Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208

1,004 views

Published on

Seminarium om att mäta mångfald och med en fallstudie om hur Volvo Personvagnar arbetar med mångfald.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mångfaldspresentation Volvo Personvagnar och Netsurvey 20110208

 1. 1. Välkomna till Netsurveys seminarium<br />Effektivt Mångfaldsarbete<br />8 februari 2011<br />
 2. 2. Mångfaldska vi följa lagen, eller ska vi få något gjort?<br />Mårten Westberg<br />Analytiker <br />© NetsurveyAll rights reserved<br />
 3. 3. Joerg Schmitz & Nancy Curl<br />The guide to InclusiveLeaders<br />Pia Höök<br />Åsa Lindström<br />Jag<br />Eva Löfgren<br />Gabriella Fägerlind<br />
 4. 4. Diskrimineringsgrunderna<br />Kön<br />Könsidentitet eller könsuttryck<br />Etnisk tillhörighet<br />Religion eller annan trosuppfattning<br />Funktionsnedsättning<br />Sexuell läggning<br />Ålder<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7. Diskrimineringsgrunderna<br />Kön<br />Könsidentitet eller könsuttryck<br />Etnisk tillhörighet<br />Religion eller annan trosuppfattning<br />Funktionsnedsättning<br />Sexuell läggning<br />Ålder<br />
 8. 8. Diskrimineringsgrunderna<br />Kön<br />Könsidentitet eller könsuttryck<br />Etnisk tillhörighet -> Ursprung<br />Religion eller annan trosuppfattning<br />Funktionsnedsättning<br />Sexuell läggning<br />Ålder<br />
 9. 9. Group X<br /><ul><li>Kön
 10. 10. Könsidentitet eller könsuttryck
 11. 11. Etnisk tillhörighet -> Ursprung
 12. 12. Religion eller annan trosuppfattning
 13. 13. Funktionsnedsättning
 14. 14. Sexuell läggning
 15. 15. Ålder
 16. 16. Chefen
 17. 17. Gruppen </li></li></ul><li>100 %<br />66%<br />33%<br />0%<br />100% <br />75%<br />
 18. 18. Ju bredare åldersspridning, desto bättre<br />Ålder<br />- 29 <br />30-39 <br />40-49 <br />50-59 <br />60+<br />
 19. 19. Kön<br />Ju närmare 50/50, desto bättre<br />Bara män/bara Kvinnor= 0<br />50/50 = 100<br />25/75 är halvvägs = 50<br />1/3 män/kvinnor = 60<br />
 20. 20. Kulturell bakgrund<br />En poäng per fråga<br />Jag är född i det land där jag arbetar<br />Min mor är född i det land där jag arbetar<br />Min far är född i det land där jag arbetar<br />= 0 – 3 poäng/var<br /> ≥ 1 ger 100 %<br />
 21. 21. Chefens inklusion<br />Gruppens inklusion<br />
 22. 22. Chefens inklusion<br />Gruppens inklusion<br />
 23. 23. Dubbla gatekeepers<br />HR<br />Chef<br />
 24. 24. Dubbla gatekeepers<br />HR<br />Chef<br />
 25. 25. Group X<br />Group X<br />Group X<br />Group X<br />Group X<br />Group X<br />Group X<br />
 26. 26. Dubbla gatekeepers<br />HR<br />Chef<br />
 27. 27. Gruppens kompetens ≠ <br />summa av individernas<br />
 28. 28. Group X<br />Din grupp har liten åldersspridning. Det kan ha sin förklaring i en rad saker, som att den tillgängliga arbetskraften med den kompetens teamet behöver är i en viss åldersgrupp eller att man inte har haft möjlighet att rekrytera. Men det är ändå så att en liten åldersspridning är negativt för gruppen och Volvo Personvagnars verksamhet ur flera aspekter.<br /> <br />Volvo Personvagnar strävar efter en så god åldersspridning som möjligt. Det ger ett bredare perspektiv i olika frågor och större förståelse för kunder i olika åldersgrupper. Större åldersspridning skulle ge din arbetsgrupp ett bättre beslutsunderlag när viktiga beslut ska fattas. Med en god åldersfördelning tas dessutom viktiga erfarenheter och kunskap tillvara på ett mer effektivt sätt. I grupper med bra åldersspridning finns en högre stabilitet genom att medarbetarna befinner sig i olika livsfaser. Exempel: Stora delar av gruppen är inte hemma för vård av barn, går på föräldraledighet eller i pension under samma period. <br /> <br />Det kan ta lång tid att förändra åldersstrukturen och många grupper har givna begränsningar. För att förbättra er situation är det viktigt att du tänker på åldersspridningen i framtida rekryteringar eller omorganisationer. För att kortsiktigt skapa bättre förutsättningar gör du klokt i att involvera kollegor i andra åldrar, från andra delar av organisationen, i ert arbete. Du kan också använda dig av referenspersoner i en annan ålder. Detta ska dock inte ersätta den långsiktiga lösningen som innebär att ni måste rekrytera in nya medarbetare i andra åldrar.