Skolestruktur

916
-1

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
916
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skolestruktur

 1. 1. Skolestrukturen i Middelfart Kommune  Disse dias er struktureret på baggrund af Skoleafdelingens Struktur- og temaanalyse 2010. Desuden er der tilskrevet løbende iagttagelser og alternative løsninger til de planlagte besparelser. 1
 2. 2. Skolen og lokalsamfundet I Fjelsted-Harndrup ser vi os som medborgere i kommunen: Vi er billige borgere, vi er selvhjulpne og aktive i dagligdagen. Pionérånd og gå-på-mod er vores kultur. Skatteberegningen har brug for alle små bække og indtægter. Argumenter for at have den nære skole: Borgerne i Fjelsted-Harndrup holder et stort engagement i et aktivt område med et myldrende foreningsliv: 24 aktive foreninger holder til i Fjelsted-Harndrup. Skolen lægger lokaler og medlemsfaciliteter til bl.a.: Gymnastikforeningen (1000 medlemmer), Boldklubben og Spejderne. De kommer alle i klemme og mister medlemmer da der bliver langt til de nye faciliteter. 2
 3. 3. Skolen og lokalsamfundet  Fjelsted-Harndrup henviser til Henning G. Jensen, socialdemokrat og borgmester i Ålborg.  Han er uenig med den undersøgelse, som Middelfart Kommune henviser til gennem Berlingskes artikel.  Borgmesteren i Ålborg har valgt at lukke byskoler, frem for ensidig fokusering på landsbyskoler.  Han har oprettet en forvaltning for sundhed og bæredygtighed, fordi han mener at skole- og kulturforvaltningen, i høj grad arbejder på baggrund af statistikker.  Han synes ikke, at statistikkerne er tilstrækkelige nuancerede, til at forvaltningen kan foretage så vigtige beslutninger, som lukning af skoler er. 3
 4. 4. Skolen og lokalsamfundet  Middelfart Kommune medtager en artikel fra Berlingske, som beskriver en undersøgelse, der konkluderer at skolelukninger ikke slår landsbyer ihjel.  Fjelsted-Harndrup vil gerne se denne undersøgelse, da ejendomsmæglerkæden Home har foretaget en anden undersøgelse som konkluderer at huskøbers første prioritet netop er afstanden til skole.  Umiddelbart virker de to undersøgelser modstridende, hvorfor det kunne være interessant at studere disse nærmere. 4
 5. 5. Økonomi – befolkningsgrundlag  Der vil være det samme antal klasser på den nye skole som på de to skoler hver for sig.  6. Klassetrin i Fjelsted-Harndrup skole kan lægges sammen til en klasse uden at lukke skolen. Antal elever på klassetrinet 0 1 2 3 4 5 6 7 Fjeldsted/Harndrup 20 11 21 22 16 16 27 20 Brenderup 26 22 26 26 24 24 23 21 Tilsammen 46 33 47 48 40 40 50 41 Antal klasser 2 2 2 2 2 2 2 2 5
 6. 6. Økonomi - anlægsbudgettet Fjeldsted/Harndrup Ny Brenderup skole  En samlet investering på  8 nye klasselokaler med 22,8 mio. kr. som dækker en fællesarealer (toiletter, del af multisalen og en lærerværelse m.v.) koster generel renovering af skolen. ca. 17,1 mio. kr. Investeringen er IKKE  Udbygning af SFO ca. 3 mio. godkendt af Middelfart kr. Kommune endnu.  Opkøb af jord og genetablering af sportsplads ca. 1 mio. kr.  Ny cykelsti ca. 14,3 mio. kr.  Samlet investering ca. 35 mio. kr. 6
 7. 7. Økonomi – driften af skolerne  Forventet besparelse på 1,4 mio. kr., MEN…  El og varme skal der stadig bruges selvom skolen står tom – besparelsen er 0,4 mio. kr. for stor  Transport af elever – meromkostningen er 0,3 mio. kr. for lille  Øvrige besparelser, som ikke ”holder vand” – 0,4 mio. kr.  Reel besparelse ved en sammenlægning er på 0,3 mio. kr.  Se bilag 7
 8. 8. Mulige fokusområder  I Middelfart Kommunes oplæg fremgår det, at der ”..bruges fortsat flere og flere penge på specialundervisning, og de tages igen og igen fra normalområdet”.  Fjelsted-Harndrup synes at det kunne være interessant at finde årsagen og kilden til denne udvikling, frem for at acceptere tingenes tilstand. 8
