoemd en soms is het door de website dat de studenten het Albeda College als mogelijkheid zien om hun opleiding te gaan doen. De stap van interesse naar inschrijving wordt het meest gemaakt met de steun van mentoren, decanen en SLBers, ook het trajectbureau speelt een actieve rol, als derde kan het trajectbureau worden genoemd en ook komt het voor dat op open dagen de student zich meteen inschrijft. Via de website worden de minste studenten ingeschreven. De kosten van bovenstaande activiteiten zijn voor het grootste gedeelte personele kosten. Het trajectbureau is hierbij koploper (voor het Albeda College) omdat daar niet alleen het inschrijfformulier wordt verstrekt, maar ook studiekeuzebegeleiding wordt gegeven. De open dagen zijn ook relatief duur, omdat ook hier geldt dat er hoge personele kosten gemaakt worden. Het werk van mentoren, decanen en SLBers levert veel minder kosten op, omdat de doorverwijzing naar een volgende opleiding het sluitstuk van hun werk is. Bovendien komen de mentoren en decanen van opleidingen buiten niet voor rekening van het Albeda College. De kosten van de website zijn alleen het onderhoud. Een kleine post op de begroting. Tabel 1. Effectiviteit en kosten bij het realiseren van aanmeldingen van nieuwe studenten, gerangschikt van hoog naar laag Interesse door: Inschrijvingen door: Kosten Mentoren, decanen, SLBers Mentoren, decanen, SLBers Trajectbureau Inclusief externe informatiemarkten Van mond tot mond reclame Trajectbureau Open dagen Open dagen Open dagen Mentoren, decanen Website Website Website 5
 6. 6. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra3. Het plan De wensen van het CVB zijn mooi, maar vormen nog geen kapstok waaraan het plan kan worden opgehangen. De doelstellingen moeten concreet gemaakt worden en realiseerbaar zijn voor 2012 – het jaar dat in de beschrijving van het CVB wordt genoemd. Daarna moet bekeken worden welke mogelijkheden er zijn om met gebruik van de moderne communicatiemogelijkheden tot het gewenste resultaat te komen. De volgende vraag die beantwoord moet worden is of de nieuwe opzet ook leidt tot de gewenste kostenreductie. Tot slot wordt er gekeken naar de vormgeving. Hierbij is vooral van belang dat vorm en inhoud elkaar versterken. Uitgangspunt is daarbij dat de kwaliteit van het onderwijs voorop moet blijven staan. 3.1 Doelstellingen In hoofdstuk 2. Huidige situatie staat dat via de website de minste studenten worden ingeschreven. Dat is jammer, omdat de website relatief goedkoop is. Het Trajectbureau heeft een centrale functie bij de aanmeldingen van nieuwe studenten. Zij kennen alle opleidingsmogelijkheden binnen het Albeda College, zij hebben een netwerk dat zich uitstrekt tot buiten de school en het is daarom voor de hand liggend om van het Trajectbureau een kenniscentrum Werving en Selectie van Nieuwe Studenten te maken. Als Spin in het Web kan het Trajectbureau ook van betekenis zijn bij het ontwerpen van gestandaardiseerde formulieren en het efficiënter maken van de Open Dagen.  Verhoog effectiviteit website De goede informatie van de huidige website moet anders gerangschikt worden. Nu is de site in feite een stapel documenten waar de bezoeker zelf doorheen moet bladeren voordat hij bij de informatie komt die voor hem van belang is. Maak een site waarbij de frontpage aansluit bij de toekomstige student. Zorg ervoor dat hij als vanzelf uitkomt bij de opleiding die het best bij hem past. Nu staan de opleidingen voorop – de meeste aankomend studenten weten niet precies welk beroep ze later willen uitoefenen. Ze weten wel waar hun interesses en capaciteiten liggen. Samira zal binnenkort het diploma vmbo kader halen. Ze heeft de sector Zorg en Welzijn gekozen en nu wil ze naar het mbo. Wat ze wil worden, weet ze nog niet precies. Ze droomt er wel eens van om kraamverpleegkundige te worden. Maar een opleiding als schoonheidsspecialiste lijkt haar ook erg mooi. Of mode – dat vindt ze ook leuk. Ze kan toveren met lapjes en ze maakt van eenvoudige, goedkope kleding iets bijzonders door haar creativiteit. Een vriendin van haar zit al op het Albeda en zij heeft gezegd dat Samira maar eens op de website moet kijken. Ze is verbaasd dat er zoveel keuze is. BOL, BBL, dichtbij en verder weg. Iets met mensen wil ze, maar dat wist ze al. Misschien moet ze maar eens bellen. Nou ja, dat kan morgen ook nog. 6