<br /> <br />Om ni jobbar i arbets- och projektgrupper - ha åldersfördelningen i åtanke vid bemanning av dessa.<br />
 29. 29. Svensk Kärnkraft inför svårt generationsskifte<br />
 30. 30. Group X<br />Din grupp har för få medarbetare med utländsk bakgrund. <br />Volvo Personvagnar strävar efter att i alla arbetsgrupper ha en blandning när det gäller medarbetarnas ursprung. Blandningen ger bättre förutsättningar att ta mer välgrundade beslut. Eftersom vi säljer våra bilar över hela världen har vi ett behov av att förstå hur människor tänker och lever i andra länder och kulturer. Med bättre blandning i gruppen ökar möjligheterna till detta. <br />Dessutom ökar antalet potentiella kandidater om vi söker och anställer kompetent arbetskraft oavsett etniskt och nationellt ursprung. <br />Nästa gång du rekryterar, försök att få med kandidater med utländsk bakgrund till intervju. Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa. <br />PS. Kom ihåg att kollegor som bott och arbetat i andra länder kan bidra på ett positivt sätt i det här sammanhanget. DS. <br />
 31. 31. Att agera utan att bryta lagen<br />Direkt diskriminering<br />Missgynnande<br />Jämförbar situation<br />Orsakssamband. <br />Missgynnande<br />faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju.<br /> <br />Indirektdiskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas. <br />särskilt missgynnande<br />Jämförelse<br />intresseavvägning. <br />Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden<br />
 32. 32. Att agera utan att bryta lagen<br />Direkt diskriminering<br />Missgynnande<br />jämförbar situation<br />orsakssamband. <br />Missgynnande<br />faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju<br /> <br />Indirektdiskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas. <br />särskilt missgynnande<br />Jämförelse<br />intresseavvägning. <br />Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden<br />Nästa gång du rekryterar, försök att få med kandidater med utländsk bakgrund till intervju. <br />Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa. <br />
 33. 33. Vad du INTE ska göra<br />Du kan inte inte bryta mot någon lag någonstans<br />I Frankrike får du inte fråga om ålder<br />I USA ska du fråga om ålder <br />men du KAN INTE fråga om diskriminering/trakasserier<br />I Tyskland vill inte fackföreningarna ha bakgrundsfrågor<br />I Sverige ska du fråga om diskriminering <br />Helst om de sju diskrimineringsorskerna<br />Men du bör du inte ha data på individnivå <br />
 34. 34. Vad vill du visa?<br />Demografi<br />Kvinnor är sjukare<br />Invandrare är sjukare<br />Äldre är sjukare<br />Gruppdynamik<br />Kvinnors sjukfrånvaro är låg i blandade grupper<br />Mäns förslitningsskador minskar i blandade grupper<br />Män blir aktivare i blandade grupper<br />Prestanda är bäst i blandade grupper<br />Motivationen är bäst i blandade grupper<br />
 35. 35. Vad fungerar?<br />Att mäta<br />Centralt<br />Lokalt<br />Utbildning<br />Chefer<br />Grupper<br />Mentorprogram<br />
 36. 36. Paus<br />
 37. 37. Volvo Personvagnar<br />Åsa Lindström<br />Corporate Development & Diversity Specialist<br />Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Page 30<br />
