Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208

on

 • 1,051 views

Seminarium om att mäta mångfald och med en fallstudie om hur Volvo Personvagnar arbetar med mångfald.

Seminarium om att mäta mångfald och med en fallstudie om hur Volvo Personvagnar arbetar med mångfald.

Statistics

Views

Total Views
1,051
Views on SlideShare
1,051
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208 Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208 Presentation Transcript

 • Välkomna till Netsurveys seminarium
  Effektivt Mångfaldsarbete
  8 februari 2011
 • Mångfaldska vi följa lagen, eller ska vi få något gjort?
  Mårten Westberg
  Analytiker
  © NetsurveyAll rights reserved
 • Joerg Schmitz & Nancy Curl
  The guide to InclusiveLeaders
  Pia Höök
  Åsa Lindström
  Jag
  Eva Löfgren
  Gabriella Fägerlind
 • Diskrimineringsgrunderna
  Kön
  Könsidentitet eller könsuttryck
  Etnisk tillhörighet
  Religion eller annan trosuppfattning
  Funktionsnedsättning
  Sexuell läggning
  Ålder
 • Diskrimineringsgrunderna
  Kön
  Könsidentitet eller könsuttryck
  Etnisk tillhörighet
  Religion eller annan trosuppfattning
  Funktionsnedsättning
  Sexuell läggning
  Ålder
 • Diskrimineringsgrunderna
  Kön
  Könsidentitet eller könsuttryck
  Etnisk tillhörighet -> Ursprung
  Religion eller annan trosuppfattning
  Funktionsnedsättning
  Sexuell läggning
  Ålder
 • Group X
  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet -> Ursprung
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder
  • Chefen
  • Gruppen
 • 100 %
  66%
  33%
  0%
  100%
  75%
 • Ju bredare åldersspridning, desto bättre
  Ålder
  - 29
  30-39
  40-49
  50-59
  60+
 • Kön
  Ju närmare 50/50, desto bättre
  Bara män/bara Kvinnor= 0
  50/50 = 100
  25/75 är halvvägs = 50
  1/3 män/kvinnor = 60
 • Kulturell bakgrund
  En poäng per fråga
  Jag är född i det land där jag arbetar
  Min mor är född i det land där jag arbetar
  Min far är född i det land där jag arbetar
  = 0 – 3 poäng/var
  ≥ 1 ger 100 %
 • Chefens inklusion
  Gruppens inklusion
 • Chefens inklusion
  Gruppens inklusion
 • Dubbla gatekeepers
  HR
  Chef
 • Dubbla gatekeepers
  HR
  Chef
 • Group X
  Group X
  Group X
  Group X
  Group X
  Group X
  Group X
 • Dubbla gatekeepers
  HR
  Chef
 • Gruppens kompetens ≠
  summa av individernas
 • Group X
  Din grupp har liten åldersspridning. Det kan ha sin förklaring i en rad saker, som att den tillgängliga arbetskraften med den kompetens teamet behöver är i en viss åldersgrupp eller att man inte har haft möjlighet att rekrytera. Men det är ändå så att en liten åldersspridning är negativt för gruppen och Volvo Personvagnars verksamhet ur flera aspekter.
   
  Volvo Personvagnar strävar efter en så god åldersspridning som möjligt. Det ger ett bredare perspektiv i olika frågor och större förståelse för kunder i olika åldersgrupper. Större åldersspridning skulle ge din arbetsgrupp ett bättre beslutsunderlag när viktiga beslut ska fattas. Med en god åldersfördelning tas dessutom viktiga erfarenheter och kunskap tillvara på ett mer effektivt sätt. I grupper med bra åldersspridning finns en högre stabilitet genom att medarbetarna befinner sig i olika livsfaser. Exempel: Stora delar av gruppen är inte hemma för vård av barn, går på föräldraledighet eller i pension under samma period.
   
  Det kan ta lång tid att förändra åldersstrukturen och många grupper har givna begränsningar. För att förbättra er situation är det viktigt att du tänker på åldersspridningen i framtida rekryteringar eller omorganisationer. För att kortsiktigt skapa bättre förutsättningar gör du klokt i att involvera kollegor i andra åldrar, från andra delar av organisationen, i ert arbete. Du kan också använda dig av referenspersoner i en annan ålder. Detta ska dock inte ersätta den långsiktiga lösningen som innebär att ni måste rekrytera in nya medarbetare i andra åldrar.
   
  Om ni jobbar i arbets- och projektgrupper - ha åldersfördelningen i åtanke vid bemanning av dessa.
 • Svensk Kärnkraft inför svårt generationsskifte
 • Group X
  Din grupp har för få medarbetare med utländsk bakgrund.
  Volvo Personvagnar strävar efter att i alla arbetsgrupper ha en blandning när det gäller medarbetarnas ursprung. Blandningen ger bättre förutsättningar att ta mer välgrundade beslut. Eftersom vi säljer våra bilar över hela världen har vi ett behov av att förstå hur människor tänker och lever i andra länder och kulturer. Med bättre blandning i gruppen ökar möjligheterna till detta.
  Dessutom ökar antalet potentiella kandidater om vi söker och anställer kompetent arbetskraft oavsett etniskt och nationellt ursprung.
  Nästa gång du rekryterar, försök att få med kandidater med utländsk bakgrund till intervju. Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa.
  PS. Kom ihåg att kollegor som bott och arbetat i andra länder kan bidra på ett positivt sätt i det här sammanhanget. DS.
 • Att agera utan att bryta lagen
  Direkt diskriminering
  Missgynnande
  Jämförbar situation
  Orsakssamband.
  Missgynnande
  faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju.
   
  Indirektdiskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas.
  särskilt missgynnande
  Jämförelse
  intresseavvägning.
  Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden
 • Att agera utan att bryta lagen
  Direkt diskriminering
  Missgynnande
  jämförbar situation
  orsakssamband.
  Missgynnande
  faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju
   
  Indirektdiskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas.
  särskilt missgynnande
  Jämförelse
  intresseavvägning.
  Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden
  Nästa gång du rekryterar, försök att få med kandidater med utländsk bakgrund till intervju.
  Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa.
 • Vad du INTE ska göra
  Du kan inte inte bryta mot någon lag någonstans
  I Frankrike får du inte fråga om ålder
  I USA ska du fråga om ålder
  men du KAN INTE fråga om diskriminering/trakasserier
  I Tyskland vill inte fackföreningarna ha bakgrundsfrågor
  I Sverige ska du fråga om diskriminering
  Helst om de sju diskrimineringsorskerna
  Men du bör du inte ha data på individnivå
 • Vad vill du visa?
  Demografi
  Kvinnor är sjukare
  Invandrare är sjukare
  Äldre är sjukare
  Gruppdynamik
  Kvinnors sjukfrånvaro är låg i blandade grupper
  Mäns förslitningsskador minskar i blandade grupper
  Män blir aktivare i blandade grupper
  Prestanda är bäst i blandade grupper
  Motivationen är bäst i blandade grupper
 • Vad fungerar?
  Att mäta
  Centralt
  Lokalt
  Utbildning
  Chefer
  Grupper
  Mentorprogram
 • Paus
 • Volvo Personvagnar
  Åsa Lindström
  Corporate Development & Diversity Specialist
  Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Page 30
 • Page 31
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Vår resa från jämställdhet till mångfald & inkludering
  1980
  1985
  1995
  2000
  Jämställdhets-lagen
  Jämställdhets-vision
  FN konferensFord
  Företagsfilosofin
  Medarbetarskap
  Mångfaldsplan
  Koppling till affärsplanen
  Företagsfilosofin/HR processer
  Direktiv för mångfald
  Governance
  Strategi
  2010
  2005
  2006
  2007
  2009
  Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
 • Page 32
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är
  Kultur
  Ekonomisksituation
  Personlighet
  Civilstånd
  Attityd
  Arbetssätt,
  preferenser
  Utbildning & erfarenhet
  Språk
  Produkt fokusvs kund fokus
  Kön
  Ålder
  Religion /
  Trosuppfattning
  Funktions- hinder
  Etnicitet
  Köns-
  överskridande
  identitet
  Sexuell
  läggning
  Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
 • Från mänskliga rättigheter till innovation
  Affärsmöjlighet
  Hög
  Innovation
  Använda olikheter
  Inkluderande
  Accepteraolikheter
  Tolerans
  Miniminivå /
  Lagstiftning
  Nolltolerans för diskriminering
  Mänskligarättigheter
  Alla är födda med lika värde och rättigheter
  Låg
  Resurser för att arbeta med mångfald i en organisation
  Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Page 33
 • Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Page 34
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Fördelar för vårt företag att arbeta med mångfald
  Internt
  Externt
  • Fler marknadsandelar
  • Nya marknadssegment
  • Bättre kundrelationer
  • Ökad motivation
  • Ökad produktivitet
  • Mindre frånvaro
  Kunder &
  marknader
  Individer
  Relationer
  • Förbättrat samarbete
  • Ökad kreativitet och innovation
  Arbets-
  marknaden
  • Tillgång till kompetens
  • Förbättrat anseende som arbetsgivare
  Organisation
  • Ökad förändrings-benägenhet
  • Positiv publicitet
  • Anseende som ett ansvarstagande företag
  • Stärkt varumärke
  Publikt
  Lagkrav
  • Minskad risk för anmälningar
  och negativ publicitet
 • Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Page 35
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Strategi för mångfald
  & inkludering
  Definition
  Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är. Vi skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
  Mission
  Att arbeta för en kultur som värderar och uppskattar individuella olikheter och ser olikheter som en möjlighet för affärsmässig framgång. En kultur där alla känner sig respekterade och värdefulla så att vi kan använda våra förmågor, färdigheter och erfarenheter och bidra till ett framgångsrikt företag. Det krävs insikt, öppenhet, mod och ledarskap för att uppnå ett sådant arbetsklimat.
  Mål
  Att öka företagets lönsamhet genom aktivt arbete med mångfald & inkludering
  Produkter & erbjudanden
  Lika möjligheter
  Respektfull & inkluderande miljö
  Kunder & marknader
  Varumärke & arbetsgivare
 • Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Page 36
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  VCC Diversity Governance Structure
 • Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5
  Page 37
  Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary
  Exempel på ett mångfaldsprojekt - Konceptbilen YCC
  Publicitetsmässigt den största succén någonsin i Volvos historia
  Innovationer som används i våra bilar idag
 • Tack!
  38
  © NetsurveyAll rights reserved