 9. 9. Alternative besparelser med kvalitetsløft  En administrativ sammenlægning af Brenderup og Fjeldsted- Harndrup skoledistrikter til et skoledistrikt med to skoler, vil kunne fjerne et lag af mellemledere.  Dermed spares omkostninger og samtidigt gives muligheder for at drive skoler med forskellige fokusområder afhængigt af elevernes behov.  F.eks. en skole der kan fange drengene ind med praktiske fag som gymnastik, naturliv, håndværk og tilpasset undervisning for deres aktivitetsniveau.  Fjelsted-Handrup skole kan i højere grad tage sig af skoledistriktets specialundervisning • en analyse af børnenes visitering til specialskoler viser, at ca. 8 elever fra det nuværende skoledistrikt går i ”lettere specialskoler” andre steder i kommunen. 9
 10. 10. Alternative besparelser med kvalitetsløft  Muligheden for at lærere underviser på forskellige skoler, således at de kan specialisere sig inden for en bestemt niche, selv om den enkeltes skoles elevgrundlag ikke alene berettiger til det.  Flere skoler arbejder sammen om vikarer, således at den enkelte skole og klasse ikke oplever frustrerende mange forskellige vikarer.  Yderligere brug af skolen som summer-camp og cyklist- og vandreovernatnings lokalitet.  Idræts- og atletikstævner over sommeren.  Naturskole: Skolen er omgivet af enge, moser, åløb, skov og et smukt bakket kulturlandskab. 10
 11. 11. Land- og by-problemstillinger Middelfart kommune siger: Skolelukning slår ikke landsbyer ihjel Fjelsted-Harndrup siger: nej, men… - Skolen er vigtigst i boligjagten. Den lokale skole og vejendertil fylder mest når danske børnefamilier vælger hjem i dag (svarer 9/10 adspurgte i undersøgelse). Det handler om tryghed og tid – og børnenes hverdag er vigtig for familierne. (Kommunikationschef N. Carstensen, Home, citeret i Jyllandsposten den 7-april-2010) - Skolelukning er dyrt for boligejere. Huspriser falder 10-20% hvis en skole lukkes i en landsby. (kilde Bolius 5 februar 2007) - Skolelukning starter ond spiral i landsbyerne – når en skole lukker vil butikkerne ofte følge efter (Kilde: Bolius 4 februar 2007). 11
 12. 12. Land- og by-problemstillinger Middelfart kommune siger: Skolelukning ikke slår landsbyer ihjel – de er allerede døende inden skolerne forsvinder Fjelsted-Harndrup: - Flere af de skoler i foreslår lukket ligger i lokalsamfund der er i vækst eller holder status quo (Kilde: kommunens egne tal) - Og husk lige, at de steder hvor lokalsamfund har overlevet skolelukning, er skole blevet omdannet til medborgerhus eller lign. – har I råd til det? (kilde: Fyns Stiftstidende 31-10-2009). 12
 13. 13. Miljø og CO2 reduktion Fjelsted-Harndrup imod skolelukning siger: Længere afstand til skolen giver mere transport og dermed mere CO2 udledning som følge af: - Indsættelse af flere busser pr afgang for at fragte 150+ elever frem og tilbage over længere afstande - at ressource stærke forældre tager bil og udleder mere CO2 på hyppige ture til og fra skolen for at spare børnene for ventetid, for at hente/bringe til fritidsaktiviteter eller for at deltage i skole/hjem samarbejdet. - undtagelsen er ressourcesvage forældre (i hvert fald dem uden bil) som bliver hjemme …
 14. 14. Socialdemokraternes partiprogram om ’Sundere børn og unge’ Socialdemokraterne siger: KraM så de unger! Sundhedsvaner bliver grundlagt i barndommen. Derfor skal der sættes tidligt ind, hvis vi skal knække den voksende ulighed i sundhed. (Kilde Sunde børn og unge. Forebyggelsesordfører Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne) Fjelsted-Harndrup siger: -Tving ikke vores små børn ud i passificerende transport i skolebusser allerede fra de små klasser – de skal nok få brugt masser af tid i busserne i deres senere skoleforløb. -Når I lukker skolerne lukker I også gymnastiksalen og dermed gymnastikforeningerne – så forsvinder et af de få motionstilbud der er tilgængelig for landbefolkningen.