 7. 7. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje DijkstraMet de nieuwe website gaat het anders.Sander weet waar hij wil werken. In de haven, in de techniek. Als kleine jongenkon hij al uren naar de schepen kijken. Zijn favoriete speelgoed was Lego, laterTechnisch Lego. Maar alleen als het te slecht weer was om buiten te spelen. Hetliefst ging hij op de fiets naar de oude haven waar de boten werdengerestaureerd. Als hij geluk had mocht hij meehelpen. Een plank vasthouden bijhet zagen, gereedschap aangeven.Net zo min als Samira heeft Sander helder voor ogen welke opleiding hij hetbeste kan volgen. Op de nieuwe website kan Sander kiezen uit een aantal foto’s.Kies de foto die het beste bij jou past, staat er boven de collage. Hij klikt op eenfoto van iemand die op een boot onderhoudswerk doet. Er komen weer foto’stevoorschijn, die allemaal te maken hebben met werken op een boot. Zo wordtSander door de website geleid, waarbij het programma “onthoudt” welke keuzeshij gemaakt heeft. In feite klikt Sander de competenties aan die hem uiteindelijkzullen voeren naar een geschikte opleiding. Op het eind wordt Sander gevraagdom zijn email adres te geven. Hij kan dan uitgenodigd worden voor open dagen ofmeedoen met toekomstige acties. Gebruik expertise/netwerk trajectbureauBij het trajectbureau komen de email gegevens binnen van de belangstellenden.Zo kan er een overzicht gemaakt worden van de interesse die er is voorcompetenties in het algemeen of voor specifieke opleidingen. Deze gegevenskunnen helpen bij het beter opzetten van de open dagen. Maar ook zal duidelijkworden welke informatie nog ontbreekt of niet helder genoeg overkomt. Met hunexpertise kunnen de medewerkers de informatie duiden, de behoefte aanpersoonlijk contact, bijvoorbeeld op open dagen, bepalen. Door het Trajectbureaute “upgraden” tot een kenniscentrum Werving en Selectie van Nieuwe Studentente maken zal de kennis en ervaring beter ingezet kunnen worden bij het makenvan een Albeda breed beleid. Minder versnippering, waarbij het wiel a.h.w.telkens opnieuw moet worden uitgevonden, is te duur. Voorkom dubbel werkBij de aanmelding en de inschrijving van nieuwe studenten hebben we gegevensnodig. Waarom worden die gegevens in veel gevallen nog met de handverzameld? Waarom zijn er geen digitale standaardformulieren die door het heleAlbeda worden gebruikt. Per opleiding kan er een extra pagina wordentoegevoegd, als daar behoefte aan is. Juist bij de aanmelding en de inschrijvingkan veel gewonnen worden door gebruik te maken van de computer.De formulieren voor de Zorgarrangementen moeten voor 13 april wordeningeleverd. Het hele onderwijsteam werkt mee om deze klus te klaren.Monnikenwerk is het, omdat de gevraagde gegevens uit verschillende formulierenen andere documentatie gehaald moet worden. Per student moet het 7
 8. 8. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra intakeformulier gelezen worden, het mentoraatsverslag worden geraadpleegd en het digitale portfolio worden geopend. Bij de verwerking van de gegevens, of bij het gebruik maken van de verzamelde gegevens ten behoeve van andere doeleinden, is het gebruik van gestandaardiseerde formulieren kostenbesparend omdat de gegevens veel toegankelijker zijn. In 2012 gaat het invullen van de formulieren Zorgarrangementen veel sneller. Via de gekoppelde databases worden de gegevens snel overgezet. Elke mentor leest ter controle de formulieren door, zet de digitale handtekening en daarna wordt het pakket in zijn geheel digitaal verzonden naar de account manager.  