 38. 38. Page 31<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Vår resa från jämställdhet till mångfald & inkludering<br />1980<br />1985<br />1995<br /> 2000<br />Jämställdhets-lagen <br />Jämställdhets-vision <br />FN konferensFord<br />Företagsfilosofin<br />Medarbetarskap <br />Mångfaldsplan<br />Koppling till affärsplanen<br />Företagsfilosofin/HR processer<br />Direktiv för mångfald <br />Governance<br />Strategi<br />2010<br />2005<br />2006<br />2007<br />2009<br />Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />
 39. 39. Page 32<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är<br />Kultur<br />Ekonomisksituation<br />Personlighet<br />Civilstånd<br />Attityd<br />Arbetssätt, <br />preferenser<br />Utbildning & erfarenhet<br />Språk<br />Produkt fokusvs kund fokus<br />Kön<br /> Ålder<br />Religion /<br />Trosuppfattning<br />Funktions- hinder<br />Etnicitet<br />Köns- <br />överskridande<br />identitet<br />Sexuell <br />läggning<br />Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />
 40. 40. Från mänskliga rättigheter till innovation<br />Affärsmöjlighet<br />Hög<br />Innovation<br />Använda olikheter<br />Inkluderande<br />Accepteraolikheter<br />Tolerans<br />Miniminivå /<br />Lagstiftning<br />Nolltolerans för diskriminering <br />Mänskligarättigheter<br />Alla är födda med lika värde och rättigheter <br />Låg<br />Resurser för att arbeta med mångfald i en organisation<br />Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Page 33<br />
 41. 41. Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Page 34<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Fördelar för vårt företag att arbeta med mångfald<br />Internt<br />Externt<br /><ul><li>Fler marknadsandelar
 42. 42. Nya marknadssegment
 43. 43. Bättre kundrelationer
 44. 44. Ökad motivation
 45. 45. Ökad produktivitet
 46. 46. Mindre frånvaro</li></ul>Kunder & <br />marknader<br />Individer<br />Relationer<br /><ul><li>Förbättrat samarbete
 47. 47. Ökad kreativitet och innovation</li></ul>Arbets-<br />marknaden<br /><ul><li>Tillgång till kompetens
 48. 48. Förbättrat anseende som arbetsgivare</li></ul>Organisation<br /><ul><li>Ökad förändrings-benägenhet
 49. 49. Positiv publicitet
 50. 50. Anseende som ett ansvarstagande företag
 51. 51. Stärkt varumärke</li></ul>Publikt<br />Lagkrav<br /><ul><li> Minskad risk för anmälningar </li></ul> och negativ publicitet <br />
 52. 52. Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Page 35<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Strategi för mångfald <br />& inkludering<br />Definition<br />Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är. Vi skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.<br />Mission<br />Att arbeta för en kultur som värderar och uppskattar individuella olikheter och ser olikheter som en möjlighet för affärsmässig framgång. En kultur där alla känner sig respekterade och värdefulla så att vi kan använda våra förmågor, färdigheter och erfarenheter och bidra till ett framgångsrikt företag. Det krävs insikt, öppenhet, mod och ledarskap för att uppnå ett sådant arbetsklimat.<br />Mål<br />Att öka företagets lönsamhet genom aktivt arbete med mångfald & inkludering<br />Produkter & erbjudanden<br />Lika möjligheter<br />Respektfull & inkluderande miljö <br />Kunder & marknader<br />Varumärke & arbetsgivare<br />
 53. 53. Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Page 36<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />VCC Diversity Governance Structure<br />
 54. 54. Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5<br />Page 37<br />Issue date: 2011-02-08, Security Class: Proprietary<br />Exempel på ett mångfaldsprojekt - Konceptbilen YCC <br />Publicitetsmässigt den största succén någonsin i Volvos historia<br />Innovationer som används i våra bilar idag<br />
 55. 55. Tack!<br />38<br />© NetsurveyAll rights reserved<br />

×