 15. 15. Socialdemokraternes partiprogram om ’Sundere børn og unge’ Socialdemokraterne siger: Andelen af skolebørn som cykler til skole er faldende, fordi stadig flere børn bliver kørt til skole. Opfordringen til forældrene om at lade deres børn cykle til skole skal følges op af investeringer i trafiksikring af skoleveje. (Kilde Sunde børn og unge. Forebyggelsesordfører Flemming Møller Mortensen, Socialdemokraterne) Fjelsted-Harndrup siger: - Lad os beholde vores lokalskoler så det er muligt for vores børn at cykle til skole. -Lukker I vores lokalskoler, må det være enhver socialdemokratisk ledet kommunes fornemmeste pligt at leve op til eget partiprogram, og sørge for sikre cykelstier inden lukningen af skolen.
 16. 16. Opsamling  Vi har forsøgt gennem denne oversigt, samt vedlagte bilag, at modargumentere og finde alternativer til lukning af Fjelsted- Harndrup skole. Vores modstand mod den forslåede lukning af vores skole, bygger på både konkrete tal og fakta, samt på de mere bløde værdier.  Vi har gennemgået kommunens spareoplæg og eftervist store usikkerheder omkring de reelle besparelser.  Vi har samtidig tilføjet nogle ideer til hvordan man kan styrke økonomien i skolevæsenet.  I indbydes desuden til følgende: Til Brenderup er det en farlig skolevej, specielt for 1-6 klasse, prøv den selv den 13. juni kl. 10 på cyklens dag, vi starter fra Fjelsted-Harndrup skole. 16
 17. 17. Kontakt  Skulle I have uddybende spørgsmål eller manglende information omkring vores gennemgang, så vil vi med glæde uddybe og besvare de berørte emner. Lars Hviid 61557710 Gunnar Lorentsen 64881223. 17
 18. 18. Bilag  Disse dias er struktureret på baggrund af Skoleafdelingens Struktur- og temaanalyse 2010. Desuden er der tilskrevet løbende iagttagelser og alternative løsninger til de planlagte besparelser. 18
 19. 19. Anvendte undersøgelser  Middelfart Kommune anvender undersøgelser af Professor Niels Egelund.  Den ene undersøgelse undersøger relationen mellem skolestørrelse og matematikresultater – men det fremkommende resultat nævnes ikke  Den anden undersøgelse undersøger relationen mellem skolestørrelse og resultaterne i læsning, hvor konklusion bliver at skoler med 650 elever og derover opnåede det bedste resultat.  Fjelsted-Harndrups kommentarer:  Kunne det tænkes at forklaringen på det fremkommende resultat, i højere grad skal findes i Peter Allerups argumentation om, at ”de store skole ligger i store byer, hvor folk er rigere end i de små samfund. Derfor har skolerne et bedre elevgrundlag. Længere er den ikke”.  Professor i økonomi ved Syddansk Universitet, Christen Sørensen, advarer mod at bruge Niels Egelunds analyser som beslutningsgrundlag. Christen Sørensens argumentation findes i bilaget til dette dias. 19
 20. 20. Middelfart kommune siger: Det er kan påvises at det er billiger at drive færre skoler på færre matrikler (ingen kildeangivelse). Fjelsted-Harndrup: Lukkede skoler koster elever og kroner - Fra 2007 til 2009 har otte kommuner lukket fire eller flere selvstændige skoler, hvilket har fået 17 procent flere forældre til at melde deres børn ind i en privatskole i de samme kommuner. Det er næsten tre gange så mange som i de kommuner med ingen eller ganske få skolelukninger. - Eleverne er også blevet dyrere i de otte kommuner - en stigning på 12 procent eller næsten dobbelt så meget, som i de øvrige kommuner. - Skolelukninger handler i høj grad om politik, selvom politikerne på papiret legitimerer det med økonomi og pædagogik. Men de lukker øjnene for, at udgifterne flytter til blandt andet nyoprettede privatskoler, når beslutningen træffes, siger valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. (Kilde: Jyllands Posten 3-11-2009) 20