Maak open dagen efficiënter De grootste kostenpost wordt gevormd door de Open Dagen. Vrijwel alle vestigingen houden open huis, waarbij er van tevoren niet bekend is of en hoe groot de belangstelling zal zijn. Meedoen lijkt het belangrijkste doel. Leo en Samira hebben er flink de pest in. Binnen hun team was er geen vrijwilliger te vinden voor de Open Dag op zaterdag. Al jaren is bekend dat de belangstelling dan klein is. Daarom worden elk jaar per toerbeurt de docenten voor die dag aangewezen. Ze weten best dat het eerlijk is dat zij nu voor die taak staan. Leo maakt er maar een grapje over: ik denk dat ik mijn breiwerkje maar meeneem. Samira lacht. Goed idee, zegt ze, dan zorg ik voor een boksbal in de personeelstoilet om onze agressie uit te leven. In 2012 wordt door het Trajectbureau van tevoren een inschatting van de interesse voor opleidingen en locaties aangegeven. Via de website en hun contacten met de vmbo’s uit de regio Rijnmond hebben ze kunnen peilen welke vestigingen op welke dagen een grote toeloop kunnen verwachten. Op de grootste vestigingen is het Trajectbureau vertegenwoordigd om voorlichting te geven aan toekomstige studenten en hun ouders die belangstelling hebben voor minder populaire opleidingen.3.2 Mogelijkheden  Meer aanmeldingen De leerlingen van wie bekend is dat zij interesse hebben (via de email van de website) kunnen een pingbericht krijgen om hen te herinneren aan de open dagen. Twitteren kan heel specifiek worden ingezet in combinatie met het voortgezet onderwijs. In het laatste jaar zijn er vaak oriëntaties op het mbo. Een virtuele rondleiding op de website kan worden versterkt met een open twitteruur, waarin de leerlingen van het voortgezet onderwijs vragen kunnen stellen aan medewerkers van het Trajectbureau. 8
 9. 9. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra  Verbetering voorlichting De leerlingen zelf, maar ook onze eigen studenten kunnen zich als geen ander inleven in de wereld van de middelbare scholier. Zij kunnen als testgroep dienen voor de nieuwe website, mogelijk kunnen zij zelfs meewerken aan de nieuwe opzet in het kader van hun eigen opleiding. Zij zijn in ieder geval de ambassadeurs van het Albeda College en kunnen in die hoedanigheid vaker ingezet worden.  Groter gebied/tijdsonafhankelijk Waar ontmoeten de leerlingen van het voortgezet onderwijs en onze studenten elkaar? Op Hyves, Facebook, MSN. Ze pingen met elkaar of er wordt druk getwitterd. Het Albeda College is daar niet vertegenwoordigd en dat moet ook zo blijven. We gaan ten slotte ook niet gezellig meehangen met de jongeren op Beurs of Capelse Brug. Maar er zijn wel mogelijkheden om het Albeda College te presenteren via Hyves of Facebook. Op een aparte pagina kunnen promo’s voor leerlingen gezet worden, die doorverwijzen naar de officiële website. Studenten kunnen daar hun ambassadeursfunctie uitoefenen en bijzondere projecten kunnen op Hyves en Facebook worden gepresenteerd.  Verbetering toegankelijkheid informatie Informatie wordt waardevol wanneer de gegevens aansluiten bij wat er al bekend is. Bij het verstrekken van informatie is het belangrijk om te weten wat de doelgroep al weet, of waar de interesses liggen van de doelgroep. Bij 1. De website zijn twee voorbeelden gegeven die duidelijk maken waarom heldere informatie toch niet duidelijk overkomt. En wat moeten de toekomstige studenten op zijn minst weten van het Albeda College? Die vraag hebben we onszelf al gesteld. Het antwoord valt te lezen op de huidige website, waar bijzonder goede informatie per opleiding staat. Het is de uitdaging om deze goede en relevante informatie op een betere manier over te brengen.3.3 Kostenreductie  Laat anderen voor je werken In Tabel 1. Effectiviteit en kosten bij het realiseren van aanmeldingen van nieuwe studenten, staat dat mentoren en decanen in hoge mate bepalend zijn voor het wekken van de interesse voor opleidingen bij het Albeda College. Ook zijn zij vaak betrokken bij de daadwerkelijke inschrijving. Mentoren en decanen uit het vmbo staan niet op de begroting. Een goede videopresentatie kan de mentoren en decanen het gereedschap geven waarmee ze nog beter kunnen voorlichten over de mogelijkheden van het Albeda College. De kosten van een 9
 10. 10. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstravideopresentatie kunnen laag blijven wanneer deze gemaakt wordt doorstudenten (Dynamic), die daarmee bewijzen kunnen verzamelen voor hun eigenportfolio.Op de vraag waarom er voor het Albeda College is gekozen komt vaak ook hetantwoord dat vrienden of familie de school hebben aangeraden. Het AlbedaCollege wordt door hen blijkbaar gezien als betrouwbaar, als een goede school.Bij de verbetering van de toegankelijkheid van de informatie is daarom deopmerking geplaatst dat al te populair doen het gevaar oplevert van niet meerserieus genomen te worden. Toch blijven sites als Hyves, Facebook, MSN enTwitter, ook vanwege de geringe kosten een bijzonder interessant podium waarophet Albeda College zich kan presenteren. Verminder personele kostenDe grootste post vormt personele kosten. Vooral de Open Dagen rukken zwaarop de begroting en in de opdracht van het CVB werd dan ook nadrukkelijk dewens geuit om daar met behulp van de moderne communicatiemogelijkheden dekosten tot een kwart te reduceren.In paragraaf 3.1 staat vermeld hoe de Open Dagen efficiënter kunnen wordengemaakt. Een voorbeeld maakt veel duidelijk:Shardy heeft nog geen definitieve keus gemaakt. Wordt het de zorg, de branchewaarvan haar decaan heeft verteld dat er altijd werk te vinden is? Of zal ze tochmaar gaan inschrijven voor de kappersopleiding? Met haar ouders gaat ze eerstnaar de videopresentatie van de zorg. In de hal heeft ze gezien dat die elk heleuur worden gegeven. Op het halve uur zijn de presentaties van dekappersopleiding. Bij het binnenkomen zag ze al een stukje van depowerpointpresentatie op het grote scherm bij de liften. Ze had eigenlijk geen ideedat er zoveel verschillende opleidingen waren. Haar vader zei dan ook dat hij eengesprek wil met iemand van het Trajectbureau, dat met een stand naast de trapnaar boven staat.Tabel 1. Effectiviteit en kosten bij het realiseren van aanmeldingen van nieuwestudenten, gerangschikt van hoog naar laag – huidige situatieInteresse door: Inschrijvingen door: KostenMentoren, decanen, SLBers Mentoren, decanen, SLBers TrajectbureauInclusief externe informatiemarktenVan mond tot mond reclame Trajectbureau Open dagenOpen dagen Open dagen Mentoren, decanenWebsite Website WebsiteTabel 2. Effectiviteit en kosten bij het realiseren van aanmeldingen van nieuwestudenten, gerangschikt van hoog naar laag – in de nieuwe situatieInteresse door: Inschrijvingen door: KostenMentoren, decanen, SLBers Trajectbureau Trajectbureau 10
 11. 11. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra Inclusief externe informatiemarkten Van mond tot mond reclame Mentoren, decanen, SLBers Open dagen Website Website Website Open dagen Open dagen Mentoren, decanen3.4 Vormgeving Inhoud en vormgeving dienen elkaar te ondersteunen. Als het Albeda College zich wil afficheren als de school van de toekomst, de school die opleidingen biedt waarmee je de wereld kunt veroveren, de school die niet voor niets gevestigd is in de regio Rijnmond, dan is het gebruik van moderne communicatiemiddelen een essentiële voorwaarde. Het voordeel van digitale communicatiemogelijkheden is de mogelijkheid om voortdurend in te spelen op veranderingen. Een boek, een papieren folder of andere promo-artikelen hebben een te trage omloopsnelheid om mee te kunnen met de vaart der volkeren. Informatie veroudert tegenwoordig sneller dan een boek gedrukt kan worden.  CGO Toch is er inhoud met een langere levensduur. In het onderwijs, speciaal in het mbo, is mede daarom gekozen voor CGO. De competenties, zeker de kerncompetenties blijven door de jaren heen gelijk. Wanneer we het Albeda College zien als een lerende organisatie, kunnen we de ankerpunten zien als de kerncompetenties van onze school. De betekenis van de kernwaarden komt tot uitdrukking in de beschrijvingen van de beroepen waartoe binnen het Albeda College wordt opgeleid. In feite verwoorden de onderwijsteams daar de competenties waarvoor zij garant staan. Een schilder die de opleiding bij het Albeda College heeft genoten, is iemand die niet alleen een deur glad kan aflakken. Hij is een collega met passie voor zijn beroep, gevormd op onze school. De bewijzen daarvan staan in het portfolio, dat de beginnend beroepsbeoefenaar kan laten zien.  Portfolio De huidige website is een verzameling documenten, die geordend zijn per beroep. Vorm en inhoud moeten elkaar versterken, een school die kiest voor CGO zou zijn eigen organisatie dan ook moeten presenteren als een portfolio. De kernwaarden, zoals verwoord in onze missie, staan. Ze bepalen de identiteit van het Albeda College en leiden steeds weer tot bezinning. In elke jaaropening komt de missie aan de orde en dit document is het instroomdocument dat de start vormt van het nieuwe schooljaar.Het verwoorden van de kernwaarden, eventueel in een modern jasje, is de POP van het portfolio van de lerende organisatie die het Albeda College is.Het beleidsplan, dat elk jaar wordt bijgesteld, is de PAP van het portfolio van het Albeda College en de portfoliobewijzen zijn de (omschrijvingen van) de opleidingen die het Albeda College aanbiedt.Het uitstroomdocument is het onderwijsjaarverslag, waarbij een aanzet naar het nieuwe instroomdocument voor het volgend schooljaar wordt geformuleerd. 11