 21. 21. Økonomi – driften af skolerne Nettobesparelse Gennemregning Budget 2010 12/12 (overslagsår) - med Fj.H. Skole Middelfart grundlag gruppens grundlag Begrundelser Løn til leder, vicer, stedfortræder, -932.000 -932.000 skolesekretær og serviceleder Løn til lærere, Besparelsen kan tages uden at børnehaveklasseledere, lukke skolen - og er allerede -216.000 0 pædagoger og medtaget i det reviderede medhjælpere. Ledelsestid. budget 2010. Vedligeholelse, kommunale Middelfart Kommune forventer afgifter el, vand, varme, at alle udgifter til drift spares vand og renovation -507.000 -100.000 ved lukning af Fj/H, men der er IKKE afsat budget til driften af tilbygningen i Brenderup. Undervisningsmidler, -12.000 -12.000 uddannelse, administration Budget i alt -1.667.000 -1.044.000 21
 22. 22. Økonomi – driften af skolerne Nettobesparelse Gennemregning Budget 2010 12/12 (overslagsår) - med Fj.H. SFO Middelfart grundlag gruppens grundlag Begrundelser Lederløn 18.000 18.000 Løn til leder, pædagoger -434.264 -217.132Vi mener, at det reelt kun er og medhjælpere ledertid samt meget få pædagogiske timer, som kan spares, hvorfor vi skønsmæssigt har halveret besparelsen. Materiale- og -2.879 -2.879 aktivitetsudgifter samt uddannelse Forældrebetaling 97 97 Budget i alt -419.045 -201.914 I alt for skole og SFO i Fj/H -2.086.045 -1.245.914 22
 23. 23. Økonomi – driften af skolerne Nettobesparelse Gennemregning Udvidelse af andre udgifter 12/12 (overslagsår) - med Fj.H. på Brenderup skole Middelfart grundlag gruppens grundlag Begrundelser Pedel og sekretær 135.000 135.000 Faste driftsudgifter ved 40.000 40.000 udvidelse af bygninger Inventar 191.250 191.250 Uddannelse af nye 40.551 40.551 medarbejdere I alt 406.801 406.801 23
 24. 24. Økonomi – driften af skolerne Budget til drift af bygninger Nettobesparelse Gennemregning på Fjelsted Harndrup skole 12/12 (overslagsår) - med Fj.H. Middelfart grundlag gruppens grundlag Begrundelser El, varme og vedligeholdelse 74.000 74.000 Vi mener, at det kan tage lang i salgsperioden tid at sælge bygningerne. I alt 74.000 74.000 Udvidelse af udgift til befordring i Skoleafdelingen Vi mener, at transportbehovet (Det forudsættes, at reelt stiger så meget, at der halvdelen af eleverne fra de mindst skal indsættes en ekstra afgivende skoler, vil få brug bus. Omkostningen til at drive for et helt nyt buskort eller en bus er ca. 600 kr. pr. et buskort til en anden køreplanstime og vi har strækning) 150.000 480.000 estimeret 4 timer pr. skoledag. Besparelse på -1.455.244 -285.113 driftbudgettet i alt 24
 25. 25. Økonomi – konklusion  Skolen kan renoveres indenfor det budget, som er sat af til den nye skole  Skolen bevares og gøres mere rummelig  Omkostningen pr. elev falder, så den fremover vil være UNDER gennemsnittet for de øvrige skoler i Middelfart Kommune  Vi har samtidig tilføjet nogle ideer til hvordan man kan styrke økonomien i skolevæsenet. 25
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×