 12. 12. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra De vormgeving van het portfolio van het Albeda College moet voldoen aan de eisen van toegankelijkheid van informatie, waarbij er een balans is tussen aansluiten bij de leefwereld van de aankomend student, de inhoudelijke kwaliteit en passen in de context van de regio Rijnmond. Anders verwoord: een flitsende website waarbij kwaliteit en toegankelijkheid hand in hand gaan en waarin de toekomstige wereldburger zich herkent. Foto’s die een link vormen naar essentiële informatie, videofilmpjes die via You Tube te delen zijn, korte pakkende teksten, verwijzingen naar PDF documenten met uitgebreidere informatie, power point presentaties die uitstekende samenvattingen zijn. En vooral geen aparte studiekeuzetest. De website zelf is de studiekeuzetest, door de informatie zo te rangschikken dat de belangstellende als vanzelf bij de meest passende opleiding terecht komt.4 De aanpak In het voorgaande hoofdstuk is een plan gepresenteerd om met gebruik van de moderne communicatiemiddelen niet alleen een kostenreductie te realiseren, maar ook om te komen tot een betere presentatie van het Albeda College, meer van deze tijd en beter passend in de wereldomgeving van de regio Rijnmond. Een pakket van maatregelen dat in onderlinge samenhang moet worden gelezen. Een ambitieus plan, met gevolgen die niet allemaal te voorzien zijn. Met name de ontwikkeling van ICT leidt in te veel gevallen tot een ongewenste kostenoverschrijding waar juist kostenreductie de doelstelling was. De gemeente Rotterdam heeft dit deze week nog tot haar spijt moeten constateren. De juiste aanpak kan veel leed voorkomen. Er zijn pakweg twee methodieken die bij een dergelijk project gebruikt kunnen worden: de waterval en scrum. 4.1 De waterval De klassieke aanpak van een project is de planmatige opzet waarbij het implementatietraject van idee tot eindevaluatie staat beschreven. Niet alleen de rollen van de projectmedewerkers zijn duidelijk verwoord, ook de achtereenvolgende fases zijn van tevoren aangegeven. Dit stappenplan wordt ook wel de waterval genoemd. Eenmaal in beweging ontrolt het plan zichzelf.  Voordelen Bij de medewerkers aan het project is veel duidelijkheid over de (inhoud van) de werkzaamheden. Er zijn van tevoren controles ingepland, om onderweg te kunnen toetsen of het project naar wens verloopt. 12
 13. 13. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra  Nadelen De klassieke aanpak gaat uit van een onveranderende omgeving waarvoor het project is opgezet. Wanneer omstandigheden gewijzigd worden, ontstaat vaak het dilemma: moeten we voortgaan of is het wijzer, goedkoper wellicht, om het project stil te leggen? Pas op het eind van het implementatietraject worden de echte resultaten verlangd. Tot die tijd is het mogelijk (en gebeurt het helaas ook te vaak) om onoverkomelijke barrières te verdoezelen. De oplossing wordt vaak gezocht in een haast juridische omschrijving van het project, terwijl de werkelijkheid meestal weerbarstig is en zich niet laat voegen in het strakke keurslijf.4.2 Scrum Een nog niet zo lang geleden ontwikkelde aanpak is Scrum. De methodiek is het antwoord bij projecten met ICT. Een belangrijk fenomeen in de wereld van de computertechnologie is de snelle verandering. Een paar jaar gelden was Twitter onbekend, wie had kunnen voorzien dat in de landen in Noord Afrika met behulp van de moderne communicatiemogelijkheden volksmassa’s in opstand zouden komen? Maar ook het gebruik van nieuwe materialen waarmee HTC’s ontwikkeld konden worden, de enorme populariteit van websites als Hyves en Facebook zijn ontwikkelingen die tien jaar geleden ondenkbaar waren. Scrum gaat er daarom vanuit dat een totaalplan aan de veranderende werkelijkheid voorbij schiet. Er wordt gewerkt met deelproducten die, in volgorde van prioriteit, in veertien dagen gebruiksklaar opgeleverd moeten kunnen worden. Uiteraard vormen alle producten tezamen het eindproduct dat opdrachtgever en ontwikkelaar voor ogen hebben. Er is echter een keiharde afspraak: binnen de veertien dagen dat er aan het deelproduct wordt gewerkt is er geen afwijking aan het plan toegestaan – ten opzichte van het totaalplan is er een grote flexibiliteit vereist.  Voordelen Omdat er in sprints van veertien dagen wordt gewerkt zijn de kosten altijd beheersbaar. Na twee weken wordt er een product geleverd dat hoe dan ook werkt en onmiddellijk toepasbaar is. Binnen de taak voor die twee weken is voor iedere projectmedewerker en voor de opdrachtgever alles duidelijk. Mocht er geen resultaat gehaald worden dat voldoet aan de van tevoren gestelde criteria, dan is er geen grote som geld mee gemoeid en vaak is het mogelijk om in een volgende sprint alsnog bij te stellen.  Nadelen Het kan gebeuren dat het project anders eindigt dan was voorzien. Binnen het onderwijs is dit een manier van werken die haaks staat op wat men gewoon is. Onderwijs is immers per definitie het voeren van de regie bij leren of veranderen. Dit kan leiden tot fricties binnen de organisatie, gevoed door de gedachte dat “er maar wat wordt gedaan” binnen het project. 13
 14. 14. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra 14
 15. 15. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra5 Conclusie Het toepassen van de moderne communicatiemiddelen met de bedoeling om daarmee meer aanmeldingen vanuit het Voorgezet Onderwijs te krijgen tegen geringere kosten en waarbij het persoonlijk contact niet verloren gaat is een complexe opdracht. Het is van wezenlijk belang dat er een samenhangend plan is dat alle onderdelen verwoordt, de onderlinge verbanden beschrijft en de flexibel genoeg is om aangepast te kunnen worden wanneer de omstandigheden zich wijzigen. Het plan moet zich niet alleen richten op de behoefte van de organisatie die het Albeda College is, er moet net zo hard rekening gehouden worden met de toekomstige student en zijn omgeving. Het plan kent kwaliteitseisen met betrekking tot de inhoud, maar zeker ook moet de vormgeving van de te leveren producten aan een hoge standaard voldoen. Het Albeda College wil zich richten op de toekomst en starten vanuit de kernwaarden zoals die zijn verwoord in de missie. Aansluiten bij de studenten die afkomstig uit de regio Rijnmond wereldburgers genoemd kunnen worden. Kern van het plan vormt daarom de vernieuwde website die wordt opgezet als een digitaal portfolio. De verwachting is dat de toeloop van studenten zal worden verhoogd door de aansluiting bij het intuïtieve gedrag van de bezoeker van de website. Waar wordt herkend, zal de interesse om verder te kijken worden gewekt. De kostenreductie wordt in het plan vooral gerealiseerd door het Trajectbureau te upgraden naar een Kenniscentrum Werving en Selectie van Nieuwe Studenten. Kennis en netwerk van het Trajectbureau kunnen zo beter worden ingezet, Open Dagen worden veel doelmatiger. Een ander middel om de kosten beperkt te houden is het benutten van de ambassadeursfunctie die onze studenten hebben. Ook kunnen studenten meehelpen aan het maken van wervingsmateriaal in het kader van hun studie, bijvoorbeeld door het maken van videopresentaties door Dynamic. Bij een project van een dergelijke omvang in een veranderende wereld, past een aanpak die aan de ene kant de garantie biedt dat er werkbare producten worden geleverd en die aan de andere kant mogelijkheden biedt om flexibel te kunnen reageren bij gewijzigde omstandigheden. De methodiek Srum lijkt dan ook het meest passend voor dit plan. 15
 16. 16. Nieuwe media – de wedstrijd Elsje Dijkstra6 Literatuur De missie en de kernwaarden van het Albeda College: https://mijn.albeda.nl/albedaalgemeen/college%20van%20bestuur/Pages/default.asp x De klassieke benadering (waterval): https://mijn.albeda.nl/stafafdelingen/BSC/projectmanagement/Pages/default.aspx Over Scrum: http://www.scrum.nl/ 16

×